Et profilbilde

Professor
Åse Kari Hansen Wagner { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Åse Kari Hansen Wagner", "tel": "Telefon: 51832301", "email": "aase-kari.h.wagner@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24157
Merknader Åse Kari H. Wagner (f 1967) er professor og leder av Lesesenteret. Hun har sin doktorgrad fra Universitetet i Bergen (1998), med en avhandling om språkkontakt i tidligere tider, og har siden 2000 arbeidet med språkkontakt i moderne tid, barns språkutvikling, flerspråklighet og språkutvikling hos utenlandsadopterte barn – relatert til lesefeltet. Hun har brei undervisnings- og veiledningserfaring, og er også en populær kurs- og foredragsholder. Wagner er medforfatter av fagbøker med oversettelse til flere språk (bl.a. Det flerspråklige mennesket, Fagbokforlaget, 2008; Lesefrø – Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen, Cappelen Akademisk, 2011), og har dessuten utarbeidet språkobservasjonsmateriellet TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) sammen med kolleger i en tverrfaglig sammensatt gruppe. Wagner har omfattende FoU-erfaring både nasjonalt og internasjonalt og en stor forskningsproduksjon, samt også en stor populærvitenskapelig produksjon. Hun har deltatt på en lang rekke nasjonale og internasjonale konferanser med innlegg og posters.

Curriculum vitae, Åse Kari H. Wagner

Åse Kari H. Wagner

Curriculum Vitae

 

 

b. 29.06.1967

Sigrid Undsetsgate 9A,

4021 Stavanger

tel.: 51 83 23 01/922 31 320

e-mail: aase-kari.h.wagner@uis.no

Married, 3 children (b. 1999, 2002, 2006)

 

 

Education

1998: Ph.D. (Doctor atrium) in Nordic languages, University of Bergen, Department of Nordic studies (submitted Dec 1998; defended Jan 2000, after maternity leave)

1994: M.A. in Nordic languages, University of Bergen, Department of Nordic studies (including a one-year Erasmus scholarship for Archive Studies, Paris and Caen)

1992: B.A. in Languages (French, English and Nordic languages), Norwegian history and Philosophy, Høgskolesenteret i Rogaland (University of Stavanger) and University of Bergen

 

 

 

Professional Appointments/Employment

01.08.2010 ? Director, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger 

01.10.2009 - 01.08.2010: Deputy Director, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger

01.01.2001? : Associate professor, National Centre for Reading Education and Reading Research, University of Stavanger

01.07.1998 ? 31.12.2000: Associate Professor, Department of Nordic Languages, University of Stavanger

01.07.1994 ? 30.06.1998: Doctoral student, Department of Nordic Languages, University of Stavanger

 

 

 

 

Publications

 

Books, Manuals, Reports

 

* = Peer reviewed

 

* Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H., 2011,

Lesefrø: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen [The Seeds of Reading : Language Stimulation Through Reading Activities in Preschools], Oslo: Cappelen Damm Akademisk, (ISBN 978-82-02-33898-5).

 

Translated into Danish: Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H., 2012, Læsefrø: Sprogstimulering gennem læseaktiviteter i dagsinstitutioner [The Seeds of Reading: Language Stimulation Through Reading Activities in Preschools], Dansk Psykologisk Forlag (ISBN 978-87-7706-781-5).

 

Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H., 2011, TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Håndbok og skjema, revidert utgave [TRAS: Observing Language in Daily Interactions. Manual and Registration Form, Revised Edition], The National Centre for Reading Education and Research, UiS (ISBN 978-82-7649-072-5)

Translated into/adapted to Danish, Swedish, Faroese, Icelandic, Sami languages??, Greenlandic.

* Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning, 2008, Det flerspråklige mennesket: En grunnbok om skriftspråklæring [The Multilingual Human: A Basic Textbook for Written Language Learning], Fagbokforlaget (ISBN 9788245005967) UiS. Also published in Swedish (Lund: AB Studentlitteratur, 2011)

 

Translated into Swedish: Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning, 2010, Den flerspråkiga människan [The Multilingual Human], Lund: AB Studentlitteratur, 2010.

 

Wagner, Åse Kari og Wagner, David-Alexandre (translators): Herlem, F. Cohen (2008), Adopsjon: Hvordan du kan svare på spørsmål fra barna [Adoption: How Can You Answer Questions From The Children], 2008, Vigmostad og Bjørke (ISBN 9788245006346)

 

* Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (eds), 2006, 

Busetnadsnamn på Staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.-9. mai 2004 [Settlement Names in Staðir: Report from NORNA? s 33. symposium at Utstein Cloister 7.-9. May 2004], Uppsala: Norna-Förlaget (ISBN 91-7276-080-X),

 

* Wagner, Åse Kari Hansen, 2004, Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En studie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001 (How do Minority Language Students in Norway Read? An Analysis of 10 year old Minority Language and Majority Language Students? Reading Results and Background Factors in the Norwegian PIRLS 2001 Sub-Project), The National Centre for Reading Education and Research (ISBN 8276490344)

 

Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar; Wagner, Åse Kari Hansen; Færevåg, Margaret K., 2003, TRAS: Tidlig registrering av språkutvikling, handbook og skjema [TRAS Manual: Stavanger TRAS Project Group], Stavanger: Senter for leseforsking (ISBN 82-7649-027-1)

 

Translated into/adapted to Danish, Swedish, Faroese, Icelandic, Sami languages??, Greenlandic.

 

 

Doctoral thesis

 

Hansen, Å.K.H., 1998, Språkkontakt i gammelt koloniområde. En studie av normannerbosetningens stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa -tuit. Avhandling til dr.art.-graden [Language Contact in an Ancient Viking Settlement. A Study of the Norman Place Names in Normandy, with Particular Emphasis on the Names in -tuit], Unpublished doctoral Thesis, 1998, Nordisk Institutt, University of Bergen (312 pages).

 

Hansen, Å.K.H, 2000, Forskningsdisiplinen onomastikk i undervisningsfaget nordisk ? problemer og muligheter [The Research Discipline Onomastics in the University Subject Scandinavian Languages: Problems and Opportunities], Nordica Bergensia 22, pp. 104-124. (Trial lecture in connection with the defence of the doctoral dissertation).

