Et profilbilde

Professor
Åse Kari Hansen Wagner { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Åse Kari Hansen Wagner", "tel": "Telefon: 51832301", "email": "aase-kari.h.wagner@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24100
Merknader Åse Kari H. Wagner (f. 1967) er professor i nordisk språk. Hun har skrevet sin doktorgrad samt flere artikler innenfor historisk lingvistikk og språkkontakt. De siste to tiårene har hun skrevet artikler og bøker om språktilegnelse blant barn, med et særlig blikk for flerspråklige, og om barnehagens arbeid med å stimulere barns språkutvikling. Wagner var leder av Lesesenteret i perioden 2010-2018. Hun er nå prosjektleder for den norske delen av PIRLS 2021, samt engasjert i forskningsprosjektet Two teachers, som leder av en kvalitativ studie fra et utvalg deltakende klasserom.

Curriculum vitae, Åse Kari H. Wagner

Åse Kari H. Wagner, b. 29.06.1967. Sigrid Undsetsgate 9A, 4021 Stavanger. Tel. 51 83 23 01/922 31 320. Married, 3 children. E-mail: aase-kari.h.wagner@uis.no.

 

 

01.08.2018-: professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger 

01.08.2010-: Director, associate professor/professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger

01.10.2009-01.08.2010: Vice-director, associate professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger

01.01.2001-: Associate professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger

01.07.1998-31.12.2000: Associate professor, Department of Nordic languages, University of Stavanger

01.07.1994-30.06.1998: Doctoral student, Department of Nordic languages, University of Stavanger

 

 

- Doctor artium (PhD Thesis) Nordic languages (See publication list: Hansen, 1998.) University of Bergen, Department of Nordic studies

- 1992-1994: Master?s degree, Nordic languages (including 1 year Erasmus-scholarship: Archive Studies Paris and Caen). University of Bergen, Department of Nordic studies

 

 

- PIRLS 2021, National Research Coordinator, Norway.

- Two teachers in the class (http://lesesenteret.uis.no/two_teachers/), leader of qualitative sub-project 

- The Learning Child/The Stavanger Project (Member of research group and project leader for the subproject on multilingual children). http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=5321

- ?On track?/From late to early interventions in remedial reading instruction ? Reducing the number of children with reading difficulties. Connected to WP4, L2 children at-risk. http://lesesenteret.uis.no/forside/nyheter/article78167-1037.html

- Language Development in Internationally Adopted Children (Project Leader): Longitudinal project (2006-2013) focussing on internationally adopted children?s language development and learning in school.

- TRAS (Member): TRAS is an observational material for early language development. See the list of publications; Espenakk et al 2003 and 2011.

- Lesefrø (The Seeds of Reading) (Project Leader/member). See list of publications; Hoel et.al., 2011.

- Joy of Reading, Madagascar (Project member): A collaboration between the University of Toliara, the Green Education Programme (ProVert)/Green Schools Bara, the Malagasy Lutheran Church (MLC) and the Peace Corps (Fredskorpset) for the production of both children?s books in Malagasy and teaching aids for schools. 

- PIRLS 2001 and 2016 (Project member): Progress in International Reading Literacy Survey. See the list of publications, Wagner 2004, Strand, Wagner & Foldnes, 2017 and http://lesesenteret.uis.no/forskning/leseundersoekelser/pirls/.

 

 

Skaftun, A. & Wagner, Å.K.H. (to be submitted to L1. Educational Studies in Languages and Literature). Oracy in Year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education? Journal article, 23 pages.  

 

Strand, O., Wagner, Å.K.H. & Foldnes, N., 2017, Flerspråklige elevers leseresultater[multilingual students? reading skills in PIRLS]. I Gabrielsen (red.), Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. 75-95. 

 

Skaftun, A., Aasen, A.J. og Wagner, Å.K.H., 2014, Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i framtidens skole ? en besøkelsestid for norskfaget?Norsklæreren 2015 (2), s. 50-60. 

 

Stangeland, E.B., Wagner, Å.K.H., Reikerås, E.K., 2014, Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen [Monolingual and bilingual Children?s Linguistic and Social Functioning Skills in Preschool], Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy [Skriv! Les! 2. Articles from the second Nordic conference for Writing, Reading and Literacy] 2014. Akademika. 25 pages. 

 

Wagner, Å.K.H. og Walgermo, B.R., 2014, Flerspråklige barns språk og leseutvikling [Language and Reading Development in Multilingual Children], Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring (ed. Lundetræ, K., Tønnessen, F.E.). Gyldendal akademisk. 98 114. 

