Et profilbilde

Førsteamanuensis
Vegard Moen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Vegard Moen", "tel": "Telefon: 51833462", "email": "vegard.moen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rom HL K-122
Tlf priv/mob 98691529
Merknader Kontor 2018/19 KK S-336


Forskningsområder

UniversitetspedagogikkSpesialpedagogikkSkole- og organisasjonsutvikling

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Mjøs, Marit; Moen, Vegard (2018). Statped og PPT. Det gode didaktiske møtet i spennet mellom individ- og systemarbeid.. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 83. Hefte 3. s. 57-70.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 209-229.
 • Helgevold, Nina; Moen, Vegard (2015). The use of flipped classrooms to stimulate students' participation in an academic course in initial teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. Volum 2015. Hefte 1. s. 29-42.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 185-204.
 • Ohna, Stein Erik; Moen, Vegard; Nevøy, Anne (2007). Kollektiv inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 91. Hefte 4. s. 329-343.
 • Moen, Vegard (2008). Omstrukturering av spesialundervisning gjennom lokalt utviklingsarbeid. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 9788776842802. 237 s.
 • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Fagblad]; 2016-07-26.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Moen, Vegard (2006). Hjem - skole samarbeid i Suldal kommune. 2006-11-28 - 2006-11-29.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard (2005). The public school - its activity and legitimacy. 2005-09-07 - 2005-09-10.