Et profilbilde

Timelønnet Førstelektor
Monika Anna Røthle { "honorific-suffix": "Timelønnet Førstelektor", "fn": "Monika Anna Røthle", "tel": "Telefon: 51833431", "email": "monika.rothle@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for utdanning
Institutt/senter UiS etter- og videreutdanning
Rom HL K-207
Merknader Monika Anna Røthle

Undervisning

Forskningsområder

1995-1996                     Temaarbeid i barnehage (Hovedfagsarbeid)

 

1998 - 1999                   Praksisbasert undervisning sammen med Gerd Abrahamsen

 

2002                              

                                         sammen med Martha Lea og Ingvild Åsheim Mykland.

                   

2001 ? 2002                   sammen med Berit Grindland (prosjekt finansiert av Læringssenteret Utvikling av nye læringsformer)

 

2003 ? 05                      sammen med Marit Alvestad    (prosjekt finansiert av Læringssenteret Styrking av praksis i lærerutdanningene)

 

2009 ? 2010                Omsorgsfulle, disiplinerte og demokratiske jenter og gutter i barnehagen. En studie om verdier og kjønn i kommunikasjon mellom lærere og barn (1-3 år) i barnehage.

                                 Sammen med Eva Johannsson, Ragnhild Gilbrant, Kristin Fugelsnes (UiS) og

                                Annette Emilson (Linnéuniversitetet)

 

2010-2013                  , et  utviklings- og forskningsprosjekt i 7 barnehager, sammen med Eva Johansson, Kristin Fugelsnes, Elisabeth Ianke Mørkeseth og Berit Tofteland.

 

2010-2013                     Et multilateralt Comenius-prosjekt,(EU støtte) med partnere fra førskolelærerutdanninger i Belgia, Danmark, Portugal, Romania, Spania, Storbritannia og Tyskland.

 

2013 -                         Et NORD-

                               FORSK-prosjekt med partnere fra Danmark, Finland, Island og Sverige ledet av Eva Johansson.               

                  

Utvalgte publikasjoner


2. Fagfellevurderte konferansebidrag

 

Internasjonale konferanser:

 

Abrahamsen, G. & Röthle, M. (1997) Praksisbasert undervisning. Paper  på  4. Nordiske lærerutdannings-kongress  Århus, Danmark 11. ? 15. 05 1997 

 

Röthle, M. (1999) The Adult As Co-player  Paper presentation at 21. World Play Conference in Oslo 17. - 19.9.1999.  International Council of Children's Play (ICCP).

 

Röthle, M. (2001) Working or Playing - a Narrative about Children?s Encounters with Clay. Paper presented at the 11.th Conference of the European Early Childhood Education Research Association (EECERA). Alkmaar, the Netherlands 29.8. - 1.09.2001

 

Alvestad, A & Röthle M. (2005) Educational forums - frames for development of professional learning. A project in early childhood education in Norway. Paper presented at the EECERA 15th Annual Conference, ?Young Children as Citizens: Identity, Belonging, Participation?, Dublin, Ireland, 31st august ? 3rd September 2005.


Alvestad, M., Röthle, M  et al  (2006) The Norwegian Curriculum for  Early Education ? research on integrated subjects. Poster presented at the 16th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association (EECERA). Reykjavik, Iceland  30. 8. ? 2. 9. 2006.

 

Fugelsnes, K . & Röthle, M. (2010) Interpreting Values Communicated During Play Sessions. Paper Presentation inside the Symposium CARING, DISCIPLINED AND DEMOCRATIC GIRLS AND BOYS IN PRE-SCHOOL at  XXVI World Congress of OMEP, World Organization for Early Childhood Education, Gothenburg 11. ? 13.8. 2010.

 

Röthle, M. & Fugelsnes, K. (2011) Communicating  Values During Play Sessions in Toddler Groups. Paper Presentation inside the Symposium VALUES AND GENDER COMMUNICATED BETWEEN TEACHERS AND CHILDREN IN NORWEGIAN AND SWEDISH  PRE-SCHOOLS  at  the EECERA 21. Annual Conference, Geneva, Switzerland, 14. ? 17. 9. 2011.

 

Röthle, M. & Mørkeseth, E.I. (2011) TODDLER; Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early childhood Road. A European funded Comenius project. Poster presented at the EECERA 21. Annual Conference, Geneva, Switzerland, 14. ? 17. 9. 2011.

 

Mørkeseth, E.I. & Fugelsnes, K. (2012) The TODDLER project, a contribution to improve teacher training for children under 3 in Europe. Paper presentation at the 22. EECERA Annual Conference, Porto, Portugal, 29. 8. ? 1. 9. 2012.

 


Röthle, M. (1997)  Små barns utforskende lek med fleksible materialer Prosjektpresentasjon Lærerutdanningsrådets forskarsymposium. Trondheim 19. ? 21. 11. 1997

 

Alvestad, M. & Röthle, M  (2003) Didaktisk forum. Prosjektpresentasjon på Nasjonal konferanse ?Ny lærerutdanning.? Arrangør: Norgesnettrådet/Høgskolen i Oslo på Gardermoen 24. ? 25.11. 2003.

