Et profilbilde

Professor
Stein Erik Solbø Ohna { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Stein Erik Solbø Ohna", "tel": "Telefon: 51833538", "email": "stein.e.ohna@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-410

Rapporter

 

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Vitenskapelig arbeid  (peer review)
Ohna, S. E. (2018). Revisiting Curricula for Deaf Students: A Norwegian Perspective. In H. Knoors & M. Marschark (Eds.), Evidence-Based Practices in Deaf Education (pp. 21). New York: Oxford University Press.

Bruin, M., Ohna, S.E. (2015). Negotiating reassurance: parents' narratives on follow-up after cochlear implantation. European Journal of Special Needs Education. Vol 30 (4), p. 518-534.

Hillesøy, S., Ohna, S.E. (2014). Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat. Spesialpedagogikk, nr. 4. s. 47-49.  

Hillesøy, S., Johansson, E., & Ohna, S.E. (2014). Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning, Vol 7, nr 4, p. 1.21.

Nevøy, A., Rasmussen, A., Ohna, S.E., Barow, T. (2014). Nordic Upper Secondary School:  Regular and Irregular Programmes ? or Just One Irregular School for All? In The Nordic Education Model: 'A School for All' Encounters Neo-Liberal Policy.  Series: Policy Implications of Research in Education, Vol. 1 Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf (Eds.). Springer.

Bruin, M., & Ohna, S.E. (2012). Alternative courses in upper secondary vocational education and training: students' narratives on hopes and failures. International Journal of Inclusive education, DOI:10.1080/13603116.2012.735259 s. 1-17  

Ohna, S.E., Moen, V. og Nevøy, A. (2007). Kollektivt inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm? Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 4. s 329-343.

Hyde, M., Ohna, S.E. and Hjulstad, O. (2006). Education of the Deaf in Australia and Norway: A Comparative Study of the Interpretations and Applications of Inclusion American annals of the deaf, Vol 150, No. 5.

Ohna, S.E. (2005). Researching classroom processes of inclusion and exclusion. European Journal of Special Needs education, Vol 20, No 2, s. 167-178.

Ohna, S.E. (2004). Deaf in my own way. Identity, learning and narratives. Deafness and Education International, Vol 6, No 1, s. 20-38.

Ohna, S.E. (2003). Education of Deaf Children and the Politics of Recognition?. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, Vol 8, No 1, s. 5-10.

Ohna, S.E. (2000). Å skape et selv. Døves fortellinger om interaksjoner med hørende. Avhandling til graden dr. polit. Institutt for spesialpedagogikk. Oslo: Universitetet i Oslo.

 

Faglig/vitenskapelig arbeid  (ikke peer review)

Nevøy, A., & Ohna, S.E. (2014) Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen. Universitetet i Stavanger. Rapport nr. 45. 

 Plaute, W., Laabmayr,C., Wetzel, G., Ohna, S.E., Narat, T., Clissen, M., & Petry,K. (2014) Research paper (2012-15). INVESTT, Inclusive Vocational Education and Specialised Tailormade Training. Project number: 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO LMP.

Ohna, S. E. (2013). Alternativ opplæring med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse. Sluttrapport. Universitetet i Stavanger, Rapport nr. 38.   

Ohna, S.E. (2010). 'Open your eyes. Deaf studies talking'. Book review. Scandinavian Journal of Disability Research, 12:2, 141-146

Ohna, S.E. (2009). Communication and Participation in Chinese Deaf Schools: Experiences from a China-Norway Collaboration Project on Sign Bilingual Education. Chinese Journal of Special Education. No 4, p. 59-69.

Ohna, S.E (2009). Opplæringslovens § 2-6 i nye kontekster ? utfordringer i årene framover. I Hansen, Å.L., N. Garm og E. Hjelmervik (red). Hørsel ? språk og kommunikasjon, s. 114-122. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter.

Zheng Li, Ohna, S.E. og Dehli, I. (2008) The Evaluation of Classroom Teaching on Preschool Sign Bilingual Deaf Children. Chinese Journal of Special Education. No 12, p. 35-40.

Marinosson, G., Ohna, S.E. & Tetler, S. (2007). Delaktighedens pædagogik. Pedagogisk Psykologisk Rådgivning, Danmark.

