Et profilbilde

Professor
Elin Kirsti Lie Reikerås { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Elin Kirsti Lie Reikerås", "tel": "Telefon: 51833451", "email": "elin.reikeraas@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-160

Forskningsområder

Early Childhood Development and Care       

Small childrens Development and learning

Relation between children?s development in arithmetic and reading

Difficulties in mathematics

      

Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

Leder FILIORUM- Senter for barnehageforskning som har som mål å bidra til høy kvalitet i den mangfoldige barnehage gjennom å fremme tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn. Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd.

https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/filiorum-senter-for-barnehageforskning/ 

Medforsker i fortsettelse av GoBan (Be Pro) -Be ProS. Better provision for Norway's children from early Childhood education and care through primary school. Finansiert av Norges forskningsråd. Oppstart aug 2020.

https://www.barnehage.no/artikler/videreforer-goban-prosjektet-skal-folge-barna-i-barneskolen/491527

Ledet Stavangerprosjektet- Det lærende barnet (2007-2018), der vi fulgte over 1000 barns utvikling fra de var to og et halvt år til de ble ti år innenfor og mellom områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, og lesing, skriving og regning i skolealder. Reikerås har publisert over 20 vitenskapelige artikler fra data på prosjektet. Prosjektet gjennomført i tett samarbeid med Stavanger kommune som også finansierte deler av prosjektet.

https://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=19817


Arbeidserfaring

Job Experience

Aug. 2019-     Professor in Early Childhood Education, Department of Early Childhood Education, University of Stavanger

Nov 2019-      Leader of FILIORUM-Centre Research in Early Childhood Education and Care, University of Stavanger

2019               Professor in Special Needs Education, National Centre for Reading Education and Research, University of Stavanger

2018- Oct 19  Co-leader FILIORUM Centre for Research in Early Childhood Education and Care, University of Stavanger

2006- 2019    Associate professor in Special Needs Education, National Centre for Reading Education and Research, University of Stavanger

2005-2006      Assistant professor in mathematics, Department of Early Childhood Education, University of Stavanger

1994-2004      Assistant professor in mathematics, Department of Education, Stavanger University College    

1990?1994      Assistant professor in mathematics, Department of Mathematics, Stavanger College of Education

1990               Teacher, upper secondary school, Bergen

1986-1989      Lecturer assistant, University of Bergen

1986-1988      Activity leader, Bergen municipality?s holiday club, Bergen

1983-1984      Children and youth leader, Gloppen

 

 

Teaching and supervising

·         Taught in and developed courses for teacher training at all levels (pre-school, primary teachers, special needs teachers etc)

·         Supervised 10 master students on their theses through   2005-2016

·         Supervised four Ph.D.- students

 


Scientific national and international responsibilities

2019-              Member of the Ministry of Educations Expert Committee for 

                       Teacher education 2025

2015-2016      Member of the Ministry of Educations Expert Committee for   

                       interventions in mathematics in early  years education and 

                       school

2014- 15         Member of the Ministry of Educations Expert Committee in  

                       Mathematics and Science  

2008-              Member of the Editorial committee of NOMAD (Nordic Studies                        in Mathematics Education)

