Et profilbilde

Førsteamanuensis
Magne Ivar Drangeid { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Magne Ivar Drangeid", "tel": "Telefon: 51833469", "email": "magne.drangeid@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-264

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Drangeid, Magne Ivar (2020). Poetiske passasjer til naturens omverdener : en øko-didaktisk lesning av Inger Hagerups barnedikt. I: Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag. Syddansk Universitetsforlag. ISBN 9788740833003. s. 241-260.
 • Drangeid, Magne Ivar (2018). Litterær lesing som multimodal sansesimulering. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. s. 55-70.
 • Drangeid, Magne Ivar (2016). Cleng Peerson i verkeleg-fiktive landskap. I: Mellom sky og havsens grunne. Nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap. Novus Forlag. ISBN 9788270998739. s. 53-70.
 • Drangeid, Magne Ivar (2016). Framanderfaring i mørke og håp : O.E. Rølvaags emigrantromanar for lærar og elev. I: Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1969-8. s. 145-161.
 • Drangeid, Magne Ivar (2014). Litterær analyse og undervisning. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46195-6. 178 s.
 • Drangeid, Magne (2012). Litterære minner i skulen utan kanon. I: Memories we live by. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-207-3. s. 43-58.
 • Drangeid, Magne (2010). Skipet som kulturelt minne og kjønna kronotop Om Jonas Lies Rutland. I: Flerstemte minner. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-010-9. s. 131-144.
 • Drangeid, Magne (2009). Kunstens veg gjennom sorga Orfevs-myten i Astrid Lindgrens Mio, min Mio. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. Volum 96. Hefte 3. s. 213-225.
 • Drangeid, Magne (2008). Humoristen og Don Quijote : Alexander L. Kiellands "Garman & Worse" som tragikomisk roman Alexander L. Kiellands "Garman & Worse" som tragikomisk roman. Novus Forlag. ISBN 9788270995011. 364 s.
 • Drangeid, Magne (2008). Omkring reiser i realisme. I: Kielland i Europa. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006544. s. 7-21.
 • Drangeid, Magne (2008). "Øieblik af Lykke og Kval" : Kielland og darwinismens tragikomikk. I: Kielland i Europa. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006544. s. 65-91.
 • Drangeid, Magne (2003). Lammesteik, hat og sjalusi: Kropp og begjær i Alexander L. Kiellands 'Garman & Worse. I: Ordet og kjødet: Humaniora i Stavanger. Wigestrand forlag. s. 132-147.
 • Drangeid, Magne; Andersen, Anders M.; Gujord, Heming (1999). Arbeidsfolk. Kiellands turbulente roman. I: Tidvise skrifter nr. 32/99: Å lesa Kielland, Rapport frå eit jubileumsår. Høgskolen i Stavanger, Institutt for nordisk språk. s. 80-93.
 • Drangeid, Magne (2008). Kielland i Europa. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006544. 252 s.
 • Drangeid, Magne (2008). NOLES, sluttrapport Lesestumuleringstiltak, Gi rom for lesing. Universitetet i Stavanger, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk. 4 s.
 • Drangeid, Magne (2007). Kielland-utredningen, deltaking i arbeidsgruppe. Sølvberget, Stavanger kulturhus. 50 s.
 • Drangeid, Magne (2004). Humoristen & Quijote: Forfattar og helt i Alexander L. Kiellands roman 'Garman & Worse' The Humorist & Quixote: Author and hero in Alexander L. Kielland's novel 'Garman & Worse'. Det historisk-filosofiske fakultetet, Universitetet i Bergen. ISBN 8290500599. 354 s.
 • Drangeid, Magne Ivar (2019). Literary Sustainability and Joy of Life. Bath Spa University, Institute for Education (IFE); 2019-04-08.
 • Drangeid, Magne Ivar (2019). Poetry and Sustainability in Education. Exploring the "More-than-Human". Programme area for reserch, DEMCI, UiS.; 2019-11-25 - 2019-11-26.
 • Drangeid, Magne Ivar (2019). Sailing in Nature-Culture (Animals Aboard). Research Centre for Environmental Humanities, BSU; 2019-03-07.
 • Drangeid, Magne Ivar (2017). Litterær lesing som multimodal kognisjon. UiS/Fondet for Dansk-Norsk samarbeid; 2017-06-13 - 2017-06-15.
 • Drangeid, Magne Ivar (2017). Litterær lesing som multimodal simulering. Univeristy of Southern Denmark SDU; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Drangeid, Magne Ivar (2016). Norwegians in Paradise Lost. On Erling Tambs "The Cruise of the Teddy". The Society for the Advancement of Scandinavian Studies; 2016-04-28 - 2016-04-30.
 • Drangeid, Magne Ivar (2015). Exploration of the unfamiliar. Change and empathy trough literary reading and language art teaching. NOLES, nettverk for lese- og skriveopplæring; 2015-03-23 - 2015-03-25.
 • Drangeid, Magne Ivar (2015). Litteraturens synsvinkler. kognitiv forståelse og didaktisk potensial. Skrivesenteret/Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Drangeid, Magne Ivar (2015). Matafor, Utopi og dystopia I Ole Edvart Rølvaags "Lengselens baat" (1921), "I de dage" (1924) og "Riket grunnlegges (1925). Universitetet i Stavanger, IGISv/seksjon for norsk; 2015-06-05.
 • Drangeid, Magne Ivar (2014). Fremmed verden, en litteraturdidaktikk for flerkulturell undervisning. SAK-region sørvest; 2014-10-30.
 • Drangeid, Magne (2012). Stand-up-Kielland - brevenes aforismer. Stavanger kulturhus, Sølvberget; 2012-09-21.