 

Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H., 2012, Læsefrø: Sprogstimulering gennem læseaktiviteter i dagsinstitutioner [The Seeds of Reading: Language Stimulation Through Reading Activities in Preschools], Dansk Psykologisk Forlag (ISBN 978 87 7706 781 5). 

 

Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H., 2011, Lesefrø: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen [The Seeds of Reading : Language Stimulation Through Reading Activities in Preschools], Oslo: Cappelen Damm Akademisk, (ISBN 978 82 02 33898 5). 

 

Wagner, Å.K.H., Hoel, T., Oxborough, G.H., 2010, Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø barnehager [Before Reading Becomes Difficult: Working with Language Stimulation in Four Preschools in The Seeds of Reading Project], Spesialpedagogikk 04. 2010, pp. 31 36. 

 

Wagner, Åse Kari H.; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning, 2010, Den flerspråkiga människan [The Multilingual Human], Lund: AB Studentlitteratur, 2010. 

 

Wagner, Åse Kari H.; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning, 2008, Det flerspråklige mennesket: En grunnbok om skriftspråklæring [The Multilingual Human: A Basic Textbook for Written Language Learning], Fagbokforlaget (ISBN 9788245005967) UiS. 

 

Wagner, Å.K.H., 2006, Det fins ikke lenger gode unnskyldninger for dårlige leseferdigheter blant minoritetselever [There Are No Longer Good Excuses for Poor Reading Skills Among Minority Language Students], Norsk tidsskrift for logopedi. 2. 2006 

 

Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari H. (eds), 2006, 

Busetnadsnamn på Staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7. 9. mai 2004 [Settlement Names in Staðir: Report from NORNA? s 33. symposium at Utstein Cloister 7. 9. May 2004], Uppsala: Norna Förlaget (ISBN 91 7276 080 X) 

Uppstad, P.H. og Wagner, Å.K.H., 2005, Approaching the Skill of Writing: How to Balance the Focus on the End Product and Online Measures in Writing and Digital Media (ed. Luuk Van Waes, Mariëlle Leijten & Chris Neuwirth), Studies in Writing Series, Elsevier. 

Received the award Computers and Composition Distinguished Book Award 2007 at the conference Computers and Writing Conference i Detroit i mai 2007, with the following motivation: "honors book length works that contribute in substantial and innovative ways to the field of computers and composition". 

Wagner, Åse Kari Hansen, 2005, Les noms de lieux issus de l'implantation scandinave : le cas des noms en tuit [Place names from the Scandinavian settlement: The case of names in tuit]. Les fondations scandinaves en Occident [Scandinavian foundations in western Europe]. Symposium Cerisy la Salle. Caen: Publications du CRAHM. Publications du CRAHM, pp. 241 252, UIS 

Wagner, Å.K.H. og Uppstad, P.H., 2005, Minoritetsspråklige 10-åringers leseferdigheter i norsk skole (PIRLS 2001) [Reading Skills Among 10 Year Old Minority Language Students in Norwegian Schools (PIRLS 2001)], Norsklæreren nr. 3, 2005, pp. 5 10. 

Wagner, Å.K.H. og Uppstad, P.H., 2005, Bilingual Literacy : Narrative Performance in Bilingual StudentsCohen, J., McAlister, K. & MacSwan, J. (Eds.) ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism, Somerville, MA: Cascadilla Press. 

Wagner, Åse Kari Hansen, 2004, Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En studie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10 åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001 (How do Minority Language Students in Norway Read? An Analysis of 10 year old Minority Language and Majority Language Students? Reading Results and Background Factors in the Norwegian PIRLS 2001 Sub Project), The National Centre for Reading Education and Research (ISBN 8276490344) 

Wagner, Å.K.H., 2003, Peder Gammeltoft: The Place Name Element Bólsta?r in the North Atlantic Area, Review in The Journal of the Scottish Society for Northern Studies 37, pp. 113 119. 

Akselberg, G. og Wagner, Å.K.H., 2003, Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 91. 120 127. 

Bonnet, G., Daems, Frans, Glopper, C. De, Horner, S., Lappalainen, H. P., Nardi, E., Rémond, M., Robin, I., Rosén, M., Solheim, R. G., Tønnessen, F. E., Vertecchi, B., Vrignaud, P., Wagner, Å. K. H. og White, J., 2003, Culturally balanced assessment of reading (c bar). European network of policy makers for the evaluation of education systems. Belgium, England, Finland, France, Italy, The Netherlands, Norway, Sweden. 84 pages. 

