Et profilbilde

Førstelektor
Åge Hultgren { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Åge Hultgren", "tel": "Telefon: 51833604", "email": "aage.hultgren@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-208

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kyriacou, Chris; Avramidis, E.; Høie, Harald; Stephens, Paul; Hultgren, Åge (2007). The development of student teachers' views on pupil misbehaviour during an initial teacher training programme in England and Norway. Journal of Education for Teaching. ISSN 0260-7476. Volum 33. Hefte 3. s. 293-307.
 • Kyriacou, Chris; Kunc, Richard; Stephens, Paul; Hultgren, Åge (2003). Student Teachers Expectations of Teaching as a Career in England and Norway. ?. Volum 55. Hefte 3. s. 255-263.
 • Kyriacou, Chris; Coulthard, Melissa; Hultgren, Åge; Stephens, Paul (2002). University Students' Views on a Career in Teaching. Journal of Vocational Education and Training. ISSN 1363-6820. Volum 54. Hefte 1. s. 103-116.
 • Hultgren, Åge; Stephens, Paul (1999). Class management in senior high schools during teaching practice: the Norwegian experience. ?. Volum 6. Hefte 3. s. 18-30.
 • Kyriacou, Chris; Hultgren, Åge; Stephens, Paul (1999). Student Teachers Motivation to Become a Secondary School Teacher in England and Norway. Teacher Development. ISSN 1366-4530. Volum 3. Hefte 3. s. 373-381.
 • Hultgren, Åge (2005). Veiledning av erfarne bilførere. Pedagogisk teori og metodikk for trafikklærere. Statens vegvesen og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. ISBN 8299398533. 171 s.
 • Hultgren, Åge; Høie, Harald (2003). Å lykkes med pedagogisk teori i lærerutdanningen. Eksamensoppgaver med studentsvar. N.W.DAMM&SØN. ISBN 8249605551. 117 s.
 • Hultgren, Åge (2001). Å undervise voksne. Arbeidsplassen som læringsarena. Compendius forlag. ISBN 8280380698. 202 s.
 • Hultgren, Åge (1999). Voksenpedagogikk og instruksjon. Teori og metodikk for trafikklærere. Statens vegvesen Rogaland. ISBN 82-993985-1-7. 125 s.
 • Annfelt, Trine; Hultgren, Åge; Petersson, Bengt; Aarkrog, Vibe (1997). Voksne i moduliserende og individualiserende erhvervsuddannelsesforløb. Danmarks Ervervspædagogiske læreruddannelse. 78 s.
 • Rogne, Magne; Johnsen, Kirsten; Hultgren, Åge (2007). 30 år med Pedagogisk seminar.
 • Hultgren, Åge (2005). Dialog og drama som metode i religionsfaget. 2005-11-23.
 • Hultgren, Åge (2005). Nyere forskning om ulykker og kjøreatferd.
 • Hultgren, Åge (2001). Voksnes læring. 2001-03-16.
 • Hultgren, Åge (2000). Voksenpedagogikk og læring i arbeidslivet -teori og metodikk for opplæringsledere, pedagoger og instruktører.
 • Hultgren, Åge; Stephens, Paul (1999). Class Management in Norwegian Senior High Schools.
 • Hultgren, Åge; Stephens, Paul (1999). Why be a teacher in Norway?.
 • Stephens, Paul; Hultgren, Åge (1999). Teacher responses to pupil misbehaviour in Norway.
 • Stephens, Paul; Hultgren, Åge (1999). Vocational education and lifelong learning: the Norwegian experience.
 • Hultgren, Åge (1989). Pedagogisk-psykologisk tjeneste - 50 år.
 • Hultgren, Åge (1989). Styrking av klassestyrer forebygger skoleproblem.