Ohna, S.E. og Vonen S. (2007). Sign Bilingual Education: Policy and Practice ? Norway. I Swanwick, R. and S. Gregory (eds) Sign Bilingual Education: Policy and Practice, p. 63-65. Coleford: Gloucestershire: Douglas McLean Publishing.

Ohna, S.E. (2006) Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion ? Norwegian Perspectives. Analele Stiintifice ale Universitatii ?Alexandru Ioan Cuza?. Vol IX/2005, pp 153-166.

Ohna, S.E. (2005) Book review: Damned for their Difference: the Cultural Construction of Deaf People as Disabled. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol 7, no. 2, pp 129-132.

Ohna, S.E., Hjulstad, O., Vonen, A.M., Grønlie, S., Hjelmervik, E., (2004). På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever. En evalueringsstudie etter Reform 97. Oslo: Skådalen kompetansesenter.

Ohna, S.E. (2004). Inkludering og ekskludering i klasserom der elever følger læreplaner for døve. I Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveundervisningen ? et case å lære av? Oslo: Skådalen kompetansesenter.

Hyde, M. og Ohna, S.E. (2004). Education of the deaf in Australia and Norway: a comparative study of the interpretations and implications of inclusion. I Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveundervisningen ? et case å lære av? Oslo: Skådalen kompetansesenter.

Ohna, S.E., Vonen, A., Hjulstad, O., Grønlie, S., Hjelmervik, E., Høie, G. (2004). St.meld. nr. 14 (2003-4) Om opplæringstilbod for hørselshemma ? en kommentar. Spesialpedagogikk, nr. 2, s. 22-25.

Simonsen, E. & Ohna, S.E. (2003). Behovet for en kvalitetsreform i audiopedagogikken. Spesialpedagogikk, nr. 1, s. 14-20.

Ohna, S.E. m/fl. (2001). På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve. Prosjektbeskrivelse/søknad til NFR-programmet Evaluering av R97. Oslo: Skådalen kompetansesenter.

 

 

Pågående forskning

Elever i Alternativ Opplæring med utvidet praksis: læring, deltakelse og måloppnåelse (AOuP - 2009-12). Samarbeid mellom UiS og Rogaland fylkeskommune.

Elevundersøkelsen i Rogaland for elever som får opplæring i tilbud for "Elever med omfattende hjelpebehov" (2009-10). Samarbeid mellom UiS og Rogaland fylkeskommune.

Spesialundervisning

 

Arbeidserfaring

Undervisning

1. Nedre Gausen skole, lærer 01.08.78-31.07.86.

2. Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Undervist på ulike nivå opp til hovedfag (1995-2002).

3. Høgskolen i Vestfold. Undervist på videreutdanning i spesialpedagogikk og tegnspråk (2000-3).

4. Høgskolen i Agder. Undervisning på videreutdanning i tegnspråk (1999).

5. Universitetet i Stavanger. Undervisning på allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (2001-dd.) Fra 1.8. 2003, undervisning ved Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk.

 

Faglig administrativ

6. Leder av fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Stavanger, 2003-2007.

7. Faglig leder for ph.d.-programmet i spesialpedagogikk, Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Stavanger, 2007-11.

8. Leder for instituttstyret, IGIS.

 

Faglig utviklingsarbeid, nasjonalt - internasjonalt

8. Stiftelsen Signo (2004-09). Bilingual Education, Syllabus for Teaching Deaf Children in China. Et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Signo i Norge, AmityFoundation i Jiangsu provinsen i Kina og Special Education Commissioner of Provincial Ministry of Education (SEC) in the Province of Jiangsu.

 

Veiledning i høgskole og universitet

9. Veiledning av studenter på ulike nivå, fra grunnfag til hovedfag, ved Institutt for spesialpedagogikk, 1998-00.

10. Veiledning av studenter på masterstudiet i spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger 2003-dd.

11. Hovedveileder for fem phd-kandiater ved, UiS. 2005-dd. Tre har disputert. Medveileder for en phd-kandidat ved UiO som har disputert.

