Et profilbilde

Professor
Marit Alvestad { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Marit Alvestad", "tel": "Telefon: 51833537", "email": "marit.alvestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL A-239D
Merknader FILIORUM senter for barnehageforskning

Kontor: HL K-169

Forskningsområder

Forskningsområde/Research area: pedagogikk, barnehagefeltet/Early Childhood Education and Care (ECEC)

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner/Publications (selected, latest 5 years):

Vassenden, A., Thygesen, J., Brosvik Bayer, S., Alvestad, M. & Abrahamsen, G. (2011). Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Stavanger: Rapport IRIS 2011/029. (http://www.kunnskapsdepartementet, http://www.iris)

Alvestad, M. (2011). You can learn something every day! Childerne talk about learning in kindergarten - traces of learning cultures. International Journal of Early Childhood, vol 43(3), 291-304.

Vist, T. &  Alvestad M. (2012), (red.). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Alvestad, M. (2012). Førskolelærere om læring i barnehagen ? spor av læringskulturer. I T. Vist & M. Alvestad (red.). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (67-89).

Abrahamsen, G., Alvestad, M., Vassenden, A. & Thygesen, J. (2012). Perspektiver på kvalitet i barnehagen. BARN nr. 2, 2-22.

Alvestad, M. (2013).Perspektiver på læring i barnehagen. I Kvello, Ø. (red.) Barnas barnehage 1. Målsettinger, føringar og rammer for barnehagen. 2.utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag s. 98-114.

Alvestad, M. & Jernes, M. (2014).Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in Norwegian Kindergartens. Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table 2014; Volum 2014 (1), 1-10.

Nordvik, G. & Alvestad, M. (2015). Danningsbegrepet i barnehagens årsplaner - en diskursanalytisk tilnærming. ISSN 1890-9167. Volum 2015 (11) 1-13.

Pågående forskning

Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)

Finansiert av NRF Utdanning 2020 (2012-17). Deltakere: HiOA: Lars Gulbrandsen, Jan-Erik Johansson, Elisabeth Bjørnestad (prosjektledelse), HiVB: Thomas Moser, Liv Gjems, UiN: Anne-Grete Baustad, UiS: Eva Johansson, Marit Alvestad (www.goban.no).

Pedagogikk i ny barnehagelærerutdanning

Knyttet til BLU følgeforskning. Finansiert av UH Nett Vest (2015). Deltakere: HiB: Elin Eriksen Ødegaard (prosjektleder) Svein Ole Sataøen, Vigdis Foss, Magli Sofie Økland, HSF: Ingrid Fossøy, Hege Fimreite, HVO: Bente Vatne, HSH/UiS: Margrethe Jernes, UiS: Inger Benny Tungland, Marit Alvestad.

Andre oppgaver:

Treårig oppnevning som medlem av vurderingskomite i Svenska Vetenskapsrådet, Stockholm, Sverige (2013-2015).

Veileder for PhD studenter, UiS.

Medlem av vurderingskomiteer, koordinator ved disputaser, UiS.

Opponent ved disputas, UiO.

Medlem i styringsgruppen for programområdet Læringskulturer i barnehagen. Leder av forskningsområdet Kvalitet profesjon og læring.

Seksjonsredaktør i Nordisk barnehageforskning  (https://journals.hioa.no/index.php/nbf/).Arbeidserfaring

