Et profilbilde

Professor
Geir Skeie { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Geir Skeie", "tel": "Telefon: 51831466", "email": "geir.skeie@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-208
Tlf priv/mob +4741612920

Verv og stillinger

Professor i religionsdidaktikk, Stockholm universitet 

http://www.su.se/hsd/om-oss/personalpresentationer/skeie-geir/geir-skeie-1.267781 


Professor 2 i religionsdidaktikk, NTNU

https://www.ntnu.no/ilu/re-research-group 


Leder forskningsutvalget, IKS


Medlem i programområdet Religion, kultur og globalisering. Leder undergruppe for Utdanning og kulturelt mangfold


Prosjektleder for flere ekternt finansierte forskningsprosjekter


Forskningsområder

Religionsdidaktikk, spesielt religion og livsssyn i flerkulturelle skoler og barnehager

Danning og religion, livssyn og verdier

Religion, verdier og læreprosesser

Pluralisme

Kultur og religion

Utvalgte publikasjoner

Religion i et minneperspektiv. J S Drangsholt, B Jager & A Kalvig (eds): Memories we live by. Stavanger: Hertervig Akademisk ? Stavanger University Press 2012, s.23-42. 

Education between formation and knowledge - a discussion based on recent English and Nordic research in religious education. Utbildning och lärande 2012, vol 6 (2), s. 80-95.

A Contextual Turn in Research on Religion and Education. I: Geir Skeie, Judith Everington, Ina ter Avest, Siebren Miedema (Eds.): Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag 2013, s. 249-272.

Skeie, Geir; Bråten, Oddrun Marie Hovde: Religious education at Schools in Norway. I: Rothgangel, Martin; Skeie, Geir; Jäggle, Martin (eds.): Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014, s. 209-236.

Zetterqvist, Kirsten Grønlien og Geir Skeie: Religion i skolen; her, der og hvor-som-helst?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014, volum 98(5) s. 304-315.

Memory and Heritage in History Education and in Religious Education: A Cross-disciplinary Investigation into Social Sciences and Humanities Education  In S. G. Parker, R. Freathy & L. C. Francis (Eds.), History, Remembrance and Religious Education. Oxford: Peter Lang Publishing Group 2015, s. 305-320.

What does Conceptualisation of Religion have to do with Religion in Education? In Lori G. Beaman and Leo Van Arragon: Issues in Religion and Education. Whoose Religion? Leiden: Brill 2015, s. 126-155.

Young People and the European Dimension in a Norwegian Context. Migration and National Critical Events as Challenges to Citizenship Education. Journal of Social Science Education 2014 ;Volum 13.(3) s. 36-44

Statlig styring og folkelig engasjement - religion og skole mellom det globale og det lokale. I Kalvig, Anne; Solevåg, Anna Rebecca (red.) : Levende religion: Globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk 2015 s. 232-249

Christina Osbeck; Karin Sporre & Geir Skeie: The RE classroom as a safe Public Space. Critical perspctives in dialogue, demands for respect and nuanced religous education. I: Rothgangel, Martin; Brömssen, Kerstin von; Heimbrock, Hans-Günter; Skeie, Geir (Eds.): Location, Space and Place in Religious Education. Münster: Waxmann Verlag 2017, s. 49-66
Pågående forskning

Prosjektleder for et nettverk av norske og svenske forskere som arbeider med å utvikle systematiske forskningsoversikter innenfor religionsdidaktikk.

Prosjektleder for norsk-svensk gren av et tysk finansiert posjekt i regi av Universitetet i Hamburg om dialog mellom religioner i moderne samfunn med fokus på byene Hamburg, London, Stockholm og Oslo  (2013-18). 

Leder for et forskningsprosjekt om arbeidsinnvandring til Vestlandet der også Senter for interkulturell kommunikasjon, IRIS; Vestlandsforskning, Høgskolen Sogn og Fjordane og Møreforskning er med (2013-2016). Finansiert av Regionalt forskningsfond, Veslandet.

Deltaker i prosjektet "Pluralisation, the welfare state and civil organsiations" som ledes av IRIS og finansieres av Norges Forskningsråd, VAM-programmet.

Deltar i forskningsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Universitetet i Karlstad om minnematerialet etter 22. juli.

Skriver om ulike religionsdidaktiske spørsmål knytta til religionsbegrepet, danning og vitenskapsteori. 

 

 

Arbeidserfaring

Jeg har først of fremst arbeidet med undervisning og forskning ved Høgskolen i Bodø fra 1980-tallet og Høgskolen i Stavanger/UiS fra 1999. Jeg har begge steder hatt ulike faglige lederoppgaver inkludert instituttleder og prodekan ved UiS. Fra 2008 var jeg gjesteprofessor ved Stockholms Universitet og fra 2010 har jeg fast stilling som professor med lederansvar for forskning og  forskerutdanning ved det som i dag heter Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD). Jeg har permisjon fra en del av min stilling ved UiS.  

