Et profilbilde

Professor
Nils Olav Østrem { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Nils Olav Østrem", "tel": "Telefon: 51831538", "email": "nils.o.ostrem@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG P-228
Tlf priv/mob 93235371

Personal data and Education

Name:                        Østrem, Nils Olav

Date of birth:              21 June 1961

Address:                     private: Øksnevad ring 20, 4053 Klepp stasjon, Norway

                                   work/office: University of Stavanger, 4036 Stavanger, Norway

Phone:                        Private: +47 932 35 371, work: +47 51 83 15 38

e-mail:                        nils.o.ostrem@uis.no


·         PhD in history (migration history), University of Tromsø, Norway                     2002

·         Master of Arts in history, University of Bergen, Norway                                       1989


Forskningsområder

Migrasjonshistorie

Region- og lokalhistorie

Utvalgte publikasjoner

Scientific activity

Dissertation

·  Utvandrarkultur. Ei migrasjonshistorisk undersøkjing av     Skjold prestegjeld 1837-1914                                                                                     2002    (Emigrant culture. A migration historical study of Skjold prestegjeld 1837-1914)

 

The concept or model for the thesis is a balancing perspective of structural and individual reasons for emigrants motives. I am trying to use meaning maps as a intake to the migration research. This is in the thesis done by using a narrative method, dwelling with life course, time pictures and individual experiences. My sources include materials as for example autobiographies, letters and court materials.

 

Project

From 2011 I have been responsible for the modules given by University of Stavanger in the partnership for EMMIR, Master in Migration and Intercultural Relations within the ERASMUS Mundus Program:                                          www.emmir.org

 

Forthcoming book

 

·  Handel og elektronikk ved fjorden - Jakob Hatteland og verksemdene

før han gjennom 150 år                                                     (forthcoming)                       2015

 

 

Latest books

 

·  Den store utferda. Utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837-1914             2015

Spartacus Forlag AS/Scandinavian Academic Press

 

·  Norsk utvandringshistorie                                                                                             2014

(Norwegian emigration history)   

Det Norske Samlaget. ISBN: 978-82-521-6793-1 (first printed 2006)

 

·  Karmøys historie ? mot havet du deg vender. Fra 1800 til 1900

(History of the municipality Karmøy 1800-1900)

            Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1022-0                                                       2010

 

·  Stord frå steinalder til oljealder. 1720-1900

(History of the municipality Stord 1720-1900)

Bodoni Hus. ISBN: 82-991667-5-6                                                                    2005

 

·  Arbeid, armslag, armod. Husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet (ed.)     

(Work, arms and poverty.Cottars and cottages in the southwest of Norway.)

Lokalhistorisk Stiftelse. ISBN: 82-91559-22-8                                                 2002


  Latest articles/book review

·         Bønder og styresmakter i Ryfylke 1800-1840, s. 99-115 i Berg, Roald og Langhelle, Svein Ivar (red.), Mod som en konge. Bøndene, makten og politikken 1800-1850, Bergen : Bodoni forlag 2015.

·         Tor Bringedal: Kvinnherad 1837-1945. Lokalt sjølvstyre med

formannskapslovene? ?? me vil helst staa aaleina, og ser oss

best tent med det», p. 85-88 in the journal Heimen No. 1-2015.                  2015

 

·  Krigsskip mot skattenektarane på Karmøy, p. 157-181 in Dørum, K.

and Sandvik, H. (eds.), Opptøyer i Norge 1750-1850, Oslo 2012.

            Spartacus. ISBN: 978-82-304-0087-6                                                                2012

 

·  Norvegr ? en annerledes historie?, p. 3-12 in the journal Heimen No. 1-2012,           

            together with Kari G. Hempel, Svein Ivar Langhelle and Olav Tysdal

Landslaget for lokalhistorie. ISSN: 0017-9841                                                2012

 

·  Ireland, Sweden and the Great European Migration 1815-1914,

Scandinavian Journal of History, DOI: 10.1080/03468755.2012.722352    2012

 

CRISTIN

·  Sjå oppføringar i CRISTIN for Nils Olav Østrem, IGIS, UiS

Pågående forskning

National Historical Population Register for Norway 1800-2022 - HistReg

225950/F50


Arbeidserfaring


Full time:

University of Stavanger, Professor of history                                                  2011 -

University of Stavanger, Associate Professor in Social Sciences               2009 - 2011 

Karmøy Municipality, Historian                                                                          2006 - 2009

Stord Municipality, Historian                                                                               2002 - 2005

Stavanger University College, PhD-student                                                    1998 - 2002

Tysvær Municipality, Historian                                                                           1992 - 1998

Stavanger State Archive, Archivist                                                                    1990 - 1991

 

Part time:

Ølen Upper Secondary School, Ølen, Master                                                  1992

Stavanger University College, Part time lecturer                                             1990 - 1994

Haugesund Municipality, Historian                                                                   1989 - 1990