Førskolelærerutdanning 1981, førskolelærer/Styrer, 1.avd. spesialpedagogikk 1985, Hovedfag i barnehagpedagogikk 1987, Spesialpedagog 1988, høgskolelektor Høgskolen i Sogn og Fjordane 1988-91,høgskolelektor/førstelektor/doktrand/førsteamanuensis/professor  doktorgradseksamen, Göteborgs Universitet 2001, Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger, 1991-dd.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (2020). Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway. Cogent Education. ISSN 2331-186X. Volum 6. Hefte 1. s. 1-14. DOI: 10.1080/2331186X.2019.1707519.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit (2019). To what extend does the ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?. I: Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care Early Childhood Education in the 21st Century Vol. II, 1st Edition. Routledge. ISBN 9781138303942. s. 155-171.
 • Ree, Marianne; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne (2019). Hallmarks of participation–children's conceptions of how to get access to communities in Norwegian Early Childhood Education and Care (ECEC). International Journal of Early Years Education. ISSN 0966-9760. Volum 27. Hefte 2. s. 200-215. DOI: 10.1080/09669760.2019.1607262.
 • Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit (2019). Contested quality: the struggle over quality, play and preschooling in Norwegian early childhood education and care. I: Policification of Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century Vol III. Routledge. ISBN 9780203730539. s. 154-174.
 • Alvestad, Marit; Garred, Rudy (2018). Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen. Barn. ISSN 0800-1669. Volum 36. Hefte 2. s. 47-60. DOI: 10.5324/barn.v36i2.2764.
 • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2018). Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 26. Hefte 1. s. 128-141. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1412052.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin (2017). Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 101. Hefte 1. s. 31-44.
 • Alvestad, Marit; Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Barnehagen i ei brytningstid. Spenninga mellom samfunnsnytte og barndommen sin eigenverdi. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. s. 154-172.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Tuastad, Svein Erik; Alvestad, Marit (2017). Kvaliteten i norske barnehagar: Eit nytt Pisa-sjokk?. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. s. 173-190.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit (2017). Forskende fellesskap i barnehagen - utfordringer og muligheter. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 71-84.
 • Nordvik, Grete; Alvestad, Marit (2015). Danningsbegrepet i barnehagens årsplaner - en diskursanalytisk tilnærming. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 11. DOI: 10.7577/nbf.1244.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in Norwegian Kindergartens. Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table. ISSN 1556-763X. Volum 2014. Hefte 1.
 • Abrahamsen, Gerd Randi; Alvestad, Marit; Vassenden, Anders; Thygesen, Janne (2012). Perspektiver på kvalitet i barnehagen :. Barn. ISSN 0800-1669. Volum 30. Hefte 2. s. 7-22.
 • Alvestad, Marit (2012). Førskolelærere om læring i barnehagen - spor av læringskulturer. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. s. 67-89.
 • Vist, Torill; Alvestad, Marit (2012). Læringskulturer i barnehagen - En innledning. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. s. 9-17.
 • Alvestad, Marit (2011). You Can Learn Something Every Day! Children Talk About Learning- Traces of Learning Cultures. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. Volum 43. Hefte 3. s. 291-304. DOI: 10.1007/s13158-011-0046-6.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Martha (2010). Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 3. Hefte 3.
 • Alvestad, Marit (2010). Perspektiver på læring i barnehagen. I: BARNAS BARNEHAGE 1. Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Kvello,Ø (red). Gyldendal Akademisk. s. 101-117.
 • Alvestad, Marit (2010). Perspektiver på læring i barnehagen. (Revidert kapittel 2. utgave 2010/2013). I: BARNAS BARNEHAGE 1. Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Kvello,Ø (red). Gyldendal Akademisk. s. 98-114.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Marta (2010). ”Er det bra, eller?” : pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 3. Hefte 3. s. 115-131.
 • Alvestad, Marit; Berge, Anita (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 2. Hefte 2. s. 57-68.
 • Lohmander, Maelis Karlson; Vandenbroeck, Michel; Pirard, Florence; Peeters, Jan; Alvestad, Marit (2009). New Developments: New Developments in Belgian childcare policy and practice. Early Childhood edcuation and care policy in Norway. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum Volume 17. Hefte Number 3. s. 407-424.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Mørreaunet, Sissel (2008). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. I: FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2295-1. s. 375-379.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk (2007). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. I: FoU i praksis 2006. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. s. 277-282.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2007). Educational Forums - frames for Development of Professional Learning A project in Early Childhood Education in Norway. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum Vol. 15. Hefte No. 3. s. 407-425.
