Et profilbilde

Førsteamanuensis
Erik Paulsen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Erik Paulsen", "tel": "Telefon: 51834276", "email": "erik.paulsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-201

Forskningsområder

Miljøarbeid

Læringsmiljø

Motivasjon

Psykisk helse

Frafall i videregående skole

Utvalgte publikasjoner

Lone, A. & Paulsen, E. (2018). Factors in establishing positive youth-staff relations in social pedagogy-based Norwegian treatment collectives: A study of Young people's impressions and experiences. International Journal of Social Pedagogy, 7(1): 2. DOI: https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2018.v7.1.002.

Lone, A. & Paulsen, E. (2018). Is it love? A study of young people's personal impressions and experiences of relationships in residential care in a Norwegian treatment collective. Scottish Journal of Residential Care. 17 (2).

Paulsen, E. (2018). Sosialpedagogikk - inkluderingens kunst. I: Bjørknes, Delås, Gradovski, Haaland, Lone, Paulsen & Søndenå: Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. Bergen.

Lone, A. & Paulsen, E. (2017). Entering Norwegian treatment collectives: A study of youths' first impressions and experiences. Scottish Journal of Residential Care. 16 (1).

Paulsen, E. & Bru, E. (2016). De stille elevene.  I: Bru, Øverland & Idsøe (red): Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. Oslo.

Paulsen, E. (2010). Social passivity among pupils in junior high school: antecedents, perceptions of the learning environment and consequences for academic achievements. PhD Thesis. UiS.

Paulsen, E. & Bru, E. (2008). Preferred social organization of learning formats among pupils with different kinds of internalizing problems in junior high school. Emotional and Behavioural Difficulties, 13 (4)

Paulsen, E. & Bru, E. (2008) Social passivity and grades achieved among adolescents in junior high school. School Psychology International, 29, 248-262.

Paulsen, E., Bru, E. & Murberg, T. (2006). Passive students in junior high school: the associations with shyness, perceived competence and social support. Social Psychology of Education, 9, 67-81.

Paulsen, E. (1995). Kreativ utvikling ? med skolen som arena og prosjektarbeid som metode. Hovedfagsoppgave ved Norsk lærerakademi. Bergen.

Paulsen, E. (1990). Hva innebærer normalisering? Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk. 2/1990


Pågående forskning

Arbeidserfaring

09/1987-09/1994  Miljøarbeider, Chr. Mikkelsens Barnehjem,   Hordaland fylkeskommune

08/1994-dd Førsteamanuensis i sosialpedagogikk ved barnevernspedagogutdanningen, Institutt for sosialfag, UiS

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. 171 s.
  • Paulsen, Erik (2017). Hva sier elevene som har vært med i "Glidelåsen"?. KS, Rogaland; 2017-11-10.
  • Bru, Edvin; Paulsen, Erik (2007). Stille elevar tapar i skulen. [Avis]; 2007-10-15.