Et profilbilde

Førsteamanuensis
Dag Husebø { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Dag Husebø", "tel": "Telefon: 51833271", "email": "dag.husebo@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for utdanning
Institutt/senter Prorektor for utdanning
Rom AR T-301
Tlf priv/mob 0047 40921286

Forskningsområder

Utdanningsledelse 

Universitetspedagogikk

Religionsdidaktikk

Grunnleggende ferdigheter i fag

Utvalgte publikasjoner

Speight, S., Moreira, G., Husebø, D. (2020). Listening to students for tomorrow, today: engaging students to define the future of higher education, Student Engagement in Higher Education Journal, RAISE, Vol. 3, no. 1, p. 96-114


Husebø, D., Skeie, G., Allaico, A. K. T., Bjørnevik T. H. (2019). Dialogue in an Upper Secondary School and the Subject Religion and Ethics in Norway, Religion and Education, Taylor & Francis, Vol. 1, p. 101-114


Husebø, D. og Njå, M. (2019). "Teknologi og praksisendring på Nordøst-skolen", i MA., Igland, A. Skaftun, D. Husebø (red.).  Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet, Universitetsforlaget: Oslo, s. 131 - 144 


Husebø, D. (2019). "Digitale tankekart og fagspesifikk literacy i KRLE", i MA., Igland, A. Skaftun, D. Husebø (red.).  Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet, Universitetsforlaget: Oslo, s. 195-212


Igland, MA., Skaftun, A., Husebø, D. (2019). Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet, Universitetsforlaget: Oslo

  

Johannessen, Ø.L. and Husebø, D. (2019). "Interreligious Educational Activities." In J. Ipgrave (Eds.)  Interreligious Engagement in Urban Spaces, Springer: London, Chapter 23

 

Husebø, D. and Johannessen, Ø.L. ( 2019). " The House of Literature in Oslo." In J. Ipgrave (Eds.) Interreligious Engagement in Urban Spaces, Springer: London, Chapter 14

 

Johannessen, Ø.L. and Husebø, D. (2019). "Building Young People´s Social Capital through Networks of Intereligious Dialogue in Oslo." In J. Ipgrave (Eds.) Interreligious Engagement in Urban Spaces, Springer: London, Chapter 4

 

Husebø, D. and Johannessen, Ø. L. (2018). "Interreligious Dialogue in Oslo in the years following the Terror Attacks of 22 July 2011." In J. Ipgrave, T. Knauth, A. Koers, D. Vieregge and M. von der Lippe (Eds.). Religion and Dialogue in the City: Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education, Waxmann Verlag: Münster, s. 115-140

 

Skaftun, A., Igland, MA., Husebø, D., Nome, S., Nygard, AO. (2017). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology,  s. 1-14

 

Gjøtterud, S. Hiim, H., Husebø, D., Jensen, L. H., Steen-Olsen, T., Stjernstrøm, E. (2017). Aksjonsforskning i Norge: teoretisk og empirisk mangfoldCappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819

Hanssen, B., Husebø, D., Moen, V. (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: DOI: 10.18261/issn.1893-8981.

Hanssen, B., Husebø, D., Moen, V. (2017). "Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse." I S. Gjøtterud, H. Hiim, D, Husebø, L. H., Jensen, T. Steen-Olsen, E. Stjernstrøm (red.). Aksjonsforskning i Norge: teoretisk og empirisk mangfoldCappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819, s. 209-229.


Husebø, D., Johannessen, Ø., Skeie, G. (2017). "Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet." I S. Gjøtterud, H. Hiim, D, Husebø, L. H., Jensen, T. Steen-Olsen, E. Stjernstrøm (red.). Aksjonsforskning i Norge: teoretisk og empirisk mangfoldCappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819, s. 95-112


Husebø, D. (2014). Tros- og livssynsundervisning i skandinavia ? En komparativ analyse, Norsk pedagogisk tidsskrift: Oslo, Vol. 5, p. 364-374

Husebø, D. og Rønneberg, V. (2014). "Lesing i RLE". I O. Solheim, A. Skaftun og P. H. Upstad (red.). Leseboka, Cappelen: Oslo, s.106-115

