Et profilbilde

Professor
Siri Dybwik { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Siri Dybwik", "tel": "Telefon: 51834031", "email": "siri.dybwik@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Hjemmeside www.dybwikdans.no
Tlf priv/mob 99229689

Forskningsområder

Forskingsområdet reflekterer en kunsterisk praksis hvor jeg ser på mine arbeider fra innsiden. Jeg har en kontinuerlig forskning tilknytttet til koreografi som område. Et hoveområde i min utforskning undrer seg over sammehengen mellom stedsidentitet og koreografiske arbeider: Hvordan kan et koreografisk arbeide fortelle en ny stedshistorie, dette baserer seg på den temporærer forandringen som oppstår i møtet med det koreografiske arbeidet. 
Utøverkunnskap knyttet til Poetic Landscapes og En million sommerfugler er et annet pågående arbeid.
Utvikling av unge talenter, gjennom refleksjon og gjensidig dialog er et annet pågående område for undring og undersøkelse.

Utvalgte publikasjoner

For en presentasjon av kunstneriske utviklingsarbeid, se www.dybwikdans.no for bilder og film av arbeider.Se Christin for registrerte arbeider. 88 registrerte arbeider per 01.01.2012.

Pågående forskning

Jeg viser til punktet ovenfor, alle de tre områdene er kontinuerlige refleksjoner. De koreografiske arbeidene som danner kjernen for denne utforskningen foregår til en hver tid. Se www.dybwikdans for bildekatalog over disse arbeidene.

ArbeidserfaringVitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dybwik, Siri (2014). Retrospect/an artistic practice. dybwikdans. 250 s.
 • Dybwik, Siri (2019). Bjergstedkonferanse/Presentasjon av Scenekunst til ALLE små.
 • Dybwik, Siri (2019). Gjestespill Rogaland Teater/prinsessen på erten/16112019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Gjestespill Rogaland Teater/prinsessen på erten/16112019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Kunstnerisk utviklingsarbeid, samproduksjon med Flexer/Sandiland..
 • Dybwik, Siri (2019). Kunstnerisk utviklingsarbeid/MÅNEmåne. dybwikdans/Rogaland Teater. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/BoraBora/DK/23112019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/BoraBora/DK/23112019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/BoraBora/DK/24112019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/BoraBora/DK/24112019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Bærum Kulturhus/13092019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Bærum Kulturhus/13092019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Bærum Kulturhus/14092019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Bærum Kulturhus/14092019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Kortreist dansefestival/24062019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Kortreist dansefestival/24062019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Montenegro/04072019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Montenegro/04072019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Stavanger Konserthus/05052019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Stavanger Konserthus/05052019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Teateret Vårt/Molde/07042019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Teateret Vårt/Molde/07042019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Trondheim/JUBAJUBA/25052019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Trondheim/JUBAJUBA/25052019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Trondheim/JUBAJUBA/26052019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Trondheim/JUBAJUBA/26052019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Trøndelag Teater/02042019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Trøndelag Teater/02042019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Trøndelag Teater/03042019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/Trøndelag Teater/03042019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/bOing/Playground/23082019/V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/bOing/Playground/24082019/V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/bOing/Playground/24082019/V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/bOing/Playground/25082019/V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Lulla/bOing/Playground/25082019/V2.
 • Dybwik, Siri (2019). MÅNEmåne/Rogaland Teater/04122019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). MÅNEmåne/Rogaland Teater/04122019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). MÅNEmåne/Rogaland Teater/06122019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). MÅNEmåne/Rogaland Teater/06122019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). MÅNEmåne/Rogaland Teater/07122019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). MÅNEmåne/Rogaland Teater/07122019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). MÅNEmåne/Rogaland Teater/09122019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). MÅNEmåne/Rogaland Teater/09122019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Operafestival/Kristiansund/Prinsessenpå erten/23022019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Operafestival/Kristiansund/Prinsessenpå erten/23022019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Paneldebatt/bOIng/Art for the very young.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Hamar Kulturhus/ 04052019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Hamar Kulturhus/04052019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Mandal Kulturhus/11092019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Mandal Kulturhus/11092019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Teateret Vårt/Molde/06042019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Teateret Vårt/Molde/06042019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Trøndelag Teater/04042019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Trøndelag Teater/04042019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen på erten/Trøndelag Teater/05042019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen/Asker Kulturhus/15092019/V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen/Asker Kulturhus/15092019/V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen/Asker Kulturhus/16092019/V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen/Ibsenhuset/17092019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Prinsessen/Ibsenhuset/17092019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/CURIOUSER/LOWRY/23022019.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/CURIOUSER/LOWRY/23022019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/RAS/08022019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/RAS/08022019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/RAS/09022019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/010022019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/010022019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/11022019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/11022019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/12022019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/12022019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/10052019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/10052019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/11052019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/11052019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/12052019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/12052019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/12052019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/13052019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/The Place/CURIOUSER/17042019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/The Place/CURIOUSER/17042019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/The Place/CURIOUSER/18042019V1.
 • Dybwik, Siri (2019). SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/The Place/CURIOUSER/18042019V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/01112019-1.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/0112019-2.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/28102019-1.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/28102019-2.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/29102019-1.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/29102019-2.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/30102019-1.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/30102019-2.
 • Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/31102019-1.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D1V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D1V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D2V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D2V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D3V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D3V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D4V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D4V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D5V1.
 • Dybwik, Siri (2019). Toddlers room/Singapore/D5V2.
 • Dybwik, Siri (2019). Workshop i Estudio Victor Cordon, Lisboa/Samtidsdans for profesjonelle utøvere/versjon 2.
 • Dybwik, Siri (2019). Workshop i Estudios Victor Cordon, Lisboa/Samtidsdans for profesjonelle utøvere/versjon 1.
 • Dybwik, Siri (2019). Workshop i Scenekunst for de aller yngste for dramalærere og andre/Teoridel.
 • Dybwik, Siri (2019). Workshop og kunstnerisk samtale/MÅNEmåne. For barnehageansatte og dramalærere.
 • Dybwik, Siri (2019). Åpning av Norsk Oljemuseum sitt magasin/bestillingsverk.
 • Dybwik, Siri (2018). Dansenett/Alta/Lulla 1.
 • Dybwik, Siri (2018). Dansenett/Alta/Lulla 2.
 • Dybwik, Siri (2018). Dansenett/Alta/Lulla 3.
 • Dybwik, Siri (2018). Dansenett/Hammerfest/Lulla 1.
 • Dybwik, Siri (2018). Dansenett/Hammerfest/Lulla 2.
 • Dybwik, Siri (2018). Dansenett/Hammerfest/Lulla 3.
 • Dybwik, Siri (2018). Dansenett/Hammerfest/Lulla 4.