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav (2019). Heimar og folk i Vikedal 1 : Vikedalsosen Hogganvik. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2541-5. 744 s.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav (2019). Heimar og folk i Vikedal 2 : Midtbygda Fjellgardane. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2542-2. 697 s.
 • Thorvaldsen, Gunnar; Østrem, Nils Olav (2018). Migration and the Historical Population Register of Norway. Journal of Migration History. ISSN 2351-9916. Volum 4. Hefte 2. s. 237-248. DOI: 10.1163/23519924-00402001.
 • Østrem, Nils Olav (2016). På farefulle vegar mellom fjord og fjell. I: Ullensvang herad 1964-2014 ved Marta Gjernes. Ullensvang herad. ISBN 978-82-450-1501-0. s. 211-222.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Bønder og styresmakter i Ryfylke 1800-1840. I: "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag. ISBN 978-82-7128-806-8. s. 99-115.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Den store utferda : utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837-1914. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0121-7. 429 s.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Hatteland: Handel og elektronikk gjennom 150 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1893-6. 446 s.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Norsk utvandringshistorie. 2.utg.. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8495-2. 147 s.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav; Østrem, Nils Olav (2012). Norvegr – en annerledes historie?. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum 1. s. 3-12.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Krigsskip mot skattenektarane på Karmøy. I: Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus. ISBN 978-82-304-0087-6. s. 157-181.
 • Sæther, Steinar Andreas; Østrem, Nils Olav (2011). Norwegian emigration to Latin America : numbers, questions and methods. I: Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-153-0. s. 115-133.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Arkitekt Einar Halleland og "stavkyrkja" i Straumen. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Frå vigsling til jubileum - streiftog gjennom hundre år. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Inventar og interiør. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Kyrkjebygget som aldri kom. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Kyrkjebyggjinga nær Straumen. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Norsk-amerikansk identitet - romanen "100 Procent" av Hans Rønnevik. I: Hvorfor jeg kom til aa reise til Amerika - ei bok om tysværbuen Hans Rønnevik som vart stor-farmar og forfattar i det nye landet. Tysvær historielag. ISBN 9788291765105.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Nær Straumen - i 2010. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Nær Straumen historisk. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Straumen blir eit nærsamfunn. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618.
 • Østrem, Nils Olav; Kongshavn, Anine (2010). Karmøys historie. Fra 1800 til 1900 - mot havet du deg vender. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1022-0. 527 s.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Norsk utvandringshistorie. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252167931. 141 s.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Den religiøse bygda. I: Vats kyrkje 150 år. Vats sokneråd.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Frå redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum XLII. Hefte 4.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Frå redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum XLII. Hefte 1.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Krigen og nyordninga. I: Vats kyrkje 150 år. Vats sokneråd.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Kven bygde kyrkja?. I: Vats kyrkje 150 år. Vats sokneråd.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Med skjoldapresten til Vats. I: Vats kyrkje 150 år. Vats sokneråd.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Misjon, ungdomsarbeid og ein folkekjær prest. I: Vats kyrkje 150 år. Vats sokneråd.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Svantesvoll - eit regionalt haugianarsenter. I: Vats kyrkje 150 år. Vats sokneråd.
 • Østrem, Nils Olav (2004). Migracije u Norveskoj i drugim skandinavskim zemljama. ?. Volum 20. Hefte 02.mar. s. 209-219.
 • Østrem, Nils Olav; Daatland, Dan Dyrli; Aarek, Hans Eirik (2003). Biografi som kjelde og metode. I: Migrasjon som kultur: artikkelsamling / redigert av Dan Dyrli Daatland og Hans Eirik Aarek. Migrasjonsprosjektet i Rogaland i samarbeid med Rogaland Forlag. s. 14-22.
 • Østrem, Nils Olav; Daatland, Dan Dyrli; Aarek, Hans Eirik (2003). Canada som innvandringsland - ein smeltedigel?. I: Migrasjon som kultur : Artikkelsamling.
 • Østrem, Nils Olav; Daatland, Dan Dyrli; Aarek, Hans Eirik (2003). Myten om Amerika : Ei drøfting av Amerika-forteljinga og -myten i norsk migrasjonshistorie. I: Migrasjon som kultur : artikkelsamling / redigert av Dan Dyrli Daatland og Hans Eirik Aarek.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Nordmenn i møte med Amerika. I: Skeie, G. og Jager, B. (red.), Fortelling og møte mellom kulturer. En samling artikler produsert ved Avdeling for humanistiske fag, Høgskolen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger. s. 72-79.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Oline Egesdal - norsk-amerikansk Madagaskar-misjonær. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 2000. Sandeid, Vikedal og Imsland sogelag. Skjold og Vats sogelag.. s. 52-56.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Vores folk. Tre søsken kjem til det norske Amerika i 1890-åra. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 2000. Sandeid, Vikedal og Imsland sogelag. Skjold og Vats sogelag.. s. 8-16.
 • Østrem, Nils Olav (1999). Hundreårsskiftet 1900/1901. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 1999. Sandeid, Vikedal og Imsland sogelag. Skjold og Vats sogelag.. s. 36-39.
 • Østrem, Nils Olav (1999). Vindafjord og "Vinland" - USA-utvandringa jubilerer i år 2000. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 1999. Sandeid, Vikedal og Imsland sogelag. Skjold og Vats sogelag.. s. 17-22.