2006 -             Member of the Nordic Scientific Committee of Special Needs 

                       Education in Mathematics 


Reviewer for

 • International Journal of Early Childhood
 • Early Child Development and Care Research Journal
 • Scandinavian Journal of Educational Research
 • NOMAD-Nordisk Matematikkdidaktikk [Nordic Studies in Mathematics Education]
 • Spesialpedagogikk [Special Needs Education]
 • Acta Didactica
 • ZDM- MathematicsVitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette (2020). Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Kunnskapsdepartementet.
 • Bergsmo, Hilde Skaar; Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2020). MIO, Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok.. Aschehoug & Co. ISBN 9788249220526. 64 s.
 • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Det matematiske barnet. Caspar Forlag. ISBN 978-82-93598-015. 298 s.
 • Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Svingen, Olaug Ellen Lona (2016). Anbefalinger for arbeid med barn og unge som presterer lavt i matematikk. Utdanningsdirektoratet. 16 s.
 • Klausen, Tove Grønning; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Regnefaktaprøven. Lesesenteret. ISBN 82-7649-084-0. 58 s.
 • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Kunnskapsdepartementet. 102 s.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2013). Matematikken-Indvidet-Omgivelserne. Special-pædagogisk forlag. ISBN 9788776077433. 59 s.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Lunde, Olav; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2009). Handledning til MIO, Matematiken Individen Omgivningen. Argument. ISBN 9789173152624.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Å regne i alle fag. Universitetsforlaget.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2008). MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok. Aschehoug & Co. ISBN 9788203315985. 50 s.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 60 s.
 • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2008). Det matematiske barnet. 2.utgave. Caspar Forlag. ISBN 978-8290898-46-0. 286 s.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 10-boken min. En bok om ti og tiervenner. Sandvik AS. ISBN 9788230502549. 34 s.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 11-boken min. En bok om elleve og sammenligningsord. Sandvik AS. ISBN 9788230502556. 34 s.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 12-boken min. En bok om tolv og klokka. Sandvik AS. ISBN 9788230502563.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 13-boken min. En bok om tretten og penger. Sandvik AS. ISBN 9788230502570.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 14-boken min. En bok om fjorten, vekt og volum. Sandvik AS. ISBN 8230502587.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 15-boken min. En bok om 15 og pluss og minus. Sandvik AS. ISBN 9788230502594.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443110.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 3-boken min. En bok om tre og liten, større og størst. Sandvik AS. ISBN 8230502455.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 4-boken min. En bok om fire og former. Sandvik AS. ISBN 8230502463.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 5-boken min. En bok om fem og fingertelling. Sandvik AS. ISBN 8230502471.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 6-boken min. En bok om seks og tallbilder. Sandvik AS.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 7-boken min. En bok om sju og ukedagene. Sandvik AS. ISBN 8230502501.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 8-boken min. En bok om åtte og alder. Sandvik AS. ISBN 9788230502525.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 9-boken min. En bok om ni og plasseringsord. Sandvik AS. ISBN 9788230502532.
 • Greig, Elna; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 1-boken min. En bok om en og mange. Sandvik AS. ISBN 8230502439.
 • Greig, Elna; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 2-boken min. En bok om to og par. Sandvik AS. ISBN 8230502447.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Moro med tall. Sandvik AS. ISBN 8230502609.
 • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kristi Lie (2004). Det matematiska barnet. Natur och kultur. ISBN 9127722945. 344 s.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie (2003). Tangenten; Tema: begynneropplæring. Caspar Forlag.
 • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2001). Det matematiske barnet. Caspar Forlag. ISBN 82-90898-26-6. 282 s.
 • Melberg, Jorunn; Reikerås, Elin Kristi Lie (1998). Historien om hvordan "Dragene i Ullandhaugskogen" ble skapt. Erfaringer fra et temaarbeid med seksåringer, med vekt på drama og matematikk. Høgskolen i Stavanger. 30 s.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1997). Barns eventyrlige matematikkverden. En prosjektrapport fra feltstudie gjennomført i en 3-7 års avdeling høsten 96. Høgskolen i Stavanger.
 • Tveitereid, Morten; Lorentzen, Lisa; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jorde, Doris (1997). Tiltak for å styrke matematikk, naturvitenskap og teknologi i norsk utdanning. Sluttrapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings-og forskningsdepartementet. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 45 s.
 • Henjum, Jon; Jahr, Einar; Lindén, Nora; Munter, Jacob Linde; Reikerås, Elin Kristi Lie; Høines, Marit Johnsen; Fosse, Trude; Fosse, Trude (1996). De små teller også. Matematikken i førskolepedagogikken. Caspar forlag. ISBN 8290898088. 170 s.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1996). Matematikkommunikasjon med små barn. Universitetet i Stavanger.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2020). Matematikk i barnehagealder – perspektiver fra forskningen i FILIORUM. Universitetet i Göteborg;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2020). Tidlig innsats-hva kan resultatene fra Stavangerprosjektet fortelle oss-og hva jobber vi videre med?. UiS;
 • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). FILIORUM Center for Research in Early Childhood Education and Care. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2019-09-09.
 • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). The influence of home language on dual language toddlers comprehension in Norwegian. Universitetet i Stavanger; 2019-01-10.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Melby-Lervåg, Monica (2019). Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse.. Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret; 2019-10-30 - 2019-10-31.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Barns matematiske utvikling fra to til ti år, resultater fra Stavangerprosjektet.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). FILIORUM - Senter for barnehageforskning Hvem er vi? Hvorfor ble vi til? Hvordan jobber vi?.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Hvilke synergier mellom praksis og forskning åpner arbeidet i FILIORUM-Senter for barnehageforskning for?. Lesesenteret, UiS;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Lek-læring og kjønnsperspektivet i barnehagen- basert på resultater fra Stavangerprosjektet.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Målet er å utarbeide en verktøykasse barnehagene kan bruke for å fremme lek, tilhørighet og kommunikasjon. Barnehage.no. [Internett]; 2019-06-19.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Sammenhenger mellom lek og matematikk.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet Hovedfunn. Stat Ped;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). Vinn-vinn, for alle parter. Høgskolen på Vestlandet; 2019-02-11 - 2019-02-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude (2019). Play outdoor, learn indoor? Emergent literacy as part of an outdoor Activity.. Universitetet i Stavanger;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Stangeland, Elisabeth Brekke (2019). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hva er våre hovedfunn?.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn (2019). Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?. [Internett]; 2019-08-19.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn (2019). Lek eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?. Universitetet i Stavanger;
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude (2019). Gutter og lesing i barnehagen. Lesesenteret, UiS;
 • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018. Forum FILIORUM; 2018-12-04.
 • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023. Dekan ved FUH, UiS; 2018-12-18.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida (2018). Betydningen av ordavkoding og vokabular for leseforståelse på 5. trinn. Lesesenteret, UiS; 2018-11-19.
 • Giske, Rune; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Sammenhenger mellom barns trivsel, social kompetanse, lek og motoriske ferdigheter.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Avslutningskonferanse Lesesenteret. [Internett]; 2018-11-16.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Children’s own mathematical activities as a starting point – Bishops influence on preschool mathematics education in Norway, from 1995 until today. Matematikksenteret; 2018-04-12 - 2018-04-13.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). De fulgte tusen barn over ti år - nå får vi vite hva de har funnet ut. [Internett]; 2018-11-15.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Early identification of risk of arithmetical difficulties. Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathem; 2018-05-22 - 2018-05-23.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Forskere har fulgt over 1300 barn i ti år. NRK - Dagsnytt. [TV]; 2018-11-14.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Innspill fra Lesesenteret til høring om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Kjønnsforskjeller alt i barnehagen?. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Ny forskning: – Kan se om en toåring blir flink på skolen. [Internett]; 2018-11-14.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Resultater fra Stavangerprosjektet. Matematikksenteret; 2018-04-12 - 2018-04-13.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Seksårsreformen. Dagsnytt 18. [TV]; 2018-04-20.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Stavangerprosjektet - Det lærende barnet.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Stavangerprosjektet - Funn og samarbeid med kommunen. Universitetet i Stavanger;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Stavangerprosjektet mot slutten og oppstart av FILIORUM.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Tidlig innsats starter i barnehagen.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Tverrfaglige muligheter og utfordringer i FILIORUM- nytt barnehageforskningssenter ved UiS.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer (2018). Fri lek eller læring i barnehagen?.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen (2018). Forskningsresultater fra Stavangerprosjektet-Det lærende barnet.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Salomonsen, Tone (2018). Gender differences in toddler and preschool children’s early mathematics. Early Years Education Research Association; 2018-08-28 - 2018-08-31.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; ten Braak, Dieuwer (2018). Leke eller lære i barnehagen?. NRK-Rogaland. [Radio]; 2018-09-19.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Sammenhenger mellom språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen.
 • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?. Universitetet i Stavanger; 2018-02-27.
 • Størksen, Ingunn; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rege, Mari (2018). Går ikke i barnehage for å bli flinke.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere. Lesesenteret;
 • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida (2017). Ferdigheter i ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere. Lesesenteret, UiS; 2017-12-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida (2017). Ferdigheter i ordavkoding og vokabularhos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere. Lesesenteret, Uis, Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder-resultater fra Stavangerprosjektet. Matematikksenteret; 2017-11-14 - 2017-11-15.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Guttene henger etter allerede som 2-åringer. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-09-29.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). I denne barnehagen trenar barna motorikk tre ganger i veka. NRK Møre og Romsdal. [Internett]; 2017-11-03.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Klare kjønnsrollemønstre i lokale barnehager. Rogalands avis. [Avis]; 2017-10-06.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Mye må endres skal skolen favne alle, mener skoleforskere. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-09-28.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Nytt fra Stavangerprosjektet. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Stavangerprosjektet og bruk av Regnefaktaprøven.