Et profilbilde

Professor
Kari Søndenå { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Kari Søndenå", "tel": "Telefon: 51834107", "email": "kari.sondenaa@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-232

Eg har hovudfag i pedagogikk frå Universitetet i Oslo (1984) og doktorgrad frå Göteborgs Universitet (2002).

Båe avhandlingane omhandlar rettleiing og refleksjon i høgare utdanning.

Forskningsområder

Sosialpedagogikk

Rettleiing i høgare utdanninga

Utdanningsfilosofi

Undervisningskvalitet.

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Eg forskar på sosialpedagogikk, rettleiing i høgare utdanning basert på dialogiske perspektiv, etikk i høgare utdanning og fattigdomen blant kvinnor og barn.

Arbeidserfaring

Eg har arbeida i høgare utdanning sidan 1979. Har rettleia på bachelor-, master- og Ph.d.nivå.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Vatne, Bente; Søndenå, Kari (2020). Subjectivity and change in process of supervision. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. ISSN 2325-3290. Volum 8. s. 45-59. DOI: 10.5195/dpj.2020.304.
 • Marlow, Mira Aurora; Søndenå, Kari (2019). Sosialpedagogikk i lys av endrede historiske og kulturelle vilkår --- tid for fornyelse. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget. ISBN 9788215033501. s. 16-26.
 • Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogiske refleksjonar - å tenke saman med Paul Natorp, Hannah Arendt og Mikael Bakhtin. I: Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. s. 135-153.
 • Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail (2017). Pre-teksten sin rolle i rettleiing av nyutdanna profesjonsutøvarar - ei kronotopisk analyse. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 4. s. 374-385. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-08.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R. (2014). Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 37. Hefte 4. s. 19-31. DOI: 10.3402/uniped.v37.23814.
 • Søndenå, Kari; Solberg, Mariann (2013). Danningsfundert rettleiing – utvida tenking og kraftfulle refleksjonar. I: Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44709-7. s. 42-53.
 • Søndenå, Kari (2009). Absolutt veiledning : om ontologisk kvalitet og elastisk refleksjon. I: Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01374-9. s. 17-29.
 • Brekke, Mary; Søndenå, Kari (2008). Teacher Education Didactics in the North - en introduksjon av hovedprosjekt og første fase. I: Ulikheter i erfart lærerliv - sett med nordiske studentøyne. Eureka Forlag. ISBN 9788273891266.
 • Søndenå, Kari (2007). Reflektion och handledning i lärarutbildningens praktik. I: Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur AB.
 • Søndenå, Kari (2007). Reflektionen, dialogen och demokratiet. I: Handledning i pedagogiskt arbete. Studentlitteratur AB.
 • Søndenå, Kari (2006). Teksten arbeider - om forsøket på å skrive levd - i levande live. I: Brekke, M (red): Å begripe teksten - om grep og begrep i tekstanalyse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Søndenå, Kari (2002). Ad paedagogum - didaktisk refleksjon som dialog mellom fortid og framtid. I: Ad paedagogum - didaktisk refleksjon som dialog mellom fortid og framtid. s. 9-12.
 • Søndenå, Kari (2002). Doktorgrad i Göteborg. Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. Volum 18. Hefte 2. s. 19-21.
 • Søndenå, Kari (2002). Tradition and trancendence Nordic Journal of Teaching and Learning ... for Practitioners and Researchers. ?. Volum 12. Hefte 1. s. 5-24.
 • Søndenå, Kari (1996). Veiledning i lærerutdanning? Alle kan jo det!. ?. Volum 3.
 • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. 171 s.
 • Brekke, Mary; Søndenå, Kari (2009). Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01374-9. 212 s.
 • Brekke, Mary; Bjarnadottir, Ragnhildur; Nielsen, Pauli; Søndenå, Kari; Nielsen, Pauli (2008). Læreraliv sum nordurlendsk lesandi siggja tad. Forlagid Itriv. ISBN 9789991881805. 125 s.
 • Søndenå, Kari (2004). Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga. Abstrakt forlag. ISBN 8279350594. 149 s.
 • Søndenå, Kari (2003). Tradition and transcendence - a consideration of the need for elvises and madonnas in higher education. ISBN 9513913805.
 • Søndenå, Kari (2002). Ad paedagogum - didaktisk refleksjon som dialog mellom fortid og framtid.
 • Søndenå, Kari (2002). Tradisjon og Transcendens - ein fenomenologisk studie av refleksjon i norsk førskulelærarutdanning. Acta Universitatis Gothoburgensis. ISBN 9173464279. 1 s.
 • Søndenå, Kari (1996). Ein gong førskulelærar- alltid førskulelærar?.
 • Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Søndenå, Kari; Øie, Anne (1991). Pedagogisk veiledning i barnehagen. Rapport om planlegging og avviklingen av Barne- og Familiedepartementets første kurs for kursledere.. Barne- og familiedepartementet. 49 s.