 

Alvestad, M. & Röthle, M  ( 2005) Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis. Prosjektpresentasjon på Nasjonal konferanse ?Ny lærerutdanning.? Arrangør: Norgesnettrådet/ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim 26. ? 27. 1. 2005.

 

 

Norske konferanser:

 

Röthle, M. (1996) Perspektiver på temaarbeid i barnehage  Invitert foredrag på nasjonal konferanse for lærere i barnehage og småskole. Trondheim 21.-22. oktober 1996. Arrangør: DMMH.

 

Röthle, M. (2002) Trenger vi en lekedidaktikk? Invitert foredrag på nasjonal barnehagekonferanse. Tønsberg 31.10. 2002 Arrangør: Høgskolen i Vestfold.

 

Frøyland, S. & Röthle, M. (2005) Er leken for alle?  Fordrag på Nasjonal konferanse ?Flerfaglig småbarnspedgogikk.?  Stavanger 31. 3. ? 1. 4. 2005. Arrangør: Universitetet i Stavanger i samarbeid med Cappelen Akademiske Forlag.

 

Röthle, M. (2007) Ny rammeplan ? Ny barnehagepedagogikk? Invitert foredrag på nasjonal konferanse ?Barnehagens pedagogiske virksomhet?. Oslo: 3. 12. 2007. Arrangør: Utdanningsakademiet.

 

Röthle, M. (2007) Tradisjon og fornyelse i barnehagen. Invitert foredrag på Fagseminar om lønnskamp og kvalitetsutvikling. Oslo 17. 4. 2007. Arrangør: Utdanningsforbundet.

 

Röthle, M. (2008) Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Invitert foredrag på nasjonal Styrerkonferanse. Trondheim  18. ? 19. 9. 2008. Arrangør Utdanningsforbundet.

Röthle, M. (2009) Nye tider, nye krav. Om førskolelærerens rolle i debatten om barnehagens pedagogikk. Invitert foredrag Oslo 17. 11. 2009. Arrangør: Pedagogisk Forum.

 

  4.) Bøker, rapporter:

 

Röthle, M. (1994) Mange barn, mange kvinner og én mann. Barnehagehistorie i Stavanger 1844 - 1970. Stavanger: Skriftserien for Stavanger lærarhøgskole, rapport 3- 1994.

 

Röthle, M. (1996) Eg skal laga meir, likevel.  Perspektiver på temaarbeid.  Trondheim: DMMHs Publikasjonsserie  nr 4 1996 ( Bearbeidet utgave av hovedfagoppgave).

 

.

Röthle, M. (red)  (2006) Medvirkning i barnehagen ? en utfordring for barnehagen.  Artikkelsamling. Stavanger: Rapporter fra Universitetet i Stavanger Nr 9, 2006

 

 

Röthle, M. (2000) Temaarbeid på norsk:  Kennedy, B (2000)  Glassfugler i skyene: temaarbeid sett fra praktikerens perspektiv (2000)  Oslo: Universitetsforlaget., side 11 ? 30.

 

Lordelo, E.d R. & Röthle M. (2009)  Selvstendighet og respekt som sosialiseringsmål i ulike kulturer..I: Mørreaunet, S. et al (red) Inspirasjon og kvalitet ? med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum, side 218 ? 233.

 

 

 

5.) Artikler i fagtidsskrift, skriftserie, konferanserapport:

 

Röthle, M. & Mørkeseth, E. I. (1991) Hvorfor kan ikke vi treffes når de treffes.  I: Barn, yrke, utdanningSkriftserie Stavanger Lærerhøgskole 1991, side 52 ? 75.

 

Röthle, M. (1993) Skjerp øyne og ører! Om pedagogisk dokumentasjon I: Barnehagefolk  1993  Oslo: Pedagogisk forum, side 68 ? 71.

 

Röthle, M. (1997) Perspektiver på temaarbeid i barnehage  I: Læring i lek og sosialt samspill . Trondheim:  DMMHs publikasjonsserie nr 1 199, side 121 ? 136..

 

Röthle, M. (1997) Når tema møter barnet  I: Barnehagefolk  2/1997. Oslo: Pedagogisk forum, side 48 ? 57

 

Abrahamsen, G, & Röthle, M. (1998) Praksisbasert undervisning. I: K. Wissendorf Møller(red): Modernitetens praksis ? en antologi. Århus: Nordisk lærerutdanningskongress.

 

Röthle, M. (2001) Rom for lærende småbarn I: Barnehagefolk  3/2001. Oslo: Pedagogisk forum, side 42 ? 53.

 

Röthle, M. (2001) Skjulte forbilder I: Barnehagefolk 4/2001. Oslo: Pedagogisk forum, side 48 ? 59.

 

Röthle, M. (2003) Byggeklosser - barnehagens klassiker I: Barnehagefolk 3/2003. Oslo: Pedagogisk forum, side 40 ? 47.

 

Röthle, M. (2006) De norske hjelperne og kontakten med Europa I: Barnehagefolk 2/2006. Oslo: Pedagogisk Forum, side 26 ? 33.

