Et profilbilde

Professor
Ingunn Studsrød { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ingunn Studsrød", "tel": "Telefon: 51834220", "email": "ingunn.studsrod@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-219

Undervisning

Forskningsområder

Barnevern, sosialt arbeid med familier, deltakelse, institusjonell vold og overgrep

Utvalgte publikasjoner

  Studsrød, I., Ellingsen, I. T., Guzmán, C. M., & Espinoza, S. E. M. (2018). Conceptualizations of family and social work family practice in Chile, Mexico and Norway Social policy & society 17 (4), 637-649

  Studsrød (2018): «Utføre oppreisning: Saksbehandle søknader, støtte overlevende og konfrontere en samfunnsmessig skamplett.» Norges Barnevern 1(95), 18-35

  Studsrød, I. &Tuastad, S.E . (red.) (2017). Barneomsorg på Norsk I samspill og spenning mellom hjem og stat, Oslo, Universitetsforlaget

  Ellingsen, I.T; Studsrød, I.; Jensen, I. B. (2017) Norsk familiepolitikk og sosialarbeideres familieforståelse, 21-39, i Studsrød, I. & Tuastad, S., E. (2017). Barneomsorg på Norsk I samspill og spenning mellom hjem og stat, Oslo, Universitetsforlaget


  Studsrød, I., Ellingsen, I. T., & Willumsen, E. (2016). When the Norwegian child-welfare services get involved: parents making sense of referrals. European journal of social work. 6(19), 946-962

  Studsrød, I., Willumsen, E., & Ellingsen, I. T. (2014). Parents' perceptions of entering the Norwegian child welfare services. Child & family social work, 19(3), 312-320.

  Willumsen, E., Hugaas, J. V., & Studsrød, I. (2014). The child as Co-researcher-Moral and Epistemological issues in childhood research. Ethics and social welfare, 8(4), 332-349.   

  Studsrød, I. (2012). Ulike modeller for gjenopprettende ordninger etter krenkelser, overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Sosiologi i dag, 42(3-4), 79-103.


Pågående forskning

Oppreisning etter omsorgssvikt og overgrep under offentlig regi

Oppfølging til foreldre med barn i fosterhjem og på institusjon

Arbeidserfaring

2002-2004     Competent expert in the county committee for social  issues.

1996-           University of Stavanger, Faculty of social sciences, Department of social Studies,  assistant professor and department manager from august 2001 to January 2004. Assistant professor 2004- to 2009, Associate Professor 2009- up to date.

1995-96    Rogaland Open Imprisonment Care Service, Auklend apartment home, manager.

1989-95   Rogaland Psychiatric hospital, Eikeley; a treatment unit for adult substance abusers, milieu therapist and assistant department manager.

1988-89  Rogaland Open Imprisonment Care Service, Auklend apartment home, milieu therapist and assistant manager.


Committee Work:

Member of commiteè for professor in Nord University, 2016

Member of commiteè for  PhD students, University in Stavanger,

2017

Coordinator of comitteè for associate professor in social work,

University of Stavanger, 2017, 2015

Coordinator of committè for associate professor in Social

Pedagogy, University of Stavanger, 2015

Opponent PhD commiteè:

Petersen, S. K. (2017). At undersøge og blive undersøgt: Et kvalitativt casestudie af hvordan professionel praksis i den børnefaglige undersøgelse udfoldes og opleves i tre kommunale myndighedsafdelinger. Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, DOI:10.5278/vbn.phd.socsci.00071

Research projects

Norface Welfare State Futures: Family complexity and social

work.A comparative study of family-based welfare work in

different welfare regimes (FACSK) (2015-2018)


EU-project Public Engagement with Research and Research

Engagement with Society (PEARES). (2010- 2014)


Supervicing  PhD students:

