Et profilbilde

Førsteamanuensis
Jon Skarpeid { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Jon Skarpeid", "tel": "Telefon: 51831307", "email": "jon.skarpeid@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-206

Forskningsområder

Hinduisme

Buddhisme

Religion og globalisering

Religion og musikk

Indisk musikk

Hindustanimusikk

Utvalgte publikasjoner

 "Du trenger ikke tro på noe som helst!" - buddhistisk praksis og refleksjon. In: Solevåg AR, Kalvig A, editors. Levende Religion. Stavanger: Forlagshuset Hertervig; 2015. p. 176-193.

Audiokosmos: Musikk og religiøse fortellinger. Religion og livssyn. 2010;22(3):42-46.

"Djevelens sekkepipe": Musikk i reformasjonens århundre. Dïn ? Tidsskrift for religion og kultur. 2008(3):46-57.

Hindustanimusikk: Hinduistisk kosmologi i miniatyr? Dïn ? Tidsskrift for religion og kultur. 2007(4):29-38.

Musikk i buddhismen. In.Krlnettno; 2007.

Tools for purposes?: How to talk about religious narratives in the classroom? In.8TH Nordic Conference on Religious Education. Helsinki Finland; 2005. p. 14.-18. July.

Musikk i islam. In.Krlnettno; 2007.

Musikk i islam: perspektiver på historie og nåtid. Dïn ? Tidsskrift for religion og kultur. 2002(2/3):64-71.

Musikk og hellig lyd i hindutradisjonen. Prismet. 1999;50(4):171-179.

Pågående forskning

Klassisk religiøse tekster i globale kontekster

Arbeidserfaring

Universitetet i Stavanger         2004-d.d.

Kulturstudier A/S                    2005-2009

NTNU                                    2004 (vikar)