Wagner, Åse Kari H., 2003, Språk og lesing: Arv er langt fra alt! [Language and Reading: Nature Is Far From Everything], Adopsjonsforum 2003 ;Volum 5. s. 5 8 

Wagner, Å.K.H., 2002, ?Trier e? det sama så eg blir i august!? Navnet som utgangspunkt for kulturarbeid og språkutviklende aktiviteter. [?Trier is what I will become in August!?: Children?s First Names as a Basis for Cultural Activities and Language Stimulation Activities in Preschool], 2002, Kulturbarnehagen (ed. Ingeborg Mjør). Oslo: Samlaget, pp. 112 118. 

Wagner, Å.K.H., 2002, Les noms de lieux scandinaves en Normandie à travers l?exemple des noms en tuit et en beuf [Scandinavian place names in Normandy through the examples of the names in tuit and beuf], Onoma 37: Nordic Onomastics (ed. Mats Wahlberg, Willy Van Langendonck), pp. 205 217. 

Akselberg, G. og Wagner, Å.K.H., 2002, Nordisk namnforskning 2001: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 90. 146 153. 

Wagner, Å.K.H., 2002, Vikingenes møte med Frankrike [The Vikings meet with France]. Fortelling og møte mellom kulturer (red. Geir Skeie og Benedikt Jager). Tidvise Skrifter nr. 47. Stavanger: Høgskolen i Stavanger. 80 87. 

Akselberg, G. og Wagner, Å.K.H., 2001, Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 89, 127 136. 

Hansen, Å.K.H., 2001, Analyse av stedsnavn i gammelt språkkontaktområde. En metodediskusjon [An Analysis of Place Names in an Ancient Area of Language Contact: A Discussion of Methods], in Names in a Changing World: Report from the Twelfth Nordic Onomastics Congress, Tavastehus 13 17 juni 1998 (ed. Gunilla Harling Kranck). Studier i nordisk filologi 78, Skrifter nr. 631. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 13 pages. 

Hansen, Å.K.H, 2000, Forskningsdisiplinen onomastikk i undervisningsfaget nordisk ? problemer og muligheter [The Research Discipline Onomastics in the University Subject Scandinavian Languages: Problems and Opportunities], Nordica Bergensia 22, pp. 104 124. (Trial lecture in connection with the defence of the doctoral dissertation). 

Hansen, Å.K.H., 2000, Svar fra doktoranden [Doctoral defence], published in Namn og nemne 17, pp. 106 115. 

Akselberg, G. og Hansen, Å.K.H., 2000, Nordisk namnforskning 1999: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 88. 148 155. 

Akselberg, G. og Hansen, Å.K.H., 1999, Nordisk namnforskning 1998: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 87. 122 130. 

Hansen, Å.K.H., 1998, Noms de lieu normands d?origine scandinave ? Quelles dimensions et perspectives offre l?étude des noms de lieu dans le domaine plurilinguistique? [What dimensions and perspectives offers the study of place names in a plurilingual territory?], Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences, Aberdeen, August 4 11, 1996, pp. 163 168. 

Hansen, Å.K.H., 1998, Lucien Musset. Nordica et Normannica. Recueil d?études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la fondation de la Normandie [Lucien Musset. Nordica et Normannica. Collection of studies on the ancient and medieval Normandy, the Viking expeditions and the foundation of Normandy]. Review in Namn och Bygd 86, pp. 173 176. 

Hansen, Å.K.H., 1998, Språkkontakt i gammelt koloniområde. En studie av normannerbosetningens stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa tuit. Avhandling til dr.art. graden [Language Contact in an Ancient Viking Settlement. A Study of the Norman Place Names in Normandy, with Particular Emphasis on the Names in tuit], Unpublished doctoral Thesis, 1998, Nordisk Institutt, University of Bergen (312 pages). 

Hansen, Å.K.H., 1997, Språkkontakt i gammalt koloniområde: Om ei gruppe av normanniske namn på tuit. [Language Contact in an Ancient Viking Settlement: Regarding place names in tuit], Namn og nemne 14, pp. 21 38. 

Hansen, Å.K.H., 1997, Forskningsfaget navnegransking: Namnegransking som studie og undervisningsfag [Research in Onomastics: Onomastics as a Subject for Study and Teaching], Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking, Blindern 22. november 1996 [Proceedings from the 8. National Conference in Onomastics, Blindern, 22. november 1996] (ed. Kristin Bakken). Division for Onomastics, University of Oslo, pp. 83 107. 

