Et profilbilde

Professor
Anne Kathrine Kalvig { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Anne Kathrine Kalvig", "tel": "Telefon: 51831349", "email": "anne.kalvig@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-207
Tlf priv/mob 92616806

Research profile

My research is within the fields of alternative spirituality, new religious movements and lived religion. Recently, I have entered the field of environmental humanities and developed a project called "Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past". The project will map how and explain why current concerns of sustainability, identity and citizenship lead to increasing cultural and spiritual demand for Vikings and the Norse past, and theconsequences of various cultural actors supplying that demand. This project was granted FRIPRO funding from the Research Council of Norway (2020-2024), and is associated with The Greenhouse, an environmental humanities initiative at the University of Stavanger. A project web page will be announced.

My publications include books, chapters and articles on alternative therapy, folk religion and folk medicine, shamanism, spiritualism/spiritism, religion and popular culture, media and gender, spiritual tourism, crop circles and more. I employ field work, participant observation and in-depth interviews as well as other methods, with a cultural analytical perspective.

Teaching include over the years courses on theory and method within religious studies, and courses on world religions, new religiousity and new religious movements, Ancient Egyptian religion, Norse religion, religion and gender. I am leader of the Nordic Association for Information and Research on New Religious Movements and Alternative Spirituality, Finyar.

I am interested in religion as a lived reality, and religion as an unclear category in need of continous scrutiny. Cultural discourses on religion display conflicting interests and power inequality, and as researchers, we must provide information and insight into hegemonic as well as marginal positions within religion as a cultural system. Also, meaning making, transgression, transitions and transformation is part of religion as a most interesting study. Religion as a mix of spirituality and materiality, and what this means, is a thrilling subject, and most important to understand the world around us and its human and other-than-human inhabitants in our ecologically critical times. Towards this end, environmental humanities provide us with necessary, cross-disciplinary insights, theories and methods. 

 

Forskningsområder

Neospirituality, new religions, religion and popular culture, lived religion, religion and gender, alternative therapy, folk religion and folk medicine, shamanism, spiritualism/spiritism, new religious practices related to body/health/holism within the Christian church, paganism, Viking reenactment, uses of the Norse past where new models of spiritual and cosmological interaction inspire eco-citizenship.

 

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Leader of the research program Religion, culture and globalization (RKG), a joint research program between UiS and MHS/VID, in 2012-2014 and 2017-2018.

I currently research relations between neospiritual and Christian practices of faith, in the context of body-health-spirituality.

"Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past". The project will map how and explain why current concerns of sustainability, identity and citizenship lead to increasing cultural and spiritual demand for Vikings and the Norse past, and theconsequences of various cultural actors supplying that demand. This project was granted FRIPRO funding from the Research Council of Norway (2020-2024), and is associated with The Greenhouse, an environmental humanities initiative at the University of Stavanger. A project web page will be announced.


Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine (2020). Mennesker, meninger, makter. En introduksjon til religionsvitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202610036. 277 s.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Livskriser og livsvisdom : nyåndelig meningsskaping i motgang. I: Lidelse mening og livssyn : teori og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 9788245024098. s. 201-216.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Nature and Magic as Representation of “The Sami” — Sami Shamanistic Material in Popular Culture. Religions. ISSN 2077-1444. Volum 11. Hefte 9. DOI: 10.3390/rel11090453.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Alternative Medicine: Health-oriented Spiritual Practices in Norway. I: New Age in Norway. Equinox Publishing. ISBN 9781781794166. s. 119-138.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Contemporary Spiritualism in Norway: Faith Assemblies and Market Products. I: New Age in Norway. Equinox Publishing. ISBN 9781781794166. s. 181-203.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Necromancy is a Religion: Tylor’s Discussion of Spiritualism in Primitive Culture and in His Diary.. I: Edward Burnett Tylor, Religion and Culture. Bloomsbury Academic. ISBN 9781350003415. s. 123-140.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). The Rise of Contemporary Spiritualism: Concepts and controversies in talking to the dead. Routledge. ISBN 9781472466884. 118 s.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Dødekommunikasjon for helse, fred og familie på "begge sider": ei utfordring for religionsbegrepet?. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet. ISSN 2000-4419. Volum 8. s. 5-27.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde. Pax Forlag. ISBN 9788253038100. 179 s.
 • Kalvig, Anne (2015). Frå New Age til nyåndelegheit - praktisert nyreligiøsitet gjennom seksti år. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk. ISBN 978-828217219-6. s. 154-173.
 • Kalvig, Anne (2015). Shared Facilities: the Fabric of Shamanism, Spiritualism, and Therapy in a Nordic Setting. I: Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137461391. s. 67-88.
 • Kalvig, Anne (2015). The Spiritist Revival: The Raising Voice of Popular Religion. I: Handbook of Nordic New Religions. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004292444. s. 203-220.
 • Kalvig, Anne; Solevåg, Anna Rebecca (2015). Innledning - religiøs praksis som glokalt fenomen. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk. ISBN 978-828217219-6. s. 8-23.
 • Kalvig, Anne (2014). Death in times of secularization and sacralization: The mediating and re-mediating of the Utøya tragedy in the Norwegian public sphere. I: Mediating and Remediating Death. Ashgate. ISBN 9781472413031. s. 23-41.
 • Kalvig, Anne (2014). Overskridande tilhøyrsle. Healing og dødekontakt via Facebook. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet. ISSN 2000-4419. Volum 6. s. 113-144.
 • Kalvig, Anne (2014). Popularity of - and Controversy in - Contemporary Shamanism. I: Controversial New Religions. Oxford University Press. ISBN 9780199315314. s. 331-346.
 • Kalvig, Anne (2013). Dødekontakt i Rogaland. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volum 118. Hefte 2. s. 132-145.
 • Kalvig, Anne (2013). Shamans in High Heels. Alternative Spirituality and Religion Review. ISSN 1946-0538. Volum 4. Hefte 2. s. 228-244. DOI: 10.5840/asrr2013424.
 • Kalvig, Anne (2013). Åndeleg helse. Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-990-0. 291 s.
 • Kalvig, Anne (2012). Alternativ folkemedisin? Om røter og nye skot på det sørvestlandske, holistiske helsefeltet. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. Volum 11. Hefte 2. s. 45-62.
 • Kalvig, Anne (2012). Facing Suffering and Death: Alternative Therapy as Post-secular Religious Practice. I: Post-secular Religious Practices. Pedagogiska fakulteten. ISBN 978-952-12-2700-4. s. 145-163.
 • Kalvig, Anne (2012). Seansar og minnet om dei døde. Spirituell scrapbooking eller volva vendt tilbake?. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volum 117. Hefte 2. s. 128-143.
 • Kalvig, Anne; Drangsholt, Janne Stigen; Jager, Benedikt (2012). Innledning: Memories we live by. I: Memories we live by. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-207-3.
 • Kalvig, Anne (2011). Kornsirkler og spirituell turisme - fra åker til internett. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet. ISSN 2000-4419. Hefte 3.
 • Kalvig, Anne (2010). Ting er ikke alltid slik de ser ut. Retorikk og politikk i prostitusjonsdebatten. I: Nei til kjøp av sex og kropp - Feminister skriver usensurert om den nordiske kampen for å forby sexkjøp. Kolofon forlag.
 • Kalvig, Anne (2009). TV Norge og Kanal Fem - den nye tids bodbringarar. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. Volum 4. s. 45-63.
 • Kalvig, Anne (2008). Sjel og ånd, eller chakra og energi? Fellestrekk og mangfald i alternativterapeutisk antropologi. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. Hefte 3. s. 20-31.
 • Kalvig, Anne (2005). Globalisering og krisetid. Eit feministisk blikk på kvinners strategiar i møte med globaliseringa. I: Menneske og maktene - når gamle sanningar ikkje gjeld lenger. Haugaland Akademi. ISBN 82-92466-02-9. s. 74-86.
 • Kalvig, Anne (2003). Den store gudinna og døtrene hennar : ordet og kjødet i feministisk spiritualitet. I: Ordet og kjødet. Wigestrand. s. 57-70.
 • Kalvig, Anne (2001). Himmelske samtalar om sex - friske fråsegner og gammalt grums. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934.
 • Kalvig, Anne; Solevåg, Anna Rebecca (2015). Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk. ISBN 978-828217219-6. 299 s.
 • Kalvig, Anne; Drangsholt, Janne Stigen; Jager, Benedikt (2012). Memories we live by. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-207-3. 130 s.
