Et profilbilde

Professor
Per Henning Uppstad { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Per Henning Uppstad", "tel": "Telefon: 51831268", "email": "per.h.uppstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24135
Hjemmeside https://www.researchgate.net/profile/Per_Uppstad
Tlf priv/mob 90692150

CV

 

 

Name: Per Henning Uppstad

Born: 30.09.70

Address, private: Goavegen 113, 4070 Randaberg

Phone and e-mail: +4751410917 (private), +4751831268 (work), per.h.uppstad@uis.no

Status: married, four children.

Professional position, Professor, PhD (Phil Dr.)

Masters degree in historical linguistics (Onomastics), University of Bergen, 1993.

Phd (Fil. Dr) in the field of general linguistics from Universtiy of Lund, 2005, entitled "Language and literacy. Some fundamental issues in research on reading and writing". Main supervisor: Professor of language acquisition, Sven Strömqvist, University of Lund. Co-supervisor. Professor of special needs education, Finn Egil Tønnessen, University of Stavanger. 

 

2005 PhD, Lund University, Department of linguistics and phonetics

1994 Pedagogical training, Stavanger University College

1994 Norwegian as foreign language (10 vekttal) University of Bergen

1992-1993 Masters degree in linguistic, nordic languages University of Bergen

1989-1992 BA (cand. mag.) Linguistics and literature, Stavanger University College

 

2009-2012   Leader of a prioritized research programme on the performance of skills, 

2009-2011 Leader of  PhD-programme in Literacy studies, University of Stavanger

2006-Associate professor, National Centre of Reading Education and Resarch, University of

Stavanger

2002-2005 PhD-student at University of Lund, Sweden

1997-2001 Assistant e professor, Stavanger University College, Departement of nordic languages

1996-1997 National service,

1994-1996 Volunteer in youth work, Republic of Congo, Africa

 

Lundetræ, K., & Uppstad, P. H. (2014). Leseopplæring ? bevisstgjøring fram mot leseflyt [Reading instruction ? Reading fluency by means of stronger awareness fluency]. In K. Lundetræ & F. E. Tønnessen (eds.), Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. (p. 151-160). Oslo: Gyldendal akademisk.

Finn Egil Tønnessen & Per Henning Uppstad (2014). Leseferdighet [ Reading skill]. I Lundetræ, K. & Tønnessen, F.E. (red.) Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. (115-136). Oslo: Gyldendal akademisk

Finn Egil Tønnessen & Per Henning Uppstad (2014). Leseundervisning [ Reading instruction]. I K. Lundetræ & F.E. Tønnessen (red.) Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. (137-147). Oslo: Gyldendal akademisk

Finn Egil Tønnessen & Per Henning Uppstad (2014). Leseflyt. I Lundetræ, K. & Tønnessen, F.E. (red.) Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. (172-183). Oslo: Gyldendal akademisk

Solheim, O.J; Uppstad, P.H. & Skaftun, A. (submitted) Responsiveness in Assessment of reading comprehension.

Eskildsen, O.; Uppstad, P.H. & Tønnessen, F.E. (submitted) Word Recognition in Different Typefaces.

Uppstad, P.H. & Tønnessen, F.E. (submitted) Reading  - a skill?

Skaftun, A., & Uppstad, P. H. (2012). What Expert Writers Do When They Don't Solve Problems? Literate Expertise Revisited. Studies in Writing, 25, 203-206.

Solheim, O. J., & Uppstad, P. H. (2012). Construct-Relevant or Construct-Irrelevant Variance in Measures of Reading? Studies in Writing, 25, 31-34.

Mossige, M., & Uppstad, P. H. (2012). Improving Struggling Writers via Digital Recordings. Studies in Writing, 25, 115-118.

Skaathun, A., & Uppstad, P. H. (2012). Acquisition of Spelling Skills with Regard to the Norwegian Language. Studies in Writing, 25, 15-18.

