Et profilbilde

Førsteamanuensis
Barbara Maria Sageidet { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Barbara Maria Sageidet", "tel": "Telefon: 51833578", "email": "barbara.sageidet@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-108

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sageidet, Barbara Maria (2017). ERASMUSplus meeting (PhD course planning) at the School of Early Childhood, Faculty of Education, Queensland University of Technology, Brisbane, 12.05.17 - 25.05.17. Universitetet i Stavanger. 1 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2017). Jordmikromorfologiske analyser av to tynnslip fra arkeologiske utgravninger i östra Fyrislund, Vaksala socken, Sverige. Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. 22 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2015). Jord mikromorfologiske analyser av tynnslip fra Barkeryds socken, Farstorp, Nässjö kommune, Jönköpings län, Sverige. Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. 38 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2014). Study stay at the School of Early Childhood, Faculty of Education, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 14.03.14 - 28.03.14. University of Stavanger. 1 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2012). Jordmikromorfologiske analyser av tynnslip frasedimenter ved Torgårdsletta i Tiller, Trondheim kommune. Rapport til NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie. Institutt for førskolelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. 42 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2011). Study stay, School of Early Childhood, Faculty of Education, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 12.07.11 - 25.07.11. University of Stavanger. 1 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2009). Jord mikromorfologiske analyser av tynnslip fra sedimenter ved Tornby (RAÄ 463 og 464) og ved Mörtlösa (RAÄ 323 i Linköping , Sverige. Institutt for førskolelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. 31 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2007). Jordmikromorfologiske analyser av 5 tynnslip av sedimentprøver fra lokalitetene Rødbøl og Ringdal, E18-prosjektet, Tønsberg, Vestfold. Arkeologisk museum i Stavanger. 19 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2007). Soil micromorphological analysis of three thin sections from sediments at Grundset, gnr. 14/3, Elverum, Hedmark. Report to the Grundset project, Museum of Cultural History, University of Oslo. Institutt for førskolelærerutdanning. 23 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2006). Jord-mikromorfologiske analyser av 16 tynnslip av sedimentprøver fra Gråfjellprosjektet, Åmot, Hedmark, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Arkeologisk Museum i Stavanger. 34 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2006). Mikromorfologiske analyser av tynnslip fra E6-prosjektet, Østfold. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Arkeologisk Museum i Stavanger. 35 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2006). Pollenanalyse av prøver fra E6-prosjektet, Østfold, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Arkeologisk Museum i Stavanger. 20 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2006). Pollenanalyse av prøver fra Gråfjell prosjektet, Åmot, Hedmark, Universitetet i Oslo. Arkeologisk Museum i Stavanger. 33 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (2005). A geoarchaeological study of processes that formed the cultural landscape of Jæren, SW-Norway, in prehistoric times.
 • Sageidet, Barbara Maria (2005). Mikromorfologiske analyser av tynnslip av sedimenter fra lokalitetene Fyldpå og Gulli, Tønsberg, Vestfold, E18-prosjekt. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Arkeologisk Museum i Stavanger. 20 s.
 • Sageidet, Barbara Maria (1992). Die Entstehung der Heiden auf Smøla (Westnorwegen) vor dem Hintergrund der regionalen Vegetationsgeschichte der Nacheiszeit. University of Hohenheim. 158 s.
 • Miller, Melinda; O'Gorman, Lyndal; Sageidet, Barbara Maria (2017). Indigenous perspectives as a theme. Universitetet i Stavanger; 2017-11-20 - 2017-11-24.
 • Sageidet, Barbara Maria (2017). Kan barn ta vare på naturen. Programområde Læringskulturer i barnehagen; 2017-03-14.
 • Sageidet, Barbara Maria (2017). Små barn, natur(fag)lige sammenhenger og bærekraftig utvikling. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger; 2017-02-08.
 • Sageidet, Barbara Maria (2017). Sustainability and social competences. Universitetet i Stavanger; 2017-11-20 - 2017-11-24.
 • Sageidet, Barbara Maria (2017). The risks of discussion climate change with small children. Universitetet i Stavanger; 2017-11-20 - 2017-11-24.
