Et profilbilde

Professor
Marie Smith-Solbakken { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Marie Smith-Solbakken", "tel": "Telefon: 51831414", "email": "marie.smith-solbakken@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG P-226

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2019). Alexander L. Kielland-ulykken 1980. Fortielsen og forbitrelsen. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. Volum 33. Hefte 1. s. 189-213. DOI: 10.18261/issn.2387-5879-2019-01-11.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else M.; Kongsnes, Ellen; Tollaksen, Tor Gunnar; Sande, Torvald; Gundersen, Nils Gunnar (2019). Vi som bestemte, støttet og var tilstede : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 5. UIS Scholarly Publication Series. ISBN 9788276448627. 185 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else M.; Tollaksen, Tor Gunnar; Stang, Leif; Daatland, Christer D.; Kongsnes, Ellen; Lundholm, Lennart; Johansen, Terje (2019). Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 4. UIS Scholarly Publication Series. ISBN 9788276448658. 186 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Eidem, Rolf; Sjo, Ingvild; Kongsnes, Ellen; Tollaksen, Tor Gunnar; Schjøll, Wigulf; Gundersen, Nils Gunnar; Halvorsen, Tor Christian; Hjalmarsen, Åge (2019). Vi som reddet, berget og etterforsket : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 2. UIS Scholarly Publication Series. ISBN 9788276448610. 271 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Kongsnes, Ellen; Berheim, Bengt; Kvåle, Kåre Magne; Mongstad, Edmund Arne; Tollaksen, Tor Gunnar; Våga, Finn, E. (2019). Vi som overlevde : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 1. UIS Scholarly Publication Series. ISBN 9788276448665. 243 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Tollaksen, Tor Gunnar; Sæbø, Linda; Skomedal, Ole Kristian; Skomedal, Hege Kristin Harbak; Reme, Maria Aano; Olsen, Anne Lise Sæ; Kråkø, Lene Olaug; Kongsnes, Ellen; Hansen, Gudny; Hansen, Audur; Fagervik, Hans Inge (2019). Vi som mistet : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 3. UIS Scholarly Publication Series. ISBN 9788276448603. 300 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2018). Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives. Multicultural Studies. ISSN 2451-2877. Volum 1. Hefte 1. s. 119-141.
 • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie (2017). Familie. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-233-2. s. 67-108.
 • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie (2017). Land. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-233-2. s. 39-66.
 • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie (2017). Nordsjøen. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-233-2. s. 17-38.
 • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie (2017). Ringer i vannet. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-233-2. s. 133-160.
 • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie (2017). Årsak. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-233-2. s. 109-132.
 • Smith-Solbakken, Marie (2017). Historien om plattformen som ikke kunne velte. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-233-2. s. 163-168.
 • Daatland, Christer D.; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). To storulykker : omfanget og følgene. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172301. s. 280-326.
 • Kongsnes, Ellen; Smith-Solbakken, Marie (2016). Årsaksforklaringene og kampen om opinionen. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172301. s. 222-279.
 • Smith-Solbakken, Marie (2016). "Alexander L. Kielland" - ulykken. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172301. s. 13-26.
 • Smith-Solbakken, Marie (2016). Polyfoni som historisk metode. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172301. s. 208-221.
 • Smith-Solbakken, Marie; Tungland, Else M. (2016). Fortellingen : en polyfoni. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172301. s. 27-207.
 • Smith-Solbakken, Marie (2014). Grunnlovsbestemmelsem om jødene fra 1814 fram til opphevelsen i 1851. I: Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-210-3. s. 74-112.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2014). Jødenes situasjon i Norge fra 1851 og frem til 1945. I: Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-210-3. s. 113-131.
 • Tungland, Else M.; Sagvaag, Hildegunn; Smith-Solbakken, Marie (2014). "Drikkeplikten" - når unntaket blir normalen : norske utstasjonerte kvinners erfaring med jobbrelatert alkoholbruk. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-43643-5. s. 185-196.
