Et profilbilde

Førsteamanuensis
Anne Nevøy { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Anne Nevøy", "tel": "Telefon: 51833447", "email": "anne.nevoy@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-409

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Nevøy, Anne; Helle, Lars (2019). Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205522596. 200 s.
 • Nevøy, Anne (2016). Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 42 s.
 • Nevøy, Anne; Finne, Christina; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Innovasjoner i Jærskulen -lærerprofesjon i reformtid. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 42 s.
 • Nevøy, Anne; Helle, Lars (2016). "Skolens utviklingsplaner og lærerprofesjonen" I: Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr. 60. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 10 s.
 • Nevøy, Anne; Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik (2016). "Ipad i skolen-lærers didaktiske bruk av teknologi i klasserommet" I:Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr.60. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 10 s.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2014). Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-574-9. 87 s.
 • Nevøy, Anne (2007). En analyse av spesialpedagogikkens institusjonelle selvforståelse. Universitetet i Stavanger. ISBN 8276443370. 259 s.
 • Sørdal, Elisabeth Lundervold; Nevøy, Anne (veileder) (2007). Skolens leksepraksis: Historiske spor - fremtidige utfordringer. Universitetet i Stavanger. 94 s.
 • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne (2019). A Conceptional Exploration of Parent Pedagogicalisation. 2019-09-17.
 • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne (2019). Parent Pedagogicalisation: A Conceptual Exploration. 2019-09-03 - 2019-09-06.
 • Nevøy, Anne (2019). Professional and research activities. University of Tartu; 2019-03-05 - 2019-03-06.
 • Nevøy, Anne (2019). Why does the use of special education expand and what are probable forces behind the expansion?. Dep. of education and sport science, University of Stavanger; 2019-09-17.
 • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn (2019). Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups. 2019-09-03 - 2019-09-06.
 • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2018). Educational Follow-up and the Risk of Parent Pedagogicalization. 2018-08-03 - 2018-09-07.
 • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2018). Educational parent support: Processes of pedagogicalisation and their possible consequences. 2018-04-13.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2018). Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe. Dronning Mauds Minne; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
 • Nevøy, Anne (2016). Prinsippet om videregående opplæring for alle - i press mellom skolens ordinære og spesielle tilbud. Nordiske perspektiv.. Universitetet i Stavanger og Rogaland fylkeskommune; 2016-11-15.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn (2016). Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?. HUM, UiS; 2016-11-15.
 • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Jærskulen; 2016-11-09.
 • Thortveit, Jorunn; Nevøy, Anne (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Jærskulen; 2016-12-05.
 • Tveitnes, Marianne Sandvik; Nevøy, Anne (2016). Negotiating the Role of the Educational Psychological Service under Shifting Conditions.. American Educational Research Association; 2016-04-08 - 2016-04-12.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2015). Transitions in vocational education and training: Low achieving students between school and workplaces. European Educational Research Association; 2015-09-08 - 2015-09-11.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2012). Spesialundervisning og fellesskolen.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2012). The special education epidemic - and a decoupled "school for all". EERA; 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Barow, Thomas (2012). Nordic upper secondary school: regular and irregular programmes - or just one irregular school for all?. EERA; 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø; Vedøy, Gunn (2011). At the margin of the Norwegian school for all. Alternative strand of courses in upper secondary VET; their persistency and legitimacy. EERA ECER; 2011-09-13 - 2011-09-16.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Vedøy, Gunn (2010). At the margin of "a school for all" : an alternative programme in upper secondary education – its persistency and legitimacy. 2010-09-15 - 2010-09-17.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne (2008). Collaborative research; possibilities and pitfalls. 2008-09-10 - 2008-09-12.
 • Nevøy, Anne (2007). The value of qualitative research. 2007-05-10 - 2007-05-12.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik (2007). Inclusive education On the possibilities of knowledge construction within the field of inclusive education. 2007-09-20 - 2007-09-23.
 • Nevøy, Anne (2006). Qualitative case-based research. 2006-10-05 - 2006-10-06.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne (2006). A school for all. Its practices and legitimacy. Collective inclusive and individually adapted education: a valid possibility or an outdated dream?. 2006-09-13 - 2006-09-16.
 • Nevøy, Anne (2005). Postgraduate programmes in Inclusive education: A re-education of the special education profession. 2005-09-07 - 2005-09-10.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik (2005). Inclusive education. A Nordic collaboration on the possibility of knowledge construction. 2005-09-07 - 2005-09-10.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard (2005). The public school - its activity and legitimacy. 2005-09-07 - 2005-09-10.
 • Nevøy, Anne (2003). Exploring the institutional self-understanding of Special education. 2003-09-17 - 2003-09-20.
 • Nevøy, Anne (2003). Special education – is its clinical heritage still haunting us?. 2003-03-06.
 • Nevøy, Anne (2002). Fra bremsekloss til bidragsyter: Spesialpedagogikkens rolle i en inkluderende lærerkompetanse. 2002-12-04 - 2002-12-06.
 • Nevøy, Anne (2002). Special education: An exclusive academic discipline restricting inclusive education?. 2002-08-22 - 2002-08-24.
 • Nevøy, Anne (2001). Søkelys på grunnleggende antakelser, verdier og utviklingsperspektiv innen spesialpedagogikk som forsknings- og profesjonsfag. Forskeropplæringskurs. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo; 2001-12-05 - 2001-12-17.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2001). Upper secondary school for all: alternative courses for some. European Educational Research Association; 2001-09-10 - 2013-09-13.
 • Nevøy, Anne (2000). Listening to the research community: The institutional self-understanding of special education. 2000-07-24 - 2000-07-28.