 • Berge, Anita; Alvestad, Marit (2007). Å bygge bro mellom barnehage og skole. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01079-3. s. 182-196.
 • Alvestad, Marit; Duncan, Judith (2006). The value is enormous - It`s priceless I think! New Zealand Preschool teachers understandings of the early childhood curriculum in New Zealand - A comparative perspective. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. Volum 38. Hefte 1.
 • Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2005). Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis. I: FoU i praksis 2005. Konferanserapport. NTNU Program for lærerutdanning. ISBN 82-7923-039-4. s. 244-251.
 • Alvestad, Marit (2004). Den är guld värd - en källa att ösa ur! svenske førskolelærarar om sentrale aspekt ved den svenske nasjonale planen. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. Volum 2. Hefte Vol. 24, nr 2. s. 147-161.
 • Alvestad, Marit (2004). Preschool teachers' understandings of some aspects of educational planning and practice related to the National Curricula in Norway. International Journal of Early Years Education. ISSN 0966-9760. Volum 12. Hefte 2. s. 83-97.
 • Alvestad, Marit (2004). Årsplanar i barnehagen - intensjonar og realitetar i praksis?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 1. Hefte Årg. 88, nr 1. s. 89-101.
 • Alvestad, Marit (2003). Preschool Teachers' Understandings of Some Aspects of Early Childhood Curricula in Norway and Sweden. ?. Volum 6. Hefte Vol. 6, 2003. s. 51-64.
 • Alvestad, Marit (2001). Rammeplan i barnehagen - fine ord på hylla eller utvikling av praksis?. ?. Volum 4.
 • Alvestad, Marit; Pramling Samuelsson, Ingrid (1999). A Comparison of the National Preschool Curricula in Norway and Sweden. ?. Volum Vol.. No2: Fall 1999.
 • Alvestad, Marit; Samuelsson, Ingrid Pramling (1999). A Comparison of the National Preschool Curricula in Norway and Sweden. Early Childhood Research & Practice. ISSN 1524-5039. Volum 1. Hefte 2.
 • Alvestad, Marit (1991). Sideblikk på det polske utdanningssystemet. I: Jubileumsskrift for Stavanger lærarhøgskole.
 • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth (2019). Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN).. Skriftserien ved Universitetet i Stavanger rapport nr nr.85. ISBN 978-82-7644-890-0. 80 s.
 • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit (2015). "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen. Institutt for barnehagelærerutdanning. 15 s.
 • J Sukke Pettersen, Solveig; Alvestad, Marit (veileder) (2014). Små barn i testsituasjoner - en fenomenologisk-hermeneutisk studie om små barns trivsel. Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger. 72 s.
 • Vist, Torill; Alvestad, Marit (2012). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. 291 s.
 • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi (2011). Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. International Reserach Institute of Stavanger - IRIS rapport 2011-029. 176 s.
 • Alvestad, Marit (2009). Diversities in early childhod education. Abstract Book. 19th EECERA Annual Conference Diversities in early childhood education. Strasbourg 26th,27th,28th,29th August 2009. Abstract book. Edited by chair Marie Nicole Rubio and scientific committee: Marit Alvestad, Tony Bertram, Gilles Brougère, Nicoletta Diasio, Veronique Francis, Christine Pascal, Sylvie Rayna, Marie-Paule Thollon-Behar. EECERA og Le Furet..
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie; von Krogh, Fie (2006). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. HiST, NTNU, HiNT,DMMH, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. ISBN 9788251922296. 6 s.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2005). DIDAKTISK FORUM Kvalitetsutvikling i praksis. Sluttrapport frå prosjekt om utvikling av praksis i førskolelærarutdanninga 2003-05. Universitetet i Stavanger, Institutt for førskolelærerutdanning. 70 s.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2005). Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i prakssi.Endrede roller?. 15 s.
 • Alvestad, Marit (2004). Årsplanarbeid i barnehagen. 2. utgåve. Universitetsforlaget. ISBN 8215005098. 148 s.
 • Abrahamsen, Gerd; ukjent-for-m004645, ukjent-for-m004645; Junge, June (2001). Internasjonalt studentsamarbeid på Internett -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Stavanger og U iversitetet i Jyväskylä. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 15 s.
 • Alvestad, Aase M.; Junge, June (2001). IKT basert undervisning -erfaringsutveksling og videreutvikling av IKT. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 4 s.
 • Alvestad, Aase M.; Junge, June (2001). Roller og relasjoner i førskolelærerstudiet -et innføringsseminar. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 8 s.