Jeg har ledet flere forskningsprosjekter med ekstern finansiering fra Norges forskningsråd, EU's rammeprogram, det svenske Vetenskapsrådet og Regionalt forskningsfond for Vestlandet. Prosjektene har til sammen dekket både kvantitativ og kvalitativ forskning og aksjonsforskning foruten mer tekstorienterte studier. Flere prosjekter er preget av internasjonalt samarbeid og jeg deltar i flere internasjonale forskernettverk med hovedvekt på Europa og sørlige Afrika. I Rogaland har jeg i mange år samarbeidet med IRIS og med Senter for interkulturell kommuniaksjon om forsknings- og utrviklingsprosjekter, ofte som prosjektleder. 

For tiden er jeg hovedveileder for flere doktorgradsstudenter både i Stavanger og Stockholm. Jeg har vært opponent ved disputaser i Norge, Sverige, Danmark og England og sittet i en rekke kommisjoner knyttet til stillingsvurdering og opprykk. Jeg er i utvidet redaktørgruppe for et engelsk og et nordisk fagdidaktisk tidsskrift samt medredaktør i en internasjonal bokserie på et tysk forlag. 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skeie, Geir (2018). Common Symbols in a Diverse School for All: Collective Worship Seen from a Scandinavian Perspective. I: Collective Worship and Religious Observance in Schools. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-1-78707-655-6. s. 355-374.
 • Skeie, Geir (2018). Dialogue Between and Among Religions and Worldviews as a Field of Research. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 301-316.
 • Skeie, Geir (2018). Religioner, livsssyn og interkulturell opplæring. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205512252. s. 39-55.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 95-112.
 • Osbeck, Christina; Sporre, Karin; Skeie, Geir (2017). The RE classroom as a safe public space. Critical perspectives on dialogue, demands for respect and nuanced religious education. I: Location, Space and Place in Religious Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3625-1. s. 49-66.
 • Skeie, Geir (2017). Kan og bør religionsfaget bidra til personlig utvikling?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029078. s. 117-129.
 • Skeie, Geir (2017). Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning : et nordisk overblikk. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 11. Hefte 3. s. 1-23. DOI: 10.5617/adno.4832.
 • Skeie, Geir (2017). Transforming local places to learning Spaces in religous education. Revisiting a collaborative research project. I: Location, Space and Place in Religious Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3625-1. s. 115-130.
 • Skeie, Geir (2017). Where is Norwegian religious education research heading? A discussion based on two dissertations.. Nordidactica. ISSN 2000-9879. Hefte 1. s. 27-48.
 • Skeie, Geir (2016). Impartial teachers in religious education – a perspective from a Norwegian context. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. Volum 39. Hefte 1. s. 25-39. DOI: 10.1080/01416200.2016.1149047.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2015). Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway. Politeja. ISSN 1733-6716. Volum 8. Hefte 31/2. s. 159-184.
 • Lippe, von der, Marie; Skeie, Geir; Jozsa, Dan-Paul (2015). Youth as pilots of the future – A comparative Study of Norwegian students’ Views and Experiences with Religion in Education. Religious Education Journal of Australia. ISSN 0815-3094. Volum 31. Hefte 2. s. 23-29.
 • Skeie, Geir (2015). Memory and Heritage in History Education and in Religious Education: A Cross-disciplinary Investigation into Social Sciences and Humanities Education. I: History, Remembrance and Religious Education. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1720-7. s. 305-320.
 • Skeie, Geir (2015). Religious education, minorities and the policy of the nation state. I: Religious Freedom as seen from a Minority Perspective. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-611-1. s. 79-89.
 • Skeie, Geir (2015). Statlig styring og folkelig engasjement - religion og skole mellom det globale og det lokale. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk. ISBN 978-828217219-6. s. 232-249.
 • Skeie, Geir (2015). What does conceptualisation of religion have to do with religion in education?. I: Issues in Religion and Education. Whose Religion?. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-28980-2. s. 126-155.
 • Osbeck, Christina; Skeie, Geir (2014). Religious Education at Schools in Sweden. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 9783847102731. s. 237-266.
