Et profilbilde

Førsteamanuensis
Janne Fauskanger { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Janne Fauskanger", "tel": "Telefon: 51833558", "email": "janne.fauskanger@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-215

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Artikler (de merker * er fagfellevurderte)

* Fauskanger, J., Jakobsen, A., Mosvold, R., & Bjuland, R. (2012). Analysis of psychometric properties as part of an ongoing adaptation process of MKT items for use in other countries. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 44(2).

 

* Ng, D., Mosvold, R., & Fauskanger, J. (2012). Translating and adapting the mathematical knowledge for teaching (MKT) measures: The cases of Indonesia and Norway. The Montana Mathematics Enthusiast, 9(1&2), 149-178.

 

* Fauskanger, J., Mosvold, R., Bjuland, R., & Jakobsen, A. (2011). Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items. Nordic Studies in Mathematics Education, 16(4), 101-123.

 

* Fauskanger, J., & Hanssen, B. (2011). Frafall og omvalg i lærerutdanningen - hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med? Uniped Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk, 34(2), 55-66.

 

Fauskanger, J., Reidar, B., & Mosvold, R. (2010). Hva må læreren kunne? Tangenten, 21(4), 35-38.

 

* Fauskanger, J. og Mosvold, R. (2010). Undervisningskunnskap i matematikk: Tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og læreres opplevelse av undersøkelsen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(2), 112-123.

 

*Mosvold, R., Fauskanger, J., Jakobsen, A. og Melhus, K. (2009). Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation? Nordic Studies in Mathematics Education, 14(4), 9-31.

Fauskanger, J. og Mosvold, R. (2009). Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng, eller om INNHOLD? I UTDANNING, nr 6, 2009. pp. 48-51. (Nettversjon på http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____19713.aspx).

*Fauskanger, J. og Mosvold, R. (2008). Kunnskaper og oppfatninger ? implikasjoner for etterutdanning. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr.3, 2008. pp 187-197. (Digitalt tilgjengelig på http://www.idunn.no/content?marketplaceId=2000&languageId=1&contentItemId=7832777&pageName=printVersion&siteNodeId=7832851&skipDecorating=true).

Fauskanger, J. og Tjomsland, S. (2008). Møter Kunnskapsløftet med stasjonsundervisning. I UTDANNING, nr 1, 2008. pp.  54-57.

Christ, I og Fauskanger, J. (2007). Å arbeide med raketter - matematikk, teknologi og fysikk i fokus. I Tangenten nr 2, 2007. pp. 40-43.

 

*Fauskanger, J. og Tjomsland, S. (2006). Matematikk med fokus på det den enkelte trenger å lære akkurat nå. - Nye veier i undervisningen på Nylund skole. I Spesialpedagogikk nr 4, 2006. pp. 70-75.

 

Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2006). Automatisering av addisjons- og subtraksjonstabellene

- eksemplifisert gjennom arbeidet i en 3. klasse. I Tangenten nr 2, 2006. pp. 7-12 + 21.

 

Fauskanger, J. (2006). Matematik i de lekande barnens värld. I Emanuelsson, G. & Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (red.): Matematikk i förskolan, Nämnaren TEMA nr 7. pp. 42-48.

Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2004). Posisjonssystemet i 1. klasse. I UTDANNING, nr 2, 2004. pp. 66 ? 71.

Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2003). En adventskalender med fokus på matematikk. I Tangenten nr 4, 2003. pp. 23 ? 24.

Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2003). Førsteklasses arbeid på veien frem mot formelle symboler. I Tangenten nr 2, 2003. pp. 3 ? 7.

Fauskanger, J. (2002). A Storyline unit - With Mathematics Inside or Outside? I The Storyline Connection, Fall 2002. pp. 8 ? 11.

Fauskanger, J. (2002). Storyline ? med matematikk innenfor eller utenfor? I Norsk Pedagogisk tidsskrift nr 4, 2002. pp. 308 ? 321.

Fauskanger, J. og Lyngstad, M. B. (2002). En by får liv. I Bedre skole nr 2, 2002. pp. 89 ? 95.

Fauskanger, J. og Lyngstad, M. B. (2002). Bygg en by - et geometriprosjekt som utgangspunkt for dramafaglig arbeid. I Bedre skole nr 2, 2002. pp. 85 - 88.

Fauskanger, J. (2002). Fornyelse av matematikkfaget. Bygg en by - et geometriprosjekt. I Skovdahl, E.: Omkring MATEMATIKK ÅTTE ·NI ·TI. Cappelen Forlag. pp. 1 ? 3.

Fauskanger, J. (2001). ?Arbeidsbøker koster!? 1. klasses arbeidsbøker i matematikk ? en økonomisk diskusjon. I Selander, S. og Skjelbred, D. (red): Fokus på pedagogiske tekster 2. Artikler om læremidler i første klasse. Notat 7/2001 i Skriftserien for Høgskolen i Vestfold. pp. 115 ? 133. (Digitalt tilgjengelig på http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2001-07/not7-2001-05.html).

Fauskanger, J. (2001). ?Vi må jo ha bøker å skrive i!? 1. klasses arbeidsbøker i matematikk ? og gjeldende planer for grunnskolen. I Selander, S. og Skjelbred, D. (red): Fokus på pedagogiske tekster 2. Artikler om læremidler i første klasse. Notat 7/2001 i Skriftserien for Høgskolen i Vestfold. pp. 73 ? 114. (Digitalt tilgjengelig på http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2001-07/not7-2001-04.html).

Fauskanger, J. og Lyngstad, M. B. (2001). Drama og matematikk ? med fokus på møtepunkter mellom fagene. I Drama ? nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr 1, 2001. pp. 36 ? 41.

 

Fauskanger, J. (2000). Matematikkbøker for 1. klasse ? hva koster de? I Norsk Skoleblad nr 19, 2000. pp. 32 ? 34.

 

Fauskanger, J. (1999). Matematik i de lekande barnens värld. I Nämnaren nr 3, 1999. pp. 24 ? 30.

 

Fauskanger, J. (1999). 1. klasse - et glimt fra deres matematikkundervisning. I Tangenten nr 2, 1999. pp. 5 ? 10.

Fauskanger, J. (1997). Utelekens matematikk. I Norsk Skoleblad nr 30, 1997. pp. 28 ? 30.

 

Fauskanger, J. og Holm Knudtzon, S. (1997). Et møte med samisk kultur og matematikkdidaktikk. I Tangenten nr 3, 1997. pp. 20 ? 26.

Fauskanger, J. (1997). Matematikk og snø. I Norsk Skoleblad nr 11, 1997. pp. 32 ? 34.

 

Fauskanger, J. (1996). Lek som matematikkpedagogisk metode, blir det kaos? I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr 6, 1996. pp. 359 ? 367.

 

Fauskanger, J. (1996). Er det rom for lek i matematikken i seksåringenes skoletilbud? I Norsk Skoleblad nr 31, 1996. pp. 32 ? 34.

 

Fauskanger, J. (1996). ?Matteboka? i seksåringenes skoletilbud. I Tangenten nr 3 og nr 4, 1996. pp. 49 - 55 og 6 ? 13.

Konferansebidrag ? publiserte (de merker * er fagfellevurderte)

* Fauskanger, J. (in press). "For norske lærere har stort sett en algoritme" - om undervisningskunnskap i matematikk. [English: "Norwegian teachers usually have an algorithm" - about mathematical knowledge for teaching]. Paper presented at the FoU i Praksis, Trondheim, Norway.

 

* Jakobsen, A., Fauskanger, J., Mosvold, R., & Bjuland, R. (2011). Comparison of item performance in a Norwegian study using US developed mathematical knowledge for teaching measures. In M. Pytlak, T. Rowland & E. Swoboda (Eds.), Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1802-1811). University of Rzeszów, Poland.

 

*Fauskanger, J. og Mosvold, R. (2009). Challenges of translating and adapting the MKT measures for Norway. Paper presented at the AERA 2009 Annual Meeting.

 

*Fauskanger, J. og Mosvold, R. (2009). Teachers? beliefs and knowledge about the place value system. In Nordic Research in Mathematics Education. Proceedings from NORMA08 in Copenhagen, April 21-April 25, 2008. Rotterdam: Sense Publishers. pp. 159-165. (Digitalt tilgjengelig på http://www.dpu.dk/Everest/Publications/medarbejdere%5Cmmi%5Cnorma%5Cregular%20papers/20080211132252/CurrentVersion/Fauskanger&Mosvold(B).doc?RequestRepaired=true).