 • Østrem, Nils Olav (2018). Hatteland: 150 years of trade and electronics. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2383-1. 448 s.
 • Østrem, Nils Olav (2018). Tru håp & kjærleik. Nedstrand kyrkje 150 år. Nedstrand sokn. ISBN 978-82-992836-2-5. 224 s.
 • Østrem, Nils Olav (veileder); Bendixen, Dag (2018). Utvandringen fra Time kommune til USA og Canada - 1903-1928. Ungdomsmigrasjon og migrasjonsmønstre.. Universitetet i Stavanger. 117 s.
 • Østrem, Nils Olav (veileder); Cardozo, Ann Elisabeth Laksfoss; Jakobsson, Eva Stina Maria (veileder) (2018). Mer enn sol og varme. Transnasjonale norske migranter i Alicante 1965-2014. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-760-6. 347 s.
 • Østrem, Nils Olav (veileder); Gjernes, Marta (2016). Ullensvang herad 1964-2014 ved Marta Gjernes. Ullensvang herad. ISBN 978-82-450-1501-0. 296 s.
 • Østrem, Nils Olav () (2013). Gina Krog og Karmøy av Merete Sønsterud. Karmøy kommune. 20 s.
 • Niemi, Einar a; Østrem, Nils Olav; Folke Ax, Christina (2011). Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-153-0. 133 s.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd. ISBN 9788299283618. 121 s.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Stord frå steinalder til oljealder 1720-1900. Stord kommune. ISBN 8299166764. 252 s.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Vats kyrkje 150 år. Vats sokneråd. ISBN 8230303843. 116 s.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Utvandrarkultur. Ei migrasjonshistorisk undersøkjing av Skjold prestegjeld 1837-1914. Universitetet i Tromsø. 483 s.
 • Østrem, Nils Olav (1999). Skjold. Gard og ætt I. Vindafjord kommune. ISBN 82-7096-317-8. 598 s.
 • Østrem, Nils Olav (1999). Skjold. Gard og ætt II. Vindafjord kommune. ISBN 82-7096-318-6. 526 s.
 • Østrem, Nils Olav (1999). Tysvær. Gard og ætt, band 4, Skjoldastraumen. Tysvær kommune. ISBN 82-7096-311-9. 637 s.
 • Østrem, Nils Olav (1999). Tysvær. Gard og ætt, band 5, Grinde. Tysvær kommune. ISBN 82-7096-312-7. 621 s.
 • Østrem, Nils Olav; Langhelle, Arne; Langhelle, Svein Ivar (1999). Gard og folk i Skåre. Gards- og ættesoge for Skåre herad, bind I. Haugesund kommune. ISBN 82-91559-14-7. 643 s.
 • Østrem, Nils Olav; Langhelle, Arne; Langhelle, Svein Ivar (1999). Gard og folk i Skåre. Gards- og ættesoge for Skåre herad, bind II. Haugesund kommune. ISBN 82-91559-15-5.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Utsmykking Orstad legesenter, Klepp, ved Herborg Kverneland.
 • Vatnaland, Hege; Østrem, Nils Olav (2014). Informasjonsskilt.
 • Østrem, Nils Olav (2019). Bjadmynja Løberg - forteljinga om Løberg-jenta og faren Ole Nicolai Løberg. Vindafjord kommune;
 • Østrem, Nils Olav (2019). "Det er ofte skøyarar i hans hus!" - om lesing, fellesskap og kulturhus før og no. Vindafjord kommune;
 • Østrem, Nils Olav (2019). Det som svarte seg best.
 • Østrem, Nils Olav (2019). Fra HTs arkiver – HIFO150: Ingrid Semmingsen, Nordisk utvandringsforskning, 1977..
 • Østrem, Nils Olav (2019). Heimar og folk i Vikedal - presentasjon. Tysvær historielag og Haugesund historielag;
 • Østrem, Nils Olav (2019). Skjoldabøkene og andre bygdebøker - frå pante- og tingbøker til gards- og personforteljingar. Slekt og Data Haugaland;
 • Østrem, Nils Olav (2019). Skjoldafolket og prestane deira.
 • Østrem, Nils Olav (2019). Slåttekar i Vikedal og Skjold - om bryne, kvasstein og anna kvedjande.
 • Østrem, Nils Olav (2019). To ulike hundreårsjubileum.
 • Østrem, Nils Olav (2019). Vatsfolket og prestane deira. Vats pensjonistforeining;
 • Østrem, Nils Olav (2018). Anna er i dag gaaen nedover til sjøerne for at ta maal av sig til en ny trøie til jul. Frå dagboka til Henrik Dybdahl.
 • Østrem, Nils Olav (2018). Bygdetinget. Møtestad for stolte embetsmenn og sjølvmedvitne bygdefolk.
 • Østrem, Nils Olav (2018). Husmannsvesenet. Ei sivilisasjonsløysing for fortid - og framtid?. Nedstrand bygdemuseum; 2018-03-15.
 • Østrem, Nils Olav (2018). Jubileumsbok for Nedstrand kyrkje 150 år. Tysvær historielag; 2018-11-10.
 • Østrem, Nils Olav (2018). Kyrkjelivet på Nedstrand. Utsyn over ei soge om tru, håp og kjærleik.
 • Østrem, Nils Olav (2018). Vegen til ny kyrkje - Abelone, Orm og von der Lippe sine ‘kyrkjevegar’. Nedstrand sokneråd; 2018-11-11.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Bygdebokprosjektet for Vikebygd, Vikedal og Sandeid - status desember 2017. 2017-12-11.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Foreldreaksjonen i Skjoldastraumen under krigen - kamp mot nazismen eller uvilje mot læraren?.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Forskingssamarbeid Norge-USA. Seminarintroduksjon og sesjonsleiing.. Det norskamerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge); 2017-06-21 - 2017-06-24.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Hans P. Hosar. Skjåk bygdebok. Historia 1914–1945. Skjåk kommune 2016.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Haugesund avholdslag – 140 år (1877-2017). Haugesund Avholdslag; 2017-11-21.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Kl. 12 middag gik jeg indover til kirken for at stemme paa storthingsmand ... - frå dagboka til Henrik Dybdahl.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Kommentar til papers om 'Foreninger og folkehøyskoler'. Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden; 2017-10-05 - 2017-10-06.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Orientering om arbeidet med bygdebøkene for Vikedal og Sandeid. Sandeid, Vikedal og Imsland sogelag; 2017-03-13.
 • Østrem, Nils Olav (2017). Skulelæraren som berrføtt historikar - om brev, dagbøker og manuskript på 1800-talet. MUST - Stavanger museum; 2017-11-23.
 • Bjerkås, Trond; Østrem, Nils Olav (2016). Roald Berg og Svein Ivar Langhelle (red.): «Mod som en konge». Bøndene, makten og politikken 1800–1850. Bergen: Bodoni forlag 2015..