 • Skeie, Geir (2014). Introduction: Religious Education in Northern Europe. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 9783847102731. s. 15-18.
 • Skeie, Geir (2014). Young people and the European dimension in a Norwegian context. Migration and national critical events as challenges to citizenship education. Journal of Social Science Education. ISSN 1618-5293. Volum 13. Hefte 3. s. 36-44. DOI: 10.2390/jsse-v13-i3-1310.
 • Skeie, Geir; Bråten, Oddrun Marie Hovde (2014). Religious education at Schools in Norway. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 9783847102731. s. 209-236.
 • Zetterqvist, Kirsten Grønlien; Skeie, Geir (2014). Religion i skolen; her, der og hvor-som-helst?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 98. Hefte 5. s. 305-315.
 • Skeie, Geir (2013). A contextual turn in research on religion and education?. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 249-272.
 • Skeie, Geir (2013). A very Short Introduction. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 7-8.
 • Skeie, Geir; Olson, Maria (2013). Spänningsfyllda erfarenehter - ämnesdidaktik i skilda kontexter. Presentation av skriftserien och av den första utgåvan. I: Spenningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter. Stockholms universitets förlag. ISBN 978-91-7656-688-6. s. 7-10.
 • Skeie, Geir (2012). Education between formation and knowledge - a discussion based on recent English and Nordic research in religious education. Utbildning och lärande. ISSN 1653-0594. Volum 6. Hefte 2. s. 80-97.
 • Skeie, Geir (2012). In Search of a Religious Education Approach. I: On the Edge: (Auto)biography and Pedagogical Theories on Religious Education. Sense Publishers. ISBN 978-94-6209-173-3. s. 187-198.
 • Skeie, Geir (2012). Religion i et minneperspektiv. I: Memories we live by. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-207-3. s. 23-42.
 • Skeie, Geir (2011). A Common Pedagogy for Social Sciences and Humanities? Comments to Robert Jackson. I: Patterns of Research in Civics, History,Geography and Religious Education. Karlstad University Press. ISBN 978-91-86637-03-3. s. 175-182.
 • Skeie, Geir (2011). Teachers and researchers cooperating to develop new knowledge for RE. Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values. ISSN 0937-8219. Volum 23. s. 92-105.
 • Lund, Torbjørn; Postholm, May Britt; Skeie, Geir (2010). Innledning. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2598-3. s. 9-15.
 • Skeie, Geir (2010). Astrid Grude Eikseth og Geir Skeie: Etiske utfordringer i aksjonsforskningen. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2598-3. s. 115-130.
 • Skeie, Geir (2010). Erfaringsbasert forsknings- og utviklingsarbeid. I: Religionsundervisning og mangfold. Rom for læring i religion, livssyn og etikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215017631. s. 124-152.
 • Skeie, Geir (2010). Fagdidaktisk læring gjennom medvirkning. Forskeres og læreres kollektive læring knyttet til praksisutvikling i religionsfaget. I: Læring og medvirkning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01780-8. s. 27-44.
 • Skeie, Geir (2010). Religious youth in a secular culture : response to Dan-Paul Jozsa. I: Values, religions and education in changing societies. Springer. ISBN 978-90-481-9627-2. s. 45-49.
 • Skeie, Geir (2010). Rom for læring i religion, livssyn og etikk. I: Religionsundervisning og mangfold. Rom for læring i religion, livssyn og etikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215017631. s. 11-20.
 • Avest, Ina ter; Jozsa, Dan-Paul; Knauth, Thorsten; Rosón, Javier; Skeie, Geir (2009). Introduction. I: Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries. Waxmann Verlag. ISBN 9783830922728. s. 10-16.
 • Skeie, Geir (2009). A Community of Dialogue and Conflict? Discussion of Community of Practice Findings in a wider European Context. I: Religious Education Research through a Community of Practice : Action Research and the Interpretive Approach / Julia Ipgrave, Robert Jackson, Kevin O'Grady (Hrsg.). Waxmann Verlag. ISBN 9783830921585. s. 216-234.
 • Skeie, Geir (2009). Introduction. I: Religious Diversity and Education. Nordic Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2154-7. s. 7-10.
 • Skeie, Geir (2009). Power to the People! Dialogue and Conflict in the Light of Classroom Interaction Studies. I: Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries. Waxmann Verlag. ISBN 9783830922728. s. 249-275.
 • Skeie, Geir (2009). Religion i skolen - om idealer og realiteter i et mangfoldig Europa. I: Teacher diversity in diverse schools - challenges and opportunities for teacher education. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-170-9. s. 309-326.