 

Hansen, Å.K.H., 1996, Navneforskning og nasjonsbygging. 1800-tallets forskning på nordiske språkminner i Normandie [Onomastics and the construction of a nation, 19th Century Research on Scandinavian Language in Normandy], Norsk stadnamnarkiv 75 år 1921-1996. [Department of Onomastics 75 years 1921-1996] (ed. T. Schmidt), Department of Scandinavian Studies and Comparative Literature, University of Oslo, pp. 61-70. (Self-chosen subject for trial lecture in connection with the defence of the doctoral dissertation.) 

 

Hansen, Å.K.H., 2000, Svar fra doktoranden [Doctoral defence], published in Namn og nemne 17, pp. 106-115.

 

See also the two opponents? oppositions, published in Namn og nemne 17.

 

 

Chapter in Books, Manuals

 

* = Peer reviewed

 

* Wagner, Å.K.H. og Walgermo, B.R., submitted, 2013, Flerspråklige barns språk- og leseutvikling [Language and Reading Development in Bilingual Children], Tilpasset leseopplæring. Utfordringer og oppfølging i den første leseopplæringen (arbeidstittel) (ed. Lundetræ, K., Tønnessen, F.E.). Gyldendal akademisk. 19 pages.

 

Wagner, Åse Kari H., 2011, Ordproduksjon [Word Production], TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill [TRAS: Observing Language in Daily Interactions], 2011, The National Centre for Reading Education and Research,  (ISBN 978-82-7649-072-5), pp. 90-97, UiS

 

Wagner, Åse Kari H., 2011, Barn med flere språk [Multilingual Children], TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill

[TRAS: Observing Language in Daily Interactions], 2011, Stavanger: The National Centre for Reading Education and Research, ISBN 978-82-7649-072-5. pp. 122-130, UiS

 

Wagner, Åse Kari H.; Hoel, Trude., 2011, Språkstimulering gjennom høgtlesingsaktiviteter - i barnehager med stor andel flerspråklige barn. Lesefrø-prosjektet [Language Stimulation Through Read Aloud Activities in Preschools With A Large Percentage of Multilingual Children: The Seeds of Reading Project], TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill [TRAS: Observing Language in Daily Interactions], Stavanger: The National Centre for Reading Education and Research, 2011, (ISBN 978-82-7649-072-5), pp. 133-138, UiS

 

* Uppstad, P.H. og Wagner, Å.K.H., 2005, Approaching the Skill of Writing: How to Balance the Focus on the End Product and Online Measures in Writing and Digital Media (ed. Luuk Van Waes, Mariëlle Leijten & Chris Neuwirth), Studies in Writing Series, Elsevier.

Received the award Computers and Composition Distinguished Book Award 2007 at the conference Computers and Writing Conference i Detroit i mai 2007, with the following motivation: "honors book-length works that contribute in substantial and innovative ways to the field of computers and composition".

 

* Wagner, Åse Kari Hansen, 2005, Les noms de lieux issus de l'implantation scandinave : le cas des noms en -tuit  [Place names from the Scandinavian settlement: The case of names in -tuit]. Les fondations scandinaves en Occident [Scandinavian foundations in western Europe]. Symposium Cerisy-la-Salle. Caen: Publications du CRAHM. Publications du CRAHM, pp. 241-252, UIS

 

* Wagner, Å.K.H., 2002, ?Trier e? det sama så eg blir i august!? Navnet som utgangspunkt for kulturarbeid og språkutviklende aktiviteter. [?Trier is what I will become in August!?: Children?s First Names as a Basis for Cultural Activities and Language Stimulation Activities in Preschool], 2002, Kulturbarnehagen (ed. Ingeborg Mjør). Oslo: Samlaget, pp. 112-118.

 

 

Other Peer Reviewed Publications/Manuscripts

 

* Wagner, Å.K.H. and Gabrielsen, N.N., to be submitted, 2013, Hidden Language Problems in Internationally Adopted Children, journal article, 25 pages.

 

* Stangeland, E.B., Wagner, Å.K.H., Reikerås, E.K., in prep., 2013, Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen ]Monolingual and bilingual Children?s Linguistic and Social Functioning Skills in Preschool], to be submitted to Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy [Skriv! Les! 2. Articles from the second Nordic conference for Writing, Reading and Literacy] 2014. Akademika.

 

* Hoel, T., Wagner, Å.K.H., and Begnum, A.C., submitted 2012, The Effect of Early Language Intervention in Kindergartens With a Large Proportion of Multilingual Children, 19 pages. Submitted to Nordic Studies in Education.

 

* Wagner, Å.K.H., 2006, Det fins ikke lenger gode unnskyldninger for dårlige leseferdigheter blant minoritetselever [There Are No Longer Good Excuses for Poor Reading Skills Among Minority Language Students], Norsk tidsskrift for logopedi. 2. 2006

 

* Wagner, Å.K.H., 2002, Les noms de lieux scandinaves en Normandie à travers l?exemple des noms en -tuit et en -beuf [Scandinavian place names in Normandy through the examples of the names in -tuit and -beuf], Onoma 37: Nordic Onomastics (ed. Mats Wahlberg, Willy Van Langendonck), pp. 205-217.

 

 

 

Non-Peer Reviewed Publications

 

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M.K., Horn, E., Løge, I.K., Solheim, R.G., Wagner Å.K.H., 2010, Er kartlegging av barns språk farlig? [Is it Dangerous to Map Children?s Language?] Utdanning 13/2010, with the online version at (http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____24032.aspx)

 

Wagner, Å.K.H., Hoel, T., Oxborough, G.H., 2010, Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager [Before Reading Becomes Difficult: Working with Language Stimulation in Four Preschools in The Seeds of Reading Project], Spesialpedagogikk 04. 2010, pp. 31-36.