Uppstad, P.H. & Tønnessen, F.E. (2012) Definitions and explanations in language, reading and dyslexia research. In Tan, U. (Ed.) Intellectual and Developmental Disabilities. InTech

Uppstad, P.H. & Tønnessen, F.E. (2011) The ABC of reading. The alphabetic principle in theory and practice. L1- Educational studies in language and literature. Special issue on the concept of reading

Uppstad, P.H. Solheim, O.J. (2011) Coding and Comprension in written language. L1-

            Educational studies in language and literature. Special issue on the concept of

            reading

Solheim, O. J. & Uppstad, P. H. (2011). Eye tracking as a tool in process-oriented

            reading test validation. International Electronic Journal of Elementary

            Education. Special Issue on Reading Comprehension.

Uppstad, P.H. & Tønnessen, F.E. (2010) The status of the concept of ?phoneme? in

            psycholinguistics. Journal of psycholinguistic research Volume 39, Issue 5

Uppstad, P.H. & Tønnessen, F.E. (2007) The notion of ?phonology? in dyslexia

            research: cognitivsm ? and beyond. Dyslexia 13 (154-174)

Uppstad, P.H. & Solheim, O.J. (2007) Aspects of fluency in writing. Journal of

            psycholinguistic research 36

Uppstad, P.H. (2006). The dynamics of written language acquisition. L1-Educational

            Studies in Language and Literature, 6 (1), p. 63 ? 83.

Uppstad, P.H. (2006). Written language and the notion of 'lexicon'. L1-Educational

            Studies in Language and Literature, 6 (1). p. 85 ? 97

Uppstad, P.H. & Wagner Å.K.H. (2005) Approaching the skills of writing. In Luuk Van

            Waes, L., Leijten, M. & Neuwirth, C. (Eds.) Writing and Digital Media,

            Elsevier.

Uppstad, P. H. (2005) Optimality Theory: rethinking phonology for the study of literacy

            Working Papers 51, Dept of Linguistics Lund University: 209-225

Uppstad, P.H. (2005) Language and Literacy. Some fundamental issues in research on

            reading and writing, unpublished PhD-thesis, Lund University 193 p.

Wagner, Å.K.H. & Uppstad, P.H. (2005) Bilingual literacy: narrative performance in

            bilingual students. In Cohen, J., McAlister, K., Rolstad, K., & MacSwan, J.

            (Eds.) ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism.

            Somerville, MA: Cascadilla Press.

 

Wagner, Å.K.H; Uppstad, P.H. & Strömqvist, S. (2008) Det flerspråklige mennesket. Ei

grunnbok om skriftspråklæring. [The multilingual human being ? a basic book about learing of print.] Oslo: Fagbokforlaget

 

 

Guest editor on a special issue on the concept of reading, L1 - Educational studies in

language and literacy, published December 2011

Særheim, I., Uppstad, P.H og Wagner, Å.K.H. (red.) (2006). Busetnadsnamn på - stadir:

Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004.

 

Book reviews

Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2006) Å telja eller ikkje telja. (Bokmelding av

Berge et al.(red) Ungdommers skrivekompetanse bind I og II,) Norsklæraren nr 2/06

Uppstad, P.H. (2005) Kva er lingvistikk? (Melding av Helene Uri, ?Hva er språk?,

Universitetsforlaget 2004) Norsk Lingvistisk tidsskrift, nr 1.

Uppstad, P.H (2004) Frå forteljingar om det sjølvsagte til vidsynt språkvitskap. (Bokmelding

av Mæhlum, Brit; Gunnstein Akselberg; Unn Røyneland og Helge Sandøy: Språkmøte.

Innføring i sosiolingvistikk. Oslo: Cappelen) Norsklæraren (1)

 

National journals

Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006) Hvordan kan vi gjøre

erfaringsbaserte funn om forholdet mellom lytte- og leseforståelse?, Logopeden, Norsk

tidsskrift for Logopedi nr 1/06

Uppstad, Per Henning (2006) Veit me eigentleg kva lesing og skriving er?

Norsklæraren, nr 1/06

Uppstad, P.H. (2003) Kroppen i teksten. Metaforisk nærleik i moderne

avstandsmedium. I Sigrid Grønstøl (red) Ordet og Kjødet. Humaniora i Stavanger,

Stavanger: Wigestrand. (15 s)

Uppstad, P.H. (2002) Kan det liggja interessante innsikter om læring av skrive språk i ei

ny tilnærming til talt språk? SLF-info nr 2 (3 s)

Uppstad, P.H (1998) Kvinnfolkå går i Torvastadkjørkjo, og mannfolkå går i

Kadlakjørkjo - Nokre namn frå sjøen på Vest-Karmøy Årbok for Karmsund 1997-1998.

