Et profilbilde

Professor
Ragnar Skottene { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ragnar Skottene", "tel": "Telefon: 51831637", "email": "ragnar.skottene@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-261

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skottene, Ragnar (2017). Kristus alene. Noen hovedtrekk ved Martin Luthers kristosentriske prekenpraksis. Tidsskrift for praktisk teologi. ISSN 1893-4773. Volum 34. Hefte 2. s. 15-25.
 • Skottene, Ragnar (2014). "Troen favner om Kristus". Noen hovedtrekk ved Martin Luthers forståelse av troens egenart i følge Store Galaterbrevskommentaren 1531 (1535). Theofilos. ISSN 1893-7969. Volum 6. Hefte 1. s. 69-81.
 • Skottene, Ragnar (2013). Guds kjærlighet og dommens utgang. Kan vi lære noe av helvetesdebatten 60 år etter?. Tidsskrift for praktisk teologi. ISSN 1893-4773. Volum 1. s. 4-13.
 • Skottene, Ragnar (2013). Troen, fornuften og Ånden. Noen kommentarer til Luthers forklaring til tredje trosartikkel med særlig henblikk på kirkens trosopplæring. I: "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen. IKO forlaget. ISBN 9788282491082. s. 163-183.
 • Skottene, Ragnar (2011). Frihet og relasjonalitet (II). Noen refleksjoner omkring sann humanitet i et (sen)moderne samfunn i lys av kristen teologi. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. Volum 1. Hefte 82. s. 19-39.
 • Skottene, Ragnar (2011). Gud er kjærlighet. En introduksjon til et kjernepunkt i den trinitariske grunnkonsepsjonen i Wolfhart Pannenbergs teologi. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. Volum 3. Hefte 82. s. 188-206.
 • Skottene, Ragnar (2010). Frihet og relasjonalitet : noen refleksjoner omkring sann humanitet i et (sen)moderne samfunn i lys av kristen teologi. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. Volum 81. Hefte 4. s. 264-283.
 • Skottene, Ragnar (2010). Herlighet uten kors? "trosbevegelsens" grunnlagstenkning i lys av Martin Luthers theologia crucis. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. Volum 81. Hefte 1. s. 41-59.
 • Skottene, Ragnar (2009). Hva er kristen troslære og etikk?. I: Helje Kringlebotn Sødal (red.), Kristendommen II, Tro og tradisjon. Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347821. s. 165-175.
 • Skottene, Ragnar (2009). "Jeg tror på Den Hellige Ånd". I: Helje Kringlebotn Sødal (red.), Kristendommen II, Tro og tradisjon. Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347821. s. 243-272.
 • Skottene, Ragnar (2009). "Jeg tror på Gud Fader". I: Helje Kringlebotn Sødal (red.), Kristendommen II, Tro og tradisjon. Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347821. s. 190-221.
 • Skottene, Ragnar (2009). "Jeg tror på Jesus Kristus". I: Helje Kringlebotn Sødal (red.), Kristendommen II, Tro og tradisjon. Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347821. s. 222-242.
 • Skottene, Ragnar (2009). Troslærens og etikkens kilder. I: Helje Kringlebotn Sødal (red.), Kristendommen II, Tro og tradisjon. Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347821. s. 176-189.
 • Skottene, Ragnar (2007). Nygnostisk antropologi. Menneskesynet i New Age i et teologihistorisk perspektiv. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. Hefte 1. s. 19-40.
 • Skottene, Ragnar (2002). Kristendommen i møte med norrøn kultur. I: Fortelling i møte mellom kulturer. En samling artikler produsert ved Avdeling for humnaistiske fag, Høgskolen i Stavanger:Benedikt Jager og Geir Skeie (red.). Høgskolen i Stavanger. s. 88-93.
 • Skottene, Ragnar (2002). Kristne symboler i undervisningen. Prismet. ISSN 0032-8847. Volum 53. Hefte 2. s. 70-76.
 • Skottene, Ragnar (2000). Under evighetens synsvinkel. En analyse av Peder Olsens sjelesorg-oppfatning. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. Volum 20. Hefte 01.feb. s. 62-95.
 • Skottene, Ragnar (2008). Grace and gift : an analysis of a central motif in Martin Luther's Rationis Latomianae Confutatio An Analysis of a Central Motif in Martin Luther¿s Rationis Latomianae Confutatio. Peter Lang Publishing Group. ISBN 9783631572139. 204 s.
 • Skottene, Ragnar (2008). Nåden og Gaven. En analyse av et hovedmotiv i Martin Luthers skrift mot Latomus. Solum. ISBN 9788256016228. 236 s.
 • Skottene, Ragnar (2005). Valen-Sendstad (oppr.Sendstad), Olav, 1904-1963.
 • Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Skottene, Ragnar (2004). Tro og tradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345166.
 • Skottene, Ragnar (2004). "Kristen troslære og etikk", i: Helje Kringlebotn Sødal (red.): Kristendommen II. Tro og tradisjon, s.163-273. Høyskoleforlaget AS. ISBN 8276345166.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Skottene, Ragnar (2004). Kristendommen II. Tro og tradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345166. 354 s.
 • Skottene, Ragnar (2003). Gudsbilde og fortapelsessyn. En teologihistorisk analyse av norsk helvetesdebatt 1953-1957. Solum. ISBN 8256013915. 367 s.
 • Skottene, Ragnar (2002). Kristne symboler. En elementær innføring. Verbum forlag. ISBN 8254309183. 200 s.
 • Skottene, Ragnar (2005). Estetikk og symbolikk i det nye KRL-faget. 2005-09-21 - 2005-09-22.
 • Skottene, Ragnar (2005). Favor og Donum. En analyse av et hovedmotiv i Martin Luthers skrift Rationis Latominae Confutatio 1521. 2005-10-19.
 • Skottene, Ragnar (2003). Asbjørn Aarnes & Andreas Bjerkeseth (red.): Gjensyn med Hallesby. Lunde forlag. Oslo 2002.
 • Skottene, Ragnar (2002). Kunst i religionene.
 • Skottene, Ragnar (2000). Ny troslære for KRL-faget i allmennlærerutdanningen. Arne Redse: Mennesket i Guds verden. Kristen tro og livstolkning. Fagbokforlaget. Bergen 1999. 352 s.