 

Wagner, Å. K. H. (2009). Lesefrø ? Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige [Seeds of Reading: The Book as a Language Stimulating Activity in Kindergartens with a large Proportion of Minority Language Children]. Norsk Forening for leseopplæring. Medlemsblad, 17, sept. 2009, 3-8.

 

Håland, A., Helgevold, L., Hoel, T. (red.), Mangen, A., Wagner, Å.K.H., Engen, L. (contributors) (2008). Lesing er? (Reading is..) National Centre for Reading Education and Research.  http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/boeker_og_hefter/article11504-588.html

 

Wagner, Å.K.H. (2006). Minoritetsspråklige elever som faller mellom mange stoler. Joron Pihls Etnisk mangfold i skolen : Det sakkyndige blikket [Minority Language Students who fall between many chairs. Joron Pihl?s book ?Etnisk mangfold ?? ?(Ethnic diversity in school: the expert evaluation)]. Nytt fra Lesesenteret, 2006.

 

Wagner, Å.K.H. og Uppstad, P.H., 2005, Minoritetsspråklige 10-åringers leseferdigheter i norsk skole (PIRLS 2001) [Reading Skills Among 10 Year Old Minority Language Students in Norwegian Schools (PIRLS 2001)], Norsklæreren nr. 3, 2005, pp. 5-10.

 

Wagner, Å.K.H. (2005). Hvorfor leser ikke minoritetsspråklige 10-åringer bedre? [Why do not Minority Language Children have better reading skills?] SLF-info nr. 1.

 

Wagner, Å.K.H., 2003, Peder Gammeltoft: The Place Name Element Bólsta?r in the North Atlantic Area, Review in The Journal of the Scottish Society for Northern Studies 37, pp. 113-119.

 

Akselberg, G. og Wagner, Å.K.H. (2003). Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 91.  120-127.

 

Bonnet, G., Daems, Frans, Glopper, C. De, Horner, S., Lappalainen, H.-P., Nardi, E., Rémond, M., Robin, I., Rosén, M., Solheim, R. G., Tønnessen, F.-E., Vertecchi, B., Vrignaud, P., Wagner, Å. K. H. og White, J. (2003). Culturally balanced assessment of reading (c-bar). European network of policy makers for the evaluation of education systems. Belgium, England, Finland, France, Italy, The Netherlands, Norway, Sweden. 84 pages.

 

Wagner, Å.K.H. og Uppstad, P.H., 2005, Bilingual Literacy : Narrative Performance in Bilingual Students. Cohen, J., McAlister, K. & MacSwan, J. (Eds.) ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism, Somerville, MA: Cascadilla Press.

 

Wagner, Åse Kari H., 2003, Språk og lesing: Arv er langt fra alt! [Language and Reading: Nature Is Far From Everything], Adopsjonsforum 2003 ;Volum 5. s. 5-8

 

Akselberg, G. og Wagner, Å.K.H. (2002). Nordisk namnforskning 2001: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 90.  146-153.

 

Wagner, Å.K.H. (2002). Vikingenes møte med Frankrike [The Vikings meet with France]. Fortelling og møte mellom kulturer (red. Geir Skeie og Benedikt Jager). Tidvise Skrifter nr. 47. Stavanger: Høgskolen i Stavanger. 80-87.

 

Akselberg, G. og Wagner, Å.K.H. (2001). Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 89, 127-136.

 

Hansen, Å.K.H., 2001, Analyse av stedsnavn i gammelt språkkontaktområde. En metodediskusjon [An Analysis of Place Names in an Ancient Area of Language Contact: A Discussion of Methods], in Names in a Changing World: Report from the Twelfth Nordic Onomastics Congress, Tavastehus 13-17 juni 1998 (ed. Gunilla Harling-Kranck). Studier i nordisk filologi 78, Skrifter nr. 631. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 13 pages.

 

Akselberg, G. og Hansen, Å.K.H. (2000). Nordisk namnforskning 1999: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 88. 148-155.

 

Akselberg, G. og Hansen, Å.K.H. (1999). Nordisk namnforskning 1998: Litteraturkrönika: Norge [Nordic onomastics: Review of Norwegian publications]. Namn och Bygd 87. 122-130.

 

Hansen, Å.K.H., 1998, Noms de lieu normands d?origine scandinave ? Quelles dimensions et perspectives offre l?étude des noms de lieu dans le domaine plurilinguistique? [What dimensions and perspectives offers the study of place names in a plurilingual  territory?], Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences, Aberdeen, August 4-11, 1996, pp. 163-168.

 

Hansen, Å.K.H., 1998, Lucien Musset. Nordica et Normannica. Recueil d?études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la fondation de la Normandie [Lucien Musset. Nordica et Normannica. Collection of studies on the ancient and medieval Normandy, the Viking expeditions and the foundation of Normandy]. Review in Namn och Bygd 86, pp. 173-176.

 

Hansen, Å.K.H., 1997, Språkkontakt i gammalt koloniområde: Om ei gruppe av normanniske namn på -tuit. [Language Contact in an Ancient Viking Settlement: Regarding place names in -tuit], Namn og nemne 14, pp. 21-38.

 

Hansen, Å.K.H., 1997, Forskningsfaget navnegransking: Namnegransking som studie- og undervisningsfag [Research in Onomastics: Onomastics as a Subject for Study and Teaching], Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking, Blindern 22. november 1996 [Proceedings from the 8. National Conference in Onomastics, Blindern, 22. november 1996] (ed. Kristin Bakken). Division for Onomastics, University of Oslo, pp. 83-107.

 

Hansen, Å.K.H. (1996). Språkkontakt i gammalt koloniområde [Language contact in an ancient viking settlement]. Nordisk filologi. Helsing til Egil Sundland på syttiårsdagen 14. februar 1996 (red. A.M. Andersen), Høgskolen i Stavanger, Avdeling for humanistiske fag, 28-41. (En noe omarbeida versjon av denne artikkelen er utgitt i Namn og nemne 1997, se ovenfor.)

 

Stoltenberg, Å.K., 1995, Litt om nordiske stedsnavn i Normandie [About Nordic Place Names in Normandie]. Frá haug ok heiðni. Tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, vol. 2, pp. 27-32.

