Et profilbilde

Professor
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Bjørn Kvalsvik Nicolaysen", "tel": "Telefon: 51831467", "email": "bjorn.k.nicolaysen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-253

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Fragment av minne i grenseland. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Hefte 4. s. 301-317.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Den protestantiske etikken. Refleksjonar omkring verknadshistoria til den religiøse litteraturen. I: Lesande og skrivande bønder. Foredrag frå eit symposium. Festskrift til Jostein Fet. Høgskulen i Volda. ISBN 82-7661-231-8. s. 87-109.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Har norskfaget eit omgrep om lesing?. I: Det nye norskfaget. (Red. Arne Johannes Aasen og Sture Nome). Fagbokforlaget. s. 135-159.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Kven trur du at du er - som lesar? Pro memoria om resepsjonsestetikken. I: Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase). Det Norske Samlaget. s. 180-192.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Profesjonsmedvit og forskarmedvit - same sak, dialog eller konflikt?". I: Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. (Red. Martha Lea). Universitetet i Stavanger. s. 106-129.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Tilgang og demokrati. Nynorsken si rolle for demokratisk deltaking". I: Didaktiske perspektiv på nynorskopplæring, red. Anne Steinsvik Nordahl. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Tilgangskompetanse. Arbeid med tekst som kulturdeltaking. I: Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase). Det Norske Samlaget. s. 9-31.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Aase, Laila (2005). Føreord om føremålet. I: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase (red.): Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. Det Norske Samlaget.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Den nordnorske frelsesopplevinga i salmediktinga til Elias Blix. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volum 2002. Hefte 5/6.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2001). "Begjær. Meir, meir, alltid meir". I: synd.no (forfattarar: Ragnar Hovland, Ragnfrid Trohaug, Are Kalvø, Einar Gelius, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Marit Eikemo, Frode Grytten). Det Norske Samlaget. s. 67-92.
 • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn; Andersen, A. M. (1996). Den utskilde tagale. Tarjei Vesaas' novelle "Vesle-Trask". I: Nordisk filologi. Festskrift til Egil Sundland på syttiårsd agen. Høgskolen i Stavanger.
 • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn; Høysæter, Sissel; Meland, Ingmar; Michelsen, Per Arne (1996). Retorikk og demokrati. I: Retorikkens veikryss. Senter for europeiske kulturstudier, Bergen.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red., saman med Laila Aase). Det Norske Samlaget. ISBN 8252163653. 192 s.
 • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2001). Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 8202201799. 240 s.
 • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn (1996). Sandhed og Retskaffenhed. Universitetet i Bergen. 408 s.
 • Myklebust, Kirsten Marie; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2020). Omtale av komande føredrag om "Garborgs retorikk", s. 12-13, 10. januar 2020..
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2020). "Politikaren Arne Garborg: Kristianiaromanane og den politiske debatten". Garborgsenteret og Jæren Senioruniversitet; 2020-01-23.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Avvisinga og gjenoppdaginga" (om valresultatet og valkampens retorikk 2019).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Den grunnleggjande kunsten" (melding av Alice Zeniters roman i norsk omsetting med tittelen *Kunsten å miste*).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Det beste for oss alle". Kring diskusjonen om bruk av religiøse hovudplagg i offentleg teneste..
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Etterkrigstida varer ved". Bokmelding av Kjartan Fløgstads roman *Due og drone*.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "For oss som har elska Sverige" - melding av Bjarne Riiser-Gundersen: *Svenske tilstander*.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Frankrikes utfodringar - innan- og utanriks". Seniorforeningen, Frimurerlosjen; 2019-03-15.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Korleis radikale islamistar vert til i Europa" - bokmelding av Vibeke Knoop Rachline: *Terror i Europas hjerte*.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Kvar er kjernen i djupna?" (Om ny læreplan i norsk).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Ljos over grav", omtale i ein serie om Elias Blix' salmar, av salmen med denne tittelen..
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Om Notre-Dame-brannen og veikskapen i sekulærpolitikken i Frankrike". Folkeakademiet i Time; 2019-08-28.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Oppsummering: Kvar står litteraturhistoria som tekst- og kulturhistorie?", sluttinnlegg med oppsummering og diskusjonsforslag til konferansen "Hvor går litteraturhistorien etter Fagfornyelsen?". Universitetet i Oslo + OsloMet; 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Rasismespøkelser på høylys dag". Opprop med støtte til Stovnerteaterets oppsetning, som fekk kritikk for rasisme. Medunderskrivar saman med ca 40 andre..
