Et profilbilde

Førstelektor
Olaf Eggestad { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Olaf Eggestad", "tel": "Telefon: 51834043", "email": "olaf.eggestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for klassisk musikk
Rom IMD
Tlf priv/mob 93831595

OM MEG SELV

«En virkelig bemerkelsesverdig prestasjon leverte pianisten Olaf Eggestad i uforskammet krevende Rachmaninoffs 3. klaverkonsert. Eggestad har et romantisk gemytt, et saftig anslag og en imponerende teknikk, med et lettflytende fingerspill og rapide, velkontrollerte akkordpassasjer.» (VG, Oslo, mai 1981). 

Mitt yrkesliv har handlet om både utøving, undervisning, kulturformidling og forskning, og stort sett samtidig og på én gang. Men når jeg leser anmeldelser som ovenstående og andre tilsvarende, så skjønner jeg at jeg på et tidspunkt må ha øvd fryktelig mye. Og etter avsluttede studier ved NMH og i Canada debuterte jeg som pianist i Oslo i 1985. Siden da har jeg hele tiden holdt tak i instrumentet, og jeg jobbet også noen år som akkompagnatør ved NTNU og UiS. Utover nittitallet brukte jeg imidlertid like mye energi på formidling av hele bredden av kunstuttrykk gjennom ulike festivalarrangementer i Stavanger. De største av dem var Nordlyd (Ny Musikk), Kammermusikkfestivalen (den gang ICMF) og Stavanger Speculum («speil», 1991-2000). Sistnevnte var min egen konsepsjon og presenterte samtidskunst omkring et gitt tema via rundt femti programposter gjennom en uke. Festivalarbeidet skjedde parallelt med at jeg hadde en undervisningsstilling i vgs. 

Etter at jeg gikk inn i full jobb ved det som i dag er Fakultet for utøvende kunstfag fra høsten 2000 ble de storformat festivalarrangementene lagt på is, selv om jeg f.eks. hadde ansvaret for markeringene «Krysspunkt Valen» i 2002 og 2004. Men også under UiS-tiden har jeg kontinuerlig innehatt administrative roller. Frem til konverteringen til fakultet i 2018, bare avbrutt av en stipendiatperiode, underviste jeg i halv stilling og ledet den klassiske fagavdelingen i halv stilling. I den fagadministrative halvdelen formulerte jeg bl.a. et titalls ulike studieplaner og sto for etableringen av både bachelor- og masterprogrammer i den første fasen på begynnelsen av 2000-tallet, samt for utarbeidelsen av den 4-årige utøvende bachelorgraden i 2015. 

Gjennom perioden ved UiS har jeg vært svært undervisningsintensiv. Fasiten viser en liste på over tredve emner på bachelor- og masternivå, fra akkompagnement og kontrapunkt til en mengde ulike historisk orienterte fag. God undervisning er en kunst i seg selv, og en investering i denne er den viktigste man gjør ved en studieinstitusjon. Få ting stimulerer mer enn en pedagogisk utfordring, eller en forsamling av åpne, interesserte og kritiske studenter. Jeg trives i auditoriet, og fra tid til annen gir også studentene uttrykk for at de trives der samtidig.

Mitt interessefelt spenner generelt vidt. Dette reflekteres også i min skribentvirksomhet og forskning. Eks. tok hovedfagsarbeidet (cand.philol.) for seg ulike musikalitetsbegreper i Romain Rollands «flodroman» Jean-Christophe, og hadde brede tangeringsflater til både estetikk og filosofi. Jeg virket i flere år som litteraturkritiker i Klassisk Musikkmagasin (jeg trakk meg etterhvert ut av habilitetsgrunner) og har produsert en mengde programkommentarer til f.eks. Menuhin International Violin Competition og SSOs konsertserier. Jeg har bidratt til flere bøker med tekster i ulike sjangre og har dessuten skrevet relativt dyptpløyende essays til en rekke CD-utgivelser (mine kommentarer til Håkon Austbøs Chopin Now ble som en av fem, og eneste kandidat fra klassisk, nominert av Morgenbladet til «Den gylne L», en pris for årets beste liner notes i 2015). Fra 2013 til 2015 deltok jeg i prosjektet The Reflective Musician, som medlem av en forskningsgruppe ved NMH ledet av H. Austbø (resultatene kan sees på den nettbaserte Research Catalogue). Mitt doktorarbeide omhandler NMHs første klaverprofessor Robert Riefling, hans pedagogikk og utøverpraksis, samt resepsjonen av ham. Deler av dette vil inngå som ledd i NMHs 50-års jubileumsmarkering i 2023. 