Fauskanger, J. og Mosvold, R. (2008). Pre-school Teachers? Mathematical Knowledge. In 18th EECERA Annual Conference Abstract Book. Stavanger, Norway 3rd ? 6th September 2008. pp. 19 ? 20.

Fauskanger, J. og Tjomsland, S. (2007). Å se den enkelte - tilpasset opplæring i matematikk ved Nylund skole i Stavanger. I Østergaard Johansen, L. (red.): MATHEMATICS TEACHING AND INCLUSION. Proceedings of the 3rd Nordic Research Conference on Special needs Education in Mathematics. Department of Admission Courses, Aalborg University. pp. 87-103.

 

Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2006). Areal og omkrets i 4. klasse - både under åpen himmel og under tak. I Matematikk under åpen himmel. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) sommerkurs 2006. pp. 60-68.

 

Christ, I og Fauskanger, J. (2006). Matematikk, teknologi og fysikk i arbeidet med raketter. I Matematikk under åpen himmel. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) sommerkurs 2006. pp. 139-145.

Fauskanger, J. (2005). Matematiske byggverk - fokus på matematikk i byggingen av storylinekontekster. Nordisk storylinekonferanse i Tønsberg 2. - 4. mai 2005: En nøkkel til læring i framtidas skole? Paperet er publisert på konferansens nettsted på http://www-lu.hive.no/storyline/arrangement/documents/janne_f_000.pdf.

Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2003). Problemløsing i 1. og 2. klasse, hva kan det være? I Konferanserapport No 1, 2002: Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning. Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU, Nasjonalt senter for Matematikk i Opplæringen, 18. - 19. november 2002. pp. 113 ? 121.

Fauskanger, J. (2002). Storyline - with mathematics inside or outside? Paper til European association for Educational Design, 11th Golden Circle meeting in Iceland May 10th ? 12th 2002.  

Fauskanger, J. (2000). Matematikk i seksåringenes lekende verden. I Dokumentation av 11:e Matematikbiennalen, rapport fra Matematikbiennalen 2000 i Göteborg. pp. 365 ? 368.

Fauskanger, J. (1999). Matematikk i storylinemetoden. I Matematikk med mening, rapport for LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) 2. sommerkurs. Nesna, 4. - 8. august 1999. pp. 90 ? 100.

 

Fauskanger, J. (1998). Matematikk i lekens verden. I Matematikk for alle, rapport for LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) 1. sommerkurs. Trondheim 6. - 9. august 1998. pp. 10 ? 23.

 Kapitler i vitenskaplige antologier

Fauskanger, J., Bjuland. R. og Mosvold, R. (2010). ?Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?? - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. I Løkensgard Hoel, T., Engvik, G. og Hanssen, B. (red.). Ny som lærer ? sjansespill og samspill. Oslo: Tapir Akademisk Forlag. pp. 99-114.

 

Fauskanger, J. og Mosvold, R. (2009). Å regne ? en introduksjon. I J. Fauskanger, R. Mosvold og E. Reikerås (red.). Å regne i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. pp. 13-18.

Fauskanger, J. og Skaar Davidsen, H. (2009).  Regning før og ved skolestart. I J. Fauskanger, R. Mosvold og E. Reikerås (red.). Å regne i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. pp 34-43.

Fauskanger, J., & Mosvold, R. (2009). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. In C. Winsløw (Ed.), NORDIC RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION Proceedings from NORMA08 in Copenhagen, April 21-April 25, 2008 , 159-166. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

Fauskanger, J. og Reikerås, E. (2008). ?Ti er ikke ti, men fem? ? Tallbegrepsutviklng i barnehagen. I S. Kibsgaard (red): GLSM. Grunnleggende Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen. Universitetsforlaget, Oslo. pp. 128 ? 143.

Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2005). Elevar i 1. og 2. klasse på veg inn i ?den magiske talverda?. I S. Skjong (red.): GLSM. Grunnleggende lese- skrive- og matematikkopplæring. Det norske samlaget, Oslo. pp. 155 ? 175.

Kapitler i bøker

Eik, L. T., Fauskanger, J. og Olsen, K. R. (2004). ?Smettene? ? et storylineforløp om vennskap og sosial kompetanse for småskoletrinnet. Plan og lærerveiledning. I L. T. Eik, J. Fauskanger og K. R Olsen (red.) Storyline for småskoletrinnet. Universitetsforlaget, Oslo. pp. 72 ? 99.

Eik, L. T., Fauskanger, J. og Olsen, K. R. (2004). Storyline og utvikling av sosial kompetanse. I L. T. Eik, J. Fauskanger og K. R Olsen (red.). Storyline for småskoletrinnet. Universitetsforlaget, Oslo. pp. 49 ? 71.

Fauskanger, J. (2003). Tivoliet ? en storyline med matematikk som regifag. Plan og lærerveiledning. I L. T. Eik og J. Fauskanger (red.). Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget, Oslo. pp. 34 ? 60.

Fauskanger, J. (2003). Storylinekonteksten utfordrer elevenes matematikk! Om storyline som undersøkelseslandskap i matematikkfaglig arbeid på mellomtrinnet. I L. T. Eik og J. Fauskanger (red.) Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget, Oslo. pp. 13 ? 33.

Fauskanger, J. (1999). Matematiske muligheter i storylinemetoden. I L. T. Eik (red). Storylinemetoden - tverrfaglig tilnærming til aktiv læring. Tano Aschehoug, Oslo. pp. 147 ? 170.

Fauskanger, J. (1996). Rom for barns lek i matematikken? En drøfting av forutsetninger for lek som matematikkpedagogisk metode. I M. Johnsen Høines (red). De små teller også. Matematikken i førskolepedagogikken. Caspar Forlag, Bergen. pp. 39 ? 65.

 

Fauskanger, J. (1995). Matematikk og 5-6-åringer. Lek og læring. I Rapport fra Seminar for lærerutdannere i matematikk, Tønsberg 7. til 11. august 1995. Avdeling for kompetanseutvikling (AKU), Høgskolen i Vestfold. pp. 10 ? 12.

Redaktørarbeid

Fauskanger, J., Mosvold, R. og Reikerås, E. (red.) (2009). Å regne i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Eik, L. T., Fauskanger, J. og Olsen, K. R. (red.) (2004). Storyline for småskoletrinnet. Universitetsforlaget, Oslo.

Fauskanger, J. og Eik, L. T. (red.) (2003). Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget, Oslo.

Fauskanger, J. og Reikerås, E. (red.) (2003). Gjesteredaktører for Tangenten (Temanummer om begynneropplæring) nr 2, 2003.

Fauskanger, J. og Holm Knudtzon, S. (red.) (2000). Gjesteredaktører for Tangenten (Temanummer om jenter/gutter og matematikk) nr 4, 2000.  

Offentlige dokumenter

Hole, A., Lindstrøm, T., Fauskanger, J., Maugesten, M., Hinna, K., Jensen, R. og Kure, S. (2010). Matematikk. I Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. ? 7. trinn. (pp. 33-36).

Hole, A., Lindstrøm, T., Fauskanger, J., Maugesten, M., Hinna, K., Jensen, R. og Kure, S. (2010). Matematikk. I Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 7. ? 10. trinn. (pp. 34-37).

Fauskanger, J. og Reikerås, E. (2006). Antall, rom og form. I Kunnskapsdepartementet (2006): Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. pp. 24-25.

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Periode

Arbeidsgiver

Arbeidets innhold 

01.2001 -  

 

Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger


 

 

Høgskolelektor/Universitetslektor i matematikk.

Undervisningsrelaterte oppgaver
- store deler av stillingen tilknyttet eksterne oppdrag. Etterutdanning, videreutdanning og veiledning tilknyttet Kunnskapsløftet

- GLSM (Grunnleggende Lese-, Skrive- og Matematikkopplæring) i samarbeid med norskfaget

FoU

- læreres undervisningskunnskap i matematikk

- begynneropplæring i matematikk

- matematikk i tverrfaglige sammenhenger, fokus på Storylinemetoden

08.1993 - 12.2001

Høgskolen i Vestfold

Høgskolelektor i matematikk. (Høgskolelærer frem til juni 1998).  