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Samarbeid og utvikling". Bokmelding av Merethe Roos: *Hartvig Nissen - grundtvigianer, skandinav, skolemann*.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2019). "Terrorismens bakdør inn i Europa". Føredrag i pensjonistforeininga "Karalaget", Sandnes. Pensjonistforeninga "Karalaget";
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2018). "Har sosialdemokratiet ei framtid?".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2018). "Kva brast så høgt - i Frankrike?" (Om sosial uro i Frankrike pga Emmanuel Macrons reformer).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2018). "Politikk som realityshow" (om linjevalet i KrF).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Biografien over Noreg".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Dei mørkeblå i Frankrike".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Det franske valet: Utfordringar i kø". Eitt av to føredrag, det andre av Alexandre Dessingué, UiS.. Det Franske Kultursenter, Stavanger, og Europabevegelsen Rog; 2017-06-11.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Det kritiske valet" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). Det nyaste norskfaget. Plenumsinnlegg og deltaking i diskusjon, plenum saman med Laila Aase, Kjell Lars Berge, Jørgen Sejersted og Knut Hoem.. Hordaland Fylkeskommune; 2017-11-10.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Då venstresida vart opportunistar"
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Eit lagnadstungt val for Frankrike", nettpublikasjon.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Eit nytt verdsrike etablerer seg" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Essay: Frankrike romantiserte islamismen alt for lenge", publisert i avis og på nett..
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Essaykunst i daudvinkelen. Melding av Morten Søberg: *Ekofisk, Eidsvoll. Eit essay om oljepengar og Grunlova*, Det norske samlaget, Oslo..
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). Forsideomtale med referat frå artikkel om Morten Søbergs essaybok, overskrift: "Essaykunst".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Framleis ein læremeister" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "France and its former colonies in North Africa - and the back door to French targets for terrorists". Nettavisen; 2017-02-15.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Frå to kulturar til eit nytt verdsbilete".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Greitt nok om Marine Le Pen" , av Elisabeth Sørsdahl og Alf Ole Ask,Oslo: Cappelen Damm.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Høgrepopulismen i Frankrike". NTNU; 2017-03-10.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Kanon og makt".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Krigens kulturelle krimgåte"
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Kulturell kanon i Noreg?" Foredrag til debatt, lagt ut på nettet etterpå.. Kåkå Kverulantkatedralen; 2017-02-14.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Kvar tek Macron optimismen frå?".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Literacy - eit spørsmål om sosial praksis", totimars føredrag på UiOs doktorgradsseminar 12.-13. desember 2017. Universitetet i Oslo; 2017-12-12 - 2017-12-13.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Låtteleg mas om K-en" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Macron - Algeriekrigens siste offer?".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Motstraums i kanondebatten". .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Multiliteracy og multimodalitet - vi treng lengre perspektiv". Faggruppe under leiing av Magne Rogne og Lars Rune Waage; 2017-05-24 - 2017-05-26.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Myten om fransk innvandring".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Rik bok om stor song." Bokmelding av Gisle Selnes: *Den store sangen*, biografi over Bob Dylan>.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). Sitering i Stavanger Aftenblad om uttale av skj-lyden og fylgjene for bibellesing.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Tideverv i skriftkulturen", foredrag i kåseristil.. Vitenskapssselskapet i Stavanger; 2017-12-12 - 2018-12-12.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). Universitetets bidrag i regional utvikling. Paneldebatt, Verdibørsen, Sting. Kåkå Kverulantkatedralen; 2017-01-16.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Utfordringane i norskdidaktikken overfor praksis i PPU", foredrag på praksiskurs og seinare samtale med praksislærarar. Læringssenteret, UiS; 2017-11-30.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2017). "Utfordringane i norskfaget i literacyperspektiv: Lesing og literacy". Norske universitet og foreningen Les!; 2017-05-10 - 2017-05-13.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Birkevold, Harald (2017). "Fransk skjebnevalg. Lørdagsintervjuet"..
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Aktivist og tenkjar - Berge Furre (1937-1916". Minneord. Omtale på førstesida: "Ein fri mann"..
