Et profilbilde

Professor
Åse Kari Hansen Wagner { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Åse Kari Hansen Wagner", "tel": "Telefon: 51832301", "email": "aase-kari.h.wagner@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24100
Merknader Åse Kari H. Wagner (f. 1967) er professor i nordisk språk. Hennes forskningsinteresser er språktilegnelse, med et særlig blikk for flerspråklighet, barnehagers og skolers arbeid med språk og lesing, samt dialogisk undervisning. Wagner var leder av Lesesenteret i perioden 2010-2018. Hun er nå prosjektleder for den norske delen av leseundersøkelsen PIRLS 2021, samt engasjert i forskningsprosjektet Two teachers, som leder av en kvalitativ studie fra et utvalg deltakende klasserom.

Curriculum vitae, Åse Kari H. Wagner

01.08.2018-: professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger 

01.08.2010-: Director, associate professor/professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger

01.10.2009-01.08.2010: Vice-director, associate professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger

01.01.2001-: Associate professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger

01.07.1998-31.12.2000: Associate professor, Department of Nordic languages, University of Stavanger

01.07.1994-30.06.1998: Doctoral student, Department of Nordic languages, University of Stavanger


Publications: See www.cristin.no

  

 

Forskningsområder


Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning


Arbeidserfaring


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Oracy in year one: a blind spot in Norwegian language and literacy education?. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 19. s. 1-20. DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.09.
 • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 75-95.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.; Aasen, Arne Johannes (2015). Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Hefte 2. s. 50-60.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2. s. 65-90.
 • Wagner, Åse Kari H.; Walgermo, Bente Rigmor (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 98-114.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Flerspråklighet er en stor og udiskutabel ressurs – men barnehagens og skolens ansvar er primært norsk. Første steg. ISSN 1504-1891. Volum 3.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2011). Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33898-5. 144 s.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Barn med flere språk. I: TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. s. 122-130.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Det fins ikke lenger gode unnskyldninger for dårlige leseferdigheter blant minoritetselever. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. Volum 2.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Approaching the skill of writing. Elsevier. ISBN 80448631.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Les noms de lieux issus de l'implantation scandinave : le cas des noms en -tuit. I: Les fondations scandinaves en Occident. Colloque de Cerisy-la-Salle. Caen: Publications du CRAHM. Publications du CRAHM. s. 241-252.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2005). Minoritetsspråklige 10-åringers leseferdigheter i norsk skole (PIRLS 2001). ?. Hefte 3. s. 5-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Les noms de lieux scandinaves en Normandie à travers l'exemple des noms en -tuit et en -beuf. ?. Volum 37.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Trier e' det sama så eg blir i august!: Navnet som utgangspunkt for kulturarbeid og språkutviklende aktiviteter. I: Kulturbarnehagen (red. Ingeborg Mjør). Oslo: Samlaget. s. 112-118.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Vikingenes møte med Frankrike. I: Tidvise skrifter. Humaniora, kunst og estetikk. s. 80-88.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Norge [Namnekrønike for Noreg 1999]. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 88. s. 148-155.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Forskningsdisiplinen onomastikk i undervisningsfaget nordisk – problemer og muligheter. Nordica Bergensia. ISSN 0804-5372. Volum 22. s. 104-124.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Svar fra doktoranden, Åse Kari Hansen. ?. s. 106-115.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (1999). Nordisk namnforskning 1998. 2.5. Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 87. s. 122-130.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Nicolaisen, W.F.H. (1998). Noms de lieu normands d'origine scandinave: Quelles dimensions et perspectives offre l'étude des noms de lieu dans le domaine plurilinguistique?. ?. Volum 2. s. 163-168.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein; Nes, Oddvar (1997). Språkkontakt i gammalt koloniområde. Om ei gruppe av normanniske namn på -tuit. ?. Volum 14. s. 21-38.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Navneforskning og nasjonsbygging. 1800-tallets forskning på nordiske språkminner i Normandie. I: Norsk stadnamnarkiv 75 år 1921-1996. Avdeling for namnegransking, årsmelding 1995. s. 61-70.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Språkkontakt i gammalt koloniområde. I: Nordisk filologi; Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n. Høgskolen i Stavanger. s. 28-41.
 • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2012). Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-781-5. 160 s.
 • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. 141 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2010). Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande. AB Studentlitteratur. 307 s.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005967. 324 s.
 • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. ISBN 9789172760806. 238 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2004). TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema. Special-paedagogisk forlag. ISBN 8776070670.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2004). Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En studie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 8276490344. 135 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema. Senter for leseforsking. ISBN 8276490271. 139 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen. Special-pædagogisk forlag. ISBN 8773999407. 112 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Culturally balanced assessment of reading (c-bar). The European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education. 84 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Språkkontakt i gammelt koloniområde : en studie av normannerbosetningens stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa -tuit. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 312 s.
 • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H. (2019). Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Conditons for orality in primary school. 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Rammer for muntlighet i småskolen. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Wagner, Åse Kari H. (2019). Apprentissage de la lecture/écriture/oralité (littératie) pour les débutants (CP, CE1) en Norvège. Université de Montpellier; 2019-01-29.
 • Wagner, Åse Kari H. (2019). Two Teachers in the Class: Le RCT et l'étude de cas. Universite de Montpellier, LIRDEF; 2019-03-18.
 • Wagner, Åse Kari H. (2019). Two Teachers in the class: Le RCT et l´étude de cas. Université de Grenoble; 2019-04-18.
 • Wagner, Åse Kari H.; Johanne Birgitte, Hovig (2019). PIRLS 2021, Progress in International Reading Literacy Study. Programområdet Grensesnitt i lesing og skriving; 2019-10-14.
 • Wagner, Åse Kari H.; Ofstad, Gunn Helen (2019). LA TRANSITION DU JARDIN D'ENFANTS A L'ELEMENTAIRE EN NORVEGE. LANGUAGE ET LITTERATIE.. Universite de Montpellier, LIRDEF; 2019-03-20 - 2019-03-21.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2018). Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?. ARLE; 2018-04-03 - 2018-04-05.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle (2017). Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Scarbocci, Paolo Haaland; Færevaag, Margaret Klepstad; Bjerkan, Kirsten Meyer; Refvik, Linda; Wagner, Åse Kari H. (2017). Språkvansker (barnehage).
 • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016. Lesesenteret; 2017-12-06.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.. Stadped; 2017-03-21 - 2017-03-22.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H. (2015). Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019.
 • Wagner, Åse Kari H. (2015). Barns språkutvikling. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS;
 • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil (2015). Byråkratikrøll fra Giske.
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). De nasjonale sentrenes tilleggsoppdrag for PPT.. Utdanningsdirektoratet/Statped;
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). Hvordan kan Lesesenteret støtte PP-tjenesten?. Statped;
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). Hvordan videreutvikle dagens grunnleggende ferdigheter?. Kunnskapsdepartementet/Ludvigsenutvalget; 2014-11-17 - 2014-11-18.
 • Wagner, Åse Kari H.; Stangeland, Elisabeth Brekke (2014). Presentasjon av forskningsarbeid med utgangspunkt i språklig utvikling: 1) Flerspråklige barn, 2) Gutter og jenter, 3) Barn med svake vs barn med sterke språkferdigheter.. Lesesenteret, UiS;
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H. (2013). Nei, ikke hold igjen!. [Avis]; 2013-08-28.
 • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H. (2013). Kamp om å få bli med. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Forum for kulturelt mangfold, UiS; 2013-09-20.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret; 2013-11-05.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. Lesesenteret og skrivesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret, Skrivesenteret, HisT; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Wagner, Åse Kari H. (2013). Barn med flere språk - utfordringer og tiltak. Fordypningskurs i regi av Stavangerprosjektet. Lesesenteret;
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Frost, Jørgen; Wagner, Åse Kari H. (2012). Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn leker og teller.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn med flere språk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-09-06.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn og unge med flere språk. Utfordringer og tiltak. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-02-20 - 2012-06-15.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Det lærende barnet: 4-5-åringen. Språkutvikling – og observasjon med TRAS. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-03-01.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Lesesenterets ressurser og forskning. Høgre; 2012-10-29.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). TRAS – og nyere forsknings- og utviklingsprosjekt. TRAS og flerspråklige barn. Statped Vest; 2012-10-05.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). TRAS og flerspråklige barn. Bredtvet kompetansesenter.; 2012-10-18.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Viktigheten av å stimulere flerspråklige barns norsk. Senter for flerspråklige barn og unge, Sandnes; 2012-04-25.