 • Østrem, Nils Olav (2016). Andreopponents innlegg. Universitetet i Oslo; 2016-05-26.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Bli hundre prosent som oss! Om problematikken norsk og amerikansk identitet gjennom romanen '100 Procent' (1926) av utvandra Tysvær-bu, Hans Rønnevik. Tysvær kommune; 2016-04-28.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Bli kjent med Blikrabygda - somme lange historiske drag og nokre djupe dykk. Skjold og Vats sogelag; 2016-09-15.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Bonden har nu fået opladte Øine - stortingsmennene Sven Mossige og Johannes Aga skriv brev i 1820-/30 åra. Hardanger Folkemuseum - Agatunet; 2016-05-04.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Concluding remarks. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2016-09-06 - 2016-09-07.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Dei mobile husmennene - om vandrande, farande og flyttande plassfolk. Utdanningsforbundet, Vindafjord; 2016-11-02.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Den mobile husmannen. Landslaget for lokalhistorie; 2016-11-04.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Emigrant culture – a main concept in migration history?. Polish Academy of Arts and Sciences; 2016-06-06 - 2016-06-07.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Hatteland. Handel og elektronikk gjennom 150 år. Y's Mens club; 2016-05-10.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Hatteland. Handel og elektronikk gjennom 150 år i Vats - ein konkretisert versjon av Noregs modernisering?. Klepp bibliotek; 2016-09-29.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Her er vistnok mange i dag som blir fremslupne... - frå dagboka til Henrik Dybdahl (1909).
 • Østrem, Nils Olav (2016). Historiske perler frå Skjold. Skjold bygdekvinnelag; 2016-02-05.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Husmannsbreva frå Longårsdalen.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Husmannstrass, utvandrarlyst og forbrukarkonsum - om levde liv og skiftande samfunn på 1800-talet. Strand vidaregåande skole; 2016-02-24.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Introduksjon av Bokbad. Ullensvang herad; 2016-11-12.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Migrasjonshistorie - RKG-relevant aktivitet.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Morsmål og migrasjon i vår tid - nokre perspektiv frå migrasjonsforskinga. bLEST litteraturfest; 2016-10-31.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Norwegian migration history. UNG; 2016-03-02.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Rapport 2015 for "Vindafjord-prosjektet" Framdriftsplan 2016-2017 for "Vindafjord-prosjektet".
 • Østrem, Nils Olav (2016). Small nation, large migration - some aspects of Norwegian emigration history. Jagiellonian University; 2016-06-09.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Stortingsmann Rasmus Viland - innlegg ved avduking av minnestøtte. Imsland, Vikedal og Sandeid sogelag; 2016-05-17.
 • Østrem, Nils Olav (2016). Torleif Knaphus som lokal mormonevangelist i 1905 - del 3: Til USA.
 • Østrem, Nils Olav (2015). ... en svinagtig vanskelig tid at faa tjenestefolk - frå dagboka til Henrik Dybdahl.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Answers to questions about microhistory - UiS. 2015-09-25 - 2015-09-28.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Brevopplesing i Longårsdalen. 2015-08-22.
 • Østrem, Nils Olav (2015). "Dear sister, dear brother" - the variety in migration among siblings 1850-1920 (foredraget blei i mitt fråver framført av Inger Marie Okkenhaug, Høgskulen i Volda). Western History Association; 2015-10-21 - 2015-10-24.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Den store utferda. Skjold og Vats sogelag; 2015-03-21.
 • Østrem, Nils Olav (2015). "Den store utferda. Utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837-1914". Kommentator: Einar Niemi, UiT. UB, UiS; 2015-03-20.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Den store utferda. Utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837 – 1914. Etne kommune; 2015-11-15.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Flykta frå Noreg - søkte religionsfridom. Korleis brukte dei norske utvandrarane til USA religionsfridomen sin?. EKKO NRK P2. [Radio]; 2015-12-14.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Flykta frå Noreg - søkte religionsfridom. Korleis brukte dei norske utvandrarane til USA religionsfridomen sin? (reprise/ny serie). EKKO NRK P2. [Radio]; 2015-12-25.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Forbruk som egalitet? Husmenn og andre kundar hjå landhandlar i Ryfylke. HIFO-Rogaland; 2015-06-19.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Hatteland - handel og elektronikk gjennom 150 år. Etne kommune; 2015-11-15.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Historisk befolkningsregister (HBR/HISTREG). Universitetet i Stavanger; 2015-06-07 - 2015-06-09.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Intervju i P1+ ved Kjell Pihlstrøm. [Radio]; 2015-05-20.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Introduction at the conference Nordic Whiteness. Nasjonalbiblioteket og NAHA-Norge; 2015-11-11.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Kjære søster, kjære broder - søskenflokkens variasjon i flytting og migrasjon. HIFO-Rogaland; 2015-06-21.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Klepp og den religiøse kulturen. Klepp frikyrkje; 2015-09-02.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Kvekarsenteret på Stakland - institusjonen, ideane, interessene og inkluderinga.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Med Austrheimsbygda og Longårsdalen midt i landet - om hardingar, husmannsjenter, bondekoner, søskenlag og andre nyskaparar. 2015-02-19.
 • Østrem, Nils Olav (2015). NAHA-Norge. Det norsk-amerikanske historielaget i Norge. Cleng Peerson Senter Tysvær; 2015-04-23.
 • Østrem, Nils Olav (2015). New Clues on Cleng.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Orientering om sesjon om entreprenørskap under Historiedagane i Stavanger. HIFO-Rogaland; 2015-03-17.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Religion bak utvandring til Amerika. forskning.no. [Internett]; 2015-09-09.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Religion og migrasjon – historiske perspektiv. Programområdet RKG (religion, kultur og globalisering) v/UiS; 2015-09-30.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Statsarkivet må bestå!.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Suget frå Amerika.