 • Sageidet, Barbara Maria; Almeida, Sylvia Christine; Dunkley, Ria (2017). Children's access to gardens in Norway, India and the United Kingdom. Simon Fraser University, Vancouver, Canada; 2017-09-09 - 2017-09-13.
 • Sageidet, Barbara Maria; Davis, Julie M.; Christensen, Mia (2017). Norwegian and Australian children's understanding of sustainability related issues in their kindergarten and home. Simon Fraser University, Vancouver; 2017-09-09 - 2017-09-13.
 • Sageidet, Barbara Maria; Davis, Julie M.; Christensen, Mia (2017). Small children and sustainability - ecological and social understandings and competences.. School of EarlyChildhood,Queensland University of Technology; 2017-05-16.
 • Sageidet, Barbara Maria; Heggen, Marianne Presthus; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Grøsvik, Kristin; Skarstein, Tuula Helka (2017). Early Childhood Education for Sustainability in Norway – strengths and challenges. "TransnationalDialogues inResearch inECEfor Sustainability"; 2017-09-05 - 2017-09-07.
 • Sageidet, Barbara Maria; Nesvik, Morten (2017). Barnehagebarn og miljøvern. NRK Radio, Distriksprogram - Rogaland, Lokalen. [Radio]; 2017-02-28.
 • Sageidet, Barbara Maria; Nyberg, Elin (2017). Slik kan barnehagebarn bli miljøbevisste. forskning.no. [Internett]; 2017-02-17.
 • Sageidet, Barbara Maria; Rowntree, Noeleen (2017). In children's neighborhood: Bunyaville environmental education center, Queensland, a case study from a close and from a long-distance perspective. Simon Fraser University, Vancouver; 2017-09-09 - 2017-09-13.
 • Almeida, Sylvia Christine; Dunkley, Ria; Sageidet, Barbara Maria (2016). Children’s access to gardens in Norway, India and the United Kingdom. 2016-11-02.
 • Emery, Sherridan; Davis, Julie M.; Sageidet, Barbara Maria; Hirst, Nicola; Boyd, Diane; Browder, Jamison K. (2016). Transnational Dialogues for sustainability research in early childhood education as a model for building capacity for ESD in universities?. MassachusettsInstitute ofTechnology(MiT),ManchesterMetr.Univ; 2016-09-14 - 2016-09-16.
 • Sageidet, Barbara Maria (2016). Centre of Stavanger city, historic marked place. Inst.ofGeology of theCzech.Acad.of Science,Mendel University; 2016-05-26 - 2016-05-28.
 • Sageidet, Barbara Maria (2016). Livslang læring om natur(fag)lige sammenhenger. UiS EVU, Rogaland fylkeskommune; 2016-11-15.
 • Sageidet, Barbara Maria (2016). Norwegian Early Childhood Teachers choices for activities, and their focus on science, technology, environmental issues and sustainability. Programområde læringskulturer i barnehagen, IBU, UiS; 2016-11-29.
 • Sageidet, Barbara Maria (2016). Norwegian early childhood teachers' choices for activities with the children, and their focus on science, environmental issues and sustainability. Norges arktiske universitet UiT, Alta; 2016-11-23.
 • Sageidet, Barbara Maria (2016). Vant pris for beste bidrag på internasjonal konferanse. Universitetet i Stavanger - Aktuelt. [Internett]; 2016-09-23.
 • Sageidet, Barbara Maria; Johansson, Eva Marianne (2016). Learning cultures i early childhood education. UiS, HF; 2016-06-23.
 • Sageidet, Barbara Maria (2015). Chapter 7: Norwegian perspectives on ECEFS - What has developed since the Brundtland Report?. Chalmers Tekniska Högskola og Gøteborg Universitet; 2015-06-29 - 2015-07-02.
 • Sageidet, Barbara Maria (2015). Norwegian perspectives on ECEFS - What has developed since the Brundtland Report. Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS; 2015-06-22 - 2015-06-24.
 • Sageidet, Barbara Maria (2015). The oldest history of the city of Stavanger, elucidated by soil micromorphology. Université Libre de Bruxelles; 2015-05-27 - 2015-05-29.
 • Sageidet, Barbara Maria; Davis, Julie M.; Christensen, Mia (2015). Children’s understanding of sustainability in their home and kindergarten. Chalmers Tekniska Høgskola og Gøteborg Universitet; 2015-06-29 - 2015-07-02.
