Et profilbilde

Instituttleder
Anita Berge { "honorific-suffix": "Instituttleder", "fn": "Anita Berge", "tel": "Telefon: 51833489", "email": "anita.berge@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-213
Tlf priv/mob 97704224

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne (2017). Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. 258 s.
 • Berge, Anita (2015). Barnehagen i en brytningstid Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store barnehagen. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-626-5. 219 s.
 • Berge, Anita (2019). Kritisk diskursanalyse-Språkbrukens betydning for praksis i barnehagen.. Universitetet i Agder; 2019-11-12 - 2019-11-13.
 • Berge, Anita (2019). Politics of belonging. Collectivties in preschools. FILIORUM;
 • Berge, Anita (2019). The Norwegian group: Politics of Belonging- Collectivities in Preschools. 2019-05-14 - 2019-05-16.
 • Berge, Anita (2019). Åpen barnehage som integreringsarena-forutsetninger, utfordringer og særlige bidrag..
 • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne (2019). Educators’ interpretation of processes for belonging, inclusion and exclusion within diverse educational settings. EARLI; 2019-08-10 - 2019-08-16.
 • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve (2019). Systematiske tiltak for å støtte opp under barns tilhørighet i leken..
 • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve (2019). Tilhørighet i barnehagefellesskapet.
 • Berge, Anita; Röthle, Monika (2019). Tiltak for å støtte opp om barns tilhørighet i leken.
 • Berge, Anita; Röthle, Monika (2019). Å støtte opp om barns tilhørighet i leken..
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit (2019). Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools. UiS; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Berge, Anita (2018). "Jeg tror en sofa kunne hjulpet mye" -rommenes og innredningens betydning for for sosiale praksiser i barnehagen.. Universitetet i Stavanger; 2018-02-07.
 • Berge, Anita; Johannessen, Øystein, Lund (2018). Den åpne barnehagens egenart og utviklingsmuligheter. Barnehagelærerenes egne perspektiver. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2018-01-29 - 2018-01-30.
 • Berge, Anita; Lunn, Jo (2018). Reflexivity for teaching and active citizenship. Universitetet i Stavanger;
 • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna (2018). Praksisfortellinger om barns tilhørighet i lek. X barnehage; 2018-11-29.
 • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna (2018). Tilhørighet i leken. X Barnehage; 2018-10-31.
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit (2018). WP7: Collectivities in Norwegian preschools. University of Oulu, project Politics of Belonging; 2018-01-22 - 2018-01-25.
 • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.
 • Berge, Anita (2017). Barnehagens samfunnsmandat og implementering av rammeplanen i den åpne barnehagen. Senter for interkulturell kommunikasjon; 2017-02-14.
 • Berge, Anita (2017). Discourses of efficiency - Conflicting values in educators' talk about everyday practices in the cloakroom. European Early Childhood Education Reseach Association; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Berge, Anita (2017). Early childhood in a time of change: Traditions and practices under pressure.. Universitetet i Stavanger; 2017-11-20 - 2017-11-24.
 • Berge, Anita (2017). "I believe a sofa can be of great help" Materiality, tradition and change in the preschool. School of Early Childhood and Inclusive Education; 2017-05-16.
 • Berge, Anita (2017). Ny rammeplan - barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandatet. Den åpne barnehagens egenart og bidrag. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-11-15.
 • Berge, Anita (2017). Rammeplanen i historisk perspektiv. Fylkesmannen i Hordaland, GLØD; 2017-09-29.
 • Berge, Anita (2017). Rammeplanens historie. Fylkesmannen i Rogaland, U iS og Utdanningsforbundet; 2017-05-04.
 • Berge, Anita (2017). The value of efficiency – conflicting discourses in educators’ talk about everyday practices in the cloakroom. NordForsk; 2017-02-06 - 2017-02-07.
 • Berge, Anita (2016). Barnehagen i klem mellom tradisjonar og nye krav og forventingar. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Berge, Anita (2016). Den store barnehagens innhold og organisering.
 • Berge, Anita (2016). Nye barnehager; arkitektur, organisering og pedagogenes arbeid. Utdanningsforbundet i Rogaland; 2016-04-14.
 • Berge, Anita (2016). Pedagogiske tradisjoner under press i den store barnehagen. Stavanger kommune, Oppvekst og levekår; 2016-04-28.
 • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne (2016). Values of efficiency in educators’ talk about dilemmas and priorities in the daily pedagogical work. EECERA; 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita (2016). Skriveseminar. Teori og praksis Hjelmeland 18-21 april.. IBU, UIS; 2016-04-18 - 2016-04-21.
