Et profilbilde

Førstelektor
Olav Tysdal { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Olav Tysdal", "tel": "Telefon: 51832366", "email": "olav.tysdal@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-249

Forskningsområder

Demografi, migrasjon/migrasjonshistorie, byhistorie

Utvalgte publikasjoner

Amerikastoff i norske lokalaviser. Slekt og data, 2006:2, medlemsblad for DIS-Norge, side 34-40. The Dissolution of the Union Between Norway and Sweden and the Scandinavian Americans, Scandinavian Studies, Summer 2007 Volume 79, Number 2, s. 167-196 Sandneshistorien. Fra husklynge?til stor by. Sandnes 2010. Bd. 1: kapittel 1, 9 og 10. Bd. 2: kapittel 2 og 7. Til sammen 183 sider. Norvegr ? en annerledes historie? HEIMEN, bind 49, 2012:1, side 3-12. Medforfattere: Kari G. Hempel, Svein I. Langhelle og Nils Olav Østrem, UiS. Demografiske konsekvenser etter kollapsen i vårsildfisket i 1870, HEIMEN, bind 50, 2013:1, s. 3-24

Pågående forskning

Om sammenhenger mellom befolkningsutvikling og økonomiske kriser med særlig vekt på folketall, struktur, intern migrasjon og emigrasjon.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Tysdal, Olav (2017). Population figures, gender distribution, patterns of settlement and migration in area of the Karmsund strait and Stavanger in the second half of the nineteenth century. Cogent Social Sciences. ISSN 2331-1886. Volum 3. DOI: 10.1080/23311886.20161275950.
 • Tysdal, Olav (2013). Demografiske konsekvenser etter kollapsen i vårsildfisket i 1870. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum 50. Hefte 1. s. 3-24.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav; Østrem, Nils Olav (2012). Norvegr – en annerledes historie?. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum 1. s. 3-12.
 • Tysdal, Olav (2010). Alt eller ingenting. I: Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. s. 307-327.
 • Tysdal, Olav (2010). Befolkningsmagneten. I: -til stor by: Dokumentet er del av serien Sandneshistorien / Lars Gaute Jøssang ... [et al.] ; [bilderedaksjon: Berit Bass, Målfrid Grimstvedt og Dag Grønnestad]. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1051-0. s. 41-69.
 • Tysdal, Olav (2010). Gand. I: Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. s. 11-21.
 • Tysdal, Olav (2010). Innvandrerbyen. I: -til stor by: Dokumentet er del av serien Sandneshistorien / Lars Gaute Jøssang ... [et al.] ; [bilderedaksjon: Berit Bass, Målfrid Grimstvedt og Dag Grønnestad]. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1051-0. s. 247-273.
 • Tysdal, Olav (2010). Sandnes tar fatt. I: Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. s. 263-305.
 • Tysdal, Olav (2007). The dissolution of the Union between Norway and Sweden and the Scandinavian Americans. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637. Volum 79. Hefte 2. s. 167-196.
 • Tysdal, Olav (2003). Virkelighet, vitenskap, histroie og formidling. I: Migrasjon som kultur. Migrasjonsprosjektet, Høgskolen i Stavanger. s. 71-83.
 • Tysdal, Olav (2001). The Skudenes Database: A Tool for Shedding Light on Emigration from Karmøy to North America. ?. Hefte X. s. 57-69.
 • Tysdal, Olav (1999). Konsekvensen av utvandringen til Amerika. Amerikastoff i norske lokalaviser. ?. Volum 36. Hefte 1. s. 13-30.
 • Tysdal, Olav (1996). Fra oppbevaring til vekst og læring. Noen tanker om barnehagens faglige innhold. I: 6-åringen- et grunnskolebarn. Høgskolen i Stavanger.
 • Jøssang, Lars Gaute; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav (2010). Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. 351 s.
 • Jøssang, Lars Gaute; Lindanger, Birger; Nerheim, Gunnar; Tysdal, Olav (2010). -til stor by: Dokumentet er del av serien Sandneshistorien / Lars Gaute Jøssang ... [et al.] ; [bilderedaksjon: Berit Bass, Målfrid Grimstvedt og Dag Grønnestad]. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1051-0. 352 s.
 • Tysdal, Olav (2000). Skudenesdatabasen - dokumentasjon av emigrasjon til nord-Amerika 1865 1965. Rogaland historie og ættesogelag. ISBN 82-90087-55-1. 22 s.
 • Jakobsson, Eva Stina Maria; Tysdal, Olav; Jørgensen, Dolly (2017). Hvor viktig er diskusjonen om Stavangers alder?.
 • Tysdal, Olav (2017). A majority of women. Economic Crises, Emigration and Population Structure. Norsk amerikansk historielag, (NAHA-Norge); 2017-06-21 - 2017-06-24.
 • Tysdal, Olav (2006). Amerikastoff i norske lokalaviser.
 • Tysdal, Olav (2006). Amerikastoff i norske lokalaviser.
 • Tysdal, Olav (2006). Hva er migrasjon og hvorfor flytter folk?. Universitetet i Stavanger, FLEKS; 2006-11-29.
 • Tysdal, Olav (2006). Hva er migrasjon og hvorfor flytter folk?. Arkeologisk museum i Stavanger, Tirsdagsforedrag; 2006-10-24.
 • Tysdal, Olav (2006). Norske småbyer på prærien. En kulturhistorisk studie.
 • Tysdal, Olav (2006). Polsk kjedemigrasjon til Norge.
 • Tysdal, Olav (2005). Fra samarbeid til strid - om forholdet mellom skandinavisk-amerikanerne fra 1840-årene til 1905. UiS; 2005-11-23.
 • Tysdal, Olav (2005). Fra samarbeid til strid - om forholdet mellom skandinavisk-amerikanerne fra 1840-årene til 1905. 2005-11-12.
 • Tysdal, Olav (2005). Frankrike og migrasjonshistorien.
 • Tysdal, Olav (2005). Ikke lett å være utvandrer. Norske småbyer på prærien. En kulturhistorisk studie.
 • Tysdal, Olav (2005). USA fra digel til bolle.
 • Tysdal, Olav (2001). Consequences of Emigration in Local Newspapers in Karmøy, Norway.
 • Tysdal, Olav (2001). Emigration Overseas from Skudeneshavn, Norway: Urban Growth and Migration.
 • Tysdal, Olav (2001). Norsk utvandring 1825-2000. 175 år på 60 minutter.
 • Tysdal, Olav (2001). Presentasjon av Skudenesdatabasen.
 • Tysdal, Olav (2001). SKUDENESDATABASEN - et verktøy for å kaste nytt lys over utvandringen fra Karmøy til Nord-Amerika. Presentasjon av noen analyseresultater.
 • Tysdal, Olav (2000). A Data Base of Emigrants from Southwest Norway.
 • Tysdal, Olav (1998). Konsekvensene av masseutvandringen til Nord-Amerika. Orientering om forskningsprosjekt med spesialstudie av Skudenes prestegjeld.
 • Tysdal, Olav; Andersen, Kjartan (1998). Det løfterike landet En norskamerikansk historie.
 • Bøe, Jan Bjarne; Simonsen, Asbjørn; Tysdal, Olav (1997). Fagdidaktikk samfunnsfag: For studenter i Praktisk-pedagogisk utdanning.