Et profilbilde

Førsteamanuensis
Marit Alstveit { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Marit Alstveit", "tel": "Telefon: 51834181", "email": "marit.alstveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom OD B-24172
Tlf priv/mob 90721186

Diverse

Tillitsverv:

Medlem av fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (01.08.2011 - 31.12.2015)

Medlem av PhD komite:

Anne Marie Lunde Husebø (2015). Exercise during breast cancer treatment. A study of physical and psychosocial outcomes, and motivational Challenges. (administrator av komiteen)

Medlem av sakkyndig-/bedømmelseskomite stilling:

Til stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitensskap ved IH, UIS (2017)

Til stilling som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie UIN (2013)

Supervision MA-thesis:

Runa Anneli Andersen (2017). Mamma på nett: en kvalitativ studie om førstegangsmødres bruk av internett og sosiale medier.UIT

Sunniva Solhaug Fjelldal (2017). Gutter og kondom bruk. UIT

Anita Maristad (2017). Barn og enurese- en kvalitativ studie om håndtering av enurese, fra et mødre perspektiv. UIT

Anita Nytræ (2017). Veiledning  ved ammeproblemer hos førstegangsfødende mødre. UIT

Astrid Ousdal (2013). Kvinners opplevelse av å leve med lymfeødem som følge av brystkreft. UIS

Elisabeth Thorsell (2013). Om å gå i takt med seg selv. Selvinnflytelse og selvsnakk hos personer som har lykkes i å vedlikeholde en vektreduksjon. UIS

Kristina Hoydal (2012) Hvor leker vi? Lek og deltakelse for barn med bevegelsesvansker på barnehagers uteområde. UIS

Kari t. Lauvsnes Hodne (2009) Å ha tilsynsfører. Ungdommers erfaringer i kontakt med tilsynsfører. UIS

Audhild Krohn (2007) For det første de gjør, er å 'grabba' deg. En kvalitativ studie av foreldrenes opplevelser, etter en undersøkelse i barnevernstjenesten som er henlagt uten tiltak. Hva har dette medført for noen foreldre? UIS

Reviewer:

Scandinavian Journal of Educational Research

Journal of Advanced Nursing

Women's Health, Issues & Care

Ekstern sensor:

Fordypningsoppgaver videreutdanning til helsesøstre (2002-) HIB, HIÅ

Masteroppgaver, master i klinisk sykepleie, HIB (2013, 2016, 2017)

Tilsynssensor Helsesøsterutdanningen, HIOA (2015- dd)
Forskningsområder

Kvinne helse, forbyggende og helsefremmende arbeid i kommunen

Forskningssamarbeid høyere utdanning & helse- og velferdstjenesten

Utvalgte publikasjoner

Alstveit, M., Willumsen, E. og Ødegård. A. (2017). Forskningssamarbeid mellom praksisfeltet og akademia- en utforskning av dette samspillets rolle i kunnskapsutvikling i Støkken, A. og Willumsen, E. (red.) Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon, s 146- 165, Kristiansand: Portal Akademisk

Alstveit, M. Halvorsen, A., Willumsen, E. og Ødegård, A. (2016). lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse og velferdstjenesten og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 12(2). http://dx.doi.org/10.7557/14.4051

Alstveit, M., Severinsson, E. & Karlsen, B. (2015). Health Resources and strategies among employed women in Norway during pregnancy and eraly motherhood. Nursing Research and Practice, Volum 2015, article ID 705892, 8 p. http://dx.doi.org/10.1155/2015/705892

Willumsen, E. & Alstveit, M. (2012). Improving public health nursing - an example of community based research in Norway. International Practice Development Journal, 2 (2) [4]. 

Alstveit, M., (2012). Being pregnant and becoming a mother in light of employment: an interpretation of the perspectives of employed women and maternity care professionals. (thesis), University of Stavanger. 

Alstveit, M., Severinsson, E. & Karlsen, B. (2011). Maternity care professionals? perceptions of supporting employed women in Norway. Nursing and Health Sciences, 13, 316-322. 

Alstveit, M., Severinsson, E. & Karlsen, B. (2011). Readjusting one?s life in the tension inherent in work and motherhood. Journal of Advanced Nursing, 67, (10), 2151-2160. 

Alstveit, M., Severinsson, E. & Karlsen, B. (2010). Obtaining confirmation through social relationships: Norwegian first-time mothers? experiences while on maternity leave. Nursing and Health Sciences, 12, 113-118. 

Alstveit, M., Severinsson, E. & Karlsen, B. (2010). Living on the edge of being overstretched ? a Norwegian qualitative study of employed pregnant women. Health Care for Women International, 31, 533-551. 

Alstveit, M. (2002). Helsefremmende arbeid som 'det lille ekstra' - en kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag. Spesialfag: Helsepsykologi/helsefremmende arbeid. Det medisinske fakultetet og Det psykologiske fakultetet, Senter for etter og - videreutdanning, Universitet i Bergen.

Pågående forskning

Prosjektansvarlig, prosjekttittel: 'Lederes rolle i forskningsssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdannng'. Desember- 2013 -2016.

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis, UIT (20% st) fra 01.08.2015-30.07.2017.

Førsteamanuensis, UIS: 07.12.11-dd.

