Et profilbilde

Universitetslektor
Kirsten Johnsen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Kirsten Johnsen", "tel": "Telefon: 51833420", "email": "kirsten.johnsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG N-235
Merknader Faglærer i pedagogikk på PPU og Lektorprogrammet

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID

Kirsten Johnsen (08.06.2011):   "På hvilken måte er et godt samspill mellom rasjonalitet og intuisjon avgjørende for å mestre lærerollen i en innovativ skoleorganisasjon?" Essay, UiS

Kirsten Johnsen (05.10.2010)   "Egenvurdering av måloppnåelse" Forelesning for praksisveiledere, UiS.

Kirsten Johnsen (10.06.2010):   "Kan den hermeneutiske fortolkningslære være et redskap for å forstå kommunikasjonen mellom lærer og elev ?" Presentasjon av paper i vitenskapsteori, UiS.

Kirsten Johnsen i samarbeid med fagmiljøene på UiS (2003-2008):    Integrert lektorprogram/ master for samtlige allmenne fag i videregående skole. Utvikling og utarbeidelse av studieprogram og fagplaner. Arbeidet videreføres og implementeres av ny studiekoordinator.

Kirsten Johnsen, Åge Hultgren og Magne Rogne (20.12.2007):   "30 år med Pedagogisk seminar," i Rogalands avis.

Kirsten Johnsen (30.03.2007):   "Ny utdannelse for realfagslærere", i Rogalands avis.

Kirsten Johnsen og Bjørn Auestad (28.03.2007):   "Integrert lektorprogram/ master i realfag med teknologi." Utvikling og utarbeidelse av studieprogram og fagplan.

Kirsten Johnsen (2002-2003):   Etterutdanningskurs/ kompetanseheving for lærere ved avdeling for hotell- og næringsmiddelfag, Time videregående skole.   Læreren som rollemodell: 16 timer fellesundervisning + 30 timer praktisk oppfølging og veiledning i de enkelte teamene.

Kirsten Johnsen (1997):   "Lokale læreplaner som styringsmiddel i grunnskolen."  En empirisk analyse og drøfting av: 1) hvordan intensjonene i M87 om lokalt læreplanarbeid er tolket og implementert på kommune- og skolenivå, 2) forholdet mellom sentrale og lokale læreplaner på kommune- og skolenivå i perioden fra 1987 til 1997 og 3) lokale læreplaners funksjon som styringsmiddel på kommune- og skolenivå. Metodebruk: postenquete, personlig intervju, telefonintervju og tekst-/ dokumentanalyse med den hermeneutiske fortolkning og historiske metode som overordnet perspektiv. Hovedfagsoppgave i pedagogikk/ skoleforskning, veileder Gustav E. Karlsen, Universitetet i Tromsø.

Kirsten Johnsen og Klara Gabrielsen (1996):   Kurs for støttekontakter. Planlegging og gjennomføring av 12 timers kurs. Barneverntjenesten i Tromsø kommune.

 

UTDANNING

2011:   Ph.D-kurs, 3 stp, Inklusjon i skolen, UiS

2011:   Ph.D-kurs, 7 stp, Innovasjonsarbeid i skolen, UiS

2010:   Ph.D-kurs, 10 stp, Vitenskapsteori med etikk, UiS

1997:   Cand.polit/hovedfag pedagogikk/skoleforskning, UiT

 

1994:   Storfag skoleforskning (mellomfag pedagogikk + 10 vekttall sosiologi), UiT

 

1993:   Grunnfag sosialantropologi, UiT

 

1989:   Allmennlærer med fordypning i matematikk og  mediekunnskap, TLH (nå UiT)

 

1984:   Folkehøgskole med friluftsliv, Øytun (nå Alta fhs)

 

1983:   Videregående skole med naturfaglinje, St. Svithun/ Stavanger

 

 

ARBEIDSERFARING

1998-dd:   Høgskole-/universitetslektor 100%, på Praktisk-pedagogisk utdanning, HiS/UiS.

1997-1998:   Høgskolelektor 100%,  på avdeling for lærerutdanning, HiTø (nå UiT).

1985-1997, tilsammen 5 år:   Lærer 100%, i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, Troms og Finnmark.

1985-1997, tilsammen 10 år:   Støttekontakt og helgeavlastningshjem for 4 gutter i alderen 10-18 år, Troms.

1983-1988:   Diverse sommerjobber som pleieassistent på sykehjem, butikkmedarbeider, renholder, servitør, stuepike, kjøkkenassistent mm. 

 

VERV, HiS/ UiS

2016-dd: Faglig medlem i Programutvalg for Lektorutdanningen.

2016-dd: Faglig medlem i Praksisutvalg for PPU og Lektorutdanningen.

2000-2008:   Studieleder/ -koordinator på Praktisk-pedagogisk utdanning.

2004-2008:   Faglig-administrativ representant i Programutvalg for PPU.

2000-2003:   Faglig-administrativ representant for PPU i Avdelingsstyret for avdeling for lærerutdanning. 

2000-2003:   Faglig-administrativ representant i Høgskolestyrets klagenemnd.

 

NOEN FRITIDSAKTIVITETER

1983-2014:   Troms og Finnmark på kryss og tvers med; ski, telt, fjellsko, hagle, fiskestang og sykkel.

1994-1997:   Med egen havseiler langs Troms- og Finnmarkskysten.

1992 og 1994:   To Svalbardekspedisjoner til Mittagleflerbreen og Van Mijenfjorden.

1987-1988:   Seks måneders privat bagpacking i Asia;   Transsibirske jernbane, Mongolia, Kina, Hongkong, India, Nepal, Burma og Thailand. Innkludert spontane besøk på skoler, universiteter og private hjem, en måned trekking i Annapurna/ Himalaya og flere mindre fot- og sykkelturer mm.

1975-1983:   Trompet i Eiganes skolekorps, Stavanger musikkskole, Stavanger bys representasjonskorps ("83-korpset") og Stavanger musikkorps av 1919.

Forskningsområder

 

Utvalgte publikasjoner

 

Pågående forskning

 

Arbeidserfaring

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Johnsen, Kirsten (2007). Ny utdannelse for realfagslærere. Master/ lektor i realfag med teknologi. [Avis]; 2007-03-30.
  • Rogne, Magne; Johnsen, Kirsten; Hultgren, Åge (2007). 30 år med Pedagogisk seminar.