 • Kalvig, Anne (2011). "Things Are Not Always As They Seem": Rethoric and Politics in the Norwegian Debate on Prostitution - i antologien The Nordic Approach. Feminists Write Candidly About the Nordic Battle to Ban the Purchase of Sex. Kolofon Forlag. ISBN 978-82-300-0804-1. 20 s.
 • Kalvig, Anne (2011). Åndeleg helse. Ein kulturanalytisk studie av menneske- og livssyn hos alternative terapeutar. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-1743-8. 274 s.
 • Kalvig, Anne (2006). Religiøst maktmisbruk? Kritisk søkelys på kristne og kristeninspirerte religiøse miljøer. Universitetet i Stavanger. ISBN 8276443087.
 • Kalvig, Anne (1999). Ein kjønnsperspektivert analyse av pensum til Examen facultatum - Humanioravarianten. Studie- og utdanningsutvalget, Det historisk-filosofiske fakultet, UiO. 19 s.
 • Kalvig, Anne (1998). Gjennom lysmuren ? inn i the New Age. Ein analyse av kjønnsideologi i den nye spiritualiteten. Universitetet i Oslo.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Tvilaren Tomas og den lengtande Maria. Tekstbetraktning over Joh. 20..
 • Kalvig, Anne (2011). ”Befri deg selv” – Elfride Jelinek Deltaker i Elisabeth Beanca Halvorsens teaterproduksjon om Jelineks forfatterskap samt paneldebatt. Arr. Litteraturhuset Stavanger, Sølvberget og Nettverk for kjønnsforsking.
 • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine (2020). Guder, makter og myter. Mennesker, meninger, makter-podkast. [Internett]; 2020-10-02.
 • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine (2020). Guder, makter, myter. Mennesker, meninger, makter-podkast. [Internett]; 2020-10-02.
 • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine; Nielsen, Ingrid (2020). En diskuterende og annerledes fagbok. Mennesker, meninger, makter-podkast. [Internett]; 2020-09-29.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Back to Blood: Frå vikingar til berekraft. https://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utdanningsvitenskap-og-humaniora/back-to-blood-fra-vikingar-til-berekraft-article138744-8105.html?fbclid=IwAR23AbBX3MpSNgANlhEISH1HG_zxWppoMWSp3FmJ_Uy3XmWe9FxKwISjApQ. uis.no. [Internett]; 2020-02-21.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Digital religion: I pandemiske tider må religiøse institusjonar ta i bruk nye metodar. Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Ei religionshistorie. Til mi overrasking var den over 100 år gamle teksten skriven av ei kvinne (om Sarah F. Hoyt). I Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Guder, makter og myter. Podkast Mennesker, meninger, makter. Episode 2. UiS podkast. [Internett]; 2020-10-02.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Har vi kontakt med de døde?. Ekko samfunnspodden, NRK. [Internett]; 2020-03-31.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Hvorfor er vikinger så populære? Om forskningsprosjektet Back to Blood. Holm, NRK P1. [Radio]; 2020-03-11.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Kjønn som tru. I Klassekampens religionsspalte.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Kulturarv til sals. Kva tid kan ein ta pantent på spirituelle symbol? I Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Mennesker, meninger, makter. En podkast om religionsvitenskap og studiet av religion i vår tid. Episode 1.. UiS podkast. [Internett]; 2020-09-29.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Plantar i ytre rom. Plantar er håp og heilagdom i romferdene våre. Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Skal finne ut kvifor vi likar vikingtida. Forskning.no. [Internett]; 2020-02-28.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Vikingar for framtida? Kulturarv, identitet, kjønn og økokrisefellesskap i bruk av norrøn fortid..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Vinden gjev svar. I julas barnefilmar fekk me samisk magi og norsk sekularitet..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2020). Voodoo i Vestfold. Kva tyder ein halshogd hane i eit gamalt gravfelt? Klassekampens religionsspalte.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). "Alternativt Nettverk" i Store norske leksikon, snl.no.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Astrologi som fag. I Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Døde systrer til jul. I Snøsøsteren blir barn dødens portvakter. Klassekampens religionsspalte.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Ei framsynt røyst. Kan filosofen Anne Conway læra oss å tenka nytt om naturen?.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Farleg litteratur. Om sjaman Durek si bok er farleg, kva andre bøker bør trekkast tilbake? I Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Frontene i debatten om nyåndelig litteratur. Verdibørsen, NRK P1. [Radio]; 2019-11-21.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Hva er greia med den sjette sans?.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Kan vikingtida vera framtida?.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Kva gjer ein joik? Joik som kulturarv er både skolestoff og konfliktstoff. Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Liv på anna vis. Korleis heng studiar av funksjonshemming, religion og klima saman? Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Opposition, 2. opponent, PhD candidate M. Løøv's dissertation "Networking Spirituality. A Study of VisionWorks and the Norwegian Alternative Movement", University of Bergen.. 2019-05-06 - 2019-05-07.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Prosalong: Skolemedisin vs. alternativ medisin – hvorfor så betent?. Norsk faglitterær forfatterforening;
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Religion utan tru. Må religiøs praksis vera følgt av tru for å vera ordentleg religion? Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Sjaman i Guds hus. Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Verdibørsen - Hva er det hellige?. Verdibørsen, NRK P1. [Radio]; 2019-12-18.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Verdibørsen - Hvorfor bloter folk i 2019?. Verdibørsen, NRK P1. [Radio]; 2019-09-05.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Vikingane si røyst. På festivalen Midgardsblot skapar musikk og norrøn kulturarv fellesskap. I Klassekampens religionsserie..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Vikingar for framtida?.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). "VisionWorks AS" i Store norske leksikon, snl.no.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). "affirmasjon" i Store norske leksikon, snl.no.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). "nær-døden-opplevelse" i Store norske leksikon, snl.no.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2019). Åndfulle ting. Kva strukturar inngår steinar og krystallar i?.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Contemporary, spiritual stuff and how to label and study it as a part of culture. IKOS and Centre for Ibsen Studies, UiO; 2018-12-13 - 2018-12-14.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Dette er Gerd (80). Hun mener hun kan snakke med de døde..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). En jordisk tragedie (om en Guddommelig komedie i vår tid).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Etterlivet i vikingtiden. Auditorium UiS (podcast). UiS, podcast. [Internett]; 2018-07-13.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Evangeliet til urfolk. Eit nyleg misjonærdrap viser ulike dilemma ved kulturell kontakt.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Festspela i Bergen frontar lovbrot.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Flerguderi til besvær?. Verdibørsen, P2. [Radio]; 2018-12-15.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Forskere avmystifiserer spiritisme (jeg gir respons til dansk-tysk studie).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Gje barn tv-julekalendrar som ikkje sett likskapsteikn mellom snø og "ekte" jul. NRK Dagsnytt. [TV]; 2018-12-17.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Gje oss ei snølaus jul!.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Grøne religionar? Økologisk innsikt og engasjement i religiøse tradisjonar.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Gudar og kulturarv. Tv-seriar får oss til å tenka på, diskutera og interessera oss for religion.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Halloween og dødstematikk. Verdibørsen. NRK P2. [Radio]; 2018-10-31.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Helse og frelse. Trua på helbreding er sterk også i den moderne kristendommen.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Hun inviterer trøndere til en ny åndeverden.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Kva Gud vinn i marknadsøkonomien?.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Likhet for loven! 18-årsaldersgrense også for omskjæring av gutter..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Liv i mørket. Halloween er blitt inngangsporten til tida for å reflektera over død og liv. Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Mary Daly: Gyn/Ecology - ein radikalfeministisk eksplosjon.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Med Gud mot verda. Lukka religiøse arenaer som Jehovas vitner utfordrar rettstryggleiken.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Midgardsmenneske. Frå gamle mytar til metal yoga: Kva er det folk finn i vikingtida?.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). NRK er blitt snøblinde i julekalendrane. NRK Rogaland ettermiddagslokalen. [Radio]; 2018-12-17.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Navneseremoni i regi av HEF 30 år - intervju om ritualer, ritualisering og overgangsfaser. NRK radio (lokalt, Dagsnytt, Her og nå). [Radio]; 2018-06-18.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Ned med patriarkatet! Kvinnefrigjering med og utan gullaldertenking. Klassekampens religionsserie..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Odin med oss? Ein analyse av nord-tysk og nordisk diskurs kring resepsjonen av norrøne symbol. Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Lunds Univ; 2018-05-04 - 2018-05-05.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Professor meiner vikinglandsby er nydeleg. https://www.nrk.no/sognogfjordane/professor-meiner-vikinglandsby-er-nydeleg-1.14176050. NRK Sogn og Fjordane på nett. [Internett]; 2018-08-22.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Påført klimatisk sjenanse (intervju om snøløse juler og mediefokus).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Religionsviter Anne Kalvig har studert kornsirkel-turismen. https://radio.nrk.no/serie/slettan-og-martin-tar-kvelden#t=1h10m6s. NRK P1 Slettan & Martin tar kvelden. [Radio]; 2018-01-24.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Samtalar med dei døde: Kva fortel dei døde, og kva fortel kontakten med dei, om oss?.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Sommer i P2.. NRK P2. [Radio]; 2018-06-26.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Spiritisme - åndekontakt og levende religion.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Stavanger-professor: – Alt maset om hvit jul diskriminerer barn fra Vestlandet. https://www.nrk.no/rogaland/stavanger-professor_-_-alt-maset-om-hvit-jul-diskriminerer-barn-fra-vestlandet-1.14344976?fbclid=IwAR1OQUmbrEszlzrFBIDHnwvwvqseBEx2siZydmSmSz8cnGFlPV5stJ7O1t0. Nrk.no. [Internett]; 2018-12-17.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Ukeslutt - debatt om julekalendrar sitt snøfokus.. NRK P1 Ukeslutt. [Radio]; 2018-12-22.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Viking reenactment: historie, kultur og spiritualitet (Finurlig forskning på en fredag). NRK Rogaland, P1. [Radio]; 2018-09-21.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Vikinglandsby handlar om menneskemøte (respons til kritikk av The Viking Valley, Gudvangen). NRK Sogn og Fjordane. [Radio]; 2018-08-22.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). Våre mystiske liv: Kva skal me gjera med stemmehøyring og andre "ville greier"? Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2018). "kornsirkler" i Store norske leksikon, snl.no.
