Et profilbilde

Førsteamanuensis
Narve Dolve { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Narve Dolve", "tel": "Telefon: 51831520", "email": "narve.dolve@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-259

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Dolve, Narve (2007). Det omtrentlege og det eintydige som talekontekstuelle omsyn i pedagogiske samanhengar. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 72. Hefte 5. s. 17-23.
  • Dolve, Narve (2007). Korleis kan den norske læringsplakaten føre til meir truverdige lærarar og instruktørar?. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. Volum 27. Hefte 2. s. 130-137.
  • Dolve, Narve (2002). Organsiatoriske læringsprosesser og kvalitetsutvikling i harnehagen: Rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt i Myklaberget barnehage Sandnes kommune 2001 - 2002. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 50 s.
  • Dolve, Narve (2001). Integrasjon av WHO sitt internasjonale sunne byer prosjekt i Sandnes kommune 2001: Aksjonsforskning og organsiasjonslæring. 60 s.
  • Dolve, Narve (2002). Et studiehefte om skuleutvikling, lærerprofesjonalisering og organisasjonsteori.
  • Dolve, Narve (2002). Hvordan kan skolen fornyes ?.