 • Alvestad, Marit (2001). Den komplekse planlegginga – Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis The Complexity of Planning. Preschool teachers' concptions of pedagogical planning and practice. Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in educ. sciences. ISBN 9173464104. 234 s.
 • Junge, June; Alvestad, Aase M. (2001). Roller og relasjoner i Førskolelærerstudiet - Oppstartseminar. HIS, Avdeling for Lærerutdanning. 10 s.
 • Junge, June; Alvestad, Aase M.; Abrahamsen, Gerd (2001). Internasjonalt studentsamarbeid. Et pilotprosjekt ved førskolelærerstudiet ved Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Jyväskylä. HIS, avdeling for Lærerutdanning. 10 s.
 • Alvestad, Aase M.; Junge, June (2000). IKT basert undervisning -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 15 s.
 • Alvestad, Aase M.; Junge, June (2000). Utvikling og evaluering av IKT basert undervisning i førskolelærerutdanningen. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 12 s.
 • Alvestad, Aase M. (1996). Årsplanarbeid i barnehagen. Tano Aschehoug, Oslo. ISBN 8251834112. 139 s.
 • Alvestad, Marit (1996). Årsplanarbeid i barnehagen. Tano. 140 s.
 • Alvestad, Marit (1991). Årsplanar i barnehagen. Skriftserien. Sogndal Lærarhøgskule.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Helland, Synneva (1991). Årsplananalyse. Ei analyse av 285 årsplanar i 8 fylke.
 • Alvestad, Marit (1989). Analyse av årsplanar i barnehagen. 77 s.
 • Alvestad, Marit (2020). Opponent ved Ellen Os sin disputas ved UiO, Institutt for pedagogikk 29.04.2020.Avhandling for graden ph.d. med tittelen: Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehagen. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år.. Universitetet i Oslo; 2020-04-29.
 • Alvestad, Marit; Flote, Birgitte (2020). Kjønnsdelinga overraska forskarane.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2020-02-18.
 • Alvestad, Marit (2019). Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?. Filiorum.no. [Internett]; 2019-11-28.
 • Alvestad, Marit (2019). Møte i Arbeidspakke 1 Tilhørighet 11. juni 2019 Prosjekter status våren 2019 Evaluering 2018-19. UiS; 2019-06-11.
 • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Bjørnestad, Elisabeth; Tungland, Inger Benny Espedal; Storli, June Berger; Velde, Kjersti Lønning; Myrvang, Ellinor (2019). Kvalitet i barnehagen - en dybdestudie. FILIORUM senter for barnehageforskning UiS og BARNkunne HVL; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). FILIORUM Center for Research in Early Childhood Education and Care. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2019-09-09.
 • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education.
 • Alvestad, Marit; Tungland, Inger Benny Espedal (2019). Kvalitativ dybdestudie - rammer for kvalitet. Noen preliminære resultat.. OsloMET; 2019-01-14 - 2019-01-15.
 • Alvestad, Marit (2018). Analyse av caser. Workshop Oslo 15.-16. mars 2018. Kvalitativ studie GoBaN; 2018-03-15 - 2018-03-16.
 • Alvestad, Marit (2018). FILIORUM - nasjonalt senter for barnehageforskning. Styringsgruppa LiB,; 2018-01-29.
 • Alvestad, Marit (2018). FILIORUM senter for barnehageforskning - en kort presentasjon. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2018-01-23.
 • Alvestad, Marit (2018). GoBaN kvalitative studie workshop - videoanalyser. UiS, Oslo Met, UiN USN; 2018-10-18 - 2018-10-19.
 • Alvestad, Marit (2018). Kommentar til rapporten Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv - et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Kunnskapsdepartementet; 2018-12-05.
 • Alvestad, Marit (2018). Status in the qualitative BePro study per 01.10.2018. The BePro study; 2018-10-01.
 • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018. Forum FILIORUM; 2018-12-04.
 • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023. Dekan ved FUH, UiS; 2018-12-18.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer (2018). Fri lek eller læring i barnehagen?.
 • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?. Universitetet i Stavanger; 2018-02-27.
 • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2017). Kvalitet i barnehagen. Fokus på de yngste barnas hverdagsliv og språkmiljø.. Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med UiS; 2017-05-04.
 • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (2017). Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit (2017). Qualitative studies Goban. HIOA; 2017-01-24 - 2017-01-25.
 • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit (2017). Vad karaktäriserar (god) kvalitet i barnehagen? Uppföljningsstudie inom GoBan-projektet.. Programområdet Læringskulturer i barnehagen, IBU; 2017-04-25.
 • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Kvalitativa studien: Rapporten. HiOA; 2017-12-14 - 2017-12-15.
 • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Workshop kvalitativa studien Arbete med fallstudierna. HIOA; 2017-12-14 - 2017-12-15.
 • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth; Gjems, Liv (2017). Goban Kvalitativa studien. Fieldwork adults. HiOA; 2017-03-20 - 2017-03-21.
 • Særheim, Marianne Ree; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne (2017). Hallmark for participation-children´s conceptions on how to get access to communities in preschool. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit (2016). To what extend does ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?. EECERA; 2016-09-01 - 2016-09-03.
 • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2016). Arbeid med språk knyttet til kvalitet i barnehagen (GoBaN). Humanistisk fakultet konferansen ved UiS; 2016-02-03.
 • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit (2016). GOBAN: Qualitative studies 19 jan.2016. Goban; 2016-01-19.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Alvestad, Marit (2016). Reforming higher education – the new kindergarten teacher education programme in Norway - How are the reform and pedagogy as a subject evident in the module plans and exams.. NERA; 2016-03-09 - 2016-03-11.
 • Alvestad, Marit (2015). A brief summary of the PhD students presentations. GobaN prosjektet og Blikk for barn prosjektet; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2015). Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar. Universitetet i Stavanger; 2015-02-03.
 • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2015). Educational Language Practices in Norwegian Kindergartens. Nordic Educational Reserch Association; 2015-03-04 - 2015-03-06.
 • Alvestad, Marit (2014). Erfaringer fra FoU prosjektet om lek i barnehagen. Egersund kommune; 2014-11-12.
 • Alvestad, Marit (2014). "GoBaN prosjektet" Gode barnehager for barn i Norge. Status Rogaland høsten 2014. Det Humanistiske fakultetet; 2014-10-21.
 • Alvestad, Marit (2014). Stipendiatsamling GOBAN opponent ved prosjektpresentasjon. HiOA i samarbeid med HBV, UiN, UiS; 2014-11-20.
 • Alvestad, Marit (2014). Stipendiatsamling GoBaN opponent ved prosjektpresentasjon. HiOA i samarbeid med HVB, UiN, UiS; 2014-05-12.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere. Programområdet LiB, IBU; 2014-11-18.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens. Oxford Round Table; 2014-07-26 - 2014-07-30.
 • Alvestad, Marit (2013). Presentasjon av forskningsprosjektet "Better provision for Norway's Children in Early Childhood Education and Care project"(BePro). Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS; 2013-08-12.
 • Alvestad, Marit (2013). Presentasjon av forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge»(GoBAN). Eksempelet Rogaland.(http://goban.no). Stavanger kommune; 2013-11-07 - 2013-11-08.
 • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar (2013). "Leken er barnas liv - en måte å være på" - Førskolelærere om lek i barnehagen. Egersund kommune; 2013-02-05.
 • Alvestad, Marit (2012). Førskolelærere om læring i barnehagen - spor av læringskulturer. Programområdet LiB, IFU; 2012-04-17.
 • Alvestad, Marit (2011). Fra førskolelærer til forsker. Universitetet i Agder; 2011-12-01.
 • Alvestad, Marit (2011). Relasjonskompetanse - pedagogisk planlegging og praksis. Bergen kommune og IFU, UiS; 2011-08-29.
 • Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi (2011). Kvalitet i barnehagen - presentasjon av en studie. Institutt for førskolelærerutdanning, programområdet LiB; 2011-03-22.
 • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill (2011). Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC). Institutt for førskolelærerutdanning,Programområdet LiB; 2011-12-06.
 • Mosvold, Reidar; Alvestad, Marit (2011). The Guest Editors’ Introduction to the Special Issue: Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts.
 • Alvestad, Marit; Moser, Thomas; Johansson, Eva; Johansson, Jan-Erik; Lillemyr, Ole Fredrik (2010). Omsorg, lek og læring i barnehagen: En helhetlig tilnærming.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit (2010). Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens. 2010-08-06 - 2010-08-09.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit (2009). Digital objects in Norwegian kindergartens. 2009-08-26 - 2009-08-29.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria (2009). Gode barnehager er bra - også for de yngste.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika (2009). Gode barnehager er bra ? også for de små.
 • Alvestad, Marit (2009). Førstelektorprogram ved Universitetet i Stavanger.
 • Alvestad, Marit; Duncan, Judith; Berge, Anita (2009). New Zealand ECE teachers talk about Te Whäriki.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit (2009). Digitale objekt i barnehagen. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Alvestad, Marit (2008). Barnehage er bra. Barnehagens kvalitet står i fokus når 600 forskere fra 36 land samles til årets internasjonale barnehagekonferanse på Universitetet i Stavanger. (journalist: Agnete In¿t Veld Bendiksen). [Avis]; 2008-01-09.
 • Alvestad, Marit (2008). Farewell from the Conference Chair. Avskjedstale i plenum under EECERA2008 konferansen, UiS, Stavanger den 6. sept. 2008. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Alvestad, Marit (2008). Satsar på barnehagevitenskap Intervju om ny master i barnehagevitenskap ved IFU, UiS (journalist: Silje Stangeland). [Avis]; 2008-01-02.
 • Alvestad, Marit (2008). Ta en master i barnehagevitenskap ved UiS. Det nye masterstudiet i barnehagevitenskap er et pionertiltak som inngår i UiS' arbeid med å bygge opp et tverrfaglig førskolepedagogisk forskningsmiljø i Norge, med tanke på å utvikle barnehager av høy kvalitet. De første studentene begynner til høsten. (journalist: Arne Solli). [Avis]; 2008-05-06.