Høgskolen i Nord-Trøndelag 08.1992-08.2004

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Elness-Hanson, Beth E.; Skarpeid, Jon (2019). Introduction for classic religious texts in global contexts. I: A critical study of classical religious texts in global contexts: Challenges of a changing world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 9781433154416. s. 3-9.
 • Skarpeid, Jon (2019). Gitamahatmya! Paratexts in Miniature Bhagavad Gitas with Special Reference to Pictures and Gender. I: Miniature Books: The Format and Function of Tiny Religious Texts. Equinox Publishing. ISBN 978-1781798607. s. 177-200.
 • Skarpeid, Jon (2019). Gitamahatmya! Paratexts in Miniature Bhagavad Gitas with Special Reference to Pictures and Gender. Postscripts: The Journal of Sacred Texts and Contemporary Worlds. ISSN 1743-887X. Volum 9. Hefte 2-3. s. 243-268. DOI: 10.1558/post.35946.
 • Skarpeid, Jon (2019). Globalization and religion : defining the contexts. I: A critical study of classical religious texts in global contexts: Challenges of a changing world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 9781433154416. s. 13-34.
 • Wagner, David-Alexandre; Skarpeid, Jon (2017). The Role of Music in Memorial Production and Discourse in "My Heart of Darkness". I: (Post)Colonial Histories. Trauma, Memory and Reconciliation in the Context of the Angolan Civil War. Transcript Verlag. ISBN 978-3-8376-3479-2. s. 145-177.
 • Skarpeid, Jon (2015). "Du trenger ikke tro på noe som helst!" - buddhistisk praksis og refleksjon. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk. ISBN 978-828217219-6. s. 174-191.
 • Skarpeid, Jon (2008). "Djevelens sekkepipe" musikk i reformasjonens århundre. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. Hefte 3. s. 46-57.
 • Skarpeid, Jon (2007). Hindustanimusikk: Hinduistisk kosmologi i miniatyr?. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. Hefte 4. s. 29-38.
 • Skarpeid, Jon (2006). Tools for purposes? How to talk about religious narratives in the classroom?. I: Nordic Perspectives on Religion, Spirituality and Identity. Bilingua GA Editions. s. 307-318.
 • Skarpeid, Jon (2004). Hinduforteljingar i undervisninga. I: Forum for estetikk & filosofi. Høgskolen i Nord-Trøndelag. s. 45-59.
 • Skarpeid, Jon (2004). KRL-fortellingen i praksis: en fenomenologisk-estetisk vurdering av studenters fortellingsdidaktikk. I: Forum for estetikk & filosofi. Høgskolen i Nord-Trøndelag. s. 23-36.
 • Skarpeid, Jon (2002). Musikk i islam : perspektiver på historie og nåtid. ?. Hefte nr 2/3. s. 64-71.
 • Skarpeid, Jon; Hustoft, Torbjørn (1997). Bokanmeldelse: Arto Luukkanen: The party of unbelief, the religious policy of the bolshevik party. Helsinki 1994. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. Volum årg.76. s. 263-265.
 • Elness-Hanson, Beth E.; Skarpeid, Jon (2019). A critical study of classical religious texts in global contexts: Challenges of a changing world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 9781433154416. 168 s.
 • Skarpeid, Jon (2015). Kosmologi i miniatyr? Narrativitet i hindustanimusikk sett i relasjon til indisk religion. Doktoravhandlinger ved NTNU. ISBN 978-82-326-0842-3. 278 s.
 • Skarpeid, Jon (2015). Kosmologi i miniatyr?: Narrativitet i hindustanimusikk sett i relasjon til indisk musikk. Doktoravhandlinger ved NTNU. ISBN 978-82-326-0842-3. 278 s.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Jangaard, Anne-Ruth; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria (2010). Inn i livet 6: Religion, livssyn og etikk, elevbok. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252175868. 156 s.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Jangaard, Anne-Ruth; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria (2010). Inn i livet 6: Religion, livssyn og etikk, ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252177633.
 • Skarpeid, Jon; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2010). Inn i livet 2, Religion, livssyn og etikk, ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252177640.
 • Skarpeid, Jon; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø (2010). Inn i livet 2: Religion, livssyn og etikk, elevbok. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252175837. 72 s.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene (2009). Inn i livet 1 : Elevbok. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252174557.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene (2009). Inn i livet 1 : Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252174564.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene (2009). Inn i livet 5 : Elevbok. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252174601.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene (2009). Inn i livet 5 : Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252174618.
 • Skarpeid, Jon (2004). Forum for estetikk & filosofi. Høgskolen i Nord-Trøndelag. ISBN 8274563921. 59 s.
 • Iversen, Ragnhild; Skarpeid, Jon; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Næss, Even; Næss, Even (2010). Inn i livet CD 1.-4. Samlaget.
 • Skarpeid, Jon; Iversen, Ragnhild; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Næss, Even; Næss, Even (2010). Inn i livet CD 5.-7. Samlaget.
 • Skarpeid, Jon (2017). “'What hermeneutic tool will free us?” The gender debate in Hare Krishna (ISKCON)'. BHU; 2017-04-02 - 2017-04-04.
 • Skarpeid, Jon (2016). Perspektiver på endetidsforestillinger. 2016-02-18.
 • Skarpeid, Jon (2016). Perspektiver på narrativitet i tenkningen til Paul Ricoeur. 2016-10-18.
 • Skarpeid, Jon (2016). "What hermeneutic tool will free us?" Hare Krishna on women. 2016-11-24.
 • Skarpeid, Jon (2013). Kunst i religionene. UiO, Religion i pluralistiske samfunn; 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Skarpeid, Jon (2013). Lyden av Religion: Er det sammenheng mellom religiøsiteten i et samfunn og musikken som lages?. UNIVERS: Universitetet i Stavanger. [Tidsskrift]; 2013-01-01.
 • Skarpeid, Jon (2013). Lyden av religion. 2013-09-18 - 2013-09-29.
 • Skarpeid, Jon (2010). Audiokosmos: Musikk og religiøse fortellinger.
 • Skarpeid, Jon (2009). Kosmologi & Komposisjon (Sånn er livet). [Radio]; 2009-08-31.
 • Skarpeid, Jon (2007). Musikk i Buddhismen.
 • Skarpeid, Jon (2007). Musikk i Islam.
 • Skarpeid, Jon (2007). Musikkeksempler fra buddhismen.
 • Skarpeid, Jon (2007). Musikkeksempler fra hinduismen.
 • Skarpeid, Jon (2007). Musikkeksempler fra islam.
 • Skarpeid, Jon (2007). Musikkeksempler fra jødedommen.
 • Skarpeid, Jon (2007). New Indian devotional music: Indian aesthetics in transition?. 2007-10-12 - 2007-10-14.
 • Skarpeid, Jon; Winje, Geir; Winje, Geir (2007). Religionenes musikk på Internett. Nettsted.
 • Skarpeid, Jon (2006). Den store billedstriden Kronikken gir et overblikk av argumentasjon og holdninger til billedbruk i kristendommen i middelalderen, reformasjonen og blikk fra samtiden.
 • Skarpeid, Jon (2006). Hovedtrekk i kunstsynet til Martin Heidegger. Åpent Filosofisk Forum; 2006-08-30.
 • Skarpeid, Jon (2005). Contemporary changes in Indian music: Only a matter of taste or an indication of religious and political preferences?. 2005-06-03 - 2005-06-05.
 • Skarpeid, Jon (2005). Hinduismen. [Radio]; 2005-02-24.
 • Skarpeid, Jon (2005). Hvorledes er virkeligheten i musikken?. Åpent Filosofiks Forum, Leder: Bjørn Olav Roaldseth; 2005-04-04.
 • Skarpeid, Jon (2005). Tools for purposes? How to talk about religious narratives in the classroom. 2005-06-14 - 2005-06-18.
 • Skarpeid, Jon (2004). Aspects of Pilgrim-music in North-India. 2004-07-06 - 2004-07-09.
 • Skarpeid, Jon (2004). KRL-fortellingen i praksis : en fenomenologisk-estetisk vurdering av studentenes fortellingsdidaktikk. 2004-04-26.
 • Skarpeid, Jon (2003). Hinduismen. Bokanmeldelse av Knut Jacobsen: Hinduismen. Pax 2003.
 • Skarpeid, Jon (2002). Indian Tales and Arabic Iqas: Independent or Related Traditions?. 2002-10-11.
 • Skarpeid, Jon (2001). "Du skal fortelle dine barn" - fortellinger i KRL-faget. 2001-09-27.
 • Skarpeid, Jon (2001). Hinduforteljingar i undervisninga. 2001-02-09.
 • Skarpeid, Jon (2001). Islamske "bilder". Internasjonalt senter; 2001-11-14.
 • Skarpeid, Jon (2000). Finite or infinite? A Study of the Endings in Hindustani Music with Reference to the Time Concepts in Hinduism and Islam. 2000-07-30.
 • Skarpeid, Jon (1999). Musikk og hellig lyd i hindutradisjonen.
 • Skarpeid, Jon (2006). Musikk i hinduismen.