Et profilbilde

Førsteamanuensis
Berit Tofteland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Berit Tofteland", "tel": "Telefon: 51833534", "email": "berit.tofteland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-206

Forskningsområder

Livet på småbarnsavdelinger i barnehagen m særlig blikk for  måltidet.

Verdier i barnehagen

Utvalgte publikasjoner

Forskningsrettet publisering:

 

Fagfellevurderte artikler:

Grindland, B. 2012. På kanten av kaos. Om orden og uorden i måltidsfellesskap på

småbarnsavdelinger. I B. Bae, 2012. Medvirkning i barnehagen. Potensialer i det uforutsette.  s 57-78. Bergen: Fagbokforlaget

Grindland, B. 2011. Uenighet som demokratisk praksis. Nordisk barnehageforskning 4 (2) s 75-90.

Nyberg, M. & Grindland, B. 2008: The influence of the room context in the meal experience: examples from a hospital and a nursery. Journal of Foodservice, vol.19, iss.1 pg 35-43, ISSN 1748-0140

Internasjonale forskerkonferanser, paper presentasjon:

2011, 15.sept: At the edge of chaos: Order and disorder in the meal community in nursery. EECERA 2011, Geneve.

2009, 25.-29.aug: Adult?s constructions of children as participants in meals. EECERA, Strasbourgh.

2008, 03.-06.sept: Adults? different awareness of children?s participation - upbringing for different democracies? EECERA, Stavanger.

 

Nasjonale forskerkonferanser, invitert hovedinnlegg:

2010, 4.og 5. nov. Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demokratisk praksis Avslutningskonferanse NFR: Barnehagebarns medvirkning: Utfordringer i teori, praksis og politikk.  Lysebu, Oslo

2010, 19.mai. Demokrati? Kort kommentar ut fra forskerperspektiv. Nettverk for Demokrati i barnehagen, Grimstad.

2008, 09. mai. Demokratisk samtale ? hva ellers? Opponent på innlegg i forskernettverket Demokrati i barnehagen, Grimstad.

2008, 17.-18. april: Å forske på eller forske med? Hvordan kan tegning som metode være med å fremme deltakermedvirkning i forskningssamtalen? Presentasjon på konferansen ?FOU i praksis?, DMMH/NTNU, Trondheim.

 

Lokale forskerforum, presentasjon:

2011, 30.aug. Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Forum for barnehagevitenskap, UiS.

2011; 04. mai. UIS Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna. Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Hur forska tillsammans? Forum for Barnehagevitenskap;

2010, 09. mars. Barn som deltaker i måltidsfellesskapet ? demokratisk praksis? Diskursanalyse av samtaler med ansatte på småbarnsavdeling i barnehagen. Forum for barnehagevitenskap, UiS.

2008, 03.nov. The start of the meal- Adults? different awareness of participation and democracy? Forskerskolen,HUM, UiS.

2008, 04. febr: Måltidet ? demokratiets vugge?  Forum for barnehagevitenskap, IFU, UiS,

 

Forskernettverk, deltaker:

2008 ?: Nasjonal skrivegruppe. Leder: Professor Sissel Lie, NTNU.

2007-10: Norges forskningsråd: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv ? med fokus på de yngste i barnehagen. Leder: førsteamanuensis Berit Bae, HiO

2007- : Demokrati i barnehagen. Leder: førstelektor Kirsten E Jansen, UiA.

 

Konsulent for utgivelse av lærebøker:      

2010 Nordli, W. & Thormodsæter, B.M. S.  Tilstedeværende voksne ? medvirkende barn Endringsledelse i barnehagen, Kristiansand: Høyskoleforlaget.

2008: Johannesen, N. og Sandvik, N: Små barn og medvirkning. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

 

Barnehagerettet publisering:

Invitert hovedinnlegg på konferanser for barnehageansatte:

2011, 18. november: Likeverd og ansvar mellom barn og voksne. Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager i Sandnes og Gjesdal, UiS. Sammen med Monika Röthle

2011, 11.mars. Jo flere vi er sammen ? dess lenger må jeg vente for å få mat. Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager i Sandnes og Gjesdal. Uis.

2010, 19. nov. ?Måltidet er en situasjon som lett blir kaos? ? og hva kan da skje med måltids- fellesskapet? Inspirasjonsdag for barnehageansatte i Gjesdal og Sandnes. Friheim arena, Sandnes.

2010, 20.mai. Måltidsfellesskap og kaos ? eller - kaos som måltidsfellesskap? Barnehagekonferansen i Rogaland 2010.

