Et profilbilde

Universitetslektor
Torill Irene Hestetræet { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Torill Irene Hestetræet", "tel": "Telefon: 51831358", "email": "torill.hestetreet@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG N-230

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hestetræet, Torill Irene (2018). Learning and Teaching Vocabulary. I: Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-4502239-1. s. 163-187.
 • Hestetræet, Torill Irene (2018). Vocabulary teaching for young learners. I: The Routledge Handbook of Teaching English to Young Learners. Routledge. ISBN 978-1138643772. s. 220-233.
 • Hestetræet, Torill Irene; Ørevik, Sigrid (2018). English in Vocational Studies. I: Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-4502239-1. s. 307-332.
 • Hestetræet, Torill Irene (2015). Vocabulary Instruction in 7th-grade English Classes. I: Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0405-5. s. 32-52.
 • Hestetræet, Torill (2012). Teacher cognition and the teaching and learning of EFL vocabulary. I: The young language learner : research-based insights into teaching and learning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1197-5. s. 177-190.
 • Hestetræet, Torill Irene (2012). Teaching vocabulary in the primary classroom. I: English for Young Learners - Forum 2012 : Proceedings from the Conference in Uppsala 19 June 2012. Uppsala universitet. ISBN 978-91-506-2323-9. s. 59-70.
 • Hestetræet, Torill Irene (2019). The beliefs of pre-service English teachers about vocabulary acquisition and language identity. Språklege identitetar – Linguistic identities programområde,; 2019-09-12 - 2019-09-13.
 • Hestetræet, Torill Irene (2018). Short words, long words, chunks of words – and how teachers teach them. Institutt for kultur- og språkvitskap, UiS; 2018-08-16.
 • Hestetræet, Torill Irene (2017). Lærarhaldningar til vokabularundervisning i engelsk i 7. klasse. Universitetet i Stavanger; 2017-02-08.
 • Skjelde, Kimberly Marie; Hestetræet, Torill Irene (2016). Understanding Vocabulary Demands in Factual Textbook Texts. Meiji Gakuin University, Tokyo; 2016-09-12 - 2016-09-14.
 • Hestetræet, Torill Irene (2013). Teacher perceptions of vocabulary teaching and learning. Victoria University of Wellington; 2013-12-18 - 2013-12-20.
 • Hestetræet, Torill Irene (2013). Vocabulary instruction in 7th grade English classes. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; 2013-05-29 - 2013-05-31.
 • Hestetræet, Torill Irene (2012). Teaching vocabulary in the primary classroom. Fortbildningsavdelingen, Uppsala universitet; 2012-06-19.
 • Hestetræet, Torill Irene (2012). Trends in vocabulary teaching among Norwegian 7th grade teachers of English. The Association of Teachers of English in Iceland; 2012-06-07 - 2012-06-09.
 • Hestetræet, Torill Irene (2010). Teacher cognition about YLL vocabulary acquisition. 2010-04-07 - 2010-04-11.
 • Hestetræet, Torill Irene (2009). Teacher cognition about the learning and teaching of English vocabulary. 2009-09-02 - 2009-09-04.
 • Hestetræet, Torill Irene (2009). Teacher cognition about the learning and teaching of English vocabulary. 2009-04-23 - 2009-04-24.