 • Mathiesen, Espen; Kalvig, Anne Kathrine (2018). Etterlivet i vikingtiden. Auditorium UIS. [Internett]; 2018-04-23.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). - Vanlig å tro på spøkelser.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). 50 år med Religionsvitskap i Bergen. Forskning.no-blogg.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Alternativmessen gir rabatt til skoleelever.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Barnas beste? Det er på tide at venstresida tar gutane sitt parti i omskjeringsdebatten. Religionsspalta "I god tro".
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Ber om likebehandling av livssyn.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Der jorda er flat. Om konspirasjonsteoriar og spirituelle og sekulære tilhengarar. Klassekampens religionserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Eldgammel folketro på stjernene.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Englar omkring oss. I Klassekampens religionsserie.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Finding and defining religion and spirituality: Contemporary examples - and with a nod to the past.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Finnes det en egen kvinnesytekultur og offermentalitet? Paneldebatt..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Forskeren svarer: Kva er kjønnsperspektiv i religionsvitskap?. Kilden: Kjønnsforskning.no. [Internett]; 2017-09-19.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Forståing og grensesetting for religion og barnas beste.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Frykten for de døde.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Gerd mener hun kan snakke med de døde. VG Pluss.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). I lære hos en mester (om kirkelig healing).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Intervju om opplegg for julesongar på Nylund skole. P 4-nyhetene. [Radio]; 2017-10-25.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). "Ja til dialog, nei til nyåndelig praksis".
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Jentemagi: Gutar og jenter trekk ulike lodd i den fortrylla populærkulturen (Klassekampens religionsserie I god tro).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Jul på norsk - kultur, kos og konflikt.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Kva er kjønnsperspektiv i religionsvitskapen.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Kvinner som viste veg.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Lønnlig i blant oss de går. (Hovedsak, om engler).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Mellomrom: Romjula som overgang og fellesskap. I Klassekampens religionsspalte.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Presentasjon av boka Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Rock Taxi vekker oppsikt med pasienttransport (om okkulte symboler brukt av drosjefirmaet).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Rocketaxi skal kjøre Randaberg-pasienter (vidareformidling av sak i Vårt Land om okkulte symbol brukt av drosjefirma).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Salme ved reisens slutt (om salmar og annan song i skolen). I Klassekampens religionsspalte.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Spiritisme som kommunikasjon og kulturfenomen.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Tid for påske. I HJEM: Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Uredde røyster: Religionane treng både opprør og dialog, og det får dei frå fleire hald (Klassekampens religionsserie).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Verdikampen. (i Klassekampens religionsserie I god tro).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Vil ta symbolet tilbake (mot forslaget om forbud mot Tyr-runen).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2017). Vitskapen lyg om at jorda er rund.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Arven etter Ottar (Elise Ottesen Jensen). Panelsamtale. Nettverk for kjønnsforskning, UiS;
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Bokprat på Sølvberget, Stavanger kulturhus: Spiritisme.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Bokslipp på kåkå: Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde. Foredrag, samtale og paneldebatt..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Døden som spirituell kategori.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Er spiritisme en religion?. Forskning.no. [Internett]; 2016-04-10.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Flere ånder på skjermen (på nett: http://www.vl.no/kultur/flere-ander-pa-skjermen-1.738303).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Folkeopplysningen og dødekontakt. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-10-06.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Forsker danset med spiritist-bord. http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/forsker-danset-med-spiritist-bord-1.689006.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Forskingsformidling som risikosport: Fallgruver og lærdommar. Norges museumsforbund;
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Inn i vårt mørke hus. (om luciafeiring og rasisme).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Kroppsvekkelsen.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Kva er spiritisme, og kva fortel samtalar med dei døde, om oss?".
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Kvinner taper en husleie i måneden. (Bidrag om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i akademia).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Kyrkja og nyreligiøsiteten: Endringsagentar og endringsfaktorar. 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Menneske og meining - spiritisme som humanistisk forsking..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Onsdag får vi vite hva Rolf Erik skrev før han døde.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Overskridande kommunikasjon for helse og heilskap. FINYAR: Förening for forskning och information om nyreligios; 2016-04-27 - 2016-04-28.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Religion som møte og erfaring. (Om Charlotte Rørths bok og foredrag).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Samtalar mellom levande og døde. Verdidebatt.no.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Samtaler med de døde.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Siste nytt fra den andre siden..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Som død lyd for vitenskapelige ører (om Folkeopplysningen (NRK) og dødekontakt).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Spiritisme. NRK P1 Ukeslutt. [Radio]; 2016-01-30.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Spiritisme - samtaler mellom levende og døde: hva og hvorfor?. Dagsnytt 18, NRK 2/P2. [TV]; 2016-01-27.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Spiritisme (1:6 og 2:6). Mellom himmel og jord. NRK P1. [Radio]; 2016-02-21.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Spiritisme (3:6). Mellom himmel og jord. NRK P1. NRK P1. [Radio]; 2016-02-28.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Spiritisme (4:6). Mellom himmel og jord NRK P1.. NRK P1. [Radio]; 2016-03-06.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Spiritisme (5:6). Mellom himmel og jord.. NRK P1. [Radio]; 2016-03-13.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Spiritisme er levd religion..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Stor interesse rundt døde Rolf Erik (Intervju om programmet Folkeopplysningen og kontakt med døde).
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Tror ikke mangel på «Deilig er jorden» ødelegger kulturarven.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Trump og Luther. Tro i 2017.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Utmeldte etterlyser religionstoleranse.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Åndenes makt - i arkivet. Panelsamtale med Tom Strømnæss, Arnhild Skre og Anne Kalvig..
 • Kalvig, Anne Kathrine (2016). Åndenes mark. Hovedreportasje, lørdagsutgaven.
 • Kalvig, Anne (2015). - Framtidsrettet (intervju i samband med dialoggudsteneste i St. Petri med tema dødekontakt).
 • Kalvig, Anne (2015). - Kan ha en lindrende effekt. Om nye begravelsesritual.
 • Kalvig, Anne (2015). – Religiøse erfaringer overtar for gudstro.
 • Kalvig, Anne (2015). 900.000 nordmenn søker åndelige opplevelser i sommer.
 • Kalvig, Anne (2015). Alternative medicine and therapy in Norway: Towards a flexible notion of religion.
 • Kalvig, Anne (2015). Angeli e ministri di grazie (intervju ved Stefano Bigliardi).
 • Kalvig, Anne (2015). Bokbad - "Levende religion: Globalt perspektiv - lokal praksis".
 • Kalvig, Anne (2015). Dei andre i dialogen (På nett: Men er kontakt med døde i seg sjølv farleg? Fordi det handlar om sorg?).
 • Kalvig, Anne (2015). Den helende kraften. Kirkelig Dialogsenter, Areopagos, St. Petri menighet;
 • Kalvig, Anne (2015). Hva vil det si å være åndelig? Paneldebatt under Alternativmessen.