 • Dybwik, Siri (2018). Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/23.08-1.
 • Dybwik, Siri (2018). Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/23.08-2.
 • Dybwik, Siri (2018). Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/24.08-1.
 • Dybwik, Siri (2018). Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/24.08-2.
 • Dybwik, Siri (2018). Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/25.08-1.
 • Dybwik, Siri (2018). Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/25.08-2.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Dansens Hus, fremføring I/01122018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Dansens Hus, fremføring I/02122018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Dansens Hus, fremføring II/01122018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Dansens Hus, fremføring II/02122018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/18.11.2018/1.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/18.11.2018/2.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/18.11.2018/3.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/19.11.2018/1.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/19.11.2018/2.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/19.11.2018/3.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/20.11.2018/1.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/20.11.2018/2.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/26.06.2018/1.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/26.06.2018/2. Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-04-26 - 2018-04-26. UIS.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/26.06.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-26 – 2018-06-26..
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/26.06.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-04-26 – 2018-04-26.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/27.06.2018/1. Kunstnerisk presentasjon/ Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-27 – 2018-06-27..
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/27.06.2018/2.Kunstnerisk presentasjon/ Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-27 - 2018-06-27..
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/27.06.2018/3. Kunstnerisk presentasjon/ Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-27 - 2018-06-27..
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/27.06.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-27 - 2018-06-27 [Norsk].
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/28.06.2018/1. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-28 - 2018-06-28 UIS. UIS.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/28.06.2018/2. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-28 - 2018-06-28 UIS. UIS [Norsk].
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/28.06.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-28 - 2018-06-28 UIS.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Festspillene i Harstad/28.06.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-28 - 2018-06-28 UIS.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Markedet for musikk/Interaktiv versjon 2/24.10.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Markedet for musikk/Interaktiv versjon 3/24.10.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Markedet for musikk/Interaktiv versjon I/24.10.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/16.11.2018/1.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/16.11.2018/2.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/16.11.2018/3.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/17.11.2018/1.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/17.11.2018/2.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/17.11.2018/3.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 1/Dansens Hus/ 22.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 1/Dansens Hus/ 23.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 1/Dansens Hus/ 24.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 1/Dansens Hus/ 25.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 1/Dansens Hus/ 25.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 2Dansens Hus/ 21.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 2/Dansens Hus/ 22.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 2/Dansens Hus/ 23.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 2/Dansens Hus/ 24.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 2/Dansens Hus/ 25.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 3/Dansens Hus/ 21.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 3/Dansens Hus/ 22.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 3/Dansens Hus/ 23.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 3/Dansens Hus/ 24.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 3/Dansens Hus/ 25.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 4/Dansens Hus/ 21.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 4/Dansens Hus/ 22.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 4/Dansens Hus/ 23.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 4/Dansens Hus/ 24.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling 4/Dansens Hus/ 25.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lulla/forestilling I/Dansens Hus/ 21.februar 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Med didaktisk blikk på H. C. Andersen, Prinsessen på erten. Et kunstnerisk utviklingsarbeid.. Art Space For Kids China. China.
 • Dybwik, Siri (2018). Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts1/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-05-28 - 2018-05-28.
 • Dybwik, Siri (2018). Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts1/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-04-28 - 2018-04-28.
 • Dybwik, Siri (2018). Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts1/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts; Nottigham. 2018-04-28 - 2018-04-28.
 • Dybwik, Siri (2018). Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts2/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Dybwik, Siri (2018). Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts2/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Dybwik, Siri (2018). Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts2/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestiling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Dybwik, Siri (2018). Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts3/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts; Nottigham. 2018-05-31 - 2018-05-31.
 • Dybwik, Siri (2018). Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts3/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottingham. 2018-05-31 - 2018-05-31.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/RAS/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. RAS; Sandnes. 2018-04-07 - 2018-04-07.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/RAS/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. RAS; Stavanger. 2018-04-07 - 2018-04-07.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/RAS/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. RAS; Sandnes. 2018-04-07 - 2018-04-07.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Tou Scene/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Tou Scene; Stavanger. 2018-04-15 - 2018-04-15.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Tou Scene/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Tou Scene; Stavanger. 2018-04-15 - 2018-04-15.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Tou Scene/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Tou Scene; Stavanger. 2018-04-15 - 2018-04-15.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Varen/01. [Kunstnerisk presentasjon] Forestilling. Randaberg kommune; Randaberg. 2018-02-19 - 2019-02-19.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Varen/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Randaberg kommune; Randaberg. 2018-02-19 - 2018-02-19.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Varen/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Randaberg kommune; Randaberg. 2018-02-19 - 2018-02-19.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Varen2/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Randaberg kommune; Randaberg. 2018-02-20 - 2018-02-20.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Varen2/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Randaberg kommune; Randaberg. 2018-02-20 - 2018-02-20.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/Varen2/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Randaberg kommune; Randaberg. 2018-02-20 - 2018-02-20.
 • Dybwik, Siri (2018). Prinsessen på erten/spesial versjon/Museumsnatt/26-8.
 • Dybwik, Siri (2018). RARERE i barnehagen, utvikling av forestilling og gjennomføring i 4 kommuner i Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2018). The Princess and the Pea/Performance/Beijing. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Art Space for Kids-China; Beijing. 2018-08-10 - 2018-08-10.
 • Dybwik, Siri (2018). The Princess and the Pea/Performance/Shanghai. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Art Space for Kids-China; Shanghai. 2018-07-27 - 2018-07-27.
 • Dybwik, Siri (2018). The embodied understanding of Hans Christian Andersen/The Princess and the Pea/Shanghai and Beijing-Kina.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/24.05.2018/1. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-24 - 2018-05-24.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/24.05.2018/2. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-24 - 2018-05-24.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/24.05.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-24 - 2018-05-24.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/24.05.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-24 - 2018-05-24.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/25.05.2018/1. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-25 - 2018-05-25.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/25.05.2018/2. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-06-25 - 2018-06-25.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/25.05.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-25 - 2018-05-25.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/25.05.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-25 - 2018-05-25.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/26.05.2018/1. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-26 - 2018-05-26.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/26.05.2018/2. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-26 - 2018-05-26.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/26.05.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate festival; Edinburgh. 2018-05-26 - 2018-05-26.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/26.05.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-26 - 2018-05-26.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/27.05.2018/1. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-27 - 2018-05-27.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/27.05.2018/2. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-27 - 2018-05-27.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/27.05.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-27 - 2018-05-27.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/27.05.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-27 - 2018-05-27.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/28.05.2018/1. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-28 - 2018-05-28.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/28.05.2018/2. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-28 - 2018-05-28.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/28.05.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-28 - 2018-05-28.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/28.05.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-28 - 2018-05-28.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/29.05.2018/1. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/29.05.2018/2. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/29.05.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/29.05.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddler room/Imaginate Festival/Edinburgh/29.05.2018/5. [Kunstnerisk presentasjon] Performance. Imaginate Festival; Edinburgh. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 2.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 3.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 4.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 5.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 6.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv I.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/Tou Scene/1. [Kunstnerisk presentasjon] Forestilling. Tou Scene; Stavanger. 2018-05-20 - 2018-05-20.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/Tou Scene/2. [Kunstnerisk presentasjon] Forestilling. Tou Scene; Stavanger. 2018-05-20 - 2018-05-20.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlernes rom/Tou Scene/3. [Kunstnerisk presentasjon] Forestilling. Tou Scene; Stavanger. 2018-05-20 - 2018-05-20.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 10/Malta/25112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 11/Malta/25112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 12/Malta/25112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 1/Malta/23112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 2/Malta/23112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 3/Malta/23112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 4/Malta/23112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 5/Malta/24112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 6/Malta/24112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 7/Malta/24112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 8/Malta/24112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Toddlers room/Version 9/Malta/25112018.