 • Berge, Anita (2015). Tradisjon og forandring - en vitenskapsteoretisk diskusjon av barnehagen i dag.. 2015-12-02.
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita (2015). Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. UiS, IBU; 2015-05-19.
 • Berge, Anita (2012). Learning cultures in kindergarten: Discourses on care and economy. European Early Childhood Education Research Assosiation; 2012-08-29 - 2012-09-01.
 • Berge, Anita (2012). Læringskulturer og læringsprosesser i barnehagen.
 • Berge, Anita (2011). Danning i barnehagen.
 • Berge, Anita (2011). There's a lot of learning in kindergarten, only it’s hidden. 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Berge, Anita (2010). Barnehage og skole - felles forståelser med rom for egenart. 2010-05-05.
 • Berge, Anita (2010). Fra barnehage til skole - hvordan kan vi ivareta lysten til å lære?. 2010-05-19.
 • Berge, Anita (2010). Who is participating in constructing kindergarten as a learning arena? Individual paper presentation. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria (2009). Gode barnehager er bra - også for de yngste.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika (2009). Gode barnehager er bra ? også for de små.
 • Alvestad, Marit; Duncan, Judith; Berge, Anita (2009). New Zealand ECE teachers talk about Te Whäriki.
 • Berge, Anita (2009). Hva er ledelse i barnehagen? med utgangpunkt i rammeplanen del III. 2009-02-17.
 • Berge, Anita (2009). Kommunikasjon mellom førskolelærere og grunnskolelærere. 2009-05-29.
 • Berge, Anita (2009). Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt- om noen førskolelærere og læreres beskrivelser av læring. 2009-10-20.
 • Berge, Anita (2009). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgave - Hvordan kan vi lese og bruke den?. 2009-03-17.
 • Berge, Anita (2009). Saman om den fine skøyten- utfordringar og erfaringar i samarbeid mellom barnehage og skule. 2009-03-26.
 • Berge, Anita (2009). Samarbeid om gode overganger - utfordringer og ringvirkninger. 2009-04-21 - 2009-04-22.
 • Berge, Anita (2009). Sammen om skolestart. Tønsberg kommune, Avd. barnehager og skoler; 2009-11-16.
 • Berge, Anita (2009). We are often in charge of the learning process, but we do not call it teaching. 2009-08-26 - 2009-08-29.
 • Berge, Anita (2009). Å bygge felles forståelser med rom for egenart. 2009-01-29.
 • Berge, Anita (2009). Å skape felles forståelser med rom for egenart. 2009-12-09.
 • Berge, Anita (2009). Å skape sammenhengende læringsløp med felles forståelser og rom for egenart. 2009-04-21 - 2009-04-22.
 • Berge, Anita (2008). Barn og unges oppfatning av læring. 2008-05-13.
 • Berge, Anita (2008). Fra 4 til 8 år, Hva skjer?. 2008-10-01.
 • Berge, Anita (2008). Learning in kindergarten and school - does it make any difference?. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Berge, Anita (2008). Narrativitet, meningsskaping og forskning. 2008-12-10.
 • Berge, Anita (2008). Nye erfaringer -ny viten. 2008-02-07.
 • Berge, Anita (2008). Rammeplanen - forventninger og krav til ledelse og læreprosesser i barnehagen. PUB-studiet ved UiS; 2008-03-13.
 • Berge, Anita (2008). Samarbeid mellom barnehage og skole. Hvorfor skal vi samarbeid, og hva kan vi samarbeid om?. 2008-05-21.
 • Berge, Anita (2008). Voksenrollen i rammeplanen- Konsekvenser for pedagogisk ledelse. 2008-04-11.
 • Berge, Anita (2008). "We do not call it teaching". 2008-11-03.
 • Berge, Anita (2008). Å bygge felles forståing med rom for eigenart. 2008-11-27 - 2008-11-28.
 • Berge, Anita (2008). Å byggja bru mellom barnehage og skule- nokre viktige teori- og erfaringsbaserte perspektiv. 2008-01-23 - 2008-01-24.
 • Berge, Anita; Skadberg, Grethe Thu (2008). Helhet i opplæringsløpet- fra plan til praksis. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Berge, Anita; Skadberg, Grethe Thu (2008). Helhetstenkning i overgangen fra barnehage til skole. 2008-10-17.
 • Berge, Anita (2007). Barnehagens oppdrag - hvilke konsekvenser har det for førskolelærerutdanningen?. 2007-08-09.
 • Berge, Anita (2007). Barnehagens oppdrag i lys av rammeplanen. Randaberg kommune; 2007-09-21.