 

Röthle, M. (2004) From the Newcomer?s Perspective In: Journal of the Comenius Association nr 13, 2004  Santarem, Portugal, page 21 ?22.

 

Alvestad, M. & Röthle, M. (2005) Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis. Prosjektrapport. Universitetet i Stavanger.

 

Röthle, M. (2006) Pedagogisk dokumentasjon ? et redskap for voksnes læring om barn I:  Röthle, M. (red) Medvirkning i barnehagen ? en utfordring for barnehagen.  Stavanger: Rapporter fra Universitetet i Stavanger Nr 9, 2006, side 15 ? 26.

 

Röthle, M. (2006) Dokumentasjonens mange ansikter  I: Plan- og praksis ? bakgrunnsstoff for den utdanningspolitiske debatten på Utdanningsforbundets landsmøte. Oslo: Utdanningsforbundet 2006: side 18 ? 25.

 

Röthle, M. (2008) Førskolelærerne må sikre seg definisjonsmakten. I: Første Steg 4/2008, Oslo: Utdanningsforbundet, side 12-14.

 

Röthle, M. (2009) Barnehagefolk ? hvor går du? In: Barnehagefolk 3-4/2009 Oslo: Pedagogisk Forum pp 48-63.

 

Röthle, M. (2010) Lekens liksomverden In: Ride ranke. Musikk fra livets begynnelse 1/2010, pp 4-9. Stavanger: Foreningen Musikk ved livets begynnelse.

 

Röthle, M. (2010) Sosial ulikhet og barnehagens pedagogikk. In: Barnehagefolk 4/2010, Oslo: Pedagogisk Forum, pp  22-27.

 

Röthle, M. (2010) The Student Mirror. Qualities and Shortcomings of Norwegian Schools. In: Journal of the Comenius Association nr 19, 2010  Mechelen, Belgium, pp 27 ?29.

 

 


 

 

Pågående forskning

2010-2013                  , et  utviklings- og forskningsprosjekt i 7 barnehager, sammen med Eva Johansson, Kristin Fugelsnes, Elisabeth Ianke Mørkeseth og Berit Tofteland.

 

2010-2013                  Et multilateralt Comenius-prosjekt,(EU støtte) med partnere fra førskolelærerutdanninger i Belgia, Danmark, Portugal, Romania, Spania, Storbritannia og Tyskland. Koordinator er UiS. Prosjektet ledes sammen med Elisabeth Ianke Mørkeseth.

 

2013 -  2016           Et NORD-

                                  FORSK-prosjekt med partnere fra Danmark, Finland, Island og Sverige ledet av Eva Johansson.  

  

2015-2018             TOWE: Enhancing the education and wellbeing of disadvataged toddlers through the development of training and materials to support early years practitioners. Et Erasmus+ project med Kingston university, Ramon Llull   university og Sandvedhaugen barnehage.


2018 -                    Politics of Belonging: Et NordForsk.prosjekt med partnere fra Finland, Island, Sverige og Nederland ledet av professor Eva Johansson.  

Arbeidserfaring

 2000 - dd.    Lærer i pedagogikk/internasjonal koordinator.1997 - 2000 Studieleder førskolelæreutdanning, Høgskolen i Stavanger1992 - 1994 pedagogikklærer/konsulent FEI avdeling (Forskning, Etterutdanning, Informasjon)1985 - 1992 Lærer i førskolelærerutdanningen i Stavanger (Pedagogisk teori & praksis)

1975 - 1985 ansatt som avdelingsleder/styrer i barnehage  (Riska, Kirkenes, Asperholen, Varatun)     

 

 

1992- 1993                    Nestleder av pedagogikkseksjonen ved Stavanger Lærerhøgskole (SLH)1993- 1994                    Leder av pedagogikkseksjonen ved Stavanger Lærerhøgskole 1993-941997 - 2000                   Medlem av avdelingsstyret 1997-2000, SLH1997 -2000Studieleder for førskolelærerutdanningen , Høgskolen i Stavanger (HiS)2004 - 2007                   Medlem av programutvalget ved Institutt for førskolelærerutdanning, UiS 2007 ? 2010                Medlem av fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultet, UiS.2010 ? dd                    Medlem av instituttstyre2008                           Medlem av arbeidsgrupe Pedagogikk i lærerutdanning, nedsatt av Nasjonalt råd for

                       Lærerutdanning , som leverte utredning  31. 12. 2008 til NRLU/KD.

2008-2010               Medlem av Styringsgruppe for prosjektet Gode modeller for praksisopplæring i

Lærerutdannuingene (PIL), nedsatt av Kunnskapsdepartementet

2003 ? dd                Medlem The Comenius Association, et nettverk av 26 lærerutdanninger i Europa

                       

 

 

1990 ? 1991                  Utvikling av barn i gruppe Snøde barnehage, Sola

1997 ? 1998                                      Små barns utforskende lek med fleksible materialer Svanholmen barnehage, Forus

2002 ? 2003               Kompetanseheving gjennom prosjektarbeid Havhesten barnehage, Stavanger.

