Et profilbilde

Prorektor
Dag Husebø { "honorific-suffix": "Prorektor", "fn": "Dag Husebø", "tel": "Telefon: 51833271", "email": "dag.husebo@uis.no" }

Avdeling/enhet Universitetet i Stavanger
Institutt/senter
Rom AR T-301

Forskningsområder


Universitetspedagogikk

Religionsdidaktikk

Grunnleggende ferdigheter i fag

Utvalgte publikasjoner

Husebø, D. & Johannessen, Ø. L. (2018). "Interreligious Dialogue in Oslo in the Years Following the Terror Attacks of 22 July 2011" In Julia Ipgrave, Thorsten Knauth, Anna Ko?rs, Do?rthe Vieregge and Marie von der Lippe (Eds.) Religion and Dialogue in the City: Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education, Waxmann Verlag: Münster, p. 115-140

Skaftun, A., Igland, MA., Husebø, D., Nome, S., Nygard, AO. (2017). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology 2017 s. 1-14

Gjøtterud, S. Hiim, H., Husebø, D., Jensen, L. H., Steen-Olsen, T., Stjernstrøm, E. (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819


Hanssen, B. Husebø, D., Moen, V. (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: DOI: 10.18261/issn.1893-8981.


Hanssen, B., Husebø, D., Moen, V. (2017). "Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse" I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 209-229.


Husebø, D., Johannessen, Ø.,  Skeie, G. (2017). "Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet", I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. Kap. 4


Husebø, D., Skeie, G. (2016). "Slutt på "Nytt på nytt"? Fra kristendomskunnskap til KRLE i skolefag og KRL til religionsstudier i studiefag" I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland. Stavanger: Skolemuseumslaget i Rogaland 2016 s. 31-38


Husebø, D. (2014). Tros- og livssynsfag i skandinavia ? En komparativ analyse, Norsk pedagogisk tidsskrift: Oslo, Nr. 5,  s.364-374


Husebø, D. og Rønneberg, V. (2014). "Lesing i RLE". I: O. Solheim, A. Skaftun og P. H. Upstad.  Leseboka, Cappelen: Oslo, s. 106-115 


Husebø, D. (2013). Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk undervisning, (PhD-Avhandling), Universitetet i Stavanger: Humanistisk fakultet??


Husebø, D. (2013). ?Participative trajectories? In G. Skeie, J. Everington and S. Mediema  (eds.) Exploring Context in Religious Research - Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives, Waxmann: Münster, s. 39-55


Husebø, D. (2012). Bridging theory and practice in Norwegian teacher education, Educational action research, Taylor and Francis, Vol.20, Nr. 3, s. 455-471


Husebø, D. (2012). Pedagogisk tilnærming og fagkunnskap i samspill ? En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk, Acta didactica: Oslo, Vol. 6, Nr. 1, Art. 4


Løkensgaard-Hoel, T., Hanssen B., og Husebø, D. (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? ? Spenninger i høgere utdanning. Trondheim: Tapir akademiske forlag, ISBN 978-82-519-2895-3


Hanssen, B., Husebø, D. og Moen, V. (2012) "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [?]" I T.Løkensgaard-Hoel, B. Hanssen og D. Husebø (red.) Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? ? Spenninger i høgere utdanning. Trondheim: Tapir akademiske forlag, s.185-204


Husebø, D. og Johannesen, Ø. L.  (2010). "Kunnskapsutvikling i praksisfellesskap", i M. B. Postholm, T. Lund & G. Skeie (red): Forskeren i møte med praksis-  refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling,  Tapir Forlag, s. 33-48??


Husebø, D. (2010). ?Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem? i tidsskrift for religion og livssynsforeningen, årgang 22. Nr. 1, s. 29-36 

Pågående forskning

For øyeblikket deltar jeg i to større forskningsprosjekter som begge pågår frem til 2018. Det ene er et norsk prosjekt finansiert av utdanningsprogrammet FINNUT. Her er jeg medforsker i en kjernegruppe ledet av Prof. Atle Skaftun ved Lesesenteret og der også Prof. Mary Ann Igland deltar. Prosjektet er gitt tittelen REspons i digitaliserte klasserom. Prosjektet er en studie av tekstarbeid og klasseromspraksis (mer presist literacy-praksiser) i ungdomsskoler hvor elevene har hver sin bærbare digitale enhet, med særlig interesse for teknologiens bidrag til rammebetingelsene for myndiggjørende undervisning, aktiv deltakelse og engasjement.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle ny kunnskap om literacy-praksiser som tilrettelegger for å trekke elevene i digitaliserte klasserom inn i læringsprosesser av høy kvalitet. På veien mot dette målet vil prosjektets forskere, skoleledere og lærere samarbeide om å