 • Østrem, Nils Olav (2015). The early life of Cleng Peerson - the stories people like to tell compared with hard data from the Archives. Bosque Museum; 2015-10-13.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Tor Bringedal, Kvinnherad 1837-1945. Lokalt sjølvstyre med formannskapslovene? ”… me vil helst staa aaleina, og ser oss best tent med det”, Bergen 2013..
 • Østrem, Nils Olav (2015). Tre søsken drar til «våre folk» i Amerika.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Utvandringa – skapt av grunnlov, demokrati og lokalstyre?.
 • Østrem, Nils Olav (2015). Vandring i lyset. Arbeidet til pilegrims- og kulturkomiteen i Frøyland og Orstad kyrkje 2005-2015 (katalogen er redigert av Jostein Frøyland).
 • Østrem, Nils Olav; Austbø, Svein Elling (2015). Over havet mot vest.
 • Østrem, Nils Olav; Haraldsen, Irene Mæland (2015). Frå krambu til storkonsern.
 • Østrem, Nils Olav; Okkenhaug, Inger Marie (2015). To hear the stars sing Norwegian migration, religion and emotions - 1843-1891. SSHA - the Social Science History Association; 2015-11-17 - 2015-11-20.
 • Østrem, Nils Olav; Velde, Jon Olav (2015). Skjold- og vatsbuar til Amerika.
 • Hetland, Tom; Østrem, Nils Olav (2014). Laurdagsintervjuet: Det går seg nok til Intervju med Donna R. Gabaccia. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-03-29.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Busetnadshistorie i praksis – røynsler frå eigne prosjekt. Norsk lokalhistorisk institutt; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Bønder og øvrighet i Ryfylke 1800—1840. Rennesøy kommune; 2014-10-26 - 2014-10-27.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Eidsvollsmannen Oftedahl - Befuldmægtiged for et ikke lidet Antal af Nationen. Rennesøy historielag; 2014-02-27.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Folkeglede i gudsordet.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Grunnlova frå 1814 fram til i dag. Vindafjord kommune; 2014-11-04.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Ivar Aasen på Jæren.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Klepp underrepresentert i 1814.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Og så har han berre sjuårig folkeskule ….
 • Østrem, Nils Olav (2014). Ryfylke og Sunnhordland, Stavanger og Bergen - nokre tankar om by- og regionorientering for Vikebygd, Sandeid og Vikedal. UiS - Vindafjord-prosjektet: Busetnadssoge; 2014-04-04.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Samlar 500 års bygdehistorie. Haugesunds Avis. [Avis]; 2014-12-13.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Sisters, success and survival- how to use gender perspectives on sibling migration stories?. Høgskulen i Volda; 2014-03-24 - 2014-03-25.
 • Østrem, Nils Olav (2014). "Skjoldavegen"-planar og anlegg av veg frå Haugesund til Ølen i 1860-åra. Skjold bygdalag; 2014-03-11.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Slåtten varte til midt i september - frå dagboka til Henrik Dybdahl.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Torleif Knaphus som lokal mormonevangelist i 1905 - del 2.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Ullensvang 1964-2014 - heimar og folk. Ullensvang bygdeboknemnd; 2014-05-08.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Utvandrarkultur - utvandring frå Skjold og Rogaland. Leiv Eiriksson Lodge - Sandnes og Jæren; 2014-11-25.
 • Østrem, Nils Olav (2014). Vindafjordbygdene gjennom 500 år. Grannar. [Avis]; 2014-03-06.
 • Østrem, Nils Olav (2013). … hundedagene har dette aar bare bragt ruskeveir - frå "bondedagboka" til Henrik Dybdahl august 1909.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Bygdebokprosjektet for Ullensvang. Ullensvang herad; 2013-02-04.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Carl Johan Hatteland (1858-1917) - bondegut frå Klepp som blei spinneristyrar og handelsmann i Vats. Klepp historielag; 2013-10-01.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Cleng Peerson, Lars Hertervig og Petter Strømsing skaper Tysvær-identitet. Tysvær kommune; 2013-06-18.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Hatteland Gruppen på 2000-talet - innovasjon og seriegründerskap. IKS, UiS; 2013-04-02.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Historia om handelsmennene Hatteland i Vats 1881-1975. DIS-Rogaland; 2013-01-16.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Historisk vandring i Skjold - frå Skjoldavik til Isvik. Skjold turlag; 2013-10-16.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Juliane – den fine jenta på Skjævelandsbrua.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Kvinnene gjekk til urnene - gradvis.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Landhandel i Orstadbakken.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Landhandlarnettet - om ein driftig landhandlar frå Jæren. UiA; 2013-04-10 - 2013-04-11.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Om å forska på utvandringshistorie. Høgskulen i Volda; 2013-03-04.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Prestefruer, misjonskoner og ”predikerinner”- den første kvinnerørsla?. 2013-03-12.
 • Østrem, Nils Olav (2013). På den gamle krambua. Vindafjordtunet, Vindafjord kommune; 2013-11-20.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Steintangen i Klepp - plateavduking. Frøyland og Orstad kyrkjelyd; 2013-04-14.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Torleif Knaphus som lokal mormonevangelist i 1905.
 • Østrem, Nils Olav (2013). Utvandringa frå Noreg. NRK. [Radio]; 2013-02-05.
 • Østrem, Nils Olav; Østrem, Nils Olav (2013). Prestefruer, misjonskoner og ”predikerinner”- den første kvinnerørsla?. Radio Haugaland. [Radio]; 2013-06-20.
 • Østrem, Nils Olav (2012). ... små båder kjøres over eidet Dragseidet over Haraldseid.