Undervisningsrelaterte oppgaver
- deler av stillingen tilknyttet eksterne oppdrag, først og fremst etterutdanningskurs
- hovedarbeidsfelt - grunnkurs i matematikk i allmennlærerutdanningen
- hovedansvaret for matematikken i prosjektet ?IKT og nye læreprosesser? (http://www-lu.hive.no/iktnlp/).
- bygget opp og hatt undervisningsansvaret for matematikken på Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS 1 og 2).
- hovedansvar for fordypning i didaktikk i allmennlærerutdanningen.        

FoU
- Fokus på IKT og nye læreprosesser i matematikkundervisningen i lærerutdanningen
- Fokus på bruk av matematikkbøker i småskolen

- Fokus på matematikk som regifag i tverrfaglige prosjekter i grunnskolen.

-  Matematikk i samarbeid med kunstfagene 
- Matematikk og utendørspedagogikk - arbeid med matematikk ute. Fokus på problemstillingen: Hvordan kan "turdagen" bli en dag hvor matematikkfaget er i fokus og hvordan bruker arbeidet ute i annen matematikkundervisning?

- Lek i småskolens matematikkundervisning

- Problemløsing som tilnærming til grunnskolens matematikk

 

08.1992 - 07.1993

SLHK

Høgskolelærer i matematikk.  

01.1993 - 06.1993

Ringerike studiesenter 

Kursleder i nynorsk.

08.1987 - 07.1988

Rennesøy kommune 

Lærer i grunnskolen:
Klassestyrer for 1. ? 3. klasse på en fådelt skole.