 • Skeie, Geir (2009). 'Religion in School - A Comparative Study of Hamburg and North-Rhine-Westphalia'. Commenting Chapter from a Norwegian Perspective. I: Pille Valk, Gerdien Bertram-Troost, Marcus Friederici, Céline Béraud (Eds.): Teenager's Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies. Waxmann Verlag. ISBN 9783830921189. s. 212-215.
 • Skeie, Geir; Avest, Ina ter; Jozsa, Dan-Paul; Knauth, Thorsten; Rosón, Javier (2009). Classroom Interaction - Concluding Remarks. I: Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries. Waxmann Verlag. ISBN 9783830922728. s. 309-315.
 • Skeie, Geir; Lippe, Marie von der (2009). Does Religion Matter to Young People in Norwegian Schools?. I: Pille Valk, Gerdien Bertram-Troost, Marcus Friederici, Céline Béraud (Eds.): Teenager's Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies. Waxmann Verlag. ISBN 9783830921189. s. 269-301.
 • Skeie, Geir (2008). Dialog und Identität - einige Gedanken zum Hamburger Modell aus norwegischer Sicht. I: Wolfram Weisse (Hrsg.): Dialogischer Religionsunterricht in Hamburg. Positionen, Analysen und Perspektiven im Kontext Europas. Waxmann Verlag. s. 213-216.
 • Skeie, Geir (2008). Dialogue and conflict in the religious education classroom : some intermediate reflections from a European research project. I: Lived Religion: Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches – Essays in Honor of Hans-Günter Heimbrock. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-16377-5. s. 337-348.
 • Skeie, Geir; Weisse, Wolfram (2008). Religion, education, dialogue and conflict : positions and perspectives of students in Germany and Norway. I: Encountering religious pluralism in school and society : a qualitative study of teenage perspectives in Europe. Waxmann Verlag. ISBN 9783830919728. s. 327-338.
 • Skeie, Geir (2007). Mangfoldets muligheter: religionspedagogisk forskning i praksis. I: Humanism - etik - pedagogik. Skrift tilägnad Sven Hartman 26. 0ktober 2007. Lärarhögskolan i Stockholm. s. 48-62.
 • Skeie, Geir (2007). Religion and Education in Norway. I: Robert Jackson, Siebren Miedema, Wolfram Weisse, Jean Paul Williame (Eds.): Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates. Waxmann Verlag. s. 221-242.
 • Skeie, Geir (2006). "... her skal du motstand finne." Et essay om motstand mot læring som utfordring ved Den norske kirkes trosopplæringsreform. I: Turid Skorpe Lannem og Hans Stifoss Hanssen (red.): Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Tapir Akademisk Forlag. s. 131-146.
 • Skeie, Geir (2006). Diversity and the political function of religious education. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. Volum 28. Hefte 1. s. 33-49.
 • Skeie, Geir (2006). Is there a place for youth in religious education?. I: Education, Religion and Society. Essays in honour of John M Hull. Routledge. s. 228-240.
 • Skeie, Geir (2006). Plurality and Pluralism in Religous Education. I: Marian de Souza, Kathleen Engebretson, Gloria Durka, Robert Jackson and Andrew McGrady (Eds.): International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education. Springer Publishing Company. s. 307-320.
 • Skeie, Geir (2006). Religion in Education and Intercultural Communication. I: Øyvind Dahl, Iben Jensen, Peter Nynäs (eds.): Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural Communication. Unipub forlag.
 • Skeie, Geir (2006). Religion og verdier i internasjonalt sosialt arbeid. I: Elsa Døhlie og Gurid Aga Askeland (red.): Internasjonalt sosialt arbeid. Innsats på andres arena. Universitetsforlaget. s. 55-68.
 • Skeie, Geir (2006). Religions og livssynsundervisning i Norge. Et historisk tilbakeblikk. I: Kapittel 4 i Helje Kringlebotn Sødal (red.): Religions- og livssynsdidaktikk. En innføring. Høyskoleforlaget. s. 67-78.
 • Skeie, Geir (2006). What Do We Mean by "Religion" in Education? On disciplinary knowledge and knowledge in the classroom. I: Kirsi Tirri (ed.): Religion, Spirituality and Identity. Peter Lang Publishing Group. s. 85-100.
 • Skeie, Geir (2005). Den flerkulturelle skole. I: Martha Lea (red.): Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. Universitetet i Stavanger. s. 246-252.
 • Skeie, Geir (2005). Intercultural education reconsidered: A discussion based on communication theory and with special reference to religious education. Scriptura. ISSN 0254-1807. Hefte 89. s. 247-256.
 • Skeie, Geir (2005). KRL - hva slags lærerutdanningsfag er det?. I: Martha Lea (red.): Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. Universitetet i Stavanger. s. 181-188.
