Et profilbilde

Senterleder
Dag Jostein Nordaker { "honorific-suffix": "Senterleder", "fn": "Dag Jostein Nordaker", "tel": "Telefon: 51834023", "email": "dagjostein.nordaker@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-328

Undervisning

Forskningsområder

Musikk- og dansedidaktikk

Utvalgte publikasjoner

Nordaker, Dag Jostein, 2010: Har dans en fremtid i den norske grunnskolen? i Pape, Sidsel: Norsk danseforskning

Nordaker, Dag Jostein, 2009: Dans i skolen? : en didaktologisk studie av dansens legitimering og innhold i relasjon til den norske grunnskole, sett i lys av nasjonale læreplaner, aktuelle fagtidsskrift og kultur- og utdanningspolitiske dokument

Pågående forskning

Arbeidserfaring

- Timelærer Stavanger kulturskole, fløyteundervisning,  1976 - 1997

- Ekstramusiker Stavanger symfoniorkester, 1979 - 1985

- Lærer ved Tastaveden ungdomsskole, 1984 - 1992

-Rogaland Musikkonservatorium / Høgskolen i Stavanger / Universitetet i Stavanger 1984 - dd

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Nordaker, Dag Jostein (2010). Har dans en fremtid i den norske grunnskolen?. I: Norsk danseforskning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251925556.
  • Nordaker, Dag Jostein (2009). Dans i skolen? En didaktologisk studie av dansens legitimering og innhold i relasjon til den norske grunnskole sett i lys av nasjonale læreplaner, aktuelle fagtidsskrift og kultur- og utdanningspolitiske dokument. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. ISBN 9788776842963. 322 s.
  • Nordaker, Dag Jostein (1997). Rammeplan for faglærerutdanning Musikk, dans og drama.
  • Nordaker, Dag Jostein (2002). Oppbygging av folkemusikk- folkedansarkiv ved Bagamoyo College of Arts, Tanzania.
  • Finne, Johannes Nilsson; Nordaker, Dag Jostein (2019). Hvordan skal skolene sikre et trygt og godt skolemiljø?.
  • Nordaker, Dag Jostein (2009). Documenting Music and Dance in a rapidly changing Tanzanian culture. 2009-07-01 - 2009-07-08.
  • Nordaker, Dag Jostein (2005). Dans i skolen? En studie av dans som kunnskapsområde og et dansefags legitimeringsgrunnlag og innhold i en obligatorisk grunnskole, sett i lys av planverk, diskursene omkring dans i skolen og norsk kultur- og utdanningspolitikk. 2005-01-13 - 2005-01-16.
  • Nordaker, Dag Jostein (2002). Dance in school? An analysis of the discourses regarding dance in the primary and lower secondary school before and after the implementation of the norwegian national curriculum of 1997. 2002-12-06 - 2002-12-07.
  • Nordaker, Dag Jostein (2002). The NOTA project. Culture co-operation between Norway and Tanzania. 2002-08-11 - 2002-08-16.