Hansen, Å.K.H., 1996, Navneforskning og nasjonsbygging. 1800 tallets forskning på nordiske språkminner i Normandie [Onomastics and the construction of a nation, 19th Century Research on Scandinavian Language in Normandy], Norsk stadnamnarkiv 75 år 1921 1996. [Department of Onomastics 75 years 1921 1996] (ed. T. Schmidt), Department of Scandinavian Studies and Comparative Literature, University of Oslo, pp. 61 70. (Self chosen subject for trial lecture in connection with the defence of the doctoral dissertation.) 

Hansen, Å.K.H., 1996, Språkkontakt i gammalt koloniområde [Language contact in an ancient viking settlement]. Nordisk filologi. Helsing til Egil Sundland på syttiårsdagen 14. februar 1996 (red. A.M. Andersen), Høgskolen i Stavanger, Avdeling for humanistiske fag, 28 41. (En noe omarbeida versjon av denne artikkelen er utgitt i Namn og nemne 1997, se ovenfor.) 

 

Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H., 2011, TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Håndbok og skjema, revidert utgave [TRAS: Observing Language in Daily Interactions. Manual and Registration Form, Revised Edition], The National Centre for Reading Education and Research, UiS (ISBN 978 82 7649 072 5) 

Translated into/adapted to Danish, Swedish, Faroese, Icelandic, Sami languages, Greenlandic. 

Chapters in TRAS: 

Wagner, Åse Kari H., 2011, Ordproduksjon [Word Production], TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill [TRAS: Observing Language in Daily Interactions], 2011, The National Centre for Reading Education and Research, (ISBN 978 82 7649 072 5), pp. 90 97, UiS 

Wagner, Åse Kari H., 2011, Barn med flere språk [Multilingual Children], TRAS:?Observasjon av språk i daglig samspill?[TRAS: Observing Language in Daily Interactions], 2011, Stavanger: The National Centre for Reading Education and Research, ISBN 978 82 7649 072 5. pp. 122 130, UiS 

Wagner, Åse Kari H.; Hoel, Trude., 2011, Språkstimulering gjennom høgtlesingsaktiviteter i barnehager med stor andel flerspråklige barn. Lesefrø prosjektet [Language Stimulation Through Read Aloud Activities in Preschools With A Large Percentage of Multilingual Children: The Seeds of Reading Project], TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill [TRAS: Observing Language in Daily Interactions], Stavanger: The National Centre for Reading Education and Research, 2011, (ISBN 978 82 7649 072 5), pp. 133 138, UiS 

Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar; Wagner, Åse Kari Hansen; Færevåg, Margaret K., 2003, TRAS: Tidlig registrering av språkutvikling, handbook og skjema [TRAS ManualStavanger TRAS Project Group], Stavanger: Senter for leseforsking (ISBN 82 7649 027 1) 

Translated into/adapted to Danish, Swedish, Faroese, Icelandic, Sami languages, Greenlandic. 

Wagner, Åse Kari og Wagner, David Alexandre (translators): Herlem, F. Cohen (2008), Adopsjon: Hvordan du kan svare på spørsmål fra barna [Adoption: How Can You Answer Questions From The Children], 2008, Vigmostad og Bjørke (ISBN 9788245006346) 

Digital resources: 

-       On language development: http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=99228&categoryID=17795

-       On reading an writing difficulties and early language development: http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=121781&categoryID=21414

 

Mossige, M., Wagner, Å.K.H., Rongved, E. (2016). The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019. I: Successful approaches to raising attainment and tackling unequity. CIDREE Yearbool 2016. 2016 ISBN 978-1-5262-0628-2. s.120-135

Wagner, Å.K.H., Mossige, M., 2015, Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving. Nettartikkel. http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=16682

Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil. Byråkratikrøll fra Giske. Utdanningsnytt.no2015

Newspaper interview with Hoel, T. og Wagner, Å.K.H., 2013, Nei, ikke hold igjen! 28.08.2013. 

Newspaper interview with Lundetræ, K. og Wagner, Å.K.H., Kamp om å få bli med. 8.7.2013. Stavanger Aftenblad. 

Torkildsen, T., intervju med Åse Kari H. Wagner, 2013, Å læra språk er ein jobb [Interview with Åse Kari H. Wagner: Language learning is hard work]. Det fleirspråklege Noreg [The plurilingual Norway]. Skald forlag. ISBN 9788279591900 

 

Frost, Jørgen; Wagner, Åse Kari H., Stigen og edderkoppen ? om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling [The Ladder and the Spider: Building Bridges Between Theoretical Perceptions of Learning and Development], 2012, on www.forebygging.no. 