 • Skeie, Geir (2004). An Overview of Religious Education Research in Norway. I: Rune Larsson and Caroline Gustavsson: Towards a Euroepan Perspective on Religious Education. The RE Research Conference March 11-14, 2004, University of Lund. Artos & Norma bokförlag. s. 317-331.
 • Skeie, Geir (2003). Fortellinger om å reis ut og å komme tilbake. Narrative perspektiver på utenlandsstasjonering. I: Sigurd Haus, Geir Skeie og Øystein Lund Johannesen: Kulturformidling fra internasjonale arenaer. Et bidrag til meningsutveksling om kultur. Høyskoleforlaget i samarbeid med Senter for kulturstudier. s. 69-92.
 • Skeie, Geir (2003). Innledning. I: Innledning. Høyskoleforlaget i samarbeid med Senter for kulturstudier. s. 9-12.
 • Skeie, Geir (2003). KRL -et fag på frammarsj?. I: Gustav E. Karlsen og Inger Anne Kvalbein (red.): Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv. (Kapittel 11). Universitetsforlaget. s. 189-206.
 • Skeie, Geir (2003). KRL-faget. I: Kapittel 5 i Helje Kringlebotn Sødal (red.): Religions- og livssynsidaktikk. En innføring. Høyskoleforlaget. s. 101-122.
 • Skeie, Geir (2003). Nationalism, religiosity and citizenship in Norwegian majority and minority discourses. I: Robert Jackson (ed.): International Perspectives on Citizenship, Education and Religious Diversity. RouthledgeFalmer. s. 51-66.
 • Skeie, Geir (2002). Forord 1. I: Geir Skeie og Benedikt Jager (red.): Fortelling og møte mellom kulturer. En samling artikler produsert ved Avdeling for humanistiske fag, Høgskolen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger. s. 4-5.
 • Skeie, Geir (2002). Livssyn og livstolkning. Noen religionspedagogiske refleksjoner om terminologi og vitenskapsteori. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. Volum 73. Hefte 2. s. 83-106.
 • Skeie, Geir (2002). Mission impossible? Om førskolelærere, religion og etikk. I: Martha Lea (red.): På vei videre... Jubileumsskrift for førskolelærerutdanningen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger. s. 53-63.
 • Skeie, Geir (2002). Religionen i kulturen og kulturen i religionen. I: Ingeborg Mjør (red.): Kulturbarnehagen. Det Norske Samlaget. s. 44-53.
 • Skeie, Geir (2002). The Concept of Plurality and its Meaning for Religious Education. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. Volum 25. Hefte 1. s. 47-59.
 • Skeie, Geir (2002). Youth: Who They are, and Why bother Them with RE?. Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values. ISSN 0937-8219. Volum 14. s. 155-168.
 • Skeie, Geir (2001). Citizenship, Identity Politics and Religious Education. I: Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe. LIT Verlag. s. 237-252.
 • Skeie, Geir (2000). Jeg er ingenting, gjør det noe? Om identifikasjon og kommunikasjon i religionsundervisninga. I: Forskning og fundering. Religion og religiøsitet i skole, kirke og samfunn. Festskrift til Ole Gunnar Winsnes. Tapir Forlag. s. 99-121.
 • Skeie, Geir (1999). "Empirisk livsåskådningsforskning" og dens relevans for religionspedagogisk forskning. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN 0802-0167. Volum 12. Hefte 2. s. 149-168.
 • Skeie, Geir (1999). Kristendommen og religionspluralisme ved år 2000. I: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Forhandlinger 1999. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. s. 157-169.
 • Skeie, Geir (1996). Heller Johannes Enn noen av de andre. I: A Åslund (red.): Johannesens bok. Festskrift for Georg Johannesen. Aschehoug & Co. s. 122-155.
 • Skeie, Geir (1995). Plurality and pluralism: a challenge for religious education. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. Volum 17. Hefte 2. s. 84-91.
 • Skeie, Geir (1995). The concept of pluralism and the challenges of religious education. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200.
 • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2017). Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-701-9. 207 s.
 • Rothgangel, Martin; Brömssen, Kerstin von; Heimbrock, Hans-Günter; Skeie, Geir (2017). Location, Space and Place in Religious Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3625-1. 234 s.
 • Drønen, Tomas Sundnes; Haug, Kari Storstein; Skeie, Geir; Ådna, Gerd Marie (2016). Kirken i verden, verden i kirken : globale perspektiver på trosopplæringen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-231-8. 128 s.
 • Skeie, Geir; Aarek, Hans Eirik (2015). Religious Freedom as seen from a Minority Perspective. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-611-1. 202 s.
 • Rothgangel, Martin; Jackson, Robert; Jäggle, Martin; Skeie, Geir (2014). Preface: Religious Education at Schools in Europe.
