Et profilbilde

Dosent
Brit Hanssen { "honorific-suffix": "Dosent", "fn": "Brit Hanssen", "tel": "Telefon: 51833507", "email": "brit.hanssen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-408

Forskningsområder

Veiledning for nyutdannede lærere

Læreplanarbeid og didaktikk

Skoleutvikling og ledelse

Universtitetspedagogikk

Utvalgte publikasjoner

Østrem,S og Hanssen, B(2007)  Det levende lærerarbeidet NPT, nr3/07

 

Hanssen, B. (2008) Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess. Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på. Artikkel 5 i artikkelstafetten: En lærende skole. Utdanningsdirektoratet

http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=52348&epslanguage=NO

 

Hanssen, B. Raaen, F.D. & Østrem, S. (2010). Det heseblesende lærerarbeidet: Om nyutdannede læreres mestring av yrket. I: Haug; P. (red.), Kvalifisering til læraryrket. Oslo: Abstrakt forlag AS.

 

Hanssen, B. & Østrem, S. 2010. Veiledning som didaktiske møter.  I: Olsen, K.R. (red). Veiledning for nyutdannede lærere. Oslo: Pedlex

 

Hanssen, B. & Østrem, S. 2010. Partnerskap om veiledning for nyutdannede lærere.Samarbeid mellom Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger som et eksempel. I: Olsen, K.R. (red). Veiledning for nyutdannede lærere. Oslo: Pedlex

 

Hanssen, B og Helgevold, N. (2010): ?Over dørstokken. Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer?. I: Hoel, T.L, Engvik, G. og Hanssen, B. (red.) Ny som lærer ? sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir akademiske forlag

 

Hanssen, B. & Helgevold,N. 2011. ?From Learning to Become a Teacher to Learning to be a Teacher? - Bordercrossing Understood as a Continuum.Implications for Learning at the Work Site? In: Between Global and Local: Adult Learning and Development, Istanbul 2011. Positioning and Conceptualizing Adult Education and Learning within Local Development. Proceedings Book. ESREA ? European Society for Research on the Education of Adults.

 

Fauskanger, J. og Hanssen, B. (2011). Frafall og omvalg i lærerutdanningen ? hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med? Uniped. Tidsskrift for universitets-og høgskolepedagogikk, nummer 2/2011

Løkensgard Hoel, T, Hanssen, B og Husebø, D (2012) (red).  Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning. Trondheim: Tapir akademiske forlag.

 

Hanssen, B, Husebø. D og Moen, V(2012): " Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen ?". I T.L. Hoel. Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning. Trondheim :Tapir akademiske forlag.

 

 

Pågående forskning

Den pågående forskningen er sammen med kollega Sissel Østrem å sette søkelyset på en bestemt videreutdanning som har til formål å utdanne og kvalifisere veiledere som skal bidra i yrkesstarten til nyutdannede lærere. Når vi ønsker å sette vår egen veilederutdanning under lupen og spesielt skal studere og stille kritiske spørsmål til praksis og noen av de arbeidskravene og aktivitetene som er en del av den, er det for å vinne innsikt i på hvilken måte de bidrar til å realisere utdanningens formål slik programplanen formulerer dette.

Denne innsikten ønsker vi å bruke til å justere og forandre utdanningen med forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt. Studien har derved både en forsknings- og reforminteresse. Den kan beskrives som en type evalueringsstudie der studenttekster og praksisgjennomføring er forskningens gjenstand. Det er dermed ikke resultat i form av studentprestasjoner som er av interesse, men arbeidskrav og aktiviteter i løpet av studiet og deres verdi som blir undersøkt. Mer presist er forskningsspørsmålene knyttet til det vi i programplanen kaller praksis og arbeidskrav i studiet.  

