Et profilbilde

Førsteamanuensis
Greta Brodahl { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Greta Brodahl", "tel": "Telefon: 51831636", "email": "greta.brodahl@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-206

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Brodahl, Greta (2010). Jean-Philippe Toussaint et le jeu intertextuel. Une étude de La salle de bain, Monsieur, La réticence et La télévision Jean-Philippe Toussaint og den intertekstuelle leken. En studie av La salle de bain, Monsieur, La réticence og La télévision. Universitetet i Bergen, Trykket av AIT AS. ISBN 9788230809655. 373 s.
 • Brodahl, Greta (2003). Marguerite Duras - un écrivain francais. Franskdagen 2003, Rapport. 8 s.
 • Brodahl, Greta (2001). La nouvelle génération de Minuit. Franskdagen 2001, Rapport. 9 s.
 • Brodahl, Greta; Hansen Laksfoss, Ann Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2010). "Språkfagene ved UiS utslettes".
 • Pereira, Unni Puntervold; Brodahl, Greta (2010). Forslag til Emnebeskrivelse for Nasjonalt Etterutdanningskurs for fremmedspråklærere 2010-2012. 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Pereira, Unni Puntervold; Brodahl, Greta (2010). Forslag til kursinnhold på 1. og 2. samling av Nasjonalt Etterutdanningskurs i "Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet 6. og 7. trinn 2010-2012. 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Brodahl, Greta (2009). La littérature contemporaine au féminin. Institutt for kultur- og språkvitenskap; 2009-09-24.
 • Brodahl, Greta (2004). Aspects du roman contemporain en France. Åpen fagdag på Høgskolen i Stavanger; 2004-11-24.
 • Brodahl, Greta (1999). François-René de Chateaubriand: Homme de lettres et homme politique entre le passé et le présent.
 • Brodahl, Greta (1999). Jean-Philippe Toussaints roman På badet i lys av Blaise Pascals Tanker: parodi eller pastisj?. 1999-12-10.
 • Brodahl, Greta (2010). Forsøk med fremmedspråk på 6. og 7. trinn (2010 - 2012). Del av Oppstartpakke: "De første undervisningstimene" (fransk).