 • Dybwik, Siri (2018). Workshop/Barcelona/Lullarelated/singforyourchild/15.11.2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Workshop/Barcelona/Lullarelated/singforyourchild/16.11.2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Workshop/Lullarelated/teachersinmovement/Barcelona/20.11.2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Workshop/Lullarelated/teachersinmovement/Sabadell/17.11.2018.
 • Dybwik, Siri (2017). Den stygge andungen/2/England.
 • Dybwik, Siri (2017). Den stygge andungen/3/England.
 • Dybwik, Siri (2017). Den stygge andungen/5/England.
 • Dybwik, Siri (2017). Den stygge andungen/6/England.
 • Dybwik, Siri (2017). Den styggen andungen/4/England.
 • Dybwik, Siri (2017). Den styggen andungen-I/England.
 • Dybwik, Siri (2017). Forestilling Lulla/Dansens Hus/Forestilling 13-16..
 • Dybwik, Siri (2017). Forestilling Lulla/Dansens Hus/Forestilling 1-4.
 • Dybwik, Siri (2017). Forestilling Lulla/Dansens Hus/Forestilling 17-20.
 • Dybwik, Siri (2017). Forestilling Lulla/Dansens Hus/Forestilling 21-24.
 • Dybwik, Siri (2017). Forestilling Lulla/Dansens Hus/Forestilling 25-28.
 • Dybwik, Siri (2017). Forestilling Lulla/Dansens Hus/Forestilling 5-8.
 • Dybwik, Siri (2017). Forestilling Lulla/Dansens Hus/Forestilling 9-12.
 • Dybwik, Siri (2017). Innspilling og utgivelse av komposisjonen Sulla Lulla, eier Nils Christian Fossdal. Utgivelsen ble publisert til publikum/Lulla.. Nils Christian Fossdal, eier, Faglig ansvarlig Lulla: Siri Dybwik. Dansen Hus.
 • Dybwik, Siri (2017). Kunstnerisk utviklingsarbeid/Lulla som kunstnerisk hendelse/Kommunikativ musikalitet i en interaktiv ramme med utgangspunkt i vuggesangtradisjonen.. Oslo.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla som kunstnerisk hendelse/workshop med barnehage.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 3 forestillinger for barnehager i Sandnes kommune, RAS.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 3 forestillinger for barnehager i Sola kommune, 23. oktober 2017, samarbeid med Sola kommune, Sola Kulturhus, barnehagekontoret i Sola og Rogaland fylke..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 3 forestillinger for barnehager i Sola kommune, 24. oktober 2017, samarbeid med Sola kommune, Sola Kulturhus, barnehagekontoret i Sola og Rogaland fylke..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 3 forestillinger for barnehager i Sola kommune, 24. oktober 2017, samarbeid med Sola kommune, Sola Kulturhus, barnehagekontoret i Sola og Rogaland fylke..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 3 forestillinger for barnehager i Sola kommune, 25. oktober 2017, samarbeid med Sola kommune, Sola Kulturhus, barnehagekontoret i Sola og Rogaland fylke..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 3 forestillinger for barnehager i Sola kommune, 27. oktober 2017, samarbeid med Sola kommune, Sola Kulturhus, barnehagekontoret i Sola og Rogaland fylke..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 4 forestillinger for barnehager i Asker kommune, 19. november 2017..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 4 forestillinger i Asker Kulturhus, 18. november 2017..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 4 forestillinger i Bærum Kulturhus, 17. november 2017..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 4 forestillinger i barnehager i Bærum kommune, 16. november 2017.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 4 forestillinger ved RAS, 21. oktober 2017.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 4 forestillinger ved Rogaland Teater, 4. november 2017.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, 4 forestillinger ved Rommen scene, 18. oktober 2017.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, Varen-Randaberg Kulturscene, 4 åpne forestillinger 11. november..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla, referansegruppe 6.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla,3 forestillinger ved Sekkefabrikken scene, 17. oktober 2017.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/Dansens Hus/Forestilling 5-8.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/Feedback sløyfer.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/kommunikativ musikalitet.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/kroppslig interaksjon i det interaktive møtet..
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/musikalsk interaksjon.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/musikalsk kommunikasjon i møte med barnehage 1.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/musikalsk kommunikasjon i møte med barnehage 3.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/musikalsk kommunikasjon med barnehage 2.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/referansegruppe 1.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/referansegruppe 2.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/referansegruppe 3.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/referansegruppe 4.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/referansegruppe 5.
 • Dybwik, Siri (2017). Lulla/utøverkunnskap i dialog.
 • Dybwik, Siri (2017). Prinsessen på erten, Varen- Randaberg Kulturscene, barnehageforestillinger, 9. november 2017.
 • Dybwik, Siri (2017). Prinsessen på erten, Varen-Randaberg Kulturscene, åpne forestillinger, 11. november 2017.
 • Dybwik, Siri (2017). Toddlernes rom i Hamar Kulturhus, 5 forestillinger,.
 • Dybwik, Siri (2017). Toddlernes rom/Versjon 3/Finland.
 • Dybwik, Siri (2017). Toddlernes rom/versjon 2/Finland.
 • Dybwik, Siri (2017). Toddlernes rom/versjon 4/Finland.
 • Dybwik, Siri (2017). Toddlernes rom/versjon 5/Finland.
 • Dybwik, Siri (2017). Toddlernes rom/versjon 6/Finland.
 • Dybwik, Siri (2017). Toddlernes rom/versjon I/Finland.
 • Dybwik, Siri (2017). Turne´En million sommerfugler, ca 30 forestillinger. DKS.
