Et profilbilde

Universitetslektor
Torhild Reidun Øvestad Rosell { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Torhild Reidun Øvestad Rosell", "tel": "Telefon: 51834250", "email": "torhild.rosell@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-279

Deltakelse i forskningsnettverk:

Nettverk for kjønnsforskning

Europeisk nettverk Nattergalen et mentorprosjekt

Forskningsområder

Teater som formidlingsarena.

Kunstneriske verktøy i samtale med barn og unge

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Frida Steènhoff 1865 - 1945, svensk feminist og forfatter;

Uroppføring 2008  DEN SMALAVÄGEN (2010, teaterstykke i tre akter). Hvordan forstår vi teaterstykket i dagen kontekst med tanke på barns beste.


Nattergalen et mentorprosjekt. Kjønn og minoritet

Arbeidserfaring

Leder barnehage SFO (10 år)

Undervisning: barneskole, kulturskole, videregåendeskole, høgskole/universitet (22 år)

Annet; musikkterapi, teater/drama, psykiatri, kultur/fritid 


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rosell, Torhild Øvestad (2008). Foredrag om den svenske dramatikeren, debattanten og feministen Frida Stèenhoff. Feministisk Nettverk; 2008-04-22.
  • Rosell, Torhild Øvestad (2008). Potensialer i kollektivskapelsesprosesser for ungdom med psykisk lidelse. Fokus på empowerment i en teaterproduksjon. 2008-04-14 - 2008-04-16.