Et profilbilde

Førsteamanuensis
Aud Torill Meland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Aud Torill Meland", "tel": "Telefon: 51833544", "email": "aud.t.meland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-222

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Meland, A.T. (2011). Ansvar for egen læring. Intensjoner og realiteter i en norsk videregående skole. Göteborg: Acta Universitetis Gothoburgensis.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger, 01.08.1994? dd

Pedagogisk konsulent, Rogaland Fylkeskommune, pedagogisk avdeling, 01.01.93-31.07.94

Lærer, Berlevåg kommune, 01.08.88-31.07.89

Faglærer, Vardø videregående skole, avd. Berlevåg,01.08.88-31.07.89

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti (2015). Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest. Universitetet i Stavanger. 10 s.
 • Meland, Aud Torill (2011). Ansvar for egen læring. Intensjoner og realiteter i en norsk videregående skole. Acta Universitatis Gothoburgensis. ISBN 978-91-7346-703-2. 226 s.
 • Meland, Aud Torill (2003). Hva er evaluering? Evalueringsforskning - teori og metode.
 • Hanssen, Brit; Meland, Aud Torill (2001). En vurdering av Bore ungdomsskoles LUTT prosjekt. 37 s.
 • Hanssen, Brit; Meland, Aud Torill (2001). En vurdering av Vasshus skoles delprosjekt innen FASE prosjektet. 19 s.
 • Meland, Aud Torill (1998). Refleksjoner omkring læreplaner. 15 s.
 • Meland, Aud Torill (1992). Evalueringa av et undervisningsmateriell. Universitetet i Oslo. 159 s.
 • Meland, Aud Torill (2019). Hvordan sikre progresjon i barnehagens innhold?. 2019-04-30.
 • Meland, Aud Torill (2019). Bohus gjør det vanskeligere for barn å velge seg bort fra det kjønnsstereotypiske, mener eksperter. [Avis]; 2019-11-17.
 • Meland, Aud Torill (2019). Den didaktiske barnehage –barnehagens arbeidsmåter. 2019-09-26.
 • Meland, Aud Torill (2019). Gjør det noe at jenter vil være prinsesser?. [Internett]; 2019-03-11.
 • Meland, Aud Torill (2019). Kjønnsrollemønstre i barnehagen. 2019-02-01.
 • Meland, Aud Torill (2019). Kjønnsroller i barnehagene. 2019-02-01.
 • Meland, Aud Torill (2019). Progresjon i barnehagen. 2019-10-17 - 2019-10-18.
 • Meland, Aud Torill (2019). Vurdering i praksis for praksislærerne ved barnehagelærerutdanningen. 2019-09-12.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2019). Hvordan kjønn kan manifestere seg i barnehagen. 2019-11-13 - 2019-11-15.
 • Meland, Aud Torill (2018). Derfor kler hun sønnen (7mnd) i rosa klær i leopardmønster. TV2. [Internett]; 2018-11-20.
 • Meland, Aud Torill (2018). Hvordan sikre progresjon i barnehagens innhold?. 2018-11-24.
 • Meland, Aud Torill (2018). Hvordan sikre progresjon i barnehagens innhold?. Fylkesmannen i Rogaland; 2018-11-07.
 • Meland, Aud Torill (2018). Rammeplan for barnehagen av 2017 – Hva er nytt?. 2018-02-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Barnehageansatte behandler barna ulikt etter kjønn: Her er de forsiktige med å bruke ord som «søt» og «tøff». Aftenposten. [Avis]; 2018-02-01.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Barnehageansatte behandler barna ulikt etter kjønn: Her er de forsiktige med å bruke ord som «søt» og «tøff». Fædrelandsvennen. [Avis]; 2018-02-01.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Barnehageansatte behandler barna ulikt etter kjønn: Her er de forsiktige med å bruke ord som «søt» og «tøff». Bergens Tidene. [Avis]; 2018-02-01.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Gutter skal være aktive, jenter skal være stille. Førstsideoppslag. Adresseavisen. [Avis]; 2018-02-01.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Kjønnsforskjeller i barnehagen - eksisterer dette fremdeles?. Asker Kommune; 2018-05-24 - 5018-05-24.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Kjønnsforskjeller i hverdagsaktiviteter og lek i barnehagealeder. 2018-11-15.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Presentasjon om PechaKucha og kjønnsmønstre i barnehagen. 2018-01-23.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Forskningsresultater fra Stavangerprosjektet-Det lærende barnet.
 • Meland, Aud Torill (2017). En didaktisk analyse av Rammeplan for barnehagen av 2017 - forelesning for Styrere i kommunale og private barnehager i regi av Stanger kommune.
 • Meland, Aud Torill (2017). Glasserommene. [Fagblad]; 2017-05-26.
 • Meland, Aud Torill (2017). Kjønnsroller i barnehagen. Rogalands Avis. [Avis]; 2017-09-28.
 • Meland, Aud Torill (2017). Ny studie: Kjønnsrollene lever i beste velgående i norske barnehager. Barnehage.no. [Internett]; 2017-09-26.
 • Meland, Aud Torill (2017). Presentasjon av kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i forbindelse med revidering av de nasjonale retningslinjer for KO i barnehagelærerutdanningen. Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU); 2017-04-20 - 2017-04-21.
 • Meland, Aud Torill (2017). Rammeplan av 2017 - Implementering av den nye rammeplanen med søkelyset mot en felles årsplanmal. 2017-11-03.
 • Meland, Aud Torill (2017). Rammeplan for barnehagen av 2017 – belyst gjennom Goodlads læreplanteoretiske begrepsapparat. 2017-09-14.
 • Meland, Aud Torill (2017). Stereotyper i barnehager. Blikk. [Internett]; 2017-10-04.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2017). Du leker vel ikke med dukker, Tobias?. Forskerforbundet; 2017-12-12.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2017). Jenter og gutter behandles ulikt Førstesideoppslag. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-10-20.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2017). Kjønnsroller i barnehagen. NRK. [Radio]; 2017-09-30.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2017). Research on gender issues. 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2017). Toddlers master of everyday activity in a gender perspective. 2017-09-27 - 2017-09-29.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2017). Toddlers master of everyday activity in a gender perspective. 2017-09-19 - 2017-09-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Ugelstad, Ingunn Berrefjord (2017). Toddler’s social competence, play, movement skills and wellbeing. 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Meland, Aud Torill; Torheim, Maria Gilje; Kaltvedt, Elsa Helen (2017). Kjønnsroller lever i beste velgående i norske barnehager. Forksning.no. [Internett]; 2017-09-26.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2016). Det lærende barnet. Makan finnes ikke i hele verden!. Kommuneforlaget; 2016-01-18 - 2016-01-19.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2016). Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv. Universtitet i Stavanger; 2016-02-02.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2016). Småbarns mestring i et kjønnsperspektiv. Institutt for barnehagelærerutdanningen; 2016-02-11.