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Altså drikk han!" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Boyesen klappet inn i næringsforeningen" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). Deltakar i paneldebatt som representant for Universitetet i Stavanger: Verdikommisjonen – Hvor skal den politiske debatten i Stavangerregionen foregå i framtida? Forstår politikerne konsekvensene av den nye mediesituasjonen for demokratiet og offentligheten i Stavanger med Aftenbladet og tradisjonelle medier i fritt fall? Tenker politikerne nå: endelig får vi fred? Eller bekymrer de seg for demokratiets og den politiske debattens framtid.. Kåkåkatedralen (Kverulantkatedralen) m Verdikommisjonen Stv; 2016-10-22.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Den franske jokeren - trygg eller utrygg?" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Den lokale verdsborgaren" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). Den vanskelege nasjonaliteten.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Ei innvandringspolitisk openberring" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Ekstremhøyres nyttige idioter" - https://medium.com/@broenxyz/ekstremh%C3%B8yres-nyttige-idioter-c69c2173cc81#.5jimgtyve.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Er bibliotekenes innkjøpsordning upartisk?" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Erotikk og kvinnesak hos Arne Garborg og Sigbjørn Obstfelder", Garborgsenteret, Bryne. Garborgsenteret; 2016-09-07.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Eskalerande spiralar".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Fillon utmanøvrerer Le Pen" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Frankrike i strid med seg sjølv" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Frankrike kan aldri møte utfordringen uten å ta opp sitt svært bitre forhold til Nord-Afrika", intervju ved Fahrid Ighoubah - http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/ekspert---frankrike-kan-aldri-mte-utfordringen-uten-a-ta-opp-sitt-svrt-bitre-forhold-til-nord-afrika/3423243924.html. Nettavisen. [Internett]; 2016-06-15.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Fransk sekularisme sikrar trusfridom".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Franske våkenetter" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "God dag mann! - Økseskaft" Schibstedomstillinga i Aftenbladet. .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Guds revansje?" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). Hovedinnlegg i diskusjon om Merethe Roos: *Kraften i den allmenne dannelse*, boklanseringsdiskusjon med vinkling mot humanioras rolle.. Stiftelsen Fritt Ord; 2016-09-15.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Ikkje saumlaust" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). Innleiingsføredrag til debatt om boka "Hva har oljen gjort med oss?", red. Anders Vassenden m.fl.. Universitetstbiblioteket ved Universietet i Stavanger; 2016-02-25.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Jungel og jungellov i Frankrike" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Klår tale frå verkelege ekspertar". Drøfting av Lærerrolle-utvalets rapport. S, 2-3.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Kva meir kan gå gale for Hollande?" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Kven styrer Noreg?" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Kvifor Frankrike?" Gjesteblogg i Nettavisen. 14 trykksider. - http://gjest.blogg.no/1468667834_kvifor_frankrike.html.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Levande prosa om store spörsmål"
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Literacy - skriftkunne" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Makta minkar, sinnet veks"
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Mot hatet, for livskjensla"
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). Norge og jotunopphav. http://www.flateyjarbok.no/no/nyheter/blogitem/31_flatoeybok_norge_og_jotunopphav.html. Saga Bok Forlag. [Internett]; 2016-05-06.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Nybrotsarbeid om norsk litteraturkritikk" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Opprør mot brutaliteten" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Påfallande mange seksarar" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). Referat fra hovedinnlegg på seminar i Universitetsbiblioteket, UiS, om boken "Hva har oljen gjort med oss?", i Stavanger Aftenblads nettsider. http.//www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Hva-har-oljen-gjort med oss-3878....
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "SEKS-litteraturen" - omtale på førstesida .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Seks punkt om terningar" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Sekulærstaten Frankrike".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Sigbjørn Obstfelder: Øyeblikksfotografi, erotikk og kritikk". Foredrag i gruppa Rt41+ (tilknytta Round Table Society Service Club), Hansenhuset, Stavanger, 11. oktober 2016.. Round Table;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Skandalar, ståk og stemningar i Frankrike" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Smikkløyen pressefotohistorie" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Soga om den norske godleiken" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Stamfar til det norske kunnskapssamfunnet" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). Striden om norskfaget - førstesideoppslag med sitat + utvida versjon på nettet av artikkel om utskiljing og deltaking i norskfaget. https://www.dagogtid.no/fra-debatten-om-norskfaget/.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Svar til Tony Burner" - --- https://medium.com/@broenxyz/svar-til-tony-burner-fr%C3%A5-bj%C3%B8rn-kvalsvik-nicolaysen-e529f4d29cd3#.vnqnxljnb.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Taraku til folket!" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Ugløymelege Umberto Eco" Minneord.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Utskiljing eller deltaking" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Vinnertalen: Trump gjorde ingen feil" , ved journalist Camilla Bjørheim. Stavanger Aftenblad, nett. [Avis]; 2016-11-09.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2016). "Visste hesten makta si..." .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2015). "Franske ettertankar" .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2015). "Norge: saga og jotner" - opptak av foredrag på Sandnes Bibliotek om Flatøybok - http://www.flateyjarbok.no/no/nyheter/blogitem/31_flatoeybok_norge_og_jotunopphav.html. Saga Bok Forlag. [Internett]; 2015-02-05.