Karmsund Folkemuseum, (s 173-183).

Uppstad, P.H (2001) Skrive- og tenkjevanskar Norsklæraren nr 2/02. ( 2 s.)

 

Forskningsområder


CATO - Contextual Aspects of Text Organization, Research project 2012-2016, funded by  Norwegian Research Council. This project runs in cooperation with professor Christer Johansson, University of Bergen, and aims to explore the optimal contexts of the writing process to receive feedback from a spell checker. The project combines insights from psycholinguistics and computational linguistics in original ways.

On Track, Research project funded by NRC and the Norwegian directorate for Education. Schools often use large resources on students after problems have developed. The project On Track will investigate how one can prevent reading and writing difficulties. The project is scheduled from Autumn 2014 to Autumn 2018 and is comprised of a core group of Kjersti Lundetræ, Oddny Judith Solheim and Per Henning Uppstad, in collaboration with international research environments. In the project ?On track?, a large, randomized, controlled study will be conducted to investigate the effect of different models for early reading interventions in first and second grade.

 

 

 

 

 


Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2006-

Associate professor, National Centre of Reading Education and Resarch, University of Stavanger

2002-2005

PhD-student at University of Stavanger, Reading Centre

1997-2001

Associate professor, Stavanger University College, Departement of nordic languages

1996-1997

National service,

1994-1996

Volunteer in youth work,  Republic of Congo, Africa

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2018). Efficacy of an early reading intervention in a semi-transparent orthography. A group randomised controlled trial. Learning and Instruction. ISSN 0959-4752. Volum 58. s. 65-79. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2018.05.004.
 • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2018). Developmental Dynamics of Early Reading Skill, Literacy Interest and Reader Self-Concept Within the First Year of Formal Schooling. Reading and writing. ISSN 0922-4777. DOI: 10.1007/s11145-018-9843-8.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Schwippert, Knut; Uppstad, Per Henning (2017). Protocol: ’On Track’, a group-randomized controlled trial of an early reading intervention. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. Volum 86. s. 87-95. DOI: 10.1016/j.ijer.2017.08.011.
 • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2017). Why Bother with Writers? Towards "Good Enough" Technologies for Supporting Individuls with Dyslexia. I: Writing development in struggling readers : understanding the needs or writers across the lifecourse. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004345812. s. 120-140.
 • Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Alves, Rui A.; Arfe, Barbara; Chanquoy, Lucile; Chukharev-Hudilainen, Evgeny; Dimakos, Ioannis; Fidalgo, Raquel; Hyõnã, Jukka; Johannesson, Omar I; Madjarov, George; Pauly, Dennis N; Uppstad, Per Henning; van Waes, Luuk; Vernon, Michael; Wengelin, Åsa (2017). Timed written picture naming in 14 European languages. Behavior Research Methods. ISSN 1554-351X. Volum 49. Hefte 6. s. 1-15. DOI: 10.3758/s13428-017-0902-x.
 • Torrance, Mark; Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning (2016). Adolescent weak decoders writing in a shallow orthography: process and product. Scientific Studies of Reading. ISSN 1088-8438. Volum 20. Hefte 5. s. 375-388. DOI: 10.1080/10888438.2016.1205071.
 • Hoem, Toril Frafjord; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Lesing i matematikk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 97-112.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Leseopplæring - bevisstgjøring fram mot leseflyt. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 184-195.
 • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2014). Leseferdighet. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 115-136.
 • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2014). Leseflyt. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 172-183.
 • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2014). Leseundervisning. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 137-147.
 • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente Rigmor (2014). Arbeid med vokabular i leseopplæringen. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 55-70.
 • Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning (2012). Improving struggling writers via digital recordings. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. s. 115-118.
