Et profilbilde

Universitetslektor
Leslie Leith Symington { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Leslie Leith Symington", "tel": "Telefon: 51834045", "email": "leith.symington@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Symington, Leith (2002). Utkast til Rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans, drama: kap. 3 dans. UFD.
  • Symington, Leith (2002). Utkast til Rammeplan for faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag, dans 30 studiepoeng. UFD.
  • Symington, Leith (2011). Workshop in Dance Improvisation & Composition: Approaches to the investigation of dynamics.
  • Symington, Leith; Rød Haugland, Henning; Mponda, John; Liwewa, Emma (2011). "Urafiki" - artistic advisor.
  • Symington, Leslie Leith (2018). Makt, kjønn og #MeToo: et perspektiv fra utdanning i utøvende kunstfag. Forskerforbundet; 2018-10-11 - 2018-10-13.
  • Symington, Leith (2002). "Kreativ dans med 4 - 6-åringer". HiS, avd. for lærerutdanning "Musikk fra livets begynnelse"; 2002-02-02 - 2002-02-03.
  • Symington, Leith (2001). Spennende førsteprodukt: anmeldese av lærermiddelpakke "Dans med Barn 6-13 år".
  • Larsen, Jens Torolf; Symington, Leith (2002). Eksperimentell konsertproduksjon Interkulturelt møte Tanzania - Norge.