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Stavangerprosjektet.Forskningsfunn det siste året. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Utvikling av regnefakta fra 2. til 5.klassetrinn. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Vi skal ikke la barna få telle på fingrene ukritisk år etter år.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2017). Svake motoriske ferdigheter og relasjonen til matematisk utvikling i tidlig alder. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2017). 10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling. [Internett]; 2017-03-29.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2017). Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling. [Internett]; 2017-03-13.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2017). Det viktige blikket for hvert barn. [Internett]; 2017-08-08.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2017). Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift. [Internett]; 2017-02-20.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Solem, Ida Heiberg; Rongved, Elisabeth (2017). "Det matematiske barnet"-klassiker i ny utgave. [Internett]; 2017-06-26.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. 2016-06-29 - 2017-07-01.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Knøttsmå forskere skal lære seg realfag. Bergens Tidende. [Avis]; 2016-11-19.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Svag motorik hos små børn kan føre til svag matematisk udvikling.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude (2016). Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. 2016-06-28 - 2016-07-01.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.. Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Stavangerprosjektet, Universitetet i Stavanger; 2015-11-24.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa. Helsingin Sanomat. [Avis]; 2015-08-25.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy. Polska Agencja Prasowa. [Fagblad]; 2015-08-20.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable. Phys Org. [Internett]; 2015-08-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests. Science Daily. [Internett]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys. Daily Mail. [Avis]; 2015-08-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer. Forskning.no. [Internett]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten. Medizin Aktuell. [Internett]; 2015-08-14.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus. Der Spiegel. [Tidsskrift]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio. La Jornada (Mexico). [Internett]; 2015-08-18.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio. Giornale di Sicilia. [Avis]; 2015-08-12.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus. Stern. [Tidsskrift]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mädchen sind den Jungs schon früh voraus. Hannoversche Allgemeine. [Avis]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige. Augsburger Allgemeine. [Avis]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus. Die Presse. [Avis]; 2015-08-18.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat. http://www.evz.ro/. [Internett]; 2015-08-26.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi. Iltalehti.fi. [Internett]; 2015-08-28.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil (2015). Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Authentic assessment.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Betydningen av årets forskningsresultater i Stavangerprosjektet for arbeidet I PPT-Fysio/ergoterapitjenesten. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Forskningsfunn 2014-2015 i Stavangerprosjektet.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kunnskapsdepartementets realfagssatsing i Stavangerbarnehagene. Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, barnehagedelen. Utdanningsdirektoratet; 2015-12-03.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet: Et ekte samarbeidsprosjekt. Forskningsrådet; 2015-02-26.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn. Forskning.no. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. The Free Press Journal. [Internett]; 2015-09-14.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. Financial Express. [Internett]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Medical XPress. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Småbørn med god motorik er bedre til matematik. videnskap.dk. [Internett]; 2015-09-11.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter. barnehage.no. [Internett]; 2015-09-18.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals. International Business Times (Australian Edition). [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills. News Medical. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud. Berlingske. [Avis]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). An insight into children’s early development. Pan European Networks. [Internett]; 2015-10-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). Tracks of Mathematical Development in Kindergarten. Toddlers mathematical competences observed in play and daily life. Universitetet i Göteborg;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Science Daily. [Internett]; 2015-09-09.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). 2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구). http://www.insight.co.kr/. [Internett]; 2015-08-24.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka. novilist.hr. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki. www.siol.net. [Internett]; 2015-08-28.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''. http://www.descopera.ro. [Internett]; 2015-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka. Dalje.com. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności. http://kobieta.onet.pl/. [Internett]; 2015-09-07.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños. http://www.almomento.mx/. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable. http://www.alphagalileo.org. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii. http://www.altorizont.com. [Internett]; 2015-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi. Helloworld.it. [Internett]; 2015-08-27.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között. http://www.csaladhalo.hu/. [Internett]; 2015-10-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között. http://www.happyfamily.hu/. [Internett]; 2015-10-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys. http://www.newsusauk.com/. [Internett]; 2015-08-21.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Independente desde criança. http://www.nota10.com.br. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus. http://www.ov-online.de/. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kleine Mädchen sind selbstständiger!. Woman.at. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans. Parents.fr. [Internett]; 2015-08-27.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens. http://www.vakbladvroeg.nl/. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Meisjes zijn beter dan jongens. http://www.faqt.nl/. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys. http://savvyauntie.com/. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens. http://circuitomt.com.br/. [Internett]; 2015-08-24.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo. http://saudeefoco.com.br. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus. http://www.braunschweiger-zeitung.de. [Internett]; 2015-08-20.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven. Videnskap.dk. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa. Tiede. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños. http://www.latercera.com. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții. http://www.digi24.ro/. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus. www.vol.at. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes. http://www.kleineontwikkelingspsychologie.nl. [Internett]; 2015-09-21.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. http://www.t-online.de. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;. http://www.pathfinder.gr/. [Internett]; 2015-09-04.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Двухлетние девочки опережают мальчиков. Rusverlag.de. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет. http://medbe.ru. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). - Språksvake barn faller utenfor i lek. Barnehage.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt. VG.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake barn faller utenom leken. NRK.no. [TV]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer faller utenfor i lek. Aftenposten. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer faller utenfor leken. Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer henger ikke med i leken. Forskning.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play. Neuroscience News. [Internett]; 2015-11-12.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2015-11-05.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Science Daily. [Internett]; 2015-11-10.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Medical Xpress. [Internett]; 2015-11-12.
 • Halsan, Alexandra; Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Jenter har bedre motorikk enn gutter. forskning.no. [Internett]; 2014-06-21.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil (2014). Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions. European Associationfor Research on Learning and Instruction; 2014-08-25 - 2014-08-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Amalie raser forbi Mathias Ny studie: Jentene går fra guttene allerede i barnehagen. VG. [Avis]; 2014-06-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Stavangerprosjektet- Forskningsfunn det siste året. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. En mikropresentasjon. Kunnskapsdepartementet;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Tidlig start, tidlig innsats – matematikk og naturfag i barnehagen. Kunnskapsdepartementet;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth (2014). Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag. Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers. European Early Childhood Education Research Association; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Dynamics and stability in the development of motor competency from toddler- to preschool age. European Early Childhood Education Research Association; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). 2 år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden. Matematikksenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Barn lærer for lite i barnehagen. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-09.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Norske barn må lære mer. Klassekampen. [Avis]; 2013-07-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Stavangerprosjektet.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Store skilnader mellom barn i norske barnehagar. Univers. [Fagblad]; 2013-02-01.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Store skilnader mellom barn i norske barnehager. forskning.no. [Internett]; 2013-07-09.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Ti mattetips til foreldre. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-08-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area. European Early Childhood Education Research Association; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Toddlers with weak results in mathematics and their development through kindergarten age. Aarhus universitet; 2013-11-13 - 2013-11-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth; Bjørg, Jølbo (2013). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude (2013). Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age. Lions; 2013-04-06.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). They will catch up, right? gender differnces in toddlers language. EECERA; 2013-08-28 - 2013-09-01.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret, Skrivesenteret, HisT; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Mål og teoretisk forankring. Vasa kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Barn som lærer matte tidlig blir ofte flinkere på skolen.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Barn trenger matematikk.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Hva har vi gjort, hvor står vi nå og hvor går vi?. Lesesenteret og Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Kan mer om former enn om tall.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Norske barn teller dårligere.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Når tallene går i surr. Stavanger Aftenblad, Pluss. [Avis]; 2012-01-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Taking the measure of toddlers.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). To år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden!. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen; 2012-10-24 - 2012-10-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area. European Early Childhood Education Research Association; 2012-12-28 - 2013-08-31.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fløysvik, Vibeke Seppola (2012). Stavangerprosjektet, hva har dere funnet?. Stavanger. [Radio]; 2012-10-05.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari (2012). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode, deltakere, prosedyrer og organisering. Vasa kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil (2012). Trenger vi kunnskap om barns utvikling?.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn leker og teller.
