Et profilbilde

Førstelektor
Jorunn Thortveit { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Jorunn Thortveit", "tel": "Telefon: 51834048", "email": "jorunn.thortveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-429

Forskningsområder

 


Utvalgte publikasjoner

Thortveit J. (2009). Musikkpedagogen som musikalsk mester? Noen aspekter knyttet til lærerrollen  i Bjarne Isaksen (red.), Musikk med leik, leik med musikk  Oslo: Universitetsforlaget

  

 

 Thortveit, J. (2010). Forestillingen som pedagogisk praksis : musikkfaglige erfaringer fra prosjektet Kreativt OppvekstMiljø (KOM!) i Guldal T.et.al (red.), FoU i praksis 2009 : rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning  Trondheim: Tapir forlag 

 


Fadnes, P. F. og Thortveit, J. (2016). Playrooms- Adhocery Strategies and the Utilization of Improvisational Tools. Studia Musicologica Norvegica, 42, 101-120.

Pågående forskning

       

Digitalisering og læring 2015-2017

1. Læreprosesser i fleksibel nettstøttet studiemodell

2. Digital læreridentitet, endringer i lærerrollen


ArbeidserfaringVitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fadnes, Petter Frost; Thortveit, Jorunn (2016). Playrooms-Adhockery Strategies and the Utilization of Improvisational Tools. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. Volum 42. s. 101-120. DOI: 10.18261/issn.1504-2960-2016-01-07.
 • Thortveit, Jorunn (2010). Forestillingen som pedagogisk praksis : musikkfaglige erfaringer fra prosjektet Kreativt OppvekstMiljø (KOM!). I: FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2565-5. s. 269-280.
 • Thortveit, Jorunn (2009). Musikkpedagogen som musikalsk mester? Noen aspekter knyttet til lærerrollen. I: Musikk med leik. Leik med musikk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01437-1. s. 44-58.
 • Nevøy, Anne; Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik (2016). "Ipad i skolen-lærers didaktiske bruk av teknologi i klasserommet" I:Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr.60. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 10 s.
 • Thortveit, Jorunn; Fadnes, Petter Frost (2011). Lekende struktur: Improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid. Rikskonsertene. 35 s.
 • Thortveit, Jorunn (2017). Lærerarbeid i fremtidens kulturskole. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-10-17 - 2017-10-18.
 • Thortveit, Jorunn; Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Klepp kommune; 2017-01-04.
 • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Jærskulen; 2016-11-09.
 • Thortveit, Jorunn; Nevøy, Anne (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Jærskulen; 2016-12-05.
 • Thortveit, Jorunn (2015). Erfaringer med bruk av digitale responsverktøy. UiS forum for studentaktive undervisningsformer;
 • Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik (2015). Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom. UiS forum for studentaktive arbeidsformer;
 • Thortveit, Jorunn (2013). Aesthetic Approaches to Learning. Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks; 2013-03-06 - 2013-03-08.
 • Thortveit, Jorunn (2012). Kulturskolelæreren i grunnskolen. Norges musikkhøgskole; 2012-02-09 - 2012-02-10.
 • Thortveit, Jorunn (2011). Musikalsk improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid. Høgskolen i Vestfold; 2011-05-04 - 2011-05-05.
 • Thortveit, Jorunn; Fadnes, Petter Frost (2011). Promoting creative learning processes through musical improvisation - from a didactic and performance point of view. University of Exeter; 2011-04-12 - 2011-04-16.
 • Thortveit, Jorunn (2009). Kulturskolelærerens yrkesutøvelse i et helhetlig kulturelt oppvekstmiljø: Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt i musikkfaget (KOM! prosjektet). 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Thortveit, Jorunn (2008). Kan DKS heve skolenes kompentanse i estetiske fag?. 2008-01-29 - 2008-01-31.
 • Thortveit, Jorunn (2007). Utvikling av samarbeid og partnerskap i skolens musikkundervisning. Nye muligheter for kulturskoleleærerens yrkesutøvelse gjennom DKS som praksisarena. 2007-05-14 - 2007-05-16.
 • Thortveit, Jorunn (2006). Musikk i pakkeløsning.
 • Thortveit, Jorunn (2006). Musikk i pakkeløsning.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn (2005). Musikk og dans for beboere på sykehjem,- et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem. 2005-06-15 - 2005-06-17.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn (2005). Musikk og dans for beboere på sykehjem, -et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem. 2005-06-15 - 2005-06-17.
 • Thortveit, Jorunn (2002). Samspill og samarbeid i musikklivet. 2002-11-15.
 • Thortveit, Jorunn (2002). Stjerner og kometer : noen perspektiver på lærersamarbeid i grunnskole/kulturskole. 2002-04-19.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Kulild, Marit; Bjelland, Else Karen Vikanes; Høyland, Jorunn; Gram, Helene; Thortveit, Jorunn; Nilsen, Arne Thomas Lund; Løkken, Atle (2017). Lærar for ein dag. UiS/HVL.
 • Thortveit, Jorunn (2016). Fagintervju med Anne Jorunn Sjurseth. Relasjonsarbeid i klasserommet, Jorunn Thortveit . University of Stavanger on YouTube. Universitetet i Stavanger, Enhet for e-læring, NettOp. Stavanger.
 • Thortveit, Jorunn; Hamsaas, Helge (2002). Eksotisk og heimekjært populærkonsert.
 • Eikaas, Harald; Thortveit, Jorunn (2001). Julekonsert.