 • Smith-Solbakken, Marie; Sagvaag, Hildegunn; Svensson, Bengt; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2012). Bruk av kokain i tannbehandling. I: Anders Sandvig og Maihaugen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-202-8. s. 43-47.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2012). Preserving the past and intervening in the future through memorials and gravestones. CFE Conference Papers Series. ISSN 1654-2185. Hefte 5. s. 193-208.
 • Syvertsen, Carsten Martin; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2012). Innkjøp, innkjøpere, marked, nasjonsbygging og regionsmarkering. I: Anders Sandvig og Maihaugen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-202-8. s. 177-185.
 • Dessingue, Alexandre; Ryckebusch, Olivier; Smith-Solbakken, Marie; Oddone, Patrick; Tomasek, Michel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2011). Dunkerque, ville-mémoire : Dunkirk, City of Memories. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-019-2. 227 s.
 • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Hegland, Kåre (2011). Silent heroes : Operation Freshman and others = Tause helter : operasjon Freshman og andre falne. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-021-5. 271 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Kvinnesak, John Stuart Mill og Bjørnstjerne Bjørnson. I: Ingen sak for liten, ingen sak for stor : Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-008-6. s. 41-49.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2010). War graves and memorials in Gudbrandsdal, Lillehammer, Rauma and Ringsaker. I: Flerstemte minner. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-010-9. s. 55-70.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingue, Alexandre (2010). The invisible jews of Gudbrandsdal and Lillehammer. Etter Lemkin: Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold. ISSN 1891-084X. Volum 2. Hefte 3. s. 42-53.
 • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2009). Krigsminner : Sola krigsgraver / Memories From The War : Sola War Graves. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-006-2. 149 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre; Sognli, Helge; Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2009). Krigsminnesmerker, krigsgraver og turisme. I: Katta på veggen : kulturarv og kritisk historie. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282170079. s. 69-73.
 • Sagvaag, Hildegunn; Endresen, Arne; Høie, Harald; Smith-Solbakken, Marie; Hjelm, Bente; Tungland, Else; Daatland, Christer D. (2009). Rett kurs : ut av fengselet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-004-8. 78 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2020). COSL-ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2020). Ulykker i petroleumsbransjen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2019). Forord.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Askheim, Svein (2019). TGS-NOPEC.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2018). Bourbon Dolphin-ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2018). Concem-ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2018). Ocean Ranger ulykken.
 • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie (2017). "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-233-2. 202 s.
 • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie (2017). Råolje.
 • Smith-Solbakken, Marie (2016). Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172301. 367 s.
 • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie (2014). Hå kulturhistorie 3. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0230-3. 517 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Bøe, Jan Bjarne (2014). Hå kulturhistorie band 4 Tida etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0231-0. 383 s.
 • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie (2013). Hå kulturhistorie band 1: frå eldste tider til 1000-talet. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0228-0. 399 s.
 • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie (2013). Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. 453 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2012). Sorg : Kjærlighetens pris. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-204-2. 199 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2011). War graves and war memorials in Gjøvik, Gudbrandsdal, Lillehammer, Ringsaker og [sic] Rauma. Permafrost press. ISBN 978-82-92764-20-6. 309 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2020). Kielland 40 years on. The Heritage of the Alexander L. Kielland Disaster. The Norwegian Repsonse to the Alexander L. Kielland Platform Disaster.. Memorial University Of Newfoundland and Labrador; 2020-02-13.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2020). Norwegian Oil, Fish and Coastal Community Policy. Memorial University Of Newfoundland and Labrador; 2020-02-27.
 • Ryggvik, Helge; Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie (2019). Equinors historie.
 • Smith-Solbakken, Marie (2019). Petoro AS.
 • Smith-Solbakken, Marie; Dahle, Emil Aall (2019). Alexander L. Kielland-ulykken.
 • Tollaksen, Tor Gunnar; Ryggvik, Helge; Smith-Solbakken, Marie (2019). Equinor.
 • Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie (2019). Martin Linge-petroleumsfelt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2019). Lessons of a Public Inquiry - a comparative approach. The Alexander L. Kielland Disaster in 1980.. International Association for Critical Realism (IACR); 2019-07-31 - 2019-08-02.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2019). Ocean Ranger Ulykken i Canada.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2019). Polifoni som historisk metode. Memoar; 2019-03-01 - 2019-03-02.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2019). Polyfoni som metode med utgangspunkt i berørte av Alexander L. Kielland-ulykken. NTNU Trondheim HIPOLS Forskergruppe Historie, politikk og sa; 2019-09-04.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2019). Prosess, forskerposisjon, etiske overveielser - overraskelser? forskning om Alexander L- Kielland-ulykken. Norges Museumsforbund; 2019-09-03.
 • Fanebust, Frode; Smith-Solbakken, Marie (2018). Nordsjødykkerne.
 • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie (2018). Narrativ polyfoni. Fortellingsutvikling som didaktisk strategi i historiefaget.. HIFO Agder og Universitetet i Agder;
 • Ryggvik, Helge; Sander, Gunnar; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2018). Striden om oljeboring i nord.
 • Ryggvik, Helge; Smith-Solbakken, Marie (2018). Norsk oljehistorie.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Alexander Kielland-ulykken. Kampen om fortellingen. Forskningsdagene 2018; 2018-09-25.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Alexander L. Kielland-ulykken i norsk offentlighet - en oppsummering.. Norske historiedager 2018; 2018-06-01.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Alfred T. Crump.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Bravo-ulykken.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Byfjord Dolphin-ulykkene.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Emil Aall Dahle.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Henrik Ibsen - oljeplattform.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). "Kiellandbarna". Forskningsdagene; 2018-09-20.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Odd Kristian Reme.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Piper Alpha-ulykken.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). "Red" Adair.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Statfjord A-brannen.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Torgeir Moan.
 • Smith-Solbakken, Marie (2018). Øyvind Krovik.
 • Smith-Solbakken, Marie; Fremo, Anja W. (2018). Oljeunge.
 • Smith-Solbakken, Marie; Stugu, Ola Svein (2018). Offentligheten og de skjulte historiene. Norske historiedager 2018; 2018-06-01 - 2018-06-03.
 • Smith-Solbakken, Marie; Vinnem, Jan Erik (2018). Alfa-plattform-ulykken.
 • Smith-Solbakken, Marie; Vinnem, Jan Erik (2018). West Vanguard-ulykken.
 • Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie; Ryggvik, Helge (2018). Petroleumsfeltene på norsk kontinentalsokkel.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Herrenes historie, igjen?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2018). Gamle Dolly fra Mousehole.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2018). The Heritage of the Alxander L. Kielland-accident. University of Aberdeen; 2018-10-09.
 • Smith-Solbakken, Marie (2017). Cullen-rapporten.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2017). Child protection – the need for international co-operation in an age of migration.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2017). Post traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). 1. verdenskrig: 100 år siden Jyllandsslaget. Et bilde ved en grav.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Vår nestekjærlighet må være mer enn varme ord og tanker.
 • Teige, Elisabeth; Smith-Solbakken, Marie; Maliks, Jakob Mattias (2016). Sesjon 14 "Historie i bruk i samfunn og skole", sesjonsansvarlige og innledere. HIFO Nordvestlandet; 2016-06-17 - 2016-06-19.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2016). Forskere: Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2016). Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2016). Grunnlag for ny gransking.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2016). Vår arkiverte hukommelse og framtiden. Arkivene etter Alexander L. Kielland ulykken.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil (2015). Uinformert omorganisering av Arkivverket.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2015). Plikten til medborgerskap.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2014). Det mentale sammenbruddet som grunnlag for fornyelse. Doris May Lessing (1919 - 2013)..
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2014). Mennesket er den største faren og vårt eneste håp John Steinbeck 1902 – 1968.
 • Smith-Solbakken, Marie (2013). Folk sørger på Facebook. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-01-29.
 • Smith-Solbakken, Marie (2013). Hvordan leves sorgen ut i sosiale medier. Her og Nå, P2. [Radio]; 2013-01-29.