 • Dybwik, Siri (2017). Utvikling av workshop for CCB/Lisboa-Prinsessen på erten.
 • Dybwik, Siri (2017). Workshop omkring scenekunst for de aller yngste, for barnehageansatte. Faglig ansvarlig og bidragsyter..
 • Dybwik, Siri (2016). Artistic research and workshop with Companhia Music Teatral and performers/Zyg.
 • Dybwik, Siri (2016). Den stygge andungen/ny turnéversjon Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2016). En million sommerfugler/Ny turnéversjon/Rogaland..
 • Dybwik, Siri (2016). Forprosjekt Toddlernes rom med 6 referansegrupper/barns påvirkning og medvirkning..
 • Dybwik, Siri (2016). Paneldebatt om scenekunst for barn under 3 år, case study ZYG..
 • Dybwik, Siri (2016). Paneldebatt om scenisk arbeid for barn/bOing Festival.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten. dybwikdans.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/Workshop-Den improviserende scenekunstner i samspill..
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/Workshop-Utvikling av improvisasjonsmetoder i et tverrfaglig perspektiv..
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/Workshop- Utvikling av scenisk språk; individuelt og kollektivt utøverkunnskap i relasjon til forestillingens dramaturgi..
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Bærum Kulturhus/visninger for barnehager..
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Bærum kulturhus/offentlige visninger.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon RAS/offentlige visninger.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon RAS/samarbeid med barnehager.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Rennesøy.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Rogaland Teater.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Rommen scene.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Sekkefabrikken/offentlig.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Sekkefabrikken/samarbeidsprosjekt med barnehager.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Sola Kulturhus/offentlige visninger.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon Sola kommune/samarbeid med barnehager.
 • Dybwik, Siri (2016). Prinsessen på erten/versjon UK.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon Gøteborg. dybwikdans. Gøteborg.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon Helsinki.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon Izmir.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon Rogaland Teater/6 offentlige visninger.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon UK TOUR/Lincoln Drill Hall.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon UK TOUR/Neat Festival Nottingham.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon UK TOUR/Riverhead Theatre,.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon UK TOUR/Spark - The Brite Centre.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon UK Tour/Brewhouse, Burton.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon UK Tour/Castle, Wellingborough.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjon UK Tour/Spark - Hamilton Library.
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjonTeateret Vårt..
 • Dybwik, Siri (2016). Toddlernes rom/versjonUK TOUR/The Core at Corby Cube.
 • Dybwik, Siri (2016). Workshop 1:Prinsessen på erten-Referansegruppe 1/barns påvirkning og medvirkning..
 • Dybwik, Siri (2016). Workshop 2:Prinsessen på erten-Referansegruppe 2/barns påvirkning og medvirkning..
 • Dybwik, Siri (2016). Workshop 3:Prinsessen på erten-Referansegruppe 3/barns påvirkning og medvirkning..
 • Dybwik, Siri (2016). Workshop 4:Prinsessen på erten-Referansegruppe 1, besøk 2/barns påvirkning og medvirkning..
 • Dybwik, Siri (2016). Workshop i utøverkunnskap; En million sommerfugler.
 • Dybwik, Siri (2016). Workshop i utøverkunnskap, Toddlernes rom.
 • Dybwik, Siri (2016). Zyg. CCB/CMT/dybwikdans. Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Den stygge andungen, versjon høst 2015/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). En million sommerfugler/Satellit/versjon med svensk tekst.
 • Dybwik, Siri (2015). En million sommerfugler/Stavanger konserthus/versjon for stor scene.
 • Dybwik, Siri (2015). En million sommerfugler/versjon og bearbeidelse for RAS..
 • Dybwik, Siri (2015). En million sommerfugler/workshop/Ungdybwikdans.
 • Dybwik, Siri (2015). Prinsessen på erten/Pilot 2/Utøverkunnskap 2.
 • Dybwik, Siri (2015). Prinsessen på erten/Pilot 3/Utøverkunnskap 3.
 • Dybwik, Siri (2015). Prinsessen på erten/Pilot/Utøverkunnskap 1.
 • Dybwik, Siri (2015). Skriftlig dokumentasjon/Utøverkunnskap/Toddlernes rom.
 • Dybwik, Siri (2015). Sommerakademiet i dans 2015/produsentansvarlig.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlerne rom/inter5/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter10/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter10/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter10/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter10/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter10/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1-12/Sekkefabrikken/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1-12/Statsteateret i Ankara.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1-12/bOing/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter11/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter11/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter11/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter11/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter11/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter11/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter12/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter12/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter12/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter12/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter12/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter13/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter13/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter14/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter14/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1-4/RAS Forum/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter15/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter15/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter16/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter16/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1-6/PLartForma/Litauen.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter17/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter17/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter18/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter18/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter19/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter19/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1/Flassabekken.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter1/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter20/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter20/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter21/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter21/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter22/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter22/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter23/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter23/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter24/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter24/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter25/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter26/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter27/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter28/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter29/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter2/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter2/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter2/Flassabekken.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter2/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter2/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter2/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter30/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter3/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter3/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter3/Flassabekken.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter3/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter3/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter3/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter4/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter4/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter4/Flassabekken.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter4/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter4Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter4/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter5/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter5/Flassabekken.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter5/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter5/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter5/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter6/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter6/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter6/Flassabekken.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter6/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter6/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter6/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter7/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter7/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter7/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter7/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter7/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter8/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter8/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter8/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter8/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter8/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter9/Dansens Hus.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter9/Deltebre/Spania.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter9/Lisboa/Portugal.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter9/Nottigham/UK.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/inter9/Sand festival/Norge.
 • Dybwik, Siri (2015). Undersøkelse av utøverkunnskap/skriftlig/Avsluttende tekst.
 • Dybwik, Siri (2015). Undersøkelse av utøverkunnskap/skriftlig/En utøvers perspektiv.
 • Dybwik, Siri (2015). Undersøkelse av utøverkunnskap/skriftlig/Toddlerne rom/Når alt klaffer.
 • Dybwik, Siri (2015). Undersøkelse av utøverkunnskap/skriftlig/Å forberede seg på å være uforberedt/En tidlig dialog.
 • Dybwik, Siri (2015). Undersøkelse av utøverkunskap/skriftlig/Risiko i Toddlernes rom.
 • Dybwik, Siri (2015). Ungdybwikdans/internasjonalt repertoar og formidling/workshop.
 • Dybwik, Siri (2015). Ungdybwikdans/workshop/Den stygge andungen.