 • Kalvig, Anne (2015). Hvorfor feirer vi påske og påskeharen? NRK.no: http://www.nrk.no/rogaland/hvorfor-feirer-vi-paske-og-paskeharen_-1.12289373.
 • Kalvig, Anne (2015). Intervju om åndetro og dødekontakt versus andre typer spirituell og religiøs tro - "Verdens rikeste land". NRK P3. [Radio]; 2015-10-19.
 • Kalvig, Anne (2015). Nyåndelig tørketid om sommeren.
 • Kalvig, Anne (2015). Om førkristne "påske"-tradisjoner. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-03-31.
 • Kalvig, Anne (2015). Religion i regionen: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/religion-i-regionen-article99453-8108.html. UiS nettsider, uis.no. [Internett]; 2015-10-20.
 • Kalvig, Anne (2015). Religion og likestilling - religionens rolle i høve til kvinner, menn og kjønnsoppfatningar.
 • Kalvig, Anne (2015). Spåkoner "glemte" skatten.
 • Kalvig, Anne (2015). Tror vi vil feire barna mer og mer. NRK.no: http://www.nrk.no/rogaland/_-babyshower-handler-mest-om-foreldrene-1.12276049.
 • Kalvig, Anne (2015). Tru, håp og framtid? (I debatt om religion, rasjonalitet og ateisme).
 • Kalvig, Anne (2015). Uetterrettelege Eggen.
 • Kalvig, Anne (2015). Åndekontakt og levende religion.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2015). Flere kvinner enn menn tror på et liv etter døden.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2015). Flest unge tror på liv etter døden.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2015). Nå leder de nyreligiøse kvinner til Jesus.
 • Kalvig, Anne (2014). "- Jeg satt på fanget til Jesus" - intervjubidrag om ulik kulturell respons til religiøse, kommersielle produkt.
 • Kalvig, Anne (2014). Abortlov og kvinners råderett over egen kropp, seksualitet og helse.
 • Kalvig, Anne (2014). Alternativ behandling og terapi – ein del av vår kultur.
 • Kalvig, Anne (2014). Bedehuset er ikke lenger nummer 666: http://www.nrk.no/rogaland/bedehuset-er-ikke-lenger-nummer-666-1.11540312.
 • Kalvig, Anne (2014). Debatt med Dagbladet om media sin kampanjejournalistikk mot nyåndelegheit generelt og prinsessa sin verksemd spesielt. Ukeslutt - NRK P1 og P2. [Radio]; 2014-10-04.
 • Kalvig, Anne (2014). Den tibetanske ånda i verda. (I livssynsserie).
 • Kalvig, Anne (2014). Det finst eit nisseskjelett i Bergen: Bergens Tidende på nett: http://www.bt.no/meninger/debatt/Det-finst-eit-nisseskjelett-i-Bergen-3268723.html.
 • Kalvig, Anne (2014). Du hellige hovmod. I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2014). Ein mangfaldig bibel. Svarinnlegg om abort og bibelsk argumentasjon.
 • Kalvig, Anne (2014). Fakta om omskjering.
 • Kalvig, Anne (2014). Feminist? Nei, bare ung.
 • Kalvig, Anne (2014). Folkvords forestilte frihetskamp.
 • Kalvig, Anne (2014). Glad eg kan gje interesserte litt meir forklaring.
 • Kalvig, Anne (2014). Grenser for kontakt. Debatten om samtaler med engler og døde. Foredrag på forskningskabaret.
 • Kalvig, Anne (2014). Gud, ånder og fotball. Om religion i Brasil, i livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2014). Intervju, om samfunnsutviklinga og tru på djevelen. Lørdagsrevyen, NRK 1. [TV]; 2014-02-22.
 • Kalvig, Anne (2014). Karikaturenes begrensning. (Om uvitenhet om religionsvitenskap og kategorifeil i debatten om nyåndelighet).
 • Kalvig, Anne (2014). Knivskarp toleranse. Om kampen mot omskjering, i livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2014). Kva er det med dette egget? (om egg-symbolikk, intervjua av Leif Tore Sædberg).
 • Kalvig, Anne (2014). Kven eig historia? - Klarsynte meldingar som maktkritisk kunst møter motstand.
 • Kalvig, Anne (2014). Kvinner som slagmark. Om religion og vold. I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2014). Life after death online. Interview by Elin Nyberg.
 • Kalvig, Anne (2014). Livet i "multiverset". Om B. Ehrenreichs "Living with a Wild God" (2014). Essay.
 • Kalvig, Anne (2014). Museet sitt kulturelle hegemoni.
 • Kalvig, Anne (2014). Møte med ånder og døde - sjamanisme og spiritisme i dag. Døme på kva religionsvitaren studerer og forskar på.
 • Kalvig, Anne (2014). Om Lisa Williams og Engleskolen/Soulspring sitt samarbeid. NRK P1, Østlandssendingen. [Radio]; 2014-09-15.
 • Kalvig, Anne (2014). Ordfører får full støtte - om ordførerens deltakelse på ramadan-feiring.
 • Kalvig, Anne (2014). Reinspikka porno (Om Petter Hegres "nakenkunst").
 • Kalvig, Anne (2014). Religion på uventa plassar. I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2014). Religion, kultur og globalisering (nettsider til programområde for forskning med samme navn). http://www.uis.no/forskning/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/religion-kultur-og-globalisering/.
 • Kalvig, Anne (2014). Samansuriumspiritualitet. I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2014). Spiritualitet og røynda som samansurium.
 • Kalvig, Anne (2014). Tjomlids irrasjonalitet. Svarinnlegg, NRK Ytring.
 • Kalvig, Anne (2014). Ukens dilemma - arv og skattefusk (Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og fleire regionsaviser).
 • Kalvig, Anne (2014). Ukens dilemma: Tenåringsdatteren din kommer sent hjem og lukter hasj (Etisk dilemma-spalte prenta i fleire regionsaviser).
 • Kalvig, Anne (2014). Uærlig englehets. Kronikk NRK Ytring.
 • Kalvig, Anne (2014). Vi som arbeider for aldersgrense ved omskjæring av gutter, er ikke antisemitter.
 • Kalvig, Anne (2014). Å tolka tagnaden. I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne; Korsvik, Trine Rogg (2014). Hvem snakker om sexkjøp?.
 • Søvik, Atle Ottesen; Ottosen, Espen; Kalvig, Anne; Ighanian, Catherine Gonsholt (2014). Noe spekulativ. Verdens Gang. [Avis]; 2014-09-20.
 • Kalvig, Anne (2013). Angriper "puritanisme".
 • Kalvig, Anne (2013). Barnetru? (i Klassekampens livssynsspalte).
 • Kalvig, Anne (2013). Bergit vs Joralf - ein kamp om forståinga av folkeleg helbreding og religion.
 • Kalvig, Anne (2013). Bør mødre jobbe mer?. Babyverden.no. [Internett]; 2013-05-30.
 • Kalvig, Anne (2013). Da må flere enn jeg ha misforstått.
 • Kalvig, Anne (2013). Dei døde lever på nettet.
 • Kalvig, Anne (2013). Derfor provoserer kors-saken en hel verden. NRK Sørlandet. [Internett]; 2013-11-20.
 • Kalvig, Anne (2013). Dødekontakt - løgn og bedrag?.
 • Kalvig, Anne (2013). Dødekontakt i Rogaland - presentasjon i dialog med Dag Kullerud.
 • Kalvig, Anne (2013). Erfaringar med fagformidling.
 • Kalvig, Anne (2013). Forfengelig feminist (i helgemagasinet Pluss).
 • Kalvig, Anne (2013). Frå åker til internett. (Om kornsirklar). I Klassekampens livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2013). Førjulsk vellyd eller ulyd - forskning.no-blogg.
 • Kalvig, Anne (2013). Førjulsk vellyd eller ulyd? I Klassekampens livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2013). Første kornsirkel på Vestlandet.
 • Kalvig, Anne (2013). Gje oss ein ny fødsel (i livssynsspalta "I god tro").
 • Kalvig, Anne (2013). Gud er mann og egg er egg? (i livssynsspalte).
 • Kalvig, Anne (2013). Intervju om Lisa Williams og spiritismens popularitet. NRK Rogaland, P1. [Radio]; 2013-09-03.
 • Kalvig, Anne (2013). Julemenn og juledamer - på forskning.no-blogg.