 • Østrem, Nils Olav (2012). AUSTRHEIMSBYGDA- eit døme på det samansette grendesamfunnet. 2012-10-25.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Bygdebøker - seint men godt.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Folket på Frøyland og Orstad i 1814.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Frydemåltidet.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Frå farne tider.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Grendehistorie - ein ny måte å skriva gards- og ættesoger på?. DIS-Haugaland; 2012-03-12.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Handelsmannen - med utgangspunkt Hatteland i Vats. Skjold og Vats sogelag; 2012-03-01.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Ireland, Sweden and the Great European Migration 1815–1914. DONALD HARMAN AKENSON Liverpool, Liverpool University Press, 2011 293 pp., £65.00, ISBN 978-1-84631-661-6.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Kilen som gav Kilehaugen namn.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Kvekarsenteret på Stakland - institusjonen, ideane, interessene og inkluderinga. 2012-08-05.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Lokalavisene som blei borte.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Migrasjonshistorie. Det Norske Utvandrersenteret, Universitetet i Stavanger; 2012-02-29.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Mortveit-slekta - frå Solheim til vidt ikring spreidde heimar. 2012-06-16.
 • Østrem, Nils Olav (2012). PORTAGES – somewhere between space and maps?. University of Oslo (IAKH), Humboldt University,Berlin (DNES); 2012-12-07 - 2012-12-09.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Perlene på Frøyland.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Skal skriva historia på tre år.
 • Østrem, Nils Olav (2012). Tysvær - frå spreidde nærsamfunn til samla identitet?. Tysvær kommune; 2012-09-26.
 • Østrem, Nils Olav (2011). - Jo, det var svære greier der på Eggjaleitet då. Om soga til ein liten krinsskule i Skjold frå 1899 til 1955.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Austrheimsbygda- det samansette grendesamfunnet og den samantrengde noregshistoria. 2011-06-19.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Barnevenen Theodor Dahl.
 • Østrem, Nils Olav (2011). ”De helliges ø”Skudenes-området sin plass i Karmøys religiøse liv på 1800-talet. 2011-02-23.
 • Østrem, Nils Olav (2011). E134 er 150 år.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Frå farne tider.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Frå landhandel til elektronikk - historia om "Hatteland-gruppa" i Vats, Vindafjord 1880 – 2010. Institutt for kultur- og språkvitskap; 2011-03-22.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Jeg Anne Gaulichs Datter.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Kyrkjejubileum fortel bygdehistorie.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Kyrkjejubileum fortel bygdehistorie - 150 års bok om Imsland kyrkje.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Landhandel som konsumrevolusjon, entreprenørskap og sosialinstitusjon – historia om handelsmennene Hatteland i Vats 1881 - 1975. UiS Pluss, etter og viderutdanning; 2011-11-30.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Seminarinnleiing. Ullensvang bygdeboknemnd og Hardanger folkemuseum; 2011-04-02.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Tilflyttar på hjul.
 • Østrem, Nils Olav (2011). UFO-huset.
 • Østrem, Nils Olav (2011). Vegar, varer og vanar - litt om gamle dagar i Vats-grender. 2011-08-19.
 • Østrem, Nils Olav (2011). ”små båder kjøres over eidet” -ei rettsak frå 1766 om draging av felles båtar over Haraldseidet. Dragseidprosjektet i Vindafjord kommune; 2011-10-25.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Alkoholen i historia - nokre historiske linjer om alkohol i samfunn og kultur. Studiet: "Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusområdet for allmennlærerutdanninga/førskolelærerutdanninga"; 2010-08-28.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Kampen om å bevare Olavskirken. Karmøy kommune, Nordvegen historiesenter; 2010-09-12.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Karmøy 1800-1900 - sildekultur og sjølvmedvit. 2010-11-24.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Karmøys historie 1800-1900. Skudeneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival (SILK); 2010-11-06.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Karmøys historie 1800-1900. Karmøy kommune; 2010-09-10.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Karmøys historie 1800-1900. Nord-Karmøy historielag; 2010-02-17.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Migration and Culture, some research and comparative perspectives Why did individuals choose to emigrate? or: Which motives led the individual to emigrate?. 2010-11-04.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Migration and Culture, some research perspectives. 2010-09-29.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Norsk-amerikansk identitet - romanen "100 Procent. Fortælling" av Hans Rønnevik. Tysvær historielag; 2010-11-07.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Aksdal bok og papir; 2010-11-06.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010. Nedstrand sokneråd; 2010-11-05.
 • Østrem, Nils Olav (2010). Tysvær - eit samansett vandringssamfunn før, no og i framtida. 2010-02-13 - 2010-02-14.
 • Østrem, Nils Olav (2009). - Eg trivst ikkje her... Om ein skulelærars tid i Vats i 1906.
 • Østrem, Nils Olav (2009). 100 Procent. Fortælling av Hans Rønnevik (1887-1967) - historisk og litterær samanheng. 2009-06-26 - 2009-06-28.
 • Østrem, Nils Olav (2009). Alkoholen i historia - nokre historiske linjer om alkohol i samfunn og kultur. Studiet: "Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusområdet for allmennlærerutdanninga/førskolelærerutdanninga"; 2009-08-28.
 • Østrem, Nils Olav (2009). "Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord" - ein dødsdom frå Vats i 1832.
 • Østrem, Nils Olav (2009). Dragseid i Skjold og Vindafjord - nytt liv i gammal kommunikasjon. Fiskefestivalen/dragseiddagen i Skjold; 2009-06-14.
 • Østrem, Nils Olav (2009). Grendene, gardane og folket i Ullensvang i den nyaste tida - innleiing på bygdebokseminar. Ullensvang bygdeboknemnd; 2009-11-14.
 • Østrem, Nils Olav (2009). Kvifor utvandrar folk? Migrasjon på grunn av økonomi, kultur eller økologi. AmS - tirsdagsforedraget; 2009-10-13.
 • Østrem, Nils Olav (2009). Personhistorie. Ullensvang bygdeboknemnd; 2009-10-21.
 • Østrem, Nils Olav (2009). Utvandringshistorie. NLA Høgskolen i Bergen; 2009-01-24.