 • Jenssen, Cathrine; Erlien, Wenche; Blå, Berit Hope; Gjervan, Marit; Svolsbru, Gro; Bleka, Målfrid; Øvereng, Liv Kristin; Olsen, Arild Torvund; Matre, Synnøve; Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Bones, Gerd Åsta (2011). Kreative innganger til tverrfaglig arbeid.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Nåværende status, noen resultater og plan for det videre arbeidet. Stavanger kommune, Avdeling levekår og oppvekst;
 • Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Matematikkutvikling hos premature barn, hva vet vi?. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2011). Bevegelse binder all læring sammen. Fysioterapeuten. [Fagblad]; 2011-06-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Lese og skrive i matematikkfaget. NOLES; 2011-10-04 - 2011-10-05.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Lesevansker og regning: ”Han strever med lesing, men regning går stort sett bra”.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Matematikk hos 2 åringene. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Kompetanse på hverdagsaktiviteter, hva kan vi si noe om ut fra de data vi har i Stavangerprosjektet?.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine (2011). Metode for datainnsamling i Stavangerprosjektet. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Det helhetlige barnet. Stavangerprosjektet;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Stavangerprosjektet, hvor er vi nå og hvordan er veien videre?.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Teori, metode og resultater. 2010-10-07.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Mensa Norge; 2010-10-23.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Aspects of children's knowledge and competences in preschool age. Session overview. 2010-09-05 - 2010-09-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Matematikk er gøy!.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Språk og matematikk. Stavanger kommune, Språkløftet.; 2010-10-26.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Språkets rolle i matematikkutviklingen. 2010-06-17 - 2010-06-20.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. 2010-06-02.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fløysvik, Vibeke Seppola (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode og praktiske erfaringer. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kverneland, Siri (2010). Et trenet blikk. [Avis]; 2010-12-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine (2010). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hvor vi er i prosjektet og litt om hva vi finner ut fra de første analysene. 2010-11-16.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Kverneland, Siri; Sjøthun, Bente (2009). Læring i barnehagen. Stavangerprosjektet- det lærende barnet. Kunnskapsdepartementet, Brennautvalget; 2009-12-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Matematikk for de små. [Avis]; 2009-04-14.
 • Salomonsen, Tone; Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari (2009). Assessing toddlers and pre-school children's mathematics. 2009-10-14 - 2009-10-16.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa; Larsen, Else Mari (2008). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene. 2008-10-29.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona (2008). Omfattende studie av barns utvikling. [Avis]; 2008-03-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Aspects of arithmetical performance related to reading performance. 2008-03-26 - 2008-03-29.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Barnehagematematikk - matematikklæring i barnehagekulturen. 2008-08-08 - 2008-08-11.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Følger Mattis og Martine i åtte år. [Avis]; 2008-01-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Følger Stavangerbarns utvikling. [Radio]; 2008-02-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Lek med tall. [Avis]; 2008-04-11.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Lestur og reikningur Lesing og regning.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Matematikk og språk, hånd i hånd. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Om forskergruppen "Lesevansker og komorbiditet". 2008-06-12.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Sammenhenger mellom regning og lesing + Stavangerprosjektet. 2008-04-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Små ingeniørspirer. [Avis]; 2008-07-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet-matematikkdelen. 2008-11-04 - 2008-11-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Tre-to-ett fag! Erfaringer fra arbeid med GLSM ved UiS. 2008-05-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve (2008). Inter-connective aspects of the development of language, mathematics, movement and social skills. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve (2008). Observing children during play and daily life activities. Methodological issues. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona (2008). Hva kan Martine, Mattis og Eirik Martin lære oss?. [Avis]; 2008-04-03.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona (2008). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Tjomsland, Sigve; Davidsen, Hilde Skaar (2008). Bruk av MIO i barnehage og skole. 2008-11-04 - 2008-11-06.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Iversen, Synnøve; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Thorsen, Arlene Arstad (2007). Stavangerprosjektet. Det lærende barnet. 2007-03-08.