Universitetslektor, HIS: 01.08.02-07.12.11

Høgskolelærer, HIS: 01.08.94-30.12.97, 10.08.99-30.07.02

Adjunkt i vidergående skole, Bergeland videregående skole, Stavanger: 01.01.97-30.07.99

Helsesøster i Oslo kommune & Stavanger kommune: 01.01.86- 30.07.97

Sykepleier, barneavdelingen ved Sentralsykehuset i Stavanger & Aker sykehus, Oslo:  16.08-82 - 30.12.84

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Alstveit, Marit (2012). Being pregnant and becoming a mother in light of employment: An interpretation of the perspectives of employed women and maternity care professionals. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-485-8. 76 s.
 • Alstveit, Marit (2002). Helsefremmende arbeid som "det lille ekstra" :en kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Det medisinske fakltet og Det psykologiske fakultet, Universitetet. 122 s.
 • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit (2018). Public Health Program at UIS and Norway- education and practice. Metropolia University of Applied Sciences; 2018-03-15 - 2018-03-16.
 • Alstveit, Marit (2017). Enhancing Health Dialogues with Refugee Women, study protocol of HEALTHCOM. BfiN-Childbearing in Europe-the qualitative research network; 2017-09-14 - 2017-09-15.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde (2015). From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education. University Carleton; 2015-05-26 - 2015-05-29.
 • Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle (2015). Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education. European Social Work Association; 2015-04-22 - 2015-04-26.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne (2014). Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne (2014). The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education. The International Science Shop Network & Aalborg University; 2014-04-09 - 2014-04-11.
 • Alstveit, Marit (2013). Health resources and health strategies among employed women in Norway during pregnancy and early motherhood. Universitete i Nordland, Høgskolen i Narvik; 2013-04-09 - 2013-04-11.
 • Alstveit, Marit (2013). Helseressurser og helsestrategier blant yrkesaktive kvinner i svangerskap og tidlig periode som mor. Senter for likestilling,UIA og Nettverk kjønnsforskning, UIS; 2013-11-04 - 2013-11-05.
 • Alstveit, Marit (2012). Barselstiden, hold kontakt med jobben - og forbered far. Klikk.no. [Internett]; 2012-08-10.
 • Alstveit, Marit (2012). Gravid, ikke syk. Kilden, forskningsrådet. [Internett]; 2012-04-16.
 • Alstveit, Marit (2012). Graviditet gav forståelse. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-04-13.
 • Alstveit, Marit (2012). Health among employed women during pregnancy and early motherhood: a secondary analysis. BfiN, Childbearing in Europe - the qualitative research net.; 2012-12-03 - 2012-12-04.
 • Alstveit, Marit (2011). Mor eller medarbeider: førstegangsfødende slites mellom barn og jobb etter permisjonen.
 • Alstveit, Marit (2011). På randen av forstrekkelse: erfaringer ved å være i jobb som gravid. Idebanken; 2011-03-02.
 • Alstveit, Marit (2010). Hva med jobben?. [Avis]; 2010-10-01.
 • Alstveit, Marit (2010). Mister kontakten med arbeidsgiver og gjør valg. [Avis]; 2010-05-06.
 • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg (2010). Kvinner på randen av forstrekkelse.
 • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg (2010). Mor trenger bekreftelse.
 • Alstveit, Marit (2009). Analysing Norwegian first-time mothers' experiences while on maternity leave. 2009-04-15.
 • Alstveit, Marit (2009). Presentation and response of a review. 2009-09-16.
 • Alstveit, Marit (2008). How can a workplace leader support the identity of a female employee when she becomes mother for the first time? Examination paper from the the PhD course; Management, Faculty of Social Sciences, UIS. 2008-05-06.
 • Alstveit, Marit (2008). Women's reproductive health, exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time. 2008-05-19 - 2008-05-20.
 • Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Berg, Agneta (2008). Women's reproductive health- exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time. 2008-05-19 - 2008-05-20.
 • Alstveit, Marit (2007). Women's reproductive health-exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time Presentation of plan for doctoral thesis. 2007-08-28 - 2007-09-03.
 • Alstveit, Marit (2006). Å fortolke kvinners tanker og erfaringer i et hermeneutisk perspektiv Eksamen PhD kurs, Kvalitativ metode. 2006-02-17.
 • Alstveit, Marit (2006). Å være mor for første gang, fra svangerskap til spedbarnstid. Universitetet i Stavanger; 2006-11-29.
 • Alstveit, Marit (2006). Å være mor, forventninger og erfaringer. 2006-06-08 - 2006-06-09.
 • Alstveit, Marit (2005). Hva forstår helsesøster med begrepet helsefremmende arbeid?. 2005-05-25 - 2005-05-27.
 • Alstveit, Marit (2005). Hvordan kan Gadamers vitenskapsteori metodologisk bidra til å forstå den gravide og "nye" morens tanker og bekymringer, hva hun er opptatt av før fødsel og like etter fødsel. 2005-06-07.
 • Alstveit, Marit (2003). Helsefremmende arbeid, hva innebærer det? Helsesøstres menningsinnhold i dette begrepet. 2003-08-11 - 2003-08-13.
 • Alstveit, Marit (2008). How can a workplace leader support the identity of a female employee when she becomes mother for the first time?.
 • Alstveit, Marit (2006). Å fortolke kvinners tanker og erfaringer i et hermeneutisk perspektiv.
 • Alstveit, Marit (2005). Hvordan kan Gadamers vitenskapsteori metodologisk bidra til å forstå den gravide og den ¿nye¿ morens tanker og bekymringer ¿ hva hun er opptatt av før fødsel og like etter fødsel?.