Et profilbilde

Førstelektor
Arvid Lone { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Arvid Lone", "tel": "Telefon: 51834199", "email": "arvid.lone@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-231

Forskningsområder

Institusjonsbehandling - med hovedvekt på behandlingskollektiver og rusbehandling

Utvalgte publikasjoner

Redaktør for EMM-A Tidsskrift for miljøarbeid:

http://sosialvitenskap.net/EMM-A/ojs-2.4.5/index.php/EMM-A/index

Pågående forskning

Betydningen av relasjon i institusjonsbehandling

Arbeidserfaring

2004-              Førstelektor. Universitetet i Stavanger

1996-2012      Opplæringsleder i Samarbeidsforum for norske kollektiv

1990-              Faglig veileder ved Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. forts.

1989-2004      Høgskolelektor. Høgskolen i Stavanger

1988-1989      Avdelingsleder. Finnmark Distriktshøgskole

1986-1988      Avdelingsleder. Barnevernlinja i Alta

1982-1988      Høgskolelektor. Sosialhøgskolen i Stavanger

1979-1982      Stipendiat. Sosialhøgskolen i Stavanger

1978-1979      Avdelingsleder. Barnepsykiatrisk avdeling, Rogaland Sjukehus

1976-1978.     Avdelingsleder. Vestlandsheimen, sentr.inst. psyk.utv.hm.

1971-1974:     Miljøterapeut. Bråten ungdomspsyk. beh.hjem

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lone, Arvid; Halvorsen, Terje Jostein (2019). Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget. ISBN 9788215033501. 200 s.
 • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. 171 s.
 • Lone, Arvid (2004). Artikkel: "Det nytter. Resultater og effekter av ReDok". I "De(t) umulige. Historien om Hiimsmoenkollektivet", Brandal, T. (red).
 • Lone, Arvid (2004). Artikkel: "Fra ideologi til refleksjon; Om utviklingen avHiimsmoenpedagogikken". I "De(t) umulige. Historien om Hiimsmoenkollektivet", Brandal, T. (red). Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet.
 • Lone, Arvid (2003). En resultatkartlegging fra Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. ISBN 8299666716. 60 s.
 • Lone, Arvid (2015). Leder.
 • Lone, Arvid (2014). Leder.
 • Lone, Arvid (2013). Leder.
 • Lone, Arvid; Lange-Nielsen, Fredrik (2013). Negativ ungdomskultur i institusjoner. Hvordan den fremtrer og hvordan kan møtes.
 • Lone, Arvid (2012). Can practice in educating students in social pedagogy at a bachelor level be counterproductive?. FESET Association Européenne des Centres de Formation au Tra; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Lone, Arvid (2011). Anmeldelse Allianser.
 • Lone, Arvid (2011). EMM-A Tidsskrift for miljøarbeid.
 • Lone, Arvid (2011). Leder.
 • Lone, Arvid (2011). Samarbeidsforum for norske kollektiv.