Et profilbilde

Førsteamanuensis
Sidsel Merete Skjelten { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Sidsel Merete Skjelten", "tel": "Telefon: 51831011", "email": "sidsel.skjelten@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-210

anvendt språkvitskap, retorikk, systemisk-funksjonell lingvistikk, tekstvitskap, kommunikasjon, skrivekompetanse, vurdering

Forskningsområder

tekstkvalitet, skrivekompetanse, vurdering

Utvalgte publikasjoner

Skjelten, Sidsel Merete. 20013. Jakta på kvalitetsforskjellar i elevane sine tekstar. Kva skil gode tekstar frå middels gode? Avhandling for ph.d.-graden. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Doktoravhandlinga finst digitalt på DUO (digitale samlingar, Universitetet i Oslo)

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skjelten, Sidsel Merete (2017). Skriving - ein nøkkelkompetanse i dagens og framtidas tekstsamfunn. I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-748-4. s. 35-45.
 • Skjelten, Sidsel Merete (2013). Jakta på kvalitetsforskjellar i elevane sine tekstar. Kva skil gode tekstar frå middels gode?. UiO. 514 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete (2013). Skjelten, Sidsel Merete. 2013. Jakta på kvalitetsforskjellar i elevane sine tekstar. Kva skil gode tekstar frå middels gode?. Akademika forlag. 514 s.
 • Skjelten, Sidsel M.; Allern, Marit (2000). Ordet er ditt. Ressursbok 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-19342-7. 247 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete (1999). Ordet er ditt - ressursbok 10. klasse, fagstoff både på nynorsk og bokmål. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-18076-7. 230 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete (1999). Ordet er ditt 10 - lesebok for 10. klasse, tekstar både på nynorsk og bokmål. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-18074-0. 295 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete (1999). Ordet er ditt 10 - lærebok i norsk for ungdomssteget. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-18073-2. 303 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete (1999). Ordet er ditt 10- lærebok i norsk for 10. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-18072-4. 303 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Storesund, Ingvild (1998). Ordet er ditt 9, lærebok nynorsk. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17218-7. 265 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Wiel, Unni (1998). Ordet er ditt 9, lesebok nynorsk og bokmål. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17098-2. 229 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Wiel, Unni (1998). Ordet er ditt 9, lærebok. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17097-4. 271 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Wiel, Unni (1998). Ordet er ditt 9, ressursbok, bokmål og nynorsk. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17099-0. 225 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Rønningen, Randulf; Watne, Evy (1997). Ordet er ditt. Lesebok i norsk for grunnskolen. 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-16347-1. 241 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Rønningen, Randulf; Watne, Evy (1997). Ordet er ditt. Lesebok i norsk for grunnskolen. 8.klasse. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17068-0. 241 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Watne, Evy; Øvergård, Berit (1997). Ordet er ditt 8. Lærebok i norsk for grunnskolen. 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-16345-5. 277 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Watne, Evy; Øvergård, Berit (1997). Ordet er ditt 8. Lærebok i norsk for grunnskolen. 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-16345-5. 277 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Øvergård, Berit (1997). Ordet er ditt. Lærerens bok. 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS. 96 s.
 • Skjelten, Sidsel Merete (1999). Ordet er ditt 10 - CD.
 • Skjelten, Sidsel Merete (1998). Ordet er ditt 9, CD.
 • Skjelten, Sidsel Merete (1997). Ordet er ditt 8, CD.
 • Skjelten, Sidsel Merete (2013). Kvalitetsforskjellar i elevane sine tekstar - kva skil gode tekstar frå middels gode?. Universitetet i Göteborg; 2013-12-05 - 2013-12-06.
 • Skjelten, Sidsel Merete (2013). Vurdering av kvalitet i elevane sine tekstar - og spørsmålet om tolkingsfellesskap og bedømmarsamsvar. Universitetet i Stavanger/Rogaland fylkeskommune;
 • Skjelten, Sidsel Merete (1999). Norskfaget i L 97 - den nye læreplanen for grunnskolen.