Et profilbilde

Universitetslektor
Venche Hvidsten { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Venche Hvidsten", "tel": "Telefon: 51834269", "email": "venche.hvidsten@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-245

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Wharrad, Heather; Latif, Asam; Hvidsten, Venche; Løkken, Atle; Windle, Richard (2018). Exploring student perceptions of a New Learning Resource to support the delivery of an online nursing programme: lessons for future implementation. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Urstad, Kristin Hjorthaug; Hvidsten, Venche; Foss, Brynjar (2015). Blended vs On-Campus Learning: A Study of Exam Results in the Bachelor Degree in Nursing. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. ISSN 1694-2116. Volum 11. Hefte 3. s. 59-68.
 • Rosenberg, Adriana; Ziakova, Katarina; Aase, Ingunn; Hvidsten, Venche (2010). Contemporary issues of nursing education and practice. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-415-5. 244 s.
 • Hvidsten, Venche (1997). Ekspertsykepleierens kunnskaper i mottagelsessituasjonen. En beskrivelse av sykepleierens møte med en ny pasient på korttidsopphold i sykehjem. Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Narayanasamy, Melanie; Navarro-Illana, Esther; Whittingham, Katharine; Løkken, Atle; Hvidsten, Venche; Windle, Richard; Oftedal, Bjørg Frøysland; Wharrad, Heather; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). EVALUATING EFFECTIVENESS OF E-RESOURCES RE-PURPOSED FOR EUROPEAN NURSING CURRICULA. 2018-03-05 - 2018-03-07.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Navarro-Illana, Esther; Wharrad, Heather; Hvidsten, Venche; Løkken, Atle; Windle, Richard; Whittingham, Katharine; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). WHAT CAN BE LEARNED ABOUT THE TRANSLATION AND ADAPTION PROCESS FROM NORWEGIAN INTERACTIVE E-LEARNING MATERIALS IN NURSING EDUCATION IMPLEMENTATION INTO SPANISH AND ENGLISH LANGUAGE. 2018-03-05 - 2018-03-07.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Santiago, Almar; Navarro-Illana, Esther; Oftedal, Bjørg Frøysland; Windle, Richard; Løkken, Atle; Hvidsten, Venche; Whittingham, Katharine; Sancho Pelluz, Javier; Navarro-Illana, Pedro; Taylor, Mike; Narayanasamy, Melanie; Wharrad, Heather (2017). DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE MOBILE E-LEARNING APPS FOR EUROPEAN NURSING EDUCATION (DIMEANE) – A TRANSNATIONAL PROJECT. EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Educ10.21125/edulearn.2017.1219. EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Educ; 2017-07-03 - 2017-07-05.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Urstad, Kristin Hjorthaug; Foss, Brynjar (2015). Blended versus Traditional on-campus learning; Differences in learning outcomes?. Univesrsity of Nordland; 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Tillerli, Karsten; Foss, Brynjar (2014). God læring med digitalt verktøy.
 • Hvidsten, Venche (2010). E-Compendium as a Learning Method in a Bachelor of Nursing Program. 2010-10-20 - 2010-10-21.
 • Hvidsten, Venche (2009). Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget. Gerontologi.