Et profilbilde

Førsteamanuensis
Bente Marie Nes Aadnesen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Bente Marie Nes Aadnesen", "tel": "Telefon: 51834277", "email": "bente.n.aadnesen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-221

Undervisning

Forskningsområder

Barnevern, barnevern og etniske minoriteter

Utvalgte publikasjoner


Eva Hærem og Bente Nes Aadnesen; Barnevernets undersøkelse, Universitetsforlaget Oslo

1 utg.2004,

2.utg. 2008,

3.utg.2014


Eva Hærem og Bente Nes Aadnesen ( 2007); Interkulturelt barnevernsarbeid, Universitetsforlaget Oslo

Bente Nes Aadnesen (2012); "Jeg kan ikke være den afrikanske mammaen i Norge. Men de må skjønne at min bakgrunn er en del av meg." En studie av samhandling i barnevernet mellom saksbehandlere og foreldre med minoritetsetnisk og muslimsk bakgrunn.Doktoravhandling NTNU (2012 :149), Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

" Store avdelinger til barnets beste?" Kronikk Stavanger Aftenblad 2011

" Ulike kulturer og barnets beste" Kronikk Stavanger Aftenblad januar 2013

"Forståelser av barnets beste i et flerkulturelt samfunn" Artikkel i antologi ; E.Kipperberg (red.) Når verden banker på ,Fagbokforlaget 2015

" Metoder for barnevernets undersøkelser - på tide med debatt" Kronikk i Fontene forskning 1/2015

"Mange barn som trenger hjelp fra barnevernet blir ikke fanget opp" Kronikk i Stavanger Aftenblad februar 2016

Pågående forskning

Etniske minoriteter i barnevernet

Arbeidserfaring

1999 - d.d  Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag

1989- 1998 Barnevern miljøarbeider/kurator/avdelingsleder, Flyktningseksjonen Stavanger

1987- 1988  Sosialsekretær , Fylkeslegen i Rogaland

1985-1987 Miljøarbeider, Verna Bolig

1984-1985 Kurator, Randaberg sosialkontor


FAGFELLEVURDERER

Fontene Forskning


VERV

1998- til d.d. Medlem sakkyndig utvalg for barnevernssaker

Fylkesnemda for sosiale saker i Rogaland


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aadnesen, Bente Marie Nes; Bie, Turid (2017). Bekymret for et barn. Første steg. ISSN 1504-1891. Hefte 3. s. 58-61.
 • Hærem, Eva Torborg; Aadnesen, Bente Marie Nes (2016). Kulturmøter. I: Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-228-8. s. 291-301.
 • Aadnesen, Bente Nes (2015). Forståelser av barnets beste i et flerkulturelt barnevern i Norge. I: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. s. 235-249.
 • Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva (2014). Barnevernets undersøkelse. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02351-9. 205 s.
 • Aadnesen, Bente Marie Nes (2012). "Jeg kan ikke være den afrikanske mammaen i Norge.men de må også skjønne at min bakgrunn er en del av meg." En studie av samhandling i barnevernet mellom saksbehandlere og foreldre med minoritetsetnisk og muslmsk bakgrunn. Ntnu. 410 s.
 • Hærem, Eva; Aadnesen, Bente Nes (2008). Barnevernets undersøkelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013589. 142 s.
 • Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva (2007). Interkulturelt barnevernsarbeid. Universitetsforlaget. ISBN 9788215009728. 152 s.
 • Hærem, Eva; Aadnesen, Bente Nes (2004). Barnevernets undersøkelse. Universitetsforlaget. ISBN 8215006795. 140 s.
 • Aadnesen, Bente Marie Nes; Bjørknes, Linda Elisabeth (2016). Årlig fanges 2500 barn ikke opp..
 • Aadnesen, Bente Nes (2015). Metoder for barnevernets undersøkelser-på tide med debatt.
 • Bjørknes, Linda Elisabeth; Aadnesen, Bente Marie Nes (2015). Barnets beste i et flerkulturelt samfunn. Suldal kommune; 2015-11-19.
 • Aadnesen, Bente Nes (2014). Å skape tillit til barnevernet.
 • Aadnesen, Bente Nes; Bjørknes, Linda Elisabeth (2014). det flerkulturelle norge og barnets beste og faglig skjønn. uis; 2014-11-20.
 • Aadnesen, Bente Marie Nes (2013). Ulike kulturer og barnets beste.
 • Aadnesen, Bente Nes; bjørknes, linda elisabeth (2013). Det flerkulturelle Norge og barnets beste og faglig skjønn. uis; 2013-11-20 - 2014-11-20.
 • Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva (2005). Barnevernets undersøkelse. isop seminarer; 2005-10-26 - 2005-10-27.
 • Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva (2005). Hvordan undersøker barnevernet. [Radio]; 2005-10-21.
 • Aadnesen, Bente Nes (2002). Å være ikke-vestlig muslimsk mor i Norge. 2002-11-21 - 2002-11-22.