 • Kalvig, Anne (2013). Julemenn og juledamer. I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2013). Julesymbol og juletradisjonar: Gamle røter og nye knoppar.
 • Kalvig, Anne (2013). Kartlegging og analyse av samtidsreligiøsitet – moglegheiter og utfordringar. Programområdet Religion, kultur og globalisering, UiS/MHS;
 • Kalvig, Anne (2013). Kornsirkelen på Jæren - kulturelle og spirituelle tolkninger og betydninger. NRK P1, Lokalen. [Radio]; 2013-09-23.
 • Kalvig, Anne (2013). Krass kritikk av mer kristendom i skolen (KRLE).
 • Kalvig, Anne (2013). Kva er sjel? Sjelsforståingar i ulike religionar, med særleg fokus på nyåndelegheit.
 • Kalvig, Anne (2013). Likestilling er omsorg! NRK Ytring: http://www.nrk.no/ytring/likestilling-er-omsorg_-1.11177340.
 • Kalvig, Anne (2013). Magiske smykke - om prinsessa sin Goddess-kolleksjon. I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2013). Norske kvinner fortener betre forskingsformidling.
 • Kalvig, Anne (2013). Nyåndeleg forkynning?.
 • Kalvig, Anne (2013). Offentleg sorg og død - Kva kan reaksjonane på 22. juli lære oss om samspelet mellom religion og media? I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2013). Perspectives on the Spiritist Revival: The Raising Voice of Popular Religion?. CESNUR/ ISSNR/ Finyar; 2013-06-21 - 2013-06-24.
 • Kalvig, Anne (2013). Pressepub: Sex i mediene - går vi noen gang lei? Paneldebatt.
 • Kalvig, Anne (2013). Pupp, bikinitopp og andre sexsymboler.
 • Kalvig, Anne (2013). Religion både støtta og hindra. Om religion og kvinners røysterett (I Aftenbladets livssynsspalte).
 • Kalvig, Anne (2013). Religion og åndelighet - en religionsvitenskapelig betraktning. Aeropagos, Stavanger Bispedømme, HoF, Teosofisk Forening; 2013-03-16.
 • Kalvig, Anne (2013). Respons til Siv Ellen Kraft: samisk nysjamanisme og urfolksreligion. Panel.
 • Kalvig, Anne (2013). Rettigheter vokser ikke, de kjempes fram!.
 • Kalvig, Anne (2013). Samtaler med døde: forestillinger, praksiser og kontroverser i dagens spiritisme. 2013-11-18 - 2013-11-19.
 • Kalvig, Anne (2013). Seksuell vold og mediemakt.
 • Kalvig, Anne (2013). Sjamanar på høge hælar (kortare versjon, papirutgåve).
 • Kalvig, Anne (2013). Sjamanar på høge hælar (langversjon, verdidebatt.no).
 • Kalvig, Anne (2013). Spiritismen er som skapt for vår tid. Forskning.no. [Internett]; 2013-12-15.
 • Kalvig, Anne (2013). Stikker seg ut i døden.
 • Kalvig, Anne (2013). Studiet av nyreligiøsitet i dag - kornsirklar som døme.
 • Kalvig, Anne (2013). Stålsettutvalet sviktar unge i strev med livet. Nettversjon verdidebatt.no: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread414431/#post_414431.
 • Kalvig, Anne (2013). Sviktar unge som strevar med livet.
 • Kalvig, Anne (2013). Symbolmaktmisbruk? I Stavanger Aftenblads livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2013). Tro på det - på kino? (i spalta "Livssyn").
 • Kalvig, Anne (2013). Ukens dilemma - Pluss helgemagasin (i Stavanger Aftenblad og tre andre regionsaviser).
 • Kalvig, Anne (2013). Ukens dilemma - shopping (I Pluss og andre regionsaviser).
 • Kalvig, Anne (2013). Undring og medskapning.
 • Kalvig, Anne (2013). Uro-ritual (i Klassekampens livssynsspalte).
 • Kalvig, Anne (2013). Veit me nok, eller kva? Om kunnskapen vår om vikingtidas kultur og religion. I Klassekampens livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne (2013). Vitenskap og tro: Debatten bør føres over i et nytt spor.
 • Kalvig, Anne (2013). Økospiritualitet i mange former? I livssynsspalte.
 • Kalvig, Anne Kathrine (2013). Spiritisme i dag: kva er dødekontakt, og kva fortel dette om oss og om religionsbegrepet?. Hå gamle prestegard;
 • Kalvig, Anne; Endsjø, Dag Øistein (2013). Vil de også omskjære jentebarn?.
 • Kalvig, Anne (2012). Alternativ terapi og alternativ spiritualitet - mangfald i medgang og motvind. 2012-05-10.
 • Kalvig, Anne (2012). Anne Kalvig om døden: Fra tabu til QR-koder.
 • Kalvig, Anne (2012). Boklansering Bokkafeen UiS - boka "Åndeleg helse". 2012-12-05.
 • Kalvig, Anne (2012). Bokomtale av boka "Åndeleg helse" i samband med lansering. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-12-05.
 • Kalvig, Anne (2012). Dagsnytt 18: om kronprinsesse Mette Marits "buddhist-flørt". Dagsnytt 18, NRK P2. [Radio]; 2012-06-26.
 • Kalvig, Anne (2012). Den vanskelege kategorien religion (i spalta "Livssyn").
 • Kalvig, Anne (2012). Den åndelege krafta (i spalta "I god tro").
 • Kalvig, Anne (2012). Det alternative som mangfald eller konstruksjon?.
 • Kalvig, Anne (2012). Dette er voldtektdømtes bakgrunn. NRK: http://nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.8045460. [Internett]; 2012-03-22.
 • Kalvig, Anne (2012). Dommedag 21. desember 2012? Om religiøse og kulturelle endetidsforventningar. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-12-20.
 • Kalvig, Anne (2012). Dommedagsprofetiar - 21.12.2012. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-12-20.
 • Kalvig, Anne (2012). Død, kor er QR-koden din? (i spalta "Livssyn").
 • Kalvig, Anne (2012). Døden, vitskapen og livet. Eit talkwillshow (programleiar Elisabeth Hovland). 2012-04-13.
 • Kalvig, Anne (2012). Eit vanskeleg fag? Om RLE-faget (som fast skribent i religionsspalta "I god tro").
 • Kalvig, Anne (2012). Engler og "de andres" galskap.
 • Kalvig, Anne (2012). Engler, galskap og religionsbegrepet i medieoffentligheten. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-02-21.
 • Kalvig, Anne (2012). Er religion lureri? Human-Etisk Forbund får problem når dei skal definera "genuin tru" (i spalta "I god tro").
 • Kalvig, Anne (2012). Et spirituelt, sosialpolitisk svik?.
 • Kalvig, Anne (2012). Et spirituelt, sosialpolitisk svik? (kortversjon).
 • Kalvig, Anne (2012). Fargerik juletid - forskning.no.
 • Kalvig, Anne (2012). Fargerik juletid (i spalta "Livssyn").
 • Kalvig, Anne (2012). Farvel til Pro Sentret. Gjennomgang av rapporten "Farlige forbindelser".
 • Kalvig, Anne (2012). Fastlåste misforståingar (tilsvar i religionsdebatt etter kronikk 26.07.12).
 • Kalvig, Anne (2012). Fields for feelings - Science Nordic.
 • Kalvig, Anne (2012). Fields for feelings - http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=126201&CultureCode=en.
 • Kalvig, Anne (2012). Flere minoritetskvinner går i tog. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-03-08.
 • Kalvig, Anne (2012). Flere minoritetskvinner går i tog - nettversjon. NRK Rogaland. [Internett]; 2012-03-08.
 • Kalvig, Anne (2012). From grave mounds to Facebook. (Presentation of research by Elin Nyberg). http://sciencenordic.com/grave-mounds-facebook.
 • Kalvig, Anne (2012). Frå gravhaugen til Facebook.
 • Kalvig, Anne (2012). Frå gravhaugen til Facebook - på forskning.no.
 • Kalvig, Anne (2012). Går grensa ved kroppen? (Om grenser for livssynsdialog i Norge i dag).
 • Kalvig, Anne (2012). Halve befolkningen velger alternativ terapi.
 • Kalvig, Anne (2012). Har fire barn med fire menn.
 • Kalvig, Anne (2012). Herrens verktøy.
 • Kalvig, Anne (2012). Hovudristing og gapskratt - "Kvakksalverne" av Ben Goldacre (bokmelding).
 • Kalvig, Anne (2012). Kalvig frustrert over å ikke rekke barnehagefrist.