 • Løge, Inger Kristine; Iversen, Synnøve; Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari (2007). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene. 2007-11-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Barns matematiske utvikling. 2007-10-12.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Betydningen av telleramse og tallsymboler i barns tidlige matematikkutvinkling. Kommentar til Bo Johanssons funn. 2007-05-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Children's early mathematical development and relations to development of language, movement and social skills. 2007-11-07 - 2007-11-09.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Dårlige læsere kan godt regne-de skal bare have en blyant. [Avis]; 2007-02-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Forsker på læring av tall og tekst. [Avis]; 2007-03-16.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Forskning på lesing og regning. 2007-05-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Forskning på sammenhenger mellom lesing og regning, betydning for GLSM?. 2007-08-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Lesesvake kan vera reknesterke. [Avis]; 2007-06-11.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Lesesvake kan vera reknesterke. [Avis]; 2007-06-07.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Lesesvake kan være regnesterke. [Avis]; 2007-06-12.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Lesing og regning.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Læsning og regning. [Avis]; 2007-04-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Matematikk i tidlig alder hjelper!.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Matematikk og lesing. 2007-04-26.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Matematikkmestring og matematikkvansker. 2007-05-07.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Perspektiver på det å lære seg å regne og det å lære seg å lese. 2007-02-02.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Relasjoner mellom regning og lesing-hva vet vi og hva vet vi ikke?. 2007-05-29.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Tekst og tall blir bare tull. [Avis]; 2007-03-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Engen, Liv (2007). Skriftspråklig leik og læring. 2007-03-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Føsker, Line I. R.; Føsker, Line I. R. (2007). Regn med de minste. [Avis]; 2007-09-07.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar (2006). Matematikk for små og store. [Avis]; 2006-09-26.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Antall, rom og form. Nytt fagområde i rammeplanen. 2006-04-05 - 2006-04-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Bilder og matematikktekster. Lesing av bilder og tekst i matematikken-fra læreplan til elevens læring. 2006-09-12 - 2006-09-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Forebygging av matematikkvansker i barnehagen. 2006-09-18 - 2006-09-20.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Hvorfor arbeide med matematikk i barnehagen? Barnehagens oppgaver i et forebyggende perspektiv. 2006-03-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Matematikk og små barn.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Matematikkmestring og matematikkvansker. 2006-09-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Matematikkmestring og matematikkvansker. 2006-09-04 - 2006-09-05.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Matematikkvansker og sammenhengen med lesevansker - fra et spesialpedagogisk perspektiv. 2006-09-29.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Om Oles matematikkvansker. 2006-03-09.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Vi undervurderer barna. [Avis]; 2006-04-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Å lese og skrive i matematikken. Bruk av tekster i matematikkopplæringen. 2006-03-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve (2006). Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv - med særlig fokus på de sårbare barna. 2006-10-26.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Hva kan forskning på skriftspråkvansker lære oss om forebygging?. 2005-04-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Lese, skrive og matematikkvansker, med fokus på forebygging. 2005-11-07 - 2005-11-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Matematikk i barnehagen. 2005-06-03.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Matematikk i førskolealder. 2005-05-23 - 2005-05-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Rummelighed i matematikundervisningen-med vægt på indskoling. 2005-09-14 - 2005-09-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Sammenhenger mellom matematikkvansker og lesevansker?. 2005-05-23 - 2005-05-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Sammenhæng mellom læsevankeligheder og matematikvanskeligheder. 2005-11-22.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Utvikling av regneferdigheter hos elever på ulike ferdighetsnivå i lesing og matematikk. 2005-11-23 - 2005-11-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2004). Connections between skills in mathematics and ability in reading. 2004-07-14 - 2004-07-18.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2004). Lesing og matematikk. [Radio]; 2004-12-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2003). Developmental differences in mathematics:a comparison of children with and without learning difficulties in mathematics and/or reading. 2003-05-09 - 2003-05-11.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2003). Sammenhenger mellom matematikkvansker og lesevansker setti et longitudinelt perspektiv. En sammenligning av elever med og uten matematikkvansker og/eller lesevansker. 2003-10-07.
 • Reikerås, Elin (1997). Intervju i NRK. Tema: Matematikk i barnehagen?. [Radio]; 1997-09-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1997). Matematikk i "den nye 1.-klassen", hvordan kan det være?.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1996). Matematikkommunikasjon med små barn. 1996-08-21 - 1996-08-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Haga, Monica V. (1996). Evalueringslogg i matematikkundervisningen.
 • Bergsmo, Hilde Skaar; Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2020). MIO, Matematikken-Individet-Omgivelsene, observasjonsark 2.utgave. Gan Aschehoug. Oslo.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge (2019). Brobygger i barns møte med matematikk. Lesesenteret.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke (2019). Foreldresamarbeid. Lesesenteret.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen (2013). Språkstimulering, 2-åringer. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen (2013). Å ha blikk for 2-åringers språk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.
 • Bones, Gerd Åsta; Reikerås, Elin Kristi Lie; Salomonsen, Tone (2010). Kompetanse, undring og kreativitet- å arbeide med ulike fagområder i barnehagen. De 8 nasjonale kompetansesentrene.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2009). MIO. Observationsblad.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2008). MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Observasjonsark.