Et profilbilde

Førstelektor
Arvid Lone { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Arvid Lone", "tel": "Telefon: 51834199", "email": "arvid.lone@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-230

Forskningsområder

Institusjonsbehandling - med hovedvekt på behandlingskollektiver og rusbehandling

Utvalgte publikasjoner

Redaktør for EMM-A Tidsskrift for miljøarbeid:

http://sosialvitenskap.net/EMM-A/ojs-2.4.5/index.php/EMM-A/index

Pågående forskning

Betydningen av relasjon i institusjonsbehandling - avhandling til Dr.philos

Arbeidserfaring

2004-              Førstelektor. Universitetet i Stavanger

1996-2012      Opplæringsleder i Samarbeidsforum for norske kollektiv

1990-              Faglig veileder ved Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. forts.

1989-2004      Høgskolelektor. Høgskolen i Stavanger

1988-1989      Avdelingsleder. Finnmark Distriktshøgskole

1986-1988      Avdelingsleder. Barnevernlinja i Alta

1982-1988      Høgskolelektor. Sosialhøgskolen i Stavanger

1979-1982      Stipendiat. Sosialhøgskolen i Stavanger

1978-1979      Avdelingsleder. Barnepsykiatrisk avdeling, Rogaland Sjukehus

1976-1978.     Avdelingsleder. Vestlandsheimen, sentr.inst. psyk.utv.hm.

1971-1974:     Miljøterapeut. Bråten ungdomspsyk. beh.hjem

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lone, Arvid (2018). En personlig historisk fortelling om sosialpedagogikk - sett fra Stavanger. I: Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. s. 35-57.
 • Lone, Arvid (2018). Intet er så praktisk som en god teori - og intet er så teoretisk som en god praksis. I: Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. s. 115-134.
 • Lone, Arvid; Paulsen, Erik (2018). Is it love? A study of young people’s personal impressions and experiences of relationships in residential care in a Norwegian treatment collective.. Scottish Journal of Residential Child Care. ISSN 1478-1840. Volum 17. Hefte 2.
 • Lone, Arvid; Paulsen, Erik (2017). Entering Norwegian Treatment Collectives: A Study of Youths’ first Impressions and Experiences. Scottish Journal of Residential Child Care. ISSN 1478-1840. Volum 16. Hefte 1.
 • Lone, Arvid (2012). Bringing about change - a social pedagogic approch: Milieu Pedagogy versus Milieu Therapy. European Journal of Social Education. ISSN 1810-4789. Hefte 22/23. s. 23-36.
 • Lone, Arvid (2010). Collectives - a Norwegian success story in residential care for drug addicts based on a Social pedagogic approach. European Journal of Social Education. ISSN 1810-4789. Volum N/A. Hefte 18/19. s. 60-72.
 • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. 171 s.
 • Lone, Arvid (2004). Artikkel: "Det nytter. Resultater og effekter av ReDok". I "De(t) umulige. Historien om Hiimsmoenkollektivet", Brandal, T. (red).
 • Lone, Arvid (2004). Artikkel: "Fra ideologi til refleksjon; Om utviklingen avHiimsmoenpedagogikken". I "De(t) umulige. Historien om Hiimsmoenkollektivet", Brandal, T. (red). Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet.
 • Lone, Arvid (2003). En resultatkartlegging fra Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. ISBN 8299666716. 60 s.
 • Lone, Arvid (2015). Leder.
 • Lone, Arvid (2014). Leder.
 • Lone, Arvid (2013). Leder.
 • Lone, Arvid; Lange-Nielsen, Fredrik (2013). Negativ ungdomskultur i institusjoner. Hvordan den fremtrer og hvordan kan møtes.
 • Lone, Arvid (2012). Can practice in educating students in social pedagogy at a bachelor level be counterproductive?. FESET Association Européenne des Centres de Formation au Tra; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Lone, Arvid (2011). Anmeldelse Allianser.
 • Lone, Arvid (2011). EMM-A Tidsskrift for miljøarbeid.
 • Lone, Arvid (2011). Leder.
 • Lone, Arvid (2011). Samarbeidsforum for norske kollektiv.