 • Kalvig, Anne (2012). Korttidsminne og analytisk kollaps.
 • Kalvig, Anne (2012). Kroppshår er helt naturlig!.
 • Kalvig, Anne (2012). "Min styrke er ikke for å krenke". Holdningsskapende arbeid mot voldtekt blant unge. 2012-02-09.
 • Kalvig, Anne (2012). Minnet om de døde - før og nå. Verdibørsen, NRK P2. [Radio]; 2012-06-10.
 • Kalvig, Anne (2012). Moderne mytologi: fredag den 13. NRK Rogaland, Formiddagslokalen. [Radio]; 2012-01-13.
 • Kalvig, Anne (2012). Om engler og demoner.
 • Kalvig, Anne (2012). Opnare, rituelle rom (som fast skribent i serien "I god tro").
 • Kalvig, Anne (2012). Opposition as second opponent, disputation of Christine Mbabazi Mpyangu, School of Mission and Theology, Stavanger. 2012-12-04.
 • Kalvig, Anne (2012). Rasjonell filosofi og irrasjonelle folk?.
 • Kalvig, Anne (2012). Rekker du barnehagefristen?.
 • Kalvig, Anne (2012). Religionsviteren som refser (kortversjon papirutgave).
 • Kalvig, Anne (2012). Religionsviteren som refser (lang versjon, nettutgave).
 • Kalvig, Anne (2012). Religiøs respons på terror (i spalta "Livssyn").
 • Kalvig, Anne (2012). Sjelesorg og sjelesang (i spalta "Livssyn").
 • Kalvig, Anne (2012). Spiritisme for barn (i spalta "I god tro").
 • Kalvig, Anne (2012). Teatralske mannefantasiar.
 • Kalvig, Anne (2012). Volden mot kvinner må bekjempes, ikke ignoreres!.
 • Kalvig, Anne (2011). Akademisk kvarter - kva er religionsvitskap? Døme på kulturanalytisk forsking på samtida. 2011-10-19.
 • Kalvig, Anne (2011). Alternativ terapi – mytar og mangfald. Forum for historie, kultur og samfunn, UiS; 2011-05-11.
 • Kalvig, Anne (2011). Alternativ vondskap og død.
 • Kalvig, Anne (2011). Den (halv)nakne sannhet. Pluss - helgemagasin, Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-10-07.
 • Kalvig, Anne (2011). Det gamle døyr og det nye stig fram - apokalypse og postapokalypse i musikkvideoar. 2011-08-18.
 • Kalvig, Anne (2011). Diskuter forholdet mellom folkemedisin og alternativ medisin. Universitetet i Bergen; 2011-05-26.
 • Kalvig, Anne (2011). Disputas - Åndeleg helse. Ein kulturanalytisk studie av menneske- og livssyn hos alternative terapeutar. 2011-05-26 - 2011-05-27.
 • Kalvig, Anne (2011). Doktor uten grenser. Hovedintervju i Pluss magasinet. Stavanger Aftenblad, Pluss magasinet. [Avis]; 2011-05-27.
 • Kalvig, Anne (2011). Doktoren svarer. Morgenbladet. [Avis]; 2011-07-01.
 • Kalvig, Anne (2011). Døden som minne og grense - holistiske perspektiv?. 2011-12-07.
 • Kalvig, Anne (2011). Døden som minne og grense. Eit forskingsprosjekt som utforskar grenser og forskyvingar mellom det religiøse og sekulære. 2011-10-27 - 2011-10-28.
 • Kalvig, Anne (2011). Døden som minne og grense. Forskyvingar mellom det religiøse og det sekulære. 2011-11-30.
 • Kalvig, Anne (2011). Elefanter i voldtektsdebatten.
 • Kalvig, Anne (2011). Etikk, toleranse og makt – ein humanistisk balansegang. Human-Etisk Forbund Stavangers; 2011-02-17.
 • Kalvig, Anne (2011). FN-studentenes mageplask.
 • Kalvig, Anne (2011). Feministisk drøfting og kritikk av kroppshårfjerning som kulturelt ideal og krav overfor kvinner. NRK Radio, Her og nå og NRK Rogaland. [Radio]; 2011-05-10.
 • Kalvig, Anne (2011). Forsker Anne Kalvig: - Et overgangsritual. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-04-29.
 • Kalvig, Anne (2011). Få tror på telepati.
 • Kalvig, Anne (2011). "Før var de en annen" - om reinkarnasjonstro og regresjonsterapi. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-11-18.
 • Kalvig, Anne (2011). Førkveld, NRK, om kornsirklar og samtidsspiritualitet. NRK, "Førkveld". [TV]; 2011-10-11.
 • Kalvig, Anne (2011). Grønt, glitrende og gruelig gammelt. (om julesymbola og tradisjonsgrunnlaga deira). Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-12-23.
 • Kalvig, Anne (2011). Innbyggerinitiativ mot porno.
 • Kalvig, Anne (2011). Intervju i NRK Formiddagslokalen, om konfirmasjon generelt og holistisk konfirmasjon spesielt. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-05-04.
 • Kalvig, Anne (2011). Intervju i "Norgesglasset", P1, om åndemaning og spiritisme. NRK P1. [Radio]; 2011-09-22.
 • Kalvig, Anne (2011). Intervju og debatt om alternativ terapi sin popularitet. TVVest. [TV]; 2011-02-24.
 • Kalvig, Anne (2011). Kjønn i alternativterapeutisk forståing. 2011-04-27.
 • Kalvig, Anne (2011). Klassekampens forakt for kollektiv kvinnekamp.
 • Kalvig, Anne (2011). Kontakt med de døde. Stavanger Aftenblad - Pluss magasin. [Avis]; 2011-03-18.
 • Kalvig, Anne (2011). Korncirkler – vor tids spiritualitet. Videnskab.dk. [Internett]; 2011-08-16.
 • Kalvig, Anne (2011). Kornsirklar - spiritualitet for vår tid (nettversjon). forskning.no - http://www.forskning.no/artikler/2011/juli/29. [Internett]; 2011-08-01.
 • Kalvig, Anne (2011). Kornsirklar - spiritualitet for vår tid. Intervju av Elisabeth Hovland.
 • Kalvig, Anne (2011). Kornsirklar og kornsirkelturisme. Radioselskapet, P2. [Radio]; 2011-06-22.
 • Kalvig, Anne (2011). Magiske sirklar i åkrane.
 • Kalvig, Anne (2011). Me hjelper kvarandre over (om nyttår som overgangsritual og liminal tilstand, og andre liminale tilstander).
 • Kalvig, Anne (2011). Menneskesyn i alternativ terapi.
 • Kalvig, Anne (2011). Nynorsk faller.
 • Kalvig, Anne (2011). Om kornsirkler, kornsirkelturisme og -tolkning. Kveldsåpent, NRK P1. [Radio]; 2011-08-01.
 • Kalvig, Anne (2011). Ottar og bloggarkritikk (om skilnaden på individualistisk og kollektiv/organisert feminisme og kjønnsanalyse).
 • Kalvig, Anne (2011). Pornokampen fortsetter!.
 • Kalvig, Anne (2011). Sandnes som strippefri by.
 • Kalvig, Anne (2011). Seansar og minnet om dei døde: spirituell scrapbooking eller volva vendt tilbake?. 2011-11-14 - 2011-11-15.
 • Kalvig, Anne (2011). Skråblikk på jula (om jul og spiritualitet, kommersialitet, tradisjon og fornyelse).
 • Kalvig, Anne (2011). Spiritual health – a cultural analysis of views of human life among alternative therapists. Donner Institute, Åbo Akademi; 2011-06-15 - 2011-06-17.
 • Kalvig, Anne (2011). Stakkars Atle og slemme Ottar? (Om kulturelle diskursar og mediediskursar vedrørande porno og kvinneundertrykking).
 • Kalvig, Anne (2011). Trekant og pornofisering. Innleiing på debattmøte med NRKs Håkon Moslet m.fl., om programserien Trekant. 2011-03-02.
 • Kalvig, Anne (2011). Trekant som introduksjon til porno.
 • Kalvig, Anne (2011). Vil ha hårete kvinneleggar i sommar. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-05-09.
 • Kalvig, Anne (2011). Änglar - finns de? Vi har träffat prinsessan Märtha Louise (mitt bidrag: faglig vurdering av Engleskolen og nyreligiøsitet generelt, med særlig fokus på kvinners rolle).
 • Kalvig, Anne (2010). Alternativ spiritualitet og mediedebatt. [Radio]; 2010-09-20.