 • Dybwik, Siri (2015). Workshop i samtidsdans ved escola Superior de Danca.
 • Dybwik, Siri (2015). Workshop/Himmelblå barnehage/Prinsessen på erten/Eventyrlesning.
 • Dybwik, Siri (2015). Workshop/Himmelblå barnehage/høytlesning og lek med utgangspunkt i eventyr/utprøvning av interaksjon..
 • Dybwik, Siri (2014). Barn som deltager og ressurs i kunstnerisk prosess/Toddlernes rom.
 • Dybwik, Siri (2014). Den stygge andungen/Utdrag/Total.
 • Dybwik, Siri (2014). Pilot/Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.
 • Dybwik, Siri (2014). Repertoarworkshop/Ungdybwikdans.
 • Dybwik, Siri (2014). Sommerakademiet i dans/2014.
 • Dybwik, Siri (2014). Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går/Endelig versjon. dybwikdans i samarbeid. Norge.
 • Dybwik, Siri (2014). Turné Toddlernes Rom/2014.
 • Dybwik, Siri (2014). Turné den stygge andungen/2014.
 • Dybwik, Siri (2014). Ungdybwikdans/Workshop for unge talenter/2 utdrag fra Den stygge andungen.
 • Dybwik, Siri (2014). Ungdybwikdans/visning av repertoar og tolkning av repertoar.
 • Dybwik, Siri (2014). Workshop ved Escola Superior de Danca.
 • Dybwik, Siri (2013). Artistic research on the project my body as an archive/ focusing the artistic work with young dancers through dialogue with the experience.
 • Dybwik, Siri (2013). Between the folds/ A site-responsive installation 2/Lisbon. CCB/Lisbon.
 • Dybwik, Siri (2013). Between the folds/ Site-responsive installation 1/Stavanger. dybwikdans.
 • Dybwik, Siri (2013). Between the folds/A site-responsive installation 3/Karlsruhe. dybwikdans.
 • Dybwik, Siri (2013). Category- artistic research. Title Poetic Landscapes/Untold Stories. Stavanger/Lisboa/London.
 • Dybwik, Siri (2013). Category artistic research. Title: Retrospect/ an artistic practice. Siri Dybwik/UiS. Stavanger/Lisboa/London.
 • Dybwik, Siri (2013). Children as a resource in the creative process/ an artistic research upon children as an audience and reference group.
 • Dybwik, Siri (2013). Den stygge andungen. Ny turnéversjon, 30 forestillinger.
 • Dybwik, Siri (2013). Den stygge andungen/Kulturnatt.
 • Dybwik, Siri (2013). En million sommerfugler. dybwikdans. Haugesund.
 • Dybwik, Siri (2013). En million sommerfugler/ work in progress/ invited people were asked to join as a reference group.
 • Dybwik, Siri (2013). En million sommerfugler/Bærum Kulturhus.
 • Dybwik, Siri (2013). En million sommerfugler/Showbox.
 • Dybwik, Siri (2013). En million sommerfugler/gjesteforestilling.
 • Dybwik, Siri (2013). Kunstnerisk ansvarlig for Sommerakademiet i dans 2013.
 • Dybwik, Siri (2013). My body as an archive/ focusing the artistic work with young dancers through dialogue with the experience/ A 7 days workshop.
 • Dybwik, Siri (2013). Outline of silence/ An installation in response to site and situation.
 • Dybwik, Siri (2013). Outline of silence/ An installation in response to site and situation/In response to Kino Kino.
 • Dybwik, Siri (2013). Outline of silence/ An installation in response to site and situation/In response to Rogaland Kunstmuseum.
 • Dybwik, Siri (2013). Outline of silence/ An installation in response to site and situation/In response to Spitafield marked.
 • Dybwik, Siri (2013). Reflecting upon an individual practice in contemporary dance/workshop/materclasses.
 • Dybwik, Siri (2013). Repertoar-workshop/ En million sommerfugler.
 • Dybwik, Siri (2012). Danseforestilling Den stygge andungen/DKS/Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2012). Dear neighbour. www.dybwikdans.no. Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2012). Den stygge andungen.
 • Dybwik, Siri (2012). Den stygge andungen/Agder.
 • Dybwik, Siri (2012). Den stygge andungen/ny innstudering av versjon fra 2008. dybwikdans. Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2012). HouseStories. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2012). I morgen kommer regn, fremføring.
 • Dybwik, Siri (2012). Imorgen kommer regn/ et bestillingsverk til åpningen av Stavanger Konserthus 15.september 2012. www.dybwikdans.no. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2012). Koreografisk/tverrfaglig forprosjekt for produksjonen En million sommerfugler. Haugesund Teater.
 • Dybwik, Siri (2012). Magasin/publikasjon- Å komme seg på innside av det som skjer/ dialog som redskap i den koreografiske prosess.
 • Dybwik, Siri (2012). Nonstop festivalen/Den stygge andungen.
 • Dybwik, Siri (2012). Poetic Landscapes/Untold Stories/BySea. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2012). Poetic Landscapes/Untold Stories/Positioned Inbetween. dybwikdans. London.
 • Dybwik, Siri (2012). Poetic Landscapes/Untold Stories/Silence Afterwards. dybwikdans. Lisboa.
 • Dybwik, Siri (2012). ReMembering the Place/through aspects of temporality. dybwikdans. Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2012). Stedspesifikk installasjon:Utsikt til det magiske rommet.
 • Dybwik, Siri (2012). Stedsspesifikk installasjon Poetic Landscapes/Untold Stories/BySea.
 • Dybwik, Siri (2012). Stedsspesifikk installasjon Poetic Landscapes/Untold Stories/Positioned inbetween.
 • Dybwik, Siri (2012). Stedsspesifikk installasjon Poetic Landscapes/Untold Stories/Silence afterwards.
 • Dybwik, Siri (2012). Stedsspesifikk installasjon/Spaceless Identity.
 • Dybwik, Siri (2012). Utsikt til det magiske rommet. www.dybwikdans.no. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2012). Workshop i samtidsdans/Escola Superior de Danca.
 • Dybwik, Siri (2012). Workshop/ungdybwikdans/Poetic Landscapes.
 • Dybwik, Siri (2012). Å komme seg på innsiden av det som skjer/ungdybwikdans. dybwikdans.
 • Byrkjeland, Hallgjerd; Dybwik, Siri; Christophersen, Bjørn Morten (2011). HAUGTUSSA - ei vandring i Veslemøy sitt rike.
 • Dybwik, Siri (2011). And then the bird came- a meeting in public space/a journey in private houses. Based on the landscape and architecture in Stavanger. dybwikdans/Stavanger Konserthus. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2011). And then the bird came-A meeting in public space/a journey in private houses. Based on the landscape and architecture in New Yorkshire. dybwikdans/Stavanger Konserthus. New Yorkshire.