 • Skaathun, Astrid; Uppstad, Per Henning (2012). Acquisition of spelling skills with regard to the Norwegian language. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. s. 15-17.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). What expert writers do when they don´t solve problems. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. s. 203-205.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2012). Construct-relevant or construct-irrelevant variance in measures of reading?. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. s. 31-33.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2012). Definitions and Explanations in Language, Reading and Dyslexia Research. I: Latest Findings in Intellectual and Developmental Disabilities Research. INTECH. ISBN 978-953-307-865-6. s. 207-218.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2011). Eye-tracking as a tool in process-oriented reading test validation. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. Volum 4. Hefte 1. s. 153-168.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2011). Code and Comprehension in Written Language. Considering Limitations in the Simple View of Reading. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 2011. Hefte 11. s. 159-174.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2011). The ABC of Reading. Perspectives on the Alphabetical Principle. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 11. s. 109-125.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2010). The Status of the Concept of 'Phoneme' in Psycholinguistics. Journal of Psycholinguistic Research. ISSN 0090-6905. Volum 39. Hefte 5. s. 429-442. DOI: 10.1007/s10936-010-9149-8.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2007). Aspects of fluency in writing. Journal of Psycholinguistic Research. ISSN 0090-6905. Volum 36.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2007). The notion of "phonology' in dyslexia research: Cognitivism - and beyond";";"154";"174";"21. Dyslexia. ISSN 1076-9242. Volum 13. s. 154-174.
 • Uppstad, Per Henning (2006). The dynamics of written language acquisition. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 6. Hefte 1. s. 63-83.
 • Uppstad, Per Henning (2006). Written language and the notion of 'lexicon'. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 6. Hefte 1. s. 85-97.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Hvordan kan vi gjøre erfaringsbaserte funn om forholdet mellom lytteforståelse og leseforståelse?. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. Volum 52. Hefte 1. s. 14-18.
 • Uppstad, Per Henning (2005). Optimality Theory: rethinking phonology for the study of literacy. I: Working Papers. Department of linguistics and phonetics, University of Lund. s. 209-225.
 • Uppstad, Per Henning (2005). På sviktande grunnlag Spørjande til grunnlaget for forsking på og undervisning i lese- og skriveferdigheiter. I: Nytt fra Lesesenteret. Lesesenteret. s. 4-5.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2005). Minoritetsspråklige 10-åringers leseferdigheter i norsk skole (PIRLS 2001). ?. Hefte 3. s. 5-10.
 • Uppstad, Per Henning (2003). Kroppen i tektsten. Metaforisk nærleik i moderne avstandsmedium. I: Ordet og kjødet. Humaniora i Stavanger. Wigestrand Forlag AS. s. 184-195.
 • Uppstad, Per Henning (2001). Denotasjon som grep og omgrep. ?. Volum 25. s. 5-26.
 • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning; Torrance, Mark (2018). «My Spelling is Wobbly» : Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition. University of Bergen (UiB). ISBN 9788230838594. 188 s.
 • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2015). Can we read letters? Reflections on Fundamental issues in Reading and Dyslexia Research.. Sense Publishers. ISBN 9789462099562. 148 s.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. 203 s.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2. 319 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2010). Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande. AB Studentlitteratur. 307 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005967. 324 s.
 • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. ISBN 9789172760806. 238 s.
 • Uppstad, Per Henning (2005). Language and Literacy Some fundamental issues in research on reading and writing. Media Tryck. 199 s.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2005). Approaching the skill of writing. Elsevier. ISBN 80448631.
 • Uppstad, Per Henning (2002). Kan det liggja interessante innsikter om læring av skrive språk i ei ny tilnærming til talt språk?. Senter for leseforsking. 3 s.
 • Uppstad, Per Henning; Flesjå, Jens; Torgersen, Kjell Inge (2012). Ei kort førelesing om lesing. Lesesenteret. Stavanger.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2018). Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Skal finne ut om iPad-en ødelegger håndskriften. NRK. [Internett]; 2018-04-04.
 • Uppstad, Per Henning; Uppstad, Per Henning (2018). Kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste elevane?.
 • Johansson, Christer; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2017). Practical skills for writing process research in primary and secondary schools. Norwegian Reading Centre / COST European Literacy Network Tr; 2017-10-16 - 2017-10-18.
 • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. Society for the Scientific Studies of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn. 2017-06-13.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle (2017). Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kriistina; Uppstad, Per Henning (2017). Challenges in measuring growth in early reading development in two transparent orthographies. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-20 - 2017-09-02.
 • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2017). Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internett]; 2017-05-15.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.. Stadped; 2017-03-21 - 2017-03-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2016). Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2016). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Forskningsrådet; 2016-11-08.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2016). Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart. På sporet; 2015-09-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children. Norges Forskningsråd, Academy of Finland; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Identification of at-risk children in the On Track project. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2015). Misbruk av hjerneforskning. Aftenposten. [Avis]; 2015-10-20.
 • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning (2015). Computer Games Can Help Identify Dyslexia In Minority Students. Eurasia Review. [Internett]; 2015-08-03.
 • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning (2015). Computer games can pick up dyslexia in minority pupils. Science Daily. [Internett]; 2015-08-03.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing. B.LOG, UiB; 2015-11-11 - 2015-11-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). On Track; Why early reading intervention?. Child in safe educational system, EEA funded project; 2015-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet. På sporet; 2015-06-16.
 • Uppstad, Per Henning (2015). Dataspill kan avdekke dysleksi. http://www.nrk.no/rogaland/dataspill-kan-avdekke-dysleksi-1.. [Internett]; 2015-06-12.
 • Uppstad, Per Henning (2015). Dataspill og dysleksi. https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50011615/12-06-2. [Radio]; 2015-06-12.
 • Uppstad, Per Henning (2015). Forsker på lese- og skrivevansker. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-06-16.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2015). Oppdager ikke dysleksi hos minoritetsspråklige. http://www.utdanningsnytt.no. [Fagblad]; 2015-06-12.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring. På sporet; 2014-05-13.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning (2014). Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student. British Dyslexia Association;
 • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2014). Dyslexic students writing with and without visual feedback. 2014-03-27 - 2014-03-29.
 • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning (2014). The Need to Read. SIG Writing; 2014-08-27 - 2014-08-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet. NettOp, UiS; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Presentasjon av På sporet prosjektet. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavange; 2014-12-18.
 • Uppstad, Per Henning (2014). Kvakksalvarar i klasserommet.
 • Uppstad, Per Henning (2014). Slik skriv me i framtida. 2014-03-19.
 • Uppstad, Per Henning (2014). S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l Teknologisk lese- og skrivestøtte sett frå the dark side. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2014). Processes and Products in Reading and Writing. Lund University; 2014-11-21 - 2014-11-22.
 • Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning; Rønneberg, Vibeke (2013). Frequency Machines, Intelligent Editing & Aided Review. Lund University & University of Bergen; 2013-09-16 - 2013-09-17.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Nybø, Lene (2013). Må leksa lese fem ganger?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-08-23.
 • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning (2013). Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark (2013). Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2013). De skal redde lærelysten. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-06-02.
 • Uppstad, Per Henning (2013). Matematikk som fremmedspråk. Fylkesmannen i Nordland; 2013-12-04.
 • Uppstad, Per Henning (2013). S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l. Forskningsrådet; 2013-09-25.
 • Uppstad, Per Henning; Ommundsen, Odd Ragnar Waade (2013). Om lesing. Hafrsfjord skole; 2013-01-29.
 • Wagner, David; Uppstad, Per Henning (2013). Does Color Matter in Comics' Reading?. Lund University; 2013-08-12 - 2013-08-17.
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). Literary education as a transition between everyday language and academic literacy. IAIMTE, SiG Research on Literature Education; 2012-04-30 - 2012-05-02.
 • Uppstad, Per Henning (2012). Skrift som språk - utfordringar som skrifta representerer. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa; 2012-09-03.