 • Rothgangel, Martin; Skeie, Geir; Jäggle, Martin (2014). Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 9783847102731. 269 s.
 • Øystein Lund, Johannessen; Skeie, Geir (2014). Rapport om samarbeidsprosjekt mellom Stavanger Rotaryklubb og Universitetet i Stavanger. Senter for interkulturell kommunikasjon. ISBN 978-82-7721-125-1. 38 s.
 • Skeie, Geir; Everington, Judith; ter Avest, Ina; Miedema, Siebren (2013). Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2902-4. 274 s.
 • Skeie, Geir; Olson, Maria (2013). Spenningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter. Stockholms universitets förlag. ISBN 978-91-7656-688-6. 177 s.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2012). Regional integreringspolitikk og praksis. Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter. Rogaland som case. Senter for interkulturell kommunikasjon. 57 s.
 • Skeie, Geir (2012). Foreword.
 • Lund, Torbjørn; Postholm, May Britt; Skeie, Geir (2010). Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2598-3. 148 s.
 • Skeie, Geir (2010). Religionsundervisning og mangfold. Rom for læring i religion, livssyn og etikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215017631. 157 s.
 • Avest, Ina ter; Jozsa, Dan-Paul; Knauth, Thorsten; Rosón, Javier; Skeie, Geir (2009). Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries. Waxmann Verlag. ISBN 9783830922728.
 • Skeie, Geir (2009). Religious Diversity and Education. Nordic Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2154-7. 236 s.
 • Skeie, Geir (2008). Norway: Religious Education - A Question of Legality or Pedagogy?.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Skeie, Geir; Winje, Geir; Winje, Geir (2006). Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346960. 203 s.
 • Skeie, Geir; Skeie, Geir; Skjortnes, Marianne; Skjortnes, Marianne; Haus, Sigurd; Haus, Sigurd; Johannessen, Øystein Lund; Johannessen, Øystein Lund (2004). Som å passere et nåløye. Om å formidle fra utenlandsopphold. Senter for interkulturell kommunikasjon. ISBN 8277210892. 60 s.
 • Skeie, Geir (2002). Skolen, kirka og pluralismen. Det praktisk-teologiske seminar, Teologisk fakultet, UiO. ISBN 8291925070. 8 s.
 • Skeie, Geir; Jager, Benedikt (2002). Fortelling og møte mellom kulturer: en samling artikler produsert ved Avdeling for humanistiske fag ved Høgskolen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441750. 93 s.
 • Bergly, Svanhild; Sandtrøen, Sidsel; Skeie, Geir (1999). Slitsomt og lærerikt - Forsøk med prosjektorganisering i en førsteklasse på allmennlærerutdanningen. Høgskolen i Bodø. ISBN 82-7314-259-0. 31 s.
 • Næss, Nils Gjermund; Skeie, Geir (1998). På rett kurs? RKK i Nordland gjennom 10 år. En evalueringsrapport om de regionale kompetansekontorer. Høgskolen i Bodø. ISBN 82-7314-258-2. 135 s.
 • Skeie, Geir (1998). En kulturbevisst religionspedagogikk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. ISBN 82-7861-114-9. 301 s.
 • Skeie, Geir (1980). Det sociale spørgsmaal. Kirke og arbeiderbevegelse 1890-1920. Teologiske arbeidshefter. ISBN 8290324049. 48 s.
 • Skeie, Geir (2018). Fagfornyelse og kjerneelementer i religion og etikk. Rogaland Fylkeskommune; 2018-02-28.
 • Skeie, Geir (2018). Fagfornyelse og kjerneelementer i religion og etikk: Hva er endringene og hvilke konsekvenser får det for undervisning og læring?. Rogaland fylksekommune; 2018-02-28.
 • Skeie, Geir (2018). KRLE og Religion og etikk – forslag til kjerneelementer. Filmpresentasjon. Utdanningsdirektorates hjemmesider - fagfornyelsen. [Internett]; 2018-03-05.
 • Båtevik, Finn Ove; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir (2017). Ikkje berre arbeidskraft. Kommunar bør ta eit aktivt grep for arbeidsinnvandrarar, ikkje berre overlate ansvaret til arbeidsgivar..
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Dialogue in upper secondary school. Nordic Conference of Religious Education (NCRE 2017); 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?. Kirkelig dialogsenter; 2017-04-24 - 2017-04-25.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir (2017). Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway. NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Skeie, Geir (2017). Young People's Attitudes to Religous Diversity.
 • Schihalejev, Olga; Sporre, Karin; Skeie, Geir; Gunnarsson, Gunnar J.; Räsänen, Antti (2016). Shifting borders in religous education.
 • Skeie, Geir (2016). Fokus på Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Senter for flerspråklige barn og unge, Sandnes kommune; 2016-09-27.
 • Skeie, Geir (2016). Mening - tid - religion. Tankefigurer og tankeredskaper. Stavanger Universitetssjukehus og Kirkens Bymisjon; 2016-02-04.
