Et profilbilde

Amanuensis
Unni Puntervold Pereira { "honorific-suffix": "Amanuensis", "fn": "Unni Puntervold Pereira", "tel": "Telefon: 51831344", "email": "unni.p.pereira@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG N-219
Tlf priv/mob 51 56 58 23/95 777098

Forskningsområder

Det flerkulturelle klasserom

Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole

Utvalgte publikasjoner

Medforfatter av to forslag til "Nasjonale Retningslinjer for fremmedspråk i den nye Grunnskolelærerutdanningen", høsten 2009

Medforfatter av nasjonalt spørreskjema og av den tyskfaglige delen av "Rapport om språklæreres holdninger etter KL 06". Rapport fra kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført november 2008-januar 2009 om språklæreres holdninger til egen språkundervisning i etterkant av innføringen av Kunnskapsløftet i språkfagene. v(Forskergruppa for Fremmed- og Andrespråksopplæring ved UiS.

Forfatter av "Håndbok for språklærere" og "Håndbok for skoleledere"- publisert på nettsidene til Nasjonalt Senter for fremmedspråk i opplæringen, ved oppstart av forsøksprosjektet "Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet 2010-2012. 

Pågående forskning

Hvordan vektlegger studenter og praksislærere det flerkulturelle perspektivet i planlegging og gjennomføring  av praksisperioden av GLU-lærerutdanningen?

På hvilke måter tar studenter og praksislærere hensyn til læringsbehov hos flerspråklige elever i skolen?

 

 

 

Arbeidserfaring

Jeg har 23 års erfaring som faglærer, forsker og sensor i tysk språk, fagspråk og fagdidaktikk og i norsk som andrespråk ved Universitetet i Stavanger, institutt for kultur- og språkvitenskap.

I 2010 var jeg nasjonal prosjektleder for forsøksprosjektet "Fremmedspråk på barnetrinnet 6. og 7. trinn" som innebar bl.a. utvikling av etterutdanningskurs for fremmedspråklærere og elektronisk undervisningsopplegg på nettsidene til Nasjonalt Senter for fremmedspråk i opplæringen.

    

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sæbø, Aud Berggraf; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2016). Lesson Study og praktiske strategier i lærerutdanning og grunnskolepraksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Hefte 3. s. 180-194. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2016-03-03.
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). "Nasjonale Retningslinjer for fremmedspråk i den nye Grunnskolelærerutdanningen", høsten 2010, et forslag til retningslinjer fra nasjonalt opprettet gruppe av universitets- og høgskolelærere i fremmedspråk til Rammeplanutvalgets medlemmer, januar 2010. I: Utdanningsdirektoratets nettsider. Utdanningsdirektoratet.
 • Pereira, Unni Puntervold (2002). Wie motiviert man Schüler und Studenten der heutigen Generation zum Deutschlernen?. I: Vorträge des Deutschlehrer Fachtages am 22.5.2002. Høgskolen i Stavanger, Avdeling for humanistiske fag, Tyskseksjonen. s. 35-51.
 • Pereira, Unni Puntervold (2017). Norsk språk og kultur for internasjonale studenter ved Universitetet i Stavanger.. Stavanger internasjonale soroptimistforening;
 • Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2016). Lesson Study og språkstøttende strategier i lærerutdanning og grunnskolepraksis. NTNU; 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Pereira, Unni Puntervold (2014). Utviklingsmønstre i norsk mellomspråk med tekstarbeid. Karls Universitet i Praha;
 • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2014). Hva vet vi om lærerstudenters kunnskaper og holdninger til flerkultur og språk i fag?. Illinniarfissuaq - Grønlands lærerseminar; 2014-09-02 - 2014-09-06.
 • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2014). Språk og flerkultur i fag. Hvilken komptanse har morgendagens lærere?. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Pereira, Unni Puntervold (2013). Utfordringer i det flerkulturelle klasserommet. Minoritetsspråklige elevers ordlæring og mellomspråksutvikling på mellomtrinnet. Teori, praksis og erfaring. Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), Sandnes; 2013-09-05.
 • Pereira, Unni Puntervold (2013). Utfordringer i det flerkulturelle klasserommet. Minoritetsspråklige elevers ordlæring og mellomspråkutvikling på mellomtrinnet. Universitetet i Stavanger, Unipedgruppa v/Brit Hanssen; 2013-04-10.
 • Brodahl, Greta; Hansen Laksfoss, Ann Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2010). "Språkfagene ved UiS utslettes".
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). Elektronisk undervisningsopplegg i tysk: De første timene (tysk 1, tysk 2, tysk 3).
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). "Håndbok for skoleledere".
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). "Håndbok for språklærere".
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). Intervju i NRK Rogaland om reaksjonene i fremmedspråkmiljøet etter UiS-styrets vedtak (10.06.10) om nedleggelse av språkfagene tysk, fransk og spansk fra høsten 2010. [Radio]; 2010-06-10.
 • Pereira, Unni Puntervold; Brodahl, Greta (2010). Forslag til Emnebeskrivelse for Nasjonalt Etterutdanningskurs for fremmedspråklærere 2010-2012. 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Pereira, Unni Puntervold; Brodahl, Greta (2010). Forslag til kursinnhold på 1. og 2. samling av Nasjonalt Etterutdanningskurs i "Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet 6. og 7. trinn 2010-2012. 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Pereira, Unni Puntervold; Wagner, David-Alexandre (2010). "Pilotoppdraget til Universitetet i Stavanger". 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Pereira, Unni Puntervold (2009). "Hvor flerspråklig er du?". 2009-08-20.
 • Wagner, David-Alexandre; Pereira, Unni Puntervold (2009). Lyttet til de som fant opp hjulet. [Avis]; 2009-09-26.
 • Pereira, Unni Puntervold (2008). "Om det å lære språk". St. Svithun Ungdomsskole, FAU; 2008-04-24.
 • Pereira, Unni Puntervold (2005). "Den nye læreplanen i 2. fremmedspråk. Hvordan kan jeg undervise etter L-06? Tysk som praktisk fag for alle elever, - hvordan?". 2005-05-26.
 • Pereira, Unni Puntervold (2004). "Die wichtigsten Änderungen der neuen deutschen Rechtschreibreform". 2004-05-13.
 • Pereira, Unni Puntervold (2002). "Wie motiviert man Schüler und Studenten der heutigen Generation zum Deutschlernen?". 2002-05-22.
 • Pereira, Unni Puntervold (2002). Wie motiviert man Schüler und Studenten der heutigen Generation zum Deutschlernen?. 2002-05-22.
 • Pereira, Unni Puntervold (2008). Eksper Elevens Kommunikative SpråkPERformanse Skjema for evaluering av språkferdigheter i tysk.
 • Pereira, Unni Puntervold (2008). Eksper Elevens Kommunikative SpråkPERformanse Skjema for evaluering av språkferdigheter i tysk.