 • Alvestad, Marit (2008). Welcome from the Conference Chair. Velkomsttale i plenum under EECERA2008 konferansen, UiS, Stavanger den 4. sept. 2008. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Alvestad, Marit (2008). Welcome to the Opening Reception hosted by the Mayor of Stavanger. Innedningshilsen i plenum under EECERA2008 konferansen åpningsmottakelse i Atlantic Hall, Stavanger den 3. sept. 2008. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode (2008). Forskning i barnehagen, aktuelle utfordringer og muligheter. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar (2008). Barnehageforskning på offensiven Intervju om forskerskole for førskolefeltet (journalist: Arne Solli). [Avis]; 2008-09-10.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2008). Viktig konferanse for første gang i Norge. Den 18. EECERA-konferansen arrangeres i år i Stavanger. Det er første gang denne viktige konferansen med fokus på barn i barnehage- og småskole- alder arrangeres i Norge. Arrangør er forskningsnettverket Barnehageliv og årets tema er Reconcidering the Basics in Early Childhood Education. [Avis]; 2008-05-06.
 • Alvestad, Marit (2007). Early Childhood Education and Care in Norway. Frames - Organisation -Curricula. Universidade Catolica do Salvador, Programa de pos-graduacao, Mestrado em familia na sociedade contemporanea; 2007-11-06.
 • Alvestad, Marit (2007). Early Childhood Education and Care in Norway. Frames - Organisation -Curricula. Forelesning ved Federal University of Bahia, Salvador, Brasil; 2007-11-05.
 • Alvestad, Marit (2007). Læring i barnehagen Kunnskaper, innhold og arbeidsmåter.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Mørreaunet, Sissel; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby (2007). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2007). Hvordan kan vi styrke den pedagogiske forkningen ved vårt fakultet? Presentasjon av forskningen på Institutt for førskolelærerutdanning. 2007-05-24 - 2007-05-25.
 • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E. (2007). The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens. 2007-08-29 - 2007-09-01.
 • Alvestad, Marit (2006). Regionalt og nasjonalt forskningssamarbeid. Universitetet i Bergen, Vestnorsk nettverk - forskerutdanningen (VNN-FU); 2006-02-09 - 2006-02-10.
 • Alvestad, Marit (2006). Å arbeide med rammeplanen i barnehagepraksis - om planprosessen.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim (2006). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika (2006). The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects. 2006-08-30 - 2006-09-02.
 • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa (2006). Foreldresamarbeid i barnehagen; generelt, flerkulturelt og i lys av revidert rammeplan. 2006-04-27.
 • Alvestad, Marit (2005). Den gode barnehagen Førskolelærarar, pedagogisk kompetanse, planlegging og arbeid i praksis? Lærer barn i barnehagen?. Lærarforbundet,Egersund, Dalane region; 2005-03-03.
 • Alvestad, Marit (2005). Early Childhood Curricula in New Zealand, Norway and Sweden: New Zealand Preschool teachers' understandings of their Educational Work, comparerd with the Norwegioan and Swedish responses. 2005-03-10 - 2005-03-12.
 • Alvestad, Marit (2005). Forskning i og på praksis. Forholdet til omgivelsene. 2005-06-01.
 • Alvestad, Marit (2005). -Ikke modige nok, derfor er det få kvinnelige professorer. Intervju i Rogalands Avis,12.februar 2005. tema: Likestilling. [Avis]; 2005-02-12.
 • Alvestad, Marit (2005). Årsplanarbeid i eit barnehagedidaktisk perspektiv. Tromsø kommune, samarbeid med Troms fylke; 2005-05-10.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari (2005). Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis. 2005-04-28 - 2005-04-29.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2005). Didaktisk forum - endrede roller i praksis?. 2005-01-26 - 2005-01-27.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2005). Educational Forums - Frames for development of professional learning. A project in Early Childhood Education in Norway. 2005-08-31 - 2005-09-03.
 • Berge, Anita; Alvestad, Marit (2005). Læreplaner for barnehage og grunnskole – to sider av samme sak?. 2005-10-11 - 2005-11-11.
 • Berge, Anita; Alvestad, Marit (2005). Ny rammeplan for barnehagen – nye veier å gå?. Sveio kommune & Høgskolen Strod Haugesund, Sunnhordland region; 2005-11-15.
 • Alvestad, Marit (2004). Rammeplan for barnehagen i Noreg, - nokre erfaringar og vegen vidare. 2004-09-01.
 • Alvestad, Marit; Duncan, Judith (2004). Early childhood Curricula in New Zealand, Norway and Sweden: A small scale research interview study. 2004-07-24 - 2004-07-28.
 • Alvestad, Marit; Röthle, Monika (2004). Didaktisk forum kvalitetsutvikling i praksis. Rapport/Statusrapport, 31.12.03.
 • Alvestad, Marit (2003). Den komplekse planlegginga.Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis.
 • Alvestad, Marit (2003). Nokre perspektiv på rammeplan og årsplan.
 • Alvestad, Marit; Nordbotten, Gerd Lise; Röthle, Monika (2003). Presentasjon av prosjektet "Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis". 2003-11-24 - 2003-11-25.
 • Alvestad, Marit (2002). Den planlagde pedagogikken. 2002-04-24.