 • Smith-Solbakken, Marie (2013). Sorg i sosiale medier. NRK Rogaland. [TV]; 2013-01-29.
 • Smith-Solbakken, Marie (2013). Sorg som kjærlighetsspråk.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2013). Sabina Spielrein : Der kjærlighet hersker, dør ego.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2013). Bokanmeldelse av "The maid narratives" (2012)av Wormer, Jackson og Sudduth.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2013). Flyktningen som ga oss håpet og kunnskapen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2013). Om sin egen bok "Sorg : kjærlighetens pris er sorgen" (2012).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2013). Søren Kierkegaard : eksistensialismen, kjærligheten og angsten.
 • Gynnild, Astrid; Smith-Solbakken, Marie (2012). Digitale spor og troverdighet.
 • Gynnild, Astrid; Smith-Solbakken, Marie (2012). Sprengkraften i digitale chatterom.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). Arbeidet med Hå kulturhistorie. Hå kommune; 2012-04-26.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). De ukjente oljeofreneMangelfull kartleggingNavnene bak tallene. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-11-29.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). -En minnetavle for oljeofrene. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-12-06.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). Insiktsfullt og personlig.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). Oljearbeidernes historie. IE, Industri og Energi, LO; 2012-09-21.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). Prisen for oljå, de glemte ofrene. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-11-24.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). The happy time was the most dangerous. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-11-25.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). The prize of oil. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-12-09.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). Vil ha gransking av oljedødsfallene. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-11-29.
 • Smith-Solbakken, Marie (2012). Ønsker monument for de 69. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-11-26.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2012). Sorg, minnesmerker og anerkjennelse. Hva skal vi lage minnesmerker for? Det er mye lidelse og det er mange offer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2012). Bokanmeldelser av Pavel Klvačs bøker: "Backyard landscapes"(2012), "Rural Dwellers" (2011), "Closeness never too close" (2010), "In our backyard" (2007) og "Scenes of rural life" (2006).
 • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2011). Tause helter: Operasjon Freshman og andre falne. Austbygde foredragslag; 2011-11-17.
 • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2011). Freshman operasjon. Haugesund og Omland Forsvarsforening; 2011-01-20.
 • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2011). Krigserfaringer og minner fra krigen (1939 - 1945). Krigserfaringer og minner i et livløps perspektiv. Haugesund og Omland Forsvarsforening; 2011-09-29.
 • Hauge, Ragnar; Larsson, Paul; Smith-Solbakken, Marie; Sulland, Frode; Kostad, Anne-Kristin (2011). Enquete : 5 om alternative reaksjoner. Publisert i tidsskriftet Rus og samfunn nr. 5, 2011. [Avis]; 2011-11-01.
 • Smith-Solbakken, Marie; Kallelid, Ole; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2011). Døden på strendene.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2011). Cannabiskultur.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2011). Lokale fanger anmeldelse av Atle Skarstein og Michae Stokkes bok Blod og tårer.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2011). Skammens minnemerker eller sensasjonshistorie.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2011). Bokanmeldelse av Cannabiskultur (2011) av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2011). Den lydige rusforskningen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2011). Krigen, minnene og historien.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2011). Legalisering og regulering.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2011). Sykdom, straff og ansvarlighet.
 • Smith-Solbakken, Marie; Tungland, Else; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Forbud er ingen løsning.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Død, lidelse og sorg.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Inge Steensland til minne.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Krig, sex, språk og verdier.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Moralismen og den stygge nytelsen.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Skadereduksjon.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Striden rundt krigsminnesmerket.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2010). Ladet med verdier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2010). Tro, lidelse og offer.
 • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2010). Vi må ikke fortsette å glemme.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2009). Krigsgraver og minnesmerker.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2009). Vi trenger ny narkotikapolitikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre (2009). De som ikke fikk plass i minnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre (2009). De som ikke fikk plass i minnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (2007). Avhenginghet, lidelse og narkotikapolitikk.