 • Skeie, Geir (2016). Nation and religion in religious education - between conflict and harmony. International Seminar for Religious Education and Values;
 • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel (2016). Critical events challenging human rights and values as part of religious education. York St Johns University; 2016-07-31 - 2016-08-05.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2015). Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.
 • Skeie, Geir (2015). Comments on Collective worship/religious observance. University of Leicester m.fl.; 2015-11-13.
 • Skeie, Geir (2015). Comments to key note on “Shifting Boundaries Between Secular and Religious: Religion, Spirituality and Non-Religion in Estonia”. University of Tartu; 2015-06-15 - 2015-06-18.
 • Skeie, Geir (2015). Kan og bør religionsfaget bidra til personlig utvikling?. Universitetet i Bergen; 2015-10-14 - 2015-10-15.
 • Skeie, Geir (2015). Religious education, minorities and the policy of the nation state. Universityof Stavanger; 2015-09-03 - 2015-09-05.
 • Skeie, Geir (2015). Religiøst mangfold som ressurs og problem i barnehage og skole. Forum for kulturelt mangfold; 2015-03-06.
 • Skeie, Geir (2015). Two cases from Norwegian religious education research. University of Tartu; 2015-06-15 - 2015-06-18.
 • Skeie, Geir (2015). What can and should religious education achieve?. University of Helsinki; 2015-05-27 - 2015-05-29.
 • Skeie, Geir (2014). "Back to basics" Martin Rothgangel, Thomas Schlag, Friedrich Schweitzer in cooperation with Goddfroed Adam and Rainer Lachmann,(eds.) 2014. Basics of Religious Education. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.416 sider.
 • Skeie, Geir (2014). Basic findings of "Religous Education in Northern Europe". University of Vienna; 2014-05-23.
 • Skeie, Geir (2014). Christopher I Lehrich (red.) On teaching Religion: essays by Jonathan Z. Smith.
 • Skeie, Geir (2014). Conceptualisation of religion and religion in eduation. Universitetet i Karlstad - CSD; 2014-11-20.
 • Skeie, Geir (2014). "If I can't exist without learning, then yes, learning is almost synonymous with living. Geir Afdal. 2013. Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Skeie, Geir (2014). International response to the structure and overall concept of the Compendium of Religious Education. University of Vienna; 2014-05-22.
 • Skeie, Geir (2014). Norden som religionsdidaktisk arena - utviklingstrekk i et internasjonalt perspektiv. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-10-29.
 • Skeie, Geir (2014). Perspektiver fra og på religionsdidaktisk forskning i Sverige. NoReFo og Universitetet i Nordland; 2014-11-27.
 • Skeie, Geir (2014). RLE som dannelsesfag.
 • Skeie, Geir (2014). Religion og nasjon i minnematerialet etter 22. juli. Riksarkivet i Oslo, Høgskolen i Hedmark, Forskningsetiske ko; 2014-04-03.
 • Skeie, Geir (2014). Religious education in Norway and Sweden. University of Antwerp og andre universiteter i Belgia; 2014-03-20 - 2014-03-21.
 • Skeie, Geir (2014). Å undervise religion – som kunst, kompetanse og karriereJonathan Z Smith: On teaching religion: essays by Jonathan Z. Smith. Christopher I Lehrich (Redaktør) London: Oxford University Press, 2013,164 sider.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2013). Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway. Jagellonian University; 2013-04-18 - 2013-04-19.
 • Skeie, Geir (2013). Kommentarer til Jonathan Z Smith: «On teaching religion». Religionshistoria, ERG, Stockholms Universitet; 2013-10-22.
 • Skeie, Geir (2013). Place and space in a actions research project. ENRECA; 2013-05-21 - 2013-05-23.
 • Skeie, Geir (2013). What does conceptualisation of religion have to do with religion in education?. The Religion and Diversity Project; 2013-11-04 - 2014-11-06.
 • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund (2012). Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome. Cantebury Christ Church University; 2012-11-23 - 2012-11-25.
 • Skeie, Geir (2012). Life skills - across nations?. Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning; 2012-03-08 - 2012-03-10.
 • Skeie, Geir (2010). Comments to Prof. Robert Jackson. 2010-11-29 - 2010-12-01.
 • Skeie, Geir (2010). Dialog eller konflikt?.
 • Skeie, Geir (2010). Dialog, konflikt og religionsundervisning. 2010-12-02 - 2010-12-03.
 • Skeie, Geir (2010). Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge. 2010-09-20.
 • Skeie, Geir (2010). Dialogue, Conflict and Religious Education in Norway. 2010-09-14.
 • Skeie, Geir (2010). Forschungsbasierte Impulse für die Weiterentwicklung des Religiounsunterricht in Hamburg: Ein Vergleich von Schühlerpositionen in Norwegen und Deutschland. 2010-11-19.