 • Vatne, Bente; Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail (2019). Staging subjectivity in bachelor thesis. Uppsala Universitet; 2019-03-06 - 2019-03-08.
 • Vatne, Bente; Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail (2018). Students' professional agency in Early Childhood Teacher Education (ECTE).. Budapest University of Technology and Economics; 2018-08-28 - 2018-08-31.
 • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari (2017). Analysis of Ethical Challenges in Supervision of PhD candidates using the Concept of Chronotope. Fudan University; 2017-08-06 - 2017-08-10.
 • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari; Lee, Anne (2017). A new approach to understanding quality in supervision. UK COuncil for Graduate Education; 2017-04-03 - 2017-04-04.
 • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari; Lee, Anne (2017). Developing Doctoral Supervision: Evaluaring av Veilederutviklingskurset ved UiA, NORD, og UiS, og "Train the trainers" pilot ved UiS. Universitets- og høgskolerådet, UiT; 2017-06-07 - 2017-06-08.
 • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari (2015). Aesthetical object and meaning-making activity behind the creation of pre- and post-texts in the mentoring practice. Universitat Autonoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin; Jordell, Karl Øyvind (2013). How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview. NERA; 2013-03-06 - 2013-03-09.
 • Søndenå, Kari; Kimerud, Anne Torill; Jørgensen, Åse Elisabeth; Vala, Heidi Østland; Hansen, Wibekke (2012). Rousseau med mål og mening 300 år etter - Er historien bare til pynt?. FoU i praksis; 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Søndenå, Kari (2011). Rom for danning?. 2011-01-19.
 • Allern, Marit; Søndenå, Kari (2010). Quality Enhancement in University Teaching as Means of Curricula Reforms?. International Society for the Scholarship of Teaching and Le; 2010-10-19 - 2010-10-22.
 • Søndenå, Kari (2010). Det profesjonelle objekt i sosialpedagogikken, profesjon og faglig utvikling. 2010-09-30 - 2010-10-01.
 • Søndenå, Kari (2010). Ethics and Democracy in Professional Work. Universitetet i Stavanger; 2010-11-10 - 2010-11-11.
 • Søndenå, Kari (2010). Go visiting Hannah Arendt. 2010-05-19 - 2010-05-20.
 • Søndenå, Kari (2010). Reflection in professional work. 2010-06-19 - 2010-07-03.
 • Søndenå, Kari (2010). Refleksjon og skriving. Høyskolen Dronning Mauds Minne; 2010-06-24 - 2010-07-03.
 • Søndenå, Kari (2010). Subjektskaping. 2010-02-11 - 2010-02-12.
 • Søndenå, Kari; allern, marit (2010). Quality enchanchement in University teaching as means of curricula reforms?. 2010-10-19 - 2010-10-22.
 • Østerhaug, Reidar S.; Søndenå, Kari (2010). Social Pedagogy - a core subject through Bachelor, Master and PhD studies at the University of Stavanger, Norway. 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Østerhaug, Reidar S.; Søndenå, Kari (2010). Social Pedagogy - a core subject through bachelor, master and PhD studies at the University of Stavanger, Norway. 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Søndenå, Kari (2009). Dialog om refleksjon i veiledning. Universitetet i Tromsø og Utdanningsdirektoratet; 2009-11-02 - 2009-11-03.
 • Søndenå, Kari (2006). I Sokrates sine fotespor - filosofering med barn.
 • Søndenå, Kari (2006). Kollektiv refleksjon. Om "skravl" som grunnlag for demokratisk personalsamarbeid.
 • Søndenå, Kari (2005). mentorverksemd. Høgskolen i tromsø; 2005-11-12.
 • Søndenå, Kari (2004). Educational nausea and didactic immanence in teacher education. 2004-08-26 - 2004-09-02.
 • Søndenå, Kari (2004). FN-konvensjonens barnerettigheter sett utifrå eit dobbeltperspektiv på barn. 2004-11-15 - 2004-11-17.
 • Søndenå, Kari (2004). Fn-konvensjonens barnerettigheter sett utifrå eit dobbeltperspektiv på barn. 2004-10-15 - 2004-10-17.
 • Søndenå, Kari (2004). Learning minus Lived Body - Some one and Some Thing at Risk. 2004-06-17 - 2004-06-24.
 • Søndenå, Kari (2002). Kompleksiteten i kjønn i utdanning og yrke.
 • Søndenå, Kari (2002). Kunnskapens tre og UiS.
 • Søndenå, Kari (1999). Refleksofi i førskulelærarutdanninga - forskjellige refleksjonsoppfatningar sine ulike konsekvensar.
 • Søndenå, Kari (1998). Deltagelse i paneldebatt om pedagogisk veiledning.
 • Søndenå, Kari (1998). Foredrag på konferanser i mai/september.
 • Søndenå, Kari (1996). Bokanmeldelse: "Den Integrerende Baggrund. Kompleksitet og integrasjon i pedagogisk arbejde med børn." av Daniella Ceccher.
 • Søndenå, Kari (1996). Bokanmeldelse:"Mangfoldets pedagogiske muligheter: en metode for utvikling av barns evne til å forstå omverdenen" av Elisabet Doverborg og Ingrid Pramling.
 • Søndenå, Kari (1996). Samtale med utgangspunkt i situasjonen som nytilflytta hjemmeværende småbarnsmor på Svalbard.