 • Dybwik, Siri (2011). And then the bird came-a meeting in public space/a journey in private houses. Based on the landscape and architecture in Liverpool. dybwikdans/Stavanger Konserthus. Liverpool.
 • Dybwik, Siri (2011). Esmees Labyrint-En danseforestilling/installasjon for barn i alderen 6 mnd til 3 år. dybwikdans. RAS,Sandnes Kulturhus.
 • Dybwik, Siri (2011). Haugtussa. Time kommune. Time kommune.
 • Dybwik, Siri (2011). How i became the Uckly Duckling.
 • Dybwik, Siri (2011). Memory from the Sea. dybwikdans. Skur2/Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2011). Nasjonal prøve. Rogaland Teater. Rogaland Teater.
 • Dybwik, Siri (2011). Quiet Winter Song. dybwikdans/Stavanger Konserthus. Rogaland, Oslo.
 • Dybwik, Siri (2011). Recognition of new space/A site specific work for solo dancer. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2011). Sense of Rome/ danceinstallations in the garden of Accademia Filarmonica In Via Flaminia, Rome. dybwikdans. Via Flaminia, Rome.
 • Dybwik, Siri (2011). Sights of Site.
 • Dybwik, Siri (2011). Sommerakademiet i Bjergsted/Kunstnerisk ansvarlig Siri Dybwik.
 • Dybwik, Siri (2011). Stedspesifikke installasjoner-Sense of fairytale. dybwikdans/Stavanger Konserthus. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2011). Turnè Esmees labyrint.
 • Dybwik, Siri (2011). Turné Den stygge andungen.
 • Dybwik, Siri (2011). Under One Roof. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2011). Workshop ved Escola Superior de Danca, Lisboa.
 • Dybwik, Siri (2010). Det koreograferte rom Det koreograferte rom. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2010). Fryd Fryd. 10 kommuner i Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2010). Garden Beauty Garden Beauty. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2010). In house In house. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2010). Landskapsinstallasjon-Sverd i fjell Landskapsinstallasjon- Sverd i fjell. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2010). Open Impro-3 Open Impro-3. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2010). Spaceless Identity Spaceless Identity. Stavanger, Skur2.
 • Dybwik, Siri (2010). Toolquiz/utvidet presentasjon av Den stygge andungen Toolquiz/utvidet presentasjon av Den stygge andungen. Sandnes Kulturhus.
 • Dybwik, Siri (2010). Turnéversjon av den stygge andungen Turnéversjon av den stygge andungen. Turnè Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2010). Åpen Impro-1 Åpen Impro-1. Sola Kommune.
 • Dybwik, Siri (2010). Åpen Impro-2 Åpen Impro-2. Åkrasanden.
 • Dybwik, Siri (2009). Been Been. Kiellandhagen i Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2009). Been Been. Kiellandhagen i Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2009). En annen strand En annen strand. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2009). Festspillene i Harstad/ Den stygge andungen Festspillene i Harstad/Den stygge andungen. Harstad.
 • Dybwik, Siri (2009). Installasjon i uterom Installasjon i uterom. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2009). Kulturdykk- impro Kulturdykk-impro. Sandnes kommune.
 • Dybwik, Siri (2009). Kulturdykk, bearbeidet versjon av Den stygge andungen. Kulturdykk, bearbeidet versjon av Den stygge andungen. Sandnes kommune.
 • Dybwik, Siri (2009). Kulturskoledagene- hvordan bruke moderne dans i kulturskolen? Kulturskoledagene- hvordan bruke moderne dans i kulturskolen?. Sola.
 • Dybwik, Siri (2009). Lineær Samtidighet Lineær samtidighet. Torget i Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2009). På utsiden- en installasjon i uterom På utsiden- en installasjon i uterom. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2009). Samtidighet-Et installasjonsprosjekt i uterom Samtidghet-Et installasjonsprosjekt i uterom. Rogaland.
 • Dybwik, Siri (2009). Showbox/Dansens hus/ Den stygge andungen Showboks/Dansens hus/Den stygge andungen. Oslo.
 • Dybwik, Siri (2009). Wave Energy/2 Wave Energy/2. Vitenfabrikken i Sandnes.
 • Dybwik, Siri (2008). Angels walking through urban space Angels walking through urban space. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2008). Den Stygge andungen Den stygge andungen. Norge.
 • Dybwik, Siri (2008). Forskning og utforskning Forskning og utforskning. Tønsberg.
 • Dybwik, Siri (2008). Happy birthday Happy birthday. EECERA, Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2008). Haugtussa Haugtussa. Bryne.
 • Dybwik, Siri (2008). Landsskapsinstallasjon Landskapsinstallasjon. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2008). My body-a chamber for memories My body-a chamber for memories. Norge, nederland.
 • Dybwik, Siri (2008). Some day my prince will come Some day my prince will come. stavanger.
 • Dybwik, Siri (2008). Summertime Summertime. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2008). Summertime( Porgy and Bess.) Summertime(Porgy and Bess). Stavanger konserthus.
 • Dybwik, Siri (2008). Wave Energy Wave Energy. Vitensenteret i Sandnes.
 • Dybwik, Siri (2007). Acquiescentia in se ipso En ro i seg selv. Sandnes, Nederland.
 • Dybwik, Siri (2007). Hvitt Eventyr Hvitt Eventyr. Porsgrunn.
 • Dybwik, Siri (2007). Koreografi for engler og orgel Koreografi for engler og orgel. St.Petri kirke i Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2007). Rød stillhet Rød stillhet. Laugmannsgaten i Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2007). The four beasts` Amen The four beasts` Amen. Bodø internasjonale orgelfestival.
 • Dybwik, Siri (2006). 100%happy, slik så jeg deg i dansen. Stavanger kommune.
 • Dybwik, Siri (2006). Improvisasjoner i Kitty Kielland sitt landskap. Ogna.
 • Dybwik, Siri (2006). Installasjoner i uterom. Porsgrunn internasjonale teaterfestival. Porsgrunn.
 • Dybwik, Siri (2006). Koreografi My first visit (on tour with Fontys dancefestival).
 • Dybwik, Siri (2006). Koreografi. betroelser. Sandnes kulturhus.
 • Dybwik, Siri (2006). Koreografien Possible dreams. Stavanger,Haugesund, Kristiansand,Flekkefjord.
 • Dybwik, Siri (2006). Ny koreografi til teaterstykket Reisen til julestjernen. Rogaland teater i Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2019). Aesthetics and art in early childhood education.. Universitetet i Stavanger; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Dybwik, Siri (2019). Dagskonferanse/TEACHERS IN MOVEMENT: Aesthetic practices for babies/Gjennomført med førstelektor Kirsten Halle i Barcelona/Sabdell. 2019-05-30.