Arbeidserfaring

16 år som lærer i videregående skole og barneskole

6 år som øvingslærer

1 år som undervisningsinspektør , barneskole

2 års om skoleveileder på kommunenivå

22 års om høgskole/universitetslektor/førstelektor i pedagogikk

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2018). Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 41. Hefte 2. s. 106-119. DOI: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-03.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 209-229.
 • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne (2016). På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 3.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 185-204.
 • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2011). Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med?. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 34. Hefte 2. s. 55-66.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2011). ”From Learning to Become a Teacher to Learning to be a Teacher” - Bordercrossing Understood as a Continuum.Implications for Learning at the Work Site?. I: Between Global and Local: Adult Learning and Development. Bogazici University Press. ISBN 978-975-518-326-8.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2010). " Å trå over dørstokken". Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. I: Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2514-3. s. 217-233.
 • Hanssen, Brit; Raaen, Finn Daniel; Østrem, Sissel (2010). Det heseblesende lærerarbeidet : om nyutdannede læreres mestring av yrket. I: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-291-4. s. 295-314.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2010). Partnerskap om veiledning for nyutdannede lærere. I: Veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage. Pedlex.
 • Hanssen, Brit (2009). Veiledning av nyutdannede lærere - et samarbeid mellom UiS og Stavanger kommune. I: Stavangerskolen 2009. Innhold, kvalitet og utfordringer. Stavanger kommune.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen?. I: Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443721. s. 118-126.
 • Hanssen, Brit (2008). En sosiokulturell tilnærming til kompetanseoppbygging - et spørsmål om å lære om og å lære i?. I: Det store spranget Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. s. 147-157.
 • Hanssen, Brit (2007). Kvaliifisering av lokale veiledere - et spørsmål om å lære om og å lære i?. I: En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i regi av utdanningsdirektoratet,. Utdanningsdirektoratet.
 • Hanssen, Brit; Ree, Idar; skogsholm, hermann (2007). Det kompetente samordna praksisfellesskap om praksis. I: Rapport. NTNU, fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, program for.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2007). Det levende lærerarbeidet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 3. Hefte 9,77003E+12. s. 207-219.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2005). Livslang lærerutdanning gjennom små steg og store sprang. I: Tidvise skrifter, Humaniora, kunst og estetikk Nr 54.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Veiledning som stillas og stillasbygging. I: Veiledernettverket: Årbok 2001. Høgskolen i Agder. s. 15-17.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2016). Rettleiing av nyutdanna lærarar i Rogaland - eit problemløysande tiltak.. Skolemuseumslaget i Rogaland2016. 6 s.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2013). Rutinemessig plikt eller produktiv læring? en studie av praksis og arbeidskrav i en veilederutdanning knyttet til veiledning for nyutdannede lærere. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-541-1. 116 s.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. 294 s.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Stavanger, IAS. ISBN 978-82-7644-372-1.
 • Hanssen, Brit (2008). Lærerarbeidet som felles kunnskapsgrunnlag for læreruddannere ( artikkel i kongresrapport). University of Iceland- School of Education. ISBN 9789979985167. 1 s.
 • Hanssen, Brit; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel; Østrem, Sissel; Østrem, Sissel (2008). Det store spranget Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922821. 182 s.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Østrem, Sissel; Jakhelln, Rachel; Hanssen, Brit (2008). Det store spranget - ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2282-1. 182 s.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel (2008). Det store spranget Ny som lærer i barnehage og skole. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922821. 182 s.
 • Hanssen, Brit (2004). Veiledning av nyutdannede. Rapport 2. Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet/HiS ved forfatterne. 28 s.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2003). Tilpasset opplæring. Undervisning og læring som samspill mellom lærer og elev.