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Alle kan betre enn læraren. .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Atle Kittang (1941-2013). Minneord.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Boka, inspirasjonen og åndslivet. Lutherdommen som bakgrunn for utdanning og lesekunne i Nord-Europa. AM/UiS og Forum for kultur, historie og samfunn.;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Eit annleis blikk på Hulda Garborg. Melding av SIgrid Bø Grønstøl: Hulda Garborg - forfattaren og feministen. Aschehoug 2012. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2473.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Helten og folket. Svar til Lars Roar Langslet (om minnesmerke for Stortingets 200-års-jubileum). Publisert under "Ordskifte".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). "Hersketeknikk - en del av valgkampen". NRK Radio Østlandssendingen. [Radio]; 2013-08-15.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Holdes utenfor Stortinget. Intervju med BKN og stortingsrepr Kjersti Toppe (Sp) om at norsk språkpolitikk blir endra ved at ein gjer administrative endringar i norskfagsplanen. Klassekampen. [Avis]; 2013-02-26.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Lite lærerikt. Melding av Erik Solheim: Politikk er å ville. Cappelen Damm.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Menneskelandskapet hjå Munch. Omtale av kunstutstillinga "Det moderne øye", Edvard Munch i det 20. århundre, Paris/London/Frankfurt/Oslo 2011-2013.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Minnepolitikk for 1814? [om framlegget om statuereising framfor Stortinget].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Ny katolsk vårløysing? Bokmelding av *Hellig uro. 50 år etter det annet vatikankonsil", Emilie forlag Oslo 2012.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Spissformulert, men naudsynt. [Kring debatten om kva som er norsk kultur, med referanse til Jon Hustads kritikk av kulturminister Hadia Tajik] http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2462.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Svensk kompost. [Aftonbladets handsaming av norsk kulturdebatt].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Ved Asbjørn Aarnes' død.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Lindanger, Birger (2013). Plenumskommentar til Stadsteatrets framsyning av Danmark. Tou Scene;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Undheim, Inger (2013). "Et språk er et våpen": Ordkkunstnaren Arne Garborg. Samtale om tekstar sungne og opplesne. Ved Inger Undheim og Bjørn K. Nicolaysen som delar av meir omfattande kunstarisk program, Petrikjellaren, St. Petri kyrkje, Stavanger. St. Petri menighets Kulturutvalg, Den Norske Kirke, Stavange;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Waage, Erling (2013). Politikarar repeterar seg. Intevju med underteikna som kommenterer intervju med statssekretær Geir Pollestad. Sendt opphavleg i 18.40-nyheitene, Rogaland. NRK Rogaland, også sendt nasjonalt. [TV]; 2013-04-04.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Waage, Erling; Oppedal, Mathias (2013). - Dette er ei grunnleggjande krise. NRKs nettavis. Intervju, skriftleg. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/. [TV]; 2013-04-04.
 • Nordmark, Ingvald; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2013). Intervju om fylkesmannsposisjonen i forhold til styringsdokument og sakshandsaming. NRK TV. [TV]; 2013-08-26.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Arne Garborg: Kjærleik, lyster og laster i Christiania. Garborgsenteret; 2012-09-07.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Arnfinn Haram (1948-2012). Minneord.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Ei uroleg sjel. Bokmelding av Ingeborg Solbrekken: Kors og kårde. Martha Steinsvik. Ein biografi.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Ein overtydd pragmatikar [Francois Hollande].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Eit nasjonalt klenodium. Omtale av den samla M. B. Landstad-utgåva.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Hulda Garborg: Nasjonal entreprenør med moderne kroppsfilosofi. Garborgsenteret; 2012-02-22 - 2012-02-23.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Intellektuell sjølvmelding. Bokmelding av Hans Fredrik Dahl: Fra pax til paven.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Kva skjer med norskfaget i departement og direktorat? Ein analyse av bakgrunnen for norskfagsrevisjonen. Trønderlaget i samarbeid med NTNU, HiSt og Norsk Språkråd; 2012-10-05.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). LIteracy og demokrati på Madagaskar. Utkast til eit prosjekt, med særleg omsyn teke til forskingssituasjonen. IKS-UiS og MHS;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Melder litteraturen inn att i den pulserande verda.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Ny hjelpeløyse for norskfaget [om ny norskfagsrevisjon].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Nye takter i eurovalsen.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Paul Ricoeur og den ufrie viljen. Kommentar til framlagt arbeid av Kirsten Jæger Fjetland. Hovudkommentator. Diakonhjemmets Høyskole, Rogaland og UiS;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Saman med fleire: Nominasjon av dei ti beste nynorskbøkene i 2011. Saman med fleire forf. http://www.bokogsamfunn.no/tre-oktober-forfatterar-nominert-til-arets-beste-nynorskbok-2011/.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Sjølvforsvar og åtak: Same kunst og sak. Bokmelding av Marcus Tullius Cicero: Om talekunst. De Oratore I-III. Omsett frå latin av Hermund Slaattelid.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Til urnene og til arbeid [det franske presidentvalet].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Ved dominikanerpater Arnfinn Harams bortgang.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Vi og dei andre.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2012). Vigdis Hjorth plagierer Sebald. Intervju gjort av journalist Jan Zahl. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-01-05.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Den nynorske bibelomsetjinga 2011; spørsmål som galdt stilen og biletspråket. Det var mitt emne. Dette var eit panel saman med forfattaren Odveig Klyve og gammaltestamentprofessoren Magnar Kartveit. Stavanger Mållag og Arkeologisk Museum/UIS;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Det utvida Noregsomgrepet. Melding av Ottar Grepstad: Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850-2010.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Ein nasjonal anamnese. [om 22/7/2011].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Fallet. .