Toft, T.E., 2012, Intervju med Åse Kari H. Wagner: Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig. [It is Irresponsible To Not Prioritize Norwegian in Preschools] http://lesesenteret.uis.no/forside/nyheter/article62168 1037.html 

Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H., 2012, Barn leker og teller [Children Play and Count], Verdens Gang, p. 37. 

Wagner, Å.K.H., 2012, Flerspråklighet er en stor og udiskutabel ressurs ? men barnehagens og skolens ansvar er primært norsk. [Multilingualism is a Huge and Indisputable Resource ? But the Responsibility of Preschools and Schools is Primarily to Foster Norwegian], Første steg 2012; Volum 3. 

Wagner, Åse Kari H.; Frost, Jørgen, 2012, Faren ved å kaste stein i glasshus, [The Danger of Sitting in Glasshouses and Throwing Stones], 2012, Dagbladet 

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M.K., Horn, E., Løge, I.K., Solheim, R.G., Wagner Å.K.H., 2010, Er kartlegging av barns språk farlig? [Is it Dangerous to Map Children?s Language?] Utdanning 13/2010, with the online version at (http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____24032.aspx) 

Wagner, Å. K. H., 2009, Lesefrø ? Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige [Seeds of Reading: The Book as a Language Stimulating Activity in Kindergartens with a large Proportion of Minority Language Children]. Norsk Forening for leseopplæring. Medlemsblad, 17, sept. 2009, 3 8. 

Lesefrø Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige [The Seeds of Reading: Books for Language Stimulation Activities in Preschools with a Large Percentage of Minority Language Children], Univers 2009 ;Volume 17. s. 3 8 

Håland, A., Helgevold, L., Hoel, T. (red.), Mangen, A., Wagner, Å.K.H., Engen, L. (contributors) (2008). Lesing er... (Reading is..) National Centre for Reading Education and Research. http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/boeker_og_hefter/article11504 588.html 

Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne., 2006, Tror du dine egne øyne [Do You Believe Your Own Eyes?] Univers ? The University of Stavanger magazine 

Røskeland, M., Uppstad, P.H., Solheim, O.J og Wagner, Å.K.H., 2006, Are There Age Differences in the Utilization of Illustrations in Reading Science Textbooks? Poster presentasjon at the 1st Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking, Lund, Sweden, 6. 8. February 2006. 

Wagner, Å.K.H., 2006, Minoritetsspråklige elever som faller mellom mange stoler. Joron Pihls Etnisk mangfold i skolen : Det sakkyndige blikket [Minority Language Students who fall between many chairs. Joron Pihl?s book ?Etnisk mangfold ...? (Ethnic diversity in school: the expert evaluation)]. Nytt fra Lesesenteret, 2006. 

Wagner, Å.K.H., 2005, Hvorfor leser ikke minoritetsspråklige 10 åringer bedre? [Why do not Minority Language Children have better reading skills?] SLF info nr. 1. 

See wo.cristin.no

  

 