 • Uppstad, Per Henning; Torgersen, Kjell Inge; Ommundsen, Odd Ragnar Waade (2012). Lese mykje - jada. Ikkje lure seg unna - neida. Om moglegheiter ved å ta eit literacy-perspektiv som orienteringspunkt i språk- og fagopplæring. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-03-26 - 2012-03-27.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2011). Lese- og arbeidsmåter hos elever med ulik grad av tiltro til egne leseferdigheter. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Uppstad, Per Henning (2011). Munnlege og skriftlige ferdigheiter. Lesesenteret; 2011-03-02 - 2011-03-03.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2010). The role of writing in demonstrating reading comprehension. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Uppstad, Per Henning (2010). Ideen om det einspråklige mennesket.
 • Uppstad, Per Henning (2010). Om å skriva med ein lesar i tankane. 2010-12-10.
 • Uppstad, Per Henning (2010). What does a reader actually read?. 2010-02-01.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2009). What expert writers do when they don't solve problems. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2009). Learning to write: the role of taking another?s perspective. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket. 2008-10-02.
 • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Are there age differences in in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Eye tracking and reading of science text books. Some pedgagogical reflections. 2007-10-03 - 2007-10-07.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: reading during writing. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: relations between reading and reading while answering. 2007-02-07 - 2007-02-08.
 • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2006). Elever som leser læreboktekst. Aspervika Skole, Sandnes Kommune; 2006-11-07.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-09 - 2006-02-10.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Uppstad, Per Henning (2006). På sviktande grunnlag.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Radio]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Radio]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Avis]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). The doubling of consonants in a text-writing task. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-05.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne. [Avis]; 2006-12-15.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-07.
 • Uppstad, Per Henning (2005). [Anmeldelse]Helene Uri: Hva er språk?.
 • Uppstad, Per Henning (2005). Forsker utforder leseopplæringen. [Avis]; 2005-10-30.
 • Uppstad, Per Henning (2005). On defining 'language' in reading and writing research. 2005-08-20 - 2005-08-25.
 • Uppstad, Per Henning (2005). The dynamics of written language acquisition. 2005-05-10 - 2005-05-13.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2004). Kva er lesing?. 2004-11-19.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2004). Spelling - strategy or skill?. 2004-09-20 - 2004-09-22.
 • Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2004). ScriptLog - a tool for analalyzing online writing. 2004-09-20 - 2004-09-22.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Frå forteljingar om det sjølvsagte til vidsynt språkvitskap. Melding av boka Språkmøte - ei innføring i sosiolingvistikk.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Kva er skriving? Tankar frå konferansen SiG-Writing 2004,Genève 20. - 22. sept.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Nye spor i skriveforskinga. 2004-11-26.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Om elefantar i lese- og skrivevitskapen.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Refleksjonar kring fonemet. 2004-03-12.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Tverrspråklege studiar av staving. 2004-01-21.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Veit me eigentleg kva lesing og skriving er?. Norges Forskningsråd, Forskingsdagene; 2004-09-24.
 • Uppstad, Per Henning (2003). Det kopierande menneske - Homo Xerox.
 • Uppstad, Per Henning (2003). Kva har Pippi med språkteori å gjera?. Forskningsdagane, Norges Forskningsråd; 2003-09-24.
 • Uppstad, Per Henning (2003). Språket: litt transport og mykje spel. [Avis]; 2003-09-19.
 • Uppstad, Per Henning (2003). The problematic status of written language. Universitetet i Jyväskylä, Finland; 2003-12-01.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students. 2003-04-30 - 2003-05-03.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2003). ScriptLog – a new approach to Writing Processes. 2003-05-20 - 2003-05-22.
 • Uppstad, Per Henning (2001). Kroppen i teksten - metaforisk nærleik i moderne avstandsmedia. 2001-10-06 - 2001-10-07.
 • Uppstad, Per Henning (2001). Språk og fag - i norskfaget og andre fag. 2001-05-23 - 2001-05-25.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget. 2001-03-23.
 • Uppstad, Per Hennnig; Aursland, Sveinbjørn; Vikingstad, Evy; Østrem, Nils Olav; Jacobsen, Ingeborg Stene (1998). Kvinnfolka går i Torvastadkjørkjo, og mannfolkå går i Kadlakjørkjo nokre namn frå sjøen på Vest-Karmøy.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). Bokstaver!. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Torgersen, Kjell Inge; Uppstad, Per Henning (2012). Or - for deg som ikkje finn ord. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stavanger.