 • Alvestad, Marit (2002). Early childhood curricula in Norway and Sweden. Preschoolteachers on pedagogical planning and practice; strategy, substance and structure. 2002-12-04.
 • Alvestad, Marit (2001). Preschool teachers' understandings of childrens learning in educational planning and practice. 2001-03-10 - 2001-03-13.
 • Alvestad, Marit (2000). Demokrati, utdanning og læreplanar. Eit drøftingsgrunnlag. 2000-06-10.
 • Alvestad, Marit (2000). Det kompetente barnet i ei foranderleg verd. 2000-12-20.
 • Alvestad, Marit (2000). Fenomenologi, livsverden og hermeneutikk.Skisse til ei forskningstilnærming. 2000-01-04.
 • Alvestad, Marit (2000). Frå antikken til det moderne. Utkast til ei drøfting av læringsomgrepet i historisk didaktisk perspektiv. 2000-02-08.
 • Alvestad, Marit (2000). Nationell ledning - läroplanerna i Norge och Sverige.
 • Alvestad, Marit (2000). Preschool teachers' understandings of the planning process. 2000-03-09 - 2000-03-12.
 • Alvestad, Marit; Pramling Samuelsson, Ingrid (2000). Rammeplan for barnehagen - Analyse av den norske og svenske nasjonale planen.
 • Alvestad, Aase M. (1999). Førskolelærarar og planarbeid. 1999-04-12.
 • Alvestad, Marit (1999). Førskolelærarar og planrbeid. 1999-04-12.
 • Alvestad, Marit (1999). Nasjonale planar for 1-5 åringar i Norge og Sverige,- om læringsomgrepet i dei to planane. 1999-02-05.
 • Alvestad, Marit (1999). Om konsten att lyfta den svenska skolan. Av Hans Bergstöm; -Ein ideologianalyse,- om samfunn, skole og underivsning. 1999-06-15.
 • Alvestad, Marit (1999). Refleksjonar i etterkant av kurset 1900-talets pedagopgikk. 1999-06-15.
 • Alvestad, Marit (1998). A national frameworkplan for day care institutions - ideological perspectives on society, child and planning. 1998-03-13 - 1998-03-16.
 • Alvestad, Marit (1998). Et sosialpsykologisk syn på lek. 1998-05-28.
 • Alvestad, Marit (1998). Forandringer i omsorgstilbud for småbarn. Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre. 1998-03-03.
 • Alvestad, Marit (1998). Förskollärare - om yrkets pedagogiska innehåll. Bokmelding av S. Kihlströms bok.
 • Alvestad, Marit (1998). Laborationsoppgave 1. Cronbachs alpha. 1998-03-05.
 • Alvestad, Marit (1998). Laborationsoppgave 2. Ei kritisk drøfting av designaspekt -statistisk slutt validitet, begrepsvaliditet, indre og ytre valididtet- i tilknytning til artiklane: : K.J Klauer "Teaching inductive reasoning. Some theory and three experiemental studies." og D.T. Berkam, V.E. Lee, B.A. Smerdon: " Gender and Sience Learning Early in High School: Subject Matter and Laboratory Experiences.". 1998-04-20.
 • Alvestad, Marit (1998). Laborationsoppgave 3. Regresjonsanalyse. Göteborgs unversitet, forskarutbildningen. Paper 26.05.98. 1998-05-26.
 • Alvestad, Marit (1998). Læring gjennom samarbeid. "Collaborative learning". 1998-05-26.
 • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar (1998). Fagbrev pedagogisk teori og praksis. Fjernundervisning 1994-98, fagbrev 1-14.
 • Alvestad, Marit (1997). Avhandlingsanalyse av Mikael Alexanderssons "Metod och medvetande" (1994), og Eva Ekeblads "Children-l earning- numbers. A phenomenographic excursion into first-grade childrens arithmetic" (1996). 1997-12-08.
 • Alvestad, Marit (1997). Fenomenografi. 1997-12-03.
 • Alvestad, Marit (1997). Fire bøker for utdanning Didaktikk i barnehagen. 1997-08-21.
 • Alvestad, Marit (1997). "Projektauskultation". Presentasjon av forskningsprosjektet: "Förskolebarn och livsfrågor. Ett didaktiskt försök med blivande förskollärare." Av Ingrid Pramling, Birgitta Davidsson, Birgitta Fors og Eva Johansson. 1997-10-27.
 • Alvestad, Marit (1997). Rammeplan for barnehagen-ideologianalyse. 1997-10-06.
 • Alvestad, Aase M. (1996). Utvikling av den pedagogiske virksomhet i barnehagen gjennom årsplanarbeid.
 • Alvestad, Marit (1996). Kursrekke om: Rammeplan for barnehagen knytta til årsplanarbeid i barnehagen. Arrangert nasjonalt i alle fylke. Fylkesmannen i Rogaland, målgruppe: Førskolelærarar i Nord-Rogaland.; 1996-03-26.
 • Alvestad, Marit (1996). Kursrekke om: Rammeplan for barnehagen knytta til årsplanarbeid i barnehagen. Arrangert nasjonalt i alle fylke. 1996-02-25.
 • Alvestad, Marit (1996). Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen. Eventyrhagen barnehage, Karmøy kommune; 1996-02-12.
 • Alvestad, Marit (1996). Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen. Strand kommune, barnehagekontoret, målgruppe: Tilsette i barnehagar i kommunen; 1996-01-17.
 • Alvestad, Marit (1996). Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen. Rennesøy kommune, barnehagekontoret, målgruppe: Barnehagetilsette i kommunen.; 1996-01-04.
 • Alvestad, Marit (1995). Årsplanarbeid. Finnøy skolekontor, Finnøy kommune, målgruppe: Styrarar i barnehagar og rektorar i grunnskolar i kommunen.; 1995-04-26.
 • Alvestad, Marit (1994). Bruk av årsplan i barnehagen. Fjellheim barnehage, Randaberg kommune; 1994-08-19.
 • Alvestad, Marit (1994). Dei menneskelege ressursane i barnehagen - relatert til pedagogisk planlegging. Kampen menighetsbarnehage, Stavanger kommune, målgruppe: Barnehage- personalet; 1994-04-08.
 • Alvestad, Marit (1994). Foreldresamarbeid. Eit lokalt utviklingsarbeid. Tryggheim barnehage, hå kommune, målgrupper: Personale og foreldre. Førelesingar og rettleiing i eit lokalt utviklingsarbeid i barnehagen.; 1993-08-01 - 1994-03-01.