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Jernes, Margrethe (2015). Den pedagogiske møteplassen mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen. Institutt for barnehagelærerutdanningen; 2015-09-09.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa. Helsingin Sanomat. [Avis]; 2015-08-25.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy. Polska Agencja Prasowa. [Fagblad]; 2015-08-20.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable. Phys Org. [Internett]; 2015-08-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests. Science Daily. [Internett]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys. Daily Mail. [Avis]; 2015-08-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer. Forskning.no. [Internett]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten. Medizin Aktuell. [Internett]; 2015-08-14.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus. Der Spiegel. [Tidsskrift]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio. La Jornada (Mexico). [Internett]; 2015-08-18.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio. Giornale di Sicilia. [Avis]; 2015-08-12.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus. Stern. [Tidsskrift]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mädchen sind den Jungs schon früh voraus. Hannoversche Allgemeine. [Avis]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige. Augsburger Allgemeine. [Avis]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus. Die Presse. [Avis]; 2015-08-18.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat. http://www.evz.ro/. [Internett]; 2015-08-26.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi. Iltalehti.fi. [Internett]; 2015-08-28.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet. [Internett]; 2015-09-10.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill (2015). Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus. Oldenburgische Volkszeitung. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). 2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구). http://www.insight.co.kr/. [Internett]; 2015-08-24.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka. novilist.hr. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki. www.siol.net. [Internett]; 2015-08-28.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''. http://www.descopera.ro. [Internett]; 2015-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka. Dalje.com. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności. http://kobieta.onet.pl/. [Internett]; 2015-09-07.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños. http://www.almomento.mx/. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable. http://www.alphagalileo.org. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii. http://www.altorizont.com. [Internett]; 2015-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi. Helloworld.it. [Internett]; 2015-08-27.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között. http://www.csaladhalo.hu/. [Internett]; 2015-10-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között. http://www.happyfamily.hu/. [Internett]; 2015-10-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys. http://www.newsusauk.com/. [Internett]; 2015-08-21.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Independente desde criança. http://www.nota10.com.br. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus. http://www.ov-online.de/. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kleine Mädchen sind selbstständiger!. Woman.at. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans. Parents.fr. [Internett]; 2015-08-27.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens. http://www.vakbladvroeg.nl/. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Meisjes zijn beter dan jongens. http://www.faqt.nl/. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys. http://savvyauntie.com/. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens. http://circuitomt.com.br/. [Internett]; 2015-08-24.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo. http://saudeefoco.com.br. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus. http://www.braunschweiger-zeitung.de. [Internett]; 2015-08-20.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven. Videnskap.dk. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa. Tiede. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños. http://www.latercera.com. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții. http://www.digi24.ro/. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus. www.vol.at. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes. http://www.kleineontwikkelingspsychologie.nl. [Internett]; 2015-09-21.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. http://www.t-online.de. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;. http://www.pathfinder.gr/. [Internett]; 2015-09-04.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Двухлетние девочки опережают мальчиков. Rusverlag.de. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет. http://medbe.ru. [Internett]; 2015-08-19.
 • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill (2014). Stavangerprosjektet - det lærende barnet Forskningsseminar. Uis; 2014-11-05.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2014). Early gender differences in daily life activities,. 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill (2013). The context between every days activities and gender. Eecera; 2013-08-26 - 2013-08-31.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2013). Hverdagsrutiner i barnehagen – i et kjønnsperspektiv. universitetet i Agder ig Universitet i Stavanger; 2013-11-04.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2013). The relationships between Architecture and practice.
 • Meland, Aud Torill (2012). Responsibility for their own learning – intention and realities. 2012-09-27 - 2012-09-29.
 • Meland, Aud Torill (2012). Responsibility for their own learning – the student’s voice. 2012-03-06 - 2012-03-09.
 • Meland, Aud Torill (2011). Ansvar for egen læring.
 • Meland, Aud Torill (2011). Eleve har svårt för stort eget ansvar.
 • Meland, Aud Torill (2011). Halvveis ansvar for egen læring.
 • Meland, Aud Torill (2011). Pupils` responsibility for their own learning – intention and realities. 2011-09-12 - 2011-09-17.
 • Meland, Aud Torill (2005). Utdanningsreformer i Norge. Ålborg Seminarium; 2005-11-13 - 2005-11-24.
 • Meland, Aud Torill (2003). Education in Norway - An Introduction to the Field. Liepaja Academy of Pedagogy; 2003-11-25 - 2003-11-29.
 • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill; Jernes, Margrethe (2015). Den digitale møteplassen mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Universitetet i Stavanger. Institutt for barnehagelærerutdanning.