2007                            Høytlesning i barnehagen Vår barnehage, Kvernevik, Stavanger

2007 ? 2008               Dokumentasjon- og vurdering i barnehage. To etterutdnningsopplegg for Stavanger

                                    Kommune. Målgruppe:  styrere og pedagogiske ledere i barnhagen.

2007 - 2008                 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 30 stp  Del av lærerteam i videreutdanning

                                    for styrere og pedagogiske ledere

2010-2012                  Verdier i barnehage, et utviklings- og forskningsarbeid sammen med E. Johannsson,

                                   Kristin Fugelsnes, Elisabeth Ianke Mørkeseth og Berit Tofteland.

 

Dessuten diverse kurs/foredrag på personalsamlinger, regionale konferanser og kursdager samt foredrag på foreldremøter i barnehager.

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Johansson, Eva Marianne; Røthle, Monika Anna (2018). Narratives : tools for reflection on values. I: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow. Routledge. ISBN 9781138230705. s. 70-86.
 • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna (2018). Expressions in play. I: Supporting toddlers´wellbeing in early years settings : strategies and Tools for practitioners and teacher. Jessica Kingsley Publishers. ISBN 9781785922626. s. 132-160.
 • Røthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin (2018). Getting dressed in preschool : values education in daily routines. I: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow. Routledge. ISBN 9781138230705. s. 102-117.
 • Johansson, Eva Marianne; Emilson, Anette; Røthle, Monika Anna; Puroila, Anna-Maija; Broström, Stig; Einarsdottir, Johanna (2016). Individual and collective rights expressed in educator and child interactions in Nordic preschools. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. Volum 48. Hefte 2. s. 209-224. DOI: 10.1007/s13158-016-0164-2.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02451-6. 263 s.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna (2015). Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. I: Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1652-9. s. 131-149.
 • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne (2013). Values at stake in interplay between toddlers and teachers. I: Varied Perspectives on Play and Learning: Theory and Research on Early Years Education. Information Age Publishing. ISBN 9781623964160. s. 109-125.
 • Röthle, Monika Anna (2013). Møtet med de lekende barna kap 7. I: Småbarnspedagogikk : fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40920-3. s. 121-141.
 • Lordelo, Eulina la Rocha; Röthle, Monika Anna; Mochizuki, Akemy Brandão (2012). Socialization Goals in Different Contexts. Paideia. ISSN 1904-9633. Volum 22. Hefte 51. s. 33-42.
 • Röthle, Monika; Lordelo, Eulina la Rocha (2009). Selvstendighet og respekt som sosialiseringsmål i ulike kulturer Independence and respect as socialisation goals in different cultures. I: Mørreaunet, S. et al (2009) Inspirasjon og kvalitet i praksis - med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum. Universitetsforlaget. s. 218-233.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2007). Educational Forums - frames for Development of Professional Learning A project in Early Childhood Education in Norway. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum Vol. 15. Hefte No. 3. s. 407-425.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika Anna (2007). Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer?. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. s. 11-23.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika; Röthle, Monika (2007). Epilog. Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. I: Likeverdighet gjennom mangfold. Universitetsforlaget. s. 197-204.
 • Röthle, Monika Anna (2007). Norsk barnehagepedagogikk - et historisk og komparativt perspektiv. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. s. 57-73.
 • Röthle, Monika Anna; Moser, Thomas (2007). Epilog: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. s. 197-204.
 • Röthle, Monika; Röthle, Monika; Moser, Thomas (2007). Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer? Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer?. I: Likeverdighet gjennom mangfold. Universitetsforlaget. s. 13-26.
 • Röthle, Monika (2006). Mötet med de lekande barnen oversettelse av Møtet med de lekende barna. I: Småbarnspedagogik Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Liber. s. 113-132.
 • Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor; Röthle, Monika; Röthle, Monika (2005). Hvordan blir småbarnspedagogikk til?. I: Småbarnspedagogikk Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-22637-6. s. 9-24.
 • Röthle, Monika (2005). Møtet med de lekende barna. I: Haugen, S./Løkken, G. /Röthle, M. "Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger". Cappelen Damm Akademisk. s. 110-129.
 • Röthle, Monika; Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor (2005). Hur kommer småbarnspedagogik till? svensk oversettelse av "Hvordan blir småbarnspedagogikk til?. I: Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8202226376. s. 9-26.
 • Röthle, Monika (2004). From the Newcomer's Perspective. ?. Volum 13.
 • Röthle, Monika; Helstad, Kristin (2000). Temaarbeid på norsk: forord til den norske utgaven av "Glassfugler i skyene" kapittel 1. I: Glassfugler i skyene. Universitetsforlaget. s. 11-30.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Røthle, Monika (1991). Hvorfor kan ikke vi treffes når de treffes? Utgjør assistentene i Våren barnehage en delkultur?. I: Barn, yrke og utdanning. Stavanger lærerhøgskole. s. 52-75.
 • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna (2018). Små barns stemme og uttrykksmåter. TOWE-project Erasmus+. ISBN 0000000000000. 22 s.
 • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna (2018). TOWE Case Study Report Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing. TOWE-project. 13 s.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 s.
 • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 s.
 • Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor; Röthle, Monika Anna (2013). Småbarnspedagogikk : fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40920-3. 294 s.
 • Röthle, Monika Anna (2013). Country position paper on ECEC of Norway. Sardes. 12 s.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika Anna (2007). Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. 207 s.
 • Röthle, Monika; Röthle, Monika; Løkken, Gunvor; Haugen, Synnøve (2006). Småbarnspedagogik Fenomenologiska och estetiska föhållningssätt svensk oversettelse av "Småbarnspedagogikk" utgitt på Cappelen Akademisk Forlag 2005. Liber. 270 s.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2005). DIDAKTISK FORUM Kvalitetsutvikling i praksis. Sluttrapport frå prosjekt om utvikling av praksis i førskolelærarutdanninga 2003-05. Universitetet i Stavanger, Institutt for førskolelærerutdanning. 70 s.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2005). Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i prakssi.Endrede roller?. 15 s.
 • Röthle, Monika; Röthle, Monika; Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor (2005). Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8202226376. 258 s.
 • Røthle, Monika (1996). Perspektiver på temaarbeid i barnehagen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet. ISBN 82-7332-035-9. 190 s.
 • von Krogh, Fie; Røthle, Monika Anna; Steinar, Figved (2015). Fotoutstilling.
 • Röthle, Monika; Lea, Martha; Mykland, Ingvild Aasheim (2002). På vei videre... Jubileumsutstilling 30 år førskolelærerutdanning i Stavanger 1972 - 2002.
 • Røthle, Monika Anna (2019). Early Childhood Education and Care in Norway. Universitetet i Stavanger; 2019-01-08.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit (2019). Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools. UiS; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna (2018). Praksisfortellinger om barns tilhørighet i lek. X barnehage; 2018-11-29.
 • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna (2018). Tilhørighet i leken. X Barnehage; 2018-10-31.
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit (2018). WP7: Collectivities in Norwegian preschools. University of Oulu, project Politics of Belonging; 2018-01-22 - 2018-01-25.
 • Røthle, Monika Anna (2018). Collaboration and connections between children, parents and professionals; reflections from the TODDLER and TOWE Projects.. Artevelde Hogeschool; 2018-06-03 - 2018-06-06.
 • Røthle, Monika Anna; Maybey, Tom (2018). Toddlers' voices: visions and practice. Kingston University; 2018-03-15 - 2018-04-16.
 • Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna (2017). Values Education in Nordic Preschools - Basis of education for tomorrow (2013-2016). European Early Childhood Education Reserach Assisiation; 2017-08-31.
 • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna (2017). Småbarns trivsel, kompetanseheving for barnehagepersonale. Sandnes kommune og Institutt for barnehagelærerutdanning; 2017-12-07.
 • Røthle, Monika Anna (2017). Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2017-04-25.
 • Røthle, Monika Anna (2017). Key issues in Early Childhood Education in Norway. Sandvedhaugen barnehage; 2017-05-09.
 • Røthle, Monika Anna (2017). Praksisfortellinger som redskap for å arbeide med verdier i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2017-04-04.
 • Røthle, Monika Anna (2017). Praksisveiledning og barnehagens verdier. Universitet i Stavanger; 2017-01-18.
 • Røthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve (2017). Listening to toddlers' voice and expressions. European Early Childhood Education Research Association; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Barnehagene i Stavanger: fra veldedighet til velferdsgode.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Barnehagens institusjonshistorie i Stavanger 1844 - 1970. Byhistorisk forening Stavanger; 2016-02-24.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Garderoben og Kunsten å jobbe i barnehagen. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Lyttende pedagogikk; barnets røst. Sandvedhaugen barnehage; 2016-11-18.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Måltider i barnehagen. Sandvedhaugen barnehage; 2016-10-10.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Observasjon - noen stier inn i et broket landskap.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Researching Values Education in Early Childhood Education and Care. UiS, HF; 2016-06-23.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Satser internasjonalt for å lære mer om småbarns trivsel.. barnehage.no http://www.barnehage.no/forskning/2016/10/sat. [Internett]; 2016-10-20.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Små barns trivsel: hvorfor og hvordan. Sandvedhaugen barnehage; 2016-09-28.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Supporting early languages. The Children's House; 2016-03-29.