Husebø, D. (2013). Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikkundervisning, PhD-avhandling, Humanistisk fakultet: Universitetet i Stavanger

Husebø, D. (2013). "Participatory trajectories", In J. Everington, S. Meidema and G. Skeie (Eds.), Exploring Context in Religious Education Research - Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives, Waxmann: Münster, p. 39-57

Husebø, D. (2012). Bridging theory and practice in Norwegian teacher education, Educational action research, Taylor and Francis, Vol.20, Nr. 3, p. 455-471

Husebø, D. (2012). Pedagogisk tilnærming og fagkunnskap i samspill ? En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk, Acta didactica: Oslo, Vol. 6, Nr. 1, Art. 4


Løkensgaard-Hoel, T., Hanssen, B. and Husebø, D. (2012) Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? ? Spenninger i høgere utdanning. Trondheim: Tapir akademiske forlag. ISBN 978-82-519-2895-3


Hanssen, B., Husebø, D. og Moen, V. (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [?]) I T. Løkensgaard-Hoel, B. Hanssen og D. Husebø (red.) Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? ? Spenninger i høgere utdanning.Trondheim: Tapir akademiske forlag,  s. 185-204

Husebø, D. og Johannessen, Ø.L. (2010). "Kunnskapsformer og kunnskapsutvikling i praksisfellesskap", I M. B. Postholm, G. Skeie og T. Lund (red.). Forskeren i møte med praksis, Tapir forlag, Trondheim, s. 33-49

Pågående forskning

Arbeidserfaring

University of Stavanger

 • Head of The Department for Higher Education Pedagogies 2019-
 • Prorector (2016-2019)
 • Head of The Department for Higher Education Pedagogies 2014-2016
 • Vice-project leader and researcher the project Responsive literacy practices in digitalized classrooms (RESPONS) funded by the Norwegian Board of Research as part of the program FINNUT 2014-2018
 • Researcher in the European project Religion and Dialogue in Modern Societies (ReDi), funded by the German Federal Ministery of Education and Research 2013-2018
 • Co-leader of the Norwegian research network Collaborative Action Research Norway (CARNorge) 2014-dd
 • System responsible for The Digital Learning Management System at UiS 2011-2016
 • Researcher in the project Religious Education and Diversity, funded by the Norwegian Board of Research as part of the program PRAKSISFOU 2006-2010
 • Coordinator of the school-based teacher training at IGIS 2006-2009
 • Lecturer in Religious studies and Religious Education 2001-2010
 • Study-coordinator, Institute for culture and language 2003-2005
 • Project leader implementing the Norwegian Quality-reform at  IKS spring 2003
 • Project leader ?Better collaboration between practice schools and teacher education", Udir 2008-2009
 • Project leader for «ICT in student work, practice and future teaching», Udir 2003-2004 

Næringsakademiet 

 • Rector 
 • Head of ICT-courses

Committees


Expert Committee

 • Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) - Evaluation and assessment of the Quality and Quality System at The Oslo School of Architecture and Design, spring 2018

Board Experience

 • Member in the board of Higher Education Pedagogies in Norway (UH-ped nettverket), 2020-
 • Member of The National board for Digitalization (Digitaliseringsstyret - UNIT) (2018-2019)
 • Vice-chairman of the board, UiS, 2016-2019
 • Member of the Advisory board for Peder Sather Center http://sathercenter.berkeley.edu 2016-2018
 • Member of the board for SAFER https://www.safer.net 2016-2019
 • Member of the board for Safer Medical Health Care, 2017-dd
 • Associate member of the board for NORCE https://www.norceresearch.no, 2018-2019
 • Chairman of the board Viking Fotball Club, 2014-2015
 • Vice-Chairman of the board Viking Fotball Club, 2011-2014
 • Member of the board Viking Fotball Club, 2015-2016
 • Member of the board Viking Fotball Trust, 2016-2018
 • Member of the board Viking Fotball ASA, 2014-2016
 • Member of the board Vikinghallen, 2013-2015