 • knytte integrering av ny teknologi til en tekstkultur preget av elevdeltakelse
 • utvikle utforskende literacy-aktiviteter som utnytter teknologiens muligheter på fagenes premisser
 • skape bevissthet om samspillet mellom literacy-aktiviteter i og utenfor skolen
 • utnytte den digitale teknologiens muligheter til å dele og gi respons på elevenes egne tekster
 • fange opp hvordan digitalisering av klasserommet oppleves og forstås av lærere 

Det andre prosjektet jeg deltar i er gitt navnet ReDi (Religion and Dialogue in Modern Societies). Dette prosjektet ledes fra Universitet i Hamburg og er finansiert av det tyske utdanningsministeriet. Prosjektet had to hoveddeler, hvorav den første delen er opptatt av å se på betingelser for å utvikle grunnlag for felles teologi og tekstlesing på tvers av verdensreligioner. Den andre delen av ReDi er opptatt av hvordan interreligiøs dialog foregår i skole og i bymiljø. Denne delen involverer ulike forskere som studerer nærmere hvordan denne type dialog foregår i både London, Hamburg, Rhin-området, Stockholm, Oslo og Stavanger.

Arbeidserfaring

 

 • Prorektor 2016 - dd)
 • Vitenskapelig leder for det universitetspedagogiske arbeidet ved UiS (2014 - 2016)
 • Forsker i FINNUT-prosjektet Respons. Ledet av Lesesenteret (2014 - dd)
 • Forsker i det internasjonale prosjektet Religion and Dialogue in Modern Societies (ReDi) (2014-dd)
 • Prosjektdeltaker for "Ungdomstrinnsatsingen" ved Lesesenteret (2012-2014)
 • Prosjektdeltaker for etableringen av UNIPED (2010 ? 2013)
 • Forsker i PRAKSISFOU-prosjektet Religionsundervisning og mangfold (2006-2010)
 • Praksiskoordinator Institutt for allmennlærerutdanning og idrett (2006 ? 2009)
 • Universitetslektor med undervisning i Etikk, Andre religioner og livssyn og Religion kultur og formidling, fagdidaktikk for årsstudenter, bachelorstudenter og fordypningsstudenter IKS, allmennlærerskolestudenter (IAS) og studenter ved Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) (2001-dd)
 • Studiekoordinator ved institutt for kultur- og språkvitenskap  (2003-2005)

