Et profilbilde

Universitetslektor
Inger Benny Espedal Tungland { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Inger Benny Espedal Tungland", "tel": "Telefon: 51833559", "email": "inger.b.tungland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-258

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Tungland, Inger Benny Espedal (2017). Ny i barnehagelærerprofesjonen - vilkår for profesjonell identitetsutvikling i møte med et arbeidsfellesskap. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 185-200.
 • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (2017). Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-03.
 • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal (2017). Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-11.
 • Tungland, Inger Benny Espedal (2017). Godt nok! - innledning, arrrangør og ledelse av "solaseminaret" - Seminar for nyutdannede barnehagelærere i fylket. UiS - finansiert av Udir; 2017-04-04.
 • Tungland, Inger Benny Espedal (2017). "Veiledning for nyutdannede - hva er nytt?". KS v/ senior rådgiver Frode Ingvaldstad; 2017-03-28.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-04-28.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-10.
 • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal (2016). Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon.. Universitetet i Stavanger; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Tungland, Inger Benny Espedal (2016). Barnehagen - en jungel av muligheter for profesjonslæring.. Universitetet i stavanger; 2016-04-12.
 • Tungland, Inger Benny Espedal (2016). Vilkår for utvikling av profesjonsidentitet i et arbeidsfellesskap.. nettverk for veiledning av nyutdannede lærere; 2016-05-25.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2016). Educational Sciences - Close to practice. European Early Childhood Education Research Assosiation; 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Alvestad, Marit (2016). Reforming higher education – the new kindergarten teacher education programme in Norway - How are the reform and pedagogy as a subject evident in the module plans and exams.. NERA; 2016-03-09 - 2016-03-11.
 • Tungland, Inger Benny Espedal (2015). Veiledning for nye barnehagelærere.
 • Tungland, Inger Benny Espedal (2015). "alle voksne har vært barn en gang, men det er svært få som husker det". UiS IGIS; 2015-04-13.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2015). Who am I. Fylkesmannen i Rogaland; 2015-11-28 - 2015-11-29.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2014). Identities And Relationships Among New Preschool Teachers And Assistants, The Impact This May Have On The Learning Culture In Kindergartens. EERA; 2014-09-01 - 2014-09-05.
 • Tungland, Inger Benny Espedal (2013). Hvem er jeg? Fokus på relasjonen mellom nyutdannede barnehagelærere og assistentene i barnehagen, og den betydning det har for profesjonell utvikling og yrkesidentitet. Universitetet i Stavanger; 2013-11-27 - 2013-11-28.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2013). Anerkjennelsens betydning for profesjonell utvikling og identitet. IGIS v/Brit Hanssen og Inger Benny Espedal Tungland; 2013-04-10.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2013). Hvem er jeg? En intervju studie. Institutt for Barnehagelærerutdanning;
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2013). Supervision of staff, Norwegian experiences. Artevelde University College Ghent; 2013-06-04 - 2013-06-07.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2012). Roles and relationships among new preschool teachers and assistants and the impact it has on the learning culture in preschool. Tallinn university,NQT-Come,Innote,Osaava Verme, Nordplus; 2012-06-09 - 2012-06-11.
 • Hanssen, Brit; Tungland, Inger Benny Espedal; Østrem, Sissel (2011). Veiledning for nyutdannede yrkesutøvere – en skulder å gråte på eller bidrag til profesjonell utvikling?. UiS;
 • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E. (2007). The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens. 2007-08-29 - 2007-09-01.
 • Melberg, Jorunn; Fotland, Anne Karin; von Krogh, Fie; Nordbotten, Gerd Lise; Brekke, Anne; Tungland, Inger B.E. (2007). Presentasjon av Innføringsseminar med 1. årsstudenter på førskolelærerutdanningen. 2007-07-08.