 • Røthle, Monika Anna (2016). Verdipedagogikk og ledelse. Utdanningsforbundet; 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Røthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve (2016). Toddlers voice and expressions. Kingston University, Faculty of Education; 2016-03-15.
 • Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Emilson, Anette (2015). Rights and discipline in Nordic Preschools. A study about communicated values in conflicts between Teachers and children.. European Early Childhood Education Research Association; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2015). Barnehagens garderobe som arena for verdier. Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS; 2015-01-14.
 • Röthle, Monika Anna (2015). Kommunikasjon av verdier i barnehagens garderobe. Universitetet i Stavanger; 2015-02-03.
 • Röthle, Monika Anna (2015). Styrke og svakheter i norsk barnehage, politikk og pedagogikk. OECD-rapport 2015. Stavanger kommune; 2015-08-27.
 • Röthle, Monika Anna (2015). Tilstandsrapport norsk barnehage, tilgang og pedagogisk kvalitet. Basert på OECDs Policy Review.. Satvanger kommune; 2015-12-09.
 • Röthle, Monika Anna (2015). Å være partner i Toddlers' Wellbeing, et ERASMUS Key Action 2 prosjekt.. Universitetet i Stavanger; 2015-11-25.
 • Røthle, Monika Anna (2015). Toddler's voice in play. University Ramon Llull; 2015-11-11 - 2015-11-13.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter. Universitetet i Stavanger; 2014-03-11.
 • Röthle, Monika Anna (2014). Barnehagehistorisk vandring i Stavanger. Stavanger Turistforening,; 2014-02-27.
 • Röthle, Monika Anna (2014). Læring også for dei små. http://www.siu.no/Globalmeny/For-media/Nyheter-fra-SIU/. [Internett]; 2014-03-12.
 • Röthle, Monika Anna (2014). Praksisfortelling, et pedagogisk redskap. Stokka barnehage; 2014-08-15.
 • Röthle, Monika Anna (2014). Suksessfaktorer innen internasjonalisering. Universitetet i Stavanger; 2014-05-21 - 2014-05-22.
 • Röthle, Monika Anna (2014). TIME FOR EXPLOITATION, Suggestions for Implementation of the TODDLER-materials.
 • Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne (2014). Looking for Values in Practitioners’ Narratives. Universitetet i Oulu; 2014-05-05 - 2014-05-06.
 • Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne (2014). Values in Practitioners' Narratives. European Early Childhood Education Research Association; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Röthle, Monika Anna; Ueland, Margunn (2014). Forsker advarer mot nedlegging av åpne barnehager. Stavanger Aftenbald. [Avis]; 2014-11-06.
 • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Hvilke verdier kommer til utrykk i garderoben? Presentasjon av video-observasjoner fra prosjektet: Verdier i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2013-04-02.
 • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Values communicated in the locker room. Analyses of practitioner-child interactions based on video observations. EECERA; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Joao, Maria; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2013). Parental Involvement in ECEC. Artevelde Hogeschool; 2013-10-07 - 2014-10-08.
 • Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna (2013). Hvilke verdier kommuniseres i praksisfortellinger. Universitetet i Stavanger; 2013-04-02.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2013). Foreldremedvirkning i barnehagen. Presentasjon av et undervisningsopplegg rundt filmen "Parental Involvement". Institutt for barnehagelærerutdanning; 2013-10-30.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2013). Lave ambisjoner for framtidens barnehager.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2013). Presentasjon av filmen Parental Involvement in Open Kindergarten.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2013). TODDLER-prosjektet, et bidrag til utvikling av småbarnspedagogikk i førskolelærerutdanningene i Europa. Institutt for førskolelærerutdanning; 2013-03-07.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Voldsund, Mette; Ueland, Margunn (2013). Storhaug er et eksempel for hele Europa. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-09-13.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Norwegian Study: VAlues Education in Nordic ECEC Valued. Oweview. Values education in Nordic preschools: Basis for tomorrow; 2013-09-30 - 2013-10-02.
 • Röthle, Monika Anna (2013). Barnehagens historie i Stavanger. UiS, UiA, HiT; 2013-11-26 - 2013-11-28.
 • Röthle, Monika Anna (2013). TODDLER PROSJEKTET, bakgrunn, innhold, metoder og foreløpige resultat. Fylkesmannen i Rogaland; 2013-04-25.
 • Röthle, Monika Anna (2013). Towards adults and children as fellow-beings. Experiences from the project in kindergarten XX. Institutt for Førskolelærerutdanning UIS; 2013-01-14 - 2013-01-16.
 • Röthle, Monika Anna (2013). Voksne som medskapere av leken. Vigre barnehage; 2013-04-18.
 • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin (2013). Hvilke verdier kommuniseres i garderoben?. Universitetet i Stavanger; 2013-04-02.
 • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Bedre for de yngste. I serien FORSKNING PÅGÅR.
 • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Presentasjon av TODDLER-prosjekt del 2 Bakgrunn, mål, resultat og kunnskapsformidling. Fylkesmannen i Rogaland; 2013-09-12.
 • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Sutherland, Helen; Styman, Jan (2013). Toddlers in Europe. Artevelde Hogeschool; 2013-10-07.
 • Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Oppsummerende samtale om verdier. Institutt for førskolelærerutdanning; 2013-04-02.