 

Stoltenberg, Å.K.,1994, Nordiske stedsnavn i Normandie [Nordic Place Names in Normandie]. Unpublished M.A. thesis, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

 

Publications, Popular Science and Posters

 

Torkildsen, T., intervju med Åse Kari H. Wagner, 2013, Å læra språk er ein jobb [Interview with Åse Kari H. Wagner: Language learning is hard work]. Det fleirspråklege Noreg [The plurilingual Norway]. Skald forlag. ISBN 9788279591900

 

Frost, Jørgen; Wagner, Åse Kari H., Stigen og edderkoppen ? om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling [The Ladder and the Spider: Building Bridges Between Theoretical Perceptions of Learning and Development], 2012, on www.forebygging.no.

 

Toft, T.E., 2012, Intervju med Åse Kari H. Wagner: Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig. [It is Irresponsible To Not Prioritize Norwegian in Preschools] http://lesesenteret.uis.no/forside/nyheter/article62168-1037.html

 

Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H., 2012, Barn leker og teller [Children Play and Count], Verdens Gang, p. 37.

 

Wagner, Å.K.H. (2012). Flerspråklighet er en stor og udiskutabel ressurs ? men barnehagens og skolens ansvar er primært norsk. [Multilingualism is a Huge and Indisputable Resource ? But the Responsibility of Preschools and Schools is Primarily to Foster Norwegian], Første steg 2012; Volum 3.

 

Wagner, Åse Kari H.; Frost, Jørgen, 2012, Faren ved å kaste stein i glasshus, [The Danger of Sitting in Glasshouses and Throwing Stones], 2012, Dagbladet

 

Lesefrø - Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige [The Seeds of Reading: Books for Language Stimulation Activities in Preschools with a Large Percentage of Minority Language Children], Univers 2009 ;Volume 17. s. 3-8

 

Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne., 2006, Tror du dine egne øyne [Do You Believe Your Own Eyes?] Univers ? The University of Stavanger magazine

 

Røskeland, M., Uppstad, P.H., Solheim, O.J og Wagner, Å.K.H., 2006, Are There Age Differences in the Utilization of Illustrations in Reading Science Textbooks? Poster presentasjon at the 1st Scandinavian Workshop on Applied Eye-Tracking, Lund, Sweden, 6.- 8. February 2006.

 

 

 

Selected Conference Papers, Courses and Seminars

 

Selected Conference Papers

 

Wagner, Åse Kari H., TRAS og flerspråklige barn [TRAS and Multilingual Children], Regional Conference for Revised TRAS, October 2012

 

TRAS ? og nyere forsknings- og utviklingsprosjekt [TRAS and More Recent Research and Development Projects], Regional Conference for Revised TRAS, October 2012.

 

Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte, Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn [The Effects of Language Stimulation in Preschools With A High Percentage of Minority Language Children], Nordic Conference on Children?s Languages: Observation and Measures Hand in Hand in Preschools and Schools , December 2011.

 

TRAS: Bakgrunn, innhold og erfaringer [TRAS: Background, Content and Experiences], Education Conference conducted by the Union of Education Norway, November 2011

 

TRAS og tilpasninger til ulike språk [TRAS and adaptations to different languages], Nordic TRAS Seminar, November 2011

 

Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen, Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn - sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø [The Effects of Language Stimulation in Preschools With A High Percentage of Minority Language Children, Based on the Seeds of Reading Project], Tekst og Tegn Conference, September 2010.

 

Wagner, Åse Kari Hansen; Løge, Inger Kristine, Multilingual Children in the Stavanger Project, 20th EECERA CONFERENCE, September 2010

 

Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. Foredrag i anledning nasjonal konferanse Jeg forstår ikke... - om språk, lesing og skriving [The Seeds of Reading Part 1: Language Stimulation Through Reading Activities in the Toddler Department. Lecture in occasion of the national conference I do not understand - Of Language, Reading and Writing], May 2010

 

Wagner, Åse Kari Hansen, Barns språkutvikling: Sammenhenger mellom språkutvikling i tidlig alder og seinere lesing og læring i skolen [Language Development in Children: The Connection Between Language Development in The Early Years and Reading and Learning in the Later School Years], The Seeds of Reading Conference, May 2010.

 

Wagner, Åse Kari Hansen: Flerspråklige barn i Stavanger-prosjektet [Bilingual Children in the Stavanger Project], Nordic Network Meeting TOBANO (Tospråklige barn i Norden), March 2010.

 

L'importance de la langue maternelle dans l'enseignement [The importance of the mother tongue in education]. Atelier de dissemination des études sur la réforme de l'enseignement post-fondamentale, Arranged by the Malagasy Ministry for Education (MEN), January 2009. Invited speaker.

 

Wagner, Åse Kari Hansen, Tospråklige barnehagebarn [Bilingual Preschool Children], Boktras Conference, September 2006

 

Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen, The Doubling of Consonants in a Text Writing Task, SIGWriting 10th International Conference of the EARLI Special Interest Group in Writing, September 2006

 

Wagner, Åse Kari H., 2003, Les noms de lieux issus de l'implantation scandinave : le cas des noms en -tuit  [Place names from the Scandinavian settlement: The case of names in -tuit]. Lecture in occasion of the annual Symposium at Cerisy-la-Salle Les fondations scandinaves en Occident [Scandinavian foundations in western Europe], Caen, France. Invited speaker.

 

Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning, ScriptLog ? A New Approach to Writing Processes presented at the seminar ?A Norwegian Approach to the Treatment of Dyslexia in Connection with E-learning?, conducted on the occasion of The Royal House of Norway?s state visit to Brussels, May 2003. Invited speaker.