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ohna, Stein Erik Solbø (2019). Nye perspektiv på læring og barn med nedsatt hørsel. I: Barn med nedsatt hørsel : læring i fellesskap. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52577-1. s. 7-23.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2019). Tilpasset opplæring og elevers deltakelse i ungdomsskoleklasserommet. I: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205522596. s. 43-64.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2018). Revisiting Curricula for Deaf Students: A Norwegian Perspective. I: Evidence-Based Practices in Deaf Education. Oxford University Press. ISBN 9780190880545. s. 521-542.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Negotiating reassurance: parents’ narratives on follow-up after cochlear implantation. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. Volum 30. Hefte 4. s. 518-534. DOI: 10.1080/08856257.2015.1046741.
 • Hillesøy, Siv; Johansson, Eva Marianne; Ohna, Stein Erik Solbø (2014). Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 7. Hefte 4. s. 1-21.
 • Hillesøy, Siv; Ohna, Stein Erik Solbø (2014). Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat :. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 79. Hefte 7. s. 47-59.
 • Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Ohna, Stein Erik Solbø; Barow, Thomas (2014). Nordic Upper Secondary School: Regular and Irregular Programmes - Or Just One Irregular School for All?. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-94-007-7124-6. s. 191-219.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Alternative courses in upper secondary vocational education and training: students' narratives on hopes and failures. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. Volum 17. Hefte 10. s. 1089-1105. DOI: 10.1080/13603116.2012.735259.
 • Ohna, Stein Erik (2009). Opplæringslovens § 2-6 i nye kontekster - utfordringer i årene framover. I: Hørsel - språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Møller kompetansesenter. ISBN 978-82-7812-161-0.
 • Ohna, Stein Erik; Moen, Vegard; Nevøy, Anne (2007). Kollektiv inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 91. Hefte 4. s. 329-343.
 • Ohna, Stein Erik; Vonen, Arnfinn (2007). Sign Bilingual Education: Policy and Practice - Norway. I: Sign Bilingual Education: Policy and Practice. Douglas McLean Publishing. s. 63-65.
 • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik; Hjulstad, Oddvar (2006). Education of the Deaf in Australia and Norway: A Comparative Study of the Interpretations and Applications of Inclusion. American Annals of the Deaf. ISSN 0002-726X. Volum 150. Hefte 5. s. 415-426.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian Perspectives. I: Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". Univetetet i Iasi, "Alexandru Ioan Cuza". s. 153-166.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Researching classroom processes of inclusion and exclusion. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. Volum 20. Hefte 2.
 • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik (2004). Education of the deaf in Australia and Norway: a comparative study of the interpretations and applications of inclusion. I: Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveudnervisningen - et case å lære av?. Skådalen kompetansesenter.
 • Ohna, Stein Erik (2004). Deaf in my own way: Identity, learning and narratives. Deafness and Education International. ISSN 1464-3154. Volum 6. Hefte 1. s. 20-38.
 • Ohna, Stein Erik (2004). Inkludering og ekskludering i klasserom der elever følgerlæreplaner for døve. I: Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveundervisningen - et case å lære av?. Skådalen kompetansesenter.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Education of Deaf Children and the Politics of Recognition. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. ISSN 1081-4159. Volum 8. Hefte 1.
 • Ohna, Stein Erik; Simonsen, Eva (2003). Behovet for kvalitetsreform i audiopedagogikken. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 1. s. 14-20.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Simonsen, Eva (2019). Barn med nedsatt hørsel : læring i fellesskap. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52577-1. 123 s.
 • Nevøy, Anne; Finne, Christina; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Innovasjoner i Jærskulen -lærerprofesjon i reformtid. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 42 s.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2014). Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-574-9. 87 s.
 • Plaute, Wolfgang; Laabmayr, Carina; Ohna, Stein Erik Solbø; Narat, Tamara; Clissen, Marleen (2014). Dissemination Paper 01/12(2012-30/11/2015. Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor-made Training. European Association of Service Providers for Persons with Disabilities. 24 s.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Alternativ opplæring med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse. Sluttrapport. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-523-7. 76 s.
 • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik Solbø (2012). Prosjektrapport. Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2011. Universitetet i Stavanger og Diakonhjemmet Høyskole. 10 s.
 • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik Solbø (2012). Veileder til Elevundersøkelse Hverdagslivstrening. Diakonhjemmet Høyskole. ISBN 978-82-8048-116-0. 29 s.
 • Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik (2010). "Jeg bruker egentlig litt lengre tid for å lære ting". Alternativ opplæring med utvidet praksis - Åtte elevers fortellinger om fortid, nåtid og fremtid. Universitet i Stavanger. 45 s.
 • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien (2010). Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: Læring, deltakelse og målopppnåelse. Foreløpig rapport fra delprosjekt 1 og 2. Universitetet i Stavanger. 76 s.
 • Ohna, Stein Erik; Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita (2010). Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2010. Rapporter fra Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444445. 67 s.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Bilingual Deaf Education, Theories and Practices. Huaxia Publishing House. ISBN 7508037596. 17 s.
 • Høie, Grete; Hjelmervik, Ellinor; Grønlie, Sissel; Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Ohna, Stein Erik (2003). På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever. En evalueringsstudie etter Reform 97. The Research and Development Unit. ISBN 8291655219. 294 s.
 • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Ohna, Stein Erik Solbø (2020). Pupil voice, the treasure in our very own backyards. Voices of pupils and teachers in the context of Lesson Study.. International Congress for School Effectiveness and Improve; 2020-01-06 - 2020-01-10.
 • KC, Bhupendra Kumar; Ohna, Stein Erik Solbø (2019). Preservice Teachers' Perspectives About Diversity in the Classrooms. European Educational Research Association (EERA), ECER 2019; 2019-09-02 - 2019-09-06.
 • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn (2019). Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups. 2019-09-03 - 2019-09-06.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2019). "De snakker flytende tegnspråk". Språkbruk i familier med døve foreldre og hørende barn.. CODA Norge; 2019-01-12.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2019). Inclusive Education in Norway, focusing on Master programmes in teacher education. University of Tartu,; 2019-03-05 - 2019-03-06.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke Gerdien; Hillesøy, Siv; Kristoffersen, Ann-Elise; Eilertsen, Lill-Johanne (2019). Deltakelse i praksisfellesskap - barn med nedsatt hørsel. FILIORUM; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv (2019). Between two traditions: Deaf and Hard of Hearing children in kindergartens. IGIS; 2019-09-17 - 2019-10-17.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2018). Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe. Dronning Mauds Minne; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Inkluderende læringsmiljø - fagsamling for skoleledere i Sola kommune. Skoleadministrasjonen i Sola kommune;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Inkluderende pedagogikk - visjon eller realitet.. SIGNO;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Revisiting curriculum for deaf students. KENTALIS; 2017-03-22 - 2017-03-24.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeid.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeidet.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Hjulstad, Oddvar (2017). Revisiting curricula for deaf students: The conundrum of combining curriculum in Norwegian Sign Language and special education. European Educational Research Association; 2017-08-22 - 2017-08-25.
 • Thortveit, Jorunn; Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Klepp kommune; 2017-01-04.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Avslutning av INVESTT-prosjektet. Gand videregående skole, Sandnes; 2016-01-29.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Hva har CI gjort med døve elever?. Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet; 2016-11-17 - 2016-11-18.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Innovasjon i Jærskulen. HUM, UiS; 2016-02-03.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Paneldebatt: Inklusjon, magi eller moteord. Lenden skole og ressursenter, Stavanger; 2016-05-11 - 2016-05-13.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Helgevold, Nina (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen - profesjon i reformtid. Gjesdal skolekontor; 2016-12-08.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn (2016). Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?. HUM, UiS; 2016-11-15.
 • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Jærskulen; 2016-11-09.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Listening to Parents’ Voices - On The Use of Narrative Analysis in Research on Follow-up after CI. University of Patras - Deaf Studies Unit; 2015-07-06 - 2015-07-09.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Et forskerfokus på utviklingsarbeidet ved skolen.. Statped; 2015-02-04.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Jærskulen som innovasjon. Universitetet i Stavanger;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Læring og kommunikasjon i et relasjonelt perspektiv, inkluderende pedagogikk. Statped nor;