 • Skeie, Geir (2010). Religious Education in Norway and Impulses for Religious Education in Hamburg and Europe. Universität Hamburg, Akademie der Weltreligionen (Hamburg), The European Wergeland Centre (Oslo), Pädagogisch-Theologischen Instituts Nordelbien og Landesinstituts für Lehrerbilding und Schulentwicklu; 2010-11-18.
 • Skeie, Geir (2010). Religious Education in the Academia: A case for Theology or Religious Studies?. 2010-07-25 - 2010-07-30.
 • Skeie, Geir (2010). Ungdom og religion i skolen. [Radio]; 2010-09-14.
 • Skeie, Geir (2009). Erfaringer med et samarbeidsprosjekt mellom Universitet og skole. 2009-09-30.
 • Skeie, Geir (2009). Forskningsprosjekter og internasjonalisering. 2009-03-20.
 • Skeie, Geir (2009). Introduction to symposium. 2009-06-09 - 2009-06-13.
 • Skeie, Geir (2009). Nye tendenser i religionspedagogisk forskning. Noen refleksjoner i anledning tre nye nordiske doktorgradsavhandlinger.
 • Skeie, Geir (2009). Response to key note lecture by Dan-Paul Jozsa: Islam in education: A contribution to dialogue or a factor of conflict?. 2009-06-09 - 2009-06-13.
 • Skeie, Geir (2009). Rom for mangfold - i barnehagens formålsbestemmelse. 2009-05-28.
 • Skeie, Geir (2009). Unges oppfatninger om religion er i endring.
 • Skeie, Geir (2009). What is context and how does it work?. 2009-05-15 - 2009-05-18.
 • Skeie, Geir (2008). Religion i skolen - om idealer og realiteter i et mangfoldig Europa. 2008-11-03 - 2008-11-05.
 • Skeie, Geir (2008). Teachers and researchers cooperating in developing religous education. 2008-07-27 - 2008-08-01.
 • Skeie, Geir (2007). What is a local curriculum? A case study of teachers developing their own teaching of religious education. 2007-03-17 - 2007-03-20.
 • Skeie, Geir (2007). Åpen fagdag Religionsfag til besvær. UiS; 2007-11-24.
 • Skeie, Geir; Husebø, Dag (2007). Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet. 2007-11-28.
 • Johannessen, Øystein Lund; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir; Skeie, Geir (2006). Plan og praksisutvikling i KRL-faget : et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Nord-Rogaland og Universitetet i Stavanger. 2006-11-09 - 2006-11-10.
 • Skeie, Geir (2006). Religionsundervisningens dannelsesopgave mellem normativitet og pluralitet. 2006-01-03 - 2006-01-07.
 • Skeie, Geir (2005). [Anmeldelse]Mangfoldet som utfordring og mulighet - i religionsforskning og religionsundervisning.
 • Skeie, Geir (2005). [Anmeldelse]Rethinking religious education and plurality. Issues in diversity and pedagogy.
 • Skeie, Geir (2005). Humanetiker i bedehusland. Humanetisk Forbund i Rogaland; 2005-10-22.
 • Skeie, Geir (2005). Innføring i KRL-planen 2005 Kurs for lærere i Rogland. 2005-10-21 - 2005-10-31.
 • Skeie, Geir (2005). Mitt perspektiv på styringspyramiden Foredrag på etikkseminar. Stavanger Universitetssjukehus, Fag og Foretaksutvikling; 2005-10-27.
 • Skeie, Geir (2005). Religious Education between Modernizattion and Globalization. New Perspectives on the United States and Germany. Richard R Osmer & Friedrich Schweitzer.
 • Skeie, Geir (2004). Intercultural education - a contradiction in terms?. 2004-03-29 - 2004-03-31.
 • Skeie, Geir (2004). Kritisk religion - om religion og politikk i det norske samfunnet. 2004-02-06 - 2004-02-07.
 • Skeie, Geir (2004). Religion and culture. Power and knowledge in inter-faith education. 2004-09-02.
 • Skeie, Geir (2004). Religious Education and Intercultural Education. Some problems and Possibilities. 2004-05-25.
 • Skeie, Geir (2004). Religious Education and Plurality. Problems and Perspectives of RE in Norway. J W Goethe Universität; 2004-05-04.
 • Skeie, Geir (2004). Religious Education and the Politics of Religion. 2004-07-25 - 2004-07-30.
 • Skeie, Geir (2004). Religiøst mangfold – bare noe for KRL-faget?. 2004-11-23 - 2004-11-24.
 • Skeie, Geir (2004). Riv ned gjerdene og kryss grensene. Ideer for et regionalt forskerfellesskap omkring migrasjon, flerkultur og internasjonalisering. 2004-09-27.
 • Skeie, Geir (1999). Mellom pluralitet og identitet. Om religionspedagogikkens kulturelle dilemmaer.
 • Skeie, Geir (1999). Skolen, kirken og pluralismen.
 • Skeie, Geir; Tidman, Nils-Åke (1999). The challenge of plurality, norms and relativism in Religious Education.
 • Skeie, Geir (1985). Å skrive bøker i Norge - om Georg Johannesens «bibelbøker».
 • Skeie, Geir (2018). Geir Skeie responderer på Ekskursjon med Tove Nicolaisen. Skriftlig bidrag som kommentar til en samtale på podcast.. krlepodden. https://www.krlepodden.com/episoder/2018/2/6/ekskursjon.