Forskningsområder


Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning


Arbeidserfaring


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Oracy in year one: a blind spot in Norwegian language and literacy education?. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 19. s. 1-20. DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.09.
 • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 75-95.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.; Aasen, Arne Johannes (2015). Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Hefte 2. s. 50-60.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2. s. 65-90.
 • Wagner, Åse Kari H.; Walgermo, Bente Rigmor (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 98-114.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Flerspråklighet er en stor og udiskutabel ressurs – men barnehagens og skolens ansvar er primært norsk. Første steg. ISSN 1504-1891. Volum 3.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2011). Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33898-5. 144 s.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Barn med flere språk. I: TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. s. 122-130.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Det fins ikke lenger gode unnskyldninger for dårlige leseferdigheter blant minoritetselever. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. Volum 2.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Approaching the skill of writing. Elsevier. ISBN 80448631.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Les noms de lieux issus de l'implantation scandinave : le cas des noms en -tuit. I: Les fondations scandinaves en Occident. Colloque de Cerisy-la-Salle. Caen: Publications du CRAHM. Publications du CRAHM. s. 241-252.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2005). Minoritetsspråklige 10-åringers leseferdigheter i norsk skole (PIRLS 2001). ?. Hefte 3. s. 5-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Les noms de lieux scandinaves en Normandie à travers l'exemple des noms en -tuit et en -beuf. ?. Volum 37.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Trier e' det sama så eg blir i august!: Navnet som utgangspunkt for kulturarbeid og språkutviklende aktiviteter. I: Kulturbarnehagen (red. Ingeborg Mjør). Oslo: Samlaget. s. 112-118.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Vikingenes møte med Frankrike. I: Tidvise skrifter. Humaniora, kunst og estetikk. s. 80-88.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Norge [Namnekrønike for Noreg 1999]. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 88. s. 148-155.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Forskningsdisiplinen onomastikk i undervisningsfaget nordisk – problemer og muligheter. Nordica Bergensia. ISSN 0804-5372. Volum 22. s. 104-124.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Svar fra doktoranden, Åse Kari Hansen. ?. s. 106-115.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (1999). Nordisk namnforskning 1998. 2.5. Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 87. s. 122-130.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Nicolaisen, W.F.H. (1998). Noms de lieu normands d'origine scandinave: Quelles dimensions et perspectives offre l'étude des noms de lieu dans le domaine plurilinguistique?. ?. Volum 2. s. 163-168.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein; Nes, Oddvar (1997). Språkkontakt i gammalt koloniområde. Om ei gruppe av normanniske namn på -tuit. ?. Volum 14. s. 21-38.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Navneforskning og nasjonsbygging. 1800-tallets forskning på nordiske språkminner i Normandie. I: Norsk stadnamnarkiv 75 år 1921-1996. Avdeling for namnegransking, årsmelding 1995. s. 61-70.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Språkkontakt i gammalt koloniområde. I: Nordisk filologi; Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n. Høgskolen i Stavanger. s. 28-41.
 • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2012). Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-781-5. 160 s.
 • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. 141 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2010). Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande. AB Studentlitteratur. 307 s.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005967. 324 s.
 • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. ISBN 9789172760806. 238 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2004). TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema. Special-paedagogisk forlag. ISBN 8776070670.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2004). Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En studie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 8276490344. 135 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema. Senter for leseforsking. ISBN 8276490271. 139 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen. Special-pædagogisk forlag. ISBN 8773999407. 112 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Culturally balanced assessment of reading (c-bar). The European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education. 84 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Språkkontakt i gammelt koloniområde : en studie av normannerbosetningens stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa -tuit. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 312 s.
 • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H. (2019). Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Conditons for orality in primary school. 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Rammer for muntlighet i småskolen. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Wagner, Åse Kari H. (2019). Apprentissage de la lecture/écriture/oralité (littératie) pour les débutants (CP, CE1) en Norvège. Université de Montpellier; 2019-01-29.
 • Wagner, Åse Kari H. (2019). Two Teachers in the Class: Le RCT et l'étude de cas. Universite de Montpellier, LIRDEF; 2019-03-18.
 • Wagner, Åse Kari H. (2019). Two Teachers in the class: Le RCT et l´étude de cas. Université de Grenoble; 2019-04-18.
 • Wagner, Åse Kari H.; Johanne Birgitte, Hovig (2019). PIRLS 2021, Progress in International Reading Literacy Study. Programområdet Grensesnitt i lesing og skriving; 2019-10-14.
 • Wagner, Åse Kari H.; Ofstad, Gunn Helen (2019). LA TRANSITION DU JARDIN D'ENFANTS A L'ELEMENTAIRE EN NORVEGE. LANGUAGE ET LITTERATIE.. Universite de Montpellier, LIRDEF; 2019-03-20 - 2019-03-21.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2018). Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?. ARLE; 2018-04-03 - 2018-04-05.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle (2017). Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Scarbocci, Paolo Haaland; Færevaag, Margaret Klepstad; Bjerkan, Kirsten Meyer; Refvik, Linda; Wagner, Åse Kari H. (2017). Språkvansker (barnehage).
 • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016. Lesesenteret; 2017-12-06.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.. Stadped; 2017-03-21 - 2017-03-22.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H. (2015). Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019.
 • Wagner, Åse Kari H. (2015). Barns språkutvikling. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS;
 • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil (2015). Byråkratikrøll fra Giske.
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). De nasjonale sentrenes tilleggsoppdrag for PPT.. Utdanningsdirektoratet/Statped;
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). Hvordan kan Lesesenteret støtte PP-tjenesten?. Statped;
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). Hvordan videreutvikle dagens grunnleggende ferdigheter?. Kunnskapsdepartementet/Ludvigsenutvalget; 2014-11-17 - 2014-11-18.
 • Wagner, Åse Kari H.; Stangeland, Elisabeth Brekke (2014). Presentasjon av forskningsarbeid med utgangspunkt i språklig utvikling: 1) Flerspråklige barn, 2) Gutter og jenter, 3) Barn med svake vs barn med sterke språkferdigheter.. Lesesenteret, UiS;
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H. (2013). Nei, ikke hold igjen!. [Avis]; 2013-08-28.
 • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H. (2013). Kamp om å få bli med. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Forum for kulturelt mangfold, UiS; 2013-09-20.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret; 2013-11-05.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. Lesesenteret og skrivesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret, Skrivesenteret, HisT; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Wagner, Åse Kari H. (2013). Barn med flere språk - utfordringer og tiltak. Fordypningskurs i regi av Stavangerprosjektet. Lesesenteret;
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Frost, Jørgen; Wagner, Åse Kari H. (2012). Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn leker og teller.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn med flere språk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-09-06.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn og unge med flere språk. Utfordringer og tiltak. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-02-20 - 2012-06-15.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Det lærende barnet: 4-5-åringen. Språkutvikling – og observasjon med TRAS. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-03-01.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Lesesenterets ressurser og forskning. Høgre; 2012-10-29.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). TRAS – og nyere forsknings- og utviklingsprosjekt. TRAS og flerspråklige barn. Statped Vest; 2012-10-05.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). TRAS og flerspråklige barn. Bredtvet kompetansesenter.; 2012-10-18.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Viktigheten av å stimulere flerspråklige barns norsk. Senter for flerspråklige barn og unge, Sandnes; 2012-04-25.
 • Wagner, Åse Kari H.; Frost, Jørgen (2012). Faren ved å kaste stein i glasshus.
 • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil (2012). Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig. www.lesesenteret.no. [Internett]; 2012-09-26.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte (2011). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Statped Vest, Bredtvet kompetansesenter, ISP, Lesesenteret,; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Barnet og språket. Lesesenteret, UiS; 2011-03-03.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Førskolebarns språklige utvikling (4,5 år). Lesesenteret; 2011-11-03.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesesenterets arbeid på barnehagefeltet. Utdanningsdirektoratet; 2011-11-16 - 2011-11-17.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesesenterets flerkulturelle perspektiv. Utdanningsdirektoratet; 2011-11-16 - 2011-11-17.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS og tilpasninger til ulike språk. TRAS-gruppen; 2011-11-30.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Bakgrunn, innhold og erfaringer. Utdanningsforbundet; 2011-11-12.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Er kartlegging av barns språk farlig?.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-24.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-04-09.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Adoptivbarn og språk Fagmøte for medlemmer av Adopsjonsforum. Adopsjonsforum Rogaland; 2010-04-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Barn med flere språk. Stavangerprosjekt-kurs. Lesesenteret; 2010-12-01.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Barns språkutvikling: Sammenhenger mellom språkutvikling i tidlig alder og seinere lesing og læring i skolen. 2010-05-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Flerspråklige barn i Stavanger-prosjektet. 2010-03-16 - 2010-03-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavangerprosjektet. 2010-04-16.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavanger-prosjektkurs. Lesesenteret; 2010-11-16.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Hvordan stimulere til god språkutvikling ? for både Kari og Mohammed? (Gjesteforelesning v Fagdag for nyutdannede lærere.). Universitetet i Stavanger; 2010-04-13.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Innslag om språkstimulering voksne innvandrere. [Radio]; 2010-01-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Le projet de Lesefrø: Comment stimuler la langue chez les enfants ? à partir de la lecture.Foredrag for Fredskorpsdelegasjon fra Madagaskar. Lesesenteret; 2010-09-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkutvikling i førskolealder. Børesvingen barnehage; 2010-06-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). TRAS. Tidlig registrering av språkutvikling. Universitetet i Stavanger, Avd for lærerutdanning og spesialpedagogikk; 2010-10-07.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2010). Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Kaltvedt, Elsa (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Fagmøte for foreldre i Stavanger-prosjektet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2010-05-06.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Løge, Inger Kristine (2010). Multilingual children in the Stavanger project. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Andreassen, Anne Brit (2010). Språk og lesing. Foredrag i anledning statsråd Kristin Halvorsens besøk ved Lesesenteret. Lesesenteret; 2010-01-29.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Adopterte barn og språk. Adopsjonsforum Rogaland; 2009-09-29.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-09-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet. Halvdagskurs for lærere i Klepp. Lesesenteret/Klepp kommune; 2009-09-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år. Stavangerprosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-10-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år. Stavanger-prosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-10-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling. 3-4 år. Stavanger-prosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-11-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école. Det gassiske utdanningsministeriet (MEN)/INFP; 2009-01-13.