2009. 23. okt. Måltidet på småbarnsavdeling som demokratisk praksis: Kaos som medvirkning? Barnehagekonferansen 2009. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde.

2009, 24. sept. Medvirkning - hva ellers? Medvirkning som etisk praksis. Konferansebidrag øvingslærermøte, UiS.

2009, 07. sept. Barns medvirkning ? hva ellers? Østfoldkonferansen, 2009: «Medvirkning som etisk praksis», Fredrikstad. 

2008, 21. mai: Venting som medvirkning? Kursdag for barnehageansatte, Fylkesmannen i Troms.

2008, 16. april: Måltidet på småbarnsavdeling ? demokratiets vugge? Fagdag for pedagogisk og administrativ personale, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/NFR.

 

Presentasjoner i enkelte barnehager:

2012, 28. februar. Hvordan legge til rette for foreldremedvirkning i en flerkulturell barnehage? Personalseminar, prosjektbarnehage, Sandnes

 2012, 27. februar. Anerkjennelse av barns lek. Er en god relasjon nok? Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 24.nov. Anerkjennende væremåte. Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 27 sept. Respekt som verdi i leken i barnehagen. Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 11. mai. Verdier i barnehagen. Presentasjon for personale i prosjektbarnehage 2, Gjesdal

2011. 10. mai. ?Å snakke med rompene? analyse av praksisfortelling sammen med ansatte i barnehage 1, Sandnes.

2011, 17. mars. ?Når 2 åringer mater hverandre? Analyse av denne og andre praksisfortellinger sammen med personale på prosjektbarnehage 2, Gjesdal.

2011, 08.febr. Hva når foreldrene ikke kommer lenger enn til døra? Veiledning av personale i prosjektbarnehage, Sandnes

2008, 07. nov: Praksisfortelling som pedagogisk dokumentasjon. Personalkurs Åmøy barnehage, Rennesøy.

2008, 29.febr: Måltidet - arena for læring av demokratiske verdier? Personalsamling, Maurtuå og Trollongane Barnehage i barnehage, Bryne.

2007, 16 nov: ?Hva er et barn ? og hvem er du?? Planleggingsdag for assistentene i barnehagene i Rennesøy kommune.

 

Mentor i barnehageprosjekter:

2005- 2008: Mentor for barnehageprosjekt ved Marutuå og Trollongane barnehage, Bryne: Det gode møtet

2010-12: Verdier i barnehagen. Et samarbeidsprosjekt mellom UiS,  Sandnes og Gjesdal kommune

 

Populærvitenskapelige publikasjoner:

2012 nr 2. Univers. Intervju. Barnas parlament. Tekst: Ragnhild Nordahl Næss

2009, 20. nov. Aviskronikk. Stavanger Aftenblad. Gode barnehager er bra ? også for de små. Forfattere: Abrahamsen, G., Alvestad, M., Berge, A., Grindland, B., Johansson, E., Röthle, M., og Sageide, B.

 Populærvitenskapelige presentasjoner:

2011, 09. mai. Måltidet ? mer enn maten? Y?s men. Ynglingen, Stavanger

2007, sept: Hva er læring? Frivillige leksehjelpere, Stavanger Røde Kors.

 

Pågående forskning

Forskningsprosjekt, deltaker:

2010- 2012: UiS i samarbeid med Gjesdal og Sandnes kommune: Verdier i barnehagen. Leder: Professor Eva Johansson.

2007 ? 2010: Norges Forskningsråd, Praksisrettet FOU: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv. Med fokus på de yngste i barnehagen.  Leder: Førsteamanuensis Berit Bae, UiO. 2007-  : PhD prosjekt: Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagen ?demokratiets vugge? Veileder: Professor EvaJohansson, UiS.