 • Wagner, Åse Kari H.; Frost, Jørgen (2012). Faren ved å kaste stein i glasshus.
 • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil (2012). Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig. www.lesesenteret.no. [Internett]; 2012-09-26.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte (2011). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Statped Vest, Bredtvet kompetansesenter, ISP, Lesesenteret,; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Barnet og språket. Lesesenteret, UiS; 2011-03-03.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Førskolebarns språklige utvikling (4,5 år). Lesesenteret; 2011-11-03.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesesenterets arbeid på barnehagefeltet. Utdanningsdirektoratet; 2011-11-16 - 2011-11-17.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesesenterets flerkulturelle perspektiv. Utdanningsdirektoratet; 2011-11-16 - 2011-11-17.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS og tilpasninger til ulike språk. TRAS-gruppen; 2011-11-30.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Bakgrunn, innhold og erfaringer. Utdanningsforbundet; 2011-11-12.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Er kartlegging av barns språk farlig?.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-24.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-04-09.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Adoptivbarn og språk Fagmøte for medlemmer av Adopsjonsforum. Adopsjonsforum Rogaland; 2010-04-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Barn med flere språk. Stavangerprosjekt-kurs. Lesesenteret; 2010-12-01.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Barns språkutvikling: Sammenhenger mellom språkutvikling i tidlig alder og seinere lesing og læring i skolen. 2010-05-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Flerspråklige barn i Stavanger-prosjektet. 2010-03-16 - 2010-03-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavangerprosjektet. 2010-04-16.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavanger-prosjektkurs. Lesesenteret; 2010-11-16.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Hvordan stimulere til god språkutvikling ? for både Kari og Mohammed? (Gjesteforelesning v Fagdag for nyutdannede lærere.). Universitetet i Stavanger; 2010-04-13.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Innslag om språkstimulering voksne innvandrere. [Radio]; 2010-01-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Le projet de Lesefrø: Comment stimuler la langue chez les enfants ? à partir de la lecture.Foredrag for Fredskorpsdelegasjon fra Madagaskar. Lesesenteret; 2010-09-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkutvikling i førskolealder. Børesvingen barnehage; 2010-06-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). TRAS. Tidlig registrering av språkutvikling. Universitetet i Stavanger, Avd for lærerutdanning og spesialpedagogikk; 2010-10-07.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2010). Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Kaltvedt, Elsa (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Fagmøte for foreldre i Stavanger-prosjektet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2010-05-06.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Løge, Inger Kristine (2010). Multilingual children in the Stavanger project. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Andreassen, Anne Brit (2010). Språk og lesing. Foredrag i anledning statsråd Kristin Halvorsens besøk ved Lesesenteret. Lesesenteret; 2010-01-29.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Adopterte barn og språk. Adopsjonsforum Rogaland; 2009-09-29.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-09-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet. Halvdagskurs for lærere i Klepp. Lesesenteret/Klepp kommune; 2009-09-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år. Stavangerprosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-10-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år. Stavanger-prosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-10-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling. 3-4 år. Stavanger-prosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-11-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école. Det gassiske utdanningsministeriet (MEN)/INFP; 2009-01-13.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école. Det gassiske utdanningsministeriet (MEN)/INFP; 2009-01-12.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om Lesefrø. Grorud bydel; 2009-04-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Tinn kommune; 2009-04-02.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Hå kommune.; 2009-03-11.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige. UiS Pluss; 2009-09-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige. UiS Pluss; 2009-08-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø ? Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-05-04.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-04-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-04-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesing når norsk ikke er morsmålet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-10-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). L'importance de la langue maternelle dans l'enseignement. 2009-01-14 - 2009-01-15.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Om noen av de barna som vi bør være spesielt oppmerksomme på når det gjelder språkutvikling. Ressurssenter for styrka barnehagetilbud, Stavanger.; 2009-04-14.