 • Kalvig, Anne (2010). Alternativ spiritualitet, engler, prinsessa og kvinnespørsmål. [Radio]; 2010-09-18.
 • Kalvig, Anne (2010). Den andre siden. Drøfting av nyåndelege fenomen i TVNorge (Kanal FEM). [TV]; 2010-11-25.
 • Kalvig, Anne (2010). Den religiøse revolusjon. Journalen - Høgskolen i Oslo og Akershus. [Internett]; 2010-10-01.
 • Kalvig, Anne (2010). ?Den skoleflinke innvandrarjenta? ? ei suksesshistorie eller ein myte?.
 • Kalvig, Anne (2010). Døden som absolutt grense?.
 • Kalvig, Anne (2010). Herland bør ignoreres. [Avis]; 2010-09-26.
 • Kalvig, Anne (2010). Hva er vår tids viktigste kvinnesaker? (6 krav fra Kalvig og 4 unge jenters respons). Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2010-03-08.
 • Kalvig, Anne (2010). Innleiing - "kan/bør vi holde kontakt med engler?". 2010-10-07.
 • Kalvig, Anne (2010). Intervju om alternativ spiritualitet, prinsessa si rolle, medierøynda. [Avis]; 2010-09-18.
 • Kalvig, Anne (2010). Kampsøstre. Rogalands Avis. [Avis]; 2010-03-09.
 • Kalvig, Anne (2010). Oversett kulturkritikk. [Avis]; 2010-03-10.
 • Kalvig, Anne (2010). Porno og menneskeverd.
 • Kalvig, Anne (2010). Prinsessens engler. Invitasjon til en samtale om alternativ spiritualitet. Bokomtale.
 • Kalvig, Anne (2010). Promoterer tru på ånder og magi. [Avis]; 2010-01-01.
 • Kalvig, Anne (2010). Religion og respekt.
 • Kalvig, Anne (2010). Religiøs refs gjev spirituell bløming.
 • Kalvig, Anne (2010). Spiritualitet ties i hjel. [Avis]; 2010-03-11.
 • Kalvig, Anne (2010). Tale til opninga av Desconocida – Unknown – Ukjent/ The Condemned City in the Desert of the Damned.
 • Kalvig, Anne (2010). Åndelige kvinner og sinte menn.
 • Kalvig, Anne (2010). Ånder og magi i beste sendetid.
 • Kalvig, Anne (2009). - En kritikk av det moderne liv.
 • Kalvig, Anne (2009). Bryr seg mer (om kjønn, klimaspørsmål og nettdebatt). Rogalands Avis. [Avis]; 2009-12-09.
 • Kalvig, Anne (2009). Familie anno 2009 - Firebarnsmor uten stress.
 • Kalvig, Anne (2009). Ikke helt A4.
 • Kalvig, Anne (2009). Media sine kvinner (Anna Anka og Hanne Nabintu Herland og medias omfamning av reaksjonære antifeministar).
 • Kalvig, Anne (2009). Nordmenn held seg til statskyrkja. Bergens Tidende. [Avis]; 2009-10-05.
 • Kalvig, Anne (2009). Prinsessen viser at det alternative er blitt vanlig.
 • Kalvig, Anne (2009). Prostitusjon på sakskartet. Bygdebladet. [Avis]; 2009-02-17.
 • Kalvig, Anne (2009). Retten til å misbruke andre?.
 • Kalvig, Anne (2009). Viktige saker - nokre språkblomster (invitert evaluering av Aftenbladet).
 • Kalvig, Anne (2008). - Er arroganse fra kunsteliten.
 • Kalvig, Anne (2008). Alternativ terapi og nyreligiøsitet. Smakebitar frå eit religionsstudium. 2008-03-04.
 • Kalvig, Anne (2008). Demonstrerer mot sexkunst.
 • Kalvig, Anne (2008). Den tette og den transparente kroppen. Kropp i populærkultur og kropp i terapikultur. 2008-02-07 - 2008-02-08.
 • Kalvig, Anne (2008). Feminist med sjel. Portrettintervju.
 • Kalvig, Anne (2008). Kropp og sjel i alternativ terapi. Forum for historie, kultur og samfunn, UiS; 2008-04-23.
 • Kalvig, Anne (2008). Kven eig 8. mars?. 2008-03-04.
 • Kalvig, Anne (2008). Maria, hvor ble det av deg i alt mylderet?.
 • Kalvig, Anne (2008). Politisk søvngjengeri frå Tou Scene og Kulturbyen.
 • Kalvig, Anne (2008). Sjelsbegrepet i nyare kjønnsteori. 2008-04-29.
 • Kalvig, Anne (2008). Slagbjørnar og trollkjerringar (invitert evaluering av Aftenbladet).
 • Kalvig, Anne (2008). Tou Scene, Loveshop og Annie Sprinkle.
 • Kalvig, Anne (2008). UiS-prosjekt hjelper eks-prostituerte.
 • Kalvig, Anne (2007). - Sang er ikke feminint.
 • Kalvig, Anne (2007). 8. mars ? konstruerte og reelle debattar.
 • Kalvig, Anne (2007). Alternativ medvind.
 • Kalvig, Anne (2007). Alternativ tru på frammarsj. [Avis]; 2007-10-10.
 • Kalvig, Anne (2007). Biologi og kulturanalyse.
 • Kalvig, Anne (2007). Bitterfitte – ny språkbruk?.
 • Kalvig, Anne (2007). God morgen Norge, TV2, om alternativ terapi. [Radio]; 2007-11-06.
 • Kalvig, Anne (2007). Har sjel kjønn? Ei drøfting av det fråverande sjelsbegrepet i nyare kjønnsteori sett i forhold til refleksjonar kring kropp, sjel og kjønn i alternativ terapi. 2007-12-06.
 • Kalvig, Anne (2007). Konstruerte og reelle debattar.
 • Kalvig, Anne (2007). Kvinner flokker seg om alternativ-behandlerne.
 • Kalvig, Anne (2007). Maktspråk og språkmakt.
 • Kalvig, Anne (2007). Mamma er her!.
 • Kalvig, Anne (2007). Nye tider, nye kjønn?. [Avis]; 2007-08-28.
 • Kalvig, Anne (2007). Nynorsk t ungane!.
 • Kalvig, Anne (2007). Når grenser kryssest.
 • Kalvig, Anne (2007). Porno og prostitusjon – elementar i ein patriarkalsk kultur. 2007-05-19 - 2007-05-20.
 • Kalvig, Anne (2007). Porno og prostitusjon ? vold og massekultur. 2007-05-15.
 • Kalvig, Anne (2007). Ytringsmakt for dei pengesterke.
 • Kalvig, Anne (2006). Bere lala - pass på språket!.
 • Kalvig, Anne (2006). Dansk hjelp til å knuse "myter" om prostitusjon.
 • Kalvig, Anne (2006). Den veldig vanskelege etikken.
 • Kalvig, Anne (2006). Dette er Stavangers framtidshåp.
 • Kalvig, Anne (2006). Du - og alt anna som er til.
 • Kalvig, Anne (2006). Døden, døden.
 • Kalvig, Anne (2006). Feministisk prostitusjon.
 • Kalvig, Anne (2006). Håre tak. Intervju med Anne og Siri Kalvig om kroppshår ved Åslaug Birgitte Græsvold.
 • Kalvig, Anne (2006). Koselige Stavanger, harry Sandnes?(Hovedsak, Plussmagasinet).
 • Kalvig, Anne (2006). Kulturhus på ville veier.
 • Kalvig, Anne (2006). Kvar sak sine sider (invitert anmeldelse av Stavanger Aftenblad).
 • Kalvig, Anne (2006). Lidelsens problem.
 • Kalvig, Anne (2006). Liv etter døden?.
 • Kalvig, Anne (2006). Livet har aldri sett så lyst ut som nå. Portrettintervju ved Hilde Urdal.
 • Kalvig, Anne (2006). Meninger, mote og moro på magen.
 • Kalvig, Anne (2006). Nyreligiøsitet - uttrykk for ei religiøs lengt kyrkja ikkje har greidd svara på?. Johannes menighet, Den norske kirke; 2006-10-16.
 • Kalvig, Anne (2006). Opne kroppar, låste kjønn? Kropp og kjønn i alternativ terapi. 2006-09-09.
 • Kalvig, Anne (2006). Opne kroppar, låste kjønn?Nokre innfallsvinklar til analyse av kropps- og kjønnskonstruksjonar i alternativ terapi. 2006-10-17.