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2018). Interreligious dialogue in Oslo in the years following the terror attacks of 22 July 2011. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 115-139.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav (2018). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. Volum 43. Hefte 1. s. 42-55. DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 209-229.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 95-112.
 • Husebø, Dag (2014). Tros- og livssynsfag i skandinavia – en sammenligning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 5. s. 364-374.
 • Husebø, Dag; Rønneberg, Vibeke (2014). Lesing i RLE. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 131-143.
 • Husebø, Dag (2013). Participative Trajectories. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 39-55.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 185-204.
 • Husebø, Dag (2012). Bridging theory and practice in Norwegian teacher education. Educational Action Research. ISSN 0965-0792. Volum 20. Hefte 3. s. 455-471. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09650792.2012.697665.
 • Husebø, Dag (2012). Pedagogisk tilnærming og fagkunnskap i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 6. Hefte 1.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Kunnskapsformer og kunnskapsutvikling i praksisfellesskap. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2598-3. s. 33-48.
 • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. 471 s.
 • Husebø, Dag (2013). Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning. Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og skolefaget RLE. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-536-7. 130 s.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. 294 s.
 • Husebø, Dag (2018). Action Research – What, Why, How and When?. Forskerskolen PROFRES; 2018-03-07.
 • Husebø, Dag (2018). Behov for data i arbeidet med studiekvalitet. NTNU; 2018-01-03.
 • Husebø, Dag (2018). Digitalisering 2.0. UHNett-Vest; 2018-03-21 - 2018-03-22.
 • Husebø, Dag (2018). Kompetanse som ferskvare. Rogaland fylkeskommune, NAV-Rogaland, BI-Stavanger, UiS; 2018-03-09.
 • Husebø, Dag (2018). UiS Digitale Campus. UHR; 2018-04-25 - 2018-04-26.
 • Husebø, Dag (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [Internett]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [TV]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Dialogue in upper secondary school. Nordic Conference of Religious Education (NCRE 2017); 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?. Kirkelig dialogsenter; 2017-04-24 - 2017-04-25.
 • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther (2017). Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Husebø, Dag; Nordmark, Ingvald (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [Internett]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2017). Digital hverdag i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2017-09-26 - 2017-09-28.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir (2017). Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway. NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Boyesen, Marit; Husebø, Dag (2016). Å lede læring med kvalitet.
 • Christ, Inge; Husebø, Dag (2016). Innovative teaching experiments in PBL. Universitetet i Aalborg; 2016-11-18.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Fagblad]; 2016-07-26.
 • Husebø, Dag; Bjørnevik, Torunn Helene; Tokheim Allaico, Ann Kristin (2016). Dialog i Religion og etikk-faget. Universitetet i Stavanger; 2016-11-15.
 • Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein (2016). HEF i dialog. Humanetisk forbund; 2016-10-02.
 • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann (2016). Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin (2016). Respons i digitale klasserom. Norges Forskningsråd; 2016-11-08.
 • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel (2016). Critical events challenging human rights and values as part of religious education. York St Johns University; 2016-07-31 - 2016-08-05.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). Digitale kart i RLE. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). Responspraksis med kvalitet og potensial for fagundervisning. Grødem skolen; 2015-09-03.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). The North East School. Internatinal Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2015). Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen. UiS;
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium.. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Husebø, Dag (2014). CARN-Norge gruppesesjon. Collaborative Action Research Network; 2014-10-29 - 2014-11-01.
 • Husebø, Dag (2014). Forholdet mellom undervisning og læring. Individuell og kollektiv praksisutvikling. Sandnes kommune; 2014-10-22.
 • Husebø, Dag (2014). Helhetlig, sammenhengende og eksplisitt lesedidaktisk praksis. Haugesund kommune; 2014-09-22.
 • Husebø, Dag (2014). Universelt utformet didaktikk – læringsprosesser for mangfold i høgere utdanning. UiS; 2014-10-24.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2013). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Universitetet i Stavanger; 2013-01-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid (2013). Skolebasert kompetanseutvikling. Stavanger kommune i samarbeid med UIS; 2013-08-15.
 • Husebø, Dag (2013). Endringer i religionsundervisning i Skandinavia. Humanetisk forbund; 2013-09-27 - 2013-09-29.
 • Husebø, Dag (2013). Intervensjonsstudier i lærerutdanningens- og skolens klasserom - Om makt og motmakt, ansvar og ansvarsfraskrivelser. Skrivesenteret; 2013-10-16 - 2013-10-17.
 • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2013). Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics. Universitetet i Tromsø; 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ". Universitetet i Gøteberg i samarbeid med andre svense høgsko; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted. Universitetet i Tromsø sammen med nettverket for uniped; 2012-12-10 - 2012-12-11.
 • Husebø, Dag; Mathisen, Petter (2012). Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - Betydningen av takt og utakt universitetspedagogisk samarbeid. Gøteborgs Universitet; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund (2012). Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome. Cantebury Christ Church University; 2012-11-23 - 2012-11-25.
 • Husebø, Dag (2011). Bridging theory and practice in RE teacher education. University of Klagenfurth, Collaborative Action Research Net; 2011-11-04 - 2011-11-06.
 • Husebø, Dag (2011). Makt og motmakt i et religionsdidaktisk aksjonsforskningsprosjekt. NTNU, DronningMaudsMinne, HiNT, HiST; 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2010). Det tredje rommet. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Husebø, Dag (2010). Læring og praksisutvikling i en integrert, prosjesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning.
 • Husebø, Dag (2010). Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem.
 • Husebø, Dag (2010). Participative trajectories in RE teacher training. 2010-05-29 - 2010-06-03.
 • Husebø, Dag (2010). Praksisutvikling i utdanning av religionslærere. 2010-05-26.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland. 2010-11-08.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Solidarisk kunnskap, hva er det?. 2010-11-24.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Skeie, Geir; Husebø, Dag (2007). Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet. 2007-11-28.