Et profilbilde

Førstelektor
Britt Ingunn Misund { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Britt Ingunn Misund", "tel": "Telefon: 51834255", "email": "britt-ingunn.misund@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-217

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Misund, Britt Ingunn (2014). Barnevernets undersøkelse- innenfor rammen av en organisasjon. I: Barnevernets undersøkelse. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02351-9. s. 89-104.
  • Misund, Britt Ingunn (2014). Beslutningsteoretiske perspektiver på beslutningsprosesser i barneverntjenesten. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. s. 57-80.
  • Misund, Britt-Ingunn (2011). Sentral faglig styring og delegert sosialt ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 95. Hefte 6. s. 437-448.
  • Misund, Britt Ingunn (2005). Miljøarbeid i skolen: Organisasjonens betydning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346413. 138 s.
  • Hærem, Eva; Misund, Britt Ingunn (2001). Norsk skole en lukket institusjon.Barnevern og miljøarbeidere stenges ute. [Avis]; 2001-12-13.