2007 - 12 PhD prosjekt. Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagen - demokratiets vugge? Diskursanalyse av forskningssamtaler med ansatte om måltidsfellesskap og om å være måltidsdeltaker på fire småbarnsavdelinger.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne (2017). Å beskrive det ubeskrivelige- om metaforer og patisk kunnskap i barnehagens verdipedagogiske arbeid. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 201-213.
 • Tofteland, Berit (2016). Teorien om det radikale demokrati - relevant for barnehagefeltet?. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN 0904-2393. Volum 2016. Hefte 3. s. 58-65.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna (2015). Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. I: Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1652-9. s. 131-149.
 • Tofteland, Berit (2015). Med følelser som drivkraft : Måltidsfellesskap i småbarnsavdelinger som demokratisk praksis?. I: Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1652-9. s. 101-130.
 • Grindland, Berit (2012). På kanten av kaos. I: Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1107-4. s. 57-78.
 • Grindland, Berit (2011). Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 4. Hefte 2. s. 75-90.
 • Grindland, Berit; Nyberg, Maria (2008). The influence of the room context in the meal experience: examples from a hospital and a nursery. Journal of Foodservice. ISSN 1748-0140. Volum 19. Hefte 1. s. 35-43.
 • Tofteland, Berit (2018). Tofteland, B. (2018). Uenighet som yrkesetisk verdi. I S. Irisdottir Aldenmyr (red.) Läraren och yrkesetiken (32-51), Lund: Studentlitteratur.. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-12088-1. 180 s.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02451-6. 263 s.
 • Tofteland, Berit (2015). Måltidsfellesskap i barnehagen - demokratiets vugge? En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-617-3. 228 s.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 s.
 • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 s.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie; von Krogh, Fie (2006). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. HiST, NTNU, HiNT,DMMH, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. ISBN 9788251922296. 6 s.
 • Grindland, Berit (2002). Studentaktiv læring og mappedokumentasjon. Høgskolen i Stavanger, avd. lærerutdanning. 17 s.
 • Grindland, Berit (1998). Det komme'bare dettane øve'meg.. Humorskaping i pedagogisk ledelse av barnekor. B.Grindland. 174 s.
 • Tofteland, Berit (2018). Å beskrive det ubeskrivelige. Hvordan barnehageansatte bruker metaforer når de samtaler om teori og praksis i barnehagen. Universitetet i Stavanger/Fylkesmannen i Rogaland; 2018-02-07.
 • Tofteland, Berit (2017). Conflicts as a prerequisite for democracy.. International phd-kurs, UiS; 2017-11-20 - 2017-11-25.
 • Tofteland, Berit (2017). Det gode måltidet i barnehagen - på kanten av kaos?. Sandal Barnehage; 2017-08-15.
 • Tofteland, Berit (2017). Hvordan skrive om uenighet som yrkesetisk verdi?. Lärarförbundet,; 2017-06-22 - 2027-06-22.
 • Tofteland, Berit (2017). "Mitt forskningsarbeid". 2017-11-08.
 • Tofteland, Berit (2017). Pedagogisk arbeid med de yngste. Utdanningsdirektorat/Senter for interkulturell kommunikasjon; 2017-03-17.
 • Tofteland, Berit (2017). Pedagogisk arbeid med de yngste.. Utdanningsdirektorat/Senter for interkulturell kommunikasjon; 2017-02-15.
 • Tofteland, Berit (2017). Småbarnspedagogikk. Utdanningsdirektorat/Senter for interkulturell kommunikasjon; 2017-03-15.
 • Tofteland, Berit (2017). Småbarnspedagogikk. Udanningsdirektoratet/Senter for Interkulturell kommunikasjo; 2017-02-17.
 • Tofteland, Berit (2017). The valuable index finger.. Nordforsk; 2017-02-07.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Tofteland, Berit (2016). Den verdifulle pekefingeren. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Tofteland, Berit (2016). Med verdier i ryggsekken. Den verdifulle pekefingeren. Rogalandsmøte; 2016-11-18.
 • Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Values education in Norwegian Preschool.. Commmeinius Association; 2016-09-06 - 2016-09-07.
 • Tofteland, Berit (2015). Belys "identitetsbegrepet" ut fra barns perspektiver og drøft hvordan man kan undersøke barns identitetskonstruksjoner som del av barns hverdagliv i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2015-10-02.
 • Tofteland, Berit (2015). Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. Universitetet i Agder; 2015-11-11.
 • Tofteland, Berit (2015). Rettferdihet og fordelingsprinsipper i barnehagen. Nordisk nettverk for demokrati i barneahgen; 2015-05-19 - 2015-05-20.