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Francois, trist som ein trase. Melding av Henning Hagerups omsetting av Francois Rabelais: Femte bok.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Godt om det vonde. Melding av Kjell Nilsens omsetting av Charles Baudelaire: Det vondes blomster. Les fleurs du mal.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Musikk som språk. Melding av Per Dahl: Verkanalysen som fortolkningsarena. Unipub forlag.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Når nokon gjer ei reise. Bokmelding av Jon Severud: Ei gjenreise. Ferdamine etter A.O. Vinje. Det Norske Samlaget 2010.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Om åndeleg kloakk i Europa. Bokmelding av Umberto Eco: Gravlunden i Praha.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Råare og tydelegare bibelspråk. Omtale av nyomsetjinga av Bibelen i båe målformer forutan eiga litterær utgåve. Bibelselskapets utgåve 2011. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2134.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Sarkozy i Libya.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Sensuell strategi: Lyst, leik, likeverd. Bokmelding av Arnhild Skre sin biografi: Hulda Garborg. Nasjonal strateg.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2011). Verkanalysen som fortolkningsarena. Presentasjon av Per Dahls bok på Universitetsbiblioteket, UiS, BKN kommenterer og samtalar med Dahl. http://www.uis.no/article.php?articleID=58260&categoryID=292. [Internett]; 2011-11-09.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Atle Skaftun: Litteraturens nytteverdi. Samtale ved Universitetsbiblioteket i Stavanger, tatt opp og lagt ut på nett av Kommunikasjonsavdelinga ved UiS. http://www.norskundervisning.no/index.php?option=com_content. [Internett]; 2010-04-28.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Beste nynorskbok i 2009. Saman med fleire. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1672.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Eit banebrytande verk: Norsk presses historie 1-4.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Essayisten Kåre Lunden. [Klassekampen hyllar Lunden ved 80-årsdagen].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Fransk glød + norsk modell = suksess. Intervju med tidl. kultur- og utdanningsminister i Frankrike, Jack Lang.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Idédikting krev idéar. Melding av Elisaberth Vallevik Engelstad: Åse Marie Nesse. EIt poetisk liv.Det Norske Samlaget.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Ingen leik for born. [Om pedagogikk].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Intellektuelt mot.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Lokalt eller kompetent?.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Lyset løynd av mørkret eller teater som openberring: Jon Fosse og Lars Norén. Det Norske Teatret og Nynorsklaget;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Makt og humor. Panel i Humorfestivalen i Stavanger. http://www.uis.no/nyheter/uis-fagfolk-i-humordebatter-article27588-12.html. http://www.uis.no/nyheter/uis-fagfolk-i-humordebatter-articl. [Internett]; 2010-10-08.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Marknad for kunnskapspolitikk?.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Meir om rituell retorikk.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Meir pedagogikk hjelper ingenting [om reformene i grunnskulelærarutdanninga].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Mytar og nasjon: Dømet Israel. Omtale av Shlomo Sand: The Invention of the Jewish People.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Pensjon på fransk.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Retorikaren Georg Johannesen. Jf. http://www.uis.no/nyheter/aapent-filosofisk-forum-i-haust-article26833-12.html. Åpent FIlosofisk Forum;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Rituell politikk. [Om retorikken i Helga Pedersens tale på landsmøtet i Arbeidarpartiet].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Srtudiemarknad?.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Toler avisene moms?.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Uforsvarleg uskuld tapt [om Afghanistanoperasjonane].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2010). Visste ikkje kva vi gjorde. [Intervju med ei rekkje universitets- og høgskulefolk som kommenterer den danske debatten om gruppeundervisning osb].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). 30-åra ligg framfor oss [finanskrisa sett frå Frankrike].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). "Annerledestenkerne". Ein kronikk om nyskaping og vitskaplege konfliktar ut frå boka til Per Arne Bjørkum med denne tittelen.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). "Dannelsesutvalget": Eit gjenreisingsforsøk. Om rapporten frå eit utval nedsett av universiteta i Oslo og Bergen og Høgskolen i Bodø, 2007.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). Ein storfelt konsert på prent. Melding av Terje Aarset: Den nynorske songskatten, LNU/Fagbokforlaget.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). Forskingsmeldingane.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). Frisett på nytt. Bokomtale av Hermund Slaattelids nyomsetjing frå latin av fullstendig utgåve av Augustin: Confessiones. Det Norske Samlaget.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). Hijab og rasjonalitet.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). Konfliktar er naudsynte for nyskaping. Melding av Per Arne Bjørkum: Annerledestenkerne, ny utg. 2009.