 • Dybwik, Siri (2019). Intervju i Stavanger Aftenblad, 2 sider. [Avis]; 2019-12-09.
 • Dybwik, Siri (2019). Intervju i avis i Singapore angående scenekunst for de aller yngste. [Avis]; 2019-12-01.
 • Dybwik, Siri (2019). Playground/film documentation.. Film. [Internett]; 2019-08-30.
 • Dybwik, Siri (2019). Shared experiences from practice and research; Performing art for the very young/ a lecture performance. Universitetet i Stavanger; 2019-01-07 - 2019-01-12.
 • Dybwik, Siri (2019). TEACHERS IN MOVEMENT: Aesthetic practices for babies/Spank dokumentarfilm. Film. [Internett]; 2019-05-30.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små. 2019-10-09.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små.. 2019-10-17.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små.. 2019-10-09.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Scenekunst til ALLE små.. 2019-10-09.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten.. 2019-05-29.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten.. El mes petit de tots, Spain; 2019-05-31.
 • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri (2019). Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten.. 2019-05-30.
 • Dybwik, Siri (2018). Music and art for babies. Recent investigation projects about the benefits of music in growth. Participants: Paulo Lameiro (Portugal), Siri Dybwik and Kirsten Halle (Norway), Astrid Bossuyt, Zoë Bossuyt and Isabel Voets (Belgium). 2018-11-17.
 • Dybwik, Siri (2018). Brosjyre til Den stygge andungen/Odense/august 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Brosjyre/Toddlernes rom/Valletta/Malta/November 2018.
 • Dybwik, Siri (2018). Lyn Gardner: Children are as big a diversity problem for theatre as any other group. The Stage. [Fagblad]; 2018-06-04.
 • Dybwik, Siri (2018). Programtekst/H. C. Andersen Festivals/Den grimme ælling..
 • Dybwik, Siri (2018). Programtekst/Lulla/Dansens Hus/Oslo.
 • Dybwik, Siri (2018). Programtekst/Princess and the Pea/Whee! Festival/Nottigham.
 • Dybwik, Siri (2018). Programtekst/Prinsessen på erten/RAS.
 • Dybwik, Siri (2018). Programtekst/Prinsessen på erten/Varen.
 • Dybwik, Siri (2018). Programtekst/Toddler room/Imaginate/Edinburgh.
 • Dybwik, Siri (2018). Programtekst/Toddlernes rom/Fondazzjoni Kreattività - Spazju Kreattiv/Malta.
 • Dybwik, Siri (2018). Programtekst/Tou/Prinsessen på erten..
 • Dybwik, Siri (2018). Sanselig oppmerksomt nærvær. Hvilke kompetanser er i spill når dybwikdans henvender seg til de aller yngste barna?.
 • Dybwik, Siri (2018). Sluttkonferanse STOR kunst for små barn/Forskningsbidrag/04122018. Dansens Hus; 2018-12-04.
 • Dybwik, Siri (2018). Utarbeidelse av webside hvor kunstneriske arbeider er presentert..
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2018). Crossing borders: Conference/Discussion about music and art for babies: recent investigation projects about the benefits of music in growth..
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2018). Sanselig oppmerksomt nærvær : hvilke kompetanser i spill når dybwikdans henvender seg kunstnerisk til de yngste barna?.
 • Dybwik, Siri (2017). Barneteatret i Ålesund/Prinsessen på erten..
 • Dybwik, Siri (2017). Diáro de Noticias/A verdadeira princesa não precisa de vestido. Lisboa. [Avis]; 2017-01-20.
 • Dybwik, Siri (2017). Forestillingstekst, Hamar Kulturhus. Toddlernes rom..
 • Dybwik, Siri (2017). Fremlegg og deltakelse i Research forum ved Chichester University, 21. mars 2017. Chichester University, muliggjort gjennom Erasmus; 2017-03-21.
 • Dybwik, Siri (2017). Masterclass i samtidsdans ved Chichester University. UiS, Chichester University, Erasmus; 2017-03-20 - 2017-03-24.
 • Dybwik, Siri (2017). Nærvær, intervju med Siri Dybwik. Fagblokk, Dansens Hus, Danseinformasjonen Norge. [Internett]; 2017-10-05.
 • Dybwik, Siri (2017). Programtekst for Centro Cultural de Belem. Prinsessen på erten..
 • Dybwik, Siri (2017). Programtekst for En million sommerfugler/DKS.
 • Dybwik, Siri (2017). Programtekst for bearbeidet utgave av Prinsessen på erten/DKS.
 • Dybwik, Siri (2017). Programtekst for engelsk program/Den styggen adungen/bOing 2017..
 • Dybwik, Siri (2017). Programtekst til Lulla- gjelder Dansens Hus..
 • Dybwik, Siri (2017). Tekst til Bravo Festival/Finland. Toddlernes rom..
 • Dybwik, Siri (2017). Tekstlig bidrag til websiden www.dybwikdans.no hvor kunstneriske arbeider blir publisert jevnlig..
 • Halle, Kirsten; Cabaniss, Thomas; Dybwik, Siri (2017). Lulla, fagdag for barnehagene.. Universitetet i Stavanger;
 • Dybwik, Siri (2016). Diverse tekstlige presentasjoner omkring scenisk arbeid og utøverkunnskap..
 • Dybwik, Siri (2016). En presentasjon av Lulla. Dansens Hus; 2016-11-15.
 • Dybwik, Siri (2016). Faglig foredrag om Prinsessen på erten i Sola kommune for barnehagepersonale.. dybwikdans/Sola kommune; 2016-08-19.
 • Dybwik, Siri (2016). Gjesteforelesning om Toddlernes rom ved IBU, phd seminar.. IBU ved UiS; 2016-10-28.
 • Dybwik, Siri (2016). Utøverkunnskap i Toddlernes rom. UiS/Institutt for musikk og dans; 2016-11-17.
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2016). Artistic and art-based Research in early childhood. UiS; 2016-10-28.
 • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten (2016). Når små barn møter kunsten. IMD; 2016-11-12 - 2016-11-17.
 • Dybwik, Siri (2015). Ein annan dans. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-05-28.
 • Dybwik, Siri (2015). Internasjonal barnedanssuksess. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-01-21.