 • Tofteland, Berit; Grindheim, Liv Torunn (2015). Motstand – konflikt (når er konflikter demokratisk og når er de ødeleggende?). 2015-05-19 - 2015-05-20.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter. Universitetet i Stavanger; 2014-03-11.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin (2014). Garderoben; En arena for kommunikasjon av demokratiske verdier i barnehagen.. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2014-03-11.
 • Tofteland, Berit (2014). Måltidsfellesskapets demokratiske spilleregler - med følelser som drivkraft. Nettverk for demokrati i barnehagen; 2014-05-21 - 2014-05-22.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Deltakende aksjonsforskning som metode i barnehagens verdipedagogiske arbeid. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2014-11-18.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Kunsten å jobbe i barnehage. Fylkesmannen i Rogaland/ Utdanningsforbundet/Universitetet i; 2014-05-13.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Participatory Action Research in values Education. Finish society for childhood studies/ University of Oulu; 2014-05-07 - 2014-05-09.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Norwegian Study: VAlues Education in Nordic ECEC Valued. Oweview. Values education in Nordic preschools: Basis for tomorrow; 2013-09-30 - 2013-10-02.
 • Tofteland, Berit (2013). Måltidsfellesskap i barnehagen - demokratiets vugge? En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger. universitetene i Agder, Telemark og Stavanger; 2013-11-28 - 2013-12-28.
 • Tofteland, Berit (2013). Teorien om det radikale demokrati. Forsker nettverk for Demokrati i Barnehagen; 2013-05-22.
 • Tofteland, Berit (2013). Workshop for nordiske forskere. Stavanger: presentasjon: Stories from everyday life. A way to construct meaning in “barnehagen” and in research. Experiences from the Norwegian project “Verdier i barnehagen. ValuEd; 2013-01-14 - 2013-01-16.
 • Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Oppsummerende samtale om verdier. Institutt for førskolelærerutdanning; 2013-04-02.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Det er litt for mange i gangen om gangen. universitetet i Stavanger; 2013-04-02.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Values in Norwegian ECEC-Setting. The Locker Room as a Place for Values. European Early Childhood Education Research Assosiation; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Næss, Ragnhild Nordahl; Grindland, Berit (2012). Barnas Parlament. Univers. [Avis]; 2012-06-05.
 • Tofteland, Berit (2012). Analyse av praksisfortellinger. Universitetet i Stavanger; 2012-03-28.
 • Tofteland, Berit (2012). Analyse av praksisfortellinger. Universitetet i Stavanger; 2012-03-29.
 • Tofteland, Berit (2012). Anerkjennelse av barns lek. Er en god relasjon nok?. Universitetet i Stavanger; 2012-02-27.
 • Tofteland, Berit (2012). Hvordan legge til rette for foreldremedvirkning i en flerkulturell barnehage?. Univeristetet i Stavanger; 2012-02-28.
 • Grindland, Berit (2011). Anerkjennende væremåter i barnehagen. Barnehage i Gjesdal kommune; 2011-11-24.
 • Grindland, Berit (2011). At the edge of chaos. order and disorder in the meal community in nursery. EECERA; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Grindland, Berit (2011). Jo flere vi er sammen – dess lenger må jeg vente for å få mat. Universitetet i Stavanger; 2011-03-11.
 • Grindland, Berit (2011). Måltidet -mer enn maten?. Ynglingen; 2011-05-09.
 • Grindland, Berit (2011). "Når foreldrene ikke kommer lenger enn til døra". Analyse av praksisfortellinger sammen med personale i prosjektbarnehage 1, Sandnes. UiS/ prosjektbarnehagen; 2011-02-08.
 • Grindland, Berit (2011). Når to-åringer mater hverandre. UiS/ prosjektbarnehage 2, Gjesdal; 2011-03-17.
 • Grindland, Berit (2011). Respekt som verdi i leken i barnehagen. UiS/ prosjektbarnehage; 2011-09-27.
 • Grindland, Berit (2011). Respekt som verdi i relasjon mellom voksne og barn. Barnehage i Gjesdal kommune;
 • Grindland, Berit (2011). Uenighet som demorkatisk praksis i måltidsfellesskap på småbarnsavdelinger. Programområdet: Læringskultur i barnehagen; 2011-08-30.
 • Grindland, Berit (2011). "Å snakke med rompene". Om humor som kontaktpunkt mellom foreldre og personale i garderoben. analyse av praksisfortellinger. UiS/ Prosjektbarnehage 1, Sandnes; 2011-05-10.
 • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og ansvar mellom barn og voksne. Universitetet i Stavanger; 2011-11-18.
 • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og ansvar mellom voksne og barn. UiS/gjesdal og Sandnes kommune; 2011-11-18.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2011). Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt.Hur forska tillsammans?. Programområde Læringskulturer i barnehage UiS; 2011-04-05.
 • Grindland, Berit (2010). ?Måltidet er en situasjon som lett blir kaos? ? og hva kan da skje med måltidsfellesskapet?. 2010-11-19.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidet på småbarnsavdeling- demorkatiets vugge? Måltidsfellesskap og kaos ? eller - kaos som måltidsfellesskap?. 2010-05-21.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demokratisk praksis. 2010-11-04.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demorkatisk praksis. 2010-11-05.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria (2009). Gode barnehager er bra - også for de yngste.
 • Grindland, Berit (2009). Adult?s constructions of children as participants in meals. 2009-09-26 - 2009-09-29.
 • Grindland, Berit (2009). Medvirkning - hva ellers?. 2009-09-27.
 • Grindland, Berit (2009). Måltidet på småbarnsavdeling som demokratisk praksis: Kaos som medvirkning?. 2009-10-22 - 2009-10-23.
 • Grindland, Berit (2008). Adults¿ different awareness of children¿s participation - upbringing for different democracies?. 2008-03-09 - 2008-06-09.
 • Grindland, Berit (2008). Demokratisk samtale ¿ hva ellers?. 2008-05-09.
 • Grindland, Berit (2008). Måltidet på småbarnsavdeling ¿ demokratiets vugge?. 2008-04-16.
 • Grindland, Berit (2008). Praksisfortelling som pedagogisk dokumentasjon. 2008-07-11.
 • Grindland, Berit (2008). The start of the meal- Adults¿ different awareness of participation and democracy?. 2008-11-03.
 • Grindland, Berit (2008). Å forske på eller forske med? Hvordan kan tegning som metode være med å fremme deltakermedvirkning i forskningssamtalen?. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Grindland, Berit (2007). Hva er et barn - og hvem er du?. Rennesøy kommune; 2007-11-16.
 • Grindland, Berit (2007). Hva er læring?. Stavanger Røde Kors; 2007-09-22.
 • Grindland, Berit (2007). Hvilke barnesyn har de voksne og hvordan kommer de til uttykk under måltidet på småbarnsavdelinger?. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Grindland, Berit (2007). Hvilke måltidsfellesskap verdsetter voksne på småbarnsavdelinger?. 2007-05-23 - 2007-05-24.
 • Grindland, Berit (2007). Når jeg skal medvirke, skal mine foreldre slutte å virke da?. Foreldreutvalget i Trollongane og Maurtuå barnehage; 2007-03-29.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika (2006). The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects. 2006-08-30 - 2006-09-02.
 • Grindland, Berit (2006). Blikk og etikk -om voksnes rolle under måltider på småbarnsavedlinger i barnehagen Blikk og etikk. Ulike konstruksjoner av barn og refleksjoner omkring menneskesyn, ut fra de voksnes blikk under måltidet på en småbarnsavdeling i barnehagen. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Grindland, Berit (2006). Det var en gang en liten landsby - om forventninger en mentor kan møte. "Skal -skal ikke"- prosjektet ved Kristent Pedagogisk Forum.; 2006-11-06 - 2006-11-07.
 • Grindland, Berit (2006). Måltidet på småbarnsavdeling - demokratiets vugge? Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagen - rom for barns medvirkning?. 2006-12-05 - 2006-12-07.
 • Grindland, Berit (2006). Å forske på andre - en etisk (ut)fordring?. 2006-05-29.
 • Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit (2005). The Norwegian educational system. 2005-04-19.
 • Grindland, Berit (2005). Blikk og etikk. Ulike konstruksjoner av barn og refleksjoner omkring menneskesyn ut fra de voksnes blikk under måltidet på en småbarnsavdeling i barnehagen. 2005-10-28.
 • Grindland, Berit (2005). Block play - an area for experiencing joy and learning social competence for toddlers?. Artevelde Hogschool,Belgium. Students at the Bachelor of Early Childhood Education,; 2005-04-17 - 2005-04-22.
 • Grindland, Berit (2005). Dersom lek er "på lissom", hva da med klosseleken?.
 • Grindland, Berit (2005). Hva ser vi når vi ser et barn?. 2005-11-24.
 • Grindland, Berit; Fugelsnes, Kristin (2005). Children under the age of 6 years. A presentation of some key aspects in the Framework Plan for Day Care Institutions and of some parents rights in Norway. Artevelde hogeschool. Presentation for the staff from Departement of Bachelor in Early Childhood Education; 2005-04-18.
 • Grindland, Berit (2004). Fenomenografi og Ferrence Marton. 2004-10-26.
 • Grindland, Berit (2004). Hvis lek er "å late som om"- hva da med klosseleken? En analyser av ett-åringers lek med klosser. 2004-08-09 - 2004-09-09.
 • Grindland, Berit (2007). Meals i Nurseries - the Cradle of Democracy?.