 

Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen, Bilingual Literacy: Narrative Performance in Bilingual Students, The 4th International Symposium on Bilingualism, Arizona, April 2003

 

Wagner, Åse Kari Hansen, Språkkompetanse, lesing og skriving hos personer med norsk som andrespråk [Linguistic Competence, Reading and Writing in People with Norwegian as a Second Language], Adult Education Conference in Trondheim, March 2002

 

Wagner, Åse Kari Hansen, Å vokse opp med to språk [Growing Up With Two Languages], National SAMTAK Conference, March 2001

 

Wagner, Åse Kari Hansen, Analyse av stedsnavn i gammelt språkkontaktområde. En metodediskusjon [An Analysis of Place Names in an Ancient Area of Language Contact: A Discussion of Methods], Twelfth Nordic Onomastics Congress, June 1998

 

 

Selected Courses/Seminars

 

Wagner, Åse Kari H. and Vangsnes, Øystein A., 2013, Det fleirspråklege Noreg [The Multilingual Norway]. Intervju/foredrag i anledning Nynorske festspel, 28.06.2013.

 

Barn med flere språk [Children With Multiple Languages], Specialisation course conducted by the Stavanger Project, September 2012

 

Viktigheten av å stimulere flerspråklige barns norsk [The Importance of Stimulating Bilingual Children's Norwegian], Seminar for employees at the Centre for Multilingual Children and Youth, April 2012

 

Det lærende barnet - 4-5-åringen. Språkutvikling og observasjon med TRAS [The Learning Child: 4-5 Years Old. Language Development and Observation with TRAS], Seminar for Preschool Teachers, March 2012

 

Førskolebarns språklige utvikling (4,5 år) [Language Development in Preschool Children - 4.5 years], organized by the Stavanger Project, November 2011

 

Lesesenterets arbeid på barnehagefeltet [The National Centre for Reading Education and Research?s work in Area of Early Childhood Education], Seminar for National Centres, November 2011

 

Lesesenterets flerkulturelle perspektiv [The Multicultural Perspective of The National Centre for Reading Education and Research], Seminar for Fagseminar for National Centres, November 2011

 

Barnet og språket [The Child and The Language], Seminar conducted by the Stavanger Project, March 2011

 

Språkstimulering og lesing i barnehagen [Language Stimulation and Reading in Kindergarten], A full day course conducted in April and September 2010

 

Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene [Language Development in Preschool Children - 4 years], organized by the Stavanger Project, April and November 2010

 

Barn med flere språk [Children with Multiple Languages], Specialisation course organized by the Stavanger Project, December 2010

 

Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet [Children and Youth With Multiple Languages??: Reading When Norwegian Is Not The Mother Tongue], September and October 2009

 

Førskolebarns språklige utvikling. 3-4 år [Language Development in Preschool Children 3-4 years], October 2009

 

Adopterte barn og språk [Adopted Children and Language], September 2009

 

Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige [A Culture of Reading in Preschools With a Large Percentage of Minority Language Children], August and September 2009

 

Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. [A Culture of Reading in Preschools: About the projects, BOKTRAS and The Seeds of Reading], March and April 2009

 

Språkstimulering gjennom leseaktiviteter, BOKTRAS [Language Stimulation Through Reading Activities, BOKTRAS], September 2008

 

Kultur for lesing i barnehagen [A Culture of Reading in Preschools], December 2008

 

Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn [Language and Language Development in Minority Language Children], September 2006

 

Hva er TRAS, og hvorfor er det viktig å observere og stimulere førskolebarns språkutvikling? [What is TRAS, and Why Is It Important To Observe and Encourage Preschool Children's Language Development?] February 2006

 

Adoptivbarn - språk, lesing, læring [Adoptive Children - Language, Reading and Learning], November 2005

 

Minoritetsspråklige elever og lesing ? med bakgrunn i PIRLS 2001. Lesing og språkutvikling (Gi rom for lesing.) [Minority Language Students and Reading ? Based on PIRLS 2001, Reading and Language Development (Make Room for Reading)], Bergen, October 2005

 

Tanker om mulige prosjekter vedrørende TRAS og minoritetsspråklige barn. [Thoughts on Potential Projects Regarding TRAS and Minority Language Children], Nordic TRAS Seminar, August 2005

 

Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn. På veg mot universitet: Hva er verd noe i forskning og undervisning? [The Value of Language in a Multicultural Society. Towards University: What is of Value in Research and Teaching?] April 2002

 

TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling. Et forskningstorg [TRAS ? Early Detection of Language Development], University of Oslo, November 2001

 

 

Radio/television Coverage

 

Wagner, Åse Kari H, Innslag om språkstimulering voksne innvandrere [Language Stimulation for Adult Immigrants], Television appearance, 2010-01-18

 

Wagner, Åse Kari H., Hva skjer når barn får nytt morsmål? [What Happens When Children Acquire a New Mother Tongue?] Radio appearance, 2008-12-21

 

Wagner, Åse Kari H.; Wagner, David-Alexandre Wagner, Innslag om adopsjon og spørsmål fra barn [Adoption and Questions from Children], ?God morgen Norge? television appearance, 2008-02-27

 

- Diverse avisoppslag.

 

 

Project Participation and Memberships

 

?På sporet?/From late to early interventions in remedial reading instruction ? Reducing the number of children with reading difficulties: Head of Scientific advisory board. See more about the project on the Reading centre?s web: http://lesesenteret.uis.no/forside/nyheter/article78167-1037.html

The Learning Child/The Stavanger Project (Member of research group and project leader for the subproject on multilingual children): Longitudinal project involving approx. 1000 children. The project will contribute to an increased knowledge of child development from 2 ½ to 10 years, within and between the areas of language, maths, motor and social skills in preschool, reading, writing and mathematical skills in the school ages. I am project leader for the subproject on multilingual children ? which involve approx. 250 children. See more about the project on the Reading centre?s web: http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=5321

 

Language Development in Internationally Adopted Children (Project Leader): Longitudinal project (2006-2013) focussing on internationally adopted children?s language development and learning in school.

 

TRAS (Member): TRAS is an observational material for early language development. The material has been developed together with 7 colleagues from various universities/centres of competence. (See the list of publications; Espenakk et al 2003 and 2011.) It is widely used in Norway, and has also been adapted to/translated into Danish, Swedish, Sami languages, Greenlandic, Icelandic and Faroese. The Norwegian TRAS group has also initiated a Nordic TRAS-network, with members from all Nordic countries (since 2003). http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/boeker_og_hefter/article1989-588.html

 

Lesefrø (The Seeds of Reading) (Project Leader/member):  Preschool project (2008-2010; project leader first year), which employs literature and reading activities to strengthen children's language skills.