 • Hanssen, Brit; Lunde, Ingvar; Nitter, Marianne (2003). Den skal tidlig formidle som god forsker skal bli.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2003). Veiledning av nyutdannede. Rapport 1.
 • Hanssen, Brit; Meland, Aud Torill (2001). En vurdering av Bore ungdomsskoles LUTT prosjekt. 37 s.
 • Hanssen, Brit; Meland, Aud Torill (2001). En vurdering av Vasshus skoles delprosjekt innen FASE prosjektet. 19 s.
 • Hanssen, Brit (1999). Erfaringer fra praksisfeltet i lys av lærerrollen nedfelt i rammeplan for allmennlærerutdanning generelt og for pedagogikkfaget spesielt. Høgskolen i Bodø. 6 s.
 • Hanssen, Brit (2018). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelseog videreutdanning for veiledere som kontinuum.. Nettverk for nyutdannede lærere og Utdanningsdir.; 2018-03-07.
 • Hanssen, Brit (2017). Den profesjonelle lærer i et lærende fellesskap med vekt på det relasjonelle aspektet.. Eigersund kommune; 2017-08-15.
 • Hanssen, Brit (2017). Det utfordrende samspillet om veilederordning for nyutdannede lærere. Nettverk for nyutdannede lærere i samarbeid med Udir.; 2017-10-23 - 2017-10-24.
 • Hanssen, Brit (2017). Fra ensomme svaler til fugler i flokk. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-02-15 - 2017-02-16.
 • Hanssen, Brit (2017). Om starten i yrket for nyutdannede lærere blir god - flaks eller uflaks?. Stavanger kommune ved avdeling Oppvekst og levekår; 2017-09-20.
 • Hanssen, Brit (2017). Samarbeid mellom skoler og utdanningsinstitusjoner - intensjoner til realiteter?. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialp; 2017-06-08 - 2017-06-09.
 • Hanssen, Brit (2017). Tilpasset opplæring - et politisk og/eller pedagogisk begrep?. Grødem skole; 2017-03-09.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2017). Videreutdanning i veiledning - rasjonalitet og kontinuum.. Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere; 2017-05-29.
 • Hanssen, Brit (2016). Det didaktiske møtet i et profesjonsetisk perspektiv. Grøden; 2016-09-08.
 • Hanssen, Brit (2016). Kvalitet i høyere utdanning fra et fagpedagogisk perspektiv og et lærerperspektiv med vekt på læringsmiljø. UiS; 2016-09-14.
 • Hanssen, Brit (2016). Når starten i yrket er god.. Stavanger kommune; 2016-09-21.
 • Hanssen, Brit (2016). Profesjonslæring i skolen med spesielt fokus på nyutdannede lærere. Nettverk for nyutdannede lærere i samarbeid med Utdanningsdi; 2016-05-25.
 • Hanssen, Brit (2016). Skolelederes betydning for tilrettelegging av profesjonslæring, som grunnlag for å utvikle skolers/barnehagers kollektive identitet, med fokus på nyutdannede lærere. Randaberg kommune; 2016-06-23.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Fagblad]; 2016-07-26.
 • Hanssen, Brit (2015). Betydningen av å utvikle en kollektiv identitet som praksisskole. Sandnes kommune; 2015-11-18.
 • Hanssen, Brit (2015). How do Newly Qualified Teachers learn to be teachers?Possibilities,dilemmas and assumptions?. UiS på vegne av EU-kommisjonen og KD; 2015-03-17.
 • Hanssen, Brit (2015). Hvordan lære nye lærere å være lærere som en del av arbeidsplasslæring?. Høgskolen i Bergen i samarbeid med Nasjonalt nettverk for ny; 2015-03-20.
 • Hanssen, Brit (2015). Veiledning for og med nyutdannede lærere i Stavanger kommune. Stavanger kommune; 2015-09-08.
 • Hanssen, Brit (2015). Veiledning for og med nyutdannede lærere med vekt på gruppeveiledning. Jærskulen og Time kommune; 2015-09-07.
 • Hanssen, Brit (2015). Veiledning for og med nyutdannede lærere, Sola kommune. Sola kommune; 2015-08-27.
 • Hanssen, Brit (2014). Elevvurdering med vekt på fremovermeldinger. Leder for et områdenettverk i Sandnes kommune; 2014-10-27.
 • Hanssen, Brit (2014). Utvikling av kollektiv identitet som praksisskole gjennom praksislærerutdanningen. Universitetet i Nordland; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Hanssen, Brit (2013). Elevsyn - og litt til?. Varhaug ungdomsskole; 2013-04-03.
 • Hanssen, Brit (2013). Hva spør nye lærere om i yrkesstarten, og hvem kan eller skal «svare»?. Universitetet i Stavanger; 2013-04-10.
 • Hanssen, Brit (2013). Når starten er god!. Stavanger kommune; 2013-08-28.
 • Hanssen, Brit (2013). Overgangen utdanning - yrke, hvordan legge til rette for læring fornyutdannede lærere på arbeidsplasen?. Høgskolen I Bergen, UiB og NLA; 2013-03-08.
 • Hanssen, Brit (2013). Utfordringer og muligheter knyttet til veiledning av nyutdannede lærere. Styringsgruppen for " Ny i Hordaland"; 2013-06-20.
 • Hanssen, Brit (2013). Veileders og rektors ansvar og mulige bidrag i forhold til nye læreres profesjonelle utvikling. Sola kommune; 2013-09-04.