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv (2015). Between two traditions, Teacher's reflection on conditions for participation in early childhood education and care for children using cochlear implants. University of Petras. Deaf Studies Unit; 2015-07-06 - 2015-07-09.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Mjøs, Marit (2015). Qualifying for Labour. Disabling trajectories in VET, Teachers perspectives.. Nordic Network on Disability Reearch; 2015-05-06 - 2015-05-08.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2015). Transitions in vocational education and training: Low achieving students between school and workplaces. European Educational Research Association; 2015-09-08 - 2015-09-11.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Mjøs, Marit; Mæland, Anita (2014). Statped i samarbeid om inkluderande fag og yrkesopplæring. Statped; 2014-08-18 - 2014-08-20.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Alternativ opplærng med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse. Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Forskningsmessig design for den norske delen av INVESTT prosjektet. Statped vest;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Teachimg and learning in a sign bilingual classroom - the teacher's challenges. Amity; 2013-10-16 - 2013-10-19.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2012). Et praksisfelt i endring og behov for ny kompetanse. Samarbeid UHS-Statped og skoler/barnehager - muligheter og begrensninger. Skådalen kompetansesenter;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2012). Yrkesopplæring med grunnkompetanse som mål - erfaringer fra prosjektet Alternativ opplæring med utvidet praksis. Karmsund videregående skole/Rogaland fylkeskommune;
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2012). Spesialundervisning og fellesskolen.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2012). The special education epidemic - and a decoupled "school for all". EERA; 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Barow, Thomas (2012). Nordic upper secondary school: regular and irregular programmes - or just one irregular school for all?. EERA; 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2011). "I just need more time in order to learn": Students in alternative courses involving increased workplace practice - Their narratives on hopes and failures. EERA ECER; 2011-09-12 - 2011-09-16.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø; Vedøy, Gunn (2011). At the margin of the Norwegian school for all. Alternative strand of courses in upper secondary VET; their persistency and legitimacy. EERA ECER; 2011-09-13 - 2011-09-16.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2011). Alternativ opplæring med utvidet praksis; læring, deltakelse og måloppnåelse. Har opplæringskontrakter en funksjon i alternativ opplæring?. Utdanningsdirektøren i Vest-Agder fylke; 2011-09-14 - 2011-09-15.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2011). En skole for alle - Hvilke utfordringer har vi?. Utdanningsdirektøren i Rogalaqnd;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2011). Opplæringskontrakter - uutnyttede muligheter i fagopplæringen? Erfaringer fra alternativ opplæring med utvidet prakis i Rogaland. Utdanningsdirektoratet;
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke (2011). Students in alternative courses involving increased workplace practice. Chapman University; 2011-09-23 - 2011-09-24.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila (2011). Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2010. Rogaland fylke;
 • Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita; Ohna, Stein Erik (2010). Elevundersøkelsen 2010. 2010-10-18.
 • Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik; Gjermestad, Anita (2010). Elevdemokrati for alle?.
 • Ohna, Stein Erik (2010). Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: læring, deltakelse og måloppnåelse. Noen resultater. 2010-02-18.
 • Ohna, Stein Erik (2010). Open your eyes: deaf studies talking.
 • Ohna, Stein Erik (2010). Setting up a Teacher's Program for Deaf Students: What are the options?. Chongqing Normal University, Department of Education; 2010-08-16.
 • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien (2010). Usynliggjøring av jenter.
 • Ohna, Stein Erik; Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita (2010). Active citizenship and quality of education for pupils with severe and profound learning disability. 2010-03-11 - 2010-03-13.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Vedøy, Gunn (2010). At the margin of "a school for all" : an alternative programme in upper secondary education – its persistency and legitimacy. 2010-09-15 - 2010-09-17.
 • Ohna, Stein Erik (2009). Communication and Participation in Chinese Deaf Schools: Experiences from a China-Norway Collaboration Project on Sign Bilingual education.
 • Li, Zheng; Ohna, Stein Erik; Dehli, Ingrid (2008). The Evaluation of Classroom Teaching on Preschool Sign Bilingual Deaf Children.