 • Østrem, Nils Olav (2008). "... det gjæld um aa fara godt med Feet" Overgangen til handelsjordbruk i Skjold.
 • Østrem, Nils Olav (2008). Alkoholen i historia - nokre historiske linjer om alkohol i samfunn og kultur. Studiet: "Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusområdet for allmennlærerutdanninga/førskolelærerutdanninga"; 2008-08-29.
 • Østrem, Nils Olav (2008). Den store utvandringa til USA.
 • Østrem, Nils Olav (2008). OPEN PORT Slusene i Skjodastraumen gjennom 100 år. Slusedagen, Skjoldastraumen.; 2008-06-21.
 • Østrem, Nils Olav (2008). Sildekulturen -kapittel 2 til Karmøys historie bd. 4: 1800-1900. 2008-02-11.
 • Østrem, Nils Olav (2008). Skogagjerde i Skjold - ei tidleg offentleg skogreising.
 • Østrem, Nils Olav (2008). Utvandrarkultur og Norsk utvandringshistorie. Studiet Europeisk migrasjonshistorie; 2008-09-22.
 • Østrem, Nils Olav (2008). Å seile på Riga - om sildekultur og sildefart i Skudenes. Skudenes historielag og Karmøy kommune; 2008-05-13.
 • Østrem, Nils Olav (2007). - Jo, det var svære greier der på Eggjaleite då. Om den gongen Skjold skule låg på Eggja. Elevsamling.; 2007-08-18.
 • Østrem, Nils Olav (2007). 100 Procent. Fortælling av Hans Rønnevik (1887-1967) - historisk og litterær samanheng. Litteraturfest i Tysvær; 2007-11-08.
 • Østrem, Nils Olav (2007). Catharine Kølle på reise gjennom Vindafjord i 1836.
 • Østrem, Nils Olav (2007). Cleng Peerson og Lars Larsson Geilane - kva rollar spela dei i den tidlege utvandringa?. Sons of Norway; 2007-05-31.
 • Østrem, Nils Olav (2007). De mange Karmøy-losene - om lokalt losvesen på 1800-tallet. Kystlaget Kormt og Karmøy kommune; 2007-11-29.
 • Østrem, Nils Olav (2007). Forhold som utvikler historiebevissthet hos barn og unge Prøveforelesing i historiedidaktikk. Universitetet i Stavanger; 2007-05-24.
 • Østrem, Nils Olav (2007). Norsk utvandringshistorie - i eit bioøkologisk perspektiv?. 2007-11-28.
 • Østrem, Nils Olav (2007). Nyare perspektiv på norsk utvandringshistorie. 2007-11-17.
 • Østrem, Nils Olav (2007). Samferdsle på Haugalandet - om vegprosjekt og vegbygging. Skjold og Vats sogelag; 2007-03-17.
 • Østrem, Nils Olav (2007). Stord 1720-1900 - oppsummering av å ha skrive band 2 i lokalhistorisk verk for Stord kommune. 2007-03-23.
 • Østrem, Nils Olav (2007). The rise of Jonas Olsen: A Norwegian immigrant's saga.
 • Østrem, Nils Olav (2007). Why did individuals choose to emigrate? Which motives led the individual to emigrate?. 2007-08-09.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Den tidlege utvandringa og den politiske fridomen.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Fekk Cleng Peerson for stor ære for utvandringa? Var Cleng Peerson utvandringas far? Aktørane og miljøet som skapte emigrasjonen i det norske fridomssamfunnet etter 1814. 2006-09-13.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Forsyning under krigen - om tilgang til mat og andre varer i Rogaland 1939-1945. Etne sogelag; 2006-03-17 - 2006-03-18.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Frå redaksjonen.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Husmannsvesenet - ei sterk sosialhistorisk ordning på Sørvestlandet. Klepp historielag; 2006-09-05.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Hvordan kan du koble slektsgranskning med historieformidling?. DIS-Rogaland; 2006-10-28.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Innvandringshistorie. 2006-10-09.
 • Østrem, Nils Olav (2006). "Kirkens Grunn" og "kvardagskrigen" - om haldningskamp under og etter krigen. Etne sogelag; 2006-03-17 - 2006-03-18.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Lokalhistorie - mor til all historievitskap eller historiefagets "uægte" barn? Presentasjon, perspektiv og prinsipp - med bakgrunn i lokalhistoriske verk for Stord og Karmøy. 2006-11-29.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Memory og kultur som perspektiv på migrasjonshistoria. Om ei ny utvandringsbok. 2006-06-21 - 2006-06-23.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Migration from a Scandinavian perspective. The Norwegian case. 2006-10-04 - 2006-10-22.
 • Østrem, Nils Olav (2006). Norsk utvandringshistorie - ein bokpresentasjon. Tysvær historielag; 2006-11-09.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Migration ? The Historic Dimension. 2005-11-23.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Presentasjon av master ? Migration and Intercultural Relations. 2005-11-23.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Skjold og Vats sogelag gjennom 25 år. Skjold og Vats sogelag; 2005-02-24.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Utvandrarkultur - eit forsøk på å finna fram til "den psykologiske faktoren" i norsk/skandinavisk utvandringshistorie. 2005-04-22 - 2005-04-24.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Varamannen frå Skjold i 1905.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Ølen og Bjoa sogelag 25 år. Ølen og Bjoa sogelag; 2005-11-18.
 • Østrem, Nils Olav (2004). "... vokser her frem Landhandlere som Paddehatter" : Utviklinga av ei landhandlargruppe i Skjold og Vats.
 • Østrem, Nils Olav (2004). Frå redaksjonen : leiarartikkel i temahefte om framveksten av husmannsvesenet.
 • Østrem, Nils Olav (2004). Haraldseidet : historia om dragseidet. Skjold og Vats sogelag; 2004-02-23.
 • Østrem, Nils Olav (2004). Haugesund eller Amerika.
 • Østrem, Nils Olav (2004). Husmannsvesenet i Vats. Vats bondelag; 2004-12-16.
 • Østrem, Nils Olav (2004). Kystgarden. Sunnhordland museum, Fitjar folkebibliotek og Stord folkebibliotek.; 2004-11-13.