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). Kven vil elske Stor-Paris? [Om utvidkinga av Paris til Le Havre].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). Kvifor er finansfolk blitt så vulgære?.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). Pedagogane marsjerer inn [om reformene i lærarutdanningane].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). "Snarvegen til deg sjølv". Melding av Trond Giske (rd.): Mangfold eller enfold. 21 stemmer om kultur i vår tid. Oslo: Aschehoug.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2009). "Universitetet mister tre språkfag". Intervju saman med fleire om nedlegging av framandspråksfaga ved Universitetet i Stavanger.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). "Attråa må du skilje deg ifrå". Melding av Slaattelids Seneca-utgåve.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). FrP-paradokset.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). Høvesdikting i Ap.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). Kaffislaberas-frimuereri.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). Meisterleg om salmemeisteren. Melding av Anders Aschim: EIn betre vår ein gong. Elias Blix. Biografi. Det Norske Samlaget. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1249.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). Mellom andre intervjua om den såkalla Vinnem-saka. Kommenterte ad hominem-prinsippet i retorisk og argumentativ teori.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). Revansje for Oslo. [om aktuell fordelingspolitikk i forskinga].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). Stat og religion.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). Tillit/kontroll: To prinsipp for utvikling.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2008). Tormod Torfæus: Ein fornya klassikar. Omtale av utgjervararbeidet til Torgrim Titlestad for fullstendig utgåve av Torfæus, og melding av første bandet.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Anti-parlamentarismen i 1945. Bokmelding av Harald Berntsen: Statsministerkuppet.Gerhardsen mot Nygaardsvold. En politisk thriller fra norsk virkelighet mai–juni 1945. Centrum Norsk Forlag 2006.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Biografisk opptur. Melding av Heming Gujord: Olav Duun. Ein biografi.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Det endegyldige sviket. Bokmelding av Øyvind Foss: Kampen mod de mindreværdige. Auschwitz, videnskabens og kirkens forræderi.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). "Det er typisk nokrs å være god" - om innovasjon og investering.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Ei livline til klassisk kkultur. Essay om arbeidet med Thorleif Dahls Kulturbibliotek.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Elefantar og løver [om skilja mellom eldre og yngre i fransk politikk].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Et Garborg-senter i Haugtussas land? Intervju saman med fleire.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Franske og norske arabeskar. Kiellands landskaps- og byrom. Stavanger Kommune/Kielland-forbundet; 2007-04-15 - 2007-04-17.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Gamle soger, nye innsikter. Bokomtale av omsetjingane til Kåre Flokenes av fornaldarsogene.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Garborg-lokaliseringar utan hald. Saman med Magne Drangeid m.fl.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Heilstøypt om halvgjort livsverk. Melding av Alfred Fidjestøl: Eit halvt liv. Per Sivle. Ein biografi. Det Norske Samlaget 2007.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Kunsten å vere fransk. [om Nicolas Sarkozy].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Kvifor er vi som vi er? Melding av den til no største utstillinga av arbeid av Anthony Gormley, London.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Kvifor klassikarar - no?.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Målstrev i Midgard. Bokomtale av den nynorske omsetjinga av J.R.R. Tolkien: Ringdrotten.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Ny statleg flyttedugnad? BKN er eitt av fleire intervjuobjekt i ein diskusjon om utflytting av statsinstitusjonar frå Oslo.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Olav Vesaas fortel meir enn vi treng om mora. Melding av Olav Vesaas: Halldis Moren Vesaas. Ein biografi.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Profeten Johannesen. Georg Johannesens profetbøker og deira bakgrunn. RIsør Kunstforening;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Puritanisme og Samlaget. [Om Det Norske Samlagets forlagspolitikk].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Skriveuro og fri tanke. Bokmelding av biografien til Ernst Berge Drange: Rasmus Løland. Barnebokpioneren frå Ryfylke. Det Norske Samlaget.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Svikter klassikerne. [Om forlag, særleg Det Norske Samlaget, som mottek støtte for utgjeving av klassikarane og ikkje har nokon policy for det].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Tidi ho renn som elv mot os. Salmediktaren Anders Hovden og tidsforståinga hans. Norsk Hymnologisk Forening, Nynorsklaget og DNKyrkja;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Tildekking eller avdekking av vilkår for nynorskopplæring. Nynorsklaget, med deltaking frå Utdanningsdirektoratet;
