Et profilbilde

Universitetslektor
Wenche Elisabeth Thomassen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Wenche Elisabeth Thomassen", "tel": "Telefon: 51831311", "email": "wenche.e.thomassen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-255

PhD kandidat i Utdanningsvitenskap

Forskningsområder

Flerkulturell pedagogikk, kritisk multikulturalisme,  norsk som andrespråk, kunnskap om flerkultur i lærerutdanning

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner

Egeli, E & Thomassen, W. (2015). På vei mot en flerkulturell praksis? Utfordringer og muligheter i dagens lærerutdanning. I Jonsmoen.K.M & Greek. M.(Red.) Språkmangfold i utdannningen. Refleksjon over pedagogisk praksis. (s.137-156). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Egeli, E., Thomassen, W. & Munthe, E. (2012). Rapport fra forprosjektet: Minoriteter, mangfold og lærerutdanning. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Pågående forskning

Deltaker i TasS, LUK, Forskningsprosjekt om flerkultur i lærerutdanning

Arbeidserfaring


Lærer/Lektor ved Sandnes Læringssenter


 Lærer i grunnskolen - Kvitsøy kommune,  Sandnes kommune

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine (2017). Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet. Rapport til Utdanningsdirektoratet.
 • Dversnes, Gunvald; Thomassen, Wenche Elisabeth (2020). Hva er det flerspråklige og flerkulturelle klasserommet?. Spotify. [Internett]; 2020-01-07.
 • Thomassen, Wenche Elisabeth (2019). Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerspråklige klasserom. Københavns universtet m.fl; 2019-05-27 - 2019-05-29.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Thomassen, Wenche Elisabeth (2018). Det flerspråklige klasserommet. IGIS; 2018-02-22.
 • Thomassen, Wenche Elisabeth (2018). Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerspråklige og flerkulturelle klasserom - en mixed Methods studie. Multiling/UiO; 2018-05-07 - 2018-05-08.
 • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine (2018). What kind of orientations and knowledge do student Teachers Express for teaching in multicultural and multilingual classrooms?. Universitetet i Agder; 2018-06-13 - 2018-06-15.
 • Thomassen, Wenche Elisabeth (2017). Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerkulturelle og flerspråklige klasser. Forskergruppa i Norsk som andrespråk: Andrespråksdidaktikk; 2017-02-07 - 2017-02-08.
 • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine (2017). Educating Norwegian Preservice Teachers – promoting equality in school. AERA;
 • Thomassen, Wenche Elisabeth (2016). Student Teachers` reflections on teaching in Multicultural and Multilingual Classrooms.. AERA; 2016-04-08 - 2016-04-12.
 • Munthe, Elaine; Thomassen, Wenche Elisabeth (2015). Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular.. http://forskning.no/innvandring-arbeid-skole-og-utdanning/20. [Internett]; 2015-12-26.
 • Thomassen, Wenche (2014). Norske dialekter i ord og toner - med hovedvekt på Alf Prøysen. 2014-04-29.
 • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2014). Hva vet vi om lærerstudenters kunnskaper og holdninger til flerkultur og språk i fag?. Illinniarfissuaq - Grønlands lærerseminar; 2014-09-02 - 2014-09-06.
 • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2014). Språk og flerkultur i fag. Hvilken komptanse har morgendagens lærere?. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Thomassen, Wenche; Hansen, Ann Elisabeth Laksfoss (2014). Jo flere, jo bedre - språk er en ressurs.
 • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche (2013). Flerspråklighet og flerkultur-utfordringer for de nye lærerutdanningene. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO);
 • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche (2013). Lærerutdanning og det flerspråklige klasserommet. Universitetet i Stockholm; 2013-06-13 - 2013-06-15.
 • Thomassen, Wenche (2013). Mellomspråk - og hva er utfordringer med å lære norsk?. Giske ungdomsskole; 2013-01-22.
 • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche (2012). Norsk som andrespråk i de nye lærerutdanningene -utfordringer og muligheter. Høgskolen i Hedmark;