 • Röthle, Monika Anna (2012). LIKEVERD for gutter og jenter i barnehagen. Nesjane barnehage; 2012-02-28.
 • Röthle, Monika Anna (2012). Lek; livets simulator. Haugtussa, Krabat og Våland barnehage; 2012-09-19.
 • Röthle, Monika Anna (2012). Likeverd i lek, et kjønnsperspektiv. Oltedal barnehage; 2012-01-25.
 • Röthle, Monika Anna (2012). Likeverd i leken, et kjønnsperspektiv. Nesjane barnehage; 2012-01-26.
 • Röthle, Monika Anna (2012). Rolleleken, livets simulator. Klepp barnehage; 2012-10-17.
 • Röthle, Monika Anna (2012). Summativ evaluering av utviklingsarbeid. Nesjane barnehage; 2012-03-27.
 • Röthle, Monika Anna (2012). Summativ evaluering av utviklingsarbeid. Oltedal barnehage; 2012-04-26.
 • Röthle, Monika Anna (2012). The TODDLER-project, preliminary results. The Comenius Association; 2012-05-22 - 2012-05-25.
 • Röthle, Monika Anna (2012). Voksne som medskapere av leken i barnehagen. Oltedal barnehage; 2012-03-15.
 • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2012). Promoting TODDLERS language development in multicultural ECEC-settings; a European challenge. Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd; 2012-10-10.
 • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2012). The TODDLER-project, a contribution to improve teacher training for children under 3 in Europe. European Early Childhood Education Research Association; 2012-08-29 - 2012-09-01.
 • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og ansvar mellom barn og voksne. Universitetet i Stavanger; 2011-11-18.
 • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og ansvar mellom voksne og barn. UiS/gjesdal og Sandnes kommune; 2011-11-18.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2011). Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt.Hur forska tillsammans?. Programområde Læringskulturer i barnehage UiS; 2011-04-05.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2011). Tackling social and cultural inequalities; a challenge in Europe. TODDLER/ Universitatea de Vest din Timisoara;
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2011). Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early childhood Road (TODDLER). A Comenius Life Long Learning Project. EECERA/Universitè de Geneva og 5 partnere; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve (2011). Sats stort på de små!.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Anerkjennelse og respekt i samspill mellom voksne og barn. oltedal barnehage; 2011-02-24.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Anerkjennelse som verdi. Oltedal barnehage; 2011-05-03.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Arbeid med praksisfortelling. Universitetet i Stavanger; 2011-08-15.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Dei minste barn i barnehagen. Klepp kommune; 2011-02-22.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Formidling av verdier; fortellinger fra egen praksis. Nesjane barnehage; 2011-03-16.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Hva er viktigst i barnehagen: fremme invidid eller fellesskap?. Univeristet i Stavanger; 2011-03-11.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd i leken. Nesjane barnehage; 2011-11-22.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd i leken, like muligheter for gutter og jenter?. Nesjane barnehage; 2011-09-20.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og likestilling i barnehagen. Nesjane barnehage; 2011-09-06.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Praksisfortellinger og refleksjon over egen praksis. Nesjane barnehage; 2011-04-28.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Samspillsmønstre og muligheter for anerkjennelse, del 1. Oltedal barnehage; 2011-10-04.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Samspillsmønstre og mulighter for anerkjennelse. Oltedal barnehage; 2011-11-24.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Teaching practice; developing reflections. ST. Patrick's University College; 2011-10-29.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Towards opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early childhood Road, TODDLER. A European multilateral project in early education and care. The Comenius Association; 2011-05-10 - 2011-05-13.
 • Röthle, Monika Anna (2011). Voksne som medskapere av småbarnsleken. Kløvermarka barnehage; 2011-11-05.
 • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin (2011). Communicating values during free-play sessions in toddler groups. EECERA; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne (2011). Verdier og lek. Universitetet i Stavanger; 2011-11-18.
 • Röthle, Monika (2010). Kartlegging i barnehagen. 2010-11-22 - 2010-11-23.
 • Röthle, Monika (2010). Lekens liksomverden Play: a world of pretend.
 • Röthle, Monika (2010). Sosial ulikhet og barnehagens pedagogikk.
 • Röthle, Monika (2010). The student mirror. Qualities and Shortcomings of Norwegian Schools.
 • Röthle, Monika (2010). Voksne som medskapere av småbarnsleken. 2010-10-22.
 • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin (2010). Interpreting values communicated during play sessions Part of SYMPOSIUM: CARING, DISCIPLINED AND DEMOCRATIC GIRLS AND BOYS IN PRE-SCHOOL. 2010-08-11 - 2010-08-13.
 • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin (2010). Lek og verdier. Refleksjoner over eksempler fra barnehagen. 2010-11-19.
 • Röthle, Monika; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2010). Tackling social and cultural inequalities; a challenge in Europe. 2010-11-18.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria (2009). Gode barnehager er bra - også for de yngste.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika (2009). Gode barnehager er bra ? også for de små.