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne (2020). Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices. Journal of Mathematics Teacher Education. ISSN 1386-4416. DOI: 10.1007/s10857-020-09474-0.
 • Fauskanger, Janne (2019). Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher Time Out. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 24. Hefte 1. s. 75-94.
 • Fauskanger, Janne (2019). Lesson Study på fire ungdomsskoler - fra lærernes perspektiv. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. Volum 39. Hefte 4. s. 264-280. DOI: 10.18261/issn.1891-5949-2019-04-03.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Learning ambitious teaching of multiplicative properties through a cycle of enactment and investigation. Mathematics Teacher Education and Development. ISSN 1442-3901. Volum 21. Hefte 1. s. 125-144.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out.. I: 27th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE), 15 January – 17 January 2019, hosted by University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa : Book of Proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-8-5. s. 47-58.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Tools for helping student-teachers learning the complex work of teaching in lesson study cycles.. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781787567986. s. 133-146.
 • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2019). Fra ensomme svaler til fugler i flokk - skolebaserte praksisplaner som redskap i utvikling av felles forståelse i praksisskolen.. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN 2535-7697. Volum 13. Hefte 1. s. 133-146. DOI: 10.23865/up.v13.1940.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy (2019). Malawi mathematics teacher educators’ understanding of Lesson Study. International Journal for Lesson and Learning Studies. ISSN 2046-8253. Volum 8. Hefte 1. s. 48-59. DOI: 10.1108/IJLLS-06-2018-0039.
 • Fauskanger, Janne; Lindstøl, Fride (2019). Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke : om samtaler og kvikkbilder som brobyggere i matematikkfaget. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2452-4. s. 39-55.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2019). Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-outs in rehearsals. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3265-3272.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy (2019). MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING. I: 27th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE), 15 January – 17 January 2019, hosted by University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa : Long Paper Abstracts, Symposia, Short Papers, Snapshots. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-9-2. s. 163-167.
 • Kazima, Mercy; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2019). From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3416-3423.
 • Zehetmeier, Stefan; da Ponte, Joao Pedro; Brown, Laurinda; Buforn, Angela; Fauskanger, Janne; Friesen, Marita; Mellone, Maria; Samkova, Libuse (2019). International perspectives on mathematics teacher professional development. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3187-3190.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2018). Deep learning as constructed in mathematics teachers’ written discourses. International Electronic Journal of Mathematics Education. ISSN 1306-3030. Volum 13. Hefte 3. s. 149-160. DOI: 10.12973/iejme/2705.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond (2018). Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. s. 239-248.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E. (2018). A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson and Learning Studies. ISSN 2046-8253. Volum 7. Hefte 1. s. 8-22. DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030.
 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2018). Second graders’ reflections about the number 24. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. s. 51-58.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2018). Opportunities and challenges of using the MDI framework for research in Norwegian teacher education. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. s. 209-219.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2018). Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 41. Hefte 4. s. 401-411. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03.
 • Fauskanger, Janne (2017). Kunnskap nødvendig for effektiv matematikkundervisning - slik lærere selv ser det.. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 101. Hefte 1. s. 45-56. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-05.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Core practices and mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 2844-2853.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematics discourse in student teachers' instruction: The case of a Norwegian student teacher. I: Book of long papers: 25th Annual Meeting of the Southern African Association of Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE). The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-4-7. s. 41-51.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2017). Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 2956-2963.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3384-3391.
 • Fauskanger, Janne (2016). Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning.. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 3.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 21. Hefte 3. s. 73-88.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Why are mathematics teachers “not sure”?. Mathematics Teacher Education and Development. ISSN 1442-3901. Volum 18. Hefte 2. s. 107-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Kristensen, Morten Søyland (2016). Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise.. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 1.
 • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne (2016). På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 3.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Pre-service teachers developing lesson plans in field practice. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. s. 51-60.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 2762-2769.
 • Fauskanger, Janne (2015). Challenges in measuring teachers' knowledge. Educational Studies in Mathematics. ISSN 0013-1954. Volum 90. Hefte 1. s. 57-73. DOI: 10.1007/s10649-015-9612-4.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 20. Hefte 2. s. 79-96.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). The difficulty of measuring types of mathematics teachers' knowledge.. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. s. 71-80.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Why are Laura and Jane «not sure»?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 3192-3198.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Analysing the use of history of mathematics through MKT. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020-739X. Volum 46. Hefte 4. s. 495-507. DOI: 10.1080/0020739X.2014.990528.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 9. Hefte 1.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. I: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-0-9. s. 380-385.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 98. Hefte 2. s. 127-139.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Studying teachers’ knowledge by the use of multiple-choice items. The case of “I’m not sure”. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 19. Hefte 3–4. s. 41-55.
 • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 19. Hefte 3–4. s. 7-21.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn. I: QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42092-5. s. 631-656.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn. I: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42098-7. s. 567-588.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Teachers’ Beliefs about Mathematical Horizon Content Knowledge. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. ISSN 1473-0111.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2014). Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-04215. s. 192-200.
 • Fauskanger, Janne (2013). Teachers' epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication. I: Current state of research on mathematical beliefs XVIII: Proceedings of the MAVI-18 conference, September 12-15, 2012, Helsinki, Finland. International Conference on Mathematical Views (MAVI). ISBN 978-952-5993-08-0. s. 271-284.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Analyzing focused discussions based on MKT items to learn about teachers’ beliefs. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-975-429-315-9. s. 1339-1348.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). «Det ligger jo i bunn for alt» – om læreres oppfatning av undervisningskunnskap knyttet til posisjonssystemet. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0086-6. s. 86-93.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Teachers’ mathematical knowledge for teaching equality. I: Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics learning across the life span. PME. ISBN 978-3-89088-288-8. s. 289-296.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions. International Electronic Journal of Mathematics Education. ISSN 1306-3030. Volum 8. Hefte 2-3. s. 43-61.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-975-429-315-9. s. 1389-1398.
 • Fauskanger, Janne (2012). "For norske lærere har stort sett en algoritme" : om undervisningskunnskap i matematikk. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2918-9. s. 129-141.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. Volum 44. Hefte 3. s. 387-399. DOI: 10.1007/s11858-012-0403-4.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. I: Proceedings of the 34th annual meeting of the North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Navigating transitions along continuums. Western Michigan University. ISBN 978-0-615-69792-5. s. 423-429.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Correlations between teachers' MKT in different content areas. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. ISBN 978-9979-54-965-9. s. 359-368.
 • Ng, Dicky; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway. The Mathematics Enthusiast. ISSN 1551-3440. Volum 9. Hefte 1&2. s. 149-178.
 • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2011). Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med?. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 34. Hefte 2. s. 55-66.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2011). Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 16. Hefte 4.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Comparison of item performance in a Norwegian study using U.S. developed mathematical knowledge for the teaching measures. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-83-7338-683-9. s. . 1575-1584.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-83-7338-683-9. s. 1802-1811.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). What can be learned from comparing performanceof mathematical knowledge for teaching iteam found in Norway and in the U.S.?. I: 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century ProjectTurning Dreams into Reality: Transformations and Paradigm Shifts in Mathematics Education. Oxford University Press. ISBN 83-919465-0-9. s. 163-168.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2010). Undervisningskunnskap i matematikk tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelse av undersøkelsen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 94. Hefte 2. s. 112-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. I: Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2514-3. s. 99-114.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. I: Nordic Research in Mathematics Education. Sense Publishers. ISBN 978-90-8790-781-5. s. 159-165.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Å regne - en introduksjon. I: Å regne i alle fag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014364. s. 13-18.
 • Fauskanger, Janne; Skaar Davidsen, Hilde (2009). Regning før og ved skolestart. I: Å regne i alle fag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014364. s. 34-43.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Melhus, Kjersti (2009). Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation?. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 14. Hefte 4. s. 101-123.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen?. I: Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443721. s. 118-126.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2008). Kunnskaper og oppfatninger - implikasjoner for etterutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 92. Hefte 3. s. 187-197.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). "Ti er ikke ti, men fem" - Tallbegrepsutvikling som matematikkfaglig fokus. I: GLSM. Grunnleggende Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen redigert av Sonja Kibsgaard. Universitetsforlaget.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve (2006). Matematikk med fokus på det den enkelte trenger å lære akkurat nå nye veier i undervisningen på Nylund skole. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 71. Hefte 4. s. 70-75.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fauskanger, Janne (2006). Antall, rom og form. I: Foreskrift om rammeplan for barnmehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2005). Elevar i 1. og 2. klasse på veg inn i ”den magiske talverda”. I: GLSM. Grunnleggende lese- skrive- og matematikkopplæring. Det Norske Samlaget. s. 155-175.
 • Olsen, Knut Rune; Olsen, Knut Rune; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn (2004). ?Smettene? ? et storylineforløp om vennskap og sosial kompetanse for småskoletrinnet. Plan og lærerveiledning. I: Storyline på småskoletrinnet. Universitetsforlaget. s. 72-99.
 • Olsen, Knut Rune; Olsen, Knut Rune; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn (2004). Storyline og utvikling av sosial kompetanse. I: Storyline for småskoletrinnet. Universitetsforlaget. s. 49-71.
 • Fauskanger, Janne (2003). Storylinekonteksten utfordrer elevenes matematikk! Om storyline som undersøkelseslandskap i matematikkfaglig arbeid på mellomtrinnet. I: Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget. s. 13-33.
 • Fauskanger, Janne (2003). Tivoliet - en storyline med matematikk som regifag. Plan og lærerveiledning. I: Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget. s. 34-60.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2003). En adventskalender med fokus på matematikk. ?. Hefte 4. s. 23-24.
 • Fauskanger, Janne (2002). Storyline - med matematikk innenfor eller utenfor?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 4. s. 308-321.
 • Fauskanger, Janne (2017). Lesson Study og tid til samarbeid - et dilemma? I Folkvord K. A., Berg G. D. & Lyngstad H. (Eds.), Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Rapport nr. 70, UiS (s. 67-76).. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-748-4. 10 s.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne (2016). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk. universitet og høgskolerådet. 8 s.
 • Fauskanger, Janne (2015). Å måle og studere læreres undervisningskunnskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-597-8. 250 s.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Å regne i alle fag. Universitetsforlaget.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Stavanger, IAS. ISBN 978-82-7644-372-1.
 • Fauskanger, Janne (2006). Matematik i de lekande barnens värld. NCM/Nämnaren. ISBN 9188450384. 7 s.
 • Eik, Liv Torunn; Fauskanger, Janne; Olsen, Knut Rune (2003). Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 8215004415. 114 s.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie (2003). Tangenten; Tema: begynneropplæring. Caspar Forlag.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2005). Rekneverkstad og Posisjonssystemet. To av flere filmer i prosjektet I praksis: Mateamatikk på 1. - 4 trinn.
 • Fauskanger, Janne (2020). Analytisk observasjon av elevers matematiske tenkning.
 • Fauskanger, Janne (2020). Cognitively Guided Instruction (CGI). UiT; 2020-01-28.
 • Fauskanger, Janne (2020). Elever med andre morsmål enn norsk og matematikken. UiT; 2020-01-27.
 • Fauskanger, Janne (2020). Etterutdanning gjennom å øve sammen.
 • Fauskanger, Janne (2020). Internasjonale studier - med trendutvikling som mål. UiT; 2020-01-28.
 • Fauskanger, Janne (2020). Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse. UiT; 2020-01-27.
 • Fauskanger, Janne (2020). Lærerarbeidets kjernepraksiser – å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring i matematikk. Jærskolen; 2020-06-11.
 • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik (2020). DragonBox og «mattebøker uten matte».
 • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy (2020). Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning. Southern African Association for Research in Mathematics; 2020-01-14 - 2020-01-17.
 • Fauskanger, Janne (2019). Aktivering av forståelseshorisont – for både elev og lærer. UiS; 2019-10-01.
 • Fauskanger, Janne (2019). Ambisiøse undervisningspraksiser og det å lære slike praksiser. UiT; 2019-10-21.
 • Fauskanger, Janne (2019). Barns begrepsutvikling og regneutvikling. Jærkommunene; 2019-05-29.
 • Fauskanger, Janne (2019). Choral counting.. NORAD; 2019-05-06.
 • Fauskanger, Janne (2019). Counting Choral Counting & Counting Collections.. 2019-05-05 - 2019-05-08.
 • Fauskanger, Janne (2019). Counting collections.. NORAD;
 • Fauskanger, Janne (2019). Dialogbasert undervisning for dybdelæring. Strand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2019). Dybdelæring og dialogbasert undervisning.
 • Fauskanger, Janne (2019). Kvikkbilde - for faglig diskusjon. UiT; 2019-11-26.
 • Fauskanger, Janne (2019). Same or different - supporting mathematical argumentation. NORAD/University of Malawi; 2019-05-07.
 • Fauskanger, Janne (2019). Talk moves when teaching mathematics. NORAD/University of Malawi; 2019-05-06.
 • Fauskanger, Janne (2019). The teaching gap. UiT; 2019-10-22.
 • Fauskanger, Janne (2019). Å telle i kor og øve på samtaletrekk. UiS; 2019-11-15.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out.. Southern African Association for Research in Mathematics, Sc; 2019-01-15 - 2019-01-19.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy (2019). From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons.. European Society for Research in Mathematics Education; 2019-02-05 - 2019-02-10.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy (2019). Mathematics teacher educators’understanding of lesson study in Malawi. UiS; 2019-01-08 - 2019-01-11.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2019). Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-out in rehearsals. ERME; 2019-01-06 - 2019-01-10.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2019). Å lære ambisiøse undervisningspraksiser i matematikk i sykluser med utprøving og utforsking. UiS; 2019-09-17.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy (2019). MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING. 2019-01-15 - 2019-01-18.
 • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2018). The challenge of providing instructional support in mentoring conversations: Mathematics student teachers' support in field service. LaUDiM Prosjektgruppe, NTNU; 2018-11-28 - 2018-11-29.
 • Fauskanger, Janne (2018). Kvalitativ innholdsanalyse. Universitetet i Bergen;
 • Fauskanger, Janne (2018). Kvalitativ innholdsanalyse. UiT;
 • Fauskanger, Janne (2018). Lesson Study – hva er det?. NTNU;
 • Fauskanger, Janne (2018). Lærerarbeidets kjernepraksiser - å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring. Strand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2018). Matematikklærerarbeidets kjernepraksiser. Tau skule;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2018). Mathematical discourse in instruction (MDI) matters. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2018). Mining mathematics in textbook lessons. University of Malawi;
 • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2018). Strengthening Numberacy in Early Years Through Professional Development of Teachers in Malawi. SAARMSTE; 2018-01-16 - 2018-01-19.
 • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education. Nagoya University; 2017-11-24 - 2017-11-27.
 • Fauskanger, Janne (2017). Barns begrepsutvikling og regneutvikling, med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Jærskolen;
 • Fauskanger, Janne (2017). Er «lesson study» og læreres arbeidstidsavtale på kollisjonskurs?.
 • Fauskanger, Janne (2017). Fra læreres undervisning til elevers læring - med brøk som eksempel. Jærskolen;
 • Fauskanger, Janne (2017). Gode oppstarter og avslutninger av en undervisningsøkt. Våland skole; 2017-11-14.
 • Fauskanger, Janne (2017). History of mathematics and teacher knowledge. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne (2017). How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne (2017). To access and assess theachers mathematical knowledge for teaching - challenges and affordances. NTNU;
 • Fauskanger, Janne (2017). Vi må regne med de små. Boganes barnehage;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2017). Lesson Study (LS) as a scaffold for teachers’ and teacher educators’ learning in Malawi. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2017). The concept of Fractions. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2017). The concept of multiplication. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. European Society for Research in Mathematics Education; 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematics discourse in student teachers' instruction. 2017-01-17 - 2017-01-20.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond (2017). Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos. Universitetet i Stavanger; 2017-09-27 - 2017-09-28.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond (2017). Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. NORME; 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne (2017). Mathematical discourse in instruction - MDI - matters. Universitetet i Malawi/University of Stavanger; 2017-11-08 - 2017-11-09.
 • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne (2017). Mathematics teacher educators’ understanding of lesson study in Malawi. World Association of Lesson Studies (WALS); 2017-11-24 - 2017-11-27.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2017). Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2017). Applying the MDI framework in a Norwegian context. NORME; 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne (2016). Nasjonale retningslinjer for fag. NRLU; 2016-04-28.
 • Fauskanger, Janne (2016). A young researcher at Congress of European Research in Mathematics Education. University of Hamburg; 2016-07-24 - 2016-07-31.
 • Fauskanger, Janne (2016). Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en matematikkøkt?. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). "Ka då ittepå?". Kritiske perspektiver på å måle og studere lærerkunnskap.. Lesesenteret;
 • Fauskanger, Janne (2016). Lesson Study - helt konkret.. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). Lesson Study og matematisk diskurs som utgangspunkt for praksis. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2016-09-19 - 2016-09-22.
 • Fauskanger, Janne (2016). Lesson Study. Observasjon av elevers læring - for læreres læring.. Time kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). Matematikkopplæring, hva virker og hva må læreren da kunne?. Vestfold Fylkeskommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). Mathematical discourse in instruction (MDI) matters. University of Malawi; 2016-11-19 - 2016-11-26.
 • Fauskanger, Janne (2016). Mining mathematics in textbook lessons. University of Malawi; 2016-11-19 - 2016-11-26.
 • Fauskanger, Janne (2016). Regning og nasjonale prøver. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). verbene i kompetansemålene, PRUV og regning i alle fag. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). Å få elevene "på". Om å starte en matemaitikktime. Jærskolen;
 • Fauskanger, Janne (2016). Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap. Universitetet i Stavanger;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Dette skiller en god og en dårlig mattelærer. forskning.no. [Internett]; 2016-04-18.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Fra kunnskap til praksis: endring i fokus i matematikkfaget i lærerutdanningen.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching. University of Hamburg; 2016-07-24 - 2016-07-31.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. University of Exeter; 2016-09-03 - 2016-09-05.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Fauskanger, Janne (2015). Begynneropplæring i matematikk - en god start. Jærkommunene; 2015-05-19.
 • Fauskanger, Janne (2015). Har vår forståelse for kunnskapsbegrepet betydning for hvordan vi tenker om lærerens undervisningsarbeid og om lærerutdanning?. IGIS;
 • Fauskanger, Janne (2015). History of mathematics and teacher knowledge.. University of Malawi; 2015-05-13.
 • Fauskanger, Janne (2015). How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. University of Malawi; 2015-05-11.
 • Fauskanger, Janne (2015). Hva er regning? Hvordan bli en god regner? Fokus på vurdering av elevers regning – for læring – både i matematikk og i andre fag. Forsand skule;
 • Fauskanger, Janne (2015). Hva må en lærer kunne og kan slik kunnskap måles og læres?. Universitetet i Nordland;
 • Fauskanger, Janne (2015). Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en undervisningstime?. Forsand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Introduksjon til Lesson Study. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Lesson Study og regning, basert på læreplanarbeid og med samfunnsfag som første eksempel. Forsand skule;
 • Fauskanger, Janne (2015). Lesson study som stillas i læreres læring. Forsand skule;
 • Fauskanger, Janne (2015). Læreplanarbeid som utgangspunkt for "å bli bedre sammen". Time kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Om undervisningskunnskap og regning i alle fag. Hvilken kunnskap har læreren behov for og hva sier forskningen?. Time kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Planlegging av et Lesson Study-forløp. Forsand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). To assess and access teachers’ MKT. University of the Witwatersrand; 2015-05-07 - 2015-05-08.
 • Fauskanger, Janne (2015). Undervisningskunnskap i matematikk - praktisk tilnærming. Høgskolen i Buskerud og Vestfold; 2015-08-10 - 2015-08-11.
 • Fauskanger, Janne (2015). Ungdomstrinn i Utvikling – erfaring fra regning. Universitetet i Stavanger; 2015-06-10.
 • Fauskanger, Janne (2015). "Å bli bedre sammen" - læreplanarbeid som utgangspunkt. Time kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Å regne både i matematikk og i andre fag. Sokndal kommune; 2015-06-02.
 • Fauskanger, Janne (2015). Å regne i matematikk, og i andre fag. Sokndal skule;
 • Fauskanger, Janne (2015). Å sammen blir bedre: Matematisk kompetanse i andre fag enn matematikk. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet. Matemaitkksenteret; 2015-05-27.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Why are Laura and Jane "not sure"?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger. 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning. Matematikksenteret; 2015-05-27.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. SAARMSTE; 2015-01-13 - 2015-01-16.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Fauskanger, Janne (2014). Antall, rom og form i et stimulerende leke- og læringsmiljø. Drammen kommune;
 • Fauskanger, Janne (2014). En problemløsende tilnærming til regningen, både i matematikk og i andre fag. Forsand konnune;
 • Fauskanger, Janne (2014). Julematematikk. Forsand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2014). Regning i matematikk - og i andre fag.
 • Fauskanger, Janne (2014). Regning som grunnleggende ferdighet - i alle fag. Kampen skole;
 • Fauskanger, Janne (2014). Å regne i andre fag enn matematikk. Finnøy kommune;
 • Fauskanger, Janne (2014). Å regne i matematikk – og i andre fag. Forsand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2014). Å regne i matematikk – og i andre fag. Tryggheim skolene;
 • Fauskanger, Janne (2014). Å regne i matematikk - og i andre fag. Kampen skole;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Editorial.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics. University of Gothenburg; 2013-09-06 - 2013-09-09.
 • Fauskanger, Janne (2013). Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. UiS/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2013). Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. UiS/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2013). "Foreldre teller" - om foreldre som støtte i barns matematisk utvikling. Sandved skole;
 • Fauskanger, Janne (2013). Fra telling til flytende regning. UiS/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2013). Fra telling til flytende regning. UiS/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2013). Vurdering – med fokus på både ferdighetstrening og problemløsing.
 • Fauskanger, Janne (2013). Å regne i alle fag - på småskoletrinnet. Tasta bydel;
 • Fauskanger, Janne (2013). Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri.
 • Fauskanger, Janne (2013). Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri. UiS;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?. Høgskolen i Østfold; 2013-09-16 - 2013-09-19.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS. European Society for Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Teachers' mathematical knowledge for teaching equality. 2013-07-28 - 2013-08-02.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2013). Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Nord-Trøndelag; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Østfold; 2013-09-16 - 2013-09-19.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Who are “they”? Student teachers’ beliefs. European Society of Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Fauskanger, Janne (2012). 4-5-åringenes matematiske utvikling. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). "Foreldre teller" - om foreldres støtte i barns matematiske utvikling. Storevarden skole;
 • Fauskanger, Janne (2012). Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). "Man har jo alltid en algoritme" - om flersifret regning. Universitetet i Stavanger;
 • Fauskanger, Janne (2012). TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT HCK. International Congress on Mathematics Education (ICME); 2012-07-07 - 2012-07-14.
 • Fauskanger, Janne (2012). Tall (og algebra )– med fokus på ferdighetstrening. Skolene i Tasta bydel;
 • Fauskanger, Janne (2012). Tall og algebra – med fokus på problemløsing. Skolene i Tasta bydel;
 • Fauskanger, Janne (2012). Teachers’ epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication. University of Helsinki; 2012-09-12 - 2012-09-15.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM. 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. Western Michigan University; 2012-11-01 - 2012-11-04.
 • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2012). MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION. International Congress on Mathematics Education; 2012-07-07 - 2012-07-14.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know. 2012-04-13 - 2012-04-17.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner.
 • Fauskanger, Janne (2011). Adapting MKT measures for the Norwegian educational context – challenges and possibilities. University of Tallinn;
 • Fauskanger, Janne (2011). Challenges and possibilities related to adapting MKT measures for the Norwegian educational context. University of Oslo;
 • Fauskanger, Janne (2011). ”Eg kan multiplisera, men ka ska eg gjørr” – om undervisningskunnskap i matematikk. Universitetet i Stavanger;
 • Fauskanger, Janne (2011). Fokusgruppeintervjuer.
 • Fauskanger, Janne (2011). “For norske lærere har stort sett en algoritme”- om undervisningskunnskap i matematikk. NTNU;
 • Goodchild, Simon; Fauskanger, Janne; Friestad Pedersen, Ida; Raen, Kristina Markussen (2011). Mathematics education PhD summer school 2011.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Correlations between teachers’ MKT in different content areas. 2011-05-09 - 2011-05-14.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway. 2011-06-13 - 2011-06-16.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?. 2011-09-11 - 2011-09-17.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Det helhetlige barnet. Stavangerprosjektet;
 • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2010). Vurdering for læring -Utfordringer knytta til underveisvurdering i matematikk. UiS Pluss - kurs for barneskolelærere i Sandnes kommune; 2010-03-17.
 • Fauskanger, Janne (2010). Barns matematiske utvikling i barnehagealderen. Stavanger kommune; 2010-11-12.
 • Fauskanger, Janne (2010). "Eg kan multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - fokus på strategier, strategiobservasjon, strategiopplæring og ideer til undervisningen i multiplikasjon på småskoletrinnet. Universitetet i Stavanger. Veiledning av nyutdanna; 2010-04-13 - 2010-04-14.
 • Fauskanger, Janne (2010). Foreldre er mer enn leksehjelpere. Storevarden skole; 2010-02-10.
 • Fauskanger, Janne (2010). Kart for matematiske barnehagebarn. Boganes barnehage; 2010-04-06.
 • Fauskanger, Janne (2010). Matte i alle fag. [Avis]; 2010-03-10.
 • Fauskanger, Janne (2010). Regning som grunnleggende ferdighet. Stavanger og Sola kommuner; 2010-04-08.
 • Fauskanger, Janne (2010). Undervisningskunnskap i matematikk - med eksempler fra både barnehage og skole. Tønsberg kommune og KS; 2010-03-22.
 • Fauskanger, Janne (2010). Undervisningskunnskap i matematikk. Hva kan det være for barnetrinnets lærere?. Holmboeprisen 2010; 2010-05-26.
 • Fauskanger, Janne (2010). Vurdering for læring i matematikk. Sandnes kommune; 2010-03-17.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). Hva må læreren kunne?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?. 2010-05-05 - 2010-05-08.
 • Fauskanger, Janne (2009). 2-3 åringers matematiske utvikling. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger; 2009-10-02.
 • Fauskanger, Janne (2009). 4-5-åringers matematiske utvikling. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger; 2009-10-09.
 • Fauskanger, Janne (2009). 4-5-åringers matematiske utvikling. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger; 2009-10-13.
 • Fauskanger, Janne (2009). Barnehagebarn er matematiske barn!. 2009-11-13.
 • Fauskanger, Janne (2009). Barnehagebarn er matematiske barn. Om pedagogenes matematiske utfordringer. Sandnes kommune.; 2009-01-10.
 • Fauskanger, Janne (2009). Barnehagen - et matematisk eventyr også om været ikke er bra. Om matematiske målinger i barnehagen. Boganes barnehage, Stavanger; 2009-09-18.
 • Fauskanger, Janne (2009). De voksne teller!. Foreldre og ansatte i Aueberget barnehage.; 2009-03-03.
 • Fauskanger, Janne (2009). "Eg kan multiplisere, men ka ska eg gjørr?" - om strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring på småskoletrinnet. Seminar for nyutdanna lærere og deres veiledere. Universitetet i Stavanger; 2009-04-21.
 • Fauskanger, Janne (2009). Foreldre er mer enn leksehjelpere. FAU ved Vaulen skole, Stavanger.; 2009-03-19.
 • Fauskanger, Janne (2009). Foreldre er mer enn leksehjelpere. Om hvordan foreldre i 5. klasse kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regnestrategier. Foreldre i 5. klasse ved Sunde skole, Stavanger; 2009-03-23.
 • Fauskanger, Janne (2009). Foreldre som støtte i barns tidlige matematiske utvikling. FAU ved Boganes barnehage, Stavanger; 2009-09-30.
 • Fauskanger, Janne (2009). Hva med fagdidaktikken i matematikken i ny lærerutdanning?. Forskerforum ved Universitetet i Stavanger; 2009-11-02.
 • Fauskanger, Janne (2009). Læring i matematikk for alle?. MicroDaisy, Dysleksiseminaret 2009; 2009-09-09.
 • Fauskanger, Janne (2009). Matematikkdidaktikk, et samarbeid mellom oljeindustrien og universitetet. Universitetet i Stavanger; 2009-12-04.
 • Fauskanger, Janne (2009). Matematiske barnehagebarn og pedagogenes utfordringer. Bærland barnehage, Gjesdal; 2009-01-05.
 • Fauskanger, Janne (2009). Meningsfull matematikk gjennom Storylinemetoden. Åbo Akademi, Vasa, Finland; 2009-01-22.
 • Fauskanger, Janne (2009). Ny test skal gi bedre matematiklærere. [Avis]; 2009-02-01.
 • Fauskanger, Janne (2009). Om hvordan foreldre kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regning. FAU ved Dysjaland skole; 2009-05-04.
 • Fauskanger, Janne (2009). Praktisk arbeid med matemaitkk i barnehagen. Dusavik barnehage, Stavanger; 2009-01-02.
 • Fauskanger, Janne (2009). Problemløsende matematikkundervisning. Vaulen skole, Stavanger; 2009-02-17.
 • Fauskanger, Janne (2009). Telleaktiviteter ? hvordan og hvorfor?. Boganes barnehage, Stavanger; 2009-12-01.
 • Fauskanger, Janne (2009). Telleaktiviteter for 4-åringer. Boganes barnehage, Stavanger; 2009-05-18.
 • Fauskanger, Janne (2009). Å åpne døra til matematikk for skolestarterne. Sandnes kommune; 2009-10-14.
 • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti (2009). Hjelp til leksehjelperne i matematikk. Røde Kors i Stavanger; 2009-03-26.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen. [Avis]; 2009-01-28.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). OLF sponser matematikkforskning. [Avis]; 2009-01-29.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2009). Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway. 2009-04-13 - 2009-04-17.
 • Fauskanger, Janne (2008). Addisjon og subtraksjon. Fokus på utvikling av gode regnestrategier. Hundvåg skole; 2008-02-12.
 • Fauskanger, Janne (2008). Algebra med fokus på generaliseringer. Bærland skole; 2008-05-06.
 • Fauskanger, Janne (2008). Algebra med fokus på generaliseringer. Bærland skole; 2008-05-06.
 • Fauskanger, Janne (2008). Arbeid med antall i barnehagen. Askeladden barnehage; 2008-08-26.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2008-04-09.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2008-01-16.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. Sola kommune; 2008-05-07.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. Sola kommune; 2008-05-07.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. Sola kommune; 2008-03-10.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. Sola kommune; 2008-02-25.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling og praksislærernes utfordringer. Institutt for førskolelærerutdanning; 2008-01-24.
 • Fauskanger, Janne (2008). Brøkregning. Bærland skole; 2008-03-11.
 • Fauskanger, Janne (2008). Foreldre som viktige stillas om egne barns læring. FAU ved Stangeland skole; 2008-04-29.
 • Fauskanger, Janne (2008). Foreldre som viktige stillas om egne barns læring. Stangeland skole; 2008-04-29.
 • Fauskanger, Janne (2008). Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes matematikkopplæring. Røyneberg skole; 2008-03-12.
 • Fauskanger, Janne (2008). Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes tallbegrepsutvikling. Kampen skole; 2008-03-10.
 • Fauskanger, Janne (2008). Geometrisk byvandring i Stavanger. Fokus på geometri i kommende byturer. Dusavik barnehage; 2008-04-10.
 • Fauskanger, Janne (2008). Geometrisk byvandring i Stavanger. Fokus på geometri i kommende byturer. Dusavika barnehage; 2008-04-10.
 • Fauskanger, Janne (2008). Hva finnes i skapet og hvordan skal vi bruke det? Om bruk av konkretisering i alle emner på barnetrinnet. Lura skole; 2008-11-21.
 • Fauskanger, Janne (2008). Matematikk for barnehagebarn, hva handler det om?. Boganes barnehage; 2008-09-13.
 • Fauskanger, Janne (2008). Matematiske barnehagebarn og registrering av deres kunnskaper. Stavanger kommune; 2008-10-15.
 • Fauskanger, Janne (2008). Matematiske barnehagebarn: fokus på antall. 2008-08-08 - 2008-08-11.
 • Fauskanger, Janne (2008). Mestring og utvikling av posisjonssystemet og regneartene. Hå kommune; 2008-03-27.
 • Fauskanger, Janne (2008). Målinger med fokus på lengde, areal og volum. Bærland skole; 2008-05-20.
 • Fauskanger, Janne (2008). Målinger med fokus på lengde, areal og volum. Bærland skole; 2008-05-20.
 • Fauskanger, Janne (2008). Om foreldre som ressurs i matematikkudervisningen. FAU ved Håland skole; 2008-09-17.
 • Fauskanger, Janne (2008). Posisjonssystemet - det viktige grunnlaget for regning. Buøy skole; 2008-04-01.
 • Fauskanger, Janne (2008). Posisjonssystemet. Hva? Hvorfor? Hvordan?. Universitetet i Stavanger. Seminar for nyutdanna lærere.; 2008-04-15.
 • Fauskanger, Janne (2008). Posisjonssystemet. Hva? Hvorfor? Hvordan?. 2008-04-15.
 • Fauskanger, Janne (2008). Praktisk arbeid med ametmatikk i barnehagen. Stavanger kommune; 2008-11-14.
 • Fauskanger, Janne (2008). Regning med vekt på språklige aspekter. Kampen skole; 2008-11-13.
 • Fauskanger, Janne (2008). Regning med vekt på tilpasset opplæring. Vaulen skole; 2008-08-13.
 • Fauskanger, Janne (2008). Skriftlig hoderegning - en ny vei mot målet?. Vaulen skole; 2008-11-25.
 • Fauskanger, Janne (2008). Stasjonsundervisning - hva, hvordan og hvorfor?. Universitetet i Stavanger, Senter for leseforskning; 2008-09-09.
 • Fauskanger, Janne (2008). Strategiopplæring og problemløsing. Bærland skole; 2008-02-26.
 • Fauskanger, Janne (2008). Tallbegrepsutvikling og utvikling av forståelse for posisjonssystemet. Bærland skole; 2008-02-11.
 • Fauskanger, Janne (2008). Ulike målinger i barnehagen, med bruk av kart som fokus. Huskestua barnehage; 2008-09-30.
 • Fauskanger, Janne (2008). Utvikling av et rikt tallbegrep. 1. og 2. klasselærernes utfordringer. Teinå skole; 2008-01-15.
 • Fauskanger, Janne (2008). Utvikling av forståelse for de fire regneartene. Fokus på de som sliter. Teinå skole; 2008-02-05.
 • Fauskanger, Janne (2008). Utvikling av forståelse for posisjonssystemet - også bak komma. Vaulen skole; 2008-09-30.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2008). Matematikk og fysikk: et verksted med fokus på målinger. Oljeindustriens Landsforening; 2008-03-12.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2008). Musefellebilens matematiske muligheter. Smeaheia skole; 2008-03-04.
 • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Billington, Mary Genevieve (2008). Matematisk skattejakt i Sandnes sentrum. LAMIS, Landslaget for Matematikk i Skolen; 2008-08-09.
 • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti (2008). Algebra for alle grunnskolens trinn - fokus på generaliseringer. Landslaget for Matematikk i Skolen; 2008-04-07.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2008). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. 2008-04-21 - 2008-04-25.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve (2008). Møter Kunnskapsløftet med stasjonsundervisning.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve (2008). Tilpasset tallregning på Nylund skole. Oljeindustriens Landsforening; 2008-02-06.
 • Fauskanger, Janne (2007). Antall, rom og form i barnehagen. Regnbuen barnehage; 2007-05-30.
 • Fauskanger, Janne (2007). Areal og omkrets i begynneropplæringen. Porsholen skole; 2007-06-05.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barnehagebarn er matematiske. Hvordan kan foreldre støtte barns matematiske utvikling?. Soria Moria barnehage; 2007-09-13.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barnehagebarn er matematiske. Hvordan kan foreldre støtte barns matematiske utvikling?. Grødem barnehage; 2007-11-27.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barnehagebarn og geometri. Soria Moria barnehage; 2007-11-16.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barns matematiske utvikling, fokus på telling og antall. Soria Moria barnehage; 2007-08-17.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. Lesesenteret; 2007-11-21.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. Lesesenteret; 2007-11-14.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. Lesesenteret; 2007-10-24.