 • Østrem, Nils Olav (2004). Utvandrarkultur : Om utvandringa på 1800-talet til USA frå Skjold prestegjeld og Rogaland fylke som eit kulturelt fenomen. Hillevåg historielag, Stavanger; 2004-04-27.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Canada as country of immigration – a melting pot?. 2003-10-25.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Emigrant culture : an attempt to trace the psychological factor in Norwegian emigration history. Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb; 2003-10-21.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Emil Riis i Skjold. Skjold sokneråd; 2003-10-05.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Framveksten av husmannsvesenet i Sør-Noreg : sesjonsinnleiing. 2003-05-09 - 2003-05-11.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Frå redaksjonen : leiarartikkel.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Kongsveg og dragseid / medforfattar Anders Haugland.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Maktsentra og farleier : Dagskonferanse om gamle dragseid i Vindafjord, seminarinnleiing. Vindafjord kommune; 2003-04-28.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Migrasjonsprosjektet i Rogaland – forsking. 2003-06-18.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Migration movements in Norway and other Scandinavian countries. 2003-10-22.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Om ein aktivitetsdag på Ørpetveit i 1844. Karmsund folkemuseum; 2003-06-15.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Utvandrarkultur. 2003-04-02.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Utvandrarkultur - eit forsøk på å finna fram til den psykologiske faktoren i norsk utvandringshistorie. 2003-11-26.
 • Østrem, Nils Olav (2003). Utvandrarkultur – eit forsøk på å finna fram til ”den psykologiske faktoren” i norsk utvandringshisto. 2003-06-25 - 2003-06-28.
 • Østrem, Nils Olav (2002). "... en kjærnesund Befolkning indvandret fra landdistriktene" Utviklinga av ein haugesundsk bykultur i samspel med omlandsbygdene Skåre og Skjold. Tysklandsbrigadens Veteranforening på Haugalandet; 2002-02-28.
 • Østrem, Nils Olav (2002). "... vokser her frem Landhandlere som Paddehatter" Utviklinga av ei landhandlargruppe i Skjold og Vats. Etne sogelag. Lokalhistorisk seminar Nord-Rogaland og Sunnhordland.; 2002-03-15 - 2002-03-16.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Arbeid - Armslag - Armod. Om husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet. Nord-Karmøy historielag.; 2002-10-23.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Bymøte og bybilete.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Historie som kultur.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Møte med byen. Om migrantar og andre sine møte med Stavanger, Kristiansand og Bergen. Avdeling for humanistiske fag, Høgskolen i Stavanger; 2002-08-20.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Olav Ones: Bygdebok for Lindås. Band 2. Lygra og Hundvin sokner. Gards- og personhistorie. Lygra og Hundvin bygdeboknemnd 2000.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Utvandrarkultur. Om utvandring og utvandrarar frå Rogaland og Jæren. Sons of Norway, Leiv Eiriksons Lodge, Sandnes og Jæren.; 2002-09-12.
 • Østrem, Nils Olav (2002). Vestavind? - Ei soge om handverkaren, eventyraren og utvandraren Bjørn Tovsson Vassberg.
 • Østrem, Nils Olav (2001). "... det gjæld um aa fara godt med Feet." Overgangen til handelsjordbruk i Skjold. Lokalhistorisk seminar Nord-Rogaland/Sunnhordland v/Ølen/Bjoa sogelag.; 2001-03-16 - 2001-03-17.
 • Østrem, Nils Olav (2001). Arbeid - Armslag - Armod. Ny bok om husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet. Skjold og Vats mållag/Skjold og Vats sogelag.; 2001-01-19.
 • Østrem, Nils Olav (2001). Grendehistorie – ein ny måte å skriva gards og ættesoger på?. Vindafjord kommune; 2001-01-19 - 2012-01-19.
 • Østrem, Nils Olav (2001). Haugesund som "frontier" og flyttealternativ til emigrasjon frå Skjold prestegjeld. 2001-12-03 - 2001-12-05.
 • Østrem, Nils Olav (2001). Korleis få til ei integrert framstelling av samfunnsutviklinga 1720-1900?. 2001-11-30.
 • Østrem, Nils Olav (2001). Om utvandringa frå Rogaland - og om Stavanger Amt Laget. Sandnes historie- og ættesogelag.; 2001-05-07.
 • Østrem, Nils Olav (2001). Rogalanders to Canada - a study in localization, experience and integration. 2001-06-01 - 2001-10-15.
 • Østrem, Nils Olav (2001). Utvandringa frå Rogaland, menneske, motiv - og "mellommannen" Berthel L. Bellesen. Sandneslærernes pensjonistforening.; 2001-10-24.
 • Østrem, Nils Olav (2001). Utvandringa frå Skjold prestegjeld 1837-1914. 2001-05-28.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Bymann og husmann - urbanitet og plassordningar. Om husmannsfolk og strandsitjarar i Haugesund og på Haugalandet.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Cleng Peerson - skaparen av den store forteljinga om Amerika.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Cleng Peerson - skaparen av den store forteljinga om Amerika.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Cleng Peerson The Great Narrator.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Cleng Peerson and "the Story of America". New Information and Perspectives on "the Father of Norwegian Immigration" - the great narrator.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Den religiøse sida av utvandringshistoria - lokale døme frå Skjold og Tysvær.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Gards- og ættesoga for Skjold - orientering og tankar om bygdebokskriving, lokal- og regionhistorie.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Nordmenn i møte med Amerika.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Pastors and Preachers: a Presentation of Emigration from Skjold.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Presentasjon av boka "Arbeid - armslag - armod. Husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet".
 • Østrem, Nils Olav (2000). Utvandringa frå Ølen til USA.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Utvandringa til Amerika.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Utvandringshistorie og Haugalandet.
 • Østrem, Nils Olav (2000). Writing a "bygdebok". An authors view.
 • Østrem, Nils Olav; Nygård, Dag; Aarek, Hans Eirik (2000). Den religiøse sida av utvandringshistoria - lokale døme frå Skjold og Tysvær. 2000-09-22 - 2000-09-23.
 • Østrem, Nils Olav (1999). Forteljinga om skjoldabuen.
 • Østrem, Nils Olav (1999). Gards- og ættesoge for Skjold. Orientering om bygdebokarbeidet for tidlegare Skjold kommune.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Forteljingar om Haraldseidet.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Kilder - omfang og innhold.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Kvifor drog dei? Om "Amerikakjettingen" og kjedeutvandrarar frå Tysvær-området på 1800-talet.
 • Østrem, Nils Olav (2005). Prestar på prærien. Om ei gruppe utvandrarar frå Skjold til Amerika.