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Tru og lære i London [om kristne religiøse offerskikkar mellom anglikanarar etc.].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2007). Vi treng dei nye universiteta.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Det er blitt noko feil med mennesket. PÅ TOMANNSHAND-serien: Samtale med sjømannsprest og NATO-offiser Torbjørn Holt, London.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Gamle sanningar, nye myter. [Debatt om ny kultur i Noreg].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Georg Johannesen (1931-2005).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Herrar i rom sjø. [Kåseri om å oppleve norske båtar utselde til sjøfart mellom øyane i Karibia. Herrar stod framleis som bnamnet på ei viss dør].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Kulturlov livsviktig for demokratiet.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Langdalsk lauskrut? [Diskusjon om tilhøvet mellom moderne og klassisk litteratur].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Medredaktør av spesialnummer (forfattaravis) om Georg Johannesen, vår 2006. Andre redaktørar: Svein Gjerdåker og Sissel Høisæter.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Ny kulturlov - kva så?.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Slåande forteljingar til ettertanke. Melding av den fyrste boka av Asbjørn Aarnes på nynorsk, bygd på anekdotar frå livet hans.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Vedleg Georg Johannesen: Skrivemåten. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=684. I Forfattaravisa til Dag og TId om Georg Johannesen.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2006). Vi smugkikar på Ibsen. Melding av dei to fyrste brevbanda i Ibsen-utgåva. Henrik Ibsens skrifter. Band 12. Brev 1844-1871 Redigerte og kommenterte og med innleiing av Narve Fulsås.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Aristokraten og folket" (kommentarartikkel).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Da Vinci-koden og den tomme gralen. [Presentert på forsida slik: Da Vinci-koden finst ikkje]. Omtale av Dan Brown: Da Vinci-koden. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=219.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "'Det friviljuge' og 'det ufriviljuge' hjå Paul Ricoeur (1913-2005) og vår inklusjon eller eksklusjon som samfunnsdeltakarar". Forum for historie, kultur og samfunn, Universitetet i Stavanger; 2005-08-31.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Det naudsynt annleise - salmediktaren Matias Orheim". 2005-05-28.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Ei bok som utvidar horisonten".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Frankrike brenn [om ungdomsopprøra i suburbia, der bilar vart brende i hundretal og også somtid hus].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Humaniora ved universitetet".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Innvandrarsagaen Morkinskinna".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Kan ikke bruke dikt. [Avis]; 2005-07-11.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Korleis er retorikken?". Åpent Filosofisk Forum, leiar: Bjørn Olaf Roaldseth; 2005-03-11.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Kva med leseteoriane? Kvifor er leseprøvene så mykje vanskelegare å vurdere enn skriveprøvene?". 2005-06-13.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Lesevitskapen - ei utfordring for humanistiske faggrenser". 2005-05-27.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Lesing og tilgangskompetanse. Nye utfordringar i norskfaget", fire timars føredrag. 2005-03-13 - 2005-03-14.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Nynorsken si rolle for tilgang til kommunikasjonskultur og demokrati". 2005-03-31.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Paul Ricoers hermeneutikk og sosialfaga. 2005-03-30.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Paul Ricoeur (1913-2005)".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Realityillusjonane".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Retorikk og forhandling: Institusjonens rytme". 2005-05-09.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Sidemål og vitskapsetikk".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Språk som kommunikasjon". 2005-01-03.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "To catch a crying bird". 2005-04-20 - 2005-04-22.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). "Ukultur i NRK" (Ytring).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Avhandlingsretorikk". 2004-04-12 - 2004-04-16.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Bernt Støylen: Salmesong og songoffer - Kyrkjesyn og praktisk liv". 2004-04-28.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Botnen i ei grunnlov".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Den protestantiske etikken. Religiøs litteratur 16.-18.hundreåret". 2004-10-18.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Et kritisk blikk på kvalitetsreformens innhold og mulige resultat, sett i lys av europeiske erfaringer". 2004-08-08 - 2004-08-09.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Europas første professor i lesevitenskap". [Avis]; 2004-06-04.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Folkekongedømmet - demokratisk eller mystisk?".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Folkeleg monarki og ufolkeleg stat". 2004-02-24.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). Folkemonarkiet.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Forsking i kulturbyen".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Forskinga, visdommen, verda" (art. i spalten 'Ytring').