 • Alvestad, Marit (1994). Kompetanseheving i assistentgruppa. Lokalt utviklingsarbeid. Målgruppe: Assistentar/styrarar. BA/Nito barnehage Stavanger; 1993-08-01 - 1994-05-01.
 • Alvestad, Marit (1994). Pedagogisk innhold i førskoleklassene. Evaluering 1994) Rettleiing/konsulentteneste i kommunalt evalueringsprosjekt. Ein sluttrapport er utarbeidd frå prosjektet, 1994. Sandnes kommune, barnehagekontoret/skolekontoret, målgruppe: Saksbehandlere i kommunen.; 1994-03-01 - 1994-11-30.
 • Alvestad, Marit (1994). Pedagogiske retningar. Håholen barnehage, Sandnes kommune, målgruppe: Barnehagetilsette.; 1994-10-20.
 • Alvestad, Marit (1994). Seminar om læreplanarbeid i grunnskolen. Reform-94 den nye grunnskolen. Hå kommune, skolekontoret; 1994-04-23.
 • Alvestad, Marit (1994). Å arbeide i prosjekt.
 • Alvestad, Marit (1994). Årsplanarbeid i barnehagen. Karmøy skolekontor, Karmøy kommune.; 1994-03-05.
 • Alvestad, Marit (1993). Pedagogisk grunnsyn. Karmøy skolekontor, Karmøy kommune, målgruppe: Barnehagetilsette.; 1993-03-21.
 • Alvestad, Marit (1993). Pedagogisk grunnsyn i barnehagen. Kvaleberg barnehage, Stavanger kommune; 1993-03-17.
 • Alvestad, Marit (1993). Rammeplan - årsplan tilhøvet i barnehagen. Karmøy skolekontor, Karmøy kommune, målgruppe: Førskolelærarar; 1993-10-14.
 • Alvestad, Marit (1993). Rammeplan for barnehagen - en presentasjon og drøfting av eventuelle konsekvenser. Tysvær lærarlag, avdeling førskolelærarar; 1993-02-12.
 • Alvestad, Marit (1993). Årsplanarbeid i barnehagen - førskolelæreres oppfatninger. Sola barnehagekontor, Sola kommune, målgruppe: Styrarar i barnehagane i Sola; 1993-04-02.
 • Nordvik, Grete; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit (1993). Årsplanarbeid og førskolelærere.
 • Alvestad, Marit (1992). Pedagogisk grunnsyn. Karmøy kommune, karmøy skolekontor, målgrupp: førskolelærarar tilsette i kommunen.; 1992-02-12.
 • Alvestad, Marit (1992). Pedagogisk grunnsyn i barnehagen. Barnehagekontoret i Haugesund, Haugesund kommune, målgruppe: Barnehagetilsette.; 1992-10-29.
 • Alvestad, Marit (1992). Pedagogisk grunnsyn og årsplanlegging. Stavanger kommune/Fei- avdleinga ved Stavanger lærarhøgskole, målgruppe:Barnehagetilsett.; 1992-04-23.
 • Alvestad, Marit (1992). Planlegging. IOGT speiderne, avdeling Vestlandet og Sørlandet.Målgruppe: Ledere i region Vest og Sør.; 1992-03-27.
 • Alvestad, Marit (1992). Prosjektarbeid -ei kort innføring.
 • Alvestad, Marit (1992). Rammeplan - årsplan forholdet i barnehagen. Klepp barnehagekontor, Klepp kommune, målgruppe: Barnehagetilsette.; 1992-02-03.
 • Alvestad, Marit (1992). Rammeplan for barnehagen - nokre perspektiv. Barnehagekontoret i Sandnes, Sandnes kommune, målgruppe: Barnehagetilsette; 1992-11-02.
 • Alvestad, Marit (1992). Rammeplan for barnehagen - nokre perspektiv. Fylkesmannen i Rogaland, kommunale saksbehandlarar i Rogaland fylke; 1992-10-07.
 • Alvestad, Marit (1992). pedagogisk grunnsyn. Karmøy skolekontor, Karmøy kommune, målgruppe: Førskolelærarar.; 1992-02-06.
 • Alvestad, Marit (1992). pedagogisk grunnsyn og årsplanlegging. Myklaberget barnehage, Sandnes kommune; 1992-04-26.
 • Alvestad, Marit (1992). Årsplanlegging i barnehagen. Eu-avdelingen ved Stavanger Lærarhøgskole, målgruppe: barnehagetilsette.; 1992-10-30.
 • Alvestad, Marit (1991). Education towards democracy, - some reflections. 1991-07-01 - 1991-07-25.
 • Alvestad, Marit (1991). Innlegg til ei problematisering og drøfting kring tilhøvet årsplan - rammeplan. 1991-03-15.
 • Alvestad, Marit (1991). Personalutvikling og pedagogisk planlegging. Veiledet Fou arbeid 1990-91. Førde kommune, Vie barnehage; 1990-10-01 - 1991-06-01.
 • Alvestad, Marit (1991). Yrkesrolle og yrkesidentitet -utfordringar i dag. Årdal Lærarlag, avd. Førskolelærarar.; 1991-05-10.
 • Alvestad, Marit (1991). Årsplan-rammeplantilhøvet. Ei problematisering med utgangspunkt i årsplananayse 1990. (Rapport 1/91 og 2/91, Sogndal Lærarhøgskule). 1991-03-15.
 • Alvestad, Marit (1990). Leik- den vaksne si rolle. Vik barnehage, målgruppe: foreldre; 1990-03-28.
 • Alvestad, Marit (1990). Leik i barnehagen. Sogn og Fjordane fylke, Sogndal; 1990-03-25.
 • Alvestad, Marit (1990). Personalressurser i barenhagen relatert til planlegging. Sogn og fjordan fylke, Førde., målgruppe: førskolelærarar.; 1990-04-02 - 1990-04-03.
 • Alvestad, Marit (1990). Utviklingspsykologi. Gulen kommune,målgruppe: assistentar i barnehagane.; 1990-04-15.
 • Alvestad, Marit (1990). Årsplananaylyse- noen resultater. Sogn og Fjordane fylke, Loen; 1990-10-10 - 1990-10-11.
 • Alvestad, Marit (1990). Årsplanlegging - presentasjon av ei undersøking. 1990-08-10 - 1990-08-11.
 • Alvestad, Marit (1990). Årsplanlegging og pedagogisk grunnsyn. Karmøy kommune,Rusvik barnehage; 1990-06-16.
 • Alvestad, Marit (1989). Årsplanlegging i barnehagen. Sogn og Fjordane fylke, Førde; 1989-04-10.
 • Alvestad, Marit (1988). Ei analyse av årsplanar i barnehagen. - Kva bestemmer innhaldet og utviklinga av årsplanane?.
 • Alvestad, Marit (1987). Årsplanlegging. Barnevernsakademiet i Oslo.; 1987-10-12.
 • Alvestad, Marit (2005). FORSKNINGSSEMINAR FORSKNINGSNETTVERKET BARNEHAGELIV DMMH, HiVe, UiS,.