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Språkstimulering, fortelling og høgtlesing. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Foredrag ved fagdag for øvingslærere. Universitetet i Stavanger/Institutt for førskolelærerutdanning; 2009-01-30.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Utenlandsadopterte barn og språklig mestring. Foredrag ved Logopediens dag. 2009-03-06.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Adoptivbarn og språk. [Radio]; 2008-12-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Barn med flere språk. Oppvekst og levekår i samarbeid med Nafo og Universitetet i Stavanger; 2008-12-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Hva skjer når barn får nytt morsmål?. [Radio]; 2008-12-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Kultur for lesing i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2008-09-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Kultur for lesing i barnehagen. Breidablikk kulturbarnehage; 2008-12-03.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Lesefrø. 2008-10-16 - 2008-10-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-09-25.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-09-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Utenlandsadopterte barn og språk. [Radio]; 2008-12-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket. 2008-10-02.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Wagner, David-Alexandre (2008). God morgen Norge - Innslag om adopsjon og spørsmål fra barn. [Radio]; 2008-02-27.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). The doubling of consonants in a text-writing task. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-05.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne. [Avis]; 2006-12-15.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-07.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Hva er TRAS, og hvorfor er det viktig å observere og stimulere førskolebarns språkutvikling?. Tommeliten barnehage; 2006-02-15.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Minoritetsspråklige elever som faller mellom mange stoler Joron Pihls Etnisk mangfold i skolen : Det sakkyndige blikket.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk 4: Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Universitetet i Stavanger/Sandnes kommune; 2006-11-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Høgskolen i Bergen; 2006-09-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Høgskolen i Bergen; 2006-09-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Tospråklige barnehagebarn. 2006-09-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2006). TRAS og barns språkutvikling. 2006-10-18 - 2006-10-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Adoptivbarn - språk, lesing, læring. Adopsjonsforum; 2005-11-08.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Hvorfor leser ikke minoritetsspråklige 10-åringer bedre?.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Minoritetsspråklige elever og lesing – med bakgrunn i PIRLS 2001. 2005-10-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Tanker om mulige prosjekter vedrørende TRAS og minoritetsspråklige barn. 2005-08-26 - 2005-08-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Tidlig registrering av språkutvikling (TRAS). Vågen barnehage, Strand kommune; 2005-09-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2004). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students. 2003-04-30 - 2003-05-03.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Peder Gammeltoft: The place-name element bólstađr in the North Atlantic area.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2003). ScriptLog – a new approach to Writing Processes. 2003-05-20 - 2003-05-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Nordisk namnforskning 2001: Litteraturkrönika: Norge.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn. 2002-04-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkkompetanse, lesing og skriving hos personer med norsk som andrespråk. 2002-03-11 - 2002-03-12.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Tospråklige: Læringsfortrinnet som blir en byrde?. Internasjonalt hus; 2002-11-21.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling. 2001-11-30.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget. 2001-03-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Tospråklige elever og leseferdighet: Et forskningsprosjekt i tilknytning til leseundersøkelsen PIRLS. 2001-10-24 - 2001-10-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Å vokse opp med to språk. 2001-03-27 - 2001-03-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein (2001). Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Nordisk namnforskning 1999. 2. Litteraturkrönika, 2.5 Norge.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1998). Analyse av stedsnavn i gammelt språkkontaktområde. En metodediskusjon. 1998-06-13 - 1998-06-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1998). Lucien Musset. Nordica et Normannica. Recueil d'études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la fondation de la Normandie [...].
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Forskningsfaget navnegransking. 1996-11-22.
 • Færevåg, Margaret Klepstad; Wagner, Åse Kari H.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Rege, Elisabeth (2017). Språkvansker i barnehagen. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Wagner, Åse Kari H. (2017). Film: Lese- og skrivevansker: Fins det risikotegn vi kan se etter allerede i barnehagealder?. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stavanger.