Memory Jayne Tembo (ongoing) Child Protection in a

Multicutural Context; Immigrant Parents' Perceptions and

Experiences of Child Welfare Services in Norway, UIS


Kristina Johansen (ongoing) Young unaccompanied refugees

coping with psychosocial impacts of conflicts, repression, forced

migration and exile, UIS


Marte Tonning Otterlei (ongoing) " Et krevende møte. Når

barneverntjenesten formilder til foreldre at man fremmer sak om

omsorgsovertakelse", UIS


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen (2019). Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget. ISBN 9788215032504. 300 s.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen (2018). Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Universitetet i Stavanger. 88 s.
 • Studsrød, Ingunn; Tuastad, Svein Erik (2017). Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. 232 s.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Perceptions of socialization practices of parents, teachers and peers in reports of school adjustment in upper secondary school. Faculty of arts and education. ISBN 9788276443837. 202 s.
 • Studsrød, Ingunn (2000). "det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-" En kvalitativ studie av barneverninstitusjonernes bruk av aktivitet. NTNU. 165 s.
 • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2020). Når penger skal erstatte en tapt barndom.
 • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2020). UIS må prioritere velferdsforskning i sin nye strategi!.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn (2019). Etisk refleksjon i barneverntjenesten. Barneverntjenestene i Hjelmeland, Strand og Indre Ryfylke; 2019-10-04.
 • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2019). Money as compensation for abuse: Redress programs and social exchange theory. Australian Catolic University; 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Johansen, Kristina; Studsrød, Ingunn (2019). Young unaccompanied refugees, interpersonal relationships and resilience: A qualitative study.. Oslo Metropolitan University; 2019-06-19 - 2019-06-21.
 • Studsrød, Ingunn (2019). Svikt i offentlig regi-Hva kan vi gjøre for å unngå det?. Sandnes kommune; 2019-04-24.
 • Studsrød, Ingunn; Enoksen, Elisabeth (2019). "Men til slutt så bestemte jeg meg likevel for å prøve å søke" En kvalitativ studie av veien inn i oppreisningsordninger. FORSA;
 • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Mia (2019). Professor søker kolleger. FO BOK: Barnevernspedagogen nær og profesjonell. [Internett]; 2019-11-20.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2018). The understanding of Family among Norwegian social workers. IASSW, AIETS, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Studsrød, Ingunn (2018). Barnas kunnskap i samspill med annen kunnskap på utdanningene. Universitetsforlaget; 2018-09-26.
 • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites. European Social Work Research Association; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities. Aalborg Univeristy; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Studsrød, Ingunn (2017). Child welfare challenges in Norway. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2017). Parent’s sense making in child welfare. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2016). Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina (2016). Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared. IASSW, ICSW, IFSW; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig.
 • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2016). Child visibility in families and child protection work across welfare contexts. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Studsrød, Ingunn (2016). International responses to historic abuse of children in care- faktors motivating redress for Survivors in Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Studsrød, Ingunn (2016). Investigate and verify historical neglect and abuse, or support and acknowledge survivors, or restore social injustice? Case workers experiences of financial redress schemes. The International Network: Studies of Inquiries into Child; 2016-11-10 - 2016-11-12.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2016). Foster care in Norway. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-01-16.
 • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche (2016). Understanding and managing children's views in Court hearings- A qualitative Research study. International Association of Schools of Social work; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Tuastad, Svein Erik; Studsrød, Ingunn (2016). Politisk barnevern?.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2015). Child welfare and foster care in Norway. UiS og NTNU; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Studsrød, Ingunn (2015). Redress Schemes Addressing Historical Child Abuse: Enhancing Therapeutic Consequences for Survivors?. University of British Columbia ,; 2015-06-25 - 2015-06-27.
 • Studsrød, Ingunn (2014). Improving responces to Men Sexually abused in childhood confronting the Complexity. Griffith University, Australian Government, Queensland Gover; 2014-06-12 - 2014-06-13.
 • Studsrød, Ingunn (2014). Redressing Historical Child abuse: Understanding of Justice. Centre for European Studies at Lund University/Human right; 2014-12-04 - 2014-12-06.
 • Studsrød, Ingunn (2013). Emotional labour and solving social work problems.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth (2013). Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond. European Network for Social Action; 2013-04-16 - 2013-04-19.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Er minoritetsbarn mer utsatt for fysisk mishandling enn mindreårige med etnisk norske foreldre? Hva kan i så fall gjøres?. Universitetet i Stavanger og Stavanger Aftenblad; 2012-09-12.
 • Studsrød, Ingunn (2012). ”Korleis tenkjer barnevernet?”.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Mange vurderer å slutte på videregående skoler. NRK TV Distriktsnyheter Rogaland. [TV]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Negativ vennepåvirkning og skoleslutt. NRK lokalen. [Radio]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Vold i familien Hva sier forskningen? Er minoritetsbarn særlig utsatt for vold?.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Å slutte på skole er smittsomt. NRK TV Dagrevyen 21. [TV]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2010). Betaler regninger for fattige familier. [Avis]; 2010-03-18.
 • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth (2010). Gjør barnevernet bedre. [Avis]; 2010-01-30.
 • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2010). De fleste foreldre er fornøyd med barnevernet. [Avis]; 2010-11-08.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Forskning som involverer sårbare grupper; Etiske refleksjoner. 2009-09-24 - 2009-10-01.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Samarbeidsprosjektet og praksisnær forskning?. 2009-06-18.
 • Lind, Wencke Aamodt; Studsrød, Ingunn (2007). Sosialarbeiderutdanningen i endring - en universitetsutdanning. FO- studentene og FO; 2007-09-29.
 • Studsrød, Ingunn (2007). En diskursiv analyse av et fotografi og en tekst- et møte med ungdommer på barneverninstitusjon. 2007-09-06 - 2007-09-13.
 • Studsrød, Ingunn (2002). " Det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-,". 2002-11-21 - 2002-11-22.
 • Studsrød, Ingunn (2001). Institusjoners bruk av fritidsaktivitet.
 • Studsrød, Ingunn (2001). Normailtetsforståelser i barnevernet. 2001-01-20.