Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ståle Gundersen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ståle Gundersen", "tel": "Telefon: 51833677", "email": "stale.gundersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG N-223

Forskningsområder

Filosofi: vitenskapsfilosofi og sinnsfilosofi.

Utvalgte publikasjoner

Mechanism-based Explanations versus Autonomy in the Social Sciences. Sociological Bulletin

A note on theism and the two problems of consciousness. Journal of Consciousness Studies. 

Explaining mental illness. MedPub\Tids. nor. legefor.  

Is consciousness a nonspatial phenomenon? Kritike.

Psykologi - et flernivåperspektiv. Norsk filosofisk tids.

Bevissthet og fysisk virkelighet. 2008. Oslo: Unipub forlag.

Følger det fra Gödels ufullstendighetsteoremer at vi ikke er maskiner? Nordisk matematisk tids.

Den naturalistiske vendingen i filosofien. Samtiden. 2001, 110 (1).

Pågående forskning

Psykoanalytiske forklaringers struktur.

En vitenskapsfilosofisk kritikk og analyse av nevropsykoanalyse (neuropsychoanalysis).


Arbeidserfaring

Fra 2005: Førsteam. UiS

2003-2005: Førsteam. UiB

1997-2001: Univ.lektor. NTNU

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gundersen, Ståle; Mandt Larsen, Tarjei; Wittusen, Cato (2018). Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03125-5. 299 s.
 • Gundersen, Ståle (2016). Forklaringsgapet.
 • Gundersen, Ståle (2016). Kunnskapsargumentet.
 • Gundersen, Ståle (1997). Superveniens.
 • Gundersen, Ståle (2019). Can neuropsychoanalysis save the life of psychoanalysis?. 2019-08-05 - 2019-08-19.
 • Gundersen, Ståle (2017). Bevissthet og oppmerksomhet. 2017-05-19.
 • Gundersen, Ståle (2016). The scope and limits of folk psychology. 2016-02-12 - 2016-02-19.
 • Gundersen, Ståle (2015). Bevissthetens mysterium (innlegg og deltakelse på paneldebatt om bevissthet). 2015-05-29 - 2015-05-30.
 • Gundersen, Ståle (2014). The social sciences and the mechanism approach to explanation. 2014-11-13 - 2014-11-14.
 • Gundersen, Ståle (2013). Godt om emosjoner hos dyr og mennesker.
 • Gundersen, Ståle (2013). Russellian monism. 2013-09-06.
 • Gundersen, Ståle (2013). Russellian monism and the causal relevance of consciousness. 2013-08-04 - 2013-08-10.
 • Gundersen, Ståle (2013). Vertical integration as a guiding principle in the social sciences. 2013-11-14.
 • Gundersen, Ståle (2012). Sinnsfilosofi - en innføring.
 • Gundersen, Ståle (2011). Epistemic pessimism and the mind body problem. 2011-06-20.
 • Gundersen, Ståle (2011). Filosofien og hjernen. IFIKK, UiO; 2011-12-08.
 • Gundersen, Ståle (2011). Russellian physicalism. 2011-05-03.
 • Gundersen, Ståle (2011). Å forklare psykisk sykdom - en teoretrisk modell. Norsk psykiatrisk forening; 2011-12-09.
 • Gundersen, Ståle (2010). Bevissthet og hjerne. Forening for medisin og filosofi; 2010-11-09.
 • Gundersen, Ståle (2009). Nøytral monisme som en løsning på hjerne-bevissthetsproblemet. IFIKK; 2009-02-06.
 • Gundersen, Ståle (2008). Sjel-legeme problemet: Hva er igjen av dualismen?. Universitetet i Stavanger, Åpen fagdag; 2008-11-26.
 • Gundersen, Ståle (2007). Bevissthet og materie. Filosofisk forum; 2007-02-07.
 • Gundersen, Ståle (2007). Hva er hypnose?. Universitetet i Stavanger; 2007-11-28.
 • Gundersen, Ståle (2007). Metodologisk individualisme versus metodologisk holisme. Universitetet i Tromsø; 2007-03-29.
 • Gundersen, Ståle (2006). Hjerne og bevissthet. 2006-11-29.
 • Gundersen, Ståle (2006). Vitenskapens sosiale struktur. Universitetet i Stavanger; 2006-10-19.
 • Gundersen, Ståle (2001). Den naturalistiske vendingen i filosofien.