 • Hanssen, Brit (2013). Veiledning for nyutdannede lærere "Fra å lære å bli lærere til å lære å være lærere". Gjesdal kommune; 2013-04-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2013). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Universitetet i Stavanger; 2013-01-15.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2013). Educating Professional Mentors-to-be For Newly Qualified Teachers ( NQT,s). University of Szeged; 2013-04-11 - 2013-04-14.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2013). The impact of written language in mentorings conversations with newly qualified teachers. Bahcesehir University, Istanbul; 2013-09-09 - 2013-09-13.
 • Hanssen, Brit (2012). Praksis og arbeidskrav - gjøring eller læring? en studie av en veilederutdanning. Høgskolen i Hedmark; 2012-11-22 - 2012-11-23.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2012). Learning to be at teacher at the worksite - vertical and horizontal dimensions of learning as premises for professional development?. Tallinn University; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ". Universitetet i Gøteberg i samarbeid med andre svense høgsko; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted. Universitetet i Tromsø sammen med nettverket for uniped; 2012-12-10 - 2012-12-11.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2012). Educating professional mentors? Techniques or practical reasoning. Tallinn University; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2011). Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. Overgangen mellom utdanning og yrke som etkontinuum? Implikasjoner for arbeidsplasslæring?. Høgskolen i Oslo; 2011-03-30 - 2011-03-31.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2011). ”From Learning to Become a Teacher to Learning to be a Teacher” - Bordercrossing Understood as a Continuum.Implications for Learning at the Work Site?. 2011-04-28 - 2011-04-30.
 • Hanssen, Brit; Tungland, Inger Benny Espedal; Østrem, Sissel (2011). Veiledning for nyutdannede yrkesutøvere – en skulder å gråte på eller bidrag til profesjonell utvikling?. UiS;
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2010). Fra å lære å være lærer til å lære å bli lærer. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2010). Det tredje rommet. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Hanssen, Brit (2008). Det heseblesende lærerarbeidet. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Hanssen, Brit (2007). Når starten er god. 2007-09-24 - 2007-09-25.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2007). Flermetodiske tilnærminger til læring i utdanning og yrke Tekstanlayse. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Hanssen, Brit (2006). Kompetanseheving gjennom deltakelse?. [Avis]; 2006-03-04.
 • Hanssen, Brit (2006). Lederutfordringer når det gjelder å lede læreprosesser i forhold til Kunnskapsløftet i eget personale. Eksemplifisert gjennom et samarbeid mellom Storhaug skole og UiS. 2006-05-09 - 2006-05-12.
 • Hanssen, Brit (2006). Vil øke kompetansen med felles læring. [Avis]; 2006-03-24.
 • Hanssen, Brit; Skogsholm, Hermann (2004). Informasjonshefte om praksis 2004-05.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). Mulighetenes veiledning for mulighetenes lærere. 2004-10-13 - 2004-10-14.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). Tallenes tale og begrensninger.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). The Novice as an Expert. Mentoring Novice Teachers in their first Year of Practice. 2004-03-11 - 2004-03-13.
 • Hanssen, Brit (2003). Idegrunnlag og erfaringer så langt fra prosjektet " Veiledning av nyutdannede" ved HiS, LU. 2003-11-24 - 2003-11-25.
 • Hanssen, Brit (2003). Teacher education in Norway. Liepja Academy of Pedagogy, Latvia; 2003-11-26 - 2003-11-27.
 • Hanssen, Brit; Nitter, Marianne (2003). Erfaringer med partnerskap omkring prosjektet: Den skal tildig krøkes som god forsker skal bli. Arkeologisk museum, Stavanger og His; 2003-10-14.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Fokusgruppeintervju som muntlig prøveform. 2002-10-15 - 2002-10-16.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Fokusgruppeintervju som muntlig prøveform i lærerutdanningen. 2002-09-09 - 2002-09-16.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). "Fra plan til virkelighet" Hvordan et utviklingsarbeid kan gå fra formulering av intensjoner til realisering i hverdagen. 2002-03-20.
 • Hanssen, Brit (2001). Erfaringer med forsøk og ekstern vurdering. 2001-11-14 - 2001-11-15.
 • Hanssen, Brit (1999). Erfaringer fra praksisfeltet sett i lys av lærerrollen nedfelt i rammeplan for allmennlærerutdanning generelt og for pedagogikkfaget spesielt. 1999-08-11 - 1999-08-15.
 • Hanssen, Brit (2007). Kommunikasjon og samhandling i team.
 • Hanssen, Brit (2007). Undervisning og læring, leiiing og resultat, dagssamling for plangruppene i Klepp kommune.