 • Ohna, Stein Erik (2008). Classroom processes and adapted education - construction of coherence in a lowere secondary class. 2008-03-08 - 2008-03-10.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne (2008). Collaborative research; possibilities and pitfalls. 2008-09-10 - 2008-09-12.
 • Marinosson, Gretar; Ohna, Stein Erik; Tetler, Susan (2007). Delagtighedens pædagogik.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik (2007). Inclusive education On the possibilities of knowledge construction within the field of inclusive education. 2007-09-20 - 2007-09-23.
 • Ohna, Stein Erik (2007). Classroom processes and inclusive education - Norwegian perspectives. 2007-09-20 - 2007-09-23.
 • Ohna, Stein Erik (2007). Education of deaf stuents and a school for all. The International Seminar By The Signo Foundation; 2007-03-06 - 2007-03-07.
 • Ohna, Stein Erik (2007). Tilpasset opplæring og inkludering. Hvordan forstås begrepene, hvordan forstås de i forhold til hverandre - hvordan kan de forstås? Hva er utfordringene? Kan/bør vi komme fram til konsensus?. 2007-05-30.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Et samfunn i endring. Hva kan dette bety for medlemmene av samfunnet?. 2006-06-08 - 2006-06-09.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Hvordan lærer/pedagogutdanningen setter fokus på tilpasset opplæring/inkluderende opplæring i forhold til elever med særskilte behov. 2006-03-28.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Identity formation in Deaf people - Norwegian Perspectives. "Sociological Seminar" Department of Sociology Nannjing University, Kina; 2006-04-19.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Prof. Stein Erik Ohna as the Special Guest. [Avis]; 2006-04-19.
 • Ohna, Stein Erik; Li, Zheng (2006). Classroom studies - Experiences from project schools 2005. 2006-04-20 - 2006-04-21.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne (2006). A school for all. Its practices and legitimacy. Collective inclusive and individually adapted education: a valid possibility or an outdated dream?. 2006-09-13 - 2006-09-16.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik (2005). Inclusive education. A Nordic collaboration on the possibility of knowledge construction. 2005-09-07 - 2005-09-10.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Classroom processes of inclusion and exclusion, perspectives from the Norwegian evaluation study. 2005-07-04 - 2005-07-05.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Damned for their Difference: the Cultural Construction of Deaf People as Disabled.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Deaf in my own way - identity, learing and narratives. 2005-11-18.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Deaf in my own way - identity, learning and sign language. 2005-05-19 - 2005-05-22.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard (2005). The public school - its activity and legitimacy. 2005-09-07 - 2005-09-10.
 • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik (2004). Education of the deaf in Australia and Norway: a comparative study of the interpretations and applications of inclusion. 2004-09-22 - 2004-09-25.
 • Ohna, Stein Erik (2004). Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian Perspecives. 2004-09-22 - 2004-09-25.
 • Ohna, Stein Erik; Vislie, Lise (2004). Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian perspectives. 2004-02-20.
 • Ohna, Stein Erik; Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Grønlie, Sissel; Hjelmervik, Ellinor; Høie, Grete (2004). St.meld.nr. 14 (2003-4) Om opplæringstilbod for hørselshemma - en kommentar.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Creating a Self: Identity, learning and naratives. 2003-05-21 - 2003-05-23.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Inkluderende og ekskluderende prosesser i visuelt orienterte klasserom. 2003-11-06 - 2003-11-07.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Learning and communication in visually oriented classrooms: Processes of inclusion and exclusion. 2003-03-06 - 2003-03-09.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Researching processes of inclusion and exclusion in visually oriented classrooms. 2003-09-17 - 2003-09-20.
 • Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Ohna, Stein Erik (2003). Inkludering og ekskludering i klasserom der elever følger læreplaner for døve. 2003-11-27 - 2003-11-28.
 • Ohna, Stein Erik (2002). "Döv på mitt sätt". Om døves identitetsutvikling. 2002-04-23.
 • Ohna, Stein Erik (2002). Læreplaner for døve i en inkluderende skole. Högre Seminariet, Institutionen för pedagogik; 2002-11-04.
 • Ohna, Stein Erik (2002). Towards a new compulsory education for deaf pupils: How can the concept "chaining" be used in analysis of deaf education. 2002-05-22 - 2002-05-24.
 • Ohna, Stein Erik (2002). Å skape et selv: Om døves identitetsutvikling. 2002-08-30.
 • Ohna, Stein Erik; Hjulstad, Oddvar (2002). Syllabuses for deaf pupils within an inclusive school. 2002-08-22 - 2002-08-24.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2001). Upper secondary school for all: alternative courses for some. European Educational Research Association; 2001-09-10 - 2013-09-13.