Peer Reviewer in following Journals

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Speight, Sarah; Moreira, Gillian; Husebø, Dag (2020). Listening to students for tomorrow, today: engaging students to define the future of higher education. Student Engagement in Higher Education Journal. ISSN 2399-1836. Volum 3. Hefte 1. s. 96-114.
 • Husebø, Dag (2019). Digitale tankekart og fagspesifikk literacy i KRLE. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. s. 195-212.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2019). Case Study 6: The House of Literature in Oslo. I: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions. Springer Nature. ISBN 9783030167950. s. 151-157.
 • Husebø, Dag; Njå, Morten Bergsten (2019). Teknologi og praksisendring i klasserommet – en nærstudie av Nordøstskolen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. s. 131-144.
 • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Allaico, Ann Kristin Tokheim; Bjørnevik, Torunn Helene (2019). Dialogue in an upper secondary school and the subject religion and ethics in Norway. Religion & Education. ISSN 1550-7394. Volum 46. Hefte 1. s. 101-114. DOI: 10.1080/15507394.2019.1577714.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag (2019). Case Study 2: Building Young People´s Social Capital Through Networks of Interreligious Dialogue in Oslo. I: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions. Springer Nature. ISBN 9783030167950. s. 39-54.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag (2019). Case study 6: Interreligious educational activities. I: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions. Springer Nature. ISBN 9783030167950. s. 239-249.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2018). Interreligious dialogue in Oslo in the years following the terror attacks of 22 July 2011. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 115-139.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav (2018). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. Volum 43. Hefte 1. s. 42-55. DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 209-229.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 95-112.
 • Husebø, Dag (2014). Tros- og livssynsfag i skandinavia – en sammenligning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 5. s. 364-374.
 • Husebø, Dag; Rønneberg, Vibeke (2014). Lesing i RLE. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 131-143.
 • Husebø, Dag (2013). Participative Trajectories. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 39-55.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 185-204.
 • Husebø, Dag (2012). Bridging theory and practice in Norwegian teacher education. Educational Action Research. ISSN 0965-0792. Volum 20. Hefte 3. s. 455-471. DOI: 10.1080/09650792.2012.697665.
 • Husebø, Dag (2012). Pedagogisk tilnærming og fagkunnskap i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 6. Hefte 1.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Kunnskapsformer og kunnskapsutvikling i praksisfellesskap. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2598-3. s. 33-48.
 • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag (2019). Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. 281 s.
 • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. 471 s.
 • Husebø, Dag (2013). Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning. Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og skolefaget RLE. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-536-7. 130 s.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. 294 s.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning.. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2895-3. 294 s.
 • Husebø, Dag (2019). Digital transformasjon – hvordan vil dette endre vår arbeidshverdag?. Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt person; 2019-04-01 - 2019-04-02.
 • Husebø, Dag (2019). Digitalisering i sektoren – status og planer - nasjonalt og lokalt. NTNU og UiS; 2019-02-06.
 • Husebø, Dag (2019). EAIE-debate European Universities. DIKU; 2019-09-24 - 2019-09-27.
 • Husebø, Dag (2019). ECIU University. Institute Francais, Campus France, DIKU; 2019-09-24 - 2019-09-27.
 • Husebø, Dag (2019). Inspirasjon til universitetsbyggere «in the making». Høgskolen på vestlandet; 2019-01-22 - 2019-01-23.
 • Husebø, Dag (2018). Action Research – What, Why, How and When?. Forskerskolen PROFRES; 2018-03-07.
 • Husebø, Dag (2018). Behov for data i arbeidet med studiekvalitet. NTNU; 2018-01-03.
 • Husebø, Dag (2018). Digital Campus 2017-2019. Universitets og høgskolerådet; 2018-11-21.
 • Husebø, Dag (2018). Digitalisering 2.0. UHNett-Vest; 2018-03-21 - 2018-03-22.
 • Husebø, Dag (2018). Kompetanse som ferskvare. Rogaland fylkeskommune, NAV-Rogaland, BI-Stavanger, UiS; 2018-03-09.
 • Husebø, Dag (2018). UiS Digitale Campus. UHR; 2018-04-25 - 2018-04-26.
 • Husebø, Dag (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [Internett]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [TV]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Dialogue in upper secondary school. Nordic Conference of Religious Education (NCRE 2017); 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?. Kirkelig dialogsenter; 2017-04-24 - 2017-04-25.
 • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther (2017). Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Husebø, Dag; Nordmark, Ingvald (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [Internett]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2017). Digital hverdag i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2017-09-26 - 2017-09-28.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir (2017). Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway. NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin (2016). Respons i digitale klasserom. Norges Forskningsråd; 2016-11-08.
 • Boyesen, Marit; Husebø, Dag (2016). Å lede læring med kvalitet.
 • Christ, Inge; Husebø, Dag (2016). Innovative teaching experiments in PBL. Universitetet i Aalborg; 2016-11-18.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Fagblad]; 2016-07-26.
 • Husebø, Dag; Bjørnevik, Torunn Helene; Tokheim Allaico, Ann Kristin (2016). Dialog i Religion og etikk-faget. Universitetet i Stavanger; 2016-11-15.
 • Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein (2016). HEF i dialog. Humanetisk forbund; 2016-10-02.
 • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann (2016). Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.
 • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel (2016). Critical events challenging human rights and values as part of religious education. York St Johns University; 2016-07-31 - 2016-08-05.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). Digitale kart i RLE. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). Responspraksis med kvalitet og potensial for fagundervisning. Grødem skolen; 2015-09-03.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). The North East School. Internatinal Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2015). Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen. UiS;
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium.. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Husebø, Dag (2014). CARN-Norge gruppesesjon. Collaborative Action Research Network; 2014-10-29 - 2014-11-01.
 • Husebø, Dag (2014). Forholdet mellom undervisning og læring. Individuell og kollektiv praksisutvikling. Sandnes kommune; 2014-10-22.
 • Husebø, Dag (2014). Helhetlig, sammenhengende og eksplisitt lesedidaktisk praksis. Haugesund kommune; 2014-09-22.
 • Husebø, Dag (2014). Universelt utformet didaktikk – læringsprosesser for mangfold i høgere utdanning. UiS; 2014-10-24.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2013). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Universitetet i Stavanger; 2013-01-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid (2013). Skolebasert kompetanseutvikling. Stavanger kommune i samarbeid med UIS; 2013-08-15.
 • Husebø, Dag (2013). Endringer i religionsundervisning i Skandinavia. Humanetisk forbund; 2013-09-27 - 2013-09-29.
 • Husebø, Dag (2013). Intervensjonsstudier i lærerutdanningens- og skolens klasserom - Om makt og motmakt, ansvar og ansvarsfraskrivelser. Skrivesenteret; 2013-10-16 - 2013-10-17.
 • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2013). Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics. Universitetet i Tromsø; 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ". Universitetet i Gøteberg i samarbeid med andre svense høgsko; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted. Universitetet i Tromsø sammen med nettverket for uniped; 2012-12-10 - 2012-12-11.
 • Husebø, Dag; Mathisen, Petter (2012). Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - Betydningen av takt og utakt universitetspedagogisk samarbeid. Gøteborgs Universitet; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund (2012). Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome. Cantebury Christ Church University; 2012-11-23 - 2012-11-25.
 • Husebø, Dag (2011). Bridging theory and practice in RE teacher education. University of Klagenfurth, Collaborative Action Research Net; 2011-11-04 - 2011-11-06.
 • Husebø, Dag (2011). Makt og motmakt i et religionsdidaktisk aksjonsforskningsprosjekt. NTNU, DronningMaudsMinne, HiNT, HiST; 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2010). Det tredje rommet. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Husebø, Dag (2010). Læring og praksisutvikling i en integrert, prosjesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning.
 • Husebø, Dag (2010). Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem.
 • Husebø, Dag (2010). Participative trajectories in RE teacher training. 2010-05-29 - 2010-06-03.
 • Husebø, Dag (2010). Praksisutvikling i utdanning av religionslærere. 2010-05-26.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland. 2010-11-08.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Solidarisk kunnskap, hva er det?. 2010-11-24.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Skeie, Geir; Husebø, Dag (2007). Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet. 2007-11-28.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag (2018). 1. Hjelp, jeg er blitt student!. Bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, Nord universitet. Stavanger.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag (2018). 2. Akademiske ord og begreper for dummies. Bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord universitet. Stavanger.