 • Fauskanger, Janne (2007). Ferdighetstrening og problemløsing i arbeidet med de 4 regneartene. Randaberg kommune; 2007-11-21.
 • Fauskanger, Janne (2007). Foreldre teller! Om foreldres muligheter til å støtte barnas tallbegrepsutvikling. Kampen skole; 2007-01-10.
 • Fauskanger, Janne (2007). Foreldrenes utfordringer når barna skal støttes i sin matematikklæring. Haga skole; 2007-01-22.
 • Fauskanger, Janne (2007). Foreldrenes utfordringer når barna skal støttes i sin matematikklæring. FAU ved Storevarden skole; 2007-03-15.
 • Fauskanger, Janne (2007). God matematikkundervisning = tilpasset opplæring. Storhaug skole; 2007-01-02.
 • Fauskanger, Janne (2007). Læremidler i arbeidet med tall i begynneropplæringen. Tastarustå skole; 2007-03-08.
 • Fauskanger, Janne (2007). Matematiske byggverk. Matematikk og arkitektur. Universitetet i Stavanger i samarbeid med oljeindustriens Landsforening (OLF); 2007-01-30.
 • Fauskanger, Janne (2007). Målinger og geometri fra 1. - 10. klasse. Karmøy kommune; 2007-01-29.
 • Fauskanger, Janne (2007). Problemløsing i begynneropplæringen. Porsholen skole; 2007-03-27.
 • Fauskanger, Janne (2007). Realfagslærere ved Lærerutdanningen på UiS samarbeider med oljeindustrien. [Radio]; 2007-01-24.
 • Fauskanger, Janne (2007). Regning og kartlegging. Porsholen skole; 2007-01-16.
 • Fauskanger, Janne (2007). Regning på barnetrinnet ¿ ferdighetstrening og problemløsing. Hof kommune i indre Vestfold; 2007-11-12.
 • Fauskanger, Janne (2007). Statistikk, hva er det?. Randaberg kommune; 2007-09-21.
 • Fauskanger, Janne (2007). Symmetrier og tessellering. Storhaug skole; 2007-03-13.
 • Fauskanger, Janne (2007). Utvikling av et rikt tallbegrep i barnehagen og ved skolestart. 2007-10-19.
 • Fauskanger, Janne (2007). Utvikling av forståelse for posisjonssystemet i tråd med Kunnskapsløftet. Kvaleberg skole; 2007-01-08.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2007). Fysikk og matematikk med utgangspunkt i Musefellebilen. Universitetet i Stavanger i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening (OLF); 2007-10-23.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2007). OLF sponser realfagsprosjekt. [Avis]; 2007-03-20.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2007). Teknologi og design med fokus på matematiske muligheter tilknyttet arbeidet med husbygging. Universitetet i Stavanger i samarbeid med oljeindustriens Landsforening (OLF); 2007-03-07.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2007). Å arbeide med raketter - matematikk, teknologi og fysikk i fokus.
 • Fauskanger, Janne (2006). Antall, rom og form i ny rammeplan for barnehagen. Hva betyr det for barnehagens praksis?. Utdanningsforbundet i Stavanger; 2006-11-14.
 • Fauskanger, Janne (2006). Antall, rom og form i ny rammeplan for barnehagen. Hva betyr det for barnehagens praksis?. SiS barnehagene; 2006-10-09.
 • Fauskanger, Janne (2006). Barnehagebarn er matematiske barn! Fokus på ny Rammeplan for barnehagen. FAU og ansatte ved Bru barnehage; 2006-02-14.
 • Fauskanger, Janne (2006). Building mathematical Storyline contexts. 2006-10-26 - 2006-10-29.
 • Fauskanger, Janne (2006). Det utfordrende posisjonssystemet. Arbeid med posisjonssystemet på barnetrinnet. Grannes skole; 2006-01-23.
 • Fauskanger, Janne (2006). Foreldre teller! Foreldre som viktige bidragsytere i egne barns matematiske utvikling. Kampen skole i samarbeid med FAU; 2006-03-14.
 • Fauskanger, Janne (2006). Hva er matematikk for små barn, og hva bør stimuleres? Inspirasjon og motivasjon for barnehagene i Hillevåg bydel m.fl. Hillevåg bydel; 2006-01-06.
 • Fauskanger, Janne (2006). Hva regner vi på og hvordan regner vi? Fokus på Kunnskapsløftets balansering av problemløsing og ferdighetstrening. 2006-11-17.
 • Fauskanger, Janne (2006). Livsglede i det problemløsende klasserommet. 2006-06-07 - 2006-06-08.
 • Fauskanger, Janne (2006). Matematikkundervisningen i Norge - en status. Utvikling av forståelse for posisjonssystemet. Matematikkvansker, identifisering og forebygging. CVU Sønderjylland. ERASMUS Lærerutveksling.; 2006-03-07 - 2006-03-09.
 • Fauskanger, Janne (2006). Ny rammeplan for barnehagen - fordi barnehagen skal være for matematiske barn. Vardafjell barnehage; 2006-09-22.
 • Fauskanger, Janne (2006). Nye planers fokus på problemløsende tilnærming til barnetrinnets matematikk. Grannes skole; 2006-01-30.
 • Fauskanger, Janne (2006). Problemløsende tilnærming til begynneropplæringens matematikkundervisning. 2006-11-29.
 • Fauskanger, Janne (2006). Prøblemløsende tilnærming til begynneropplæringens regning. 2006-11-17.
 • Fauskanger, Janne (2006). Å legge til rette for utvikling av et rikt tallbegrep i barnehagen og i begynneropplæringen. Evje kommune; 2006-03-16.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2006). Matematikk, teknologi og fysikk i arbeidet med raketter. 2006-08-06 - 2006-08-09.
 • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn (2006). The Little People? : a Storyline for 6-10 year olds. A storyline focusing on developing the pupils` social competence as well on aims from mathematics and mother language instructions. 2006-10-26 - 2006-10-29.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar (2006). Matematikk for små og store. [Avis]; 2006-09-26.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2006). Automatisering av addisjon- og subtraksjonstabellene - eksemplifisert gjennom arbeidet i en 3. klasse.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2006). Matematikk under åpen himmel - med fokus på areal og omkrets. 2006-08-06 - 2006-08-09.
 • Fauskanger, Janne (2005). Barnehagen ? for matematiske barn!. SUS barnehagene; 2005-01-03.
 • Fauskanger, Janne (2005). Building mathematical storyline contexts. Flotur - Organization of mathematics teachers.; 2005-09-30 - 2005-10-01.
 • Fauskanger, Janne (2005). Kreativ matematikk-undervisning på mellomtrinnet med fokus på verkstedspreget undervisning i arbeidet med både tall og geometri. 2005-11-18.
 • Fauskanger, Janne (2005). Kreativ matematikk-undervisning på småskole-trinnet, med fokus på arbeidet med tall. 2005-11-18.
 • Fauskanger, Janne (2005). Matematiske byggverk - fokus på matematikk i byggingen av storylinekontekster. 2005-05-02 - 2005-05-04.
 • Fauskanger, Janne (2005). Posisjonssystemet i 1. og 2. klasse. Høgskolen i Vestfold.; 2005-01-07.
 • Fauskanger, Janne (2005). Storyline with mathematics inside or outside?. Flotur - Organization of mathematics teachers.; 2005-09-30 - 2005-10-01.
 • Fauskanger, Janne (2005). Tallære på småskoletrinnet. Høgskolen i Vestfold; 2005-01-06.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve (2005). Matematikk-undervisning på Nylund skole. Hva gjør en for å tilpasse undervisningen til alle elevene?. 2005-11-23 - 2005-11-26.
 • Fauskanger, Janne (2004). Arbeid med posisjonssystemet på barnetrinnet. Fokus på nasjonale prøvers etappemål og posisjonssystemet. Stangeland skole; 2004-11-08.
 • Fauskanger, Janne (2004). Arbeid med posisjonssystemet på småskoletrinnet. 2004-11-12.
 • Fauskanger, Janne (2004). Barnehagen – for matematiske barn!. Dusavik barnehage; 2004-10-20.
 • Fauskanger, Janne (2004). Barnehagen – for matematiske barn!. 2004-10-21 - 2004-10-22.
 • Fauskanger, Janne (2004). Begynneropplæring i matematikk med fokus på tallbegrepsutviklingen. Setesdal kommune; 2004-08-24.
 • Fauskanger, Janne (2004). Matematikk for barnetrinnet med fokus på tallsymboler, tallsystemer og tallregning. Suldal kommune; 2004-08-12.
 • Fauskanger, Janne (2004). Matematikk på barnetrinnet med fokus på elevers strategier, tilpasset opplæring og forebygging av vansker. Rennesøy kommune; 2004-08-13.
 • Fauskanger, Janne (2004). Matematikk på barnetrinnet med fokus på tallsystemer og de fire regneartene. Haga skole; 2004-01-24.
 • Fauskanger, Janne (2004). Matematikk på småskoletrinnet med fokus på problemløsing og bruk av verksted i matematikkundervisningen. Haugesund kommune; 2004-02-02.
 • Fauskanger, Janne (2004). Problemløsing i småskoletrinnets matematikkundervisning. 2004-11-12.
 • Fauskanger, Janne (2004). Samarbeid mellom høgskole og grunnskole – en viktig ressurs i arbeidet med GLSM (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring). 2004-09-08.
 • Fauskanger, Janne (2004). Storyline - med fokus på ”matematiske muligheter”. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.; 2004-11-15.
 • Fauskanger, Janne (2004). Storyline. Generell innføring med fokus på ”matematiske muligheter”. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen; 2004-04-26.
 • Fauskanger, Janne (2004). Tallære på barnetrinnet med fokus på forebygging av matematikkvansker. Nylund skole; 2004-04-13.
 • Fauskanger, Janne (2004). Tallære på mellomtrinnet med fokus på tallsystemer. Stavanger kommune; 2004-02-17.
 • Fauskanger, Janne (2004). Tallære på småskoletrinnet med fokus på tallsystemer. Stavanger kommune; 2004-02-16.
 • Fauskanger, Janne (2004). Tallære på småskoletrinnet. Fokus på mengdeforståelse og på posisjonssystemet. Eidsvoll kommune; 2004-09-06.
 • Fauskanger, Janne (2004). Utendørsmatematikk. Haugesund kommune; 2004-09-13.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2004). Arbeid med posisjonssystemet i 1. klasse.
 • Vassbø, Marta; Fauskanger, Janne (2003). Førsteklasses arbeid på veien fram mot formelle symboler.
 • Fauskanger, Janne (2002). A Storyline Unit - With Mathematics Inside or Outside?.
 • Fauskanger, Janne (2002). Fornyelse av matematikkfaget. Bygg en by - et geometriprosjekt.
 • Fauskanger, Janne (2002). Storyline - with mathematics inside or outside?. 2002-05-10 - 2002-05-12.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2002). Problemløsing i 1. og 2. klasse, hva kan det være?. 2002-11-18 - 2002-11-19.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne (2002). Bygg en by - et geometriprosjekt som utgangspunkt for dramafaglig arbeid.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne (2002). En by får liv.
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi; Lindstrøm, Tom (2010). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.
 • Fauskanger, Janne (2007). Bare læreren kan nok, så lærer elevene det de skal!? - om hvilken betydning vitenskapssyn har for matematikkundervisning, og dermed for planlegging og gjennomføring av etterutdanning av lærere Paperpresentasjon tilknyttet PhD-kurset: Philosophy of science with ethics.
 • Fauskanger, Janne (2007). Teachers' knowledge and beliefs. Essay tilknyttet PhD-kurset Research Methodology in Mathematics Education ved Høgskolen i Agder.
 • Fauskanger, Janne (2007). Teachers' mathematical content knowledge for teaching. Essay tilknyttet PhD-kurset: Theories in Mathematics Learning and Teaching.