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école. Det gassiske utdanningsministeriet (MEN)/INFP; 2009-01-12.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om Lesefrø. Grorud bydel; 2009-04-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Tinn kommune; 2009-04-02.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Hå kommune.; 2009-03-11.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige. UiS Pluss; 2009-09-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige. UiS Pluss; 2009-08-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø ? Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-05-04.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-04-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-04-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesing når norsk ikke er morsmålet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-10-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). L'importance de la langue maternelle dans l'enseignement. 2009-01-14 - 2009-01-15.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Om noen av de barna som vi bør være spesielt oppmerksomme på når det gjelder språkutvikling. Ressurssenter for styrka barnehagetilbud, Stavanger.; 2009-04-14.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Språkstimulering, fortelling og høgtlesing. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Foredrag ved fagdag for øvingslærere. Universitetet i Stavanger/Institutt for førskolelærerutdanning; 2009-01-30.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Utenlandsadopterte barn og språklig mestring. Foredrag ved Logopediens dag. 2009-03-06.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Adoptivbarn og språk. [Radio]; 2008-12-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Barn med flere språk. Oppvekst og levekår i samarbeid med Nafo og Universitetet i Stavanger; 2008-12-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Hva skjer når barn får nytt morsmål?. [Radio]; 2008-12-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Kultur for lesing i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2008-09-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Kultur for lesing i barnehagen. Breidablikk kulturbarnehage; 2008-12-03.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Lesefrø. 2008-10-16 - 2008-10-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-09-25.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-09-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Utenlandsadopterte barn og språk. [Radio]; 2008-12-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket. 2008-10-02.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Wagner, David-Alexandre (2008). God morgen Norge - Innslag om adopsjon og spørsmål fra barn. [Radio]; 2008-02-27.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). The doubling of consonants in a text-writing task. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-05.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne. [Avis]; 2006-12-15.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-07.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Hva er TRAS, og hvorfor er det viktig å observere og stimulere førskolebarns språkutvikling?. Tommeliten barnehage; 2006-02-15.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Minoritetsspråklige elever som faller mellom mange stoler Joron Pihls Etnisk mangfold i skolen : Det sakkyndige blikket.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk 4: Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Universitetet i Stavanger/Sandnes kommune; 2006-11-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Høgskolen i Bergen; 2006-09-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Høgskolen i Bergen; 2006-09-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Tospråklige barnehagebarn. 2006-09-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2006). TRAS og barns språkutvikling. 2006-10-18 - 2006-10-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Adoptivbarn - språk, lesing, læring. Adopsjonsforum; 2005-11-08.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Hvorfor leser ikke minoritetsspråklige 10-åringer bedre?.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Minoritetsspråklige elever og lesing – med bakgrunn i PIRLS 2001. 2005-10-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Tanker om mulige prosjekter vedrørende TRAS og minoritetsspråklige barn. 2005-08-26 - 2005-08-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Tidlig registrering av språkutvikling (TRAS). Vågen barnehage, Strand kommune; 2005-09-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2004). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students. 2003-04-30 - 2003-05-03.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Peder Gammeltoft: The place-name element bólstađr in the North Atlantic area.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2003). ScriptLog – a new approach to Writing Processes. 2003-05-20 - 2003-05-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Nordisk namnforskning 2001: Litteraturkrönika: Norge.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn. 2002-04-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkkompetanse, lesing og skriving hos personer med norsk som andrespråk. 2002-03-11 - 2002-03-12.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Tospråklige: Læringsfortrinnet som blir en byrde?. Internasjonalt hus; 2002-11-21.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling. 2001-11-30.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget. 2001-03-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Tospråklige elever og leseferdighet: Et forskningsprosjekt i tilknytning til leseundersøkelsen PIRLS. 2001-10-24 - 2001-10-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Å vokse opp med to språk. 2001-03-27 - 2001-03-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein (2001). Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Nordisk namnforskning 1999. 2. Litteraturkrönika, 2.5 Norge.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1998). Analyse av stedsnavn i gammelt språkkontaktområde. En metodediskusjon. 1998-06-13 - 1998-06-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1998). Lucien Musset. Nordica et Normannica. Recueil d'études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la fondation de la Normandie [...].
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Forskningsfaget navnegransking. 1996-11-22.
 • Færevåg, Margaret Klepstad; Wagner, Åse Kari H.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Rege, Elisabeth (2017). Språkvansker i barnehagen. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Wagner, Åse Kari H. (2017). Film: Lese- og skrivevansker: Fins det risikotegn vi kan se etter allerede i barnehagealder?. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stavanger.