 • Kalvig, Anne (2006). Porno og prostitusjon - vold og massekultur.
 • Kalvig, Anne (2006). Prostitusjon som vold?.
 • Kalvig, Anne (2006). Tre gutter og en superdame. Intervju av Elin Sollid.
 • Kalvig, Anne (2006). Trenger barnehageplass.
 • Kalvig, Anne (2006). Ubarbert og overarbeidet. Portrettintervju ved Hans Petter Sjøli.
 • Kalvig, Anne (2006). Vil droppe 8. mars-samarbeid med Sølvberget.
 • Kalvig, Anne (2006). bell hooks - kjærleikens frontkjempar.
 • Kalvig, Anne (2006). Å forstå prostitusjonens vesen.
 • Kalvig, Anne (2006). Åndeleg helse ? korfor og korleis?. Feministisk forskningskafe, NFK, UiS; 2006-05-09.
 • Kalvig, Anne (2006). Åndeleg helse. Religiøsitet og kjønn i alternativ terapi. 2006-11-28.
 • Lea, Unni Synnøve; Bø, Ingerid; Kalvig, Anne; Myking, Thonette (2006). Grill en feminist eller tre. Forskningsdagene; 2006-09-27.
 • Kalvig, Anne (2005). Alternativ terapi og kjønn som forskingsprosjekt – forskingspresentasjon og nokre vitskapsteoretiske refleksjonar. 2005-02-09.
 • Kalvig, Anne (2005). Egenerklæring.
 • Kalvig, Anne (2005). Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner.
 • Kalvig, Anne (2005). Ja til pupp – nei til barnehage?.
 • Kalvig, Anne (2005). Jesus og de. (Hovedoppslag i Pluss).
 • Kalvig, Anne (2005). Kvinnerørsla og kjønnsforskinga - ein ulukkeleg skilsmisse?. 2005-10-21.
 • Kalvig, Anne (2005). Likestilling. Hovedoppslag, Pluss.
 • Kalvig, Anne (2005). Liv og lære (om ammedebatt og kvinnepolitikk).
 • Kalvig, Anne (2005). Når porno blir koselig.
 • Kalvig, Anne (2005). Sexfiksering, seksualisering, pornofisering - eit radikalfeministisk sveip over sex, makt og samfunn. 2005-09-25.
 • Kalvig, Anne (2005). Starter nedtellingen.
 • Kalvig, Anne (2005). Sønner av Norge.
 • Kalvig, Anne (2005). Søskenkjærlighet på prøve. Værdame og feminist. Intervju med Siri og Anne Kalvig, Magasinet (Dagbladet).
 • Kalvig, Anne (2004). 1. mai mot krig!. 2004-05-01.
 • Kalvig, Anne (2004). Amnestys sviktande logikk.
 • Kalvig, Anne (2004). Dei nye feministane.
 • Kalvig, Anne (2004). Den Feminine Ånd er på veg. 2004-11-23.
 • Kalvig, Anne (2004). Det ansvarlege, solidariske mennesket - festtale. 2004-09-19.
 • Kalvig, Anne (2004). Eliten sin klagesong.
 • Kalvig, Anne (2004). Forberede forelesing.
 • Kalvig, Anne (2004). Frivillig - til kva pris?.
 • Kalvig, Anne (2004). Frå vaktbikkje til bremsekloss.
 • Kalvig, Anne (2004). Globalisering og krisetid. Eit feministisk blikk på kvinners strategiar i møte med globaliseringa. 2004-02-06 - 2004-02-07.
 • Kalvig, Anne (2004). Islam - Guds fredsrike på jord, eller antidemokrati og kvinneundertrykking?. 2004-10-21.
 • Kalvig, Anne (2004). Kva veit me om prostitusjon i Stavanger?. 2004-11-16.
 • Kalvig, Anne (2004). Kvinner, velferd og EU - kven sine liv tel?. 2004-11-27.
 • Kalvig, Anne (2004). Mytar og fakta om prostitusjon.
 • Kalvig, Anne (2004). Om å løfta, og å tråkka på.
 • Kalvig, Anne (2004). Pris med bismak.
 • Kalvig, Anne (2004). Radikale damer, skaut og FrP.
 • Kalvig, Anne (2004). Sexy kvinnekropp selger forskning og teknologi.
 • Kalvig, Anne (2004). Støy, og øl , øl og merre øl.
 • Kalvig, Anne (2004). Topp-kvinner om likestilling: Jenter lures.
 • Kalvig, Anne (2004). Ukas dilemma - hva gjør du? (Magasinet).
 • Kalvig, Anne (2004). Unge jenter og feministisk kamp. 2004-03-08.
 • Kalvig, Anne (2004). Vold er det største hinderet.
 • Kalvig, Anne (2004). Å sjå ting i samanheng.
 • Kalvig, Anne (2003). Barneombodet – ei ulvinne?.
 • Kalvig, Anne (2003). De nye bidragsreglene – en gavepakke til rike fedre.
 • Kalvig, Anne (2003). Det uforståelige pornodebatten.
 • Kalvig, Anne (2003). Din porno, min kropp.
 • Kalvig, Anne (2003). Frontkvinnen. Portrettintervju ved Steinar Brandslet.
 • Kalvig, Anne (2003). Halloiin - en dag til å snakke om døden?.
 • Kalvig, Anne (2003). Humanistisk studiestart – ver kritiske, ver rause. 2003-03-15.
 • Kalvig, Anne (2003). Kriminaliser kjøp av sex.
 • Kalvig, Anne (2003). Kvinner og islam - frå frigjering til undertrykking?. 2003-11-26.
 • Kalvig, Anne (2003). Kvinner og islam: muslimske kvinner som ofre eller sjølvstendige aktørar. Rød Ungdom; 2003-10-18.
 • Kalvig, Anne (2003). Offeret må avgjøre når grensene er overtrådt.
 • Kalvig, Anne (2003). Overgangsriter i eit kulturperspektiv. Human.Etisk Forbund; 2003-05-24.
 • Kalvig, Anne (2003). Røde Kalvig. Portrettintervju ved Kristin Aalen (Plussmagasinet).
 • Kalvig, Anne (2003). Sex, makt og videotape.
 • Kalvig, Anne (2003). Søstre i sommersol.
 • Kalvig, Anne (2003). Takk og pris for kvinner med meiningar!.
 • Kalvig, Anne (2003). Til kamp mot imperialismen!. 2003-05-01.
 • Kalvig, Anne (2003). Uhyrlege hår.
 • Kalvig, Anne (2003). Uklokt å fjerne islamkritisk innlegg.
 • Kalvig, Anne (2002). Aksjon mot vold mot kvinner.
 • Kalvig, Anne (2002). ”Begynner å komme ut av kontroll”.
 • Kalvig, Anne (2002). Gratulerer med dagen!.
 • Kalvig, Anne (2002). Har me svikta innvandrarkvinnene?.
 • Kalvig, Anne (2002). Korfor er Gud ein mann?. Høgskolen i Stavanger, Forskningsdagane; 2002-09-27.
 • Kalvig, Anne (2002). Kvinner og religion - som eld og vatn?. Kvinnefronten i Stavanger; 2002-06-04.
 • Kalvig, Anne (2002). Myten om verdas eldste yrke.
 • Kalvig, Anne (2002). New Age ? historikk, menneskesyn, vitskapssyn. 2002-11-03.
 • Kalvig, Anne (2002). New Age rørsla - historikk, utforming og sentrale idear. 2002-11-28.
 • Kalvig, Anne (2002). New Age-rørsla. 2002-11-28.
 • Kalvig, Anne (2001). Nyreligiøsitet i feministisk lys - tankar om nokre nyreligiøse straumdrag og deira kjønnspolitiske konsekvensar. Høgskolen i Stavanger; 2001-04-20.
 • Kalvig, Anne (2001). Vold mot kvinner - ei global mannesjuke. Kvinner viser vei-messa; 2001-06-20.
 • Kalvig, Anne (2000). Afrikanske kvinners kamp mot kjønnslemlesting.
 • Kalvig, Anne (2000). Nyreligiøse straumdrag i feministisk lys.
 • Kalvig, Anne (2000). Vold mot kvinner i tverrkulturelt perspektiv.
 • Kalvig, Anne (1999). Jenter – utvikling på eigne premiss.
 • Kalvig, Anne (1999). Women’s Worlds – ein stemningsrapport.
 • Kalvig, Anne (1994). Koss driva pensumkritikk. Erfaringar frå kjønnskritisk arbeid med ex.phil.-pensum ved UiO. 1994-09-20.