 • Berge, Anita (2007). Implementering av rammeplanene - Hvor er vi? Hvor vil vi?. Sandnes kommune,; 2007-05-03 - 2007-05-04.
 • Berge, Anita (2007). Læring i barnehage og læring i skole - to sider av samme sak?. 2007-02-15.
 • Berge, Anita (2007). Læring i barnehage og skole - to sider av samme sak?. 2007-04-20.
 • Berge, Anita (2007). Ny rammeplan - Nye førskolelærere?. Institutt for førskolelærerutdanning; 2007-09-13.
 • Berge, Anita (2007). Ny rammeplan for barnehagen - Er det noe nytt?. Scalabarnehagene, Hundvåg, Stavanger; 2007-01-02.
 • Berge, Anita (2007). Overgang barnehage - skole. 2007-03-27.
 • Berge, Anita (2007). Overgangsarbeid - Kvifor og korleis?. Klepp kommune, etat for skule og barnehage; 2007-02-13.
 • Berge, Anita (2007). Samarbeid for livslang læring. Hvordan få til den gode sammenhengen?. 2007-10-25.
 • Berge, Anita (2007). Å bygge bro mellom barnehager og skoler i Sarpsborg. 2007-10-31.
 • Berge, Anita; Aukland, Sigurd (2007). Barnehage + skole! sant eller usant?. 2007-01-31.
 • Berge, Anita (2006). Barnehagen som første steg i den livslange læringen - sammenhengen mellom barnehagen og skolen. 2006-04-05.
 • Berge, Anita (2006). Forskning og erfaring - om sammenheng og overgang fra barnehage til skole. 2006-04-19.
 • Berge, Anita (2006). Har rammeplanen noe med hverdagen i barnehagen å gjøre?. 2006-11-06.
 • Berge, Anita (2006). Hvor går veien videre? Læreplanarbeid og didaktisk tenkning i barnehagehverdagen. 2006-12-06.
 • Berge, Anita (2006). Ny rammeplan - bakgrunn og innhold. 2006-10-26.
 • Berge, Anita (2006). Overgang og sammenheng - Forskning og erfaring. Teorertiske perspektiv og aktuell forskning sett i sammeneheng med erfaringer i prosjektet Barnehage + skole = sant. 2006-02-14 - 2006-02-15.
 • Berge, Anita (2006). Rammeplane + Kunnskapsløftet = et sammenhengende utdanningsløp?. 2006-05-09 - 2006-05-10.
 • Berge, Anita (2006). Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver - Hvordan kan vi iverksette den?. 2006-11-02.
 • Berge, Anita (2006). Revidert rammeplan for barnehagen - Didaktiske perspektiv på innhold og struktur i planen. 2006-05-03.
 • Berge, Anita (2006). Revidert rammeplan for barnehagen - hva er nytt?. 2006-04-25.
 • Berge, Anita (2006). Revidert rammeplan for barnehagen - nytt innhold nye oppgaver. Sandnes kommune, kommunalsjef for oppvekst; 2006-10-23.
 • Berge, Anita (2006). Å lese og forstå en rammeplantekst. 2006-10-26.
 • Berge, Anita (2005). Ny rammeplan - betyr det ein ny kvardag i barnehagen?. 2005-03-05.
 • Berge, Anita; Alvestad, Marit (2005). Læreplaner for barnehage og grunnskole – to sider av samme sak?. 2005-10-11 - 2005-11-11.
 • Berge, Anita; Alvestad, Marit (2005). Ny rammeplan for barnehagen – nye veier å gå?. Sveio kommune & Høgskolen Strod Haugesund, Sunnhordland region; 2005-11-15.
 • Berge, Anita (2004). Hvem er førskolelærerstudenten? Et nærmere ettersyn i stud.mag.undersøkelsen 2004. 2004-04-13.
 • Berge, Anita (2004). Rammeplan for barnehagen - utfordringer og muligheter for førskolelærerutdanningen. 2004-11-24.
 • Berge, Anita (2004). Rammeplanen og førskolelærerutdanningen. 2004-09-21.
 • Berge, Anita (2000). Hvem er seksåringen?.
 • Berge, Anita (2000). Å forstå og bruke Rammeplan for barnehagen.
 • Berge, Anita; Aukland, Sigurd (2007). Med Mats og Renate frå barnehage til skule.
 • Berge, Anita (2005). Barnehage + skole = sant, en presentasjon av problemstillinger i prosjektet og noen erfaringer underveis.
 • Berge, Anita; Kvåle, Odd-Harald (2003). Modell for førskolelærerutdanningen,3årig Bachelorprogram ved Høgskolen i Stavanger.