Et profilbilde

Førsteamanuensis
Torbjørn Waaland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Torbjørn Waaland", "tel": "Telefon: 51831007", "email": "torbjorn.waaland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-257

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Waaland, Torbjørn (2016). Job characteristics and mentoring relationships in Preschools: A theory-based investigation of the variability of job characteristics and mentoring relationships through the use of exploratory and confirmatory research methods.. Norwegian University of Science and Technology. ISBN 9788232615063. 136 s.
 • Vaaland, Torbjørn (1997). Kunnskapsledelse i små og mellomstore bedrifter.
 • Vaaland, Torbjørn (1997). Omstillingsprosessen i en lokal menighet forankret i prinsipper for strategisk ledelse.
 • Vaaland, Torbjørn (1997). Utvikling av seminarmateriell for strategisk omstilling i en lokal menighet.
 • Waaland, Torbjørn (2017). Praksisjokket: Den nyansatte lærerens opplevelse av møtet mellom teori og utfordringer i praksis.. Institutt for kultur- og språkvitenskap; 2017-08-17.
 • Waaland, Torbjørn (2017). Prosjektledelse. UiS-IKT; 2017-05-12.
 • Waaland, Torbjørn (2017). Using Confirmatory Factor Analysis /CFA) and Structural Equation Modelling (SEM) to investigate the relationship between professional education, cognitive tasks and mentoring provided.. International Academy of Technology, Education and Developme; 2017-03-06 - 2017-03-08.
 • Waaland, Torbjørn (2016). Ledelse og konsolidering av prosjekter og ressurser basert på matriseorganisering.. Statens vegvesen; 2016-11-29 - 2016-11-30.
 • Waaland, Torbjørn (2016). Ledelse og koordinering av forskningsprosjekter. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS; 2016-08-18 - 2016-08-19.
 • Waaland, Torbjørn (2016). Ledelse og styring av prosjekter. UiS IKT; 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Waaland, Torbjørn (2016). Prinsipper for ledelse, organisering og styring av portefølje av prosjekter. Marlink; 2016-09-27 - 2016-09-29.
 • Waaland, Torbjørn (2016). Prosjektledelse og konsolidering av flere prosjekter. Visma Bergen; 2016-02-29 - 2016-03-01.
 • Vaaland, Torbjørn (2014). Basic skills in project management. Halliburton; 2014-03-11 - 2014-03-12.
 • Vaaland, Torbjørn (2014). Implementing corporate strategies through consolidation of multiple projects.. Visma; 2014-01-20 - 2014-01-21.
 • Vaaland, Torbjørn (2014). Implementing corporate strategies through consolidation of multiple projects.. Visma; 2014-01-16 - 2014-01-17.
 • Vaaland, Torbjørn (2014). Kurs i konsolidering av flere prosjekter som pågår samtidig. Kongsberggruppen; 2014-01-28 - 2014-01-29.
 • Vaaland, Torbjørn (2014). Kurs i prosjektledelse for Stavanger kommune. UiS IKT; 2014-06-12 - 2014-06-13.
 • Vaaland, Torbjørn (2011). Bruk av masterprosjekter for å styre en portefølje av prosjekter. 2011-02-03 - 2011-02-04.
 • Vaaland, Torbjørn (2011). Prosjektlederrollen i lys av Heiders balanseteori. 2011-12-12 - 2011-12-13.
 • Vaaland, Torbjørn (2007). Effektiv styring og oppfølging av prosjekter i National Oilwell Varco. 2007-02-15 - 2007-02-16.
 • Vaaland, Torbjørn (2007). Effektiv styring og oppfølging av prosjekter i National Oilwell Varco. 2007-01-29 - 2007-01-30.
 • Vaaland, Torbjørn (2007). Foredrag om porteføljestyring for prosjektledere i TINE meierier. 2007-01-11.
 • Vaaland, Torbjørn (2005). Ledelse og organisering av prosjekter i skolen Sammenhengen mellom strategiske programmer og prosjekter som virkemiddel i implementeringen. Stavanger kommune Personal og organisasjon; 2005-09-24.
 • Vaaland, Torbjørn (2005). Project management and project control Basic principles of project planning and control. Consolidation of multiple projects and resources. Portfolio management as a tool of implementing strategic programs. University of Stavanger, The department of information technology; 2005-11-03 - 2005-11-04.
 • Vaaland, Torbjørn (2000). Prosjektarbeid og utredningsmetodikk.
 • Vaaland, Torbjørn (2000). Læring på arbeidsplassen En beskrivelse av faktorer som utløser individ- og systemdrevet læring på arbeidsplassen En empirisk undersøkelse i samarbeid med Baker Oil Tools.