 

Joy of Reading, Madagascar (Member): A collaboration between the University of Toliara, the Green Education Programme (ProVert)/Green Schools Bara, the Malagasy Lutheran Church (MLC) and the Peace Corps (Fredskorpset) for the production of both children?s books in Malagasy and teaching aids for schools. http://lesesenteret.uis.no/forside/nyheter/article7543-1037.html

 

Bilingualism and language skills (joint project leader): A qualitative project including some of the bilingual students who participated in the PIRLS 2001 study (Progress in International Reading Literacy Study; see http://isc.bc.edu/pirls2001.html). The project focused on a) the students' competence in both languages ??and b) the educational provision.

 

PIRLS 2001 (Member): Progress in International Reading Literacy Survey. The National Centre for Reading Education and Research was responsible for the Norwegian participation. (See the list of publications, Wagner 2004.)
http://lesesenteret.uis.no/forskning/leseundersoekelser/pirls/

 

I also lead various projects as director of the centre, such as the basic ?national centre?-project (8,5 millions/year)

 

 

Grants/fellowships/other professional affiliations

 

Grants:

1 year Erasmus scholarship (1994)

Doctoral fellowship (1994-1998), see above

?Professorkvalifiseringsstipend for kvinner? (scholarship for women in order to qualify for full professorship), given by the University of Stavanger (one semester)

One semester scholarship from Faglitterær forfatterforening (Nonfiction Writers? Association) (2006)

 

Leading positions:

Director of the Reading centre (2010 - today), see above

Chairwoman of Adopsjonsforum Rogaland (adoption organisation) (2008-2012)

Deputy member for academic staff at the Stavanger University College?s board, 2000-2003

 

Doctoral committees:

Third opponent on the following doctoral defences:

Liv Stray: ?Motor problems in Children with ADHD and clinical effects of Methylphenidate as assessed with the MFNU? (8.12.2009, University of Stavanger)

Oddny J. Solheim: ?Vurdering av leseprestasjoner. Grunnleggende forutsetninger for vurdering av leseferdigheter?. 24.3.2010.

Bjarte Furnes: ?Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison?. 15.11.2010.

 

Reviews:

Peer-reviewer for Scandinavian Journal of Educational Studies

Various reviews for Namn och Bygd (see above)

Review for Journal of Scottish Society for Northern Studies (see above)

 

Networks:

2001-today: Member of the TRAS-network (The TRAS group in Norway and The Nordic TRAS network, managed by the Norwegian TRAS group) (see Project participation, TRAS, above)

2009-2010: MC member at the COST Action IS0804: Language Impairment in a Multilingual Society (stepped down as I became director of the Reading centre in 2010)

Member of the TOBANO-network (Tospråklige barn i Norden), supported by Nordplus.

Member of the C-BAR-network (2002); see Bonnet et al, above.

Norwegian member of NORNA (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) (2000-2002)

 

Minor affiliations:

Member of institute boards

Chairwoman of ?Språkforum? (at the Faculty of arts), several years

Representative for the postgraduate students

Local trade union representative (at the Reading Centre)

 

 

Teaching Experience

 

Areas of Expertise

Bilingualism

Reading Development

Development of Language in Children

The Recent History of Norwegian language

Old Scandinavian Languages and the History of Language (Norwegian, Danish, Swedish and Icelandic)

Onomastics

 

Also taught

Old Norse

Language Planning

 

Programmes and Levels Taught and Supervised

Masters in Literacy Studies and in ?Lesevitenskap?

Masters/Postgraduate in Special Education

Teacher training (all levels)

Preschool teacher training
Supervision of master and bachelor students

I am main supervisor for a PhD student who writes her thesis on data from the Stavanger project (on the relationship between language and social development in toddlers).

 

Languages

 

French ? Native proficiency (home language)

English ? Native proficiency

German ? Working proficiency

 

 

Interests

 

I dance classical ballet

 