 • Sageidet, Barbara Maria (2014). Early childhood education for sustainability in Norwegian kindergartens. Julie M. Davis; 2014-03-17.
 • Sageidet, Barbara Maria (2014). Early childhood education research and development in Norway. QECSN (Qeensland Early Childhood Sustainability Network); 2014-03-22.
 • Sageidet, Barbara Maria (2013). Soil micromorphology of sediments at Torgårdsletta, Tiller, Trondheim municipality, Norway. University of Basel; 2013-09-02 - 2013-09-06.
 • Sageidet, Barbara Maria; Petersson, Maria (2012). Soil micromorphological evidence from Iron Age land use at Tornby and Mörtlösa, in Linköping, Sweden. Rosa M. Poch, Intern. Soil Micromorphology Working Group; 2012-07-08 - 2012-07-14.
 • Sageidet, Barbara Maria (2011). Activities related to the natural environment and the daily learning culture in Norwegian Kindergartens. School of Early Childhood, QUT, Brisbane; 2011-07-13 - 2011-07-15.
 • Sageidet, Barbara Maria (2011). Activities related to the natural environment and the daily learning culture in Norwegian Kindergartens. AAEE Australian Association for Environmental Education; 2011-07-19 - 2011-07-23.
 • Sageidet, Barbara Maria (2011). What’s happening in Early childhood education for sustainability in Norway?. School of Early Childhood, QUT, Brisbane; 2011-07-13 - 2011-07-15.
 • Sageidet, Barbara Maria (2010). A presentation of the Early Childhood Education Master's degree at the University of Stavanger. ERASMUS lærerutveksling; 2010-03-23 - 2010-03-27.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria (2009). Gode barnehager er bra - også for de yngste.
 • Sageidet, Barbara Maria (2009). Hva pollenanalyse kan fortelle om fortiden på Talleraas.
 • Sageidet, Barbara Maria (2009). Jord mikromorfologi med nytt fra eldre jernalderen og et glimt under torget i Stavanger. Universitetet i Stavanger, UiS Pluss, Åpen Fagdag; 2009-11-25.
 • Sageidet, Barbara Maria (2008). Soil micromorphology analyses of samples from sand terraces at Grundset, Elverum, Southeastern Norway. 2008-06-27 - 2008-06-29.
 • Sageidet, Barbara Maria (2007). A geoarchaeological study of processes that formed the cultural landscape at Orstad, Jæren, SW Norway. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Sageidet, Barbara Maria (2007). Når det er bare jord igjen¿ eller hvordan arkeologiske kontekster kan avsløres ved hjelp av jord mikromorfologisk analyse. Universitetet i Stavanger, FLEKS ¿ Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling; 2007-11-28.
 • Sageidet, Barbara Maria (2007). Soil Micromorphology - a geoarchaeological method for the documentation and interpretation of archaeological contexts. 2007-01-08 - 2007-01-10.
 • Sageidet, Barbara Maria (2005). Anthropogenic soils and anthropogeomorphic materials, and their interpretation in archaeologial contexts. Universitetet for miljø- og biovitenskap; 2005-08-30.
 • Sveistrup, Tore E.; Sageidet, Barbara Maria (2004). List of specific micromorphological terms from the Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections by G. Stoops 2003, with translations into Norwegian. Electronic report to Georges Stoops, University of Ghent.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Nitter, Marianne; Pedersen, S.E.; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte; Sjurseike, Ragnhild (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Sjurseike, Ragnhild; Lillehammer, Grete; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Sageidet, Barbara Maria (2002). Jord-mikromorfologi eller hva striper i jorda kan fortelle om fortidig landbruk.
 • Sageidet, Barbara Maria (1999). Jord-mikromorfologisk analyse - kort rapport fra en lang grøft.
 • Hemdorff, Olle; Sageidet, Barbara Maria (1997). En hveteåker fra eldre bronsealder på Orstad, Klepp - en spesialisert jordbruksboplass?.
 • Sageidet, Barbara Maria (1997). Et bidrag til Sandnes sin vegetasjonshistorie.
 • Sageidet, Barbara Maria (1997). Pollenanalyse langs en vannledning.