Utenomfaglige interesser: Blant flere kan natur/friluftsliv/jakt/fiske, romforskning og bueskyting (s.k. barebow) fremheves. 


FAGLIGE INTERESSEFELT (SÆRLIGE FOKUS)

 • Generell musikkhistorie fra ca. 1750 til 2000 (Beethoven)
 • Norsk musikk (Grieg, Valen)
 • Oppføringspraksis (romantisk, moderne)
 • Utøverhistorie (norsk mellomkrigsgenerasjon, Glenn Gould)
 • Verkanalyse
 • Musikkestetikk
 • Etikk og estetikk
 • Musikk, ideer, samfunn
 • Modernistisk kunstfilosofi, kritisk teori
 • Jødisk fundamentaletikk og ulike idealistiske og ?livsfilosofiske? strømninger

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Eggestad, Olaf (2012). Hvor er fiolinisten?. I: Om nytte og unytte. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-334-8. s. 203-225.
 • Eggestad, Olaf (2013). Griegs 3 fiolinsonater.
 • Norberg-Schulz, Elizabeth; Eggestad, Olaf (2007). Nordfjordeid Operaworkshop.
 • Eggestad, Olaf (2019). Strenghet og frihet. Robert Riefling ved NMH. NMH; 2019-05-03.
 • Johnson, Geir; Holbæk-Hanssen, Hilde; Beyer, Anders; Eggen, Christian; Borchgrevink, Hild; Møllerhaug, Nicholas; Ahvenniemi, Rebecka Sofia; Eggestad, Olaf; Tornquist, Peter; Schaathun, Asbjørn; Haugland, Glenn Erik; Jensen, Geir Are; Hellstenius, Henrik; Sørlie, Stine (2017). Hundre års utakt.
 • Eggestad, Olaf (2015). Liner notes Chopin Now.
 • Eggestad, Olaf; Eggestad, Olaf (2015). SSOs programbok.
 • Eggestad, Olaf (2014). Analytical approaches to Chopin’s Ballade no. 3. 2014-01-22.
 • Eggestad, Olaf (2014). Different approaches to Schönberg op. 19. 2014-03-17.
 • Eggestad, Olaf (2014). Multiple Reflections: a collaborative model for using reflective musical practice as a means of transcending conformity in musical performance. 2014-07-17 - 2014-07-20.
 • Eggestad, Olaf (2014). Programbok SSO sesongen 2014/15.
 • Eggestad, Olaf (2013). Chopins tider / The Times of Chopin.
 • Eggestad, Olaf; Asheim, Nils Henrik (2013). New Light on Schubert's Dances for Solo Piano. 2013-09-17.
 • Eggestad, Olaf; Austbø, Jon Håkon (2013). Brahms, Boulez, Beethoven: Interpretations in past and present. 2013-10-09.
 • Eggestad, Olaf (2005). Den uunngåelige Grieg Nasjonalromantikk på norsk. Biskopen i Stavanger: Biskopens årlige nyttårslunch; 2005-01-02.
 • Eggestad, Olaf (2005). Ingen smak er uskyldig Musikkonservatoriene som kantianske innretninger. 2005-04-29.
 • Eggestad, Olaf (2005). The Inevitable Grieg National Romanticism Up North. Shanghai Conservatory of Music; 2005-01-10.
 • Eggestad, Olaf (2005). The Inevitable Grieg National Romanticism Up North. Nanjing Normal University, School of Music; 2005-01-07.
 • Eggestad, Olaf (2004). Ideas of the North Kontrapunkter mellom billedkunstneren Patrick Huse og pianisten Glenn Gould. Rogaland Kunstmuseum; 2004-04-12.