Forskningsområder


Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning


Arbeidserfaring


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 75-95.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.; Aasen, Arne Johannes (2015). Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Hefte 2. s. 50-60.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2. s. 65-90.
 • Wagner, Åse Kari H.; Walgermo, Bente Rigmor (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 98-114.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Flerspråklighet er en stor og udiskutabel ressurs – men barnehagens og skolens ansvar er primært norsk. Første steg. ISSN 1504-1891. Volum 3.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Barn med flere språk. I: TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. s. 122-130.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Det fins ikke lenger gode unnskyldninger for dårlige leseferdigheter blant minoritetselever. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. Volum 2.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Les noms de lieux issus de l'implantation scandinave : le cas des noms en -tuit. I: Les fondations scandinaves en Occident. Colloque de Cerisy-la-Salle. Caen: Publications du CRAHM. Publications du CRAHM. s. 241-252.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2005). Minoritetsspråklige 10-åringers leseferdigheter i norsk skole (PIRLS 2001). ?. Hefte 3. s. 5-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Les noms de lieux scandinaves en Normandie à travers l'exemple des noms en -tuit et en -beuf. ?. Volum 37.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Trier e' det sama så eg blir i august!: Navnet som utgangspunkt for kulturarbeid og språkutviklende aktiviteter. I: Kulturbarnehagen (red. Ingeborg Mjør). Oslo: Samlaget. s. 112-118.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Vikingenes møte med Frankrike. I: Tidvise skrifter. Humaniora, kunst og estetikk. s. 80-88.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Norge [Namnekrønike for Noreg 1999]. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 88. s. 148-155.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Forskningsdisiplinen onomastikk i undervisningsfaget nordisk – problemer og muligheter. Nordica Bergensia. ISSN 0804-5372. Volum 22. s. 104-124.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Svar fra doktoranden, Åse Kari Hansen. ?. s. 106-115.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (1999). Nordisk namnforskning 1998. 2.5. Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 87. s. 122-130.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Nicolaisen, W.F.H. (1998). Noms de lieu normands d'origine scandinave: Quelles dimensions et perspectives offre l'étude des noms de lieu dans le domaine plurilinguistique?. ?. Volum 2. s. 163-168.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein; Nes, Oddvar (1997). Språkkontakt i gammalt koloniområde. Om ei gruppe av normanniske namn på -tuit. ?. Volum 14. s. 21-38.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Navneforskning og nasjonsbygging. 1800-tallets forskning på nordiske språkminner i Normandie. I: Norsk stadnamnarkiv 75 år 1921-1996. Avdeling for namnegransking, årsmelding 1995. s. 61-70.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Språkkontakt i gammalt koloniområde. I: Nordisk filologi; Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n. Høgskolen i Stavanger. s. 28-41.
 • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2012). Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-781-5. 160 s.
 • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. 141 s.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2011). Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33898-5. 144 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2010). Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande. AB Studentlitteratur. 307 s.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005967. 324 s.
 • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. ISBN 9789172760806. 238 s.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Approaching the skill of writing. Elsevier. ISBN 80448631.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2004). TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema. Special-paedagogisk forlag. ISBN 8776070670.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2004). Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En studie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 8276490344. 135 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema. Senter for leseforsking. ISBN 8276490271. 139 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen. Special-pædagogisk forlag. ISBN 8773999407. 112 s.
 • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Culturally balanced assessment of reading (c-bar). The European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education. 84 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Språkkontakt i gammelt koloniområde : en studie av normannerbosetningens stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa -tuit. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 312 s.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2018). Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?. ARLE; 2018-04-03 - 2018-04-05.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle (2017). Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Scarbocci, Paolo Haaland; Færevaag, Margaret Klepstad; Bjerkan, Kirsten Meyer; Refvik, Linda; Wagner, Åse Kari H. (2017). Språkvansker (barnehage).
 • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016. Lesesenteret; 2017-12-06.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.. Stadped; 2017-03-21 - 2017-03-22.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H. (2015). Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019.
 • Wagner, Åse Kari H. (2015). Barns språkutvikling. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS;
 • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil (2015). Byråkratikrøll fra Giske.
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). De nasjonale sentrenes tilleggsoppdrag for PPT.. Utdanningsdirektoratet/Statped;
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). Hvordan kan Lesesenteret støtte PP-tjenesten?. Statped;
 • Wagner, Åse Kari H. (2014). Hvordan videreutvikle dagens grunnleggende ferdigheter?. Kunnskapsdepartementet/Ludvigsenutvalget; 2014-11-17 - 2014-11-18.
 • Wagner, Åse Kari H.; Stangeland, Elisabeth Brekke (2014). Presentasjon av forskningsarbeid med utgangspunkt i språklig utvikling: 1) Flerspråklige barn, 2) Gutter og jenter, 3) Barn med svake vs barn med sterke språkferdigheter.. Lesesenteret, UiS;
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H. (2013). Nei, ikke hold igjen!. [Avis]; 2013-08-28.
 • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H. (2013). Kamp om å få bli med. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Forum for kulturelt mangfold, UiS; 2013-09-20.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret; 2013-11-05.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. Lesesenteret og skrivesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret, Skrivesenteret, HisT; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Wagner, Åse Kari H. (2013). Barn med flere språk - utfordringer og tiltak. Fordypningskurs i regi av Stavangerprosjektet. Lesesenteret;
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Frost, Jørgen; Wagner, Åse Kari H. (2012). Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn leker og teller.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn med flere språk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-09-06.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn og unge med flere språk. Utfordringer og tiltak. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-02-20 - 2012-06-15.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Det lærende barnet: 4-5-åringen. Språkutvikling – og observasjon med TRAS. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-03-01.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Lesesenterets ressurser og forskning. Høgre; 2012-10-29.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). TRAS – og nyere forsknings- og utviklingsprosjekt. TRAS og flerspråklige barn. Statped Vest; 2012-10-05.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). TRAS og flerspråklige barn. Bredtvet kompetansesenter.; 2012-10-18.
 • Wagner, Åse Kari H. (2012). Viktigheten av å stimulere flerspråklige barns norsk. Senter for flerspråklige barn og unge, Sandnes; 2012-04-25.
 • Wagner, Åse Kari H.; Frost, Jørgen (2012). Faren ved å kaste stein i glasshus.
 • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil (2012). Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig. www.lesesenteret.no. [Internett]; 2012-09-26.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte (2011). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Statped Vest, Bredtvet kompetansesenter, ISP, Lesesenteret,; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Barnet og språket. Lesesenteret, UiS; 2011-03-03.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Førskolebarns språklige utvikling (4,5 år). Lesesenteret; 2011-11-03.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesesenterets arbeid på barnehagefeltet. Utdanningsdirektoratet; 2011-11-16 - 2011-11-17.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesesenterets flerkulturelle perspektiv. Utdanningsdirektoratet; 2011-11-16 - 2011-11-17.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS og tilpasninger til ulike språk. TRAS-gruppen; 2011-11-30.
 • Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Bakgrunn, innhold og erfaringer. Utdanningsforbundet; 2011-11-12.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Er kartlegging av barns språk farlig?.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-24.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-04-09.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Adoptivbarn og språk Fagmøte for medlemmer av Adopsjonsforum. Adopsjonsforum Rogaland; 2010-04-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Barn med flere språk. Stavangerprosjekt-kurs. Lesesenteret; 2010-12-01.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Barns språkutvikling: Sammenhenger mellom språkutvikling i tidlig alder og seinere lesing og læring i skolen. 2010-05-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Flerspråklige barn i Stavanger-prosjektet. 2010-03-16 - 2010-03-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavangerprosjektet. 2010-04-16.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavanger-prosjektkurs. Lesesenteret; 2010-11-16.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Hvordan stimulere til god språkutvikling ? for både Kari og Mohammed? (Gjesteforelesning v Fagdag for nyutdannede lærere.). Universitetet i Stavanger; 2010-04-13.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Innslag om språkstimulering voksne innvandrere. [Radio]; 2010-01-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Le projet de Lesefrø: Comment stimuler la langue chez les enfants ? à partir de la lecture.Foredrag for Fredskorpsdelegasjon fra Madagaskar. Lesesenteret; 2010-09-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkutvikling i førskolealder. Børesvingen barnehage; 2010-06-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2010). TRAS. Tidlig registrering av språkutvikling. Universitetet i Stavanger, Avd for lærerutdanning og spesialpedagogikk; 2010-10-07.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2010). Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Kaltvedt, Elsa (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Fagmøte for foreldre i Stavanger-prosjektet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2010-05-06.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Løge, Inger Kristine (2010). Multilingual children in the Stavanger project. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Andreassen, Anne Brit (2010). Språk og lesing. Foredrag i anledning statsråd Kristin Halvorsens besøk ved Lesesenteret. Lesesenteret; 2010-01-29.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Adopterte barn og språk. Adopsjonsforum Rogaland; 2009-09-29.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-09-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet. Halvdagskurs for lærere i Klepp. Lesesenteret/Klepp kommune; 2009-09-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år. Stavangerprosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-10-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år. Stavanger-prosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-10-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Førskolebarns språklige utvikling. 3-4 år. Stavanger-prosjektet v/ Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking/UiS; 2009-11-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école. Det gassiske utdanningsministeriet (MEN)/INFP; 2009-01-13.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école. Det gassiske utdanningsministeriet (MEN)/INFP; 2009-01-12.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om Lesefrø. Grorud bydel; 2009-04-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Tinn kommune; 2009-04-02.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Hå kommune.; 2009-03-11.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige. UiS Pluss; 2009-09-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige. UiS Pluss; 2009-08-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø ? Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-05-04.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-04-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-04-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Lesing når norsk ikke er morsmålet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2009-10-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). L'importance de la langue maternelle dans l'enseignement. 2009-01-14 - 2009-01-15.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Om noen av de barna som vi bør være spesielt oppmerksomme på når det gjelder språkutvikling. Ressurssenter for styrka barnehagetilbud, Stavanger.; 2009-04-14.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Språkstimulering, fortelling og høgtlesing. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Foredrag ved fagdag for øvingslærere. Universitetet i Stavanger/Institutt for førskolelærerutdanning; 2009-01-30.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2009). Utenlandsadopterte barn og språklig mestring. Foredrag ved Logopediens dag. 2009-03-06.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Adoptivbarn og språk. [Radio]; 2008-12-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Barn med flere språk. Oppvekst og levekår i samarbeid med Nafo og Universitetet i Stavanger; 2008-12-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Hva skjer når barn får nytt morsmål?. [Radio]; 2008-12-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Kultur for lesing i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2008-09-18.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Kultur for lesing i barnehagen. Breidablikk kulturbarnehage; 2008-12-03.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Lesefrø. 2008-10-16 - 2008-10-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-09-25.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-09-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2008). Utenlandsadopterte barn og språk. [Radio]; 2008-12-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket. 2008-10-02.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Wagner, David-Alexandre (2008). God morgen Norge - Innslag om adopsjon og spørsmål fra barn. [Radio]; 2008-02-27.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). The doubling of consonants in a text-writing task. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-05.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne. [Avis]; 2006-12-15.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-07.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Hva er TRAS, og hvorfor er det viktig å observere og stimulere førskolebarns språkutvikling?. Tommeliten barnehage; 2006-02-15.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Minoritetsspråklige elever som faller mellom mange stoler Joron Pihls Etnisk mangfold i skolen : Det sakkyndige blikket.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk 4: Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Universitetet i Stavanger/Sandnes kommune; 2006-11-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Høgskolen i Bergen; 2006-09-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn. Høgskolen i Bergen; 2006-09-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Tospråklige barnehagebarn. 2006-09-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2006). TRAS og barns språkutvikling. 2006-10-18 - 2006-10-19.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Adoptivbarn - språk, lesing, læring. Adopsjonsforum; 2005-11-08.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Hvorfor leser ikke minoritetsspråklige 10-åringer bedre?.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Minoritetsspråklige elever og lesing – med bakgrunn i PIRLS 2001. 2005-10-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Tanker om mulige prosjekter vedrørende TRAS og minoritetsspråklige barn. 2005-08-26 - 2005-08-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Tidlig registrering av språkutvikling (TRAS). Vågen barnehage, Strand kommune; 2005-09-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2004). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students. 2003-04-30 - 2003-05-03.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Peder Gammeltoft: The place-name element bólstađr in the North Atlantic area.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2003). ScriptLog – a new approach to Writing Processes. 2003-05-20 - 2003-05-22.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Nordisk namnforskning 2001: Litteraturkrönika: Norge.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn. 2002-04-24.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Språkkompetanse, lesing og skriving hos personer med norsk som andrespråk. 2002-03-11 - 2002-03-12.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2002). Tospråklige: Læringsfortrinnet som blir en byrde?. Internasjonalt hus; 2002-11-21.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling. 2001-11-30.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget. 2001-03-23.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Tospråklige elever og leseferdighet: Et forskningsprosjekt i tilknytning til leseundersøkelsen PIRLS. 2001-10-24 - 2001-10-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Å vokse opp med to språk. 2001-03-27 - 2001-03-28.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein (2001). Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen (2000). Nordisk namnforskning 1999. 2. Litteraturkrönika, 2.5 Norge.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1998). Analyse av stedsnavn i gammelt språkkontaktområde. En metodediskusjon. 1998-06-13 - 1998-06-17.
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1998). Lucien Musset. Nordica et Normannica. Recueil d'études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la fondation de la Normandie [...].
 • Wagner, Åse Kari Hansen (1996). Forskningsfaget navnegransking. 1996-11-22.
 • Færevåg, Margaret Klepstad; Wagner, Åse Kari H.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Rege, Elisabeth (2017). Språkvansker i barnehagen. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Wagner, Åse Kari H. (2017). Film: Lese- og skrivevansker: Fins det risikotegn vi kan se etter allerede i barnehagealder?. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stavanger.