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Fyr og flamme for Fløgstad". [Avis]; 2004-09-14.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). Innlegg om Kjartan Fløgstads pamflett "Brennbart". 2004-12-03.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Islam: Korkje horer eller underkua".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Jacques Derrida (1930-2004".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Kultur og utvikling".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Kultur som sidemål".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Kunsten å vere UiS" (Ytring, toppartikkel).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Kvalitetsreformasjonen".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Lesehistoria: Ei mentalitetshistorie om kulturforvandling". 2004-10-10.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Masterstudiet i lesevitskap".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Meir nynorsk, mindre eksamen", intervju v/ Anders M. Andersen. [Avis]; 2004-09-01.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). Mottakarstaten.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Mottakarstaten" (kommentarartikkel).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Nasjonalpedagogiske framsteg?".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Nyliberalisme og barokk".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Nyliberalisme og barokk i Kjartan Fløgstads *Kron og mynt*". Kapittel o4, Kulturhuset i Stavanger, Stavanger Kommune; 2004-09-15.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Om veiledning av stipendiater". 2004-11-04 - 2004-11-05.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Radikalaren Holberg". 2004-09-15.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). Republikanar med tru på Mette-Marit-effekten. Intervju ved journalist Ottar Fyllingsnes. [Avis]; 2004-04-28.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Salmar: Dei ti beste nynorsksalmane", saman med Liv Ingebrigtsen og Roger Lockertsen.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Salmar: Songoffer og lovsong".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Skriftrommet: Tekst og samfunnsmessig endring". Høgskolen i Stavanger, Rektoratet: Forskningsdag om Nyskapningsuniversitetet; 2004-09-28.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Skrivande bønder med danning".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Stoler på kongen". [Avis]; 2004-04-20.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Større leseforskjeller mellom unge". [Avis]; 2004-02-10.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2004). "Verdens første mestere i lesevitenskap". [Avis]; 2004-07-23.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). 115 + 7,5.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). Alt for Norge.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). Det universelle språket.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). "Det universelle språket".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). "Ein forstyrrande Garborg (Geir Mork: Den reflekterte latteren. PÂ spor etter Arne Garborgs ironi.".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). Ein forstyrrande Garborg. Bokomtale av Geir Mork: Den reflekterte latteren. På spor etter Arne Garborgs ironi. Aschehoug 2002.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). "Krig er unødvendig, massemord er nok!" Samtale med Georg Johannesen.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). Krigsspråk.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). "På tomannshand: Krig er unødvendig. Massemord er nok". Samtale mellom Georg Johannesen og Bjørn Kvalsvik Nicolaysen. [Avis]; 2003-03-01.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). Rettsstat eller statsrett.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). Rettsstat eller statsrett (kronikk).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2003). Synd og politikk.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Advent med djevlehale [Adventsfeiring i Strasbourg mot bakgrunn av terrorfrykta hausten før].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Alexandria-biblioteket.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Bourdieu sin kritikk av kapitalismen og liberalismen. Skjervheim-seminaret på Voss; 2002-09-27 - 2002-09-29.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). "Dag og Tid 40 Âr: Det nyttar, hald fram!".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). "Det forsvunne biblioteket".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Det nyttar, hald fram! Jubileumsessay til Dag og Tids 40 år.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Euroland.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Frankrike mørknar [Den politiske situasjonen i Frankrike kring presidentvalet].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). "Frankrike: Snublesteinar i vegskiljet".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Gotiske eventyr.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). I staden for barnetru.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Jødeland og Nord-Noreg: Frå Arrebo via Dass til Blix. Nynorsklaget og Uranienborg Menighet, støtte av Kulturrådet; 2002-05-12 - 2002-05-13.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). "Pierre Bourdieu (1930-2002)".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Pierre Bourdieu (1930-2002). Minneord.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Pierre Bourdieu og den norske røyndomen. [Enquète med norske forskarar som har arbeidd ut frå den franske kultursosiologen Bourdieus metodar og teoriar].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). Sjokkskadd Frankrike etter valet.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2002). "Sjokkvalet: Frankrike mørknar" (kommentarartikkel).
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2001). "Endetidstrua kan breide om seg". Intervju med fransk religionsforskar om islamsk populærkultur mellom ungdomen.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2001). "Endetidstrua kan breie seg".
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2001). Kultur som norgesreklame? [Om bruken av norske kulturprodukt i presentasjonen av Noreg i utlandet].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2001). Legg ned nordisk i Oslo!.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2001). Leve krisa! [kring diskusjonen om krisa i humaniora].
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2001). Med stokk over stein. Essay om undervisning og vandring.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (1999). Allgilde meiningar, topikkar og slikt. Diskusjon med Ragnar Helgheim.
 • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn (1998). Elektronisk republikasjon av bidrag til Working Papers of The Wittgenstein Archives, vol. 5.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (1997). "Museum med meirsmak". Petit, om den samla museumsaksjonen i Stavanger.
 • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (1997). Pornografiske vers.
 • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn (1998). Medansvarlig for jubileumsfeiringen i forbindelse med jubileet for Claus Fastings 250-års fødselsdag.