 • Drangeid, Magne (2010). Den historiske romanen som didaktisk utfordring. 2010-06-08 - 2010-06-09.
 • Drangeid, Magne (2009). Darwin Loves You.
 • Drangeid, Magne (2009). Finanskrise som litterær klassikar.
 • Drangeid, Magne (2009). Krisa Kielland ikkje skildra.
 • Drangeid, Magne (2009). Litteraturhus i Stavanger Intervju i samband med open høyring om Kiellandsenter. [Radio]; 2009-01-13.
 • Drangeid, Magne (2009). Litterære minner Om Jonas Lies sjøroman Rutland (1880). 2009-06-08 - 2009-06-09.
 • Drangeid, Magne (2009). Å "fare med madam Kristensen" Det kjønna skipet i tid og rom. Universitetet i Stavanger; 2009-11-25.
 • Drangeid, Magne (2008). Den europeiske Kielland. [Avis]; 2008-02-22.
 • Drangeid, Magne (2008). En tidlig økofilosof?. [Avis]; 2008-02-18.
 • Drangeid, Magne (2008). Kielland i Europa. [Radio]; 2008-02-19.
 • Drangeid, Magne (2008). Kielland i Europa. [Radio]; 2008-02-14.
 • Drangeid, Magne (2008). Kielland og homofili Mannen som elska J.P. Jacobsen.
 • Drangeid, Magne (2008). Kor europeisk om Kielland? Svar på kritikk i Stavanger Aftenblad, 25.03, av artikkelsamlinga "Kielland i Europa".
 • Drangeid, Magne (2008). Litteraturens sorte paraply.
 • Drangeid, Magne (2008). Om ny Kielland-monografi. [Radio]; 2008-11-20.
 • Drangeid, Magne (2008). Tett på Kielland Elleve bidrag i ny bok om forfatteren. [Avis]; 2008-02-19.
 • Drangeid, Magne (2007). Ein Sofokles frå Strandebarm.
 • Drangeid, Magne (2007). "Lykke og Kval": Kiellands darwinisme. 2007-04-13 - 2007-04-15.
 • Drangeid, Magne (2007). Moderne Gift - med lite på spel.
 • Drangeid, Magne (2006). Aftenbladet krympar Kielland.
 • Drangeid, Magne (2006). Alexander L. Kielland - kjærleikens darwinist.
 • Drangeid, Magne (2006). Alexander L. Kielland på 21 språk.
 • Drangeid, Magne (2006). Casino Primitivo.
 • Drangeid, Magne (2006). Darwin og den gode viljen. 2006-11-29.
 • Drangeid, Magne (2006). Et dukkehjem sett med ungdommelege auge.
 • Drangeid, Magne (2006). Heimstaddiktaren Kielland.
 • Drangeid, Magne (2006). Lattermørk Villanden.
 • Drangeid, Magne (2006). Romanen etter Darwin. Åpent Filosofisk forum, UiS; 2006-11-15.
 • Drangeid, Magne (2005). Bulgakovs Mester, Fosses Lilla.
 • Drangeid, Magne (2005). Don Quijotes blå laguner.
 • Drangeid, Magne (2005). Drengen, hora og syndfloda.
 • Drangeid, Magne (2005). Forskaren som skitkastar.
 • Drangeid, Magne (2005). Humoristen & Quijote Svar frå doktoranden.
 • Drangeid, Magne (2005). Hypertekstens epifaniar.
 • Drangeid, Magne (2005). Journalistikk og prostitusjon.
 • Drangeid, Magne (2005). Jugglers of reality Truth in journalism and fiction. 2005-04-22 - 2005-04-24.
 • Drangeid, Magne (2005). Moderne og leiken Ibsen.
 • Drangeid, Magne (2005). Mørkeret i Ørstaviks bøker.
 • Drangeid, Magne (2005). Paa Don Quijotes vei Med Azoríns roman som veiviser åpner Don Quijotes landskap seg foran oss.
 • Drangeid, Magne (2005). Radikal selvironi. [Avis]; 2005-07-09.
 • Drangeid, Magne (2005). Richard III - som statsterrorist.
 • Drangeid, Magne (2005). Røyndommens sjonglør Sanning i journalistikk og fiksjon.
 • Drangeid, Magne (2005). Shakespeares vulkanske kraft.
 • Drangeid, Magne (2005). Tou Scene må skifta språk.
 • Drangeid, Magne (2005). Usikker framtid for bærbare nasjonar.
 • Drangeid, Magne (2004). Sju timar i Dickens verd.
 • Drangeid, Magne (2004). Sorg, humor og raseri Om Alexander L. Kiellands "Garman & Worse". Universitetsfondet i Rogaland, UiS; 2004-05-09.
 • Drangeid, Magne (2004). Å vera tosk er å vera menneske.
 • Drangeid, Magne (2001). Den dialogiske journalisten.
 • Drangeid, Magne (2009). Forprosjekt Alexander L. Kielland-senter Deltaking i referansegruppe.
 • Drangeid, Magne (2009). Lærerstudenter møter elever i arbeid med lesestimulering og skolebibliotek Rapport fra lesestimuleringsprosjekt i praksisperiode, lærerutdanningen i Stavanger, oppfølging av tiltak 12 i planen Gi rom for lesing.
 • Drangeid, Magne (2008). Forprosjekt Kielland-senter Deltaking i referansegruppe.
 • Drangeid, Magne (2006). Kielland og nestekjærleik.
 • Drangeid, Magne (2006). NOLES/UiS: Lesestimuleringstiltak, knytt til tiltak 12 i ?Gi rom for lesing? Sluttrapport for prosjekt med lesestimulering i praksis.