 • Dybwik, Siri (2015). Kunst for de aller yngste. Norsk Kulturråd. [Internett]; 2015-05-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Når publikum spiller en rolle. Festspillene i Harstad. [Avis]; 2015-05-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Programtekst Lakeside Festival. Nottigham, Lakeside Festival. [Tidsskrift]; 2015-04-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Programtekst Satellit Festival. Satellit Gøteborg. [Tidsskrift]; 2015-03-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Programtekst/Sandnes Kulturhus. Nettsted og katalog. [Internett]; 2015-05-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Programutvikling/PlartForma/Litauen. Katalog, internett. [Internett]; 2015-07-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Programutvikling/Stavanger Konserthus/En million sommerfugler. Katalog, internett. [Internett]; 2015-01-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes mor. Scenekunst.no. [Internett]; 2015-09-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/Om scenekunst for barn/RAS/Norge. 2015-10-31.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/i samarbeid med Kirsten Halle.. UiS; 2015-12-15.
 • Dybwik, Siri (2015). Toddlernes rom/utdanningskonferansen, UiS. UiS; 2015-02-03.
 • Dybwik, Siri (2015). Utarbeidelse av program for Statsteateret i Ankara. Statsteateret i Ankara. [Tidsskrift]; 2015-03-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Utvikling av programtekst. Nettside og program deltebre Dansa. [Tidsskrift]; 2015-06-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Utvikling av programtekst Portugal. Program og webside. [Internett]; 2015-04-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Utvikling av programtekst Toddlernes rom. Boing Festival/UK. [Tidsskrift]; 2015-06-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Utvikling av programtekst/Toddlernes rom/Sand. Katalog, internett. [Internett]; 2015-08-01.
 • Dybwik, Siri (2015). Utviklng av programtekst/Dansens Hus. Program, nettsted Dansens Hus. [Internett]; 2015-06-01.
 • Dybwik, Siri (2014). Programpresentasjon for Kopervik Kulturhus.Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.
 • Dybwik, Siri (2014). Programpresentasjon for Sandnes Kulturhus/RAS Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.
 • Dybwik, Siri (2014). Programpresentasjon for Satellit Festival i Gøteborg. En million sommmerfugler.
 • Dybwik, Siri (2014). Programpresentasjon for Sekkefabrikken Kulturhus. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.
 • Dybwik, Siri (2014). Programpresentasjon for Tou Scene. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.
 • Dybwik, Siri (2014). Programpresentasjon i forbindelse med markedsføringen av Sommerakademiet i dans 2014.
 • Dybwik, Siri (2014). Programtekst Hauguesund Teater. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.
 • Dybwik, Siri (2014). Programtekst i anledning workshop for ungdybwikdans/Den stygge andungen.
 • Dybwik, Siri (2014). Programtekst til Bærum Kulturhus. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.
 • Dybwik, Siri (2014). Programtekst til Haugesund Teater. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.
 • Dybwik, Siri (2014). Retrospect/an artistic practice.
 • Dybwik, Siri (2014). Webpublisering av kunstnerisk materiale, gjelder tekst, foto og film på www.dybwikdans.no.
 • Dybwik, Siri (2014). dybwikdans/a presentation of performances for children. Regional arena for samtidsdans; 2014-08-22.
 • Dybwik, Siri (2013). Between the folds, written reflection and presentation upon the installation between the folds.
 • Dybwik, Siri (2013). Daily blog from an artistic project, my body as an archive.
 • Dybwik, Siri (2013). Et historisk tilbakeblikk på oppbygningen av dansemiljøet i Rogaland. RAS; 2013-04-29.
 • Dybwik, Siri (2013). Program/poster til Sommerakademiet i dans 2013.
 • Dybwik, Siri (2011). And then the bird came- A meeting in public space/a journey in private houses. En skriftlig presentasjon for program, i tillegg en utvidet refleksjonstekst i forbindelse med utgivelse av kunstnerisk dokumentasjon. Medforfatter: Lisa Kendall.
 • Dybwik, Siri (2011). Bidragsyter til programpresentasjon for Nasjonal prøve.
 • Dybwik, Siri (2010). En presentasjon av repertoarbasert undervisning-workshop i moderne dans En presentasjon av repertoarbasert undervisning-workshop i moderne dans. Universitetet i Stavanger/Escola Superior De Danza/Erasmus; 2010-05-31 - 2010-06-04.
 • Dybwik, Siri (2010). Valg og bestemmelse i den fysiske prosess/Workshop i moderne dans. Gjesteundervisning-Lisboa. Valg og bestemmelse i den fysiske prosessen/Workshop i moderne dans. Gjesteundervisning-Lisboa. Universitetet i Stavanger/Escola Superior De Danza/Erasmus; 2010-07-05 - 2010-07-09.
 • Dybwik, Siri (2014). Bestillingsverk til åpningen av Stavanger Konserthus/Filmdokumentasjon av koreografisk arbeid/I samarbeid med Thomas Lønning og Nils Christian Fossdal. dybwikdans. stavanger.
 • Dybwik, Siri (2014). Between the folds/filmdokumentasjon av koreografisk arbeid. I samarbeid med Nic Sandiland/Nils Christian Fossdal. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2014). Poetic Landscapes/filmdokumentasjon av koreografisk arbeid. I samarbeid med Nic Sandiland/Nils Christian Fossdal. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2014). Toddlernes rom/filmdokumentasjon av koreografisk arbeid. Kort versjon I samarbeid med Nic Sandiland/Nils Christian Fossdal. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2014). Toddlernes rom/filmdokumentasjon av koreografisk arbeid/full versjon I samarbeid med Nic Sandiland/Nils Christian Fossdal. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2014). Utsikt til det magiske rommet/filmdokumentasjon av koreografisk arbeid. I samarbeid med Nic Sandiland/Nils Christian Fossdal. dybwikdans. Stavanger.
 • Dybwik, Siri (2002). Barneforestilling galen i Halen.
 • Dybwik, Siri (2002). Barneforestilling under kammermusikkfestival. Koreografi dyrenes karneval.
 • Dybwik, Siri (2002). En forestilling om Lars hertevig, melancolia. koreografi og utøvende dans.
 • Dybwik, Siri (2002). Koreografi En.
 • Dybwik, Siri (2002). Koreografi changes in blue space.
 • Dybwik, Siri (2002). Koreografi rest in peace.
 • Dybwik, Siri (2002). Koreografi sakte vandring.
 • Dybwik, Siri (2002). Koreografiprosjekt i uterom , 40 visninger. Sommerdans02.
 • Dybwik, Siri (2002). Streaming into daylight.
 • Dybwik, Siri (2002). Streaming into the blue, koreografi.
 • Dybwik, Siri (2002). The long and winding road.
 • Dybwik, Siri (2001). I det kvite rommet.
 • Dybwik, Siri (2001). I wish you could talk.
 • Dybwik, Siri (2001). Kvinner viser vei, koreografi til galla.
 • Dybwik, Siri (2001). Sin brors søster.
 • Dybwik, Siri (2001). Stolen.
 • Dybwik, Siri (2001). Åpningsseremoni, kvinner viser vei.