 • Röthle, Monika (2009). Barnehagefolk - hvor går du?.
 • Röthle, Monika (2009). Early Childhood Education in Europe. 2009-05-22 - 2009-05-26.
 • Röthle, Monika (2009). Nye tider - nye krav. Om førskolelæreres rolle i debatten om barnehagens pedagogikk. 2009-11-17.
 • Röthle, Monika (2009). Quo vadis barnehage?. 2009-03-27.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2008). Viktig konferanse for første gang i Norge. Den 18. EECERA-konferansen arrangeres i år i Stavanger. Det er første gang denne viktige konferansen med fokus på barn i barnehage- og småskole- alder arrangeres i Norge. Arrangør er forskningsnettverket Barnehageliv og årets tema er Reconcidering the Basics in Early Childhood Education. [Avis]; 2008-05-06.
 • Röthle, Monika (2008). Førskolelærerene må sikre seg definisjonsmakten.
 • Röthle, Monika (2008). Førskolelærerne må sikre seg definisjonsmakten.
 • Röthle, Monika (2008). Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. 2008-09-18 - 2008-09-19.
 • Röthle, Monika (2008). Tradisjon og fornyelse i barnehagen. 2008-04-17.
 • Röthle, Monika (2007). Dokumentasjon og vurdering i barnehagen. FLEKS for Stavanger kommune; 2007-09-26 - 2007-09-27.
 • Röthle, Monika (2007). Pedagogisk dokumenatsjon og pedagogiske utviklingsprosesser. Høgskolen i Alta, videreutdanning i Pedagogisk utviklingsarbeid (30 stp) for førskolelærere; 2007-03-29.
 • Röthle, Monika (2007). Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Barnehagene i Etne kommune; 2007-10-03.
 • Röthle, Monika (2007). Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. 2007-02-28.
 • Röthle, Monika (2007). Pedagogisk dokumentasjon, et redskap i pedagogisk utviklingsarbeid. Vår barnehage, Kvernevik; 2007-10-17.
 • Röthle, Monika (2007). Vurdering og Dokumentasjon i barnehagen. FLEKS for Stavange kommune; 2007-06-06.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika (2006). The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects. 2006-08-30 - 2006-09-02.
 • Röthle, Monika (2006). De norske hjelperne og kontakten med Europa.
 • Röthle, Monika (2006). Dokumentasjonens mange ansikter.
 • Röthle, Monika (2006). Pedagogisk dokumentasjon Et redskap for voksnes læring om barn. 2006-05-31.
 • Röthle, Monika (2006). Småbarnsleiken. Høgskolen Stord/Haugesund; 2006-05-03.
 • Röthle, Monika (2006). Å møte små barn i barnehagen. 2006-01-02.
 • Röthle, Monika; Lordelo, Eulina la Rocha (2006). Educacão Infantil na Noruega Early Education in Norway.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2005). Didaktisk forum - endrede roller i praksis?. 2005-01-26 - 2005-01-27.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2005). Educational Forums - Frames for development of professional learning. A project in Early Childhood Education in Norway. 2005-08-31 - 2005-09-03.
 • Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor; Röthle, Monika; Röthle, Monika (2005). De minste barna må inn i barnehagen. Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka "Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger". [Avis]; 2005-04-09.
 • Röthle, Monika (2005). Forstår vi småbarnsleken?. 2005-11-04 - 2005-11-05.
 • Röthle, Monika (2005). Hva vil det si å arbeide faglig med leken?. 2005-05-26 - 2005-05-27.
 • Röthle, Monika (2005). Hvorfor har vi barnehager? Et invitert inspill til Dialogkafeen. Utdanningsforbundet i Stavanger; 2005-05-24.
 • Röthle, Monika (2005). Hvorfor har vi barnehager og hva er foreldrenes rolle?. Foreldreutvalget for Stavanger barnehagene; 2005-10-13.
 • Röthle, Monika (2005). Hvorfor skal vi ha barnehager?. Utdanningsforbundet i Stavanger i samarbeid med Kommunalstyret for oppvekst.; 2005-05-24.
 • Röthle, Monika (2005). Internasjonalisering i lærerutdanningen.
 • Röthle, Monika (2005). Reggio Emilia pedagogikk: filosofi og kunnskapssyn. Ekofisk barnehage (Felles møte for foreldre og personalet); 2005-10-26.
 • Röthle, Monika; Frøyland, Signe Lise (2005). Er leken for alle?. 2005-03-31 - 2005-04-01.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2004). Didaktisk forum kvalitetsutvikling i praksis. Rapport/Statusrapport, 31.12.03.
 • Alvestad, Marit; Nordbotten, Gerd Lise; Röthle, Monika (2003). Presentasjon av prosjektet "Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis". 2003-11-24 - 2003-11-25.
 • Röthle, Monika (2003). Byggeklosser - barnehagens klassiker.
 • Röthle, Monika (2002). Byggeklosser øker matematikkinteressen. [Avis]; 2002-10-15.
 • Röthle, Monika (2002). Nytt blikk på barns lek med klosser. 2002-10-25.
 • Röthle, Monika (2002). Trenger vi en lekedidaktikk?. 2002-10-31 - 2002-11-01.
 • Röthle, Monika (2001). Rom for lærende småbarn Enriched Environments for Toddlers.
 • Röthle, Monika (2001). Skjulte forbilder.
 • Röthle, Monika (2001). Working or playing - a narrative about adults' and children's encounter with clay. 2001-09-01.
 • Abrahamsen, Gerd; Röthle, Monika (1999). Praksisbasert undervisning.
 • Röthle, Monika (1999). The Adult As Co-player.
 • Røthle, Monika (1996). Er sikkerheten i barnehager et pedagogisk spørsmål? Kronikk.
 • Røthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2016). Values Education in Nordic Preschool. Education for tomorrow. En film som er tekstet på 6 språk.. Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2013). Parental Involvement An example of good practice from a Norwegian Parent Child Group - "Open kindergarten". Universitetet i Stavanger. Stavanger.